Tăng cường công tác quản lý các phương tiện thủy nội địa
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND tỉnh, sự phối họp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp trong việc tuyên truyền, xử phạt, vận động chủ phương tiện thủy nội địa trên địa bàn, đến nay, công tác đăng kiểm, đăng ký cho các phương tiện thủy nội địa đã có chuyển biến đáng kể và đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, trước thực trạng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, ngày 4-7, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 8458/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý các phương tiện thủy nội địa đang hoạt động trên các địa bàn và công tác đăng kiểm, đăng ký.
c9fdx159c8x12a05x107acx14c4axff76xca1ax10188x12fdaxX7x150f2x10988x10761x10cb6xdc08x130c1xX5x13fc3xXax137cexX0xX7xXex14970xed2cxf567x15b9exX12xXcx12c26xX18xX19xX3xX4xe3f7x1034cxX18xX19xX3xX4xe10fxX18xX19xX3xXex13b87xX4xX3xdc26xcf8bx14ac9xX18xX3xX5x11c81xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21x150d7xX18xX19xX3xXexXdxdaf0xX18xX3xXexX1xd4a6xf1a1xX3xX18xf0a6xXdxX3x13ce1xf69dxX6xX0x1638cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx142c1xX10xX6x15bcdxXaxX12xXcxX1xX22xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX2fxX30xX6x15522xX3xX6fxX21x121b8xXdxX3xX7xd71exX3xX4xX1x13811xX3xX50xd6e5xX17xX3xX7xX2cxXexX3xX7xX6xX17xX7fxX3xX2fxX30xX4axf901xXexX3xX5xXdxX44xXexX3xX4xX49xX6xX3xd407x13c73xd736x10e81xX3xXexX8bxX18xX1xX7fxX3xX7xX87xX3xXbxX1xda12xXdxX3xX1x11ebcxXbxX3xX4xX1x15692xXexX3xX4xX1x14ce6xX3xX19xXdx10dbdxX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xefeexX7fxX3x14335xX6xX18xX7fxX3xX18xX19x13bcaxX18xX1xX3x15688xXddxX3xX4xX1x10b21xX18xX1xX3xX2fxX30xX4axe5a3xX18xX3xX50xX51xX6xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xdc2bxXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXe1xXdxX44xX4xX3xXexX30xX4ax14a29xX18xX3xXexX16xX30xX4axXedxX18xX7fxX3xfaa8x15791xX3xXbxX1xX8exXexX7fxX3xXe1x14e80xX18xX3xX50xX4dxX18xX19xX3xX4xX1xX49xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX3xXexX16xX111xX18xX3xX50xX51xX6xX3xXd6xXddxX18xX7fxX3xX50xX9dxX18xX3xX18xX6xX4axX7fxX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xX50xX1cxX18xX19xX3x145a8xXdx115a3xcb43xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX3xX50xed7exX3xX4x159f3xX3xX4xX1xX30xX4axX172xX18xX3xXd6xXdxX9dxX18xX3xX50xX2cxX18xX19xX3xX170xX172xX3xXe1xXddxX3xX50xX8exXexX3xX50xX21x1615dxX4xX3xX170xX9dxXexX3xX2fxX30xX31xX3xX18xX1xX100xXexX3xX50xX51xX18xX1x15f87xX3xXcxX30xX4axX3xX18xX1xXdxX111xX18xX7fxX3xXexX16xX21xX83xX4xX3xXexX1xX87xX4xX3xXexX16xX8exX18xX19xX3xXe1xe8c6xX18xX3xX4x139e2xX18xX3xX173xX4dxXexX3xX7xXb9xX3xXex11c55xX18xX3xXexX8exXdxX7fxX3xX1xX8exX18xX3xX4xX1xX9dxX3xX4x116d7xX18xX3xXbxX1xX31xXdxX3xX170xX1x152b2xX4xX3xXbxX1xca44xX4xX7fxX3xX18xX19xXddxX4axX3x12538xe0b6x150f4xX7fxX3xXa9xXaaxXabxXacxX3xXexX8bxX18xX1xX3xX50xX1a0xX3xXd6xX6xX18xX3xX1xXddxX18xX1xX3xXe1xX1cxX18xX3xXd6xX31xX18xX3xX7xXb9xX3xede9xX22dxf03cxX253xX54xXa9xXaaxXabxXacxX22ex1193cxXabxX3xXe1xXedxX3xXe1xXdxX44xX4xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX3xX50xX6xX18xX19xX3xX1xX17xX8exXexX3xX50xX4dxX18xX19xX3xXexX16xX111xX18xX3xX4xX2cxX4xX3xX50xX51xX6xX3xXd6xXddxX18xX3xXe1xXddxX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX1d6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX173xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6fxXexX1xX30xX173xXd6xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXax1157dxXdxX6fxXexX1x16547xX3xe4d7xX22dx160daxXbxX11cxe203xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX318xX3xd609xX22dx15151xXbxX11cxX31fxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX1d6xXd6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d6xXe1xX18xX54xX18xX10xX313xX7xX54xX2xX32bx10ecdxX31axX54xX2xX31cxX255xX6fxX255xX31cxX32bxX329xX329xX255xX2xXexX2xX32bxX22dxX2xX5xX22dxX22exX2xX2xX1d6x16169xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x160eaxX18xX1xX3xX173xXdxX18xX1xX3xX1xXbdxX6xX1d6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xX6fxX4axXaxX12xX25dxX224xX3xXexX1xX172xX7fxX3xX50xXb9xXdxX3xXe1xX83xXdxX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX318xX3xX255xX350xX54xX329xX255xX22dxX3xf0e7xX2xX22dxX7fxX31axd7dex1356fxX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX50xX1a0xX3xX50xX21xX1c2xX4xX3xX4xX3exX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xX170xXdxX172xX173xX3xXexX16xX6xX3xX18xX1xX21xX18xX19xX3xX4xX1xX49xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX4xX1xX21xX6xX3xX1xX17xXddxX18xX3xXexX1xXdxX44xX18xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX49xX3xXexX224xX4xX3xX4xX215xX18xX3xXexX1xXdxX9dxXexX3xX18xX1xX21xX318xX3xX25dxX1xX224xXbxX3xX31xX18xX1xX7fxX3xX19xX21fxX18xX3xXd6xXdxX172xX18xX3xX7xXb9xX3xX170xXdxX172xX173xX3xX7xX17xX2cxXexX1d6xX1d6xX1d6xX3xXe1xf334xX3xXe1xX126xX4axX3xX4xX3exX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xX4xX1xX21xX6xX3xXexX1xX172xX3xX1xX17xXddxX18xX3xXexX1xXdxX44xX18xX3xX1xX204xX3xX7xX3exX3xX50xX172xX3xX4xX100xXbxX3xX19xXdxX100xX4axX3xX4xX1x109c3xX18xX19xX3xX18xX1xX126xX18xX3xX6xX18xX3xXexX17xXddxX18xX3xX170x12e60xX3xXexX1xX30xX126xXexX3xXe1xXddxX3xXd6xX31xX17xX3xXe1xX44xX3xX173xX27xXdxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX31fxX3xX22fxX2xX54xX329xX31cxX350xX3xX436xX350xX329xX7fxX255xX43bxX43cxX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX50xX21xX1c2xX4xX3xd1a2xXd3xX3xffdaxXdxX6xX17xX3xXexX1xX27xX18xX19xX3xXe1xX126xX18xX3xXexX31xXdxX3xX50xX1a0xX3xX170xXdxX172xX173xX3xXexX16xX6xX3xX1xX17xXddxX18xX3xXexX1xXdxX44xX18xX3xX1xX204xX3xX7xX3exX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xX18xX1xX21xX18xX19xX3xX4xX1xX49xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX4xX1xX21xX6xX3xX50xX9dxX18xX3xX18xX4dxXbxX3xXexXdxXedxX18xX3xX6fxX51xX4xX1xX3xXe1xX224xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xXexX1xX10xX17xX3xX2fxX30xX4axX3xX50xX51xX18xX1xX3xX50xX172xX3xX18xX1xX126xX18xX3xX1xX204xX3xX7xX3exX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX4xX49xX6xX3xX173xX4d2xX18xX1xX31fxX3xX32bxX32bxX54xX350xX329xX2xX3xX436xX329xX32bxX1d6xX253xX43bxX43cxX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX50xX1a0xX3xX50xX21xX1c2xX4xX3xX4xX100xXbxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xX18xX1xX21xX18xX19xX3xX4xX1xX49xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX4xX1xX21xX6xX3xX1xX17xXddxX18xX3xXexX1xXdxX44xX18xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX49xX3xXexX224xX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX2fxX30xX4axX3xX50xX51xX18xX1xX3xX50xX172xX3xX5xXddxX173xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX1d6xX3x15d32xXb9xXdxX3xXe1xX83xXdxX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX1xX17xX8exXexX3xX50xX4dxX18xX19xX3xXe1xX126xX18xX3xX4xX1xX30xX4axX172xX18xX7fxX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX4xX2cxXexX7fxX3xXe1xX1f5xX18xX3xX4xX1f9xX18xX3xX170xX1xX17xX31xX18xX19xX3xX253xX31cxX43bxX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX3xX4xX1a3xX3xXexX31xXdxX3xXexX16xXbdxX18xX19xX3xXex110bexX3xX255xX31cxX3xXexX100xX18xX3xX50xX9dxX18xX3xX350xX31cxX31cxX3xXexX100xX18xX3xXexX1xX6xX173xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX17xX8exXexX3xX50xX4dxX18xX19xX3xXe1xX126xX18xX3xX4xX1xX30xX4axX172xX18xX7fxX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX4xX2cxXexX3xX7x1506dxXdxX31fxX3xX173xX4dxXexX3xX7xXb9xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX3xX4xX1xX21xX6xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX44xX18xX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX7fxX3xX5xX1c2xXdxX3xX6fxX224xX18xX19xX3xX170xXc7xX3xX1xXd3xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXe1xXdxX44xX4xX3xXexX30xX215xX18xX3xXexX16xX6xX7fxX3xX170xXdxX172xX173xX3xX7xX17xX2cxXexX3xX4xX49xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX5xX87xX4xX3xX5xX21xX1c2xX18xX19xX3xX4xX1xX512xX4xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX21xX3xX50xX51xX6xX3xXd6xXddxX18xX3xX16xX4dxX18xX19xX7fxX3xX5xX87xX4xX3xX5xX21xX1c2xX18xX19xX3xX173xX763xX18xX19xX7fxX3xX18xX19xX17xXddxXdxX3xX19xXdxX22xX3xX5xXddxX173xX3xXe1xXdxX44xX4xX7fxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX1xX49xX3xXe1xXedxX3xXd6xX6xX18xX3xX50xX111xX173xX3xX50xX172xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX44xX18xX3xXe1xXdxX44xX4xX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX7fxX3xX4xX1xX30xX4axX111xX18xX3xX4xX1xXd3xX3xX4xX2cxXexX7fxX3xX7xX763xXdxX3xXexX16xX2cxXdxX3xXbxX1x105a7xXbxX7fxX3xXexXdxXedxX173xX3x131b6xX18xX3xX19x125dbxX4axX3xX173xX100xXexX3xXexX16xX126xXexX3xXexX87xX3xX6xX18xX3xXexX17xXddxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX27xX18xX19xX3xX50xX21xXd3xX18xX19xX3xXexX1xX49xX4axX7fxX3xX19xX88dxX4axX3xX7xX8exXexX3xX5xXd3xX3xXe1xX10xX18xX3xX7xX27xX18xX19xX7fxX3xX4xX1a3xX3xX18xX19xX30xX4axX3xX4xX3exX3xX5xXddxX173xX3xXexX1xX6xX4axX3xX50x13b0axXdxX3xX6fxX1f9xX18xX19xX3xX4xX1xX31xX4axX1d6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xX6fxX4axXaxX12xXabxX1xfdaaxX173xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xX2fxX30xX31xX18xX3xX5xX35xX3xX18xX1xXddxX3xX18xX21xX83xX4xX3xXe1xXddxX3xX50xX31xX173xX3xXd6xX31xX17xX3xXexX16xX126xXexX3xXexX87xX3xX6xX18xX3xXexX17xXddxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX27xX18xX19xX3xX50xX21xX22xX18xX19xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX3xXexX16xX111xX18xX3xX50xX51xX6xX3xXd6xXddxX18xX7fxX3xX1xX8exX18xX3xX4xX1xX9dxX3xX50xX9dxX18xX3xX173xX512xX4xX3xXexX1xX100xXbxX3xX18xX1xX100xXexX3xXexX4d2xX18xX1xX3xXexX16xX8exX18xX19xX3xXe1xX126xX18xX3xX4xX1xX30xX4axX172xX18xX7fxX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX4xX2cxXexX7fxX3xX7xX763xXdxX3xXexX16xX2cxXdxX3xXbxX1xX880xXbxX31fxX3xXexXdxX9dxXbxX3xXexX224xX4xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX44xX18xX3xXexXb9xXexX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX7fxX3xXexX8exX17xX3xX50xXdxXedxX30xX3xX170xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX3xX4xX1a3xX3xX50xX215xX4axX3xX50xX49xX3xX1xX204xX3xX7xX3exX3xXexX1xX10xX17xX3xX2fxX30xX4axX3xX50xX51xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2fxX30xX2cxX3xXexX16xX4d2xX18xX1xX3xX1xX17xX8exXexX3xX50xX4dxX18xX19xX7fxX3xX25dxX1xX49xX3xXexX51xX4xX1xX3xXa9xXaaxXabxXacxX3xXexX8bxX18xX1xX3xX4axX111xX30xX3xX4xX215xX30xX3xX25dxX27xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX8bxX18xX1xX3xX4xX1xX49xX3xXexX16xX4d2xX7fxX3xXbxX1xXb9xXdxX3xX1xX1c2xXbxX3xXe1xX83xXdxX3xXa9xXaaxXabxXacxX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX30xX4axX44xX18xX7fxX3xXexX1xX51xX3xX11cxX1a0xX7fxX3xXexX1xXddxX18xX1xX3xXbxX1xXb9xX3xXexXe6xX4xX1xX3xX4xX87xX4xX3xXexX30xX4axX111xX18xX3xXexX16xX30xX4axXedxX18xX3xX2fxX30xX4axX3xX50xX51xX18xX1xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX5xX30xX126xXexX3xXe1xXedxX3xX11cxX11dxX3xXbxX1xX8exXexX3xX50xXb9xXdxX3xXe1xX83xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX3xXexX1xX6xX173xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX17xX8exXexX3xX50xX4dxX18xX19xX3xX170xXdxX18xX1xX3xX6fxX17xX6xX18xX1xX3xXe1xX126xX18xX3xXexX31xXdxX3xX173xXddxX3xX170xX1xX27xX18xX19xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX44xX18xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xXexX1xX10xX17xX3xX2fxX30xX4axX3xX50xX51xX18xX1xX31fxX3xX50xX204xX18xX19xX3xXexX1xX22xXdxX3xX4xX1xX8bxX3xX50xX8exX17xX3xXbxX1xX1f9xX18xX19xX3xX25dxX31xX18xX1xX3xX7xX2cxXexX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX27xX18xX19xX3xX4xX1xX49xX3xXexX16xX4d2xX3xX11cxX88dxX4axX3xX6fxX87xX18xX19xX3xX170xX9dxX3xX1xX17xX8exX4xX1xX7fxX3xXbxX1xXb9xXdxX3xX1xX1c2xXbxX3xXe1xX83xXdxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX27xX18xX19xX31fxX3xX4xX27xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX30xX4axX44xX18xX7fxX3xXexX1xX51xX3xX11cxX1a0xX7fxX3xXexX1xXddxX18xX1xX3xXbxX1xXb9xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xXexX30xX215xX18xX3xXexX16xX6xX7fxX3xX170xXdxX172xX173xX3xX7xX17xX2cxXexX7fxX3xX11cxX11dxX3xX5xX35xX3xX18xX19xX1xXdxX111xX173xX3xX50xXb9xXdxX3xXe1xX83xXdxX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX3xX170xX1xX27xX18xX19xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xXe1xXddxX3xX50xX1a0xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xX18xX1xX21xX18xX19xX3xX4xX1xX21xX6xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xX18xX1xX21xX18xX19xX3xXe1xX1f5xX18xX3xXexX1xX6xX173xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX17xX8exXexX3xX50xX4dxX18xX19xX3xX170xXdxX18xX1xX3xX6fxX17xX6xX18xX1xX3xXe1xX126xX18xX3xXexX31xXdxX7fxX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX4xX2cxXexX3xX7xX763xXdxX31fxX3xXexX126xXbxX3xXexX16xX30xX18xX19xX3xX11cxX11dxX3xX5xX35xX3xXexXddxX30xX3xXexX1xX30xX4axXedxX18xX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX7fxX3xXe1xX126xX18xX3xX4xX1xX30xX4axX172xX18xX3xX4xX2cxXexX3xX7xX763xXdxX3xXexX16xX2cxXdxX3xXbxX1xX880xXbxX7fxX3xXexXdxXedxX173xX3xX889xX18xX3xX18xX19xX30xX4axX3xX4xX3exX3xX173xX100xXexX3xX6xX18xX3xXexX17xXddxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX27xX18xX19xX1d6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xX6fxX4axXaxX12xX572xXd3xX3xX575xXdxX6xX17xX3xXexX1xX27xX18xX19xX3xXe1xX126xX18xX3xXexX31xXdxX3xX4xX1xX8bxX3xX50xX8exX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX572xXd3xX3xXbxX1xXb9xXdxX3xX1xX1c2xXbxX3xXe1xX83xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX5xX87xX4xX3xX5xX21xX1c2xX18xX19xX3xX4xX1xX512xX4xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX7fxX3xX170xXdxX172xX173xX3xXexX16xX6xX3xXexX16xX111xX18xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX30xX4axX9dxX18xX3xX7xX27xX18xX19xX7fxX3xX170xX111xX18xX1xX31fxX3xX4xX2cxX4xX3xXd6xX1a0xXdxX3xXexX126xXbxX3xX170xX9dxXexX3xXe1xX126xXexX3xX5xXdxX44xX30xX3xX11cxX88dxX4axX3xX6fxX87xX18xX19xX31fxX3xX11cxX11dxX3xX5xX35xX3xX18xX19xX1xXdxX111xX173xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX3exXbxX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX170xX1xX27xX18xX19xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xX436xX170xX172xX3xX4xX31xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX50xX1a0xX3xX50xX21xX1c2xX4xX3xX4xX100xXbxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xX18xX1xX21xX18xX19xX3xX4xX1xX21xX6xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX43cxX3xX18xX1xX21xX18xX19xX3xXe1xX1f5xX18xX3xXexX1xX6xX173xX3xX19xXdxX6xX3xXe1xX126xX18xX3xX4xX1xX30xX4axX172xX18xX3xXe1xXddxX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX4xX2cxXexX7fxX3xX7xX763xXdxX1d6xX3xXcxX1xX27xX18xX19xX3xXd6xX2cxX17xX3xX4xX1xX17xX3xX572xXd3xX3xXcxXddxXdxX3xX18xX19xX30xX4axX111xX18xX3xXe1xXddxX3xcb88xX27xXdxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX50xX172xX3xXd6xX2cxX17xX3xX4xX2cxX17xX3xXa9xXaaxXabxXacxX3xXexX8bxX18xX1xX3xX50xX4d2xX18xX1xX3xX4xX1xX8bxX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xX17xXc2xX4xX3xXexX1xX30xX3xX1xX204xXdxX3xX575xXdxX100xX4axX3xXbxX1xX880xXbxX3xX50xXb9xXdxX3xXe1xX83xXdxX3xX18xX1xXcbxX18xX19xX3xX50xX3exX18xX3xXe1xX51xX3xX4xXb9xX3xXexX4d2xX18xX1xX3xXe1xXdxX3xXbxX1xX8exX173xX31fxX3xXbxX1xXb9xXdxX3xX1xX1c2xXbxX3xXe1xX83xXdxX3xXa9xXaaxXabxXacxX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX30xX4axX44xX18xX7fxX3xXexX1xX51xX3xX11cxX1a0xX7fxX3xXexX1xXddxX18xX1xX3xXbxX1xXb9xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xXexX30xX4axX111xX18xX3xXexX16xX30xX4axXedxX18xX7fxX3xXe1xX126xX18xX3xX50xX4dxX18xX19xX3xX50xX172xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX1xX49xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX1xXdxX172xX30xX3xXe1xXddxX3xX4xX1xX49xX3xX50xX4dxX18xX19xX3xX50xX21xX6xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX50xX9dxX18xX3xX5xXddxX173xX3xXexX1xX49xX3xXexX224xX4xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX31fxX3xXexX8exX17xX3xX50xXdxXedxX30xX3xX170xXdxX44xX18xX7fxX3xX50xXedxX3xX18xX19xX1xX51xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX1xX49xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX7xX11dxX6xX3xX4xX1xXcbxX6xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX50xX172xX3xX50xX21xX6xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXe1xXddxX17xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX31fxX3xX1xX17xXddxX18xX3xXexX1xXdxX44xX18xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX49xX3xXexX224xX4xX7fxX3xX18xX4dxXbxX3xX170xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXe6xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xXe1xXddxX3xXexXdxX9dxX18xX3xX1xXddxX18xX1xX3xX4xX100xXbxX3xXexX1xX49xX3xXexX224xX4xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1xX49xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX8exXdxX3xX50xX51xX6xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX31fxX3xX4xX1xX8bxX3xX50xX8exX17xX3xXd6xX4dxX3xXbxX1xX126xX18xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xXexX1xX49xX4axX3xXbxX1xXb9xXdxX3xX1xX1c2xXbxX3xX4xX1xXc2xXexX3xX4xX1xXc7xX3xXe1xX1f9xXdxX3xX25dxX1xXdxX3xX4xX224xX4xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xX7xXb9xX3xX2xX350xX3xXe1xXddxX3xXa9xXaaxXabxXacxX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX30xX4axX44xX18xX7fxX3xXexX1xX51xX3xX11cxX1a0xX7fxX3xXexX1xXddxX18xX1xX3xXbxX1xXb9xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXe1xXdxX44xX4xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX44xX18xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX1d6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xX6fxX4axXaxX12xX572xXd3xX3xXcxXddxXdxX3xX18xX19xX30xX4axX111xX18xX3xXe1xXddxX3xXef9xX27xXdxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX4axX111xX30xX3xX4xX215xX30xX3xX4xX2cxX4xX3xX6fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX44xXbxX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX4xX2cxXexX7fxX3xX7xX763xXdxX7fxX3xXd6xX1a0xXdxX3xXexX126xXbxX3xX170xX9dxXexX3xXe1xX126xXexX3xX5xXdxX44xX30xX3xX4xX1xX8bxX3xX7xX11dxX3xX6fxX224xX18xX19xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX3xX50xX1a0xX3xX50xX21xX1c2xX4xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xX50xX172xX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xXe1xXddxX3xXe1xX126xX18xX3xX4xX1xX30xX4axX172xX18xX3xX4xX2cxXexX7fxX3xX7xX763xXdxX31fxX3xX18xX9dxX30xX3xX7xX11dxX3xX6fxX224xX18xX19xX3xXbxX1xX30xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX170xX1xX27xX18xX19xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xXexX1xX4d2xX3xX170xXdxX111xX18xX3xX2fxX30xX4axX9dxXexX3xX11cxX11dxX3xX5xX35xX7fxX3xX1xX17xXc2xX4xX3xX50xXedxX3xX11cxX30xX100xXexX3xX11cxX11dxX3xX5xX35xX3xX4xX1xX49xX3xX173xX763xX3xXexX1xX10xX17xX3xX2fxX30xX4axX3xX50xX51xX18xX1xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX5xX30xX126xXexX1d6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xX6fxX4axXaxX12xXa9xXaaxXabxXacxX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX30xX4axX44xX18xX7fxX3xXexX1xX51xX3xX11cxX1a0xX7fxX3xXexX1xXddxX18xX1xX3xXbxX1xXb9xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xXexX30xX4axX111xX18xX3xXexX16xX30xX4axXedxX18xX7fxX3xXe1xX126xX18xX3xX50xX4dxX18xX19xX3xXe1xXddxX3xX18xX1xX21fxX4xX3xX18xX1xXd3xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX1xX49xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX4xX1xX49xX3xX50xX4dxX18xX19xX3xX4xX30xX18xX19xX3xX4xX100xXbxX7fxX3xX1xX17xXddxX18xX3xXexX1xXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX3xXexX224xX4xX7fxX3xX1xX204xX3xX7xX3exX3xXe1xX83xXdxX3xX4xX3exX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX3xX50xX172xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX44xX18xX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX31fxX3xX50xX204xX18xX19xX3xXexX1xX22xXdxX3xX4axX111xX30xX3xX4xX215xX30xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX1xX49xX3xXd6xX1a0xXdxX3xX4xX2cxXexX7fxX3xX4xX1xX49xX3xX173xX763xX3xX4xX2cxXexX3xXexX16xX111xX18xX3xX50xX51xX6xX3xXd6xXddxX18xX3xX170xX1xX27xX18xX19xX3xX7xX11dxX3xX6fxX224xX18xX19xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