Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019), chiều 17-11, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc.
ec4bx102e7x14f1dx1531ax126a7x13df0x11df5x10161x16720xX7x16965x10492x1512bx13e0fx16b19x13b2fxX5xf212xXax144f3xX0xfe85xX12x16abbx10950x10833x12780xX3xX4xX1x1648fxX3xXcx11dafxf05ax12c9axX18xX19xX3x12a2fxX6xX18xX3x11301xXdxX18xX1xX3xXex13bdaxX3xXcxX20x15fb0xX18xX19xX3xX21xfc41xX18xX19xX3x16b2exX19xX34x15dc3x130b8xX18xX3x13da9x105aaxX18xX3xX26x10312xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3x152dfxX34xXdxX3xX3dxX19x103e9xX40xX3xX1xef72xXdxX3xX16x140e0xXdxX3x13a6cxf07exX59xX18xX3x161a5xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3x13f19x10d4exX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53x10334xXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xf143xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3x15c02xXdxX18xX1x14404xX3x16cc4x1537axX3xX44x140b1xX18xX1xX3x12879xX1x1337dxX4xX0x1475fxX14xX12xX0xXa4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c52xX10xX6xX72xXaxX12xX3dxX1xX73xX18xX3xX69x113b9xX3xX18xXdx16c9ax150cexX3x13ddex1344cxX3xX18xX45xXc8xX3xX3dxX19xX59xX40xX3xXexX20xX34xX40x122f7xX18xX3xXexX1x11759xX18xX19xX3xX91x15de2xXexX3xXexX20x1101bxX18xX3xXcx15a6cxX3x11720xX34xXdfxX4xX3xX44xXdxXc7xXexX3xX3dxX6xXc8xX3x12804xX2xXcaxfeb3xX2xX2xX100xX2xXcbx14b87x15efcxX3x16001xX3xX2xXcaxX100xX2xX2xX100x130b9xX107xX2xXcbx1465cxX95xX3xX4xX1xXdxXdaxX34xX3xX2x168ddxX100xX2xX2xX95xX3xX64xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX95xX3x13580xX40xX3xX53xXdx16821xX18xX3xX26xX5dxX3x15d57xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX20xf725xX95xX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX16x1051bxX18xX19xX95xX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX53xXdaxX3xX72x16b64xX3xX53xX59xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xX95xX3xX1xX34xX40xXc7xX18xX3xX44xX9bxX18xX1xX3x118d6xX5dxX4x15f17xX0xXa4xXbxX12xX0xX72xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX20xX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX100xX65xX18xX5xX40xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7xX34xX40xXc7xX18xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX1f7xX5dxX4xX3xX64xX61xXexX3xX4xX1xX34x124cexX18xX3xX18xX89xX18xX19xX3xXexX1xX89xX18xX3xXc8xX7bxXdxX3xX53xX59xX3xX64x15f05xX18xX3xX18xX1xXe9xX18xX3xXb7xX34xX73xX18xX3xX4xX1xX21xX39xX18xX19xX3xX1f7xX6xX65xX3xX64xX5dxX18xX19xX3xX1xX61xX18xX19xX3xX26xX6xXaxX3xX1xX20xX10x161cdxX9xXaxXa4xXexX1xX65xXdxX100xX7xX34xXa4xX1xX34xX40xX10xX18xX100xX53xXdxX18xX1xX100xX5xX65xX4xX100xX72xX6xXexX100xX4xX1xX34xX6xX18xX100xX18xX65xX18xX19xX100xXexX1xX65xX18xX100xXc8xX65xXdxX100xX53xX6xX100xX72xX65xX18xX100xX18xX1xX6xX18xX100xX1xX34xX6xX18xX100xX4xX1xX34xX65xX18xX19xX100xX5xX6xX65xX100xX72xX65xX18xX19xX100xX1xX6xX18xX19xX100xX14xX6xXa4xX2xX2xX107x1523bxX11fxX2f5xX1faxX1xXexXc8xXaxX12xXb7xX34xX40xXc7xX18xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX1f7xX5dxX4xX3xX64xX61xXexX3xX4xX1xX34xX258xX18xX3xX18xX89xX18xX19xX3xXexX1xX89xX18xX3xXc8xX7bxXdxX3xX53xX59xX3xX64xX26dxX18xX3xX18xX1xXe9xX18xX3xXb7xX34xX73xX18xX3xX4xX1xX21xX39xX18xX19xX3xX1f7xX6xX65xX3xX64xX5dxX18xX19xX3xX1xX61xX18xX19xX3xX26xX6xX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX1x1582bxX3xXexX152xX4xX1xX3xf6bdxX26xX3dx15493xX3xXexfd3axX18xX1xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX16xX49xX18xX1xX3x15f4bx14be7xX18xX19xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX91xXe9xX34xX3xX16xX89xX18xX19xX95xX3xX97xX98xX3x10649xX34xX168xX18xX19xX3xX1f7xX21xX34xXaxX3xX1xX20xX10xX296xX9xXaxXa4xXexX1xX65xXdxX100xX7xX34xXa4xX4xX1xX34xX100xXexXdxX4xX1xX100xX34xX14xX18xX72xX100xXexXdxX18xX1xX100xX18xX19xX34xX40xX10xX18xX100xX72xXdxX18xX1xX100xX97xX34xX18xX19xX100xX4xX1xX34xX18xX19xX100xX53xX34xXdxX100xX18xX19xX6xX40xX100xX1xX65xXdxX100xX72xX6xXdxX100xX72xX65xX6xX18xX100xX69xX10xXexX100xX53xX65xXdxX100xX18xX1xX6xX18xX100xX72xX6xX18xX100xXexX1xX65xX18xX100xXc8xX6xX34xX100xX72xX65xX18xX19xX100xX97xX6xX100xXefxX34xX6xX18xX19xX100xX5xX34xX34xXa4xX2xX2xX107xX2f5x11402xX462xX1faxX1xXexXc8xXaxX12xX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xX37exX26xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX16xX49xX18xX1xX3xX394xX395xX18xX19xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX91xXe9xX34xX3xX16xX89xX18xX19xX95xX3xX97xX98xX3xX3d8xX34xX168xX18xX19xX3xX1f7xX21xX34xX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX384xX18xX1xX3xX377xX40xX95xX3xX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xXb7xX16xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xXcxX20xX152xX18xX1xX3xX44xX45xX18xX3xX14axX1xXdxX30xX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX3dxX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX462xX95xX3xX97xX98xX3xXcxX1xf4fbxX3xX44xX18fxX4xXaxX