Mỹ: Hạ viện bắt đầu phiên điều trần cuộc điều tra luận tội Tổng thống
Ngày 13/11, cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển sang một bước quan trọng khi các nghị sỹ bắt đầu phiên điều trần công khai được truyền hình trực tiếp đầu tiên, đánh dấu giai đoạn mới có thể quyết định số phận của ông Trump.
795ex127f8x13c5cx14228xcdecx13e9dx12f88xd0a7x10582xX7x14747xe10exa5f4x121daxbce4x1048bxX5x7982xXax1368ax141c4x79dcx10c41xX3xee66xce29xX3x107c7xXdx9496xc664xX3x10186x10b69xXexX3xa81bxf8a2x8842xX3xXbxX1xXdx1434bxX1dxX3xX23xXdxe9f9xX25xX3xXex130d5xX24xX1dxX3xX4xX25x121ccxX4xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX6xX3xX5xX25xd111xX1dxX3xXexX39xXdxX3xXcxd225xX1dxd7a6xX3xXexX1xd6f0xX1dxX51xX0x7ac0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6x120a7xXaxX12x7f1fxX51xfce8x9e35xX3xX2x9549xX59xX2xX2xda80xX3xX4xX25xX39xX4xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX6xX3xX5xX25xX47xX1dxX3xXexX39xXdxX3xXcxX4fxX1dxX51xX3xXexX1xX55xX1dxX51xX3xX13xX14xX3x13afcx9515xX1dxX6xX5xX6bxX3xXcxX33xX25x13cd4xXbxX3xX23x1145fxX3xX4xX1xX25xX71x143fcxX1dxX3xX7xX6xX1dxX51xX3xXa9xX39xXexX3xX1fxf64ex13b87xX4xX3xbc13xX25xX6xX1dxX3xXexX33xcd2exX1dxX51xX3xaa59xX1xXdxX3xX4xba5cxX4xX3xX1dxX51xX1xdef1xX3xX7xX14xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xXbxX1xXdxX2axX1dxX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xX4x140e3xX1dxX51xX3xXcfxX1xX6xXdxX3xX23xXc0x11ce1xX4xX3xXexX33xX25xX71xX2fxX1dxX3xX1x138e4xX1dxX1xX3xXexX33x12bbexX4xX3xXexXdx1159dxXbxX3xX23xX24xX25xX3xXexXdxX2axX1dxX78xX3xX23xXd4xX1dxX1xX3xX6bxd909xX25xX3xX51xXdxX6xXdxX3xX23xXa0xX18xX1dxX3xXa9xXc1xXdxX3xX4xf6a8xX3xXexX1xXb3xX3xXc4xX25xX71xX119xXexX3xX23xXdaxX1dxX1xX3xX7xX55xX3xXbxX1xX47xX1dxX3xX4xcdc8xX6xX3xXf8xX1dxX51xX3xXcxX33xX25xXa9xXbx10d0axX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9056xXa0xX6bxX71xXaxX12xX0xXdxXa9xX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa9xX7xba1axXbxX1xXa0xXexXa0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xXbxX1xXdxX2axX1dxX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xX4xX25xX39xX4xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX6xX3xX5xX25xX47xX1dxX3xXexX39xXdxX3xXcxX4fxX1dxX51xX3xXexX1xX55xX1dxX51xX3xX1xX10exX1dxX1xX3xf1c3xX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX164xX1fxX6xXa0xXexX1xX6xX1dxX1xX1xXa0xX6xX164xX1axX1dxX59xX1dxX10x8a0dxX7xX59xX2xbd7ax108e1xd6b2xX59xX2xddcaxX20dxX6bxX209xef8exX208xX211xX211xX209xX211xXexX20axc83cxX209xX5xX2xX164x11ecbxXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xXbxX1xXdxX2axX1dxX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xX4xX25xX39xX4xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX6xX3xX5xX25xX47xX1dxX3xXexX39xXdxX3xXcxX4fxX1dxX51xX3xXexX1xX55xX1dxX51xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX189xXbxX1xXa0xXexXa0xX189xXa0xX33xXdxX51xXdxX1dxX6xX5xX189xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15xX59xX59xX4xX6bxX1dxXdxXa9xX51xX164xX1axXdxX10xXexX1dxX6xXa9xXbxX5xX25xX7xX164xX1axX1dxX59xXex8904xedcbxX211xX59xX25xXbxX5xXa0xX6xX6bxX10xX6bxX59x146cexX6xXexXa9xX2b4xX71xX59xX2a8xX211xX2xX208xbb76xX2xX2xX2bfxX2xX209xX59xXexXex11dcdxX1axX1dxX6bxXa0xX1dxX5xX6bxX2bfxXexX33xX25xXa9xXbxX164xX21exXbxX51xXaxX3xX59xX12xXcxX4fxX1dxX51xX3xXexX1xX55xX1dxX51xX3xX13xX14xX3xX9fxXa0xX1dxX6xX5xX6bxX3xXcxX33xX25xXa9xXbxX3xX33xdd9fxXdxX3xXa9xX39xXexX3xX4xX25xX39xX4xX3xX1xXcbxXbxX3xX1fxXd4xXa0xX3xXexX18xXdxX3xX6exX10xX204xX3xf36fxXa0xX33xXcfxX3xX1dxX51xX70xX71xX3xX2a8xX20axX59xX208xX59xX2a8xX211xX2xX208xX164xX3xbc4ax1015bxX1dxX1xX15xX3xXcxX17x13810xX59xXcxXcxX333xa4e7xX6ex1173axX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXa0xX6bxX71xXaxX12x9099xXd4xX4xX3xX1dxX51xX1xXdaxX3xX7xX14xX3xX9fxcaf7xX1dxX3xX4xX1xX158xX3xX6bx10fa7xX1dxX3xX23xX24xX25xX3xX4xX25xX39xX4xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX6xX3xX5xX25xX47xX1dxX3xXexX39xXdxX3xXexX18xXdxX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX23xXadxX3xXexX33xXdxX1cxX25xX3xXexX47xXbxX3xX74xX3xX1dxX1xX70xX3xX1dxX51xXa0xX18xXdxX3xX51xXdxX6xXa0xX3xX13xX14xX78xX3xX1dxX1x86f8xX1dxX51xX3xX1dxX51xXc0xX2faxXdxX3xX23xXadxX3xX23xXc0xX6xX3xX33xX6xX3xX4xX1e3xX1dxX1xX3xX1fxXd4xXa0xX3xX1axX2fxX3xX4xXd4xX4xX1xX3xX1xX70xX1dxX1xX3xX2c8x1297dxX3xX4xX158xX6xX3xXf8xX1dxX51xX3xXcxX33xX25xXa9xXbxX3xX1axXc1xXdxX3x136a8xXcfxX33xX6xXdxX1dxX10xX3xXexX33xXa0xX1dxX51xX3xX4xX25xX39xX4xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xXcfxd1d9xX1dxX78xX3