12/12/2018 00:00
-Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thương mại ổn định. -Hơn 3.083 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các huyện miền núi giai đoạn 2015 - 2017. -Lắp đặt màn hình lớn tại Quảng trường Lam Sơn để xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại...
THO

Tắt [X]