HĐBA LHQ cho phép nối lại viện trợ xuyên biên giới tới Syria
Hãng tin AFP đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11/7 đã thông qua nghị quyết cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo xuyên biên giới cho Syria. Tuy nhiên, việc viện trợ cho Syria sẽ chỉ được thực hiện thông qua một cửa khẩu biên giới duy nhất, thay vì 2 cửa khẩu như trước đây.
f2b9x17174x11442x11c57x13713x1832dx172b1x12f2cx19dbdxX7x12f7bx164d2x14b10x1a5b9x127eex13ed1xX5x118fcxXax10b80x12b06x144cdx15ae3x113ffxX3x15a83xX13x16265xX3xX4xX1x196d2xX3xXbxX1x1a090xXbxX3x17f47x13b7axXdxX3xX5x18589xXdxX3x10505xXdx12c6fxX25xX3xXex11a9cx185edxX3x1007fx114c2x15c3fx161c4xX25xX3x13c0cxXdxX39xX25xX3x15049xXdx1771bxXdxX3xXexX43xXdxX3x14780xX38xX33xXdxX6xX0x17f4fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x19de7xXaxX12xX13x17606xX25xX41xX3xXexXdxX25xX3xX16x124fdx1410axX3x158f9x13fc2xX6xX3xXexXdxX25xfb3cxX3xX13x1288axXdxX3xX72x10471xX25xX41xX3xX15x19b05xX1exX3xX6xX25xX3xX18xXdxX39xX25xX3xX1xX34xXbxX3xf555xX37xX26xX4xX3xX25xX41x11f94xX38xX3xX2xX2xX50x11b36xX3xX72xX66xX3xXexX1x19bc8xX25xX41xX3xX94xX37xX6xX3xX25xX41xX1x17ce7xX3xX94xX37xX38x179bexXexX3xX4xX1xX1exX3xXbxX1xX22xXbxX3xX25xX26xXdxX3xX5xX2axXdxX3xX1xX1exX2axXexX3xX72xX7cxX25xX41xX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX25xX1x10b3fxX25xX3xX72xX2axX1exX3xX36xX37xX38xX39xX25xX3xX3cxXdxX39xX25xX3xX41xXdxX43xXdxX3xX4xX1xX1exX3xX4axX38xX33xXdxX6x10215xX3xXcxX37xX38xX3xX25xX1xXdxX39xX25xX79xX3xX2dxXdxX2fxX4xX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX4xX1xX1exX3xX4axX38xX33xXdxX6xX3xX7x15f35xX3xX4xX1x110bdxX3xX72xX73xX34xX4xX3xXexX1x142d0xX4xX3xX1xXdxX2fxX25xX3xXexX1xXa8xX25xX41xX3xX94xX37xX6xX3x19d65xX7cxXexX3xX4x1603axX6xX3x17d01xX1x12af7xX37xX3xX3cxXdxX39xX25xX3xX41xXdxX43xXdxX3xX62xX37xX38xX3xX25xX1x15e63xXexX79xX3xXexX1xX6xX38xX3xX2dx12110xX3x119f5xX3xX4xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX3xX25xX1xX73xX3xXexX33xX73xX43xX4xX3xX72xXe1xX38xX101xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116a2xX6xXbxXexXdxX1exX25xXaxX12xX0xXdxX146xX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX146xX7x17f81xXbxX1xX1exXexX1exXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX62xXdxX7xXbxX5xX6xX38x100fdxX3xX3cxX5xX1exX4xX14ex115bexX3xX146xX6xX33xX41xXdxX25xX1afxX5xX10x160a9xXexX1c5xX3xX6xX37xXexX1exX1ccxX3xX146xX6xX33xX41xXdxX25xX1afxX33xXdxX41xX1xXexX1c5xX3xX6xX37xXexX1exX1ccxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX13xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXbxX1xX22xXbxX3xX25xX26xXdxX3xX5xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX36xX37xX38xX39xX25xX3xX3cxXdxX39xX25xX3xX41xXdxX43xXdxX3xXexX43xXdxX3xX4axX38xX33xXdxX6xX3xX1xX16dxX25xX1xX3xX85xX25xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX101xX3cxX6xX1exXexX1xX6xX25xX1xX1xX1exX6xX101xX2dxX25xX50xX25xX10x194e4xX7xX50xX16fx16047xX16fxXa1xX50xX2xXa1x15f83xX62xX264xX2x16368xX16fxX16fx10fa7xX16fxXexX2x1a128xf3e3xX264xX5xX2xX101x17af0xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX13xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXbxX1xX22xXbxX3xX25xX26xXdxX3xX5xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX36xX37xX38xX39xX25xX3xX3cxXdxX39xX25xX3xX41xXdxX43xXdxX3xXexX43xXdxX3xX4axX38xX33xXdxX6xXaxX3xX62xX6xXexX6xX1afxXbxX1xX1exXexX1exX1afxX1exX33xXdxX41xXdxX25xX6xX5xX1afxX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1c5xX50xX50xX4xX62xX25xXdxX146xX41xX101xX2dxXdxX10xXexX25xX6xX146xXbxX5xX37xX7xX101xX2dxX25xX50xXexX276xX16fxX264xX50xX37xXbxX5xX1exX6xX62xX10xX62xX50x18159xX6xXexX146xX308xX38xX50xX16fxX264xX16fxX264x1408dxX264xXa1xX313xX2xX16fxX50xX260xXdxX33xX10xX6xXbxX313xX275xXa1xX276xX4xXa1xX4xX10xX62xX62xX6xX3cxX3cxX271xX26axX62xX62xX26axX10xX16fxX62xX276xX16fxX62xXa1x185ffxX276xX26exX10xX339xX26axX26exX4xX313xX2xX276xX36xX339xX313xX339xX339xX16fxX101xX27bxXbxX41xXaxX3xX50xX12x19925xX41xX73x10c50xXdxX3xX62xXe1xX25xX3xX4axX38xX33xXdxX6xX3xX4xX1xX355xX3xX1xX9bxX25xX41xX3xXexXdxXb8xXbxX3xX2dxXdxX2fxX25xX101xX3x108e1x173ecxX25xX1xX1c5xX3xX16xX15xX197x124cdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1exX62xX38xXaxX12xX16xX6fxX70xX3xX62x1a496xX25xX3xX25xX41xX37xX80xX25xX3xXexXdxX25xX3xX4x16409xX4xX3xX25xX1xX9bxX3xX25xX41xX1exX2axXdxX3xX41xXdxX6xX1exX3xX4xX1xX1exX3xX3cxXdxXb8xXexX3xX25xX41xX1xXb3xX3xX94xX37xX38xXb8xXexX3xX72xX66xX3xX72xX73xX34xX4xX3xX13xX7cxXdxX3xX72xX80xX25xX41xX3xX15xX85xX1exX3xX6xX25xX3xX18xXdxX39xX25xX3xX1xX34xXbxX3xX94xX37xX26xX4xX3xXexX1xXa8xX25xX41xX3xX94xX37xX6xX3xX2dxX43xXdxX3xX2xX16fxX50xX2xX26exX3xXbxX1xXdxXb8xX37xX3xXexX1xX37x14affxX25xX101xX3xX352xX41xX6xX79xX3xXcxX33xX37xX25xX41xX3xX1axX37xX26xX4xX3xX2dxX9bxX3xX197xX7cxX25xX41xX3xX1xf8d6xX6xX3x190d1xX1exX146xXdxX25xXdxX4xX6xX3xX3cx10b5dxX3xXbxX1xXdxXb8xX37xX3xXexX33x1228cxX25xX41xX101xX3xX352xX41xX1xXb3xX3xX94xX37xX38xXb8xXexX3xX62xX1exX3xX14x10e49xX4xX3xX2dxX9bxX3xX15xX12bxX3xX72x1052dxX3xX36xX37xX163xXexX3xX4xX1xX1exX3xXbxX1xX22xXbxX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX25xX1xXe1xX25xX3xX72xX2axX1exX3xX4xX1xX1exX3xX4axX38xX33xXdxX6xX3xX14exX22xX1exX3xX62xX9bxXdxX3xXexX1xX39xX146xX3xX146