LHQ: Cần 1,35 tỷ USD để đối phó với dòng người tị nạn Venezuela
Ngày 13/11, cơ quan tỵ nạn của Liên Hợp Quốc cảnh báo các quốc gia ở Mỹ-Latinh và Caribe sẽ cần 1,35 tỷ USD để đối phó với số lượng lớn người tị nạn Venezuela đến các nước này.
f360xfccbx181c6x15659x10786x1551bx1bd6fx1bdc2x10f23xX7x15fd9x19fe7x1b6d6x1c830x190f3x10c44xX5x12238xXax1afecx1ceb7x1d364x18327x16f5cxX3xfd78x14edax13051xX3xX2x1c964x18ba9x134bexX3xXex15c91xX3xf9d0x1a905x17ce5xX3x15d27x157a2xX3xX28x178cdxXdxX3xXbxX1x11dbcxX3x1d2afx101d8xXdxX3x11dcex1a668xX1ax1479axX3xX1axX3ax1a001x16fbfxXdxX3xXex199faxX3xX1ax1af3dxX1axX3x15b5axX10xX1axX10x16824xfcc3xX10xX5xX6xX0x15662xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xX37xXaxX12x12e56xX3ax14e3ax17d3dxX3xX2xX1exX53xX2xX2xX1dxX3xX4x1c890xX3x19c99xX4exX6xX1axX3xXex11498xX3xX1axX46xX1axX3xX4xf7aexX6xX3xX13xXdx10db5xX1axX3xX14x1cb10xXbxX3xX15xX4exX2cxX4xX3xX4x1a523xX1axX1xX3x17f1bx10251x1c5eaxX3xX4xX9bxX4xX3xX77xX4exX2cxX4xX3xX3axXdxX6xX3x171f2xX3x1a190x19349x1c918xX13xX6xXexXdxX1axX1xX3xX33xX6axX3xX18xX6x1b017xXdxX9axX10xX3xX7x14141xX3xX4xX19xX1axX3xX2xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxXdxX3xXbxX1xX31xX3xX33xX34xXdxX3xX7xX2cxX3xX5xX3exX8dxX1axX3axX3xX5xX34xX1axX3xX1axX3axX3exX3fxXdxX3xXexX43xX3xX1axX46xX1axX3xX49xX10xX1axX10xX4dxX4exX10xX5xX6xX3xX28x17f19xX1axX3xX4xX9bxX4xX3xX1axX3exX34xX4xX3xX1axX6axX6bxf3a7xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19e45xX9cxX37xX6bxXaxX12xX0xXdx152b2xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX12fxX7xXafxXbxX1xX9cxXexX9cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX2xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxXdxX3xXbxX1xX31xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX1axX3axX3xX1axX3axX3exX3fxXdxX3xXexX43xX3xX1axX46xX1axX3xX49xX10xX1axX10xX4dxX4exX10xX5xX6xX3xX1x17324xX1axX1xX3xX96xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX117xX9axX6xX9cxXexX1xX6xX1axX1xX1xX9cxX6xX117xX33xX1axX53xX1axX10x1788cxX7xX53xX2x15586x13520xX1fxX53xX2x1bbc3xX1baxX37xX1b6x14b13x15408xX1fxX1bfxX1b6xX2xXexX1fxX1bfx1cdb1xX2xX5xX2xX117x15f10xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX2xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxXdxX3xXbxX1xX31xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX1axX3axX3xX1axX3axX3exX3fxXdxX3xXexX43xX3xX1axX46xX1axX3xX49xX10xX1axX10xX4dxX4exX10xX5xX6xXaxX3xX37xX6xXexX6xXafxXbxX1xX9cxXexX9cxXafxX9cxXbcxXdxX3axXdxX1axX6xX5xXafxX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX53xX53xX4xX37xX1axXdxX12fxX3axX117xX33xXdxX10xXexX1axX6xX12fxXbxX5xX4exX7xX117xX33xX1axX53xXexX1c7x15f21xX1bexX53xX4exXbxX5xX9cxX6xX37xX10xX37xX53xX4dxX6xXexX12fxX4dxX6bxX53xX250xX1bexX2xX1b5x1a171xX2xX2xX267xX2xX1b6xX53xX2xX1bexX1bexX250xX250xX1bexX2xX1bfxX267xX33xX10xX1axX10xX4dxX4exX10xX5xX6xX267xX4xX9cxX5xX9cxX12fxX9axXdxX6xX267xX9axX9cxXbcxX37xX10xXbcxX267xX267xX12fxX117xX1ccxXbxX3axXaxX3xX53xX12xX26xX38xX1axX3axX3xX1axX3axX3exX3fxXdxX3xX49xX10xX1axX10xX4dxX4exX10xX5xX6xX3xX28xXdxX3xX37xXdxX3xX4xX3exX117xX3x1a7d0xX68xX3axX4ex1bf77xX1axX16xX3x1af8fxX9cxXbcxX9axX10xX7x1941axX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX9cxX37xX6bxXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xX3exX34xX4xX3xXex17675xX1axX1xX1dxX3xX4xX31xX3x16730xX1xX9cxX96xX1axX3axX3xX1b6xX1dxX1c7xX3xXexXbcxXdx1019bxX4exX3xX1axX3axX3exX3fxXdxX3xX49xX10xX1axX10xX4dxX4exX10xX5xX6xX3xX28x12ef9xX3xXbcxX3fxXdxX3xX2f0xX1x14a79xXdxX3xX28x156c2xXexX3xX1axX3exX34xX4xX3xX2f0xX29xX3xXex1a251xX3xX2f0xX1xXdxX3x15546xX96xX6bxX3xXbcxX6xX3xX4xX4ex11bf4xX4xX3xX2f0xX1xX84xX1axX3axX3xX1xX9cxX96xX1axX3axX3xX1dxX3xX1xX19xX4exX3xX1xX108xXexX3xXexXbcxX9cxX1axX3axX3xX7xX2cxX3xX28xX31xX3xX28xX108xX1axX3xX4xX9bxX4xX3xX1axX3exX34xX4xX3xX5xX9bxX1axX3axX3xX3axXdx18990xX1axX3axX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX9cxX37xX6bxXaxX12xX13xXdxX89xX1axX3xX14xX8dxXbxX3xX15xX4exX2cxX4xX3xX4xX96xX1axX1xX3xX9axX9bxX9cxX3xX330xX4exX3xX1xX3exX34xX1axX3axX3xXbcxX3fxXdxX3xX9axX31axX3xX28xX31exXexX3xX1axX3exX34xX4xX3xX49xX10xX1axX10xX4dxX4exX10xX5xX6xX3xX7xXc2xX3xXexXdxX108xXbxX3xXex1023dxX4xX3xX37xXdxfa21xX1axX3xXbcxX6xX3xX33xX6axX3xX7xXc2xX3xX4xX31xX3xX2f0xX1xX9cxX96xX1axX3axX3xX1c7xX1dxX1fxX3xXexXbcxXdxX2fexX4exX3xX1axX3axX3exX3fxXdxX3xX4xX1xX46xX6bxX3xXexXbcxX2cxX1axX3xX2f0xX1xX31axXdxX3xX49xX10xX1axX10xX4dxX4exX10xX5xX6xX3xX33xX6axX9cxX3xX4xX4exX2cxXdxX3xX1ax17c71xX12fxX3xX250xX1bexX250xX1bexX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX9cxX37xX6bxXaxX12xX18xX75xX3