Nhiều nước châu Âu gia hạn các biện pháp phòng chống dịch
Trước chiều hướng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 xấu đi tại châu Âu, các nước trong khu vực cân nhắc gia hạn tình trạng khẩn cấp và tăng cường các biện pháp phòng dịch phòng ngừa làn sóng dịch bệnh mới.
ab15x10b49xd226xd2b8x12dcexac55x1040axe065x11a7axX7x13888xf369x120d7xcd6bxf672x12239xX5xcd32xXaxd18exb373xX1xXdxc9cex1251exX3x1036ex12d3fxb1f5xX4xX3xX4xX1xdd52xX17xX3xf4a4xX17xX3x11e45xXdxX6xX3xX1x13503xX19xX3xX4x11e99xX4xX3xd7c6xXdx12fb4xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXbxX1xd1f8xX19xX26xX3xX4xX1xebe8xX19xX26xX3xc540xf22bxX4xX1xX0xf069xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe24xX10xX6xX48xXaxX12xXcx115e4xX1axX1bxX4xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX1xX1axX1bxX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xX3xX32xX34xX19xX1xX3x12e2bxXdx132cexb0a5xX3x10c58xX1ax12cf4xX19xX26xX3xX1x11d3cxX3xX1xcf84xXbxX3xX4xX8dxXbxX3xabaax11bd4x12188x110d2x13335x120f4xX2xb316xX3xbd2cxX8dxX17xX3xX83xXdxX3xXexX2bxXdxX3xX4xX1xX20xX17xX3xX23xX17xbc13xX3xX4xX2fxX4xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX63xcb27xX19xX26xX3xc807xX1xX17xX3xX7exc504xX4xX3xX4xX20xX19xX3xX19xX1x138c5xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX1xX2bxX19xX3xXexfdb8xX19xX1xX3xXexX63xX2bxX19xX26xX3xXc0xX1x11869xX19xX3xX4xX8dxXbxX3xX7exc7d5xX3xXexcb9cxX19xX26xX3xX4xX1axX85xX19xX26xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xXdxX34xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX19xX26xeda7xX6xX3xX5xXeexX19xX3xX7xf33cxX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xX3xX32xX34xX19xX1xX3xX81xX1bxXdxcbc5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe861xXbcxX48x12e00xXaxX12xX0xXdxX81xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX81xX7xX99xXbxX1xXbcxXexXbcxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX4xX1xX20xX17xX3xX23xX17xX3xX26xXdxX6xX3xX1xX2bxX19xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xXdxX34xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX4xX1xX44xX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xX3xX1xXdaxX19xX1xX3x1033fxX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX135xX32xX6xXbcxXexX1xX6xX19xX1xX1xXbcxX6xX135xX7exX19xX4dxX19xX10xadd4xX7xX4dx11ea3x10a9fxcc3axX9bxX4dxX2x12627xX1d2xX48x13239xX1cdxX9bxX1ccxX1cexX1cexX9bxXexX1ccxX1d2x11336xb2e4xX5xX2xX135xe2c0xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX4xX1xX20xX17xX3xX23xX17xX3xX26xXdxX6xX3xX1xX2bxX19xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xXdxX34xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX4xX1xX44xX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xXaxX3xX48xX6xXexX6xX99xXbxX1xXbcxXexXbcxX99xXbcxX63xXdxX26xXdxX19xX6xX5xX99xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xb6f3xX4dxX4dxX4xX48xX19xXdxX81xX26xX135xX7exXdxX10xXexX19xX6xX81xXbxX5xX17xX7xX135xX7exX19xX4dxXexX1e0xX1ccxX1cdxX4dxX17xXbxX5xXbcxX6xX48xX10xX48xX4dxX1xXbcxXexX19xX19xeb67xX4dxX1ccxX1cdxX1ccxX1cdx118bbxX2xX1cdxX279xX1cdxX2xX4dxXexXexX9dxX7exX19xXdxXexX6xX5xX148xX1d5xX135xX1e4xXbxX26xXaxX3xX4dxX12xX5cx10bf6xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX81xX3xX26xXdxX6xX3xXc0xX1xX124xX6xX3xX1xX294xX4xX3xXexX2bxXdxX3xX81xd455xXexX3xXexX63xX1axX85xX19xX26xX3xX1xX294xX4xX3xf643xX3x13681xXdxX5xX6xX19xXafxX3xX97xXexX6xX5xX148xX135xX3xd221xe9e6xX19xX1xX247xX3xe25bxe27cxf70exX4dxXcxXcx13049xX96xX13xb3fcxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXbcxX48xX148xXaxX12xXcxX1x12f68xX3xXexX1axX1bxX19xX26xX3xX97xXexX6xX5xX148xX3xc879xXdxX17xX7xX10xXbxXbxX10xX3xX94xXbcxX19xXexX10xX3xX19xX26xXeexX148xX3xX2xX4dxX2xX1cdxX3xX4xX1xXbcxX3xX32xXdx11929xXexX3xX8axX19xX26xX3xX7xf462xX3xX83xX16xX3xX9dxX17xX8dxXexX3xd7d5xX17xX44xX4xX3xX1xX2b3xXdxX3xX26xXdxX6xX3xX1xX2bxX19xX3xXexXdaxX19xX1xX3xXexX63xX2bxX19xX26xX3xXc0xX1xXe6xX19xX3xX4xX8dxXbxX3xXafxX3xX48xXc5xX3xXc0xXdxX325xX19xX3xX1xX325xXexX3xX1xX2bxX19xX3xX7exXeexXbcxX3xX26xXdxac7dxX6xX3xXexX1xX2fxX19xX26xX3xX2xX1cdxX3xX19xXeexX148xX3xX19xX1xe37cxX81xX3xXexX2bxXbcxX3xX83xXdxX16xX17xX3xXc0xXdxX34xX19xX3xX4xX1xXbcxX3xX4xX2fxX4xX3xX4xb270xX3xce6exX17xX6xX19xX3xX4xX1x12524xX4xX3xX19xXf1xX19xX26xX3xXexX2bxXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX83xX49xX6xX3xXbxX1xX1axX3a0xX19xX26xX3xX83xX1axX6xX3xX63xX6xX3xX3a2xX17xX148xX325xXexX3xX7xX2fxX4xX1xX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xX3xX1xXdxX34xX17xX3xX3a2xX17xX1a8xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXbcxX48xX148xXaxX12xX94x1119dxX19xX26xX3xX19xX26xXeexX148xXafxX3xX145xX2b3xX3xXexX63xX1axX2c1xX19xX26xX3xb843xX3xXexX325xX3xX2d7xX19xX1xX3xX2c3xX6xXexXexX3xX5cxX6xX19xX4xXbcxX4xXc0xX3xX83x11a88xX3xX26xXdxX6xX3xX1xX2bxX19xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xXdxX34xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX19xX26xX1xXdxX80xX81xX3xX19xX26xf68axXexX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xX3xX94xX95xX96xX97xX98xX99xX2xX9bxX3xXexX2bxXdxX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xXc0xX1xX17xX3xX7exXc5xX4xX3xX2c1xX3xX9dxX3a9xX3xb8bexX19xX26xX5xX6xX19xX48xXafxX3xXexX63xXbcxX19xX26xX3xX83xX124xX3xX4xX124xX3xXexX1xXeexX19xX1xX3xXbxX1xX44xX3x1275bxXdxX7exX10xX63xXbxXbcxXbcxX5xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXbcxX48xX148xXaxX12xXcxX63xX1axX1bxX4xX3xX83xX124xXafxX3xX2d7xX19xX1xX3xX83xX42bxX3xX32xc1a8xX3xX7xX17xX19xX26xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xXdxX34xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xX3xX19xX26xX1xXdxX80xX81xX3xX19xX26xX44cxXexX3xX1xX3a0xX19xX3xXexX2bxXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX83xX49xX6xX3xXbxX1xX1axX3a0xX19xX26xX3xX26xX1xXdxX3xX19xX1xce84xX19xX3xX7xX44xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxe85dxX81xX3xX81xX1bxXdxX3xXexXf1xX19xX26xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexX2bxXdxX3xXbxX1xc933xX6xX3xb51axX8axX19xX26xX3xX145xXcexX4xX3xX47axX19xX26xX5xX6xX19xX48xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXbcxX48xX148xXaxX12xXcxX1xX10xXbcxX3xX7xX44xX3xX5xXdxX34xX17xX3xXexX4caxX19xX26xX3xX1xefa5xXbxX3xX1xX386xX19xX26xX3xXexX17xee3exX19xX3xXexX11cxX3xX4xX1xX1axX3a0xX19xX26xX3xXexX63xXdaxX19xX1xX3xX9dxbba5xXexX3xX19xX26xX1xXdxX34xX81xX3xX7exXeexX3xXexX63xX17xX148xX3xX7exX325xXexX3xX48xX49xX4xX1xX3xX32xX34xX19xX1xX3xX94xX95xX96xX97xX98xX99xX2xX9bxX3xX4xX8axX19xX26xX3xX32xX44xX3xX19xX26xXeexX148xX3xX2xX4dxX2xX1cdxXafxX3xX7xX44xX3xX4xX6xX3xX48xX1axX3a0xX19xX26xX3xXexX537xX19xX1xX3xX7exX1bxXdxX3xX7exXdxX63xX17xX7xX3xd444xX2d7xda05xX5e8xX99xX94xXbcxX96xX99xX1ccxX3xX26xX20xX148xX3xX32xX34xX19xX1xX3xXexX2bxXdxX3xX47axX19xX26xX5xX6xX19xX48xX3xXexX63xXbcxX19xX26xX3xXexX17xX57dxX19xX3xXexX11cxX3xX2xX1d2xX99xX1ccxX1cexX4dxX9bxX3xX83xX42bxX3xXexXf1xX19xX26xX3xX1e0xX2x10784xX3xX7xXbcxX3xX7exX1bxXdxX3xXexX17xX57dxX19xX3xXexX63xX1axX1bxX4xX3xX83xX124xXafxX3xXexX63xXbcxX19xX26xX3xX83xX124xX3xX7xX44xX3xX32xX34xX19xX1xX3xX19xX1xX20xX19xX3xX81xXcexX4xX3xX94xX95xX96xX97xX98xX99xX2xX9bxX3xX26xX1xXdxX3xX19xX1xX513xX19xX3xX83xX1axX573xX4xX3xXexXf1xX19xX26xX3xX26xX8dxXbxX3xX32xX44xX19xX3xX5xX57dxX19xX3xX7xXbcxX3xX7exX1bxXdxX3xX4xXbcxX19xX3xX7xX44xX3xX7exXeexXbcxX3xX4xX17xX44xXdxX3xXexX1xX2fxX19xX26xX3xXcxX2fxX81xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXbcxX48xX148xXaxX12xXcxX1xX2f8xX3xXexX1axX1bxX19xX26xX3xX2d7xX19xX1xX3xX145xXbcxX63xXdxX7xX3x10e9axXbcxX1xX19xX3xX83xX42bxX3xXc0xX80xX17xX3xX26xX294xXdxX3xX19xX26xX1axX85xXdxX3xX48xX20xX19xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xXeexX148xX3xXexX17xX20xX19xX3xXexX1xX2f8xX3xX19xX26xX1xXdxX80xX81xX3xX19xX26xX44cxXexX3xX3a2xX17xX148xX3xX83xX49xX19xX1xX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xX3xX19xX1xX386xX81xX3xX19xX26xXf1xX19xX3xX4xX1xX44cxX19xX3xX5xXeexX19xX3xX7xX124xX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xX3xX32xX34xX19xX1xX3xX81xX1bxXdxX3xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXbcxX48xX148xXaxX12xX0xXdxX81xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX81xX7xX99xXbxX1xXbcxXexXbcxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX4xX1xX20xX17xX3xX23xX17xX3xX26xXdxX6xX3xX1xX2bxX19xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xXdxX34xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX4xX1xX44xX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xX3xX1xXdaxX19xX1xX3xX1a8xX19xX1xX3xX1ccxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX135xX32xX6xXbcxXexX1xX6xX19xX1xX1xXbcxX6xX135xX7exX19xX4dxX19xX10xX1c9xX7xX4dxX1ccxX1cdxX1cexX9bxX4dxX2xX1d2xX1d2xX48xX1d5xX1cdxX9bxX1ccxX1cexX1cexX9bxXexX1d2xX1ccxX1e0xX1cexX5xX1ccxX135xX1e4xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX4xX1xX20xX17xX3xX23xX17xX3xX26xXdxX6xX3xX1xX2bxX19xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xXdxX34xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX4xX1xX44xX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xXaxX3xX48xX6xXexX6xX99xXbxX1xXbcxXexXbcxX99