Huyện Như Xuân: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ huyện
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-9, Huyện ủy Như Xuân phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.
bc4dxeed9xbcbfx12819xe42ex10a93xe929xe70dxc5b7xX7x12fb2xbd47x138cfxe404x10c71x106dbxX5x11495xXaxedb4xX0xX7xXex100a9x11e38xe1bdx106a0xX12x10588xdc07xbc66xc961xX18xX3x1199exX1xe08dxX3x114f6xX1cx10c3bxX18x1075cxX3xfcaexX1xX6xXdxX3xX19xXdxda15xX18xX19xX3xX5x11034xXbxX3xda88xf544xXdxX3x12239xX23x13b29xX18xX19xX3xX4xf197xX18xX3xX3ax10620xX3xX3exd372xX3xX18xX19xX1cxX3bxX18xX3xedd4x13103xX1bxX3xe40exX32xX18xX19xX3xX3axX49xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX0xe414xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX3exXaxX12xdbfbxX45xX18xX19xX3xe6e9x12360xdf39x12beexX3xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xfa91xX1dxX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX3xXbxX1x1050exXdxX3xX1x112b6xXbxX3xc498xX37xXdxX3xXcxX16xX23x12089xX18xX19xX3xX55xX1x1022bxX18xX1xX3xXexX16x11600xX3xXexd364xX18xX1xX3xXex11469xX3xX4xX1xf76axX4xX3xX5xf032xX3x1366cxX1xX6xXdxX3xX19xXdxX32xX18xX19xX3xX5xX37xXbxX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX23xX40xX18xX19xX3xX4xX45xX18xX3xX3axX49xX3xX3exX4cxX3xX18xX19xX1cxX3bxX18xX3xX54xX55xX1bxX3xX58xX32xX18xX19xX3xX3axX49xX3xXa9xc687xX3xX4xX45xX4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xX3exX6xX18xX1xX3xX5xc78exX18xX1xX3xdd4bxd3fdxX17xX3xX4xX1xX94xX3xX4xX1xXa2xXexX3xX18xX1xXdxX1exd712xX3xXcexce7fxX3xe827x12b65xX12fxX130xX8axX12fxX130xX12fx119bfxX8cxX3xX12fxX130xX12fxX2xX8axX12fxX130xX12fxffa5x12677xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX12axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXexX1xX1cxX12axX3axX3xXdxX55xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax11871xXdxX3exXexX1xX29xX3xX142x105ddxX130xXbx12a44xf5a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX29xX3xX186x13c84xX89xXbxX189xX18axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX143xX3axX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX143xXa9xX18xX66xX18xX10xX17exX7xX66xX2xX8bx13354xX137xX66xX2xX130xX137xX3exX130xX2xX137xX2xX8bxX1bbxX8bxXexX89xX12fxX186xX186xX8bxX5xX130xX143x12746xXbxX19xf626xX16xX9xX186xX2xX137xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX29xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX19xXdxX32xX18xX19xX3xX5xX37xXbxX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX23xX40xX18xX19xX3xX4xX45xX18xX3xX3axX49xX3xX3exX4cxX3xX18xX19xX1cxX3bxX18xX3xX54xX55xX1bxX3xX58xX32xX18xX19xX3xX3axX49xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX104xX18xX3xX4xX32xX18xX1xX3xX3axX1cxXc4xXdxX3xXcexX1xX6xXdxX3xX19xXdxX32xX18xX19xX143xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX17xX3exX1dxXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXb0xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX12fxX130xX3xX18xX19xX104xX1dxX8cxX3xX142xX130xX3xX1x13271xX4xX3xXa9xXdxbed7xX18xX3xX5xX104xX3xX4xX45xX18xX3xX3axX49xX3xX5xX115xX18xX1xX3xX119xX11axX17xX3xX4xX1xX94xX3xX4xX1xXa2xXexX3xX4xX45xX4xX3xXbxX1xf5f9xX18xX19xX8cxX3xX3axX6xX18xX8cxX3xX119xXbcxX6xX3xXbxX1xX23x108b2xX18xX19xX8cxX3xX119xX2cfxX18xX3xXa9xXbcxX3xX4xX94xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX3xX119xX23xXa6xX4xX3xX19xXdxX32xX18xX19xX3xXa9xXdxX299xX18xX3xXcxX16xX23xXb0xX18xX19xX3xX55xX1xXb6xX18xX1xX3xXexX16xXbcxX3xXexXbfxX18xX