xX77xX4exX6xX1axX3xXexX43xX3xX1axX46xX1axX3xX4xX84xX6xX3xX13xXdxX89xX1axX3xX14xX8dxXbxX3xX15xX4exX2cxX4xX3xX4xX1xX9cxX3xXbcx1ac66xX1axX3axX3xX7xX2cxX3xXexXdxX372xX1axX3xX33xXdxX2fexX1axX3xXexXbcxX8dxX3xX12fxX6axX3xX4xX339xX1axX3axX3xX28xX2bexX1axX3axX3xX77xX4exX2cxX4xX3xXexX108xX3xX37xX6axX1axX1xX3xX4xX1xX9cxX3xX4xX4exX339xX4xX3xX2f0xX1xX84xX1axX3axX3xX1xX9cxX96xX1axX3axX3xX1axX3axX3exX3fxXdxX3xXexX43xX3xX1axX46xX1axX3xX49xX10xX1axX10xX4dxX4exX10xX5xX6xX3xXexX3exX75xX1axX3axX3xX28xX2cxXdxX3xX96xX12fxX3xX28xX46xX12fxX3xX7xX9cxX3xX33xX34xXdxX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX4exX339xX4xX3xX2f0xX1xX84xX1axX3axX3xX1xX9cxX96xX1axX3axX3xXexX43xX3xX1axX46xX1axX3xX2f0xX1xX9bxX4xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX9cxX37xX6bxXaxX12x144a2xX19xX1axX3xX28x11648xX6bxX1dxX3xX1axX3axX3exX3fxXdxX3xX28xff50xX1axX3axX3xX28xX19xX4exX3xX4xX1xX2e8xX1axX1xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xX28xX2cxXdxX3xX1axX3axX9cxX46xXdxX3xX4xX84xX6xX3xX13xXdxX89xX1axX3xX12fxXdxX1axX1xX3xX4xX1xX50dxX4exX3x16502xX4exX3xX2bax128b0xX24xX2c8xX1dxX3xX2c2xX10xX37xX10xXbcxXdxX4xX6xX3xXadxX9cxX3axX1xX10xXbcxXdxX1axXdxX3xX28xX312xX3xX3ax12697xXdxX3xX4xX4exX339xX4xX3xX37xXdxX3xX4xX3exX3xX4xX84xX6xX3xX1axX3axX3exX3fxXdxX3xX49xX10xX1axX10xX4dxX4exX10xX5xX6xX3xX5xX6axX3x1941cxX4xX4exX339xX4xX3xX2f0xX1xX84xX1axX3axX3xX1xX9cxX96xX1axX3axX3xXexX7dxX3xX1axX46xX1axX3xXexX1xXdxX108xX4exX3xXexX1xX2cxX1axX3xX1axX1xX31exXexX3xXexX1xX108xX3xX3axXdxX34xXdxX117x194dbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX9cxX37xX6bxXaxX12xX25xX2cxX3xX1axX3axX3exX3fxXdxX3xX49xX10xX1axX10xX4dxX4exX10xX5xX6xX3xXbcxX3fxXdxX3xX2f0xX1xX31axXdxX3xX28xX31exXexX3xX1axX3exX34xX4xX3xX4xX84xX6xX3xX1xX568xX3xX4xX31xX3xXexX1xX29xX3xX7xX34xX12fxX3xX33xX3exX8dxXexX3xX77xX4exX6xX3xX7xX2cxX3xX5xX3exX8dxX1axX3axX3xX1axX3axX3exX3fxXdxX3xX25xX6bxXbcxXdxX6xX3xX4xX1xX46xX6bxX3xXexXbcxX2cxX1axX3xX2f0xX1xX31axXdxX3xX4xX4exX339xX4xX3xX330xX4exX1axX3axX3xX28xX339xXexX3xXabxX3xX77xX4exX2cxX4xX3xX3axXdxX6xX3xXcxXbcxX4exX1axX3axX3x11295x15f73xX1axX3axX3xX1axX6axX6bxX117xX53xX117xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14048xX4exXexX1xX9cxXbcxXaxX12xX2baxX49xXdxX10xXexX1axX6xX12fxf42bxX2c8xX0xX53xXbxX12
(Vietnam+)