xXbcxX63xXdxX26xXdxX19xX6xX5xX99xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX247xX4dxX4dxX4xX48xX19xXdxX81xX26xX135xX7exXdxX10xXexX19xX6xX81xXbxX5xX17xX7xX135xX7exX19xX4dxXexX1e0xX1ccxX1cdxX4dxX17xXbxX5xXbcxX6xX48xX10xX48xX4dxX1xXbcxXexX19xX19xX273xX4dxX1ccxX1cdxX1ccxX1cdxX279xX2xX1cdxX279xX1cdxX2xX4dxXexXexX9dxX7exX19xX5xXbcxX19xX48xXbcxX19xX1e0xX135xX1e4xXbxX26xXaxX3xX4dxX12xX13xX26xX1axX85xXdxX3xX48xX20xX19xX3xX83xX10xXbcxX3xXc0xX1xXe6xX17xX3xXexX63xX6xX19xX26xX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX5xX20xX148xX3xX19xX1xXdxX51fxX81xX3xX94xX95xX96xX97xX98xX99xX2xX9bxX3xXexX2bxXdxX3xX499xXbcxX19xX48xXbcxX19xXafxX3xX2d7xX19xX1xX135xX3xX2d1xX2d2xX19xX1xX247xX3xX2d7xX2d8xX2d9xX4dxXcxXcxX2ddxX96xX13xX2e0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXbcxX48xX148xXaxX12xXcxX63xXbcxX19xX26xX3xXc0xX1xXdxX3xX83xX124xXafxX3xX94xX1xX2fxX19xX1xX3xX96xXf1xX19xX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xXcxX1xX2f8xX3xXexX1axX1bxX19xX26xX3xX5cxX17xX19xX26xX6xX63xX148xX3xX4xX1xXbcxX3xX32xXdxX325xXexX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xXeexX148xX3xX7xX32dxX3xX26xXdxX6xX3xX1xX2bxX19xX3xX5xX34xX19xX1xX3xX83xX124xX19xX26xX3xX4xacfcxX6xX3xX32xXdxX80xX19xX3xX26xXdxX1bxXdxX3xX19xX1xX386xX81xX3xX3a9xX19xX26xX3xXbxX1xX124xX3xX7exX1bxXdxX3xX48xX49xX4xX1xX3xX94xX95xX96xX97xX98xX99xX2xX9bxX3xX4xX1xXbcxX3xX83xX325xX19xX3xX4xX17xX44xXdxX3xXexX1xX2fxX19xX26xX3xX2xX1cdxX3xX19xXeexX148xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXbcxX48xX148xXaxX12xX5cxX17xX19xX26xX6xX63xX148xX3xX83xX42bxX3xX83xX124xX19xX26xX3xX4xX95dxX6xX3xX32xXdxX80xX19xX3xX26xXdxX1bxXdxX3xX1xXbcxXeexX19xX3xXexXbcxXeexX19xXafxX3xXc0xX1xX8axX19xX26xX3xX83xX124xX19xX3xX19xX26xX1axX85xXdxX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xX26xXbcxXeexXdxX3xXexX1bxXdxX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xXeexX148xX3xXexX11cxX3xX19xX26xXeexX148xX3xX2xX4dxX9bxXafxX3xX7xXbcxX19xX26xX3xX83xb208xX19xX26xX3xe1faxX3xXexXdxX325xXbxX3xX19xX1xX513xX19xX3xX4xX8axX19xX26xX3xX48xX20xX19xX3xX7exX16xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX7xXbcxX19xX26xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xXexX1xXc5xX4xX3xX1xXdxX34xX19xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX148xX135xX3xXcxX537xX19xX1xX3xX83xX325xX19xX3xX19xX26xXeexX148xX3xX2xX4dxX2xX1cdxXafxX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xXeexX148xX3xX26xX1xXdxX3xX19xX1xX513xX19xX3xXexX4caxX19xX26xX3xX4xX2b3xX19xX26xX3xX1ccxX1d2xX135xX1cexX1cdxX9bxX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX51fxX81xX3xX7exXdxX63xX17xX7xX3xX5e8xX2d7xX5eaxX5e8xX99xX94xXbcxX96xX99xX1ccxX3xX7exXeexX3xX1d2xX1dfxX2xX3xX4xX6xX3xXexX95dxX3xX7exXbcxX19xX26xX3xX48xXbcxX3xX94xX95xX96xX97xX98xX99xX2xX9bxXafxX3xXexX17xX148xX3xX19xX1xXdxX80xX19xXafxX3xX7xX44xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX51fxX81xX3xX81xX1bxXdxX3xX83xX42bxX3xXexXf1xX19xX26xX3xX81xX2bxX19xX1xX3xXexX63xXbcxX19xX26xX3xX7exXeexXdxX3xXexX17xX57dxX19xX3xX26xX57dxX19xX3xX83xX20xX148xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXbcxX48xX148xXaxX12xXcxX2bxXdxX3xXcxX20xX148xX3xX145xX6xX19xX3xX13xX1xX6xXafxX3xX4xX1xX537xX19xX1xX3xXbxX1xX2f8xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xXeexX148xX3xX19xX26xXeexX148xX3xX2xX4dxX2xX1cdxX3xX83xX42bxX3xX32xX6xX19xX3xX1xXeexX19xX1xX3xX7xXcexX4xX3xX5xX34xX19xX1xX3xX26xXdxX6xX3xX1xX2bxX19xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xXdxX34xX19xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX3exX19xX26xX3xX48xX49xX4xX1xX3xX19xX26xX1xXdxX80xX81xX3xX19xX26xX44cxXexX3xXexX2bxXdxX3xXc0xX1xX17xX3xX7exXc5xX4xX3xXexX1xX2f8xX3xX83xX8axX3xX2c3xX6xX48xX63xXdxX48xXafxX3xX32xX6xXbcxX3xX26xXa1cxX81xX3xX5xX34xX19xX1xX3xXbxX1xXbcxX19xX26xX3xXex12173xX6xX3xX81xX2b3xXexX3xXbxX1xX57dxX19xX3xX7xX32dxX3xX4xX124xX3xX1xXdxX34xX17xX3xX5xXc5xX4xX3xXexX63xXbcxX19xX26xX3xed11xX1dfxX3xX26xXdxX85xX3xXexX1bxXdxX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXbcxX48xX148xXaxX12xX5cxXdxX34xX19xX3xXexX1xX2f8xX3xX83xX8axX3xX2c3xX6xX48xX63xXdxX48xX3xX5xXeexX3xX83xX49xX6xX3xXbxX1xX1axX3a0xX19xX26xX3xX48xX17xX148xX3xX19xX1xX8dxXexX3xX2c1xX3xXcxX20xX148xX3xX145xX6xX19xX3xX13xX26xX6xX3xX4xX124xX3xXexf957xX3xX5xX34xX3xX5xX20xX148xX3xX19xX1xXdxX51fxX81xX3xX4xX6xXbcxXafxX3xX1d2xX1dfxX1cdxX3xX4xX6xX4dxX2xX1cdxX1cdxX135xX1cdxX1cdxX1cdxX3xX19xX26xX1axX85xXdxXafxX3xXexX63xXbcxX19xX26xX3xXc0xX1xXdxX3xXexXc3axX3xX5xX34xX3xX5xX20xX148xX3xX19xX1xXdxX51fxX81xX3xX2c1xX3xX4xX2fxX4xX3xXc0xX1xX17xX3xX7exXc5xX4xX3xXc0xX1xX2fxX4xX3xX4xX2f8xX6xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xXeexX148xX3xX5xXeexX3xX1cexX1cdxX1cdxX3xX4xX6xX4dxX2xX1cdxX1cdxX135xX1cdxX1cdxX1cdxX3xX19xX26xX1axX85xXdxX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXbcxX48xX148xXaxX12xXcxX20xX148xX3xX145xX6xX19xX3xX13xX1xX6xX3xX1xXdxX34xX19xX3xX5xXeexX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX4xX124xX3xXexXc3axX3xX5xX34xX3xX5xX20xX148xX3xX19xX1xXdxX51fxX81xX3xX4xX6xXbcxX3xX19xX1xX8dxXexX3xXexX63xXbcxX19xX26xX3xX4xX2fxX4xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXexX1xXeexX19xX1xX3xX7exXdxX80xX19xX3xX499xXdxX80xX19xX3xX81xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX20xX17xX3xX23xX17xX3xX7exXeexX3xX19xX1axX1bxX4xX3xX19xXeexX148xX3xX83xX6xX19xX26xX3xX3a9xX19xX26xX3xXbxX1xX124xX3xX7exX1bxXdxX3xX5xXeexX19xX3xX7xX124xX19xX26xX3xXexX1xX3a9xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2f8xX6xX3xX48xX49xX4xX1xX3xX32xX34xX19xX1xX3xX94xX95xX96xX97xX98xX99xX2xX9bxX3xX7exX1bxXdxX3xX1xX3a0xX19xX3xX1d2xX1e0xX1cdxX135xX1cdxX1cdxX1cdxX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX51fxX81xXafxX3xX32xX6xXbcxX3xX26xXa1cxX81xX3xX1cexX2xX135xX1cdxX1cdxX1cdxX3xX4xX6xX3xXexX95dxX3xX7exXbcxX19xX26xX135xX4dxX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d7xX17xXexX1xXbcxX63xXaxX12xX2d1xXcxXcxX2ddxX96xX13xX4dxX96xXdxX10xXexX19xX6xX81x12c13xX2e0xX0xX4dxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)