Việt Nam chủ trì phiên họp của Ủy ban của Hội đồng Bảo an về Nam Sudan
Ngày 16/10, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc với tư cách Chủ tịch Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Nam Sudan, đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ủy ban với bà Virginia Gamba, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về trẻ em và xung đột vũ trang .
5af6xb3ccxc806xe13bxdfddx10c1cxe44fxb39cx5d3bxX7xbda1xa571x6909xcbc4x8cafx6df8xX5x9e65xXaxf145xe541xXdx112d0xXexX3xe070xX6x6dcexX3xX4xX1x5d4exX3xXexb892x7d95xX3xXbxX1xXdx810fx104bcxX3xX1x8c37xXbxX3xX4xX1exX6xX3x5ecbxa518xX3x8891xX6xX28xX3xX4xX1exX6xX3x6a23x828fxXdxX3xd75exea43xX28xfaafxX3x7c97x77b1xd833xX3xX6xX28xX3x11212x109a9xX3xX18xX6xX1axX3x8270xbe8dx8f32xX6xX28xX0x8906xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6xX56xXaxX12xX18xX44x6b4cxX33xX3xX2x656bxX5axX2xfd2dx103e0xX3x9e72x9371xXdxX3xX7x62faxX3xX7bx8892xX28xX44xX3xX7bxX22xX28xX1xX3xe6d1xX55x987cxX79xX3xXcxX21xd2a5x93ebxX28xX44xX3xdb65xX1x630axXdxX3xX41xX48xX71xX28xX3xXexX1xX93xda46xX28xX44xX3xXexX21xd5c8xX4xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX7cxXdxX3x6b58xXdxX27xX28xX3xX1xe436xXbxX3xf57axX55xd88bxX4xX3xX4dx6b64xXdxX3xXexX93xX3xX4xX9axX4xX1xX3x8e3cxX1xX1exX3xXex8701xX4xX1xX3xX32xX33xX3xX35xX6xX28xX3xX4xX1exX6xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX28xX44xX3xX46xX47xX48xX3xX6xX28xX3xXbbxXdxX27xX28xX3xX1xXc1xXbxX3xXc4xX55xXc6xX4xX3xX4dxX4exX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX79xX3xX41x714dxX3xX4xX1xX1exX3xXexX21xX22xX3xXbxX1xXdxX27xX28xX3xX1xX2bxXbxX3xXexX21xXabxX4xX3xXexX55xX33x9b30xX28xX3xX4xX1exX6xX3xX32xX33xX3xX35xX6xX28xX3xX4dxXcaxXdxX3xX35xX71xX3xX13xXdxX21xX44xXdxX28xXdxX6xX3x7746xX6xX1axX35xX6xX79xX3xX7bxX7cxXdxX3xX56xXdxX15xX28xX3xX41xX83xX4xX3xX35xXdxX15xXexX3xX4xX1exX6xX3xXcx7da0xX28xX44xX3xXcxX1xX93xX3x8f0bxX8exX3xXbbxXdxX27xX28xX3xX1xXc1xXbxX3xXc4xX55xXc6xX4xX3xX4dxX4exX3xXexX21x8335xX3xX10xX1axX3xX4dxX71xX3x810dxX55xX28xX44xX3xX41xX3exXexX3xX4dxc30bxX3xXexX21xX6xX28xX44xX3x902fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6xXbxXexXdxX48xX28xXaxX12xX0xXdxX1axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xeefdxXbxX1xX48xXexX48xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX56xXdxX7xXbxX5xX6xX33xe0c0xX3xX35xX5xX48xX4xX176x1077fxX3xX1axX6xX21xX44xXdxX28xX1cexX5xX10x11431xXexX1e4xX3xX6xX55xXexX48xX1ebxX3xX1axX6xX21xX44xXdxX28xX1cexX21xXdxX44xX1xXexX1e4xX3xX6xX55xXexX48xX1ebxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX21xX22xX3xXbxX1xXdxX27xX28xX3xX1xX2bxXbxX3xX4xX1exX6xX3xX32xX33xX3xX35xX6xX28xX3xX4xX1exX6xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX28xX44xX3xX46xX47xX48xX3xX6xX28xX3xX4dxX4exX