Triển khai thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông
(Baothanhhoa.vn) - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch năm ATGT 2018 trên địa bàn, với chủ đề “ATGT cho trẻ em”. Việc triển khai thực hiện năm ATGT nhằm bảo đảm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên.
7795x826bxa064x8358xc8a7x86c5xacd3xf0d7xdba7xX7x7a87xf42dx8d85x895ex8974xd03cxX5xa347xXax8a05xXcx860exXdxa646xa460xX3xa514xX1xX6xXdxX3xXexX1xd2d9xX4xX3xX1xXdxd87dxX17xX3xX4xbeddxX3xX1xXdxX25xe72axX3xaa9cxX2exadc6xX3xX17x84f2xe929xX3xX6xX17xX3xXex926dxbb88xX17xX3xa515xXdxX6xX3cxX3xXexX1xeef6xX17xX40xX0xb433xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc48bxX10xX6xbd4exXaxX12xX3xf01dxX6xX17xX3xb4f4xX17xX3xXexX3cxX3dxX17xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xd9ddxX65xXcx862axXcxc70bxX3xXex7f21xX17xX1xX3x8538xf09dxX3x9bf7xb525x9b8dxX3xX5dxX20xX17xX40xf03cxX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX19xc64dxX3xX1xX3cxb699xX4xX1xX3xX17xX35xX36xX3xX65xXcxX7bxXcxX3x8b51x8ed2xX2x8b37xX3xXexX14xf777xX17xX3xX84xba50xX6xX3x8945xX3dxX17xX8fxX3xf116xa687xXdxX3xX4xX1x7a1dxX3xX84xadd3xX3xb21exX65xXcxX7bxXcxX3xX4xX1xX3cxX3xXexX14xc1c5xX3xX10xX36xb10fxef61xX3xe9adxXdxX25xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX17xX35xX36xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX17xX1xf4cdxX36xX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xX17xX88xX17xX40xX3xX4xX6xX3cxX3xX17xX1xc850xX17xX3xXexX1x9e04xX4xX3xXcbxX3dxX3xe2bexX3xXexX1xX129xX4xX3xXexX20xX3xX40xXdxb972xX4xX3xX4xX1xdff6xXbxX3xX1xX3dxX17xX1xX3xXbxX1xX13bxXbxX3xX5xX2exX124xXexX3xX4xXd1xX6xX3xX17xX40xb4eexa5d4xXdxX3xXexX1xX6xX36xX3xX40xXdxX6xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX8fxX3xX87xX88xX89xX3xX5dxX20xX17xX40xX3xXcbxX35xX17xX3xX1xX29xX6xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xX6xX17xX3xXexX3cxX3dxX17xX3xXexX14xX3cxX17xX40xX3xX36xb064xXdxX3xXex859bxX17xX40xX3xX5xXccxXbxX3xX17xX1xX88xX17xX3xX5dxX88xX17xX8fxX3xX17xX1xX140xXexX3xX5xX3dxX3xXexX1xX6xX17xX1xX8fxX3xXexX1xXdxXa7xX2exX3xX17xXdxXbfxX17xXe7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX3cxX5dxX89xXaxX12xX0xXdxX36xX40xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe7xXc6xX6xX3cxXexX1xX6xX17xX1xX1xX3cxX6xXe7xXcbxX17xX4bxX17xX10xbc88xX7xX4bxX2xXbbxX2xXb9xX4bxeeb4xXbbxX5dxf287xXb9xXb9xX2xX2xXb9xXb9xXexX2xX2xX208x857dxX5xX216xXe7xcf7bxXbxX40xXaxX3xX4bxX12xX3xX5axX19cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXcxX14xX158xX159xX17xX40xX3xXcxX5ax9a9dxXcxX3x9ac0xX2exX32xX17xX40xX3xe7e1xX158xac3cxX17xX40xX3xX2xX3xXexX1xX6xX36xX3xX40xXdxX6xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xXexX14xXbfxX17xX3xXexX2exX89xXa7xX17xX3xX237xX2exd28axX4xX3xX5x7fbbxX3xX2xX65xXe7xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX3cxX5dxX89xXaxX12xX0xXbxX12xXcxX14xX3cxX17xX40xX3xX17xX35xX36xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXb8xXb9xX2xXbbxX8fxX3xX36xd903xX4xX3xXexXdxXbfxX2exX3xX4xXd1xX6xX3xX61xX6xX17xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXexX80xX17xX1xX3xX5xX3dxX3xXbxX1xX140xX17xX3xX84xX140xX2exX3xXexX6xXdxX3xX17xXabxX17xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xX7xX3cxX3xXcbxXccxXdxX3xX17xX35xX36xX3xXb8xXb9xX2xddbfxX3xX40xXdxX32xX36xX3xXex990dxX3xX20bxX3xX84xXa7xX17xX3xX2xXb9xd4e3xX3xX4xX32xX3xefd6xX3xXexXdxXbfxX2exX3xX4xX1xe4f8xX3xXcbxXd4xX3xX7xX266xX3xXcbxX29axX8fxX3xX7xX266xX3xX17xX40xX158xX159xXdxX3xX4xX1xXa7xXexX3xXcbxX3dxX3xX7xX266xX3xX17xX40xX158xX159xXdxX3xXc6xXc3xX3xXexX1xX158xX23fxX17xX40x9276xX3xX40xXdxX32xX36xX3xXexb0efxX3xX5xX25xX3xXexX1xX158xX23fxX17xX40xX3xXcbxX3cxX17xX40xX3xX5dxX3cxX3xXexX6xXdxX3xX17xXabxX17xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xX84xX266xXdxX3xXcbxXccxXdxX3xXexX14xXe2xX3xX10xX36xX3xXexX2e9xX3xX2xXb9xX2f3xX3xXexX14x78b8xX3xX5xXbfxX17xXe7xX3xc690xX13bxX4xX3xXexX2exX89xXa7xX17xX3xX30xX2exX266xX4xX3xX5xX26axX3xXexX14xX19cxX17xX40xX3xX84xXdxX16xX36xX3xX40xXdxX32xX36xX3xX20bxX8fxX20bxX2f3xX3xX84xXa7xX17xX3xX2e1xX2f3xX3xX7xX266xX3xXcbxX29axX8fxX3xX7xX266xX3xX17xX40xX158xX159xXdxX3xX4xX1xXa7xXexX3xXcbxX3dxX3xXc6xXc3xX3xXexX1xX158xX23fxX17xX40xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX36xX29axX4xX3xXexXdxXbfxX2exX3x78e4xXd4xX3xX13bxX17xX3xX2f8xa6c9xXbbxXb9xX3xX4xXd1xX6xX3xb3f3xX61xef73xcc50xX3xXexX80xX17xX1xXe7xX3xX61xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xX1xXdxX25xX2exX3xX30xX2exX32xX3xXcbxXdxX25xX4xX3xX30xX2exX32xX17xX3xX5xX12fxX3xX5xa9cbxX17xX40xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX8fxX3xX5xXd4xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX8fxX3xXcbxX80xX6xX3xX1xe7ddxX8fxX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX5xX6xX17xX40xX3xX6xX17xX3xXexX3cxX3dxX17xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXc6xX26axX3xXexX14xXbfxX17xX3xX84xXc3xX6xX3xXc6xX3dxX17xX3xXexX80xX17xX1xXe7xX3xea18xX1xX47xX17xX40xX3xX84xX16xX3xX87xX32xX89xX3xX14xX6xX3xbc24xX17xX3xXexc92axX4xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xXexX14xXbfxX17xX3xX84xXc3xX6xX3xXc6xX3dxX17xX3xXexX80xX17xX1xX8fxX3xX17xX1xX140xXexX3xX5xX3dxX3xXexXabxXdxX3xX19xX1xX2exX3xXcbxX20xX4xX3xXcxX234xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX5axX29xX6xX8fxX3xX4xX13bxX4xX3xX84xX47xX3xXexX1xXc3xX3xXcbxX3dxX3xX4xX13bxX4xX3xXexX2exX89xXa7xX17xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXexX14xX19cxX17xX40xX3xX84xXdxX16xX36xXe7xX3xX3edxX88xX17xX40xX3xX4xX6xX3cxX3xX1xXdxX25xX2exX3xX30xX2exX32xX3xX30xX2exX32xX17xX3xX5xX12fxX3xX3edxX1xX3dxX3xX17xX158xXccxX4xX3xXexX14xX3cxX17xX40xX3xX4xX47xX17xX40xX3xXexX13bxX4xX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxXe7xX3xX37exX1xX80xX3xX84xXabxX3cxX3xXcbxX3dxX3xXexcce0xX3xX4xX1xX129xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX30xX2exX89xXa7xXexX3xX5xXdxX25xXexX8fxX3xX84xe473xX17xX40xX3xXc6xX26axX3xX4xX13bxX4xX3xX40xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX13bxXbxX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXexX14xXbfxX17xX3xXexX3cxX3dxX17xX3xXexX80xX17xX1xXe7xX3xXcxX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX1xXdxX25xX2exX3xX30xX2exX32xX3xX4xX13bxX4xX3xX40xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX13bxXbxX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXexX2e9xX3xXexX80xX17xX1xX3xX84xXa7xX17xX3xX1xX2exX89xX25xX17xX8fxX3xXexX1xXc3xX3xX87xX85xX8fxX3xXexX1xX3dxX17xX1xX3xXbxX1xX266xX8fxX3xX4xX13bxX4xX3xX87xX85xX8fxX3xXbxX1xX158xX159xX17xX40xX8fxX3xXexX1xXc3xX3xXexX14xX140xX17xX3xX17xX40xX6xX89xX3xXexX2e9xX3xX17xX1x9cb4xX17xX40xX3xXexX1xX13bxX17xX40xX3xX84xX1a0xX2exX8fxX3xX30xX2exX12fxX3xX84xX1a0xX2exX3xX4xXd1xX6xX3xX17xX35xX36xX3xXb8xXb9xX2xXbbxXe7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX3cxX5dxX89xXaxX12xX3xX3dcxX55exX17xX40xX3xX4xX1xX301xX3xXe9x8b5bxX3xX5axX3cxX3dxX17xX40xX3xce66xXdxX17xX1xX8fxX3xX37exX1xX13bxX17xX1xX3xXe9xX35xX17xX3xXbxX1xX415xX17xX40xX3xX61xX6xX17xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXexX80xX17xX1xX8fxX3xX4xX1xX3cxX3xXc6xXdxXa7xXexe503xX3xXcxX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX19xXa7xX3xX1xX3cxXabxX4xX1xX3xX4xXd1xX6xX3xX61xX6xX17xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXexX80xX17xX1xX8fxX3xX4xX13bxX4xX3xX7xX377xX8fxX3xX17xX40xX3dxX17xX1xX8fxX3xX84xXc3xX6xX3xXbxX1xX158xX23fxX17xX40xX8fxX3xX84xX23fxX17xX3xXcbxXc3xX3xX4xX29xX3xX5xXdxXbfxX17xX3xX30xX2exX6xX17xX3xX84xX85xX3xX87xX88xX89xX3xX5dxX20xX17xX40xX3xX19xXa7xX3xX1xX3cxXabxX4xX1xX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX17xX35xX36xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX3xXcbxXccxXdxX3xX4xX1xXd1xX3xX84xXd4xX3xXd6xX65xXcxX7bxXcxX3xX4xX1xX3cxX3xXexX14xXe2xX3xX10xX36xXe6xX3xX7xX13bxXexX3xXcbxXccxXdxX3xXexf329xX17xX1xX3xX1xX738xX17xX1xX3xXexX1xX20xX4xX3xXexXa7xX3xXexX14xXbfxX17xX3xX84xXc3xX6xX3xXc6xX3dxX17xXe7xX3xX3dcxX55exX17xX40xX3xXexX1xX159xXdxX8fxX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX13bxX4xX3xX17xX1xXdxX25xX36xX3xXcbxX29axX3xX4xX29axX3xXexX1xX16xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX1xXdxX25xX2exX3xX30xX2exX32xX3xX36xX29axX4xX3xXexXdxXbfxX2exX3xX3dcxXd4xX3xX13bxX17xX3xX2f8xX3e3xXbbxXb9xX4bxX237xX3dcx8da2xX3ebxX61xX3edxX3eexX3xX4xXd1xX6xX3xX3ebxX61xX3edxX3eexX3xXexX80xX17xX1xX3xXcbxXd4xX3xXd6xX37exX13bxX4xX3xX40xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX13bxXbxX3xXbxX1xX415xX17xX40xX3xX17xX40xX2e9xX6xX8fxX3xX84xX140xX2exX3xXexX14xX6xX17xX1xX3xX5xX3dxX36xX3xX40xXdxX32xX36xX3xXexX6xXdxX3xX17xXabxX17xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xXexX14xXbfxX17xX3xX4xX13bxX4xX3xXexX2exX89xXa7xX17xX3xX30xX2exX266xX4xX3xX5xX26axX3xXexX14xX19cxX17xX40xX3xX84xXdxX16xX36xX3xXexX1xX2exX26axX4xX3xX84xXc3xX6xX3xXc6xX3dxX17xX3xXexX80xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX5axX29xX6xX3xX40xXdxX6xXdxX3xX84xX3cxXabxX17xX3xXb8xXb9xX2xX2e1xX3xb2f8xX3xXb8xXb9xXb8xXb9xXe6xXe7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX3cxX5dxX89xXaxX12xX3xX3dcxXabxXdxX3xX5dxXdxX25xX17xX3xX5xX85xX17xX1xX3xX84xXabxX3cxX3x78b2xX377xX3xX7bxXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xX850xX3xXe9xX124xX17xX3xXexX32xXdxX3xX78xX7bxXcxXe9xXcxX7dxX3xX4xX1xX3cxX3xXc6xXdxXa7xXexX8fxX3xX84xX16xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX4xX29xX3xX1xXdxX25xX2exX3xX30xX2exX32xX3xX19xXa7xX3xX1xX3cxXabxX4xX1xX3xX17xX35xX36xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX4xXd1xX6xX3xX61xX6xX17xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXexX80xX17xX1xX8fxX3xX7xX377xX3xX84xX85xX3xXcbxX3dxX3xX84xX6xX17xX40xX3xXexX35xX17xX40xX3xX4xX158xX159xX17xX40xX3xX4xX1xX80xX3xX84xXabxX3cxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX4xX13bxX4xX3xXcbxX35xX17xX3xXc6xX32xX17xX3xX30xX2exX89xX3xXbxX1xXabxX36xX3xXbxX1xX13bxXbxX3xX5xX2exX124xXexX3xXexX14xX3cxX17xX40xX3xX5xd95cxX17xX1xX3xXcbxX20xX4xX3xX7bxXcxXe9xXcxXe7xX3x7d94xX3dxX3xX7xX3cxX13bxXexX3xXcbxXdxX25xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX13bxX4xX3xXcbxX35xX17xX3xXc6xX32xX17xX3xX4