xX7cxXexX3xX25x196c9xX146xX3xX2dxX9bxX3xXexX1xXa8xX25xX41xX3xX94xX37xX6xX3xX4xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX3xX15xX6xX3cxX3xX6xX5xX1afxX13xX6xX260xX6xX101xX3xX13xX7cxXdxX3xX72xX80xX25xX41xX3xX15xX85xX1exX3xX6xX25xX3xX18xXdxX39xX25xX3xX1xX34xXbxX3xX94xX37xX26xX4xX3xX4xX1xX12bxX3xX72xX2axXexX3xX72xX73xX34xX4xX3xX25xX1xX163xXexX3xXexX33xffa5xX3xX2dxX463xX3xX2dxX163xX25xX3xX72xX463xX3xX25xX9bxX38xX3xX7xX6xX37xX3xX14exX1xXdxX3xX4xX3a8xX4xX3xX3cxX39xX25xX3xX25xX1xX73xX34xX25xX41xX3xX3cxX7cxX3xXexX33xX73xX43xX4xX3xX72xX463xX3xX36xX37xX163xXexX3xX4x19069xX6xX3xX352xX41xX6xX3xX2dxX463xX3xX2dxXdxX2fxX4xX3xX72x10fefxX25xX41xX3xX4xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX3xX15xX6xX3cxX3xX6xX5xX1afxX4axX6xX5xX6xX146xX101xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1exX62xX38xXaxX12xXcxX33xX73xX43xX4xX3xX72xX542xX79xX3xX25xX41xX9bxX38xX3xX2xX264xX50xXa1xX79xX3xX352xX41xX6xX3xX2dxX9bxX3xXcxX33xX37xX25xX41xX3xX1axX37xX26xX4xX3xX72xX66xX3xX3cxX3a8xX4xX3xX38xX39xX37xX3xX4x177fexX37xX3xX14exX22xX1exX3xX62xX9bxXdxX3xX1xX1exX2axXexX3xX72xX7cxX25xX41xX3xX4xX459xX37xX3xXexX33xX34xX3xX25xX1xXe1xX25xX3xX72xX2axX1exX3xX94xX37xX6xX3xX16fxX3xX4xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX3xX3cxXdxX39xX25xX3xX41xXdxX43xXdxX3xX4xX532xX6xX3xX4axX38xX33xXdxX6xX101xX3xX14xX3a8xXbxX3xX5xX2axXdxX79xX3xX146xX7cxXexX3xX7xX26xX3xX94xX37xX26xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXexX1xX9bxX25xX1xX3xX2dxXdxX39xX25xX3xX14exX1xX3a8xX4xX3xXexX33xX1exX25xX41xX3xX13xX14xX15xX16xX79xX3xXexX33xX1exX25xX41xX3xX72xX542xX3xX4xX542xX3x1445fx15b71xX79xX3xX16xX25xX1xX79xX3xX70xX1xX3a8xXbxX79xX3xX14xX459xX4xX3xX2dxX9bxX3xX15xX12bxX79xX3xX3cxX3a8xX4xX3xX72xX463xX3xX36xX37xX163xXexX3xX4xX532xX6xX3xX352xX41xX6xX3xX2dxX463xX3xX2dxXdxX2fxX4xX3xX41xXdxX85xX146xX3xX72xXdx164fbxX146xX3xXexXdxXb8xXbxX3xX25xX1xX411xX25xX3xX1xX9bxX25xX41xX3xX4xX459xX37xX3xXexX33xX34xX3xXex13434xX3xX16fxX3xX4xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX3xX376xX72xX73xX6xX3xX1xX9bxX25xX41xX3xX4xX459xX37xX3xXexX33xX34xX3xXexX43xXdxX3x15e4fxX62xX5xXdxX3cxX3xX2dxX9bxX3xX16xX5xX10xXbxXbxX1exX37fxX3xX36xX37xX26xX25xX41xX3xX4xX1xX12bxX3xX4xX42exX25xX3xX146xX7cxXexX3xX4xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX3xX376xX72xX73xX6xX3xX1xX9bxX25xX41xX3xX4xX459xX37xX3xXexX33xX34xX3xXexX43xXdxX3xX6aaxX62xX5xXdxX3cxX37fxX101xX3xX18x1197cxX3xX62xX1exX3xX146xX9bxX3xX352xX41xX6xX3xX72xX73xX6xX3xX33xX6xX3xX5xX9bxX3xX4xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX3xX15xX6xX3cxX3xX6xX5xX1afxX13xX6xX