01/08/2018 00:00
-Chính phủ hỗ trợ Thanh Hóa 50.790 tấn gạo. -Thu hút 47 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. -Toàn tỉnh có 1.280 đơn vị nợ BHXH từ 3 tháng trở lên. -Nhiều dự án ở Thanh Hóa chậm tiến độ giải phóng mặt bằng.
THO

Tắt [X]