xX1xX80xX3xX84xXabxX3cxX3xX4xXd1xX6xX3xX4xX140xXbxX3xXexX14xXbfxX17xX8fxX3xX4xX13bxX4xX3xX4xX47xX17xX40xX3xXexX14xX738xX17xX1xX8fxX3xX5dxX20xX3xX13bxX17xX8fxX3xX4xX47xX17xX40xX3xXexX13bxX4xX3xX84xX35xX17xX40xX3xX19xX12fxX8fxX3xX84xX35xX17xX40xX3xX19xXdxX16xX36xX8fxX3xX7xXdxXa7xXexX3xX4xX1x7820xXexX3xX30xX2exX32xX17xX3xX5xX12fxX3xXcbxX124xX17xX3xXexX32xXdxX3xXcbxX3dxX3xX19xXdxX16xX36xX3xX7xX3cxX13bxXexX3xXexX32xXdxX3xXexX14xX19cxX17xX40xX3xXbxX1xX158xX23fxX17xX40xX3xXexXdxX25xX17xXe7xX3xX37exX1xX80xX3xX84xXabxX3cxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xXexX266xXexX3xX30xX2exX89xX3xX84xXc3xX17xX1xX3xXcbxXd4xX3xX6xX17xX3xXexX3cxX3dxX17xX3xX19x86e2xX3xXexX1xX2exX124xXexX3xXcbxX3dxX3xXc6xX32xX3cxX3xXcbxX25xX3xX36xX47xXdxX3xXexX14xX158xX159xX17xX40xX3xX84xX266xXdxX3xXcbxXccxXdxX3xX87xX10xX3xXc6xX2exX12fxXexX8fxX3xX87xX10xX3xX1x8c3cxXbxX3xX84xX55exX17xX40xX3xX4xX1xX377xX3xX1xX19cxX4xX3xX7xXdxX17xX1xXe7xX3xX3dcxa7efxX89xX3xX36xXabxX17xX1xX3xX4xX47xX17xX40xX3xXexX13bxX4xX3xXexX2exX89xXbfxX17xX3xXexX14xX2exX89xXd4xX17xX3xX4xX13bxX4xX3xX30xX2exX89xX3xX84xXc3xX17xX1xX3xX4xXd1xX6xX3xXbxX1xX13bxXbxX3xX5xX2exX124xXexX3xXcbxXd4xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxXe7xX3xX3edxX40xX3cxX3dxXdxX3xX14xX6xX8fxX3xX880xX377xX3xX7bxXcxXe9xXcxX3xX4xX65bxX17xX40xX3xX84xX6xX17xX40xX3xXexX124xXbxX3xXexX14xX2exX17xX40xX3xX4xX1xX80xX3xX84xXabxX3cxX3xX4xX13bxX4xX3xXbxX1xX415xX17xX40xX3xX17xX40xX1xXdxX25xXbxX3xXcbxX29axX8fxX3xX4xX1xX129xX4xX3xX17xX35xX17xX40xX8fxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX14xX6xX3xX7bxXcxXe9xXcxX8fxX3xX4xX13bxX4xX3xX84xX23fxX17xX3xXcbxXc3xX3xX30xX2exX32xX17xX3xX5xX12fxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXc6xX26axX3xX1xX158xXccxX17xX40xX3xX5dx94c9xX17xX8fxX3xXbxX1xX266xXdxX3xX1xXa4fxXbxX3xXcbxXccxXdxX3xX3ebxX61xX3edxX3eexX3xX4xX140xXbxX3xX1xX2exX89xX25xX17xX8fxX3xX87xX85xX3xXexX14xX3cxX17xX40xX3xX4xX47xX17xX40xX3xXexX13bxX4xX3xX30xX2exX32xX17xX3xX5xX12fxX3xX5xX415xX17xX40xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX8fxX3xX5xXd4xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX8fxX3xXcbxX80xX6xX3xX1xX42fxX8fxX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX5xX6xX17xX40xX3xX65xXcxX7bxXcxXe7xX3xX234xX1xX266xXdxX3xX1xXa4fxXbxX3xXcbxXccxXdxX3xX4xX13bxX4xX3xX7xX377xX8fxX3xX17xX40xX3dxX17xX1xX3xX4xX29xX3xX5xXdxXbfxX17xX3xX30xX2exX6xX17xX3xXcbxX3dxX3xX3ebxX61xX3edxX3eexX3xX4xX13bxX4xX3xX1xX2exX89xX25xX17xX8fxX3xXexX1xXc3xX3xX87xX85xX8fxX3xXexX1xX3dxX17xX1xX3xXbxX1xX266xX3xX40xXdxX32xXdxX3xX30xX2exX89xXa7xXexX8fxX3xXexX1xX13bxX3cxX3xX40xcebaxX3xX17xX1xX617xX17xX40xX3xXcbxX158xXccxX17xX40xX3xX36xX474xX4xX3xXexX14xXbfxX17xX3xX4xX13bxX4xX3xXexX2exX89xXa7xX17xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX8fxX3xX19xX1xX47xX17xX40xX3xX84xX16xX3xXbxX1xX13bxXexX3xX7xXdxX17xX1xX3xX36xX140xXexX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXcbxX3dxX3xX470xX17xX3xXexX474xX4xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xXe7xX3xXcxX35xX17xX40xX3xX4xX158xX159xX17xX40xX3xX19xXdxX16xX36xX3xXexX14xX6xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX84xX266xXdxX3xXcbxXccxXdxX3xX4xX13bxX4xX3xX84xX23fxX17xX3xXcbxXc3xX3xX19xXdxX17xX1xX3xX5dxX3cxX6xX17xX1xX3xXcbxX124xX17xX3xXexX32xXdxX8fxX3xX17xX1xX140xXexX3xX5xX3dxX3xXcbxX124xX17xX3xXexX32xXdxX