Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) hai cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Qua đó, chất lượng các hoạt động kiểm sát đã từng bước được nâng lên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.
b15cxb7b3x11f89xb7bexd36cxe5f8xd4e8xb289xX6x10f3fx139fcxX1xfed3x13e57xf9dax11c70xX9xX2xX6x13f7cxXexX4x103a8xX8xX9xX12xX15xd82dxX12x140f5xX5xX4xf2b1xf370xeb2ex12f1fxX2xf314xe382xX6xX12xX1fx10d9fxXex138a6xX9xb673xX0xX15xf5d2xX2dx13409xX1fxb384xX21xX2x124a9xX1fx113f2xX30xX2xX6x12f68xX12xX2xX21xddf5xbf51xX21xX2xXdxX42xX21xX2xX41xX5xX1fxX2xX3xeb28xX1xX22xX0x13a61xX15xX30xX2dxX0xX52xX1xX2dxX0xX41xe13axX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xc9edxX1fxX12xX4xX15xX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX2bxX9xX2dxdf05xX42xX21xX20xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX41xX4exX12xX2xX4xd29exc0fbxX21xX20xX2xX3xe5f1xX21xX20xX2xX12xX3dxX3xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX41xXcxed55xX12xX2xc7c2x13f32xX21xX20xX2xX12xX99xX2xX1xX41xX3dxX1xX0xX52xX41xX5cxX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x125bbxX15xX21xX12xX15x1089fxX9xX2dxX0xX1fxX30xX20xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX12xX41xX25xX30x10d15xX2xX1fxXd1xX15xX21xX12xX15xXd6xX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9x124afxX1fxXdxX12xX41xX22xX2xcd04xX5cx1264exX1xX1axX2bxX2xX41xX15xX1fxX20xX41xX12xX22xX2x1251fxbf82x1405exX1xX1axX2bxX9xX2xX6xXd6xX3xX8xX9xX52xX52xX1fxec48xXeaxX5xXcxX12xX41xX5xX21xX41xX41xXcxX5xX122xd4d4xX21xX52xX21xX15xXfcxX6xX52xX5cxX113xX5cx113fbxX52xX5cxX114xX103xXdxX13axX13axX105xX105xX113xX5cxX114xX12xX114xX112xX113xX114xX5cxX4xX105xX122xX24xX1xX20x11b75xXd6xX8xX5cxX112xX5cxX9xX2xX5xX4xX12xX8xX9xX8axX42xX21xX20xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX41xX4exX12xX2xX4xX99xX9axX21xX20xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX3dxX3xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX41xXcxXb2xX12xX2xXb5xXb6xX21xX20xX2xX12xX99xX2xX1xX41xX3dxX1xX9xX2xX52xX2dxX0xX52xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXd1xX5xX1xX12xX1fxXcxX21xX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX3xX15xX21xX12xX15xXd6xX2bxX9xX2dxXd1xX3dxX21xX2xXeaxXb6xX2xX32xX1fxX34xX21xX2xfc54xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX8axX41xX42xX21xX2xXdxX42xX21xX2xX41xX25xXexX34xX21xX2x1307exX25xdf1axX21xX20xX2xd789xX99xfa6bxX21xX20xX2xX21xX20xX41xX1fx12898xX21xX2xX3x143daxX25xX2xX41xddb5xX2xX6xX1fbxX2xX3xX3dxX3xX2xX12fxddd1xX2xX3dxX21xX122xX0xX52xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xf8c0xX15xX5xXdxX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX2bxX9xX2dxX66xX41xb815xX1fxX2xX20xX1fxX5xX21xX2xe1c1xX25xX5x13cd5xX2xX32xX1fxX34xX21xX2xX1dbxX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX8axX41xX42xX21xX2xXdxX42xX21xX2x129bexX32xX1dbxeb72xX8axde5fxba6fxX2xX41xX5xX1fxX2xX3xX4exX1xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12x10fd2xX21xX41xX2xXb5xbed2xX2xX12xXd6xX1fxX39