(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao và sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp

Sáng 25-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao và sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Hội nghị triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và thực hiện các tiêu chí văn hóa nông thôn mới

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm mục đích phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trât tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch 169/KH-UBND, ngày 18-9-2018 triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 8-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Kế hoạch gồm 8 nội dung: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định 22. Tổ chức rà soát các văn bản vi phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất.

Cùng với đó, tổ chức rà soát các hương ước, quy ước đã được công nhận hoặc phê duyệt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tiến hành thủ tục công nhận đối với các hương ước, quy ước có nội dung hoặc thẩm quyền công nhận chưa phù hợp. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Phân công tổ chức, nhân sự, tài liệu liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Tổ chức giao, nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Ngoài ra, tổ chức xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước quy ước theo quy định. Kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện hương ước, quy ước.

Về thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, tính đến 30-6-2018, toàn tỉnh có 328 xã đạt tiêu chí số 6 (đạt 57,2%) và 468 xã đạt tiêu chí số 16 (đạt 81,7%). Trong đó, tiêu chí số 6 về hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở các cấp, hiện toàn tỉnh có 490/573 Trung tâm văn hóa-thể thao xã, 4.978/5.401 nhà văn hóa thôn, 555 sân bóng đá (60mx90m), 1.500 sân vận động không đủ kích thước, 149 nhà tập luyện… Về tiêu chí số 16, tính đến nay toàn tỉnh có 4.310/5.401 làng thôn bản được danh hiệu văn hóa. Về xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, hiện Thanh Hóa có 273/573 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Việc thực hiện các tiêu chí văn hóa đã cho thấy mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa – tinh thần cho nhân dân; cũng như phát huy tinh thần làm chủ, tính tự giác và sáng tạo của người dân.

Tại hội nghị, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao cơ sở. Đồng thời, tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các tiêu chí số 6 và 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Lê Dung


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]