Tổng thống Trump vượt qua ông Biden trong cuộc thăm dò tại Iowa
Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận tại bang Iowa công bố ngày 4/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt qua ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden với cách biệt 2 điểm phần trăm.
d277x11dc3xf52dx132b9x15de6xeb3cxd7ccx12d3cx15a40xX7xe359xe06ex127fexec17x15752x11d2exX5x15fb9xXax106e0xXcxf53cx15f14x144c8xX3xXexX1xfca4xX15xX16xX3xXcx131f3xeaf0x10019xXbxX3x10b82x14098xff82xXexX3xefb7xX20xX6xX3x157c8xX15xX16xX3x15731xXdx10cddxX10xX15xX3xXexX1fx120b4xX15xX16xX3xX4xX20x108c8xX4xX3xXexX1xda9axX21xX3xX33xd4c4xX3xXex1627exXdxX3x15335xX39x129b5xX6xX0x14c0fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx160c2xX10xX6xX33xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3x14843x13ecdxXexX3xX29xX20x11698xX3xX4xX20xX3fxX4xX3xXexX1xX44xX21xX3xX33xX48xX3xX33xX25xX3xX5xX20x1365cxX15xX3xXexX4bxXdxX3xf593xX6xX15xX16xX3xX4exX39xX50xX6xX3xX4xX2dxX15xX16xX3xX8exX1axX3xX15xX16x10261xe5e2xX3x12342xX53x1027fx15137xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3x15290x10c73xX3xd471xX39xX15xX6xX5xX33xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3x13e2ex11c75xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX20xX6xX3x1466dxX15xX16xX3xX4x10605xX3xX24xXdxf0c9xX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX4x10cbfxX6xX3xXc5xX73xX15xX16xX3xXb8x1452axX15xX3xX4xX1xXe9xX3x114e2xX39xX10xX3xX31xXdxX33xX10xX15xX3xX24x1534bxXdxX3xX4x138eaxX4xX1xX3xX8exXdx15e0exXexX3x14c1exX3xXc5xXdx1198cxX21xX3xXbxX1xd6e8xX15xX3xXexX1fxX44xX21x12a08xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX39xX33xXa3xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX21xX7xf595xXbxX1xX39xXexX39xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX20xX6xX3xX2dxX15xX16xX3xX31xXdxX33xX10xX15xX3xXexX1fxX39xX15xX16xX3xX4xX20xX3fxX4xX3xXexX1xX44xX21xX3xX33xX48xX3xXexX4bxXdxX3xX4exX39xX50xX6xX3xX1xddacxX15xX1xX3xX73xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX121xX8exX6xX39xXexX1xX6xX15xX1xX1xX39xX6xX121xX24xX15xX53xX15xX10xX50xX7xX53xX111xde61xX2xd908xX53xX2x121fbxX1c4xX33xX111xX1bfxX1c4xf020xX1c1xXa7x128dexXexX1c1xX111xX111xX5xX2xX121x13d87xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX20xX6xX3xX2dxX15xX16xX3xX31xXdxX33xX10xX15xX3xXexX1fxX39xX15xX16xX3xX4xX20xX3fxX4xX3xXexX1xX44xX21xX3xX33xX48xX3xXexX4bxXdxX3xX4exX39xX50xX6xXaxX3xX33xX6xXexX6xX146xXbxX1xX39xXexX39xX146xX39xX1fxXdxX16xXdxX15xX6xX5xX146xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x13116xX53xX53xX4xX33xX15xXdxX21xX16xX121xX24xXdxX10xXexX15xX6xX21xXbxX5xX20xX7xX121xX24xX15xX53xXex12de6xX111xX1bfxX53xX20xXbxX5xX39xX6xX33xX10xX33xX53x13f26xXbxX4xX50xX24xX39xX24xXexX53xX111xX1bfxX111xX1bfxe4a6xX1bfxXa7xX272xX1bfxXa7xX53xXexXexX265xX24xX15xX272xX8exX6xX20xX272xX4xX20xX272xX21xXa3xX121xX1d5xXbxX16xXaxX3xX53xX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXb5xXb6xX3xXb8xX39xX15xX6xX5xX33xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3x13222xXexX1fxX108xXdxf580xX3xX24xXa2xX3xXd1xX15xX16xX3xX24xXdxXdaxX15xX3