(Baothanhhoa.vn) - 6 tháng đầu năm 2018, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ

6 tháng đầu năm 2018, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ.

Riêng Sở Nội vụ thực hiện 3 cuộc, trong đó có 1 cuộc tại 14 đơn vị UBND cấp huyện về thành lập, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý, tuyển dụng viên chức, xét lao động hợp đồng vào làm việc tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện; công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc của UBND các huyện; 1 cuộc đối với trường dân tộc nội trú và 1 cuộc về kỷ luật kỷ cương hành chính. 27 huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành 32 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 21 cuộc theo kế hoạch và 11 cuộc đột xuất. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiến hành 42 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 31 cuộc theo kế hoạch và 11 cuộc đột xuất.

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, sai phạm trong công tác cán bộ. Theo thẩm quyền, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận 1 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm 1 trường hợp; xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức 3 trường hợp; xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức 9 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch 18 trường hợp; thực hiện các biện pháp khác 13 trường hợp; xử lý kỷ luật khiển trách 2 trường hợp; xử lý rút kinh nghiệm đối với 14 tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.


Tố Phương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]