Tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho hòa giải viên cơ sở năm 2019
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-7-2019 tại huyện Quan hóa, Sở Tư pháp Thanh hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho hòa giải viên, tuyên truyền viên của 5 huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Bá Thước và Cẩm Thủy với tổng số 350 đại biểu tham dự.
4127x4bfdx69f6x4ceax9239x5057x7665xba69xa539xX7x4419xbdbfx5717x52f0x5306x99cexX5x6cd9xXax5397xX0xX7xXex4fa0x5bffx6df2x6ea7xX12xXcx91e2xXbxX3xX1xb0bcxa988xX18xX3xX18xX19xX1xXdxa20fxXbxX3xbaa8xa295xX3xX2bx851axX3x6ea6xXdx8fdfxX18xX3xXexX1x6796xX4xX3xXbxX1x8304xXbxX3xX5xX20xX1cxXexX3xX4xX1xX17xX3xX1x735dxX6xX3xX19xXdx7758xXdxX3xX2bxXdxc109xX18xX3xX4x75cexX3xX7x424axX3xX18x4e84xb2bbxX3x54e3x5864xX2x705bxX0x7dc5xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e1dxX10xX6x86e0xXaxX12xX0xX10xX5fxX12x4244xX3dxX18xX19xX3xX2xX2x5734xa751xX8fxX61xX62xX2xX64xX3xXex802bxXdxX3xX1xX20x651fxX28xX18xX3x6452xX20xX6xX18xX3xX1x886fxX6xb9cexX3xX88xX5bxX3xXcx7e80xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1xXa7xX6xX3xXex9672xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1x494dxXdxX3xX18xX19xX1x83e2xX3xXexX1cxXbxX3xX1xX20xX21xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX28xXbxX3xX2bxX2cxX3xX2bxX2fxX3xX31xXdxX33xX18xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX5xX20xX1cxXexX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX2bxXdxX54xX18xXa9xX3xXexX20xX9dxX54xX18xX3xXexX16xX20xX9dx7765xX18xX3xX2bxXdxX54xX18xX3xX4x43afxX6xX3xbc19xX3xX1xX20xX9dxX28xX18xae95xX3xXa1xX20xX6xX18xX3xX7exXa7xX6xXa9xX3xXa1xX20xX6xX18xX3xX88xX58xX18xXa9xX3x9157xXafx6f66xX18xX19xX3x97f8xX3dxXexXa9xX3xb9afxX3dxX3xXcxX1xXafx7019xX4xX3xX2bxX2fxX3x9022x7181xX5fxX3xXcxX1xX121xX9dxX3xX2bxX152xXdxX3xXexXc1xX18xX19xX3xX7x9c1cxX3xb968xX124xX62xX3x4ecaxX98xXdxX3x52d7xXdx6fd8xX20xX3xXexX1xX6xX5fxX3xX81x9c6bxb8f3xX0xX66xX10xX5fxX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX5fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX81xXexX1xX20xX5fxX175xX3xXdxX158xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXax861axXdxX81xXexX1xX12bxX3x4f0fxb846xX62xXbx6589x5c08xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX12bxX3xX16dxX1c9xX1c8xXbxX1ccxX1cdxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX181xX175xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX181xX2bxX18xX66xX18xX10xX1c1xX7xX66xX2xX64xX61xX90xX66xX2xX62xX124xX81xX1c9xX2xX62xX1c9xX61xX62xX1c8xXexX90xX1c8xX62xX61xX5xX90xX8fxXexX17xX6xX18xX8fxX4xX6xX18xX1xX8fxX175xX20xX17xXdxX8fxXexX6xXbxX8fxX1xX181xXbxX18xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxXbxX3xX1xX20xX21xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX28xXbxX3xX2bxX2cxX3xX2bxX2fxX3xX31xXdxX33xX18xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX5xX20xX1cxXexX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX2bxXdxX54xX18xX3xX4xX58xX3xX7xX5bxX3xX18xX5exX5fxX3xX61xX62xX2xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX2fxX18xX3xX4xX4fxX18xX1xX3xX5xX152xXbxX3xXexX1cxXbxX3xX1xX20xX21xX18xX181xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX81xX9dxXaxX12x642fxX1xX3dxXexX3xX175xXdxX177xX20xX3xX31xX1xX6xXdxX3xX5fxX98xX4xX3xX2bxX2fxX3xX4xX1x48b3xX3xX171xX98xX17xX3xX1xXc9xXdxX3xX18xX19xX1xXcfxXa9xX3xX5xba2fxX18xX1xX3xX171xX98xX17xX3xX88xX5bxX3xXcxXafxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX171xX2eexX3xX18xX1xX21xX18xX3xX5fxX98xX18xX1xX3xX2bxX118xX3xX2bxX6xXdxX3xXexX16xX4axXa9xX3xac50xX3xX18xX19xX1xa2eexX6xX3xX4xX121xX6xX3xX1xX17xX98xXexX3xX171xXc9xX18xX19xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX5bxX3xX4xX58xX3xX7xX5bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX171xX17xX98xX18xX3xX1xXdxX28xX18xX3xX18xX6xX9dxXa9xX3xX18xX1xXdxX28xX5fxX3xX2bxX2cxX3xX4xX121xX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX2bxXdxX54xX18xX3xXexX1xb888xX18xX19xX3x742exX20xX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX2bxX2cxX3xX2bxXdxX28xX4xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX171xX177xX3xX19xXdx7a3cxXbxX3xX4xX1xae8axX18xX1xX3xX380xX20xX9dxX118xX18xX3xX171xXcfxX6xX3xXbxX1xXafxX58xX18xX19xX3xX171xX4fxX5fxX3xX175xX4fxX17xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX3a3xX18xX1xX3xXexX16xXcfxXa9xX3xXexX16xX1cxXexX3xXexX180xX3xX6xX18xX3xXexX17xX2fxX18xX3xX1ccxX2eexX3xX1xXc9xXdxX3xX5bxX3xX4xX58xX3xX7xX5bxXa9xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xX20xX9dxX3xX18xX1x6646xX18xX19xX3xXexX16xX20xX9dxX118xX18xX3xXexX1xX16bxX18xX19xX3xX2bxX5exX18xX3xX1xXa7xX6xX3xXexX16bxXexX3xX171xb564xXbxXa9xX3xX19xXa7xXbxX3xXbxX1x4f2dxX18xX3xX1ccx7eb7xX9dxX3xX81xX180xX18xX19xX3xX171xX143xXdxX3xX7xX16bxX18xX19xX3xX2bxX5exX18xX3xX1xXa7xX6xX3xX5bxX3xX31xX1xX20xX3xX81xX42axX18xX3xX4xXafxX181xX3xb905xX54xX20xX3xX16xa89exX3xX2bxX6xXdxX3xXexX16xX4axX3xXexX16xX3dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX28xX5fxX3xX4xX121xX6xX3xX4xX21xXbxX3xX121xX9dxXa9xX3xX4xX1xX3a3xX18xX1xX3xX380xX20xX9dxX118xX18xX3xX4xX58xX3xX7xX5bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2bxXdxX28xX4xX3xX1ccxX42axX9dxX3xX81xX180xX18xX19xXa9xX3xX4xX121xX18xX19xX3xX4xX16bxXa9xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX177xX18xX3xX5fxX98xX18xX19xX3xX5xXafxX152xXdxX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX2bxXdxX54xX18xX3xX4xX58xX3xX7xX5bxXa9xX3xX171xX4fxX5fxX3xX175xX4fxX17xX3xX4xX1xX33xX3xX171xXc9xX3xX1x7368xX3xXexX16x55cexX3xX2bxX118xX3xX31xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX3a3xXa9xX3xXbxX1xXafxX58xX18xX19xX3xXexXdxX28xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX17xX98xXexX3xX171xXc9xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX2bxXdxX54xX18xX181xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX81xX9dxXaxX12xXcxX98xXdxX3xX1xXc9xXdxX3xX18xX19xX1xXcfxXa9xX3xX175xX3dxX17xX3xX4xX3dxX17xX3xX2bxXdxX54xX18xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX5xX20xX1cxXexX3xX88xX5bxX3xXcxXafxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX171xX2eexX3xXexX16xXdxX177xX18xX3xX31xX1xX6xXdxX3xX147xX20xX1cxXexX3xX7exX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX4xX58xX3xX7xX5bxX1cdxX3xX31x5074xX3xX18xX5exX18xX19xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX4xX58xX3xX7xX5bxX1cdxX3xX147xX20xX1cxXexX3xX7exX37cxX18xX3xX18xX1xX42axX18xX3xX2bxX2fxX3xX19xXdxX6xX3xX171xbcbbxX18xX1xX3xX18xX5exX5fxX3xX61xX62xX2xX1c9xX1cdxX3xX147xX20xX1cxXexX3xXbxX1xX4axX18xX19xX3xX4xX1xX16bxX18xX19xX3xX175xX98xX17xX3xX5xX180xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX171xX5bbxX18xX1xX1cdxX3xX147xX20xX1cxXexX3xX171xX21xXexX3xX171xX6xXdxX3xX2bxX2fxX3xX5fxXc9xXexX3xX7xX16bxX3xX380xX20xX9dxX3xX171xXcfxX18xX1xX3xX2bxX118xX3xX18xX19xX1xX31fxX6xX3xX2bxX2cxX3xX2bxX2fxX3xX1xX4e6xXbxX3xX171xae05xX18xX19xXa9xX3xXexX1x629fxX6xX3xX31xX33xX3xXexX1xX10xX17xX3xX175xXc9xX3xX5xX20xX1cxXexX3xX81xX42axX18xX3xX7xX180xX3xX18xX5exX5fxX3xX61xX62xX2xX124xX1cdxX3xX4x54edxX18xX19xX3xX18xX1xXafxX3xX380xX20xX9dxX3xXexX16xX5bbxX18xX1xXa9xX3xX4xX3dxX4xX3xX31xX58exX3xX18xX5exX18xX19xX3xX4xX58xX3xX175xX4fxX18xX3xX171xX177xX3xXexXdxX33xX18xX3xX1xX2fxX18xX1xX3xX5fxXc9xXexX3xX2bxX2cxX3xX2bxXdxX28xX4xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX181xX3x4276xX177xX3xX19xXdxX39exXbxX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX2bxXdxX54xX18xX3xX3dxXbxX3xX81xX2cxX18xX19xX3xX18xX1xX3fexX18xX19xX3xX31xXdxX33xX18xX3xXexX1xX38xX4xXa9xX3xX31xX58exX3xX18xX5exX18xX19xX3xX5xX31fxX18xX1xX3xX1xXc9xXdxX3xX171xXafxX4e6xX4xXa9xX3xXexX98xX17xX3xX18xX54xX18xX3xX7xX180xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX171xXc9xX18xX19xXa9xX3xX1xX38xX18xX19xX3xX31xX1xX5bxXdxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX2bxXdxX54xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX175xX20xXc1xXdxX3xXexX1cxXbxX3xX1xX20xX21xX18xXa9xX3xX175xX3dxX17xX3xX4xX3dxX17xX3xX2bxXdxX54xX18xX3xX171xX2eexX3xX171xXafxX6xX3xX16xX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX42axX20xX3xX1x9131xXdxX3xXexX16x92bcxX4xX3xX18xX19xX1xXdxX28xX5fxXa9xX3xXexX5bbxX18xX1xX3xX1xX20xX16bxX18xX19xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX171xX177xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX2bxXdxX54xX18xX3xXexXdxX33xX18xX3xX1xX2fxX18xX1xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX380xX20xX9dxX33xXexX181xX3xX158xX3dxX4xX1xX3xX5xX2fxX5fxX3xXexX1xXdxX33xXexX3xXexX1xX180xX4xXa9xX3xX175xXc1xX3xX3a3xX4xX1xX3xX18xX2fxX9dxX3xX171xX2eexX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX171xXafxX4e6xX4xX3xX7xX180xX3xX1xXafxX5bxX18xX19xX3xX38xX18xX19xXa9xX3xXexX1xX6xX5fxX3xX19xXdxX6xX3xXexX3a3xX4xX1xX3xX4xX180xX4xXa9xX3xX7xX37cxXdxX3xX18xXc1xXdxX3xXexX627xX3xXbxX1xX3a3xX6xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX2bxXdxX54xX18xX181xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX17xX81xX9dxXaxX12xXa1xX20xX6xX3xX1xXc9xXdxX3xX18xX19xX1xXcfxX3xXexX1cxXbxX3xX1xX20xX21xX18xXa9xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX2bxXdxX54xX18xX3xX4xX58xX3xX7xX5bxX3xX171xX2eexX3xX171xXafxX4e6xX4xX3xX4xX121xX18xX19xX3xX4xX16bxX3xX18xX1xX3fexX18xX19xX3xX31xXdxX33xX18xX3xXexX1xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX5xX20xX1cxXexXa9xX3xX31xX58exX3xX18xX5exX18xX19xXa9xX3xX18xX19xX1xXdxX28xXbxX3xX2bxX2cxX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xXbxX1x85b6xX3xX1xX4e6xXbxXa9xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xXexX1xX180xX4xX3xX171xX177xX3xX2bxX1cxX18xX3xX81xX2cxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX17xX98xXexX3xX171xXc9xX18xX19xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX5bxX3xX4xX58xX3xX7xX5bxX1cdxX3xX171xX620xX18xX19xX3xXexX1xX143xXdxX3xXexX16xX6xX17xX3xX171xXc1xXdxXa9xX3xX1x79f6xX4xX3xXexX1cxXbxX3xX31xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX28xX5fxX3xX2bxX2fxX3xX19xXdxX4fxXdxX3xX171xX3dxXbxX3xX18xX1xX3fexX18xX19xX3xXexX1xX74fxX4xX3xX5fxX74fxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX380xX20xX3dxX3xXexX16xX5bbxX18xX1xX3xXexX1xX180xX4xX3xX1xXdxX28xX18xX3xX18xX1xXdxX28xX5fxX3xX2bxX2cxX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xXexX98xXdxX3xX4xX58xX3xX7xX5bxXa9xX3xX380xX20xX6xX3xX171xXa7xXa9xX3xX19xXa7xXbxX3xXbxX1xX426xX18xX3xX18xX42axX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX5exX18xX19xX3xX5xX180xX4xXa9xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xXafxX4e6xX18xX19xX3xX2bxX2fxX3xX1xXdxX28xX20xX3xX380xX20xX4fxX3xX1xX17xX98xXexX3xX171xXc9xX18xX19xX3xX4xX121xX6xX3xX4xX37cxX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX1xX4axX6xX3xX19xXdxX4fxXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXc9xX18xX19xX3xX171xX620xX18xX19xX3xX81xX42axX18xX3xX4xXafxX181xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7e86xX20xXexX1xX17xX16xXaxX12xX7exX17xX2fxX18xX19xX3xX7exX4fxXdxX0xX66xXbxX12
Hoàng Hải