(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ xã Thái Hòa (Triệu Sơn) hiện có 293 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ nông thôn. Những năm qua, Đảng bộ xã Thái Hòa đã tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ xã Thái Hòa phát huy vai trò lãnh đạo thúc đẩy địa phương phát triển

Đảng bộ xã Thái Hòa (Triệu Sơn) hiện có 293 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ nông thôn. Những năm qua, Đảng bộ xã Thái Hòa đã tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Đường giao thông nông thôn xã Thái Hòa.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã Thái Hòa đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Mỗi cán bộ, đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể và phù hợp với năng lực, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào, đoàn kết thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hàng năm, ngay từ đầu năm, đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế.

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Nhờ vậy, sản lượng lương thực hàng năm của xã đều tăng, đạt 4.261 tấn, tăng 61 tấn so với nghị quyết đề ra. Toàn xã có 26 trang trại và gia trại chăn nuôi tổng hợp thường xuyên duy trì được tổng đàn. Hiện đàn lợn đã phát triển lên 4.500 con; đàn gia cầm gần 10.000 con; 490 con trâu, bò. Lâm nghiệp phát triển ổn định, bảo vệ khoanh nuôi hơn 500 ha rừng thuộc Dự án 661. Cùng với phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Thái Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Bình quân hàng năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng toàn xã đạt hơn 98 tỷ đồng. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt trên 31 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,79%.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đảng bộ xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà ở, tham gia làm đường giao thông nông thôn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, các thiết chế văn hóa từ xã đến thôn; vận động, khuyến khích nhân dân thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Với những nỗ lực cố gắng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, năm 2016, xã Thái Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bằng việc triển khai các giải pháp đồng bộ, xã Thái Hòa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng và phát triển kinh tế - xã hội. Ðây là tiền đề để thời gian tới, Ðảng bộ xã Thái Hòa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Bài và ảnh: Thanh Huê


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]