(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác mặt trận năm 2019

Sáng 13-3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác mặt trận năm 2019

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu ý kiến tại điểm cầu Thanh Hóa.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chương trình, mục tiêu của Nhà nước và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Về cơ bản, 5 chương trình công tác đã đạt được kết quả khá toàn diện. Nhiều nơi, MTTQ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân. Trong năm, kết quả nổi bật trọng công tác mặt trận đạt được ở 6 nội dung: Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới. Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và triển khai sâu rộng đến cơ sở, khu dân cư, hướng vào lợi ích thiết thực với đời sống nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH); tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực, chủ động hơn. Hoạt động đối ngoại nhân dân đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các cấp được triển khai chủ động. Công tác tham mưu cho Đảng ngày càng có chiều sâu. Công tác phối hợp với các cơ quan Nhà nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Công tác hiệp thương phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên ngày càng hiệu quả, rõ nội dung.

Năm 2019 là năm MTTQ Việt Nam đặt ra trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt rất lớn đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp thiết thực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Để đạt được kết quả tổng thể công tác mặt trận năm sau cao hơn năm trước và việc tổ chức Đại hội phải thành công và để lại dấu ấn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định tập trung ưu tiên trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm 29 nội dung và đề ra 9 giải pháp cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm có hướng dẫn cụ thể về nhân sự chủ tịch MTTQ xã đối với các địa phương có Chủ tịch UBND xã đến tuổi nghỉ hưu, phó bí thư thường trực đang giữ cương vị là Chủ tịch HĐND xã. Đồng thời, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động GS, PBXH mà cơ quan chức năng xin ý kiến MTTQ các cấp; sớm ban hành văn bản quy định cụ thể hướng dân việc thực hiện nhiệm vụ giám sát theo Quy định 124 của Bộ Chính trị. Đối với Dự án hỗ trợ người dân miền núi, ven biển giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa kiến nghị thống nhất không tổ chức đấu thầu cạnh tranh, mà giao MTTQ các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn đối tượng thụ hưởng, tập huấn kiến thức. Người dân trực tiếp lựa chọn con giống tại doanh nghiệp do MTTQ giới thiệu, ký nhận vốn vay với MTTQ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm hoàn trả vốn vay của người dân…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ các địa phương cần tập trung chuẩn bị chu đáo về nội dung, điều kiện để tổ chức đại hội MTTQ các cấp theo Chỉ thị số 17, Thông tri số 28 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Địa phương nào khó khăn, báo cáo ngay với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để có hướng chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong thực hiện quy chế dân chủ, tham gia GS, PBXH, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận chủ trì và phát động. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận, xây dựng hình ảnh người cán bộ mặt trận giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt đạo đức, công vụ; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phan Nga


Phan Nga


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]