11/07/2018 00:00
-Xử lý 63 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định. -Nỗ lực hoàn thành cao nhất mục tiêu sản xuất công nghiệp. -Thêm 513 doanh nghiệp được thành lập, đi vào hoạt động. -Làm “nhà” tạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.
THO

Tắt [X]