xX23x83edxX1dxX51xX3xX33xX6xX3xXcfxX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX119xXexX3xX1axX2fxX3xXa9xX55xXdxX3xX5xXa0xX3xX1dxX51xX18xXdxX3xX4xX158xX6xX3xX1xXcbxX3xXexX33xXc0xXc1xX4xX3xX55xX1dxX51xX3xXcfxX410xX1dxX1xX3xXa9xXd4xX71xX3xXc4xX25xX6xX71xX3xXexX18xXdxX3xXexX33xce9axX3xX7x10423xX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX164xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXa0xX6bxX71xXaxX12xXcxX33xXc0xXc1xX4xX3xX7xX114xX3xX4xX1xX415xX1dxX51xX3xXcfxXdxX119xX1dxX3xX4xX158xX6xX3xX4xXd4xX4xX3xX1dxX1xX70xX3xX1fxXd4xXa0xX78xX3xX1dxX51xX1xXdaxX3xX7xX14xX3xX1axX70xX3xX4xXf8xX1dxX51xX3xX4xX1xb194xX1dxX51xX78xX3xX350xX1xX158xX3xXexXdaxX4xX1xX3xe259xX71xX3xX1fxX6xX1dxX3xXcxX10exX1dxX1xX3xX1fxXd4xXa0xX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX78xX3xX1dxX51xX1xXdaxX3xX7xX14xX3xX23xX1e3xX1dxX51xX3xX9fxX35dxX1dxX3xX4xX1xX158xX3xf812xX6bxX6xXa9xX3x878cxX4xX1xXdx12e4dxX4fcxX3xX23xXadxX3xX51xdd59xX3xX1fxX4b7xX6xX3xXcfxX1xX6xXdxX3xXa9xX18xX4xX3xXbxX1xXdxX2axX1dxX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xX5xXdaxX4xX1xX3xX7xX3dexX164xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXa0xX6bxX71xXaxX12xX350xX25xX39xX4xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xX6bxX114xX3xXcfxXdxX119xX1dxX3xX6bxXdx8341xX1dxX3xX33xX6xX3xXexX33xXa0xX1dxX51xX3xX74xX3xX1dxX51xX70xX71xX3xX2xX74xX189xX2xX20axX59xX2xX2xX164xX3xXcxX33xXa0xX1dxX51xX3xX1dxX51xX70xX71xX3xX23xX24xX25xX3xXexXdxX2axX1dxX78xX3xX1dxX1xX70xX3xX1dxX51xXa0xX18xXdxX3xX51xXdxX6xXa0xX3xX4xX12cxXbxX3xX4xX6xXa0xX3xX4xX158xX6xX3xX13xX14xX3xXexX18xXdxX3xX3f2xXcfxX33xX6xXdxX1dxX10xX78xX3xcf17xXdxX5xX5xXdxX6xXa9xX3xXcxX6xX71xX5xXa0xX33xX3xX1axX70xX3xf382xX1xX13exX3xXexX33xX103xX3xX5xdcb0xX3xX174xX39xX3xX6exX51xXa0xX18xXdxX3xX51xXdxX6xXa0xX3xX13xX14xX3xX1axX2fxX3xX4xXd4xX4xX3xX1axX12cxX1dxX3xX23xX2fxX3xX4xX1xX35dxX25xX3xb79axX25xX3xX1axX70xX3xc97exX189xX5f6xX25xX3x13d23xX10xXa0xX33xX51xX10xX3x10445xX10xX1dxXexX3xX7x1148dxX3xX5xX70xX3xX1dxX1xX3b3xX1dxX51xX3xX1dxX51xXc0xX2faxXdxX3xX33xX6xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xX1axX2fxX3xX1axXdxX1cxX4xX3xX5xXdxX1cxX25xX3xXf8xX1dxX51xX3xXcxX33xX25xXa9xXbxX3xX4xX13exX3xX51xX35dxX71xX3xX7xX415xX4xX3xefd9xXbxX3xXa9xX39