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX3xX1xX22xX28xX1xX3xX47xX28xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX1a6xX35xX6xX48xXexX1xX6xX28xX1xX1xX48xX6xX1a6xX4dxX28xX5axX28xX10xf9a0xX7xX5ax10b59xX78xd499xX2xX5axX2x102fex10cffxX56xX75xX2xX28exX28cxX292xX28cxX292xXex66d4x5d3cxX28exX5xX2xX1a6x7b27xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX21xX22xX3xXbxX1xXdxX27xX28xX3xX1xX2bxXbxX3xX4xX1exX6xX3xX32xX33xX3xX35xX6xX28xX3xX4xX1exX6xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX28xX44xX3xX46xX47xX48xX3xX6xX28xX3xX4dxX4exX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xXaxX3xX56xX6xXexX6xX1cexXbxX1xX48xXexX48xX1cexX48xX21xXdxX44xXdxX28xX6xX5xX1cexX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1e4xX5axX5axX4xX56xX28xXdxX1axX44xX1a6xX4dxXdxX10xXexX28xX6xX1axXbxX5xX55xX7xX1a6xX4dxX28xX5axXexX75xX28cxX78xX5axX55xXbxX5xX48xX6xX56xX10xX56xX5axX5xX10xXbxe647xX5axX28cxX78xX28cxX78x9264xX2xX78xX343xX2xX292xX5axX28xX6xX1axX343xX7xX55xX56xX6xX28xX1a6xX2a3xXbxX44xXaxX3xX5axX12xXcxX21xX18cxX3xX10xX1axX3xX35xXdaxX3xX7xX55xX33xX3xX56xXdxX28xX1xX3xX56xX93xa17bxX28xX44xX3xX41xXdxX4exX55xX3xXexX21xXdaxX3xXexX7cxXdxX3xX4x105fdxX3xX7xX94xX3xX33xX3xXexX132xX3xX94xX3xfb35xX289xX10xXdxX5xX79xX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX1a6xX3xbf00x5b95xX28xX1xX1e4xX3xX38exbdecxX98xX5axXcxXcxc05fxX13xX18xfea1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX48xX56xX33xXaxX12xX98xX1xXdxX27xX28xX3xX1xX2bxXbxX3xX41xX116xX3xXex10121xXbxX3xXexX21xX55xX28xX44xX3xXexX1xX47xX48xX3xX5xX55xX3d3xX28xX3xX4dxX4exX3xXexX22xX28xX1xX3xX1xX22xX28xX1xX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX3xXexX1xXa5xXdxX3xX44xXdxX6xX28xX3xXc4xX55xX6xX79xX3xXexX21xX48xX28xX44xX3xX41x893exX3xX4xX413xX3xX4xX9axX4xX3xXexXdxX132xX28xX3xXexX21xXdxf139xX28xX3xX4dxX71xX3xXexX1xX9axX4xX1xX3xXexX1xX80xX4xX3xX5xXdxX27xX28xX3xXc4xX55xX6xX28xX3xX41xX132xX28xX3xX4dx7bacxX28xX3xX41xX4exX3xXexX21xX18cxX3xX10xX1axX3xX4dxX71xX3xX194xX55xX28xX44xX3xX41xX3exXexX3xX4dxX19exX3xXexX21xX6xX28xX44xX3xXexX7cxXdxX3xXc4xX55xXc6xX4xX3xX44xXdxX6xX3xX28xX71xX33xX1a6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX48xX56xX33xXaxX12xX46xX71xX3xX150xX6xX1axX35xX6xX3xX44xX1xXdxX3xX28xX1xX3d3xX28xX3xX7xXc6xX3xXexX1xX93xX382xX28xX44xX3xX4dxX48xX28xX44xX3xXexX21xX18cxX3xX10xX1axX3xX56xX48xX3xX194xX55xX28xX44xX3xX41xX3exXexX3xXexX7cxXdxX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX3xX44xcd49xX33xX3xX21xX6xX3xX41xX116xX3xX44xXdxX47xX1axX3xX41xX9axX28xX44xX3xX176xX424xX3xXexf64bxX3xX28x10753xX1axX3xX28cxX78xX2xX293xX3xX7xX6xX55xX3xX176xX1xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX35xX27xX28xX3xX41xX7cxXexX3xX41xX93xXc1xX4xX3xXexX1xb7f1xX6xX3xXexX1xX55xX3d3xX28xX3xX28xX44xX4e6xX28xX44xX3xX35