260xX6xX3xXexXdxXb8xXbxX3xX25xX1xX411xX25xX3xXexX43xXdxX3xX26axX26exf608xX3xXex16cb1xX25xX41xX3xX7xX26xX25xX41xX3xX1xX9bxX25xX41xX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xXexX43xXdxX3xX4axX38xX33xXdxX6xX3xXexX33xX1exX25xX41xX3xX7xX37xX26xXexX3xXexX1xX355xXdxX3xX41xXdxX6xX25xX3xX94xX37xX6xX101xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1exX62xX38xXaxX12xXcxX33xX1exX25xX41xX3xX276xX3xX25xX4a1xX146xX3xX94xX37xX6xX79xX3xX13xX7cxXdxX3xX72xX80xX25xX41xX3xX15xX85xX1exX3xX6xX25xX3xX18xXdxX39xX25xX3xX1xX34xXbxX3xX94xX37xX26xX4xX3xX1xX9bxX25xX41xX3xX25xX4a1xX146xX3xX33xX6xX3xX25xX41xX1xXb3xX3xX94xX37xX38xXb8xXexX3xX4xX163xXbxX3xXbxX1xX22xXbxX3xX2dxX411xX25xX3xX4xX1xX37xX38xX66cxX25xX3xX4xX459xX37xX3xXexX33xX34xX3xX4xX1xX1exX3xX4axX38xX33xXdxX6xX3xX94xX37xX6xX3xX271xX3xX4xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX79xX3xX41xX80xX146xX3xX16fxX3xX4xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX3xX2dxX43xXdxX3xXcxX1xX733xX3xX352xX1x10026xX3x19286x14f90xX79xX3xX146xX7cxXexX3xX2dxX43xXdxX3x108b1xX1exX33xX62xX6xX25xX3xX2dxX9bxX3xX146xX7cxXexX3xX2dxX43xXdxX3xX6aaxX33xX6xX94xX101xX3xXcxX37xX38xX3xX25xX1xXdxX39xX25xX3xXexX687xX3xXexX1xX3a8xX25xX41xX3xX2xX3xX2dxX687xX6xX3xX94xX37xX6xX79xX3xX13xX7cxXdxX3xX72xX80xX25xX41xX3xX15xX85xX1exX3xX6xX25xX3xX72xX80xX25xX41xX3xX6f5xX3xX4xX1xX12bxX3xX4xX163xXbxX3xXbxX1xX22xXbxX3xX2dxX411xX25xX3xX4xX1xX37xX38xX66cxX25xX3xX94xX37xX6xX3xX16fxX3xX4xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX3xX3cxXdxX39xX25xX3xX41xXdxX43xXdxX3xX41xXdx10c49xX6xX3xX4axX38xX33xXdxX6xX3xX2dxX9bxX3xXcxX1xX733xX3xX352xX1xX817xX3xX819xX81axX3xX2dxX43xXdxX3xXexX1xX355xXdxX3xX1xX2axX25xX3xX276xX3xXexX1xX3a8xX25xX41xX3xX146x14fddxXdxX3xX5xX5a4xX25xX101xX3xX197xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX3xX15xX6xX3cxX3xX6xX5xX1afxX13xX6xX260xX6xX3xX62xX39axX25xX3xXexX43xXdxX3xXexX12bxX25xX1xX3xX6aaxX62xX5xXdxX3cxX3xX4xX532xX6xX3xX4axX38xX33xXdxX6xX79xX3xXexX33xX1exX25xX41xX3xX14exX1xXdxX3xX4xX14bxX6xX3xX14exX1xX150xX37xX3xX15xX6xX3cxX3xX6xX5xX1afxX4axX6xX5xX6xX146xX3xX62xX39axX25xX3xXexX43xXdxX3xXexX12bxX25xX1xX3xX16xX5xX10xXbxXbxX1exX101xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1exX62xX38xXaxX12xX352xX41xX6xX3xX2dxX9bxX3xXcxX33xX37xX25xX41xX3xX1axX37xX26xX4xX3xX5xXe1xX37xX3xX25xX6xX38xX3xX4xX1xX1exX3xX33x1080fxX25xX41xX3xX2dxXdxX2fxX4xX3xX18xXdxX39xX25xX3xX1xX34xXbxX3xX94xX37xX26xX4xX3xXexX33xXdxX66cxX25xX3xX14exX1xX6xXdxX3xX4xX3a8xX4xX3xXbxX1xX3a8xXdxX3xX3cxX7cxX3xX4xX459xX37xX3xXexX33xX34xX3xXexX43xXdxX3xX4axX38xX33xXdxX6xX3xX5xX9bxX3