xXexX1fxX6xX15xX1xX3xX4xXd6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX4xXe9xX6xX3xXc5xX73xX15xX16xX3xXb8xXf2xX15xX3xX4xX1xXe9xXa8xX3xX4xfcf3xX20xX3x14682xX1x13c97xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXf9xX39xX10xX3xX31xXdxX33xX10xX15xX121xX3xX2abx10abexX16xX20x142d1xX15xX23exX3x10562xea82xX2e8xX53xXcxXcxde96x12454xX303xX2b0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX39xX33xXa3xXaxX12x13fc0xX6exXexX3xX29xX20xX73xX3xX4xX20xX3fxX4xX3xXexX1xX44xX21xX3xX33xX48xX3xX33xX39xX3xX2e8xX20xX8exX5xXdxX4xX3xX2e8xX39xX5xXdxX4xXa3xX3xX2e8xX39xX5xX5xXdxX15xX16xX3xXexXdxX6exX15xX3xX1xXa2xX15xX1xXa8xX3xXa5xX1c1x10971xX3xX7xX1axX3xX15xX16xX25xee6bxXdxX3xXc5xX25xX26xX4xX3xX1x13ae5xXdxX3xXexX1xX115xX3xX1xXdxX10exX15xX3xX7xX2e5xX3xXe9xX15xX16xX3xX1xX3fxX3xXc5xX1axXdxX3xX24xX104xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxXa8xX3xXexX1fxX39xX15xX16xX3xX6dxX1xXdxX3xX4xX2e5xX20xX3xX2e8xX1xX2eaxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXf9xX39xX10xX3xX31xXdxX33xX10xX15xX3xX8exX108xX21xX3xX7xX108xXexX3xX15xX16xX6xXa3xX3xX7xX6xX20xX3xX24xX104xXdxX3xXex11487xX3xX5xX10exX3xXe9xX15xX16xX3xX1xX3fxX3xX5xXa2xX3xXa5xX258xX364xX121xX3x13c09xX15xX16xX3xX31xXdxX33xX10xX15xX3xX15xX1xX87xX15xX3xXc5xX25xX26xX4xX3xX15xX1xXdxdd27xX20xX3xX7xX2e5xX3xXe9xX15xX16xX3xX1xX3fxX3xXex137e1xX3xX15xX1xX2eaxX21xX3xX4xXd6xX3xXexX1fxXdxX3xX5xX104xX15xX3xXexX20xX14xXdxX3xf90fxX3xX4exX39xX50xX6xX3xX24xX104xXdxX3xXa7xX111xX364xXa8xX3xXexX1fxX39xX15xX16xX3xX6dxX1xXdxX3xX2dxX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX1x125ccxX3xX15xX1xX87xX15xX3xXc5xX25xX26xX4xX3xXa5xXa5xX364xX3xX7xX1axX3xXbxX1xXdxX6exX20xX3xXe9xX15xX16xX3xX1xX3fxX3xXexX41bxX3xX15xX1xX2eaxX21xX3xX4xXd6xX3xXexX1fxXdxX3xX15xXa2xXa3xX121xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX39xX33xXa3xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xXexX36cxX3xXcxX1xX10xX3xX62xXdxX5xX5xXa8xX3xX6dxX6exXexX3xX29xX20xX73xX3xX4xX20xX3fxX4xX3xX6dxX1xX73xX39xX3xX7xX108xXexX3xXc5xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xfebdxXa3xX3xX4xX20xX3fxX4xX3xXc5xX20xX6xX3xXexX1fxX6xX15xX1xX3xX29xX20xXa3xX6exXexX3xX5xXdxX10exXexX3xX16xXdxe2aexX6xX3xXc5xX73xX15xX16xX3x141adxX3fxX15xX16xX3xX1xX48xX6xX3xX24xXa2xX3xXb8xXf2xX15xX3xX4xX1xXe9xX3xXexX4bxXdxX3xX8exX6xX15xX16xX3xX21xXdxX40dxX15xX3xXcxX1fxX20xX15xX16xX3xXcxXf2xXa3xX3xX15xX25xX104xX4xX3xXb5xXb6xX121xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX39xX33xXa3xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX1fxX20xX21xXbxX3xXexX41bxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6exX15xX3xXexX1xdc9exX15xX16xX3xXexX4bxXdxX3xX4exX39xX50xX6xX3xXexX1fxX39xX15xX16xX3xX4xX20xX3fxX4xX3xXc5xX20xX6xX3xX24xXa2xX39xX3xX303xX1xXa2xX3xXcxX1fxX561xX15xX16xX3xX15xX44xX21xX3xX111xX1bfxX2xX258xXa8xX3xX7xX39xX15xX16xX3xXc5xX73xX15xX16xX3xXb8xXf2xX15xX3xX4xX1xXe9xX3xXc5xXc6xX3xX16xXdxXa2xX15xX1xX3xX5xX4bxXdxX3xX8exX6xX15xX16xX3xX15xXa2xXa3xX3xXexX1fxX39xX15xX16xX3xX4xX20xX3fxX4xX3xX8exX11axX20xX3xX4xXd6xX3xd804xX20xX1axX4xX3xX1xX3fxXdxX3xXb5xXb6xX3xX16xXdxX4f2xX6xX3xX15xX