x9c47xX28xX1ebxX3xX41xX9axX28xX1xX3xX44xXdxX9axX3xX4xX6xX48xX3xX4xX9axX4xX3xX28xbb83xX3xX5xXabxX4xX3xX4xX1exX6xX3xX4xX1x790exX28xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX4xX1xX55xX33xX424xX28xX3xXexXdxX132xXbxX3xX4dxX71xX3xX4xX9axX4xX3xX35xX27xX28xX3xX5xXdxX27xX28xX3xXc4xX55xX6xX28xX3xXexX7cxXdxX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX3xXexX21xX48xX28xX44xX3xX35xX47xX48xX3xX4dxX15xX3xXexX21xX18cxX3xX10xX1axX3xX28xX1xadb8xX28xX44xX3xX28xX4e9xX1axX3xX44x912exX28xX3xX41xX4cfxX33xX79xX3xX41xX83xX4xX3xX35xXdxX15xXexX3xX5xX71xX3xX7xXabxX3xX176xXdxX15xX28xX3xX4xX1xX53exX28xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX41xX116xX3xX176xX8exX3xXd5xX1xX93xX382xX28xX44xX3xXexX21xX22xX28xX1xX3xX3dxX71xX28xX1xX3xX41xX3exX28xX44xX3xX4xX1xX55xX28xX44xX3xX4dxXcaxXdxX3xXbbxXdxX27xX28xX3xX1xXc1xXbxX3xXc4xX55xXc6xX4xX3xX4dxX71xX48xX3xXexX1xX9axX28xX44xX3xX28cxX5axX28cxX78xX28cxX78xX3xX28xX1x7ef4xX1axX3xX28xX44xX4e9xX28xX3xX28xX44xX4e6xX6xX3xX4dxX71xX3xX194xX413xX6xX3xX35xX50cxX3xX4xX9axX4xX3xX4dxXdxX3xXbxX1xX7cxX1axX3xX41xXc6xXdxX3xX4dxXcaxXdxX3xXexX21xX18cxX3xX10xX1axX1a6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX48xX56xX33xXaxX12xXcxX55xX33xX3xX28xX1xXdxX27xX28xX79xX3xX35xX71xX3xX150xX6xX1axX35xX6xX3xX28xX1xX444xX28xX3xX1axX7cxX28xX1xX3xXexX21xX18cxX3xX10xX1axX3xXexX7cxXdxX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX3xXexXdxX132xXbxX3xXexf317xX4xX3xX41xXc6xXdxX3xX1axX83xXexX3xX4dxXcaxXdxX3xX28xX1xXdxX4exX55xX3xXexX1xX9axX4xX1xX3xXexX1xX80xX4xX3xXexX21xX48xX28xX44xX3xX35xXc6xXdxX3xX4xX47xX28xX1xX3xX41xX7cxXdxX3xX56xXdaxX4xX1xX3xXd5xee0bxX13x6695x7c8dxX1cexX2xX29dxX79xX3xX176xX1xX1exX28xX44xX3xX1xX48xX47xX28xX44xX3xX28xX1xX4cfxX28xX3xX41xX7cxX48xX3xX4dxX71xX3xX7xXabxX3xX44xXdxX6xX3xXexX4e9xX28xX44xX3xX35xX7cxX48xX3xX5xXabxX4xX3xX44xXdxX58bxX6xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX3exX28xX44xX3xX41xX42xX28xX44xX1a6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX48xX56xX33xXaxX12xXd5xX9axX4xX3xX28xX93xXcaxX4xX3xXexX1xX71xX28xX1xX3xX4dxXdxX27xX28xX3xX32xX33xX3xX35xX6xX28xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX18cxX3xX8exX3xX176xXdxX132xX28xX3xX4xX1exX6xX3xX7bxX7cxXdxX3xX56xXdxX15xX28xX3xX41xX83xX4xX3xX35xXdxX15xXexX3xX4dxX71xX3xX28xX1xX444xX28xX3xX1axX7cxX28xX1xX3xXexX594xX1axX3xXc4xX55xX6xX28xX3xXexX21xX2bxX28xX44xX3xX4xX1exX6xX3xX4dxXdxX15xX4xX3xXexX4e9xX28xX44xX3xX4xX93xXa5xX28xX44xX3xX35xX47xX48xX3xX4dxX15xX3xXexX21xX18cxX3xX10xX1axX3xX94xX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX1a6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX48xX56xX33xXaxX12xX98xX1xX9axXexX3xX35xXdxX424xX55xX3xX4dxXcaxXdxX3xXexX93xX3xX4xX9axX4xX1xX3xXc4xX55xXc6xX4xX3xX44xXdxX6xX79xX3xX41xX7cxXdxX3xX56xXdxX15xX28xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX41xX9axX28xX1xX3xX44xXdxX9axX3xX4xX6xX48xX3xX28xX1xX58bxX28xX44xX3xXexXdxX132xX28xX3xXexX21xXdxX424xX28xX3xXexX53exX4xX1xX3xX4xXabxX4xX3xX4dxX4exX3xX4xX1xX53exX28xX1xX3xXexX21xXdaxX1cexX6xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xXexX7cxXdxX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX3xX176xX424xX3xXexX4e6xX3xX176xX1xXdxX3xX4xX1xX53exX28xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX4xX1xX55xX33xX424xX28xX3xXexXdxX132xXbxX3xX41xX93xXc1xX4xX3xXexX1xX71xX28xX1xX3xX5xX3d3xXbxX3xX4dxX71xX48xX3xXexX1xX9axX28xX44xX3xX28cxX5axX28cxX78xX28cxX78xX79xX3xXc4xX55xX6xX3xX41xX413xX3xX44xX413xXbxX3xXbxX1xX594xX28xX3xXexX7cxX48xX3xX41xXdxX4exX55xX3xX176xXdxX15xX28xX3xXexX1xX55xX3d3xX28xX3xX5xXc1xXdxX3xX4xX1xX48xX3xX4dxXdxX15xX4xX3xX35xX47xX48xX3xX4dxX15xX3xX4xX9axX4xX3xX28xX1xX413xX1axX3xX56x7553xX3xX35xXdaxX3xXexX16exX28xX3xXexX1xX93xX382xX28xX44xX79xX3xXexX21xX48xX28xX44xX3xX41xX413xX3xX4xX413xX3xXexX21xX18cxX3xX10xX1axX1a6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX48xX56xX33xXaxX12xX7bxX7cxXdxX3xX56xXdxX15xX28xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX19exX28xX44xX3xX176xX27xX55xX3xX44xX2bxXdxX3xXd5xX1xX53exX28xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX3xXexXdxX132xXbxX3xXexX682xX4xX3xXexX1x5ee1xX4xX3xX41x6119xX33xX3xXexX21xXdxX424xX28xX3xX176xX1xX6xXdxX3xXd5xX1xX93xX382xX28xX44xX3xXexX21xX22xX28xX1xX3xX1xX71xX28xX1xX3xX41xX3exX28xX44xX3xX4xX1xX55xX28xX44xX3xX4dxXcaxXdxX3xXbbxXdxX27xX28xX3xX1xXc1xXbxX3xXc4xX55xXc6xX4xX3xX4dxX71xX3xXexX4e9xX28xX44xX3xX4xX93xXa5xX28xX44xX3xX35xX47xX48xX3xX41xX47xX1axX3xXexXdxX132xXbxX3xX4xX3d3xX28xX3xX5xX93xX382xX28xX44xX3xXexX1xXabxX4xX79xX3xX44xXdxX9axX48xX3xX56xX682xX4xX3xX4dxX71xX3xX33xX3xXexX132xX3xX4xX1xX48xX3xXexX21xX18cxX3xX10xX1axX1ebxX3xX1axX48xX28xX44xX3xX1axX55xXc6xX28xX3xXbbxXdxX27xX28xX3xX1xXc1xXbxX3xXc4xX55xXc6xX4xX79xX3xX4xX9axX4xX3xXexX16exX3xX4xX1xX80xX4xX3xX176xX1xX55xX3xX4dxXabxX4xX3xX4dxX71xX3xX4xX9axX4xX3xX41xXc6xXdxX3xXexX9axX4xX3xXc4xX55xXc6xX4xX3xXexX132xX3xX176xX1xX9axX4xX3xXexXdxX132xXbxX3xXexX682xX4xX3xX1xX532xX3xXexX21xXc1xX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX3xXexX21xX48xX28xX44xX3xXexXdxX132xX28xX3xXexX21xX22xX28xX1xX3xX4xX1xX55xX33xX424xX28xX3xXexXdxX132xXbxX1a6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX48xX56xX33xXaxX12xX32xX33xX3xX35xX6xX28xX3xX4xX1exX6xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX28xX44xX3xX46xX47xX48xX3xX6xX28xX3xX4dxX4exX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX3xX3a0xX44xX2bxXdxX3xX5xX71xX3xX32xX33xX3xX35xX6xX28xX3xX28cxX28cxX78xX75xX3afxX3xX5xX71xX3xX1axX3exXexX3xX4xX382xX3xXc4xX55xX6xX28xX3xXexX21xXabxX4xX3xXexX1xX55xX3exX4xX3xX4xX1exX6xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX28xX44xX3xX46xX47xX48xX3xX6xX28xX79xX3xX41xX93xXc1xX4xX3xXexX1xX71xX28xX1xX3xX5xX3d3xXbxX3xXexX1xX10xX48xX3xX18xX44xX1xXdaxX3xXc4xX55xX33xX132xXexX3xX28cxX28cxX78xX75xX3xX3a0xX28cxX78xX2x7130xX3afxX3xX4xX1exX6xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX28xX44xX3xX46xX47xX48xX3xX6xX28xX3xX4dxXcaxXdxX3xX28xX1xXdxX15xX1axX3xX4dxX682xX3xX44xXdxX9axX1axX3xX7xX9axXexX3xX4dxXdxX15xX4xX3xXexX21xXdxX424xX28xX3xX176xX1xX6xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX35xXdxX15xX28xX3xXbxX1xX9axXbxX3xX28xX1xX602xX1axX3xXexX1xX92dxX4xX3xX41xX931xX33xX3xX35xX47xX48xX3xX41xX47xX1axX3xX1xf86cxX6xX3xX35xX22xX28xX1xX79xX3xX6xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xXexX7cxXdxX3xXc4xX55xXc6xX4xX3xX44xXdxX6xX3xX28xX71xX33xX1a6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX48xX56xX33xXaxX12xX18xX44xX1xXdaxX3xXc4xX55xX33xX132xXexX3xX28cxX28cxX78xX75xX3xX4xX19exX28xX44xX3xX41xX4exX3xX28xX44xX1xXdaxX3xX7bxX7cxXdxX3xX56xXdxX15xX28xX3xX41xX83xX4xX3xX35xXdxX15xXexX3xX4xX1exX6xX3xXcxX16exX28xX44xX3xXcxX1xX93xX3xX176xX8exX3xXbbxXdxX27xX28xX3xX1xXc1xXbxX3xXc4xX55xXc6xX4xX3xX4xX55xX28xX44xX3xX4xX444xXbxX3xXexX1xec4bxX28xX44xX3xXexXdxX28xX3xX41xXdaxX28xX1xX3xX176x7342xX3xX4xX1xX48xX3xX32xX33xX3xX35xX6xX28xX3xX4dxX4exX3xX4dxX444xX28xX3xX41xX4exX3xXexX21xX18cxX3xX10xX1axX3xX4dxX71xX3xX194xX55xX28xX44xX3xX41xX3exXexX3xX4dxX19exX3xXexX21xX6xX28xX44xX3xXexX7cxXdxX3xX18xX6xX1axX3xX54xX55xX56xX6xX28xX1a6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX48xX56xX33xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xXexX1xXbd0xX28xX44xX3xX5xX15xX3xXexX7cxXdxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX28xX44xX3xX46xX47xX48xX3xX6xX28xX3xX79xX3xX4xX9axX4xX3xX28xX93xXcaxX4xX3xX32xX33xX3xX4dxXdxX27xX28xX3xX176xX1xXbd0xX28xX44xX3xXexX1xX93xXa5xX28xX44xX3xXexX21xXabxX4xX3xX7xddc9xX3xX41xX93xXc1xX4xX3xXbxX1xX4cfxX28xX3xX4xXbd0xX28xX44xX3xX41xX47xX1axX3xX28xX1xXdxX15xX1axX3xX4dxXdaxX3xXexX21xX53exX3xXd5xX1xX1exX3xXexXdaxX4xX1xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX382xX3xXc4xX55xX6xX28xX3xXexX21xXabxX4xX3xXexX1xX55xX3exX4xX3xX4xX1exX6xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xX28xX44xX3xX46xX47xX48xX3xX6xX28xX1a6xX3xX3dxXdxX15xX28xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX41xX6xX28xX44xX3xX41xX47xX1axX3xX28xX1xXdxX15xX1axX3xX4dxX6xXdxX3xXexX21xXb41xX3xXd5xX1xX1exX3xXexXdaxX4xX1xX3xX32xX33xX3xX35xX6xX28xX3xX28xX1xXdxX15xX1axX3xX176xXbdexX3xX28cxX78xX28cxX78xX1cexX28cxX78xX28cxX2xX1a6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38exX55xXexX1xX48xX21xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xXcxXcxX3acxX13xX18xX0xX5axXbxX12
Theo TTXVN