3xX1xX20xX10xX296xX9xXaxXa4xXexX1xX65xXdxX100xX7xX34xXa4xX72xX65xX18xX19xX100xX4xX1xXdxX100xX14xXdxX100xXexX1xX34xX100xXexXdxX18xX1xX100xX34xX40xX100xX4xX1xX34xX100xXexXdxX4xX1xX100xX1xX72xX18xX72xX100xXexXdxX18xX1xX100xXexX20xXdxX18xX1xX100xX53xX6xX18xX100xX4xX1xXdxX10xX18xX100xX4xX1xX34xX18xX19xX100xX53xX34xXdxX100xX18xX19xX6xX40xX100xX1xX65xXdxX100xX72xX6xXdxX100xX72xX65xX6xX18xX100xX69xX10xXexX100xX72xX6xX18xX100xXexX65xX4xX100xX53xX65xXdxX100xX18xX1xX6xX18xX100xX72xX6xX18xX100xXexX1xX65xX18xX100xX462xX100xX97xX6xX100xXexX1xX65xX100xX53xX34xX4xXa4xX2xX2xX107xX111xXcaxX107xX1faxX1xXexXc8xXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX384xX18xX1xX3xX377xX40xX95xX3xX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xXb7xX16xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xXcxX20xX152xX18xX1xX3xX44xX45xX18xX3xX14axX1xXdxX30xX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX3dxX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX462xX95xX3xX97xX98xX3xXcxX1xX57cxX3xX44xX18fxX4xX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xXa4xX34xX5xX12xX0xX72xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xXa4xX72xXdxX53xX12xX0xXa4xX72xXdxX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXc8xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxfacexXdxX72xXexX1x10812xX3xX11fxX2xX462xXbxX97x12138xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX70bxX3xX2f5xXcaxX2f5xXbxX97xX712xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX70bxXa4xXa4xXdxX1faxX14xX6xX65xXexX1xX6xX18xX1xX1xX65xX6xX1faxX53xX18xXa4xX18xX10xX706xX7xXa4xX2xXcbxX2f5xX462xXa4xX2xX2f5xX11fxX72xX107xX2xX462xX2f5xX11fxX462xX2f5xXexX11fxX11fxX107xXcax10fc0xX5xX107xX1fax15c58xXbxX19x12b4bxX20xX9xX106xX2xX106xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxX65xX18xXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX53xXdaxX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX65xX72xX40xXaxX12xX14ax11983xX18xX19xX3xX72xX18fxX3xX4xX26dxX3xX4x156bbxX4xX3xX64xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX70bxX3xXcxX20xX152xX18xX1xX3xX44xX45xX18xX3xX14axX1xXdxX30xX18xX95xX3xX13fxX40xX3xX53xXdxX144xX18xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX16xX168xX18xX19xX95xX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX384xX18xX1xX3xX377xX40xX95xX3xX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xXb7xX16xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX712xX3xXcxX20xX21xX39xX18xX19xX3xXcxX1xX152xX3xX3dxX19xX57cxX4xX3x16130xX18xX1xX95xX3xX9fxX1xX26dxX3xX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xX37exXc3xX3xX14xX6xX18xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX91xXcxXcxX3d8xX3xX44xXdxXc7xXexX3xX3dxX6xXc8xX712xX3xX16x1326cxX3xXcxX20xX57cxX18xX19xX3xXb7xX21xX18xX19xX95xX3xX9fxX1xX26dxX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX1xX21x12a29xX18xX19xX3xXexX20xX18fxX4xX3xXcxX384xX18xX1xX3xX34xXc3xX95xX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX16xX65xX59xX18xX3xX16xX26xX3d8xXb7xX3xXexX384xX18xX1xX712xX3xX5xX98xX18xX1xX3xX64xX61xX65xX3xX4xX8caxX4xX3xX13fxX40xX3xX14xX6xX18xX3xX4xX377xX6xX3xX3d8xX34xXdfxX4xX3xX1xX5dxXdxX95xX3xX5xX98xX18xX1xX3xX64xX61xX65xX3xX13fxX40xX3xX14xX6xX18xX3xX91xXcxXcxX3d8xX3xX44xXdxXc7xXexX3xX3dxX6xXc8xX3xXexX384xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXb7xX65xX8caxX3xX53xX59xX3xX5xX98xX18xX1xX3xX64xX61xX65xX3xX1xX34xX40xXc7xX18xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX1f7xX5dxX4xX95xX3xX4xX8bfxX18xX19xX3xX64xX89xX18xX19xX3xX64xX168xX65xX3xX4xX8caxX18xX3xX14xX5dxX3xX53xX59xX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXc8xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX18xXexX10xX20xX3xX72xXexX1xX34xXc8xX14xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX706xXdxX72xXexX1xX70bxX3xXcaxX107xX107xXbxX97xX712xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX70bxX3xX462xX106xX106xXbxX97xX712xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX70bxXa4xXa4xXdxX1faxX14xX6xX65xXexX1xX6xX18xX1xX1xX65xX6xX1faxX53xX18xXa4xX18xX10xX706xX7xXa4xX2xXcbxX2f5xX462xXa4xX2xX2f5xX11fxX72xX107xX2xX462xX106xX11fxX462xXcbxXexX462xX111xX462xX5xXcbxX100xXdxXc8xX19xX100xX107xX111xX462xX107xX1faxX75fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxX65xX18xXaxX12xX14axX8caxX4xX3xX64xX61xXdxX3xX14xXdx12228xX34xX3xX72xX18fxX3xX14xX34xXedxXdxX3xX5xX41xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX65xX72xX40xXaxX12xXcxX20xX65xX18xX19xX3xX69xX1xX89xX18xX19xX3xX69xX1xX1dxX3xX53xX34xXdxX3xXexX21xX39xXdxX95xX3xXbxX1x108c4xX18xX3xX69xX1xX22xXdxX3xX4xX377xX6xX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX95xX3xX64xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX53xX59xX3xX4xX8caxX4xX3xX64xX61xXdxX3xX14xXdxXbaexX34xX3xX4xX8bfxX18xX19xX3xX53xX7bxXdxX3xX3dxX