Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thanh Hóa ra công điện ứng phó với bão Kammuri
(Baothanhhoa.vn) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện số 22 về việc ứng phó với bão Kammuri.
dc97xfc8fx146b6x15813x159a6xfca1x14690x1258dx1208dxX7x11228xee34x12774x10ea5x1057dxf967xX5x128d9xXaxff34x13039xX6x13adexX3xfa4bxX1xf173xX3xX1x13951x11127xX3xe277xX17xXcxXcxX3x12cc0xe224xX3xXcxea6cxX17x136edxX3xXexX19xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x144fdxe989xX6xX3xe6dcxX6xX3xX4x117a4xX15x15227xX3x158ffxXdx10f19xX15xX3x115a1xX15xX41xX3xXbxX1xX38xX3xX24x15202xXdxX3x114fbx1097bx1453dxX3xX28xX6x12f2axX5axX1cxX3bxXdxX0x108b1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6x15284xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX1x13666xX15xX41xX3xX4xX1xf52fxX15xX41xX3xXexX1xXdx1455cxX15xX3xXexX6xXdxX3xX24xX25xX3xXcxe4bdxX5axX3x11b75xXdxfe6cxX5axX3xX4xX48xX1cxX3xX15x10a49xX15xX3xXexX19xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX37xX38xX6xX3xX24x1559bxX6xX3xX4xX38xX3xX4xX3fxX15xX41xX3xX43xXdxX45xX15xX3xX7xX89xX3x12fd5xXcexX3xX24x15171xX3xX24xXdxX45xX4xX3xX48xX15xX41xX3xXbxX1xX38xX3xX24xX51xXdxX3xX54xX55xX56xX3xX28xX6xX5axX5axX1cxX3bxXdx141dbxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX5axX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xXexX1xX1cxX5axX54xX3xXdxX17xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxf2f8xXdxX72xXexX1x12888xX3x12f9ax14432xfa71xXbx14f28x1222dxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX130xX3xe9a6x10eb2xX141xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX60xX60xXdxXf0xX54xX6xX56xXexX1xX6xX15xX1xX1xX56xX6xXf0xX24xX15xX60xX15xX10xX12bxX7xX60xX2xX142x103dex13c44xX60xX2xX134xX133xX72xX2xX2xX132xX141xX2xX134xX141xXexX142xX142xX2xX134xX5xX132xe950xX72xX54x14ee8xX41xX182xX136xXexX15xX72xX182xXcexX134xX2xX142xX2xXcexX134xXcexX182xX2xXf0xX41xXdx15035xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX17xXcxXcxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX17xX2axX3xXexX19xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX37xX38xX6xX3xX3bxX6xX3xX4xX3fxX15xX41xX3xX43xXdxX45xX15xX3xX48xX15xX41xX3xXbxX1xX38xX3xX24xX51xXdxX3xX54xX55xX56xX3xX28xX6xX5axX5axX1cxX3bxXdxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX56xX15xXaxX12xe6a6x15b55xX3xX54x15471xX56xX3xX1xe480xX51xX15xX41xX3xX43xXdxX3xX4x13d0fxX6xX3xX54xX55xX56xX3xX28xX6xX5axX5axX1cxX3bxXdxX3x1419cx14429xX15xX1xX130xX3xXcxX3bxX1cxX15xX41xX3xXex1007axX5axX3xX72xX20bxX3xX54xX20exX56xX3xX28xX1x11332xX3xXexX212x11476xX15xX41xX3xXexX1xX21bxX1dxX3xX24x158e9xX15xX3x14526xX1cxX89xX4xX3xX41xXdxX6x1136dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX72xX1dxXaxX12xX20axX212xX51xXdxX3xX43xX237xX1dxX3xX5xX25xX3xX15x116d1xXdxX3xX72xX1cxX15xX41xX3xX4xX3fxX15xX41xX3xX43xXdxX45xX15xX130xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX6xXbxXexXdxX56xX15xX3xXbxX17xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX5axX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX72xXexX1xX130xX3xX16exX134xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX130xX3xX133xXcexX16dxXbxX136xX137xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX60xX60xXdxXf0xX54xX6xX56xXexX1xX6xX15xX1xX1xX56xX6xXf0xX24xX15xX60xX15xX10xX12bxX7xX60xX2xX142xX16dxX16exX60xX2xX134xX133xX72xX2xX2xX132xX141xXcexX134xX141xXexX2xXcexX133xX5xX141xX182xX2xXf0xXbxX15xX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX17xXcxXcxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX17xX2axX3xXexX19xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX37xX38xX6xX3xX3bxX6xX3xX4xX3fxX15xX41xX3xX43xXdxX45xX15xX3xX48xX15xX41xX3xXbxX1xX38xX3xX24xX51xXdxX3xX54xX55xX56xX3xX28xX6xX5axX5axX1cxX3bxXdxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXdxX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX6xXbxXexXdxX56xX15xX3xXbxX17xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX5axX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX72xXexX1xX130xX3xX16exX134xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX130xX3xX16dxX141xX134xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX60xX60xXdxXf0xX54xX6xX56xXexX1xX6xX15xX1xX1xX56xX6xXf0xX24xX15xX60xX15xX10xX12bxX7xX60xX2xX142xX16dxX16exX60xX2xX134xX133xX72xX2xX2xX132xX141xXcexX2xX142xXexX142xX142xX2xX132xX5xX141xX182xXcexXf0xXbxX15xX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX17xXcxXcxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX17xX2axX3xXexX19xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX37xX38xX6xX3xX3bxX6xX3xX4xX3fxX15xX41xX3xX43xXdxX45xX15xX3xX48xX15xX41xX3xXbxX1xX38xX3xX24xX51xXdxX3xX54xX55xX56xX3xX28xX6xX5axX5axX1cxX3bxXdxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXdxX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX6xXbxXexXdxX56xX15xX3xXbxX17xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX5axX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX15xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX72xXexX1xX130xX3xX16exX134xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX130xX3xX16dxX142xX16dxXbxX136xX137xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX60xX60xXdxXf0xX54xX6xX56xXexX1xX6xX15xX1xX1xX56xX6xXf0xX24xX15xX60xX15xX10xX12bxX7xX60xX2xX142xX16dxX16exX60xX2xX134xX133xX72xX2xX2xX132xX141xXcexXcexX16exXexX142xXcex148d0xX134xX5xX540xX182xX141xXf0xXbxX15xX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX17xXcxXcxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX17xX2axX3xXexX19xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX37xX38xX6xX3xX3bxX6xX3xX4xX3fxX15xX41xX3xX43xXdxX45xX15xX3xX48xX15xX41xX3xXbxX1xX38xX3xX24xX51xXdxX3xX54xX55xX56xX3xX28xX6xX5axX5axX1cxX3bxXdxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXdxX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10342xX1cxXexX1xX56xX3bxXaxX12xX1fx1167cxX0xX60xXbxX12
PV