xXexX3xX4xXd4xX4xX1xX3xXcfxX1xXf8xX1dxX51xX3xXexX1xX410xX4xX1xX3xX1xX103xXbxX3xX1axXc1xXdxX3xX3f2xXcfxX33xX6xXdxX1dxX10xX3xX1x9da4xX1dxX51xX3xXexX18xXa0xX3xX5xX103xXdxX3xX410xX4xX1xX3xX4xX1xX410xX1dxX1xX3xXexX33xXdaxX3xX4xX1xXa0xX3xXa9xX10exX1dxX1xX3xX1xX6xX71xX3xXcfxX1xXf8xX1dxX51xX164xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXa0xX6bxX71xXaxX12xX6exX1xXdxX2fxX25xX3xX1dxX51xX1xXdaxX3xX7xX14xX3xX350xX39xX1dxX51xX3xX1xX677xX6xX3xXexc5ecxX3xX33xX6xX3xXexX1xX2faxX3xee7bxX3xX1axXc1xXdxX3xXbxX1xXdxX2axX1dxX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xX5xX25xX47xX1dxX3xXexX39xXdxX3xX1dxX1xa593xXa9xX3xX1axX70xXa0xX3xXcxX4fxX1dxX51xX3xXexX1xX55xX1dxX51xX3xXcxX33xX25xXa9xXbxX164xX3xX350xX1xX158xX3xXexXdaxX4xX1xX3xX4c5xX71xX3xX1fxX6xX1dxX3xXcxXc0xX3xXbxX1xXd4xXbxX3xXcxX1xXc0xX103xX1dxX51xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xfc9cxXdxX1dxX6bxX7xX10xX71xX3xX601xX33xX6xX1xX6xXa9xX3xX4xX1xXa0xX3xX1fxXdxX119xXexX3xX7xX60exX3xXcfxX1xXf8xX1dxX51xX3xX2c8xX10xXa9xX3xX4xXd4xX4xX3xXbxX1xXdxX2axX1dxX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xX5xX25xX47xX1dxX3xXexX39xXdxX3xX4xXf8xX1dxX51xX3xXcfxX1xX6xXdxX3xX1axX70xX3xX1dxX13exXdxX3xX33xX6fbxX1dxX51xX3xXf8xX1dxX51xX3xXcfxX1xXf8xX1dxX51xX3xXa9xX25xX55xX1dxX3xX1xX103xXbxX3xXbxX1xXd4xXbxX3xX1xX13exX6xX3xX1dxX1xX3b3xX1dxX51xX3xX51xX10exX3xXf8xX1dxX51xX3xX4xXa0xXdxX3xX5xX70xX3xXa9xX39xXexX3xXc4xX25xXd4xX3xXexX33xX10exX1dxX1xX3x7c27xXbxX1xXdxX3xX13xX14xX164x124f5xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXa0xX6bxX71xXaxX12xX338xX2fxX3xXbxX1xX24xX1dxX3xXa9xX10exX1dxX1xX78xX3xXcxX1xXc0xX103xX1dxX51xX3xX1dxX51xX1xXdaxX3xX7xX14xX3xX23xX1e3xX1dxX51xX3xX350xX39xX1dxX51xX3xX1xX677xX6xX3xX1fxX6xX1dxX51xX3xX4f8xXa0xX25xXexX1xX3xX350xX6xX33xXa0xX5xXdxX1dxX6xX3xX1axX70xX3xX5xX70xX3xXexX1xX70xX1dxX1xX3xX1axXdxX2axX1dxX3xX1xX70xX1dxX51xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX158xX6xX3xX23xX1e3xX1dxX51xX3xX1dxX70xX71xX78xX3xX4x81d1xX1dxX51xX3xX4xX1xXa0xX3xX1fxXdxX119xXexX3xX7xX60exX3xXcfxX1xXf8xX1dxX51xX3xXexX1xX10xXa0xX3xX6bxX503xXdxX3xXbxX1xXdxX2axX1dxX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xXexX33xX2axX1dxX3xX1axX10exX3xX4xX1xXa0xX3xX23xX35dxX71xX3xX5xX70xX3xXa9xX39xXexX3xXa9xX55xXdxX3xX23xX10xX3xX6bxXcbxX6xX3xX23xX55xXdxX3xX1axXc1xXdxX3xXcxX4fxX1dxX51xX3xXexX1xX55xX1dxX51xX3xXcxX33xX25xXa9xXbxX78xX3xX23x10598xX1dxX51xX3xXexX1xX2faxXdxX3xX1dxX1xX12cxX1dxX3xXa9xX18xX1dxX1xX3xX4xX25xX39xX4xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xX23xXadxX3xX7cexXbxX1xX158xX3xX1dxX1xX47xX1dxX3xX1dxX1xX3b3xX1dxX51xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xX4xX6daxX3xX1fxX1e3xX1dxX3xX4xX158xX6xX3xXc4xX25xXd4xX3xXexX33xX10exX1dxX1xX3xX23xX13exX164xX7d6xX3x11feaxX1dxX51xX3xX601xX33xX6xX1xX6xXa9xX3xX5xXdxX2axX1dxX3xXexX45exX4xX3xX5xX47xXbxX3xX5xX25xX47xX1dxX3xX33xX6fbxX1dxX51xX3xXc4xX25xXd4xX3xXexX33xX10exX1dxX1xX3xX6bxXdxX558xX1dxX3xX33xX6xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX6xX3xX5xX25xX47xX1dxX3xXexX39xXdxX3xX5xX70xX3xX7cexXcfxX1xXf8xX1dxX51xX3xXbxX1xX1e3xXdxX3xX4xX158xX6xX3xX1dxX51xXc0xX2faxXdxX3xX13xX14xX7d6xX3xX1axX10exX3xX1xXcbxX3xX23xXadxX3xXex8ea4xX3xX4xX1xX55xXdxX3xX4xX6daxX3xX1xX39xXdxX3xX23xXb3xX3xXcxX4fxX1dxX51xX3xXexX1xX55xX1dxX51xX3xXcxX33xX25xXa9xXbxX3xX23xX55xXdxX3xX6bxXdxX1cxX1dxX3xX1axXc1xXdxX3xX1dxX51xXc0xX2faxXdxX3xXexX55xX3xX4xXd4xXa0xX3xXa9xX10exX1dxX1xX78xX3xX23xX8c0xX1dxX51xX3xXexX1xX2faxXdxX3xX4xX1xXa0xX3xX33xX6fbxX1dxX51xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xX1dxX70xX71xX3xXcfxX1xXf8xX1dxX51xX3xX2c8xX1e3xX71xX3xX33xX6xX3xXexX33xXa0xX1dxX51xX3xX1fxX12cxXexX3xXcfxcd6axX3xX1axX45exX3xXcfxXdxX1cxX1dxX3xX6bxX35dxX1dxX3xX7xX114xX3xX1dxX70xXa0xX3xXcfxX1xXd4xX4xX3xX461xX3xX1dxXc0xXc1xX4xX3xX1dxX70xX71xX164xX3xX601xX24xX1dxX3xX23xX35dxX71xX78xX3xXf8xX1dxX51xX3xX601xX33xX6xX1xX6xXa9xX3xX4xX854xX1dxX51xX3xX51xXcbxXdxX3xXexXa0xX70xX1dxX3xX1fxX39xX3xXc4xX25xXd4xX3xXexX33xX10exX1dxX1xX3xX5xX25xX47xX1dxX3xXexX39xXdxX3xX1dxX1xX6fbxXa9xX3xX1axX70xXa0xX3xXcxX4fxX1dxX51xX3xXexX1xX55xX1dxX51xX3xX13xX14xX3xX5xX70xX3xXa9xX39xXexX3xX7cexX7xX114xX3xX51xXdxX1e3xX3xXexX18xXa0xX164xX7d6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXa0xX6bxX71xXaxX12xX6exX1xX3b3xX1dxX51xX3xX1fxX10exX1dxX1xX3xX5xX25xX47xX1dxX3xX4xX158xX6xX3xXf8xX1dxX51xX3xX601xX33xX6xX1xX6xXa9xX3xX23xXadxX3xX5x79e9xXbxX3xX5xX18xXdxX3xX5xX47xXbxX3xXexX33xXc0xX2faxX1dxX51xX3xXa9xX70xX3xX1dxX1xXdxX2fxX25xX3xXexX1xXc0xX103xX1dxX51xX