(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Tham gia đoàn công tác có đại diên lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học – Công nghệ, Văn phòng HDDND tỉnh. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Ngày 13-3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Tham gia đoàn công tác có đại diên lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học – Công nghệ, Văn phòng HDDND tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát.

Đoàn công tác đã khảo sát tại trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, nhà văn hóa - khu thể thao; kiểm tra công tác quản lý và hoạt động của các thiết chế, công trình văn hóa, thể thao tại thôn 3, thôn 5, xã Minh Sơn và thôn 4 xã Minh Châu.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh kiểm tra công tác quản lý, hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao tại xã Minh Sơn.

Tai buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của huyện Triệu Sơn, đoàn đã nghe báo cáo về công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến nay. Theo đó, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở như nhà văn hóa, sân thể thao, câu lạc bộ đã được xây dựng rộng khắp; 36/36 xã, thị trấn thực hiện quy hoạch sử dụng đất cho các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới; các địa phương tập trung xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Đến nay có 23 xã xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao cấp xã, 172 nhà văn hóa và khu thể thao cấp thôn được xây dựng, nâng cấp, cơ bản đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 100% công chức văn hóa các xã, thị trấn được đào tạo chuyên ngành quản lý văn hóa; tổng mức đầu tư cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của huyện là 58 tỷ đồng, trong đó 45 tỷ đồng xây dựng cơ bản, 13 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị. Công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao bước đầu đi vào nề nếp, đã hình thành cơ chế tự quản ở các làng, thôn; nội dung các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao từ cấp thôn, làng đến cấp xã thị trấn được tổ chức ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Công tác quản lý, tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao gắn liền với việc thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Đoàn công tác khảo sát, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tại nhà văn hóa thôn 4, xã Minh Châu.

Các thành viên của đoàn công tác đã phân tích những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Triệu Sơn như: các thiết chế văn hóa, thể thao vẫn còn thiếu; một số nơi chưa đồng bộ, chưa đạt chuẩn; một số thiết chế, công trình văn hóa, thể thao vẫn chưa sử dụng hết công năng, vẫn chủ yếu là hội họp, còn thiếu các hoạt động văn hóa, TDTT; đội ngũ cán bộ còn hạn chế về chuyên môn; công tác xã hội hóa còn hạn chế…

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn giải trình và kiến nghị một số vấn đề với đoàn giám sát

Phát biểu kết luật buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực và những kết quả mà huyện Triệu Sơn đã đạt được trong công tác quản lý Nhà nước, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trong những năm qua. Đồng chí Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện Triệu Sơn cần tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung một số nội dung trọng điểm như làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa. Ttăng cường công tác đầu tư cả về cơ sở vật chất và con người để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp thôn, làng cho tới cấp xã; rà soát, kịp thời có sự điểu chỉnh quy hoạch, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp, đạt chuẩn và gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường hỗ trợ kinh phí cho các xã, thôn, làng miền núi; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức văn hóa – xã hội ở cấp xã; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT theo hướng phong phú, đa dạng, thường xuyên để phát huy tốt nhất công năng sử dụng của các công trình văn hóa, TDTT tại cơ sở, qua đó góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng huyện Triệu Sơn tiến hành rà soát, kiểm tra lại để đánh giá chính xác các thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn hay chưa chuẩn, qua đó có định hướng xây dựng bảo đảm đúng các quy định, thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của UBND tỉnh trong thời gian tới.

Mạnh Cường


Mạnh Cường


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]