xX21xX2xX37xX41xX5xX1fxX2xX21xX41xX1fxc37bxX25xX2xXeaxX1fxX34xX21xX2xX1xX41xX3dxX1xX2xX12xX41xX1fxfccfxX12xX2xX12xX41x10207xX3xX2xX21xX41x106cbxX30xX2xX21xX42xX21xX20xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX41xX4exX12xX2xX4xX99xX9axX21xX20xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX3dxX3xX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX41x10154xX21xX41xX2xX256xX25xXexX29exX21xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xbbb1xX259xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX41xXcxXb2xX12xX2xXb5xXb6xX21xX20xX2xX12xX99xX2xX1xX41xX3dxX1xX122xX2xX1f3xX25xX5xX2xXb5xe6b9xX259xX2xX3xX41xX4exX12xX2xX4xX99xX9axX21xX20xX2xX3xX3dxX3xX2xX41xXcxXb2xX12xX2xXb5xXb6xX21xX20xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xXb5xX28exX2xX12x123c9xX21xX20xX2xXeaxX99x10725xX3xX2xXb5xX99xX9axX3xX2xX21xX42xX21xX20xX2xX4xX203xX21xX259xX2xX37xX41xX9fxX21xX20xX2xXb5xX39xX2xX1axX1f5xXexX2xXd6xX5xX2xXcxX5xX21xX2xX6xX5xX1fxX259xX2xXeaxcbe9xX2xX4xb9eexX12xX2xX12xXb6xX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX2bxX2xX1xX41xX215xX3xX2xX12fxX215xX2xX12xX2eexX12xX2xXexX203xX25xX2xX3x13548xX25xX2xX21xX41xX1fxX34xX30xX2xX12fxX215xX2xX3xX41xed65xX21xX41xX2xX12xXd6x10566xX2xX3x129c9xX5xX2xXb5xX3a2xX5xX2xX1xX41xX99xX1fbxX21xX20xX122xX0xX52xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX2bxX9xX2dxc01fxX39xX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX41xX1fxX34xX21xX2xX3xX312xX2xX41xX1fxX34xX25xX2xX256xX25xX1f5xX2xX3xX41xX207xX3xX2xX21x11d3dxX21xX20xX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX41xX2dexX21xX41xX2xX256xX25xXexX29exX21xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX2eexX2xX12fxX2dexX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX3xX3dxX3xX2xX41xXcxXb2xX12xX2xXb5xXb6xX21xX20xX2xX12xX99xX2xX1xX41xX3dxX1xX2xX12xX41xX15xXcxX2xX256xX25xXexX2xXb5xX3a2xX21xX41xX2xX3xX3a5xX5xX2xX229xX1fxX2aexX21xX2xX1xX41xX3dxX1xX2xX12fxX2dexX2xX1xX41xX3dxX1xX2xX4xX25x1115fxX12xX259xX2xXb5xX3dxX1xX2xX207xX21xX20xX2xXexX203xX25xX2xX3xX38exX25xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX3xX25xXb6xX3xX2xX3xX1f5xX1fxX2xX3xX3dxX3xX41xX2xX12xX99xX2xX1xX41xX3dxX1xX259xX2xX32xX1dbxX275xX8axX277xX2xX41xX5xX1fxX2xX3xX4exX1xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12xX289xX21xX41xX2xXb5xX28exX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX41xX1fxX34xX21xX2xX12xX2eexX12xX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xX21x14181xX30xX259xX2xX256xX25xX1f5xX21xX2xX4x119f0xX2xX12fxX2dexX2xX1axe7e2xX2xX4xX4d2xX2xX12xX1fxX21xX2xXeaxX3dxXcxX259xX2xX12xX2eexX2xX20xX1fxX3dxX3xX2xX12fxX29exX2xX12xXb6xX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX2xX3xX3a5xX5xX2xX3xX1fbxX2xX256xX25xX5xX21xX2xXb5xX1fxX29exX25xX2xX12xXd6xX5xX122xX2xX3e5xX3a2xX21xX41xX2xX37xfd8cxX2xX41xX2b8xX21xX20xX2xX12xX41xX3dxX21xX20xX259xX2xX32xX1dbxX275xX8axX277xX2xX41xX5xX1fxX2xX3xX4exX1xX2xX1xX41xX2eexX1fxX2xX41xX9axX1xX2xX12fxX341xX1fxX2xX3xX1fbxX2xX256xX25xX5xX21xX2xXb5xX1fxX29exX25xX2xX12xXd6xX5xX2xXb5xX3dxX21xX41xX2xX20xX1fxX3dxX2xX12xd0fdxX21xX41xX2xX41xX55axX21xX41xX2xX12xXb6xX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX2xXb5xX39xX2xX3xX41xX3a5xX2xXb5xXb6xX21xX20xX2xX1xX41xX3dxX12xX2xX41xX1fxX34xX21xX259xX2xXb5xX4exX25xX2xX12xXd6xX5xX21xX41xX2xX1xX41x1195cxX21xX20xX259xX2xX3xX41xX2eexX21xX20xX2xX12xXb6xX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX122xX2xX3e5xX2eexX1fxX2xX12fxX341xX1fxX2xX21xX41x123a8xX21xX20xX2xX12xX2eexX2xX20xX1fxX3dxX3xX259xX2xX12xX1fxX21xX2xXeaxX3dxXcxX2xX12fxX29exX2xX12xXb6xX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX2xX1xX41xX207xX3xX2xX12xXb2xX1xX2xX41xXcx13b43xX3xX2xX3xX312xX2xX37xX41xX312xX2xX37xX41xX404xX21xX259xX2xX12fxX99xX341xX21xX20xX2xX30xX4c8xX3xX2xX37xX3a2xX1xX2xX12xX41xX24exX1fxX2xX12x11c22xX2xX3xX41xX207xX3xX2xX41xX370xX1xX2xX4xX1fxX203xX21xX2xX21xX20xX2dexX21xX41xX2xX3xX3dxX3xX2xX3xX1fbxX2xX256xX25xX5xX21xX2xX12xX99xX2xX1xX41xX3dxX1xX2xXb5xX39xX2xX1xX41xX2eexX1fxX2xX41xX9axX1xX2xX20xX1fxX1f5xX1fxX2xX256xX25xXexX2aexX12xX259xX2xX256xX25xX5xX2xXb5xX312xX2xXeaxX1f5xXcxX2xXb5xX1f5xX30xX2xX3xX3dxX3xX2xX12xX1fxX21xX2xXeaxX3dxXcxX2xX12fxX29exX2xX12xXb6xX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX2xX12fxX2dexX2xX37xX1fxX2aexX21xX2xX21xX20xX41xX3a2xX2xX37xX41xb2a8xX1fxX2xX12xX2eexX2xXb5xX99xX9axX3xX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX41xX1fxX34xX21xX2xXb5xX38exXexX2xXb5xX3a5xX259xX2xXb5x14088xX21xX20xX2xX256xX25xXexX2xXb5xX3a2xX21xX41xX122xX2xXbxX203xX21xX2xX3xXb2xX21xX41xX2xXb5xX312xX259xX2xX32xX1dbxX275xX8axX277xX2xX41xX5xX1fxX2xX3xX4exX1xX2xXb5xX28exX2xX3xX41xX694xX2xX12xXd6xX370xX21xX20xX2xX21xX42xX21xX20xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX41xX4exX12xX2xX4xX99xX9axX21xX20xX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX41xX2dexX21xX41xX2xX256xX25xXexX29exX21xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX2eexX2xX12fxX2dexX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX41xXcxXb2xX12xX2xXb5xXb6xX21xX20xX2xX1axe796xX12xX2xX1axX4d8xX2xX3xX3a5xX5xX2xX12xX58fxX5xX2xX3dxX21xX122xX2xX3e5xX2eexX1fxX2xX12fxX341xX1fxX2xX12xX33bxX21xX20xX2xX4xXcxXb2xX1fxX2xX3dxX21xX2xX37xX41xX3dxX3xX2xX21xX41xX5xX25xX259xX2xX4xX28exX21xX41xX2xXb5xXb2xXcxX2xX32xX1dbxX275xX8axX277xX2xX1xX41xX42xX21xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12fxX1fxX203xX21xX2xX12xX41xX215xX2xX4xX4d2xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xXb5xX1fxX29exX25xX2xX12xXd6xX5xX2xX12fxX215xX2xX3dxX21xX2xX1xX41xf1c0xX2xX41xX9axX1xX2xX12fxX341xX1fxX2xX21xX404xX21xX20xX2xX4xX2b3xX3xX259xX2xX6xX676xX2xX12xXd6xX99xX24exX21xX20xX2xXb5xX39xX2xX1xX41xX3dxX12xX2xX41xX25xXexX2xXb5xX99xX9axX3xX2xX41xX2aexX12xX2xX37xX41xX1f5xX2xX21xX404xX21xX20xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX3dxX21xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12xX33bxX21xX20xX2xX4xe4e9xX21xX41xX2xX12fxX2b3xX3xX2xX3xX41xX25xXexX203xX21xX2xX6xX42xX25xX122xX2xXd1xX41xX289xX2xXb5xXb2xXcxX