1xXdxX10exX21xX3xX6dx11c0fxX3xX24xXa2xX39xX3xX15xX44xX21xX3xX111xX1bfxX2xX1c1xX121xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX39xX33xXa3xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xXc5xX108xX15xX1xX3xX16xXdxX108xX3xX4xXe9xX6xX3xX4faxX39xX39xX6dxX3xX2e8xX39xX5xXdxXexXdxX4xX6xX5xX3xfdebxX10xXbxX39xX1fxXexXa8xX3xX4xX20xX3fxX4xX3xXc5xX20xX6xX3xX4xX1xX39xX3xX24x146d9xX3xXexX1fxfa2axX3xXexX4bxXdxX3xX62xX4bxX3xX24xXdxX10exX15xX3xX4xXe9xX6xX3xX8exX6xX15xX16xX3xX15xXa2xXa3xX3xXexX1fxX39xX15xX16xX3xX15xX44xX21xX3xX111xX1bfxX111xX1bfxX3xX4x163adxX15xX16xX3xX7x1122fxX3xX1fxX4d3xXexX3xX29xX20xXa3xX6exXexX3xX5xXdxX10exXexX3xX16xXdxX4f2xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXc5xX73xX15xX16xX3xXb8xXf2xX15xX3xX4xX1xXe9xX3xX24xXa2xX3xX4faxX3fxX15xX16xX3xX1xX48xX6xX121xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX39xX33xXa3xXaxX12xX4faxX20xX3fxX4xX3xXexX1xX44xX21xX3xX33xX48xX3xX4xXe9xX6xX3xX2e8xX20xX8exX5xXdxX4xX3xX2e8xX39xX5xXdxX4xXa3xX3xX2e8xX39xX5xX5xXdxX15xX16xX3xX4xX48xX15xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xX4d3xXa3xX3xX21xX3fxXexX3xX4xX20xX3fxX4xX3xXc5xX20xX6xX3xX4xX44xX15xX16xX3xXexX1x12293xX15xX16xX3xX6dxX1xX108xX4xX3xX16xXdxX4f2xX6xX3xX111xX3xXc5xX73xX15xX16xX3xX15xX1x13132xX21xX3xX16xXdxXa2xX15xX1xX3xX6dxXdxX115xX21xX3xX7xX39xX108xXexX3xXcxX1xX25xX26xX15xX16xX3xX24xXdxX10exX15xX3xXexX4bxXdxX3xX8exX6xX15xX16xX3xX15xXa2xXa3xX121xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX39xX33xXa3xXaxX12xXcxX1fxX39xX15xX16xX3xX21xX3fxXexX3xX4xX20xX3fxX4xX3xXc5xX1axXdxX3xXc5xX11axX20xX3xX16xXdxX73xX3xXc5xX642xX15xX1xX3xXc5xX25xX26xX4xX3xX2e8xX20xX8exX5xXdxX4xX3xX2e8xX39xX5xXdxX4xXa3xX3xX2e8xX39xX5xX5xXdxX15xX16xX3xX6dxX1xX73xX39xX3xX7xX108xXexXa8xX3xXexX1xX25xX26xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX642xX3xX7xXb6xX3xXc5xX73xX15xX16xX3xX4faxX3fxX15xX16xX3xX1xX48xX6xX3xX4xXe9xX6xX3xX8exX6xX15xX16xX3xX15xXa2xXa3xX3xX5xXa2xX3xXf9xX39xX15xXdxX3x148a8xX1fxX15xX7xXexX3xX4xX1xX458xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX20xX6xX3xXc5xX1axXdxX3xXexX1xXe9xX3xXcxX1xX10xX1fxX10xX7xX6xX3x13f20xX1fxX10xX10xX15xd315xXdxX10xX5xX33xX3xX4xXe9xX6xX3xXc5xX73xX15xX16xX3xXb8xXf2xX15xX3xX4xX1xXe9xX3xX24xX104xXdxX3xX4xX108xX4xX1xX3xX8exXdxX10exXexX3xX2xX364xX121xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX39xX33xXa3xXaxX12xX4faxX73xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXf2xX15xX3xX24xX87xXexX3xX15xXa2xXa3xX3xXc5xX25xX26xX4xX3xX33xX2e5xX3xX8exX108xX39xX3xX5xXa2xX3xX15xX1xXdxX40dxX20xX3xX6dxX1xX73xX3xX15xX44xX15xX16xX3xX7xX676xX3xXc5xX1axXdxX3xXc5xX11axX20xX3xX24xX104xXdxX3xX15xX1xX6xX20xX3xXexX1fxX39xX15xX16xX3xX4xX20xX3fxX4xX3xXc5xX20xX6xX3xXexX4bxXdxX3xXcxX1xX25xX26xX15xX16xX3xX24xXdxX10exX15xX3xX8exX6xX15xX16xX3xX15xXa2xXa3xX3xX24xXa2xX39xX3xX4xX20xX1axXdxX3xX15xX44xX21xX3xX111xX1bfxX111xX1bfxX121xX53xX121xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30axX20xXexX1xX39xX1fxXaxX12xX2abxXcxXcxX310xX311xX303xX53xX311xXdxX10xXexX15xX6xX21x156f1xX2b0xX0xX53xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)