Quân đội Mỹ rầm rộ rút quân khỏi Syria sang lãnh thổ Iraq
Theo Reuters, các nhân chứng ngày 21/10 cho biết, các binh sỹ Mỹ đã tiến vào Iraq từ Syria thông qua cửa khẩu Sahela ở tỉnh Dohuk ở miền Bắc Iraq.
ca39x14324x12028xd4a4xe232x12e86x13defx10981x11122xX7x13993x14533xe4fbx12cdax133e7x147ecxX5x112e1xXax10cf8x11a64xee65xd596xe63dxX3xe425x1307exXdxX3x142bex117e9xX3xe7abx11d8axdad4xX3xX1fxX19xX3xX1fx14ff6xXexX3x105fcxX14xX15xX16xX3x13643xX1xd6a0xXdxX3x1104axed8fxX1fxXdxX6xX3xX7xX6xX16xe0aaxX3xX5xd55fxX16xX1xX3xXexX1x10ff4xX3x1331bxX1fxX6xX2axX0x101fcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe793xX10xX6xdfdexXaxX12xXcxX1xX10x11febxX3x12094xX10xX14xXexX10xX1fxX7x1228fxX3xX4x137c5xX4xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX4xX1x146a1xX16xX3dxX3xX16xX3dxd19bxX35xX3x1033cxX2xX4dxX2x13a73xX3xX4xX1xX65xX3xe231xXdx12fc1xXexX6exX3xX4xX71xX4xX3xX8exXdxX16xX1xX3xX7xX1dxX3xX1cxX1dxX3xX18xX40xX3xXexXdxX90xX16xX3xddf0xX81xX65xX3xX48xX1fxX6xX2axX3xXex144baxX3xX34xX35xX1fxXdxX6xX3xXexX1x14828xX16xX3dxX3xX2axX14xX6xX3xX4xfd39xX6xX3xX2fxX1x11441xX14xX3xX34xX6xX1xX10xX5xX6xX3xf501xX3xXex121d3xX16xX1xX3x13c64xX65xX1xX14xX2fxX3xXd7xX3xX21xXdxde7bxX16xX3x123cfxd750xX4xX3xX48xX1fxX6xX2ax11397xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb42xX6xXbxXexXdxX65xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX21xX7xfbc4xXbxX1xX65xXexX65xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX35x101acxX3xX8exX5xX65xX4xX2fxf8abxX3xX21xX6xX1fxX3dxXdxX16xX11bxX5xX10x132e0xXexX131xX3xX6xX14xXexX65xX138xX3xX21xX6xX1fxX3dxXdxX16xX11bxX1fxXdxX3dxX1xXexX131xX3xX6xX14xXexX65xX138xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX1fxX19xX3xX1fxX27xXexX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX1xX31xXdxX3xX34xX35xX1fxXdxX6xX3xX7xX6xX16xX3dxX3xX5xX40xX16xX1xX3xXexX1xX46xX3xX48xX1fxX6xX2axX3xX1x127c9xX16xX1xX3xec2dxX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXf3xX8exX6xX65xXexX1xX6xX16xX1xX1xX65xX6xXf3xXabxX16xX4dxX16xX10x13568xX7xX4dxX2xe2c6x11c51xX84xX4dxX2xd94exedc1xX5fxX2xX2x12754xX1d7xX1d2xd7b0xX84xXexX1d7xX1d7xX88xX5xX2xXf3xdff8xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX1fxX19xX3xX1fxX27xXexX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX1xX31xXdxX3xX34xX35xX1fxXdxX6xX3xX7xX6xX16xX3dxX3xX5xX40xX16xX1xX3xXexX1xX46xX3xX48xX1fxX6xX2axXaxX3xX5fxX6xXexX6xX11bxXbxX1xX65xXexX65xX11bxX65xX1fxXdxX3dxXdxX16xX6xX5xX11bxX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX131xX4dxX4dxX4xX5fxX16xXdxX21xX3dxXf3xXabxXdxX10xXexX16xX6xX21xXbxX5xX14xX7xXf3xXabxX16xX4dxXex12e36xX84xX88xX4dxX14xXbxX5xX65xX6xX5fxX10xX5fxX4dxXdxed16xX1xX7xX6xX4dxX84xX88xX2xX1cdx1150dxX2xX88xX277xX84xX2xX4dxX3dxX10xXexXexX35xXdxX21xX6xX3dxX10xX7xX2xX2xX1d2xX1d2xX84xX2xX1cdxX2xX1d2xX2xXf3xX1e3xXbxX3dxXaxX3xX4dxX12x12471xX10xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX7x127f2xX3xX4xcc91xX6xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1x12506xX35xX3xXexX1fx13ea9xX16xX3xX18x112e7xe88bxX16xX3dxX3xX1fxX27xXexX3xX2fxX1xX31xXdxX3xX4x12bfaxX16xX3xX4xX7bxX3xXd7xX3xXexX1x1159axX3xXexX1fx13052xX16xX3xXcxX6xX5xX3xXcxX6xX21xX1fxX6exX3xXbxX1x1352axX6xX3xXebxXecxX4xX3xX34xX35xX1fxXdxX6xX3xXabxX81xX65xX3xX16xX3dxX81xX35xX3xX84xX88xX4dxX2xX88xXf3xX3xe3a7x10517xX3dxX14x10833xX16xX131xX3x149a4x13860x1018axf743xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX65xX5fxX35xXaxX12xX302xX1x13659xX16xX3dxX3xX1xX1a4xX16xX1xX3xX1a8xX16xX1xX3xXexXb5xX3xXabxXdxX5fxX10xX65xX3xX4xX2a7xX6xX3xX1xX40xX16xX3dxX3xXexXdxX16xX3xX67xX10xX14xXexX10xX1fxX7xX3xX4xX1xX65xX3xXexX1xX2d5xX35xX3xX4xX71xX4xX3x13c6axX10xX3xXexX1xXdxX90xXexX3xX3dxXdxX71xXbxX3xX4xX1xXd7xX3xX8exXdxX16xX1xX3xX7xX1dxX3xX18xX40xX3xXexXdxX90xX16xX3xXabxX81xX65xX3xX48xX1fxX6xX2axX6exX3xX21xX19xXexX3xXbxX1xX20xX16xX3xXexXdxX90xX16xX3xXexX1fxX1a4xX16xX1xX3xX1fxX27xXexX3xX2axX14xX15xX16xX3xX4xX2a7xX6xX3xX1cxX1dxX3xX2fxX1xX31xXdxX3xX34xX35xX1fxXdxX6xXf3xX3xX1cxX19xXexX3xX16xX3dxX2b8xX2b9xXdxX3xX2axX14xX6xX35xX3xXbxX1xXdxX21xX3xX4xX2a7xX6xX3xX67xX10xX14xXexX10xX1fxX7xX3xX18xX40xX3xX16xX1xX1a4xX16xX3xXexX1xX2d5xX35xX3xX1x1019bxX16xX3xX2xX88xX88xX3xX35cxX10xX3xX8exX2c7xX16xX3dxX3xX2axX14xX6xX3xX8exXdxX2b4xX16xX3xX3dxXdxef8bxXdxXf3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX65xX5fxX35xXaxX12xX1cxX19xXexX3xX16xX3dxX14xX305xX16xX3xXexXdxX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexX2afxXdxX3x11776xX1xX14xX3xX8exX71xX16xX3xXexX2a4xX3xXexX1fxX2d1xX3xX16xX3dxX2b8xX2b9xXdxX3xX432xX14xX1fxX5fxX3xXd7xX3xX48xX1fxX6xX2axX3xX4xX1xX65xX3xX1xX6xX35xX6exX3xX4xX71xX4xX3xX8exXdxX16xX1xX3xX7xX1dxX3xX1cxX1dxX3xX18xX40xX3xX18xXdxX3xXabxX81xX65xX3xX2fxX1xX14xX3xXabxX2a4xX4xX3xX8exX71xX16xX3xXexX2a4xX3xXexX1fxX2d1xX3xX16xX81xX35xXf3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX65xX5fxX35xXaxX12xXcxX1xX10xX65xX3xX16xX3dxX14xX305xX16xX3xXexXdxX16xX6exX3xX2fxX1xX65xX1a8xX16xX3dxX3xX1daxX88xX3xX35cxX10xX3xX21xX65xf7c2xX4xX3xXabxX81xX3xX35cxX10xX3xX5cxX14xX21xX21xX10xX1fxX3xX4xX1xXd7xX3xX4xX71xX4xX3xXexX1xXdxX90xXexX3xX8exX2d1xX3xX1xX2afxX16xX3dxX3xX16xe6acxX16xX3dxX3xX4x10fd9xX16xX3dxX3xX8exXdxX16xX1xX3xX7xX1dxX3xX18xX40xX3xX8exX2c7xX16xX3dxX3xX2axX14xX6xX16xX3xX8exXdxX2b4xX16xX3xX3dxXdxX400xXdxXf3xX3xX1cxX19xXexX3xX16xX3dxX14xX305xX16xX3xXexXdxX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX2fxX1xX71xX4xX3xXexX2afxXdxX3xX1cxX65xX7xX14xX5xX3xX4x121e4xX16xX3dxX3xX4xX1xX65xX3xX8exXdxX90xXexX6exX3xX4xX71xX4xX3xX8exXdxX16xX1xX3xX7xX1dxX3xX1cxX1dxX3xX18xX40xX3xXexX1fxX81xX16xX3xXabxX81xX65xX3xX48xX1fxX6xX2axX3xXexXb5xX3xX34xX6xX1xX10xX5xX6xXf3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX65xX14xX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX65xX3xX67xX10xX14xXexX10xX1fxX7xX0xX4dxXbxX12