1xX3xXexX16xX1cxX1dxc899xX18xX3xX119xX11axXexX3xX12fxX2xX3xX4xX1xX1cxX1dxX299xX18xX3xX119xX318xX8cxX3xX19xX3bxX12axX29xX3xX25xX27xX1dxX3xX3exX4cxX18xX19xX3xX119xX49xXdxX3xX18xX19xde4dxX3xX4xX45xX18xX3xX3axX49xX3xX4x11aecxX3xX119xX94xX3xXbxX1x10ba1xX12axX3xX4xX1x103ccxXexX8cxX3xX18xbec3xX18xX19xX3xX5xX4cxX4xX3xXa9xX104xX3xX1cxX1dxX3xXexXb6xX18xX3xX18xX19xX6xX18xX19xX3xXex11fb6xX12axX3xX18xX1xXdxX1exX12axX3xXa9xcad2xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX375xX18xX3xX18xX19xX1xXbcxX3x11f1axX1cxX1dx11088xXexX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xX23xX2cfxX18xX19xX3xX195xX3xe801xXcexX1xX34bxX6xX3xX25x11192xX3afx11665xX18axX3xX18xX1xfb92xX18xX19xX3xX19xXdxX45xX3xXexX16xXbcxX3xX3axX318xX18xX3xXa9xX3b6xX18xX19xX3xX4xX94xX6xX3xX55xX1xX94xX3xX18xX19xX1x12b75xX6xX3xd68bxX45xX4xX8axX3xd1c0xX299xX18xXdxX18xX18axX3xX18xX1xec8fxX18xX3xXexX1xXc8xX4xX3xX12axX37xXdxX3xXa9xX318xX3xX4xX1xX94xX3xX18xX19xX1xX3d6xX6xX3xX189xX115xX3xX1xX49xXdxX3xXa9xX104xX3xX4xX17xX18xX3xX119xX23xXb0xX18xX19xX3xX119xXdxX3xX5xX299xX18xX3xX4xX1xX94xX3xX18xX19xX1xX3d6xX6xX3xX189xX115xX3xX1xX49xXdxX3xf94exX3x135b3xXdxX1exXexX3xX21xX6xX12axX18axX3xX1xX49xXdxX3xX18xX1xX3e7xXbxX3xX395xX1cxXa2xX4xX3xXexX398xX3xXa9xX104xX3xX18xX1xX3b6xX18xX19xX3xXa9xX357xX18xX3xX119xX318xX3xX119x10a13xXexX3xX16xX6xX3xX42cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX34bxX6xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX18xX6xX1dxX18axX3xX395xX1cxX6xX18xX3xX119xXdxd610xX12axX8cxX3xX4xX1xX94xX3xXexX16xX23xX2cfxX18xX19xX3xX4xX94xX6xX3xX58xX32xX18xX19xX3xXa9xX318xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX16xXdxX47dxX18xX3xX3exX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xXa9xX104xX3xX18xX1xX3b6xX18xX19xX3xXa9xX357xX18xX3xX119xX318xX3xX119xX45axXexX3xX16xX6xX3xX42cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX34bxX6xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX18xX6xX1dxX18axX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX16xXdxX47dxX18xX3xXcexXdxX18xX1xX3xXexX398xX3xXexX1xXbcxX3xXexX16xX23xXb0xX18xX19xX3xX119xXbcxX18xX1xX3xX1xX23xX37xX18xX19xX3xX4xX1xX94xX3xX18xX19xX1xX3d6xX6xX3xX189xX115xX3xX1xX49xXdxX3xX42cxX3xX42exXdxX1exXexX3xX21xX6xX12axX3xX1xXdxX1exX18xX3xX18xX6xX1dxX18axX3xX4xX1xXdxX398xX18xX3xX5xX23xXa6xX4xX3xX3axX32xX17xX3xXa9xX1exX3xXcxXc4xX3xX395xX1cxXa2xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexe541xX18xX1xX3xX1xX54dxX18xX1xX3xX12axX37xXdxX18axX3xX18xX27xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX35cxX18xX19xX3xX5xX4cxX4xX3xX5xX115xX18xX1xX3xX119xX11axX17xX3xXa9xX104xX3xX7xXc8xX4xX3xX4xX1xXdxX398xX18xX3xX119xX357xX1cxX3xX4xX94xX6xX3xX4xX357xXbxX3xX94xX1dxX3xX4xX357xXbxX3xX1xX1cxX1dxX1exX18x11f86xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX12axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX17exXdxX3exXexX1xX29xX3xX142xX186xX130xXbxX189xX18axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX29xX3xX1bbxX89xX142xXbxX189xX18axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX143xX3axX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX143xXa9xX18xX66xX18xX10xX17exX7xX66xX2xX8bxX1bbxX137xX66xX2xX130xX137xX3exX130xX2xX137xX12fxX2xX1bbxX195xXexX142xX137xX137xX186xX12fxX5xX130xX143xX1d2xXbxX19xX1d5xX16xX9xX137xX89xX137xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX29xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX19xXdxX32xX18xX19xX3xX