xX7xX134xX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX2axX146xX3xX4xX1xX532xX3xX94xX37xX38xX463xX25xX3xX4xX532xX6xX3xX25xX73xX43xX4xX3xX25xX9bxX38xX79xX3xX72xX80xX25xX41xX3xXexX1xX355xXdxX3xX4xX1xX1exX3xX33xX975xX25xX41xX3xX197xX1xX4f9xX25xX1xX3xXbxX1xX532xX3xX4axX38xX33xXdxX6xX3xX4xX542xX3xXexX1xX66cxX3xX72xX85xX146xX3xXexX33xX3a8xX4xX1xX3xX4xXa8xX25xX41xX3xXexX3a8xX4xX3xXbxX1xXe1xX25xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1xX9bxX25xX41xX3xX4xX459xX37xX3xXexX33xX34xX101xX3xXcxX33xX1exX25xX41xX3xX14exX1xXdxX3xX72xX542xX79xX3xX4xX3a8xX4xX3xX25xX73xX43xX4xX3xXbxX1xX73x17437xX25xX41xX3xXcxXe1xX38xX3xX3cxX3a8xX4xX3xX3cxX43bxX3xX72xXdxX463xX37xX3xX25xX9bxX38xX79xX3xX25xX1xX163xX25xX3xX146xX2axX25xX1xX3xX1xX1exX2axXexX3xX72xX7cxX25xX41xX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX36xX37xX38xX39xX25xX3xX3cxXdxX39xX25xX3xX41xXdxX43xXdxX3xX5xX9bxX3xX146xX7cxXexX3xX5xX134xX6xX3xX4xX1x14d29xX25xX3xXexXdxX25xX3xX4xX411xX38xX3xX62xX37xX38xX3xX25xX1xX163xXexX3xX2dxX9bxX3xX62xX42exX25xX41xX3xX1xX9bxX25xX41xX3xX2dxXdxX2fxX25xX3xXexX33xX34xX3xX25xX1xXe1xX25xX3xX72xX2axX1exX3xX7xX127xX3xX72xX26xXdxX3xX146x1451dxXexX3xX2dxX43xXdxX3xX25xX1xXdxX463xX37xX3xX4xX85xX25xX3xXexX33x146d0xX3xX25xXb8xX37xX3xX431xX6xX146xX6xX7xX4xX37xX7xX3xX14exXdxX66cxX146xX3xX7xX1exX3a8xXexX101xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX1exX62xX38xXaxX12xX197xX37xX7cxX4xX3xX25xX7cxXdxX3xX4xX1xXdxXb8xX25xX3xX14exX22xX1exX3xX62xX9bxXdxX3xX339xX3xX25xX4a1xX146xX3xX94xX37xX6xX3xXexX2axXdxX3xX4axX38xX33xXdxX6xX3xX72xX66xX3xX14exX1xXdxXb8xX25xX3xX1xXa4axX25xX3xX275xX26axX264xX101xX264xX264xX264xX3xX25xX41xX73xX355xXdxX3xX4xX1xXb8xXexX3xX2dxX9bxX3xX1xX9bxX25xX41xX3xXexX33xXdxX2fxX37xX3xX25xX41xX73xX355xXdxX3xXbxX1xX85xXdxX3xX33xX355xXdxX3xX3cxX43bxX3xX25xX1xX9bxX3xX4xX14bxX6xX3xX72xXdxX3xX5xX3a8xX25xX1xX3xX25xX2axX25xX79xX3xX72xX150xX38xX3xX94xX37xX26xX4xX3xX41xXdxX6xX3xX25xX9bxX38xX3xX33xXa4axXdxX3xX2dxX9bxX1exX3xX14exX1xX532xX25xX41xX3xX1xX1exX85xX25xX41xX3xX25xX1xXe1xX25xX3xX72xX2axX1exX3xXexX33xX5a4xX146xX3xXexX33xXa9dxX25xX41xX101xX3xX15xX3a8xX1exX3xX4xX3a8xX1exX3xX146xX43xXdxX3xX25xX1xX163xXexX3xX4xX532xX6xX3xX18xX13xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX163xX38xX3xX1xXdxX2fxX25xX3xX4xX542xX3xX2xX2xX3xXexX33xXdxX2fxX37xX3xX25xX41xX73xX355xXdxX3xX4axX38xX33xXdxX6xX3xX4xX5a4xX25xX3xX4xX459xX37xX3xXexX33xX34xX3xX25xX1xXe1xX25xX3xX72xX2axX1exX101xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX1exX37xX33xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX16xX6fxX70xX0xX50xXbxX12