Hàn Quốc bổ nhiệm Thư ký Tổng thống chuyên trách hợp tác liên Triều
Một nguồn tin ngày 6/3 cho biết Phủ Tổng thống Hàn Quốc có kế hoạch bổ nhiệm một thư ký mới, người sẽ có nhiệm vụ nối lại hợp tác liên Triều và điều phối vấn đề này với Mỹ.
d4c4xe9ebx141d8x12be4x16bf1xd9f7x12d99x14e32x10eecxX7x11c72xe74cx16844xdf63xf7c5x1107axX5xeaa5xXax14147xe333x13cc8xde42xX3x15300x127f3xdfa1xX4xX3x11a73x13629xX3xX15xX1xXdxf8a2xf601xX3xXcxX1xe300xX3xed47xede0xX3xXcxX1dxX15x12f99xX3xXexX1xX19xX15xX2fxX3xX4xX1xX18x11727x138e3xX15xX3xXex11d6bx15017xX4xX1xX3xX1x168e1xXbxX3xXexX40xX4xX3xX5xXdxX3bxX15xX3xXcxX3fxXdxd504xX18xX0x150f8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf855xXaxX12x14bbbx110f4xXexX3xX15xX2fxX18xfff8xX15xX3xXexXdxX15xX3xX15xX2fxX14xX3axX3x14c40xX57xdd8dxX3xX4xX1x1300dxX3xX1cxXdx14995xXexX3x142f0xX1x12345xX3xXcxX1dxX15xX2fxX3xXexX1xX19xX15xX2fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4x1042exX3xX29xX89xX3xX1xX85x128c7xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX15xX1xXdxX22xX23xX3xX23xX6dxXexX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX3xX23xf07bxXdxf97exX3xX15xX2fxX27x11008xXdxX3xX7x11f93xX3xX4xXa5xX3xX15xX1xXdxX22xX23xX3xe7f9xfc2fxX3xX15xX19xXdxX3xX5xXacxXdxX3xX1xX45xXbxX3xXexX40xX4xX3xX5xXdxX3bxX15xX3xXcxX3fxXdxX54xX18xX3xXdbxX14xX3x11957xXdxX54xX18xX3xXbxX1xX19xXdxX3xXdbxef6dxX15xX3xXfcxX54xX3xX15xX14xX3axX3xXdbxXc5xXdxX3xX6cxf939x11f49xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ec2xX6xXbxXexXdxX85xX15xXaxX12xX0xXdxX23xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7x15cffxXbxX1xX85xXexX85xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX15xX1xXdxX22xX23xX3xXcxX1xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX1dxX15xX2fxX3xXexX1xX19xX15xX2fxX3xX4xX1xX18xX3axX3bxX15xX3xXexX3fxX40xX4xX1xX3xX1xX45xXbxX3xXexX40xX4xX3xX5xXdxX3bxX15xX3xXcxX3fxXdxX54xX18xX3xX1xe7cdxX15xX1xX3x14dbcxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX117xX1cxX6xX85xXexX1xX6xX15xX1xX1xX85xX6xX117xXdbxX15xX57xX15xX10x15ba1xX7xX57xX2x10b34x150e2xX1bcxX57xX2x1443fxX1c1xX69xX81xX1bdxX1bcxX81xX81x12d26xX1c1xXexX7fx12a20xX1bdxX1c1xX5xX2xX117x121d2xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX15xX1xXdxX22xX23xX3xXcxX1xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX1dxX15xX2fxX3xXexX1xX19xX15xX2fxX3xX4xX1xX18xX3axX3bxX15xX3xXexX3fxX40xX4xX1xX3xX1xX45xXbxX3xXexX40xX4xX3xX5xXdxX3bxX15xX3xXcxX3fxXdxX54xX18xXaxX3xX69xX6xXexX6xX13fxXbxX1xX85xXexX85xX13fxX85xX3fxXdxX2fxXdxX15xX6xX5xX13fxX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x10ce6xX57xX57xX4xX69xX15xXdxX23xX2fxX117xXdbxXdxX10xXexX15xX6xX23xXbxX5xX18xX7xX117xXdbxX15xX57xXexX7fxX1c9xX1bdxX57xX18xXbxX5xX85xX6xX69xX10xX69xX57x1693exXbxX4xX1b8xXdbxX85xXdbxXexX57xX1c9xX1bdxX2xX1bcxdc83xX1bdxX81xX274xX1bdxX7fxX57xXexXexX267xXdbxX15xX274xX5xXdxX10xX15xX274xXexX3fxXdxX10xX18xX117xX1d3xXbxX2fxXaxX3xX57xX12x165e3xXdxX15xX1xX3xX7xX116xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX2fxX40xX4xX3xXexXacxXdxX3x1559fxX1xX18xX3xXdbx107bbxX4xX3xecf0xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX18xX15xX2fxX3x12615xf691x1570dxX2b4x15e38xX3xXexX1xX18xX6dxX4xX3xX2acxX1xX18xX3xXbxX1xXdxX3x16817xX18xe6ebxX15xX3xX7xX2b1xX3xX5xXdxX3bxX15xX3xXcxX3fxXdxX54xX18xX3x11defxX3xX5xX14xX15xX2fxX3xXfcxX193xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX89xX15xX3xX8cxX6xX15xX23xX18xX15xX1d3xX85xX23xX3xX15xX2fxX14xX3axX3xX2x154abxX57xX1cdxX57xX1c9xX1bdxX2xX30bxX117xX3xX2c2x1119cxX2fxX18xX73xX15xX240xX3xdc0fxX8cxX2b4xX57xXcxXcx115baxfe2fxX316xX2c6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX85xX69xX3axXaxX12xX316x12d4dxXdxX3xX5xX14xX23xX3xXdbxXdxX22xX4xX3xX4xX8exX6xX3xXcxX1xX27xX3xX29xX2axX3xXcxX1dxX15xX2fxX3xXexX1xX19xX15xX2fxX3xX23xXc5xXdxX3xX7xXd0xX3xX15xfb65xX23xX3xXexX3fxX85xX15xX2fxX3xX324xe562xX15xX3xXbxX1x1094cxX15xX2fxX3xX2b4xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX2c2xX316xX2c4x10f19xX2c6xX117xX3xX316xX2fxX18xX73xX15xX3xXexXdxX15xX3xX2fxXdxX107xX18xX3xXexX3bxX15xX3xX4xX1xX85xX3xX1xX6xX3axX3xXaxX316xX2c4xX38exX3xX7xXd0xX3xXfcxX27xX45xX4xX3xXexX1dxX3xX4xX1x1019fxX4xX3xX5xXacxXdxX117xXaxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX85xX69xX3axXaxX12x11f90xX6dxX15xX2fxX3xXexX1xX40xXdxX3xXexX3fxX3bxX15xX3xXfcxX27xX45xX4xX3xXfcxX27xX6xX3xX3fxX6xX3xX7xX6xX18xX3xX13xX6dxXdxX3xX15xX2fxX1x13b73xX3xXexX1xX27xX45xX15xX2fxX3xXfcx14bfaxX15xX1xX3xX5x14431xX15xX3xXexX1xX3bfxX3xX1xX6xXdxX3xX2fxXdx106e7xX6xX3xXcxX1dxX15xX2fxX3xXexX1xX19xX15xX2fxX3xX6cxX116xX3x13d29xX85xX15xX6xX5xX69xX3xXcxX3fxX18xX23xXbxX3xXdbxX14xX3xX15xX1xX14xX3xX5x115a0xX15xX1xX3xXfcxXacxX85xX3xXcxX3fxXdxX54xX18xX3xXcxXdxX3bxX15xX3xX2acxXdxX23xX3xX2c3xX85xX15xX2fxX13fxX18xX15xX3xXc7xX3xXfcxX27xX45xX4xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xXexXacxXdxX3xX13xX14xX3xX316xX6dxXdxX3xX1xX73xXdxX3xXexX18xX411xX15xX3xXexX3fxX27xXc5xX4xXc7xX3xX29xX89xXexX3xXexX1xeac3xX4xX3xX23xX14xX3xX29xX1xe402xX15xX2fxX3xX4xXa5xX3xX23xX6dxXexX3xXexX1x14a3exX6xX3xXexX1xX18x12a4fxX15xX3xX15xX14xX85xX3xXfcxX27xX45xX4xX3xX29xX2axX3xX29xX89xXexX3xX15xX1xX27xX3xX15xX1xXdxX54xX18xX3xX15xX2fxX27xXccxXdxX3xX23xX85xX15xX2fxX3xXfcxX45xXdxX117xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX293xX85xX69xX3axXaxX12xXcxX1xX27xX3xX29xX2axX3xX23xXc5xXdxX3xX69xX2b1xX3xX29xXdxX89xX15xX3xXexX4aexXbxX3xXexX3fxX18xX15xX2fxX3xX1cxX14xX15xX3xX1cxXacxX4xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX40xX4xX1xX3xXfcx1444bxX3xX2fxXdxX197xX23xX3xX1cxXc5xXexX3xX4xX40xX4xX3xX5xX22xX15xX1xX3xXexX3fx15251xX15xX2fxX3xXbxX1xXacxXexX3xX4xX8exX6xX3xX6cxX116xX3xXdbxX14xX3xX2d6xX18xX19xX4xX3xXexX89xX3xXfcxX19xXdxX3xXdbxXc5xXdxX3xXfcxX107xXexX3xX15xX27xXc5xX4xX3xXcxX3fxXdxX54xX18xX3xXcxXdxX3bxX15xX3xX15xX2fxX1x11562xX85xX3xX15xX14xX15xXc7xX3xXfcxX376xXdxX3xX1xX4a8xXdxX3xX4xX1xd896xX15xX1xX3xX4xX8exX6xX3xX293xX193xX15xX1xX3xX316xX1xX27xe7baxX15xX2fxX3xXfcxX51exX3xXbxX1xXdxX3xX1xXacxXexX3xX15xX1xX2d8xX15xX3xX1xXa5xX6xX3xXc7xX3xXfcxX73xX15xX2fxX3xXexX1xXccxXdxX3xX4xX1xX18x135f7xX15xX3xX1cxX402xX3xX4xX1xX85xX3xXdbxXdxX22xX4xX3xX15xX19xXdxX3xX5xXacxXdxX3xX4xX40xX4xX3xX69xX2b1xX3xX40xX15xX3xX29xXdxX15xX1xX3xXexX89xX3xX5xXdxX3bxX15xX3xXcxX3fxXdxX54xX18xX117xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b4xX18xXexX1xX85xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xX85xX3xXcxXcxX323xX324xX316xX0xX57xXbxX12
Theo TTXVN