5xX37xXbxX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX23xX40xX18xX19xX3xX4xX45xX18xX3xX3axX49xX3xX3exX4cxX3xX18xX19xX1cxX3bxX18xX3xX54xX55xX1bxX3xX58xX32xX18xX19xX3xX3axX49xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX55xX45xX4xX3xX119xX11axXdxX3xX3axXdxX47dxX1cxX3xXa9xX104xX3xX1xX294xX4xX3xXa9xXdxX299xX18xX3xXexX1xX6xX12axX3xX3exX4cxX3xX3axX1cxXc4xXdxX3xXcexX1xX6xXdxX3xX19xXdxX32xX18xX19xX143xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX17xX3exX1dxXaxX12xX3xXcxX1x1117bxX18xX19xX3xX395xX1cxX6xX3xX5xX37xXbxX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX23xX40xX18xX19xX3xX18xX1x1130cxX12axX3xX19xXdx11cd3xXbxX3xX4xX45xX4xX3xX1xX294xX4xX3xXa9xXdxX299xX18xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX3axXbcxX3xXcexXdxX398xX18xX3xXexX1xXc8xX4xX3xX5x104ecxX3xX5xX1cxX3e7xX18xX3xX19xf30dxX18xX3xXa9xX37xXdxX3xXexX1xX4cxX4xX3xXexXdxXccxX18xX8cxX3xXex12bf4xX3xX119xX34bxX3xX1xX17xX104xX18xX3xXexX1xXdxX1exX18xX3xXa9xX104xX3xX18xX27xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX16xX54dxX18xX1xX3xX119xX49xX3xX5xX723xX3xX5xX1cxX3e7xX18xX3xX4xX1xXb6xX18xX1xX3xXexX16xXbcxX8cxX3xXbxX1xX23xX2cfxX18xX19xX3xXbxX1xX45xXbxX3xX5xX1cxX3e7xX18xX3xXcexX1xX17xX6xX3xX1xX294xX4xX3xXa9xX104xX3xX18xX1xX3b6xX18xX19xX3xXcexXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1exX12axX3xXexX1xX4cxX4xX3xXexX398xX3xXbxX1xX37fxX4xX3xXa9xX37fxX3xX4xX1xX17xX3xX395xX1cxX45xX3xXexX16xX54dxX18xX1xX3xX4xX6e2xX18xX19xX3xXexX45xX4xX143xX3xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX17xX3exX1dxXaxX12xX3dexX37xXbxX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX23xX40xX18xX19xX3xX4xX45xX18xX3xX3axX49xX3xX3exX4cxX3xX18xX19xX1cxX3bxX18xX3xX4xX2bexX18xX3xXexX1xX47dxX3xX1xXdxX1exX18xX3xX395xX1cxX1dxX398xXexX3xXexX27xX12axX3xX5xX37xX18xX3xX4xX94xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX94xX1dxX3xX21xX1xX23xX3xX25xX1cxX27xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa9xXdxX1exX4xX3xX4xX37fxX3xXexX1xX47dxX3xX1xX34bxX6xX3xX4xX45xX4xX3xX21xX19xX1xXbcxX3xX395xX1cxX1dxX398xXexX8cxX3xX4xX45xX4xX3xX395xX1cxX1dxX3xX119xXbcxX18xX1xX3xX4xX94xX6xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xX23xX2cfxX18xX19xX8cxX3xX4xX94xX6xX3xXcxXbfxX18xX1xX3xX94xX1dxX3xXa9xX104xX3xX4xX1xX23xX2cfxX18xX19xX3xXexX16xX54dxX18xX1xX3xXexX16xX294xX18xX19xX3xXexX27xX12axX3xXa9xX318xX3xX189xX27xX1dxX3xX3exX4cxX18xX19xX3xX119xX49xXdxX3xX18xX19xX341xX3xX4xX45xX18xX3xX3axX49xX18axX3xXexX1xX47dxX3xX1xXdxX1exX18xX3xX7xX4cxX3xX395xX1cxX6xX18xX3xXexX27xX12axX3xX4xX94xX6xX3xX54xX6xX18xX3xXcxX1xX23xXb0xX18xX19xX3xXa9xX37fxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX94xX1dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa9xXdxX1exX4xX3xX119xX104xX17xX3xXexX11axX17xX3xX119xX49xXdxX3xX18xX19xX341xX3xX4xX45xX18xX3xX3axX49xX3xX4xX34bxX3xX119xX94xX3xXbxX1xX352xX12axX3xX4xX1xX357xXexX3xX18xX35cxX18xX19xX3xX5xX4cxX4xX3xX1cxX1dxX3xXexXb6xX18xX8cxX3xX119xX32xX12axX3xX119xX23xX2cfxX18xX19xX3xX18xX1xXdxX1exX12axX3xXa9xX37fxX3xX4xX6e2xX18xX19xX3xXexX45xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX3b6xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX1exX12axX3xXcexX12dxX3xXexX37xXdxX143xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100f9xX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX58xX17xX104xX18xX3xX3dexX23xX1cxX3xX0xX66xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX66xXbxX12
Đoàn Lưu