(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) lần thứ 13 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đã dự kiến kết quả thực hiện 26 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội như sau: Nhóm chỉ tiêu dự báo vượt kế hoạch gồm 8 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu dự báo hoàn thành kế hoạch gồm 15 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu dự báo khó khăn, phải nỗ lực phấn đấu rất cao mới đạt được gồm: (1) Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội; (2) GRDP bình quân đầu ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020: Nỗ lực để tăng tốc

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) lần thứ 13 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đã dự kiến kết quả thực hiện 26 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội như sau: Nhóm chỉ tiêu dự báo vượt kế hoạch gồm 8 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu dự báo hoàn thành kế hoạch gồm 15 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu dự báo khó khăn, phải nỗ lực phấn đấu rất cao mới đạt được gồm: (1) Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội; (2) GRDP bình quân đầu người năm 2020; (3) Tỷ lệ đô thị hóa.

Tàu bay đón trả khách tại Sân bay Thọ Xuân. Ảnh: Xuân Hùng

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đề ra, nhất là thực hiện 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Đó là những tiền đề quan trọng để cả tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Tuy nhiên, dự báo trong hơn 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, bên cạnh các yếu tố thuận lợi là cơ bản, song tỉnh ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới, đó là: Do kinh tế thế giới còn tiềm ẩn bất ổn, một số nước đang có xu hướng tăng cường bảo hộ thương mại; các hiệp định FTA có hiệu lực, tạo ra nhiều cơ hội nhưng ngược lại các doanh nghiệp trong tỉnh phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn từ các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng chưa rõ nét. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Quy mô các doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu. Tiến độ thực hiện một số dự án lớn còn chậm. Tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến còn khó lường... là những yếu tố tác động bất lợi đến thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá, ước thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đến hết năm 2018 và dự báo tác động của bối cảnh trong nước, quốc tế, triển vọng phát triển trong 2 năm 2019 và 2020, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) lần thứ 13 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đã dự kiến kết quả thực hiện 26 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội như sau: Nhóm chỉ tiêu dự báo vượt kế hoạch gồm 8 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu dự báo hoàn thành kế hoạch gồm 15 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu dự báo khó khăn, phải nỗ lực phấn đấu rất cao mới đạt được gồm: (1) Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội; (2) GRDP bình quân đầu người năm 2020; (3) Tỷ lệ đô thị hóa.

Những thách thức đó đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Trên cơ sở nhìn nhận nhiều chiều, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XVIII đã đề ra, yêu cầu từng cấp, từng ngành phải cụ thể hóa từng giải pháp cho cụ thể hơn, rõ ràng hơn, sát với thực tế của địa phương, đơn vị mình để đạt hiệu quả cao hơn, đó là: Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học – công nghệ, văn hóa – xã hội. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản, giải quyết căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường. Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền các cấp...

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm tạo sự đột phá, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền khẩn trương triển khai thực hiện. Trước hết, các cấp ủy đảng, chính quyền phải tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, quyết tâm hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định và đạt công suất thiết kế; sớm khởi công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm. Thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về quốc phòng – an ninh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở nhìn nhận các nguyên nhân chủ quan, khách quan về hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, mới đây nhất, ngày 24-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém kéo dài trong nhiều năm, những hạn chế, yếu kém mới phát sinh trong năm 2018. Theo đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị, chỉ rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém. Phân công trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục các hạn chế, yếu kém. Xác định rõ mốc thời gian hoàn thành việc khắc phục các hạn chế, yếu kém, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bảo đảm khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém theo kế hoạch. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung tiêu chí về kết quả thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém vào bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các tổ chức đảng, tập thể và cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém của các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy và các đơn vị, cá nhân liên quan. Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp việc thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém, định kỳ hằng tháng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Từ những kết quả quan trọng đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, với tinh thần quyết liệt khắc phục những hạn chế yếu kém, nỗ lực cao để vượt qua khó khăn, thách thức, khẩn trương triển khai thực hiện những giải pháp vừa mang tính đồng bộ, vừa có tính đột phá, Thanh Hóa đang tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn xã hội để tăng tốc, bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.


Việt Linh và Minh Hiếu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]