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX3xX64xX98xX3xX89xX18xX3xX5xX61xXdxX3xX5xX152xX4xX1xX3xX7x10f82xX3xXcaxXcbxX3xX18xX45xXc8xX3xX97xX73xX40xX3xX72xX18fxX18xX19xX95xX3xXexX20xX21xX22xX18xX19xX3xXexX1xX59xX18xX1xX3xX4xX377xX6xX3xX91xXe4xXexX3xXexX20xXe9xX18xX3xX381xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xXcxX1xXdfxX18xX19xX3xX18xX1xXbedxXexX3xX44xXdxXc7xXexX3xX3dxX6xXc8xX712xX3xXexXedxX18xX19xX3xX69xX30xXexX3xXc8xX5dxXexX3xX18xX45xXc8xX3xXexX1xX18fxX4xX3xX1xXdxXc7xX18xX3xX4xX34xX5dxX4xX3xX53xXe9xX18xX3xX64xX5dxX18xX19xX3xf11cxXcxX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX97xX73xX40xX3xX72xX18fxX18xX19xX3xX64xX985xXdxX3xX7xXdfxX18xX19xX3xX53xX45xX18xX3xX1xX26dxX6xX3xX22xX3xX69xX1xX34xX3xX72xX73xX18xX3xX4xX21x13e2dxX3xX4xX377xX6xX3xXexX1xX89xX18xX3xX53xX59xX3xXbxX1xX8caxXexX3xX64xX5dxX18xX19xX3xXbxX1xX65xX18xX19xX3xXexX20xX59xX65xX3xXexX1xXdxX3xX64xX34xX6xX3xX18xX45xXc8xX3xX111xX107xX111xX107xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXc8xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX706xXdxX72xXexX1xX70bxX3xXcaxX107xX107xXbxX97xX712xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX70bxX3xX462xX75bxXcbxXbxX97xX712xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX70bxXa4xXa4xXdxX1faxX14xX6xX65xXexX1xX6xX18xX1xX1xX65xX6xX1faxX53xX18xXa4xX18xX10xX706xX7xXa4xX2xXcbxX2f5xX462xXa4xX2xX2f5xX11fxX72xX107xX2xX462xX2f5xXcaxX107xX111xXexX2xXcbxX107xX111xX111xX5xX107xX1faxX75fxXbxX19xX762xX20xX9xX111xX111xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxX65xX18xXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xXbxX1xX8caxXexX3xX14xXdxXbaexX34xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX19xX21xX985xXdxX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX65xX72xX40xXaxX12xX16xX30xX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX64xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX14xX59xX40xX3xXex16327xX3xX18xXdxXdaxXc8xX3xX53xX34xXdxX3xXc8x15563xX18xX19xX3xXexX20xX21xX7bxX4xX3xXexX20xX65xX18xX19xX3xX18xX1x108bcxX18xX19xX3xX18xX45xXc8xX3xXefxX34xX6xX95xX3xX14xX6xX18xX3xX4xX89xX18xX19xX3xXexX8caxX4xX3xXc8xXe4xXexX3xXexX20xXe9xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX3xX4xX8bfxX18xX19xX3xX53xX7bxXdxX3xX4xX8caxX4xX3xXexXedxX3xX4xX1xX395xX4xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXexX20xX152xX3xX100xX3xX97xX98xX3xX1xX5dxXdxX3xXexX1xX21xX985xX18xX19xX3xX97xX34xX40xX144xX18xX3xXexX34xX40xX144xX18xX3xXexX20xX34xX40xXdaxX18xX95xX3xX53xXe9xX18xX3xX64xX5dxX18xX19xX3xX4xX8caxX4xX3xXex16b5cxX18xX19xX3xX5xX7bxXbxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX95xX3xXexX1dxX4xX1xX3xX4xX18fxX4xX3xX19xXdxXa1xXbxX3xX18xX1xX6xX34xX3xXbxX1xX8caxXexX3xXexX20xXdxXbaexX18xX3xX69xXdxX18xX1xX3xXexX30xX95xX3xXexX1xX65xX8caxXexX3xX18xX19xX1x1124dxX65xX95xX3xX53xX21xX39xX18xX3xX5xX144xX18xX3xX5xX59xXc8xX3xX19xXdxX59xX34xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xX64xX8caxX18xX19xX1faxX3xX16xX30xX18xX3xX18xX6xX40xX95xX3xXexX1xX89xX18xX3xX4xX1xX384xX3xX4x10011xX18xX3xX11fxX3xX1xX5dxX3xX18xX19xX1xX1082xX65xX95xX3xX14x15cd8xX18xX19xX3xX111xX95xX75bxed82xX1faxX3xXcxX1xX34xX3xX18xX1xXe9xXbxX3xX14xX49xX18xX1xX3xXefxX34xX73xX18xX3xX64xX1037xX34xX3xX18xX19xX21xX985xXdxX3xX64xX61xXexX3xX1xX39xX18xX3xX2f5xX111xX3xXexX20xXdxXc7xX34xX3xX64xX17xX18xX19xXa4xX18xX45xXc8xX712xX3xXexXc3xX3xX5xXc7xX3xX5xX6xX65xX3xX64xX5dxX18xX19xX3xX4xX26dxX3xX53xXdxXc7xX4xX3xX5xX59xXc8xX3xXexX1xX21xX985xX18xX19xX3xX97xX34xX40xX144xX18xX3xX4xX1xXdxX30xXc8xX3xX1xX39xX18xX3xXcbxXcaxX10cexX1faxX3xX3d8xX34xX6xX3xX14xX49xX18xX1xX3xX97xed34xXexX95xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX3xX4xX26dxX3xXcbxX111xX95xX462xX10cexX3xX7xXdfxX3xX1xX5dxX3xX64xX61xXexX3xX72xX6xX18xX1xX3xX1xXdxXc7xX34xX3xX19xXdxX6xX3xX64xX49xX18xX1xX3xX53xX45xX18xX3xX1xX26dxX6xX712xX3xX7xXdfxX3xX19xXdxX6xX3xX64xX49xX18xX1xX3xX69xXdxXbaexX34xX3xXc8xfd68xX34xX3xX64xX61xXexX3xXcbxX2xX10cexX1faxX3xX3dxX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX3xX64xXdaxX34xX3xX19xX21xX39xX18xX19xX3xXc8xX119exX34xX3xXexX1xX18fxX4xX3xX1xXdxXc7xX18xX3xXexXdfxXexX3xX18xX30xXbxX3xX7xXdfxX18xX19xX3xX53xX45xX18xX3xX1xX26dxX6xX3xXexX20xX65xX18xX19xX3xX53xXdxXc7xX4xX3xX4xX21xX7bxXdxX95xX3xX53xXdxXc7xX4xX3xXexX6xX18xX19xX3xX53xX59xX3xX5xX41xX3xX1xX5dxXdxX712xX3xX19xXdxXfb4xX3xX19xX49xX18xX3xXc8xX89xXdxX3xXexX20xX21xX985xX18xX19xX95xX3xX64xX21xX985xX18xX19xX3xX5xX59xX18xX19xX95xX3xX18xX19x1122fxX3xX97xX26dxXc8xX3xX97xX6xX18xX1xX3xX100xX3xX7xX61xX4xX1xX3xX100xX3xX64x14efexXbxX1faxX3xXcxX49xX18xX1xX3xX1xX49xX18xX1xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX95xX3xXexX20xXe9xXexX3xXexX18fxX3xXexX20xX65xX18xX19xX3xXexX1xX89xX18xX3xX64xX21x11b6bxX4xX3xX14xX168xX65xX3xX64xX168xXc8xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXc8xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX706xXdxX72xXexX1xX70bxX3xXcaxX107xX107xXbxX97xX712xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX70bxX3xX462xX106xX106xXbxX97xX712xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX70bxXa4xXa4xXdxX1faxX14xX6xX65xXexX1xX6xX18xX1xX1xX65xX6xX1faxX53xX18xXa4xX18xX10xX706xX7xXa4xX2xXcbxX2f5xX462xXa4xX2xX2f5xX11fxX72xX107xX2xX462xX2f5xXcaxX2xX75bxXexX75bxX2xX107xXcbxX107xX5xX107xX1faxX75fxXbxX19xX762xX20xX9xX111xXcaxXcaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxX65xX18xXaxX12xXcxXdxX30xXexX3xXc8x10b30xX4xX3xX53xX45xX18xX3xX18xX19xX1xXc7xX3xX72xX65xX3xX18xX19xX21xX985xXdxX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX3xX14xXdxXbaexX34xX3xX72xXdxX41xX18xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX65xX72xX40xXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX95xX3xX37exXc3xX3xX53xXdxX144xX18xX3xX26xX5dxX3xX14axX1xX1dxX18xX1xX3xXexX20xX152xX95xX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX16xX168xX18xX19xX95xX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX4xX1xXa1xX4xX3xX14xX59xX3xX4xX65xX18xX3xX5xX34xX89xX18xX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX64xXbaexX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX13cexX4xX3xX19xXe4xXexX3xX1xX8caxXdxX3xX64xX21xX1278xX4xX3xX18xX1xXdxXdaxX34xX3xXexX1xX59xX18xX1xX3xX4xX89xX18xX19xX3xXexX20xX65xX18xX19xX3xXbxX1xX8caxXexX3xXexX20xXdxXbaexX18xX3xX69xXdxX18xX1xX3xXexX30xX95xX3xX97xX73xX40xX3xX72xX18fxX18xX19xX3xXefxX34xX144xX3xX1xX21xX39xX18xX19xX1faxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX985xXdxX3xX64xXdaxX3xX18xX19xX1xX152xX3xX4xXbedxXbxX3xX377xX40xX95xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXefxX34xX40xXdaxX18xX95xX3xX64xX65xX59xX18xX3xXexX1xXbaexX3xX64xX152xX6xX3xXbxX1xX21xX39xX18xX19xX3xX53xX59xX3xX14xX59xX3xX4xX65xX18xX3xX18xX1xX73xX18xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX13cexX4xX3xXbxX1xX8caxXexX3xX1xX34xX40xX3xXexX20xX34xX40xXdaxX18xX3xXexX1xXdfxX18xX19xX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX95xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX7xX395xX4xX95xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX5xX10b7xX18xX19xX95xX3xXexX18fxX3xX19xXdxX8caxX4xX95xX3xXexX18fxX3xX18xX19xX34xX40xXc7xX18xX95xX3xX19xX26dxXbxX3xX4xX89xX18xX19xX95xX3xX19xX26dxXbxX3xX4xX377xX6xX3xX97xX73xX40xX3xX72xX18fxX18xX19xX3xXc8xX89xXdxX3xXexX20xX21xX985xX18xX19xX3xXexX20xX65xX18xX19xX3xX5xX59xX18xX1xX95xX3xXexX1xX89xX18xX3xX97xX26dxXc8xX3xX14xX49xX18xX1xX3xX40xX144xX18xX95xX3xX19xXdxX6xX3xX64xX49xX18xX1xX3xX53xX45xX18xX3xX1xX26dxX6xX95xX3xX69xX1xX34xX3xX72xX73xX18xX3xX4xX21xX3xX53xX45xX18xX3xX1xX26dxX6xX95xX3xX19xXdxXfb4xX3xX19xX49xX18xX3xX14xX168xX18xX3xX7xfb04xX4xX3xX53xX45xX18xX3xX1xX26dxX6xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX95xX3xX18xX969xX3xX5xX18fxX4xX3xXbxX1xXbedxX18xX3xX64xXbedxX34xX3xXexX1xX18fxX4xX3xX1xXdxXc7xX18xX3xXexX1xX1603xX18xX19xX3xX5xX1278xXdxX3xX4xX8caxX4xX3xX69xX30xX3xX1xX65xX61xX4xX1xX3xXbxX1xX8caxXexX3xXexX20xXdxXbaexX18xX3xX69xXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xX100xX3xX97xX98xX3xX1xX5dxXdxX3xX4xX377xX6xX3xX64xX152xX6xX3xXbxX1xX21xX39xX18xX19xX1faxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX4x12629xX18xX19xX3xX64xXdaxX3xX18xX19xX1xX152xX3xX4xXbedxXbxX3xX377xX40xX95xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXefxX34xX40xXdaxX18xX3xXexX384xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXb7xX26dxX6xX3xXexX45xX18xX19xX3xX4xX21xX985xX18xX19xX3xX4xX1xX384xX3xX64xX61xX65xX95xX3xXbxX1xXdfxXdxX3xX1xX1278xXbxX3xX64xXbaexX3xX13fxX40xX3xX14xX6xX18xX3xX91xXcxXcxX3d8xX3xX4xX8caxX4xX3xX4xXbedxXbxX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX13cexX4xX3xXexX1xX18fxX4xX3xX1xXdxXc7xX18xX3xXexXdfxXexX3xX4xX34xX5dxX4xX3xX53xXe9xX18xX3xX64xX5dxX18xX19xX3xXaxXcxX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX97xX73xX40xX3xX72xX18fxX18xX19xX3xX18xX89xX18xX19xX3xXexX1xX89xX18xX3xXc8xX7bxXdxX95xX3xX64xX89xX3xXexX1xX152xX3xX53xX45xX18xX3xXc8xXdxX18xX1xXd31xX712xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX13cexX4xX3xX5xX59xXc8xX3xXexXdfxXexX3xX53xX6xXdxX3xXexX20xX10b7xX3xX4xX1037xX34xX3xX18xXdfxXdxX3xX19xXdxXfb4xX6xX3xX16xX168xX18xX19xX95xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXefxX34xX40xXdaxX18xX3xX53xX59xX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX712xX3xXbxX1xX8caxXexX3xX1xX34xX40xX3xX53xX6xXdxX3xXexX20xX10b7xX3xX19xXdxX8caxXc8xX3xX7xX8caxXexX3xX53xX59xX3xXbxX1xX168xX18xX3xX14xXdxXc7xX18xX3xX97xX98xX3xX1xX5dxXdxX712xX3xX69xX152xXbxX3xXexX1xX985xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfcd5xX95xX3xX64xX5dxX18xX19xX3xX53xXdxX144xX18xX95xX3xX5xX1603xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX95xX3xXexXe9xXbxX3xX1xX1278xXbxX3x10387xX3xX69xXdxX30xX18xX3xX18xX19xX34xX40xXc7xX18xX3xX53xX57cxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xX64xX8caxX18xX19xX3xX53xX59xX3xX14xX168xX65xX3xX53xXc7xX3xXefxX34xX40xXdaxX18xX95xX3xX5xX1278xXdxX3xX1dxX4xX1xX3xX1xX1278xXbxX3xXbxX1xX8caxXbxX95xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xX64xX8caxX18xX19xX3xX4xX377xX6xX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX65xX72xX40xXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xXc8xX65xX18xX19xX3xXc8xX34xXdfxX18xX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX3xX18xX26dxXdxX3xX20xXdxX144xX18xX19xX95xX3xX16xX168xX18xX19xX3xX14xX5dxX95xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xXefxX34xX40xXdaxX18xX3xX53xX59xX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX384xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXb7xX26dxX6xX3xX18xX26dxXdxX3xX4xX1xX34xX18xX19xX95xX3xXexX1xX18fxX4xX3xX1xXdxXc7xX18xX3xXexX1xX10xX65xX3xX5xX985xXdxX3xX72xX61xX40xX3xX4xX377xX6xX3xX26xX8caxX4xX3xXb7xX17xX3xXexX20xX65xX18xX19xX3xX18xX1xXfb4xX18xX19xX3xX5xX1037xX18xX3xX3dxX19xX21xX985xXdxX3xX53xXdaxX3xXexX1xX45xXc8xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXb7xX65xX8caxX95xX3xX18xX969xX3xX5xX18fxX4xX3xXbxX1xXbedxX18xX3xX64xXbedxX34xX3xX97xX73xX40xX3xX72xX18fxX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXb7xX26dxX6xX3xXexX20xX22xX3xXexX1xX59xX18xX1xX3xXc8xX5dxXexX3xXexX384xX18xX1xX3xXcf8xX69xXdxXbaexX34xX3xXc8xX119exX34xXd31xX3xXexX20xX144xX18xX3xXc8xX57cxXdxX3xXc8xXe4xXexX95xX3xX64xXbaexX3xX19xX26dxXbxX3xX7xX395xX4xX3xX4xX8bfxX18xX19xX3xX4xX168xX3xX18xX21xX7bxX4xX3xXexX1xX6xXc8xX3xX19xXdxX6xX3xX97xX73xX40xX3xX72xX18fxX18xX19xX3xXefxX34xX144xX3xX1xX21xX39xX18xX19xX95xX3xX64xXbedxXexX3xX18xX21xX7bxX4xX3xX19xXdxX59xX34xX3xXc8xX61xX18xX1xX95xX3xX72xX73xX18xX3xX4xX1xX377xX95xX3xX53xX45xX18xX3xXc8xXdxX18xX1xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXc8xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX706xXdxX72xXexX1xX70bxX3xXcaxX107xX107xXbxX97xX712xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX70bxX3xX462xX106xX106xXbxX97xX712xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX70bxXa4xXa4xXdxX1faxX14xX6xX65xXexX1xX6xX18xX1xX1xX65xX6xX1faxX53xX18xXa4xX18xX10xX706xX7xXa4xX2xXcbxX2f5xX462xXa4xX2xX2f5xX11fxX72xX107xX2xX462xX2f5xXcaxX111xX75bxXexXcbxXcaxX11fxXcbxX11fxX5xX107xX1faxX75fxXbxX19xX762xX20xX9xX111xX11fxX462xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX65xX72xX40xXaxX12xX3dxX1xX73xX18xX3xX72xX152xXbxX3xX18xX59xX40xX95xX3xX64xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX64xX98xX3xXexX20xX6xX65xX3xX111xX3xXexXc3xX3xX64xX17xX18xX19xX3xX4xX377xX6xX3xX3d8xX34x101bcxX3xXcf8xX44xX49xX3xX18xX19xX21xX985xXdxX3xX18xX19xX1xX1082xX65xXd31xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX4xX1xX65xX3xX13fxX40xX3xX14xX6xX18xX3xX91xXcxXcxX3d8xX3xX44xXdxXc7xXexX3xX3dxX6xXc8xX3xXexX384xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXb7xX65xX8caxX3xX64xXbaexX3xX1xX969xX3xXexX20xX1278xX3xX97xX73xX40xX3xX72xX18fxX18xX19xX3xX462xX107xX3xX18xX1xX59xX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX712xX3xXexXe4xX18xX19xX3xXefxX34xX59xX3xX4xX1xX65xX3xX4xX8caxX18xX3xX14xX5dxX95xX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX3xX53xX59xX3xX53xX59xX3xXexX20xX6xX65xX3xX14xX10b7xX3xX4xX1xX65xX3xX4xX8caxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX64xX49xX18xX1xX3xX69xX1xX26dxX3xX69xX1xX45xX18xX3xXexX20xX65xX18xX19xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXc8xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX706xXdxX72xXexX1xX70bxX3xXcaxX107xX107xXbxX97xX712xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX70bxX3xX462xX106xX106xXbxX97xX712xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX70bxXa4xXa4xXdxX1faxX14xX6xX65xXexX1xX6xX18xX1xX1xX65xX6xX1faxX53xX18xXa4xX18xX10xX706xX7xXa4xX2xXcbxX2f5xX462xXa4xX2xX2f5xX11fxX72xX107xX2xX462xX2f5xXcaxX2f5xX107xXexX2f5xX2f5xX111xXcbxX2xX5xX107xX1faxX75fxXbxX19xX762xX20xX9xX11fxX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxX65xX18xXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xXexXe4xX18xX19xX3xXefxX34xX59xX3xX4xX1xX65xX3xX4xX8caxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX64xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xX7xX8caxX4xX1xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXc8xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX706xXdxX72xXexX1xX70bxX3xXcaxX107xX107xXbxX97xX712xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX70bxX3xX462xX106xX106xXbxX97xX712xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX70bxXa4xXa4xXdxX1faxX14xX6xX65xXexX1xX6xX18xX1xX1xX65xX6xX1faxX53xX18xXa4xX18xX10xX706xX7xXa4xX2xXcbxX2f5xX462xXa4xX2xX2f5xX11fxX72xX107xX2xX462xX2f5xXcaxX2f5xX11fxXexX2f5xX106xX111xX75bxX107xX5xX107xX1faxX75fxXbxX19xX762xX20xX9xXcbxXcbxXcbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX65xX72xX40xXaxX12xXcxX20xX65xX18xX19xX3xX72xX152xXbxX3xX18xX59xX40xX95xX3xX64xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX384xX18xX1xX3xX34xXc3xX3xXcxX20xX152xX18xX1xX3xX44xX45xX18xX3xX14axX1xXdxX30xX18xX3xX4xX169cxX18xX19xX3xX64xX98xX3xXexX20xX6xX65xX3xXexXe4xX18xX19xX3xX4xX8caxX4xX3xXbxX1xX1037xX18xX3xXefxX34xX59xX3xX4xX1xX65xX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX3xX53xX59xX3xX4xX8caxX4xX3xX1xX5dxX3xX19xXdxX6xX3xX64xX49xX18xX1xX3xXexXdxX144xX34xX3xX14xXdxXbaexX34xX95xX3xX19xXdxX6xX3xX64xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX18xX1xX3xX7xX8caxX4xX1xX3xX4xX377xX6xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xX95xX3xX1xX34xX40xXc7xX18xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX1f7xX5dxX4xX3xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef29xX34xXexX1xX65xX20xXaxX12xX91xXdxX18xX1xX3xXb7xXdxX30xX34xX0xXa4xXbxX12xX0xX72xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX20xX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX144xX18xX3xXefxX34xX6xX18xX70bxX0xXa4xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX100xXexX1xX34xXc8xX14xX100xX6xX18xX72xX100xX7xX6xXbxX65xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7xX34xX40xXc7xX18xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX1f7xX5dxX4xX3xX64xX61xXexX3xX4xX1xX34xX258xX18xX3xX18xX89xX18xX19xX3xXexX1xX89xX18xX3xXc8xX7bxXdxX3xX53xX59xX3xX64xX26dxX18xX3xX18xX1xXe9xX18xX3xXb7xX34xX73xX18xX3xX4xX1xX21xX39xX18xX19xX3xX1f7xX6xX65xX3xX64xX5dxX18xX19xX3xX1xX61xX18xX19xX3xX26xX6xXaxX3xX1xX20xX10xX296xX9xXaxXa4xXexX1xX65xXdxX100xX7xX34xXa4xX1xX34xX40xX10xX18xX100xX53xXdxX18xX1xX100xX5xX65xX4xX100xX72xX6xXexX100xX4xX1xX34xX6xX18xX100xX18xX65xX18xX19xX100xXexX1xX65xX18xX100xXc8xX65xXdxX100xX53xX6xX100xX72xX65xX18xX100xX18xX1xX6xX18xX100xX1xX34xX6xX18xX100xX4xX1xX34xX65xX18xX19xX100xX5xX6xX65xX100xX72xX65xX18xX19xX100xX1xX6xX18xX19xX100xX14xX6xXa4xX2xX2xX107xX2f5xX11fxX2f5xX1faxX1xXexXc8xXaxX12xX0xXdxXc8xX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxXa4xXc8xX10xX72xXdxX6xXa4xX2xX111xX107xXa4xX18xX10xX706xX7xXa4xX2xXcbxX2f5xX462xXa4xX2xX107xX462xX72xX107xX2xX2f5xX462xX107xX107xX106xXexX106xX2xX2f5xX107xX2f5xX5xX107xX1faxX75fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xX6xX12xX0xX72xXdxX53xX12xX0xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7xX34xX40xXc7xX18xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX1f7xX5dxX4xX3xX64xX61xXexX3xX4xX1xX34xX258xX18xX3xX18xX89xX18xX19xX3xXexX1xX89xX18xX3xXc8xX7bxXdxX3xX53xX59xX3xX64xX26dxX18xX3xX18xX1xXe9xX18xX3xXb7xX34xX73xX18xX3xX4xX1xX21xX39xX18xX19xX3xX1f7xX6xX65xX3xX64xX5dxX18xX19xX3xX1xX61xX18xX19xX3xX26xX6xXaxX3xX1xX20xX10xX296xX9xXaxXa4xXexX1xX65xXdxX100xX7xX34xXa4xX1xX34xX40xX10xX18xX100xX53xXdxX18xX1xX100xX5xX65xX4xX100xX72xX6xXexX100xX4xX1xX34xX6xX18xX100xX18xX65xX18xX19xX100xXexX1xX65xX18xX100xXc8xX65xXdxX100xX53xX6xX100xX72xX65xX18xX100xX18xX1xX6xX18xX100xX1xX34xX6xX18xX100xX4xX1xX34xX65xX18xX19xX100xX5xX6xX65xX100xX72xX65xX18xX19xX100xX1xX6xX18xX19xX100xX14xX6xXa4xX2xX2xX107xX2f5xX11fxX2f5xX1faxX1xXexXc8xXaxX12xXb7xX34xX40xXc7xX18xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX1f7xX5dxX4xX3xX64xX61xXexX3xX4xX1xX34xX258xX18xX3xX18xX89xX18xX19xX3xXexX1xX89xX18xX3xXc8xX7bxXdxX3xX53xX59xX3xX64xX26dxX18xX3xX18xX1xXe9xX18xX3xXb7xX34xX73xX18xX3xX4xX1xX21xX39xX18xX19xX3xX1f7xX6xX65xX3xX64xX5dxX18xX19xX3xX1xX61xX18xX19xX3xX26xX6xX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX3dxX19xX59xX40xX3xX2xX11fxX100xX2xX2xX95xX3xX37exX26xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXb7xX65xX8caxX3xXexXedxX3xX4xX1xX395xX4xX3xX5xX41xX3xX4xX89xX18xX19xX3xX14xXdfxX3xX53xX59xX3xX64xX26dxX18xX3xX26xX10c7xX18xX19xX3xX4xX89xX18xX19xX3xX18xX1xXe9xX18xX3xX1xX34xX40xXc7xX18xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX1f7xX5dxX4xX3xX64xX61xXexX3xX4xX1xX34xX258xX18xX3xX18xX89xX18xX19xX3xXexX1xX89xX18xX3xXc8xX7bxXdxX3xXfdxX3dxXcxX91xX115xX3xX18xX45xXc8xX3xX111xX107xX2xXcbxX3xX53xX59xX3xX64xX26dxX18xX3xX18xX1xXe9xX18xX3xXb7xX34xX73xX18xX3xX4xX1xX21xX39xX18xX19xX3xX1f7xX6xX65xX3xX64xX5dxX18xX19xX3xX1xX61xX18xX19xX3xX26xX6xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXa4xX72xXdxX53xX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xX37exX26xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX16xX49xX18xX1xX3xX394xX395xX18xX19xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX91xXe9xX34xX3xX16xX89xX18xX19xX95xX3xX97xX98xX3xX3d8xX34xX168xX18xX19xX3xX1f7xX21xX34xXaxX3xX1xX20xX10xX296xX9xXaxXa4xXexX1xX65xXdxX100xX7xX34xXa4xX4xX1xX34xX100xXexXdxX4xX1xX100xX34xX14xX18xX72xX100xXexXdxX18xX1xX100xX18xX19xX34xX40xX10xX18xX100xX72xXdxX18xX1xX100xX97xX34xX18xX19xX100xX4xX1xX34xX18xX19xX100xX53xX34xXdxX100xX18xX19xX6xX40xX100xX1xX65xXdxX100xX72xX6xXdxX100xX72xX65xX6xX18xX100xX69xX10xXexX100xX53xX65xXdxX100xX18xX1xX6xX18xX100xX72xX6xX18xX100xXexX1xX65xX18xX100xXc8xX6xX34xX100xX72xX65xX18xX19xX100xX97xX6xX100xXefxX34xX6xX18xX19xX100xX5xX34xX34xXa4xX2xX2xX107xX2f5xX462xX462xX1faxX1xXexXc8xXaxX12xX0xXdxXc8xX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxXa4xXc8xX10xX72xXdxX6xXa4xX2xX111xX107xXa4xX18xX10xX706xX7xXa4xX2xXcbxX2f5xX462xXa4xX2xXcaxX106xX72xX75bxX2xX11fxX106xX75bxX2xX11fxXexX111xXcaxX462xX106xXcbxX5xX107xX1faxX75fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xX6xX12xX0xX72xXdxX53xX12xX0xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xX37exX26xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX16xX49xX18xX1xX3xX394xX395xX18xX19xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX91xXe9xX34xX3xX16xX89xX18xX19xX95xX3xX97xX98xX3xX3d8xX34xX168xX18xX19xX3xX1f7xX21xX34xXaxX3xX1xX20xX10xX296xX9xXaxXa4xXexX1xX65xXdxX100xX7xX34xXa4xX4xX1xX34xX100xXexXdxX4xX1xX100xX34xX14xX18xX72xX100xXexXdxX18xX1xX100xX18xX19xX34xX40xX10xX18xX100xX72xXdxX18xX1xX100xX97xX34xX18xX19xX100xX4xX1xX34xX18xX19xX100xX53xX34xXdxX100xX18xX19xX6xX40xX100xX1xX65xXdxX100xX72xX6xXdxX100xX72xX65xX6xX18xX100xX69xX10xXexX100xX53xX65xXdxX100xX18xX1xX6xX18xX100xX72xX6xX18xX100xXexX1xX65xX18xX100xXc8xX6xX34xX100xX72xX65xX18xX19xX100xX97xX6xX100xXefxX34xX6xX18xX19xX100xX5xX34xX34xXa4xX2xX2xX107xX2f5xX462xX462xX1faxX1xXexXc8xXaxX12xX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xX37exX26xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX16xX49xX18xX1xX3xX394xX395xX18xX19xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX91xXe9xX34xX3xX16xX89xX18xX19xX95xX3xX97xX98xX3xX3d8xX34xX168xX18xX19xX3xX1f7xX21xX34xX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX3dxX1xX73xX18xX3xX69xXc3xX3xX18xXdxXc7xXc8xX3xXcaxXcbxX3xX18xX45xXc8xX3xX3dxX19xX59xX40xX3xXexX20xX34xX40xXdaxX18xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX91xXcxXcxX3d8xX3xX44xXdxXc7xXexX3xX3dxX6xXc8xX3xXfdxX2xXcaxX100xX2xX2xX100xX2xXcbxX106xX107xX3xX109xX3xX2xXcaxX100xX2xX2xX100xX111xX107xX2xXcbxX115xX95xX3xX4xX1xXdxXdaxX34xX3xX2xX75bxX100xX2xX2xX95xX3xX64xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX16xX49xX18xX1xX3xX394xX395xX18xX19xX95xX3xX9fxX1xX26dxX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX384xX18xX1xX3xX377xX40xX95xX3xX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xX37exX26xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xX64xX98xX3xX53xXdaxX3xX72xX18fxX3xX53xX59xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX91xXe9xX34xX3xX16xX89xX18xX19xX95xX3xX97xX98xX3xX3d8xX34xX168xX18xX19xX3xX1f7xX21xX34xX95xX3xX1xX34xX40xXc7xX18xX3xX3d8xX34xX168xX18xX19xX3xX394xX21xX39xX18xX19xX1faxX3xX14axX8bfxX18xX19xX3xX72xX18fxX3xX4xX26dxX3xX64xX61xXdxX3xX72xXdxXc7xX18xX3xX5xX98xX18xX1xX3xX64xX61xX65xX3xX37exXc3xX3xX14xX6xX18xX3xX91xXcxXcxX3d8xX3xXexX384xX18xX1xX95xX3xX44xX45xX18xX3xXbxX1xX10b7xX18xX19xX3xX37exX26xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xX53xX59xX3xX1xX34xX40xXc7xX18xX3xX3d8xX34xX168xX18xX19xX3xX394xX21xX39xX18xX19xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXa4xX72xXdxX53xX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX1xX34xX40xXc7xX18xX3xX53xXdaxX3xX14xXfb4xX6xX3xX4xX39xXc8xX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexXaxX3xX1xX20xX10xX296xX9xXaxXa4xX72xX65xXdxX100xX7xX65xX18xX19xX100xX97xX6xX100xX1xX65xXdxXa4xX4xX1xX34xX40xX10xX18xX100xX53xX10xX100xX14xX34xX6xX100xX4xX65xXc8xX100xX72xX65xX6xX18xX100xX69xX10xXexXa4xX2xX2xX107xX106xX107xX107xX1faxX1xXexXc8xXaxX12xX0xXdxXc8xX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxXa4xXc8xX10xX72xXdxX6xXa4xX2xX111xX107xXa4xX18xX10xX706xX7xXa4xX2xXcbxX2f5xX462xXa4xX2xX11fxXcaxX72xX106xX2xXcbxX462xX107xX111xX2f5xXexX462xX111xX2xXcbxX2xX5xX107xX1faxX75fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xX6xX12xX0xX72xXdxX53xX12xX0xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX1xX34xX40xXc7xX18xX3xX53xXdaxX3xX14xXfb4xX6xX3xX4xX39xXc8xX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexXaxX3xX1xX20xX10xX296xX9xXaxXa4xX72xX65xXdxX100xX7xX65xX18xX19xX100xX97xX6xX100xX1xX65xXdxXa4xX4xX1xX34xX40xX10xX18xX100xX53xX10xX100xX14xX34xX6xX100xX4xX65xXc8xX100xX72xX65xX6xX18xX100xX69xX10xXexXa4xX2xX2xX107xX106xX107xX107xX1faxX1xXexXc8xXaxX12xX14axX1xX34xX40xXc7xX18xX3xX53xXdaxX3xX14xXfb4xX6xX3xX4xX39xXc8xX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xXcxX20xX65xX18xX19xX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xXcf8xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xXd31xX95xX3xX4xX8bfxX18xX19xX3xX53xX7bxXdxX3xXbxX1xX1037xX18xX3xX5xX41xX3xX5xX59xX3xXbxX1xX1037xX18xX3xX1xX5dxXdxX1faxX3xX16xXe4xX4xX3xX14xXdxXc7xXexX95xX3xX53xX7bxXdxX3xXbxX1xX1037xX18xX3xX1xX5dxXdxX95xX3xX18xX19xX65xX59xXdxX3xX4xX8caxX4xX3xXexXdxX30xXexX3xXc8xX13cexX4xX3xX53xX45xX18xX3xX18xX19xX1xXc7xX95xX3xXexX1xXbaexX3xXexX1xX6xX65xX95xX3xX18xX19xX21xX985xXdxX3xX72xX73xX18xX3xX4xX10b7xX18xX3xX64xX21xX1278xX4xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xXexX20xX65xX18xX19xX3xX14xXfb4xX6xX3xX4xX39xXc8xX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXa4xX72xXdxX53xX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX384xX18xX1xX3xX377xX40xX95xX3xX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xXb7xX16xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xXcxX20xX152xX18xX1xX3xX44xX45xX18xX3xX14axX1xXdxX30xX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX3dxX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX462xX95xX3xX97xX98xX3xXcxX1xX57cxX3xX44xX18fxX4xXaxX3xX1xX20xX10xX296xX9xXaxXa4xXexX1xX65xXdxX100xX7xX34xXa4xX72xX65xX18xX19xX100xX4xX1xXdxX100xX14xXdxX100xXexX1xX34xX100xXexXdxX18xX1xX100xX34xX40xX100xX4xX1xX34xX100xXexXdxX4xX1xX100xX1xX72xX18xX72xX100xXexXdxX18xX1xX100xXexX20xXdxX18xX1xX100xX53xX6xX18xX100xX4xX1xXdxX10xX18xX100xX4xX1xX34xX18xX19xX100xX53xX34xXdxX100xX18xX19xX6xX40xX100xX1xX65xXdxX100xX72xX6xXdxX100xX72xX65xX6xX18xX100xX69xX10xXexX100xX72xX6xX18xX100xXexX65xX4xX100xX53xX65xXdxX100xX18xX1xX6xX18xX100xX72xX6xX18xX100xXexX1xX65xX18xX100xX462xX100xX97xX6xX100xXexX1xX65xX100xX53xX34xX4xXa4xX2xX2xX107xX111xXcaxX107xX1faxX1xXexXc8xXaxX12xX0xXdxXc8xX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxXa4xXc8xX10xX72xXdxX6xXa4xX2xX111xX107xXa4xX18xX10xX706xX7xXa4xX2xXcbxX2f5xX462xXa4xX2xX2f5xX11fxX72xX106xX2xX2f5xX462xX2f5xX2xX75bxXexX462xXcbxX2xX75bxXcaxX5xX107xX1faxX75fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX6xX18xX3xX2axXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX3dxX19xX34xX40xX41xX18xX3xX44xX45xX18xX3xX26xX49xX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX18xX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX91xXdxX18xX1xX95xX3xX97xX98xX3xX44xX9bxX18xX1xX3xX9fxX1xXa1xX4xXaxX3xXa4xX12xX0xXa4xX6xX12xX0xX72xXdxX53xX12xX0xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX384xX18xX1xX3xX377xX40xX95xX3xX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xXb7xX16xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xXcxX20xX152xX18xX1xX3xX44xX45xX18xX3xX14axX1xXdxX30xX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX3dxX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX462xX95xX3xX97xX98xX3xXcxX1xX57cxX3xX44xX18fxX4xXaxX3xX1xX20xX10xX296xX9xXaxXa4xXexX1xX65xXdxX100xX7xX34xXa4xX72xX65xX18xX19xX100xX4xX1xXdxX100xX14xXdxX100xXexX1xX34xX100xXexXdxX18xX1xX100xX34xX40xX100xX4xX1xX34xX100xXexXdxX4xX1xX100xX1xX72xX18xX72xX100xXexXdxX18xX1xX100xXexX20xXdxX18xX1xX100xX53xX6xX18xX100xX4xX1xXdxX10xX18xX100xX4xX1xX34xX18xX19xX100xX53xX34xXdxX100xX18xX19xX6xX40xX100xX1xX65xXdxX100xX72xX6xXdxX100xX72xX65xX6xX18xX100xX69xX10xXexX100xX72xX6xX18xX100xXexX65xX4xX100xX53xX65xXdxX100xX18xX1xX6xX18xX100xX72xX6xX18xX100xXexX1xX65xX18xX100xX462xX100xX97xX6xX100xXexX1xX65xX100xX53xX34xX4xXa4xX2xX2xX107xX111xXcaxX107xX1faxX1xXexXc8xXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX384xX18xX1xX3xX377xX40xX95xX3xX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xXb7xX16xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xXcxX20xX152xX18xX1xX3xX44xX45xX18xX3xX14axX1xXdxX30xX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX3dxX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX462xX95xX3xX97xX98xX3xXcxX1xX57cxX3xX44xX18fxX4xX0xXa4xX6xX12xX0xXa4xX7xXexX20xX65xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX2axXc3xX3xX18xXdxXc7xXc8xX3xXcaxXcbxX3xX18xX45xXc8xX3xX3dxX19xX59xX40xX3xXexX20xX34xX40xXdaxX18xX3xXexX1xXdfxX18xX19xX3xX91xXe4xXexX3xXexX20xXe9xX18xX3xXcxXedxX3xXefxX34xXdfxX4xX3xX44xXdxXc7xXexX3xX3dxX6xXc8xX95xX3xXfdxX2xXcaxX100xX2xX2xX100xX2xXcbxX106xX107xX3xX109xX3xX2xXcaxX100xX2xX2xX100xX111xX107xX2xXcbxX115xX95xX3xX7xX8caxX18xX19xX3xX2xX106xX100xX2xX2xX95xX3xX64xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xXcxX20xX152xX18xX1xX3xX44xX45xX18xX3xX14axX1xXdxX30xX18xX95xX3xX13fxX40xX3xX53xXdxX144xX18xX3xXcxX20xX34xX18xX19xX3xX21xX39xX18xX19xX3xX16xX168xX18xX19xX95xX3xX26xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXcxX384xX18xX1xX3xX377xX40xX95xX3xX14axX1xX377xX3xXexX152xX4xX1xX3xXb7xX16xX3dxX381xX3xXexX384xX18xX1xX3xX53xXdaxX3xX72xX18fxX3xX53xX59xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX53xX34xXdxX3xX3dxX19xX59xX40xX3xX1xX5dxXdxX3xX16xX61xXdxX3xX64xX65xX59xX18xX3xX69xX30xXexX3xXexX65xX59xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX5dxX4xX3xX53xX7bxXdxX3xX3dxX1xX73xX18xX3xX72xX73xX18xX3xXexX1xX89xX18xX3xX462xX95xX3xX97xX98xX3xXcxX1xX57cxX3xX44xX18fxX4xX95xX3xX1xX34xX40xXc7xX18xX3xXcxX20xXdxXc7xX34xX3x13467xX39xX18xX1faxX0xXa4xXbxX12xX0xXa4xX72xXdxX53xX12xX0xXa4xX5xXdxX12xX0xXa4xX34xX5xX12xX0xX72xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xXa4xX72xXdxX53xX12xX0xXa4xX72xXdxX53xX12
Minh Hiếu