11/06/2018 00:00
(THO) - 6.000 tổ hợp tác thực hiện các khâu dịch vụ nông nghiệp. - Toàn tỉnh phát triển 2.556 ha cây ăn quả theo hướng thâm canh. - Phấn đấu đến năm 2025 khôi phục và phát triển thêm 10.000 ha rừng lim xanh. - Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma...
THO

Tắt [X]