3xX1dxX51xX1xXdaxX3xX7xX14xX3xXbxX1xX10xX3xX350xX39xX1dxX51xX3xX1xX677xX6xX3xX23xXc0xX6xX3xX33xX6xX3xXcfxX1xXdxX3xX23xX1e3xX1dxX51xX3xX9fxX35dxX1dxX3xX4xX1xX158xX3xXexX18xXdxX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX1xX4b7xX4xX3xX23xf3c3xX71xX3xXa9xX39xXexX3xX4xX25xX39xX4xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX6xX3xX1axX2fxX3xX7cexXa9xX39xXexX3xXexX1xX6d1xX6xX3xXexX1xX25xX47xX1dxX7d6xX3xX51xXdxX3b3xX6xX3xXcxX4fxX1dxX51xX3xXexX1xX55xX1dxX51xX3xXcxX33xX25xXa9xXbxX3xX1axX70xX3xXcxX4fxX1dxX51xX3xXexX1xX55xX1dxX51xX3xX3f2xXcfxX33xX6xXdxX1dxX10xX164xX3xX6exX51xX70xX71xX3xX2xX2a8xX59xX2xX2xX78xX3xX5xXadxX1dxX1xX3xX23xX18xXa0xX3xX23xX6xX3xX7xX55xX3xXexX18xXdxX3xXcxX1xXc0xX103xX1dxX51xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xX13xXdxXexX4xX1xX3xX13xX4xX350xXa0xX1dxX1dxX10xX5xX5xX3xX1dxX13exXdxX3xX33xX6fbxX1dxX51xX3xXf8xX1dxX51xX3xX7xX60exX3xX4xX1xX4b7xX3xX5d0xX3xX23xX119xX1dxX3xX7cexX1axX6xXdxX3xXexX33xX677xX7d6xX3xX4xX158xX6xX3xXcxX1xXc0xX103xX1dxX51xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX1xX6xX71xX3xX1axX10exX3xX4xXd4xX4xX3xXbxX1xXdxX2axX1dxX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xX5xX25xX47xX1dxX3xXexX39xXdxX164xX3xXcxX33xXa0xX1dxX51xX3xXcfxX1xXdxX3xX23xX13exX78xX3xXa9xX39xXexX3xXexX1xX70xX1dxX1xX3xX1axXdxX2axX1dxX3xXcfxX1xXd4xX4xX3xX4xX158xX6xX3xX23xX1e3xX1dxX51xX3xX350xX39xX1dxX51xX3xX1xX677xX6xX3xX5xX70xX3xXexX1xXc0xX103xX1dxX51xX3xX1dxX51xX1xXdaxX3xX7xX14xX3x135bdxXa0xX1xX1dxX3xX350xXa0xX33xX1dxX71xX1dxX3xX4xX1xXa0xX3xX33xX6fbxX1dxX51xX3xXf8xX1dxX51xX3xX7cexX4xX13exX3xX1dxX1xX3b3xX1dxX51xX3xX1axXdxX1cxX4xX3xXc4xX25xX6xX1dxX3xXexX33xXcbxX1dxX51xX3xXcfxX1xXd4xX4xX3xX23xXb3xX3xX5xX70xXa9xX78xX7d6xX3xX23xX8c0xX1dxX51xX3xXexX1xX2faxXdxX3xX1dxX1xX12cxX1dxX3xXa9xX18xX1dxX1xX3xX4xX25xX39xX4xX3xX23xXdxX2fxX25xX3xXexX33xX24xX1dxX3xXexX33xX2axX1dxX3xX51xXdxX55xX1dxX51xX3xX1dxX1xXc0xX3xXa9xX39xXexX3xX7cexXa9xX70xX1dxX3xXexX33xX10exX1dxX1xX3xX6bxXdxX558xX1dxX3xX4xX1xX410xX1dxX1xX3xXexX33xXdaxX7d6xX164xX59xX164xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4f3xX25xXexX1xXa0xX33xXaxX12xX32bxXcxXcxX333xX338xX6exX59xX338xXdxX10xXexX1dxX6xXa9xc0dexX33axX0xX59xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)