(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ xã Thiệu Giao (Thiệu Hóa) hiện có 198 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần giúp đảng bộ xã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Thiệu Giao

Đảng bộ xã Thiệu Giao (Thiệu Hóa) hiện có 198 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần giúp đảng bộ xã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trường Tiểu học và THCS Thiệu Giao (Thiệu Hóa).

Để việc học và làm theo Bác đi vào nền nếp, hàng tháng, hội nghị ban chấp hành đảng bộ, hội nghị các ban, ngành, đoàn thể, các buổi sinh hoạt chi bộ ở xã đều triển khai những nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả và những chuyển biến cũng như khó khăn, vướng mắc trong thực hiện việc học và làm theo Bác được đánh giá thường xuyên, nêu cụ thể những việc làm được, chưa làm được cũng như mức độ nhận thức và chuyển biến của cán bộ, đảng viên, từ đó rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên đều ý thức tự giáo dục, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, đơn vị bổ sung các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những điều đảng viên không được làm cũng như các quy định đối với cán bộ, công chức. Mỗi chi bộ, cơ quan, đoàn thể cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức của Bác phù hợp với đặc điểm thực tiễn, tính chất, chức năng, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực như: Ngành giáo dục với cuộc vận động “Làm theo lời Bác dạy, nói không với tiêu cực để dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất”; hội cựu chiến binh với “Học tập và làm theo lời dạy đạo đức của Bác Hồ, xứng danh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”; MTTQ với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”... để mỗi cán bộ, đảng viên học tập và thực hiện.

Gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hàng năm, đảng bộ xã luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện đến các cán bộ, đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đảng bộ luôn sâu sát, có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai minh bạch về tài chính, quản lý sử dụng đất đai, xây dựng... tạo sự nhất trí cao trong đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được đảng ủy chỉ đạo chặt chẽ, kết quả đánh giá, phân loại luôn đạt yêu cầu về chất lượng và thực chất. Hàng năm, cấp ủy các cấp làm tốt công tác tổng kết chi bộ, đảng bộ, đánh giá chất lượng đảng viên và chi bộ đảm bảo chất lượng. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 60-70%; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 10-15%. Từ năm 2016 đến nay, đảng bộ xã luôn đạt trong sạch, vững mạnh.

Với việc xây dựng các nghị quyết sát với thực tế địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, vượt mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa được đẩy mạnh. 8/8 thôn được UBND huyện công nhận thôn văn hóa... Đến tháng 11-2018 xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu cuối năm 2019 “cán đích” xã nông thôn mới.


Bài và ảnh: Hoài Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]