01/03/2019 16:07
Thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. - Thực hiện các biện pháp chăm sóc cây trồng. - Triển khai tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm. - Thành lập 36 đội ứng phó nhanh chữ thập đỏ.
BĐT (Tổng hợp)

Tắt [X]