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX19xX1xX13bxX4xX1xX3xXc6xX10exX17xX40xX3xX87xX10xX3xX47xX3xXexX47xX330xX3xXcbxX124xX17xX3xXexX32xXdxX3xX1xX3dxX17xX40xX3xX1xX29xX6xX3xXc6xX10exX17xX40xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXc6xX26axX8fxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXexX1xXd1xX89xX3xX17xX26axXdxX3xX84xXc3xX6xXe7xX3xXcxXdxXa7xXbxX3xXexX29axX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX84xX535xXdxX3xX36xXccxXdxX3xXcbxX3dxX3xX84xX1a0xX2exX3xXexX158xX8fxX3xX40xXdxX13bxX36xX3xX7xX13bxXexX8fxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX14xX6xX8fxX3xX19xXdxX16xX36xX3xXexX14xX6xX8fxX3xX7xXdxXa7xXexX3xX4xX1xX9bbxXexX3xX19xX338xX3xX4xX158xX23fxX17xX40xX8fxX3xX17xX88xX17xX40xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX140xXexX3xX5xX158xXa4fxX17xX40xX3xX84xX3dxX3cxX3xXexXabxX3cxX8fxX3xX7xX13bxXexX3xX1xXabxX4xX1xX3xX4xX140xXbxX3xX40xXdxX140xX89xX3xXbxX1xefcexXbxX3xX84xXdxXd4xX2exX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1xX158xX23fxX17xX40xX3xXexXdxX25xX17xX3xX4xX23fxX3xX40xXdxXccxXdxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXc6xX26axX8fxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXexX1xXd1xX89xX3xX17xX26axXdxX3xX84xXc3xX6xX330xX3xX4xX1xX129xX17xX40xX3xX4xX1xX80xX3xX4xX1xX2exX89xXbfxX17xX3xX36xX47xX17xX8fxX3xX84xX35xX17xX40xX3xX19xX12fxX8fxX3xX84xX35xX17xX40xX3xX19xXdxX16xX36xXe7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX3cxX5dxX89xXaxX12xX3xX37exX47xX17xX40xX3xX6xX17xX3xXexX80xX17xX1xX3xX84xX85xX3xXcbxX3dxX3xX84xX6xX17xX40xX3xXexXdxXa7xXbxX3xXexX29axX4xX3xXexX35xX17xX40xX3xX4xX158xX159xX17xX40xX3xXexX2exX1a0xX17xX3xXexX14xX6xX8fxX3xX19xXdxX16xX36xX3xX7xX3cxX13bxXexX8fxX3xX87xe4a1xX3xX5xX12fxX3xX17xX40xX1xXdxXbfxX36xX3xX36xXdxX17xX1xX3xXcbxXdxX3xXbxX1xXabxX36xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXc6xX26axX8fxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX7xX474xXexX3xXcbxX3dxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXexX1xXd1xX89xX3xX17xX26axXdxX3xX84xXc3xX6xXe7xX3xX3dcxX55exX17xX40xX3xXexX1xX159xXdxX8fxX3xX4xX1xX80xX3xX84xXabxX3cxX3xX4xX47xX17xX40xX3xX6xX17xX3xX4xX13bxX4xX3xX1xX2exX89xX25xX17xX8fxX3xXexX1xXc3xX3xX87xX85xX8fxX3xXexX1xX3dxX17xX1xX3xXbxX1xX266xX3xXc6xX266xX3xXexX14xX301xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX158xXa4fxX17xX40xX8fxX3xXbxX1xX158xX23fxX17xX40xX3xXexXdxX25xX17xX3xX1xa9d6xX3xXexX14xXa4fxX3xX4xX1xX301xX17xX1xX3xX30xX2exX89xXd4xX17xX3xX84xXc3xX6xX3xXbxX1xX158xX23fxX17xX40xX3xX87xXe53xX3xX5xX12fxX8fxX3xX40xXdxX32xXdxX3xXexc79fxX6xX3xX4xX13bxX4xX3xXcbxXdxX3xXbxX1xXabxX36xX3xX5xX415xX17xX40xX3xX5xXd4xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX8fxX3xXcbxX80xX6xX3xX1xX42fxX8fxX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX5xX6xX17xX40xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXc6xX26axX8fxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX7xX474xXexXe7xX3xX460xXa7xXexX3xX1xXa4fxXbxX3xX1xX3cxXabxXexX3xX84xX26axX17xX40xX3xXexX2exX1a0xX17xX3xXexX14xX6xX8fxX3xX19xXdxX16xX36xX3xX7xX3cxX13bxXexX3xXcbxXccxXdxX3xX84xXa66xX89xX3xX36xXabxX17xX1xX3xX4xX47xX17xX40xX3xXexX13bxX4xX3xXexX2exX89xXbfxX17xX3xXexX14xX2exX89xXd4xX17xX8fxX3xXbxX1xX535xX3xXc6xXdxXa7xX17xX8fxX3xX40xXdxX13bxX3cxX3xX5dxX29axX4xX3xXbxX1xX13bxXbxX3xX5xX2exX124xXexX3xXcbxXd4xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxXe7xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX87xXe53xX3xXbxX1xXabxXexX3xX30xX2exX6xX3xX1xX738xX17xX1xX3xX32xX17xX1xX3xXexX2e9xX3xX4xX13bxX4xX3xXexX1xXdxXa7xXexX3xXc6xXc3xX3xX40xX1xXdxX3xX1xX738xX17xX1xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX84xb0aaxX17xX40xX3xX30xX2exX89xX3xX84xXc3xX17xX1xX3xX4xXd1xX6xX3xXbxX1xX13bxXbxX3xX5xX2exX124xXexX330xX3xX84xX55exX17xX40xX3xXexX1xX159xXdxX8fxX3xXbxX1xX266xXdxX3xX1xXa4fxXbxX3xXcbxXccxXdxX3xX880xX377xX3xX7bxXcxXe9xXcxX3xX4xX29xX3xX40xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX13bxXbxX3xXexX1xX10xX3cxX3xX5dxdf0cxXdxX8fxX3xX30xX2exX32xX17xX3xX5xX12fxX3xX40xXdxX140xX89xX3xXbxX1xXd92xXbxX3xX5xX13bxXdxX3xX87xX10xX3xXc6xXc3xX3xXexXabxX36xX3xX40xXdxX617xX8fxX3xXc6xXc3xX3xXexX158xXccxX4xX3xX30xX2exX89xXd4xX17xX3xX7xXe53xX3xX5dxX29axX17xX40xXe7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX3cxX5dxX89xXaxX12xX3xX37exX13bxX4xX3xX17xX40xX3dxX17xX1xX3xX5xX3dxX3xXexX1xX3dxX17xX1xX3xXcbxXdxXbfxX17xX3xX61xX6xX17xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXexX80xX17xX1xX3xXexXdxXa7xXbxX3xXexX29axX4xX3xX4xX1xX80xX3xX84xXabxX3cxX3xX87xX88xX89xX3xX5dxX20xX17xX40xX3xXbxX1xX3cxX17xX40xX3xXexX14xX3dxX3cxX3xXd6xXcxX3cxX3dxX17xX3xX5dxX88xX17xX3xXexX1xX6xX36xX3xX40xXdxX6xX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxXe6xXe7xX3xX23dxX88xX89xX3xX5dxX20xX17xX40xX3xX4xX1xX158xX23fxX17xX40xX3xXexX14xX738xX17xX1xX8fxX3xX19xXa7xX3xX1xX3cxXabxX4xX1xX3xXexX535xX3xX4xX1xX129xX4xX3xXexX2exX89xXbfxX17xX3xXexX14xX2exX89xXd4xX17xX8fxX3xXbxX1xX535xX3xXc6xXdxXa7xX17xX8fxX3xX40xXdxX13bxX3cxX3xX5dxX29axX4xX3xXbxX1xX13bxXbxX3xX5xX2exX124xXexX3xXcbxXd4xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXcbxXccxXdxX3xX4xX13bxX4xX3xX1xX738xX17xX1xX3xXexX1xX129xX4xX3xX84xX6xX3xX5dxXabxX17xX40xX8fxX3xXbxX1xX3cxX17xX40xX3xXbxX1xX1030xX8fxX3xXbxX1xX470xX3xX1xXa4fxXbxX3xX84xX16xX3xX4xX13bxX17xX3xXc6xX26axX8fxX3xX84xX32xX17xX40xX3xXcbxXdxXbfxX17xX8fxX3xX84xX3cxX3dxX17xX3xXcbxXdxXbfxX17xX8fxX3xX1xX26axXdxX3xXcbxXdxXbfxX17xX3xXcbxX3dxX3xX17xX1xX88xX17xX3xX5dxX88xX17xX3xX4xX29xX3xXexX14xX13bxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX25xX36xX3xXexX20xX3xX40xXdxX13bxX4xX3xX4xX1xX140xXbxX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX4xX13bxX4xX3xX30xX2exX89xX3xX84xXc3xX17xX1xX3xX4xXd1xX6xX3xXbxX1xX13bxXbxX3xX5xX2exX124xXexX3xXcbxXd4xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxXe7xX3xX234xX1xX266xXdxX3xX1xXa4fxXbxX3xXexX535xX3xX4xX1xX129xX4xX3xXexX2exX89xXbfxX17xX3xXexX14xX2exX89xXd4xX17xX8fxX3xXcbxX124xX17xX3xX84xX26axX17xX40xX3xX17xX1xX88xX17xX3xX5dxX88xX17xX3xXexX1xX6xX36xX3xX40xXdxX6xX3xX4xX1xX266xX17xX40xX3xX5xX140xX17xX3xX4xX1xXdxXa7xX36xX3xXcbxX80xX6xX3xX1xX42fxX8fxX3xX5xX415xX17xX40xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX8fxX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX5xX6xX17xX40xX3xX65xXcxX7bxXcxX8fxX3xX87xX29xX6xX3xXc6xXf25xX3xX5xX266xXdxX3xX84xXdxX3xXexX20xX3xX36xX377xX3xXexX14xX13bxXdxX3xXbxX1xXd92xXbxX8fxX3xXc6xX32xX3cxX3xXcbxX25xX3xX1xXabxX3xXexX1a0xX17xX40xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xXe7xX3xX23dxX88xX89xX3xX5dxX20xX17xX40xX3xX4xX1xX158xX23fxX17xX40xX3xXexX14xX738xX17xX1xX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX84xX26axX17