xX170xX1xX27xX18xX19xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xX50xX172xX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xXe1xX126xX18xX3xX4xX1xX30xX4axX172xX18xX3xX4xX2cxXexX31fxX3xX11cxX11dxX3xX5xX35xX3xX1xX17xXc2xX4xX3xX50xXedxX3xX18xX19xX1xX51xX3xX11cxX11dxX3xX5xX35xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX31fxX3xX4xX1xX49xX3xX173xX763xX7fxX3xX4xX1xX49xX3xXd6xX1a0xXdxX3xXexX126xXbxX3xX170xX9dxXexX3xXe1xX126xXexX3xX5xXdxX44xX30xX3xXe1xXdxX3xXbxX1xX8exX173xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2fxX30xX2cxX3xXexX16xX4d2xX18xX1xX3xX1xX17xX8exXexX3xX50xX4dxX18xX19xX1d6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xX6fxX4axXaxX12xXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xXexX30xX4axX111xX18xX3xXexX16xX30xX4axXedxX18xX3xXe1xXedxX3xX4xX27xX18xX19xX3xXexX2cxX4xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXexX1xX49xX4axX7fxX3xX4xX2cxX4xX3xX2fxX30xX4axX3xX50xX51xX18xX1xX3xXe1xXedxX3xX11cxX11dxX3xXbxX1xX8exXexX3xX4xX2cxX4xX3xX1xXddxX18xX1xX3xXe1xXdxX3xXe1xXdxX3xXbxX1xX8exX173xX3xXe1xXedxX3xX1xX17xX8exXexX3xX50xX4dxX18xX19xX3xXe1xX126xX18xX3xXexX31xXdxX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX31fxX3xXbxX1xX31xX18xX3xX2cxX18xX1xX3xX170xX51xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xXexX4d2xX18xX1xX3xXexX16xX8exX18xX19xX3xXe1xX126xX18xX3xX4xX1xX30xX4axX172xX18xX7fxX3xX170xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX4xX2cxXexX7fxX3xX7xX763xXdxX3xXexX16xX2cxXdxX3xXbxX1xX880xXbxX7fxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX1xX49xX3xXe1xXddxX3xX18xX19xX21xX22xXdxX3xX50xXdxXedxX30xX3xX170xX1xXdxX172xX18xX3xXbxX1xX21xX3exX18xX19xX3xXexXdxX44xX18xX3xXe1xXdxX3xXbxX1xX8exX173xX3xX4x121cbxX18xX19xX3xX18xX1xX21xX3xX4xX1xX100xXbxX3xX1xXddxX18xX1xX3xXexXb9xXexX3xX4xX2cxX4xX3xX2fxX30xX4axX3xX50xX51xX18xX1xX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xXdxX172xX173xX7fxX3xX50xX1cxX18xX19xX3xX170xX35xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX17xX8exXexX3xX50xX4dxX18xX19xX3xXe1xX126xX18xX3xXexX31xXdxX3xX1xXddxX18xX19xX3xX1xX1a3xX6xX3xXexX16xX111xX18xX3xX50xX21xX22xX18xX19xX3xXexX1xX49xX4axX3xX18xX4dxXdxX3xX50xX51xX6xX1d6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xX6fxX4axXaxX12xea6exX111xX30xX3xX4xX215xX30xX3xX4xX2cxX4xX3xX18xX19xXddxX18xX1xX7fxX3xX50xX3exX18xX3xXe1xX51xX7fxX3xX50xX51xX6xX3xXbxX1xX30xX3exX18xX19xX3xXexX1xX224xX4xX3xX1xXdxX44xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX111xX173xX3xXexfabbxX4xX3xX4xX2cxX4xX3xX18xX4dxXdxX3xX6fxX30xX18xX19xX3xX4xX27xX18xX19xX3xXe1xXdxX44xX4xX3xX18xX111xX30xX3xXexX16xX111xX18xX31fxX3xX4xX1xX49xX3xX50xX4dxX18xX19xX3xX19xXdxX31xXdxX3xX2fxX30xX4axX9dxXexX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xX512xX4xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xXdxX44xX173xX3xXe1xX224xX3xX50xX21xX1c2xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX31fxX3xX50xXedxX3xX11cxX30xX100xXexX3xX1xX17xXc2xX4xX3xXd6xX2cxX17xX3xX4xX2cxX17xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX100xXbxX3xXexX1xX889xX173xX3xX2fxX30xX4axXedxX18xX3xX11cxX10xX173xX3xX11cxX880xXexX7fxX3xX19xXdxX31xXdxX3xX2fxX30xX4axX9dxXexX3xXexX1xX10xX17xX3xX2fxX30xX4axX3xX50xX51xX18xX1xX1d6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d7dxX30xXexX1xX17xX16xXaxX12xX6cxX575xX0xX54xXbxX12
HG