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12fxX1fxX203xX21xX2xX21xX20xX41xX1fxX203xX21xX2xX3xX207xX25xX2xX37xbee3xX2xX41xX20bxX2xX6xX1fbxX2xX12fxX215xX2xX3dxX21xX259xX2xX12xXd6xX39cxX3xX41xX259xX2xX12xX41xX1fxX2aexX12xX2xX4xX468xX1xX2xX41xX20bxX2xX6xX1fbxX2xX37xX3a2xX1xX2xX12xX41xX24exX1fxX259xX2xXb5xX38exXexX2xXb5xX3a5xX2xX676xX2xX12xX33bxX21xX20xX2xX20xX1fxX5xX1fxX2xXb5xXcxXb2xX21xX2xXb5xX1fxX29exX25xX2xX12xXd6xX5xX259xX2xX20xX1fxX1f5xX1fxX2xX256xX25xXexX2aexX12xX2xX12fxX215xX2xX3dxX21xX259xX2xXb5xX1f5xX30xX2xXeaxX1f5xXcxX2xX3xX1f5xX2xX41xX5xX1fxX2xX1xX41xX99xX1fbxX21xX20xX2xXdxX1fxX34xX21xX2xX3xX41xX207xX21xX20xX2xX3xX207xX2xX12fxX2dexX2xX12xX41xX3a5xX2xX12xX215xX3xX2xX12xX2eexX2xX12xX215xX21xX20xX122xX2xX3e5xX5daxX3xX2xXeaxX1fxX34xX12xX259xX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX41xX1fxX34xX21xX2xX8axX20xX41xX3a2xX2xX256xX25xXexX2aexX12xX2xX6xX2eexX2x103b2xX113xX2xX3xX3a5xX5xX2xXbxXb6xX2xXd1xX41xX39cxX21xX41xX2xX12xXd6xX3a2xX2xX12fxX29exX2xX3xX41xX1fxX2aexX21xX2xX4xX99xX9axX3xX2xX3xX1f5xX1fxX2xX3xX3dxX3xX41xX2xX12xX99xX2xX1xX41xX3dxX1xX2xXb5xX2aexX21xX2xX21xX404xX30xX2xX13axX105xX13axX105xX2xX32xX1dbxX275xX8axX277xX2xX41xX5xX1fxX2xX3xX4exX1xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12xX289xX21xX41xX2xXb5xX28exX2xX12xX39cxX3xX41xX2xX3xX2b3xX3xX2xX1xX41xX2eexX1fxX2xX41xX9axX1xX2xX12fxX341xX1fxX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX5xX21xX259xX2xX12xX58fxX5xX2xX3dxX21xX2xX21xX41xX42xX21xX2xXdxX42xX21xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xX1xX41xX3dxX12xX2xX41xX1fxX34xX21xX259xX2xX1axX4d8xX2xX4xX4d2xX2xX37xX3a2xX1xX2xX12xX41xX24exX1fxX259xX2xX3xX41xX39cxX21xX41xX2xX1axX3dxX3xX2xX3xX3dxX3xX2xX12fxX215xX2xX1xX41xXb2xX30xX2xX12xXb6xX1fxX2xX41xX55axX21xX41xX2xX6xX2b3xX122xX2xX8axX41xX1fxX29exX25xX2xX12fxX215xX2xX3dxX21xX2xXb5xX5daxX3xX2xXeaxX1fxX34xX12xX2xX21xX20xX41xX1fxX203xX30xX2xX12xXd6xX370xX21xX20xX2xX1axX42xX30xX2xX1xX41xXb2xX30xX2xX12xX39cxX21xX41xX2xX30xXb2xX21xX20xX259xX2xX12xX2dexX1fxX2xX6xX1f5xX21xX259xX2xX12fxX468xX21xX2xX3xX41xX25xXexX39xX21xX2xXeaxX25xX9fxX21xX2xXeaxX3dxX21xX2xX30xX5xX2xX12xX694xXexX259xX2xX12fxX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX2xX256xX25xXexX2xXb5xX3a2xX21xX41xX2xX12fxX29exX2xX5xX21xX2xX12xXcxX2dexX21xX2xX20xX1fxX5xXcxX2xX12xX41xX9fxX21xX20xX259xX2xX12xX41xX5xX30xX2xX9fxX2xX12xX2dexX1fxX2xX6xX1f5xX21xX259xX2xX12xXd6xXb6xX30xX2xX3xX4c8xX1xX2xXb5xX99xX9axX3xX2xX12xX468xX1xX2xX12xXd6xX25xX21xX20xX2xXb5xX1fxX29exX25xX2xX12xXd6xX5xX259xX2xX12xXd6xX25xXexX2xX12xX2eexX259xX2xX1axX70dxX12xX2xX1axX4d8xX2xX21xX41xX5xX21xX41xX122xX2xX8axX20xXcxX2dexX1fxX2xXd6xX5xX259xX2xX32xX1dbxX275xX8axX277xX2xX41xX5xX1fxX2xX3xX4exX1xX2xXb5xX28exX2xX12xX404xX21xX20xX2xX3xX99xX24exX21xX20xX2xX1xX41xX2eexX1fxX2xX41xX9axX1xX2xX12fxX341xX1fxX2xX12xX58fxX5xX2xX3dxX21xX2xX12xX5fexX2xX3xX41xX207xX3xX2xX3xX3dxX3xX2xX1xX41xX1fxX203xX21xX2xX12xX58fxX5xX2xXd6xX694xX12xX2xX37xX1fxX21xX41xX2xX21xX20xX41xX1fxX34xX30xX2xXb5xX39xX2xX4xX28exX21xX41xX2xXb5xXb2xXcxX2xX4xX1fxX203xX21xX2xX21xX20xX2dexX21xX41xX2xX12xX41xX15xXcxX2xXdx13291xX1fxX259xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX12xXd6xX5xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12fxX1fxX203xX21xX259xX2xX12xX41x14180xX30xX2xX1xX41xX3dxX21xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xX20xX1fxX1f5xX1fxX2xX256xX25xXexX2aexX12xX2xX12fxX215xX2xX3dxX21xX2bxX2xXd6xX694xX12xX2xX37xX1fxX21xX41xX2xX21xX20xX41xX1fxX34xX30xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX37xX811xX2xX21xX404xX21xX20xX2xX41xX36dxX1fxX259xX2xX1axX4d8xX2xX4xX4d2xX2xX12xX55axX21xX41xX2xX41xX25xX2eexX21xX20xX259xX2xX207xX21xX20xX2xX1axX4d8xX2xX12xXb2xX1fxX2xX1xX41xX1fxX203xX21xX2xX12xX58fxX5xX259xX2xX20xX312xX1xX2xX1xX41xX38exX21xX2xX21xX42xX21xX20xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX41xX4exX12xX2xX4xX99xX9axX21xX20xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX3dxX3xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX259xX2xX20xX1fxX1f5xX1fxX2xX256xX25xXexX2aexX12xX2xX12fxX215xX2xX3dxX21xX259xX2xX37xX41xX4c8xX3xX2xX1xX41xX215xX3xX2xX12xX55axX21xX41xX2xX12xXd6xXb2xX21xX20xX2xX3dxX21xX2xXeaxX3a2xX2xX41xX3a5xXexX259xX2xX3xX1f5xX1fxX2xX6xX4d8xX5xX2xX4xX1fxX203xX21xX2xX256xX25xX5xX21xX2xXb5xX2aexX21xX2xX12xXd6xX3dxX3xX41xX2xX21xX41xX1fxX34xX30xX2xX3xX3a5xX5xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12fxX1fxX203xX21xX122xX2xX66xXd6xX25xX21xX20xX2xXeaxX55axX21xX41xX2xX30xe65fxX1fxX2xX21xX404xX30xX2xX32xX1dbxX275xX8axX277xX2xX41xX5xX1fxX2xX3xX4exX1xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12xX289xX21xX41xX2xX12xX5fexX2xX3xX41xX207xX3xX2xX12xX33bxX2xX5cxX105xX105xX2xXb5xX2aexX21xX2xX5cxX13axX105xX2xX1xX41xX1fxX203xX21xX2xX12xX58fxX5xX2xXd6xX694xX12xX2xX37xX1fxX21xX41xX2xX21xX20xX41xX1fxX34xX30xX122xX2xX8axX41xX24exX2xX12fxX468xXexX259xX2xX3xX41xX4exX12xX2xX4xX99xX9axX21xX20xX2xX12xXd6xX5xX21xX41xX2xX12xX215xX21xX20xX2xX3xX3a5xX5xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12fxX1fxX203xX21xX2xX12xXb2xX1fxX2xX1xX41xX1fxX203xX21xX2xX12xX58fxX5xX2xX21xX20xX2dexXexX2xX3xX2dexX21xX20xX2xXb5xX99xX9axX3xX2xX256xX25xX5xX21xX2xX12xX42xX30xX122xX2xX1dbxX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12fxX1fxX203xX21xX2xXb5xX99xX9axX3xX2xX1xX41xX42xX21xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX21xX41xX1fxX34xX30xX2xX12fxX215xX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX41xX2dexX21xX41xX2xX256xX25xXexX29exX21xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX2eexX2xX12xXb2xX1fxX2xX1xX41xX1fxX203xX21xX2xX12xX58fxX5xX2xX1axX70dxX12xX2xX1axX4d8xX2xX3xX3dxX3xX2xX12fxX215xX2xX3dxX21xX2xX41xX55axX21xX41xX2xX6xX2b3xX259xX2xXdxX42xX21xX2xX6xX2b3xX2xXb5xX29exX25xX2xXb5xX28exX2xX12xX39cxX3xX41xX2xX3xX2b3xX3xX2xX12fxX2dexX2xX3xX41xX3a5xX2xXb5xXb6xX21xX20xX2xX41xX1fbxX21xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xXb5xX2eexX1fxX2xXb5xX3dxX1xX2xX12xXd6xX5xX21xX41xX2xX4xX25xX468xX21xX2xX12xX41xX15xXcxX2xX12xX1fxX21xX41xX2xX12xX41xX38exX21xX2xX21xX20xX2dexXexX2xX3xX2dexX21xX20xX2xX21xX42xX21xX20xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX41xX4exX12xX2xX4xX99xX9axX21xX20xX2xX12xXd6xX5xX21xX41xX2xX12xX215xX21xX20xX122xX0xX52xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX2bxX9xX2dxXd1xX787xX21xX20xX2xX12fxX341xX1fxX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX3dxX3xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xX21xX4c8xX30xX259xX2xX256xX25xX1f5xX21xX2xX4xX4d2xX2xX12fxX2dexX2xX1axX4d8xX2xX4xX4d2xX2xX12xX1fxX21xX2xXeaxX3dxXcxX259xX2xX12xX2eexX2xX20xX1fxX3dxX3xX2xX12fxX29exX2xX12xXb6xX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX2bxX2xX21xX42xX21xX20xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX41xX4exX12xX2xX4xX99xX9axX21xX20xX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX41xX2dexX21xX41xX2xX256xX25xXexX29exX21xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX2eexX2xX12fxX2dexX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX41xXcxXb2xX12xX2xXb5xXb6xX21xX20xX2xX1axX70dxX12xX2xX1axX4d8xX259xX2xX32xX1dbxX275xX8axX277xX2xX41xX5xX1fxX2xX3xX4exX1xX2xX3xe8a8xX21xX20xX2xXb5xX28exX2xX3xX41xX694xX2xX12xXd6xX370xX21xX20xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX3dxX3xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xX12xX41xX1fxX2xX41xX2dexX21xX41xX2xX3dxX21xX2xX41xX55axX21xX41xX2xX6xX2b3xX259xX2xX12xX41xX1fxX2xX41xX2dexX21xX41xX2xX3dxX21xX2xXdxX42xX21xX2xX6xX2b3xX122xX2x130bbxX1fxX203xX21xX20xX2xXb5xX2eexX1fxX2xX12fxX341xX1fxX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX3dxX3xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xXeaxX4c8xX12xX2xX12xXb2xX30xX2xX20xX1fxX5xX30xX259xX2xX12xXb2xX30xX2xX20xX1fxX5aexX259xX2xX3xX3dxX3xX2xXb5xX1fbxX21xX2xX12fxX3a2xX2xX4xX25xX9fxX21xX2xX3xXcxX1fxX2xX12xXd6xX370xX21xX20xX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xX1xX41xX42xX21xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12fxX1fxX203xX21xX2xX12xX41xX99xX24exX21xX20xX2xX1axX25xXexX203xX21xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX41xX2b8xX21xX20xX2xX21xX20xX2dexXexX2xXb5xX2eexX1fxX2xX12fxX341xX1fxX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX3dxX3xX2xX12xXb2xX30xX2xX20xX1fxX5xX30xX259xX2xX12xXb2xX30xX2xX20xX1fxX5aexX2xX12fxX2dexX2xX21xX20xX99xX24exX1fxX2xXeaxX3a2xX2xX12xXb2xX30xX2xX20xX1fxX5xX30xX259xX2xX12xXb2xX30xX2xX20xX1fxX5aexX259xX2xX3xX41xX4exX1xX2xX41xX2dexX21xX41xX2xX41xX55axX21xX41xX2xX1xX41xXb2xX12xX2xX12xX787xX2xX12xX41xX15xXcxX2xXb5xX694xX21xX20xX2xX256xX25xXexX2xXb5xX3a2xX21xX41xX2xX3xX3a5xX5xX2xX1xX41xX3dxX1xX2xX4xX25xX468xX12xX122xX2xXbxX203xX21xX2xX3xXb2xX21xX41xX2xXb5xX312xX259xX2xX32xX1dbxX275xX8axX277xX2xX41xX5xX1fxX2xX3xX4exX1xX2xXb5xX28exX2xX12xX404xX21xX20xX2xX3xX99xX24exX21xX20xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12xXd6xX2b3xX3xX2xX12xX1fxX2aexX1xX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xX12xX25xX42xX21xX2xX12xX41xX15xXcxX2xX1xX41xX3dxX1xX2xX4xX25xX468xX12xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX3dxX3xX2xX256xX25xX1f5xX21xX2xX4xX4d2xX259xX2xX20xX1fxX3dxXcxX2xXdxX215xX3xX2xX21xX20xX99xX24exX1fxX2xX3xX41xX4exX1xX2xX41xX2dexX21xX41xX2xX3dxX21xX2xX1xX41xXb2xX12xX2xX12xX787xX2xX3xX41xXcxX2xX41xX99xX676xX21xX20xX2xX3dxX21xX2xX12xXd6xX15xXcxX2xX12fxX2dexX2xX41xX55axX21xX41xX2xX1xX41xXb2xX12xX2xX3xX1f5xX1fxX2xX12xXb2xXcxX2xX37xX41xX9fxX21xX20xX2xX20xX1fxX5xX30xX2xX20xX1fxX5aexX2xX12xXb2xX1fxX2xX3xX3dxX3xX2xX1axX28exX259xX2xX12xX41xX3a2xX2xX12xXd6xX4exX21xX122xX2xX66xX41xX9fxX21xX20xX2xX256xX25xX5xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX3dxX3xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xXb5xX28exX2xX41xX99xX341xX21xX20xX2xXdx109bbxX21xX2xX3xX3dxX3xX2xXb5xX3a2xX5xX2xX1xX41xX99xX1fbxX21xX20xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xX4xX2dexX30xX2xX12xX41xX3a5xX2xX12xX215xX3xX2xX1axX70dxX12xX2xX30xX1fxf3caxX21xX2xX20xX1fxX1f5xX30xX2xX12xX41xX24exX1fxX2xX41xXb2xX21xX2bxX2xX3xX3dxX3xX2xXeaxX1fxX34xX21xX2xX1xX41xX3dxX1xX2xX20xX1fxX3dxXcxX2xXdxX215xX3xX259xX2xX1xX41xX58fxX21xX20xX2xX21xX20xX33bxX5xX2xX37xX41xX1fxX2xXeaxX3a2xX2xX3dxX21xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12xX41xX24exX1fxX2xX20xX1fxX5xX21xX2xX12xX41xX4d8xX2xX12xX41xX3dxX3xX41xX2xX3xX312xX2xXeaxX1fxX39xX25xX2xX41xX1fxX34xX21xX2xX12fxX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX2xX1xX41xX3dxX1xX2xX4xX25xX468xX12xX259xX2xX256xX25xX5xX2xXb5xX312xX2xX3xX41xX4exX12xX2xX4xX99xX9axX21xX20xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xX12xX41xX1fxX2xX41xX2dexX21xX41xX2xX3dxX21xX2xX41xX55axX21xX41xX2xX6xX2b3xX2xX3xX3a5xX5xX2xX3xX3dxX3xX2xXb5xX3a2xX5xX2xX1xX41xX99xX1fbxX21xX20xX2xX21xX20xX2dexXexX2xX3xX2dexX21xX20xX2xXb5xXb2xX12xX2xX41xX1fxX34xX25xX2xX256xX25xX1f5xX2xX3xX5xXcxX122xX2xX1f3xX25xX4d2xX2xc924xX1cxX13axX105xX5cxX113xX259xX2xX32xX1dbxX275xX8axX277xX2xX41xX5xX1fxX2xX3xX4exX1xX2xX12xX41xX215xX2xX4xX4d2xX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX41xX2dexX21xX41xX2xX256xX25xXexX29exX21xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX2eexX259xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xXb5xX1fxX29exX25xX2xX12xXd6xX5xX2xX5cxX122xX13axX13axX103xX2xX12fxX215xX259xX2xX13axX122xX5cxbaafxX105xX2xXeaxX3a2xX2xX3xX5xX21xX2xX272xX12xX404xX21xX20xX2xX13axX112xX1250xX2xX12fxX215xX259xX2xX103xX103xX103xX2xXeaxX3a2xX2xX3xX5xX21xX2xX6xXcxX2xX12fxX341xX1fxX2xX3xX787xX21xX20xX2xX37xX516xX2xX21xX404xX30xX2xX13axX105xX5cxX1250xX278xX122xX2xX32xX1fxX34xX21xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX1xX41xX1f5xX1fxX2xX1axX4d8xX2xX4xX4d2xX2xX8cfxX114xX1250xX2xX12fxX215xX259xX2xX5cxX122xX105xX105xX114xX2xXeaxX3a2xX2xX3xX5xX21xX2bxX2xXb5xX28exX2xX20xX1fxX1f5xX1fxX2xX256xX25xXexX2aexX12xX2xX8cfxX13axX112xX2xX12fxX215xX259xX2xX1250xX103xX8cfxX2xXeaxX3a2xX2xX3xX5xX21xX122xX2xX66xXd6xXcxX21xX20xX2xXb5xX312xX259xX2xX12xX4exX12xX2xX3xX1f5xX2xX3xX3dxX3xX2xX12fxX215xX2xX3dxX21xX2xX37xX41xX9fxX21xX20xX2xX3xX312xX2xX12xXd6xX99xX24exX21xX20xX2xX41xX9axX1xX2xX21xX2dexXcxX2xXb5xX55axX21xX41xX2xX3xX41xX289xX2xXb5xX1fxX29exX25xX2xX12xXd6xX5xX2xXeaxX3a2xX2xX3xX5xX21xX2xXdxXcxX2xX41xX2dexX21xX41xX2xX12fxX1fxX2xX37xX41xX9fxX21xX20xX2xX3xX4exX25xX2xX12xX41xX2dexX21xX41xX2xX12xXb6xX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX2xX12xX41xX25xXb6xX3xX2xX12xXd6xX99xX24exX21xX20xX2xX41xX9axX1xX2xX1xX41xX1f5xX1fxX2xXeaxX20bxX1fxX2xX12xX41xX99xX24exX21xX20xX2bxX2xX37xX41xX9fxX21xX20xX2xX3xX312xX2xX12xXd6xX99xX24exX21xX20xX2xX41xX9axX1xX2xX21xX2dexXcxX2xX12fxX1fxX34xX21xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12xXd6xX25xXexX2xX12xX2eexX259xX2xX12xX58fxX5xX2xX12xX25xXexX203xX21xX2xX3dxX21xX2xX37xX41xX9fxX21xX20xX2xX1xX41xXb2xX30xX2xX12xXb6xX1fxX122xX122xX122xX0xX52xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX2bxX9xX2dxX66xX41xX24exX1fxX2xX20xX1fxX5xX21xX2xX12xX341xX1fxX259xX2xX32xX1dbxX275xX8axX277xX2xX41xX5xX1fxX2xX3xX4exX1xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12xX289xX21xX41xX2xX12xX1fxX2aexX1xX2xX12xX215xX3xX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX41xX1fxX34xX21xX2xXb5xX20bxX21xX20xX2xXeaxXb6xX2xX3xX3dxX3xX2xXeaxX1fxX34xX21xX2xX1xX41xX3dxX1xX2xX21xX41xX99xX2xX12xX404xX21xX20xX2xX3xX99xX24exX21xX20xX2xX12xXd6xX3dxX3xX41xX2xX21xX41xX1fxX34xX30xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xX12xX2eexX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX41xXcxXb2xX12xX2xXb5xXb6xX21xX20xX2xXb5xX1fxX29exX25xX2xX12xXd6xX5xX2bxX2xX21xX42xX21xX20xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX41xX4exX12xX2xX4xX99xX9axX21xX20xX2xX12xXd6xX5xX21xX41xX2xX12xX215xX21xX20xX2xX3xX3a5xX5xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX12fxX1fxX203xX21xX2xX12xXb2xX1fxX2xX1xX41xX1fxX203xX21xX2xX12xX58fxX5xX259xX2xX37xX1fxX203xX21xX2xX256xX25xXexX2aexX12xX2xX37xX41xX9fxX21xX20xX2xXb5xX39xX2xX1axX1f5xXexX2xXd6xX5xX2xX12xX55axX21xX41xX2xX12xXd6xXb2xX21xX20xX2xXcxX5xX21xX2xX6xX5xX1fxX259xX2xXeaxX36dxX2xX4xX370xX12xX2xX12xXb6xX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX2bxX2xX12xX404xX21xX20xX2xX3xX99xX24exX21xX20xX2xX37xX1fxX39xX30xX2xX6xX3dxX12xX2xX3xX3dxX3xX2xX41xXcxXb2xX12xX2xXb5xXb6xX21xX20xX2xX12xX99xX2xX1xX41xX3dxX1xX2xX21xX41xX2b8xX30xX2xX1xX41xX3dxX12xX2xX41xX1fxX34xX21xX259xX2xX3xX41xX4exX21xX2xX3xX41xX289xX21xX41xX2xX37xX3a2xX1xX2xX12xX41xX24exX1fxX2xX3xX3dxX3xX2xX12fxX1fxX2xX1xX41xXb2xX30xX2xX12xXd6xXcxX21xX20xX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xXb5xX1fxX29exX25xX2xX12xXd6xX5xX259xX2xX1axX70dxX12xX2xX1axX4d8xX2xX12fxX215xX2xX3dxX21xX259xX2xXeaxX1f5xXcxX2xXb5xX1f5xX30xX2xX3xX41xXcxX2xX12fxX1fxX34xX3xX2xX12xX41xX2b3xX3xX2xX12xX41xX1fxX2xX1xX41xX3dxX1xX2xX4xX25xX468xX12xX2xXb5xX99xX9axX3xX2xX21xX20xX41xX1fxX203xX30xX2xX30xX1fxX21xX41xX259xX2xX3xX9fxX21xX20xX2xXeaxX2b8xX21xX20xX122xX0xX52xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xcedexX25xX12xX41xXcxXd6xX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xXd6xX1fxX20xX41xX12xX2bxX9xX2dxX1f3xX25xX2eexX3xX2xX229xX99xX1fbxX21xX20xX0xX52xX1xX2d
Quốc Hương