(Baothanhhoa.vn) - Năm 2017, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh dù đã được cải thiện song vẫn ở mức thấp. Với quyết tâm nâng cao chỉ số CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bước sang năm 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hướng tới nền hành chính hiện đại

Năm 2017, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh dù đã được cải thiện song vẫn ở mức thấp. Với quyết tâm nâng cao chỉ số CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bước sang năm 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Thủy giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động chi tiết, giao nhiệm vụ, lấy việc hoàn thành công việc làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Các đơn vị trực thuộc đã bám sát các kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả như: Kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC, các kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, quyết định, nghị quyết của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ CCHC năm 2018. Công tác kiểm tra CCHC được cấp ủy, HĐND, chính quyền các cấp kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, liên tục. Do đó, trong năm 2018, công tác CCHC đã có những chuyển biến tích cực. Các sở, ngành, đơn vị đã thường xuyên rà soát, cắt giảm các giấy tờ không cần thiết, cắt giảm 30% thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC, tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Tiếp tục triển khai tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo kế hoạch đã xây dựng.

Năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành 30 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có một số văn bản quan trọng quy định về trình tự, thủ tục, quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư, giao đất, cho thuê đất... Trong công tác kiểm soát TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 55 quyết định công bố, bao gồm 46 quyết định công bố danh mục TTHC với 797 TTHC và 479 TTHC bị bãi bỏ; 9 quyết định công bố TTHC trong đó có 25 TTHC mới ban hành, 3 TTHC sửa đổi, bổ sung, 12 TTHC bị bãi bỏ.

Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, có 8 sở, ban, ngành cấp tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá TTHC. Đến nay các sở đã hoàn thành rà soát, đánh giá TTHC với tổng số 18 TTHC (trong đó có 1 nhóm gồm 3 TTHC và 15 TTHC đơn lẻ). Trên cơ sở đó Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 8 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC.

Hiện nay, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện, xã. Các TTHC được công khai tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, trên cổng thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị.

Theo số liệu của 27 huyện, thị xã, thành phố và 19 sở, ban, ngành cấp tỉnh, năm 2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận là hơn 1.836.171 hồ sơ (trong đó tiếp nhận trực tuyến 4.164 hồ sơ, đạt gần 0,22% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận; số mới tiếp nhận trực tiếp là hơn 1.770.754 hồ sơ, số mới tiếp nhận qua bưu chính công ích là 52.530 hồ sơ, số kỳ trước chuyển qua là 8.723 hồ sơ).

Số hồ sơ đã giải quyết, trả kết quả là 1.815.402 hồ sơ (số hồ sơ giải quyết trả đúng hạn là 1.812.587 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,8% hồ sơ đã trả kết quả). Số hồ sơ đã trả kết quả qua bưu chính công ích là 279.210 hồ sơ, chiếm 15,38%. Số hồ sơ đang giải quyết là 20.769 hồ sơ.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đã có 45 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; có 34 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ, có 792 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước: Tiếp tục thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, sắp xếp, tổ chức lại 44 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thành 27 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, giảm 17 đơn vị, sắp xếp bố trí các trường THPT theo kế hoạch; chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của phòng kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh; giải thể Trường Cao đẳng Thể dục thể thao để chuyển giao cho Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục sáp nhập thôn, tổ dân phố và quyết định đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố; xây dựng đề án sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế cấp huyện, bàn giao Chi cục Quản lý thị trường về trực thuộc Bộ Công Thương.

Bên cạnh đẩy mạnh cải cách TTHC, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có việc đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, năm 2018 tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 15,16% - hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; GRDP bình quân đầu người ước đạt 1.990 USD và vượt kế hoạch (kế hoạch là 1.950 USD)...

Tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa mới đây, đồng chí Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã đánh giá cao mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND tỉnh do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có kết quả tích cực về CCHC. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, hướng tới thanh toán điện tử các dịch vụ hành chính công. Củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Từ đó góp phần cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.


Bài và ảnh: Việt Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]