xX40xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX4xX1xXd1xX3xX84xXd4xX3xXd6xX65xXcxX7bxXcxX3xX4xX1xX3cxX3xXexX14xXe2xX3xX10xX36xXe6xX330xX3xX40xXdxX13bxX3cxX3xX5dxX29axX4xX8fxX3xXcbxX124xX17xX3xX84xX26axX17xX40xX3xXexX1xX6xX17xX1xX8fxX3xXexX1xXdxXa7xX2exX3xX17xXdxXbfxX17xX3xX4xX1xX140xXbxX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX4xX13bxX4xX3xX30xX2exX89xX3xX84xXc3xX17xX1xX3xX4xXd1xX6xX3xXbxX1xX13bxXbxX3xX5xX2exX124xXexX3xXcbxXd4xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxXe7xX3xXcxX35xX17xX40xX3xX4xX158xX159xX17xX40xX3xX1xX158xXccxX17xX40xX3xX5dxXb31xX17xX3xX19xXa1dxX3xX17xX35xX17xX40xX3xXexX1xX6xX36xX3xX40xXdxX6xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xX6xX17xX3xXexX3cxX3dxX17xX8fxX3xX84xXa66xX89xX3xX36xXabxX17xX1xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX4xX2exX26axX4xX3xXcbxX124xX17xX3xX84xX26axX17xX40xX3xXd6xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxXbfxX17xX3xXcbxXccxXdxX3xXcbxX35xX17xX3xX1xX29xX6xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xXe6xXe7xX3xX61xX6xX17xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX4xX13bxX4xX3xX1xX2exX89xX25xX17xX8fxX3xXexX1xXc3xX3xX87xX85xX8fxX3xXexX1xX3dxX17xX1xX3xXbxX1xX266xX3xX84xX85xX3xX87xX88xX89xX3xX5dxX20xX17xX40xX8fxX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX19xXa7xX3xX1xX3cxXabxX4xX1xX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX17xX35xX36xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX3xXexX14xXbfxX17xX3xX84xXc3xX6xX3xXc6xX3dxX17xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX4xX1xX80xX3xX84xXabxX3cxX3xX4xXd1xX6xX3xX3ebxX61xX3edxX3eexX3xXexX80xX17xX1xX3xXcbxX3dxX3xX61xX6xX17xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXexX80xX17xX1xXe7xX3xXcxX35xX17xX40xX3xX4xX158xX159xX17xX40xX3xX4xX47xX17xX40xX3xXexX13bxX4xX3xX4xX1xX80xX3xX84xXabxX3cxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX17xX1xXdxX25xX36xX3xXcbxX29axX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXc6xX26axX8fxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX7xX474xXexX8fxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXexX1xXd1xX89xX3xX17xX26axXdxX3xX84xXc3xX6xXe7xX3xX234xX1xX266xXdxX3xX1xXa4fxXbxX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xXexXabxXdxX3xX4xX13bxX4xX3xX84xXdxX16xX36xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xX4xX474xXexX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXc6xX26axX3xXcbxXccxXdxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX7xX474xXexX330xX3xX5xX3dxX36xX3xX40xX159xX3xX40xXdxX32xX36xX3xXexX266xX4xX3xXcbxX3dxX3xX4xX474xX36xX3xXc6xXdxX16xX17xX3xX4xX32xX17xX1xX3xXc6xX13bxX3cxX3xX17xX40xX2exX89xX3xX1xXdxX16xX36xX3xXexX2e9xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXbxX1xX29axX3xX14xX6xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX4xX1xX301xX17xX1xX3xXexXabxXdxX3xXexX140xXexX3xX4xX32xX3xX4xX13bxX4xX3xX84xXdxX16xX36xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xX4xX474xXexX3xX40xXdxX617xX6xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX1xX2exX89xX25xX17xX8fxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX87xX85xX8fxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX17xX26axXdxX3xXc6xX26axX8fxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xX17xX47xX17xX40xX3xXexX1xX47xX17xXe7xX3xX37exX29xX3xX40xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX13bxXbxX3xX87xX88xX89xX3xX5dxX20xX17xX40xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX40xX3cxX36xX8fxX3xX87xX29xX6xX3xXc6xXf25xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX17xX40xX6xX17xX40xX3xXexX14xX13bxXdxX3xXbxX1xXd92xXbxX8fxX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX5xX6xX17xX40xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX7xX474xXexXe7xX3xX7bxX474xX17xX3xXexX14xX13bxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX25xX36xX3xX17xX40xX158xX159xXdxX3xX84xX129xX17xX40xX3xX84xX1a0xX2exX3xXexX14xX3cxX17xX40xX3xX4xX47xX17xX40xX3xXexX13bxX4xX3xX30xX2exX32xX17xX3xX5xX12fxX3xX5xX415xX17xX40xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX8fxX3xX5xXd4xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX8fxX3xXcbxX80xX6xX3xX1xX42fxX8fxX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX5xX6xX17xX40xX3xX6xX17xX3xXexX3cxX3dxX17xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXc6xX26axX3xXexX14xXbfxX17xX3xX84xXc3xX6xX3xXc6xX3dxX17xXe7xX3xX460xX1xX47xX17xX40xX3xX84xX16xX3xXbxX1xX13bxXexX3xX7xXdxX17xX1xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX17xX40xX6xX17xX40xX8fxX3xX5xX266xXdxX3xX84xXdxX3xX5dxX88xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX14xX13bxXdxX3xXbxX1xXd92xXbxX3xX30xX2exX6xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xX7xX474xXexX330xX3xXexX35xX17xX40xX3xX4xX158xX159xX17xX40xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX158xXa4fxX17xX40xX3xX5xX3dxX36xX3xX17xX1xXdxX25xX36xX3xXcbxX29axX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX4xX140xXbxX3xX87xX85xXe7xX3xXe9xX124xX17xX3xX84xX26axX17xX40xX3xX4xX13bxX4xX3xXexX535xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX84xX3cxX3dxX17xX3xXexX1xX16xX8fxX3xX1xX26axXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX36xX47xX3xX1xX738xX17xX1xX3xXexX535xX3xXexX20xX3xX30xX2exX32xX17xX3xXcbxXd4xX3xXexX14xX124xXexX3xXexX20xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX19xX1xX2exX3xXcbxX20xX4xX3xX87xX85xX8fxX3xXbxX1xX158xX159xX17xX40xX8fxX3xXexX1xXc3xX3xXexX14xX140xX17xX8fxX3xXexX1xX47xX17xX8fxX3xXc6xX32xX17xX8fxX3xX19xX1xX2exX3xX5dxX88xX17xX3xX4xX158xXe7xX3xXcxX35xX17xX40xX3xX4xX158xX159xX17xX40xX3xX4xX47xX17xX40xX3xXexX13bxX4xX3xXc6xX32xX3cxX3xX84xX32xX36xX3xX65xXcxX7bxXcxX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXexX1xXd1xX89xX3xX17xX26axXdxX3xX84xXc3xX6xX3xX40xX474xX17xX3xXcbxXccxXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX4xX2exX26axX4xX3xXcbxX124xX17xX3xX84xX26axX17xX40xX3xX87xX88xX89xX3xX5dxX20xX17xX40xX3xXbxX1xX3cxX17xX40xX3xXexX14xX3dxX3cxX3xXd6xXe9xX35xX17xX3xX1xX29xX6xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xXcbxXccxXdxX3xXc6xX738xX17xX1xX3xX89xXbfxX17xX3xX7xX47xX17xX40xX3xX17xX158xXccxX4xXe6xX8fxX3xX87xX88xX89xX3xX5dxX20xX17xX40xX3xX36xX47xX3xX1xX738xX17xX1xX3xXd6xXe9xX35xX17xX3xX1xX29xX6xX3xX40xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX47xX17xX40xX3xX84xX158xX159xX17xX40xX3xXexX1xXd1xX89xXe6xX3xX40xXdxX6xXdxX3xX84xX3cxXabxX17xX3xXb8xXb9xX2xX216xX3xX7aaxX3xXb8xXb9xXb8xXb9xXe7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX3cxX5dxX89xXaxX12xXe7xX61xX3dxXdxX3xXcbxX3dxX3xX32xX17xX1xX690xX3xX23dxX2exX88xX17xX3xX5axX470xX17xX40xX0xX4bxXbxX12