Tác động của giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm đến giảm nghèo nhanh và bền vững khu vực miền núi giai đoạn 2016-2019
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18-10, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo tác động của giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm đến giảm nghèo nhanh và bền vững khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2016-2019. Đồng chí Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở (cơ quan Thường trực chương trình giảm nghèo của tỉnh), chủ trì hội thảo.
f192xfdbax150abx16a12x17d35x1510ex188edx17c34x10547xX7x180eex136b7x13c08x1308fx163c6x17bd0xX5x1568axXax1373exXcx10d38xX4xX3xfaf7x1165dx16034x1016exX3xX4x17688xX6xX3xX1axXdxX14x14909xX3x14980x154cfxX4xX3xX19xX1axX1x164faxX3xX19xX1axX1xXdxfddaxXbx14ef8xX3xXex1634exX23xX3x15e5fxXdxX32xX4xX3xX5x12e28x1847cxX3xX17x156bcxX19xX3xX1axXdxfe9axX41xX3xX19xX1axX1x15676xX23xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX3axX40xX3x15462xX2cxX19xX3xX3ax12cebxX19xX1axX3x1219exX1x1832axX3xX3ax132fbxX4xX3xX41xXdxX2cxX19xX3xX19x11ad8xXdxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX17xX23xX37xX19xX3x11d2dx1248axX2x16ab7x14f3fxX7fxX80xX2x132e1xX0x1246fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx101c6xX10xX6xX25xXaxX12x1399cxX1axX40x17e0axX3xX2x12dc4xX83xX2xX80xX34xX3x17eb8x1869cxX3xf6c7xX6xX23xX3xX17xX18xX19xX1axX3x11a6bxX3xXcxX1x15ae7x139dfxX19xX1axX3xX5bxXdxX19xX1xX3xX3axX40xX3x15793xff9axX3xX1xX18xXdxX3xXex11255xX3xX4xX1x12268xX4xX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xX49xX23xX3xXexX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX1axXdxX14xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX19xX1axX1xX2cxX3xX19xX1axX1xXdxX32xXbxX34xX3xXexX37xX23xX3xX3axXdxX32xX4xX3xX5xX40xX41xX3xX17xX44xX19xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX3axX40xX3xX5bxX2cxX19xX3xX3axX60xX19xX1axX3xX64xX1xX66xX3xX3axX69xX4xX3xX41xXdxX2cxX19xX3xX19xX72xXdxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX98x151ebxX6xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX17xX23xX37xX19xX3xX7fxX80xX2xX82xX83xX7fxX80xX2xX87x16c09xX3x175d7x15d1fxX19xX1axX3xX4xX1x140b7xX3xXadx1837bxX3x16e59xXdxX19xX1xX3xX98xX40xX19xX1xX34xX3x134a1xX1xX148xX3x178a8xXdxX14xX41xX3xX17x16ee2xX4xX3xXaaxXabxX3x104e1xX4xXbbxX3x111bcxX66xX6xX19xX3xXcxX1xXbax17ee7xX19xX1axX3xXex1000exX69xX4xX3xX4xX1xXbaxXbbxX19xX1axX3xXexX198x134edxX19xX1xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX4xX1dxX6xX3xXex130f8xX19xX1x11165xX34xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX198xX1a5xX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xX49xX23xX15exX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15dc2xX10xX19xXexX10xX198xXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xXexX1xX66xX41xX5bxX3xXdxX1dfxX10xX19xXexX10xX198xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXax13689xXdxX25xXexX1x16a51xX3xX82x14a3bxX80xXbx15a41x13579xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX20fxX3x12775xX7fxX82xXbxX215xX216xXaxX3xX7xX198xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20fxX89xX89xXdxX15exX5bxX6xX23xXexX1xX6xX19xX1xX1xX23xX6xX15exX3axX19xX89xX19xX10xX20axX7xX89xX2xX87xX220xX2xX89xX2xX82xX7fxX25xX212xX2xX80xX212xX82xX2xX80xXex10109xX7fxX2xX87xf9e2xX5xX80xX15ex16a2fxXbxX1ax11d71xX198xX9xX7fxX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX1axXdxX14xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX19xX1axX1xX2cxX3xX19xX1axX1xXdxX32xXbxX34xX3xXexX37xX23xX3xX3axXdxX32xX4xX3xX5xX40xX41xX3xX17xX44xX19xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX3axX40xX3xX5bxX2cxX19xX3xX3axX60xX19xX1axX3xX64xX1xX66xX3xX3axX69xX4xX3xX41xXdxX2cxX19xX3xX19xX72xXdxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX17xX23xX37xX19xX3xX7fxX80xX2xX82xX83xX7fxX80xX2xX87xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dfxX6xXbxXexXdxX23xX19xXaxX12xXcxX23xX40xX19xX3xX4xX49xX19xX1xX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xX49xX23xX15exX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110f1xX23xX25xXa1xXaxX12xXc7xX14xX4xX3xX17x17d6cxX19xX1xX3xX19x120a0xX19xX1axX3xX4xX6xX23xX3xX4xX1xff15xXexX3xX5xXbax17ccfxX19xX1axX3xX17xX40xX23xX3xXexX37xX23xX3xX19xX1axX1xX2cxX34xX3xX1ax147ddxX19xX3xX3ax12d4bxXdxX3xX1axXdxX49xXdxX3xX18bxX66xXa1xX44xXexX3xX3axXdxX32xX4xX3xX5xX40xX41xX3xX1axX148xXbxX3xXbxX1x16e09xX19xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX5bxX2cxX19xX3xX3axX60xX19xX1axX34xX3xX17xXbaxX345xX4xX3xX4xX23xXdxX3xX5xX40xX3xX1axXdxX49xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xXbxX1xX14xX3xX17x16dc4xX3xX19xX336xX19xX1axX3xX4xX6xX23xX3xX17xX193xXdxX3xX7xX181xX19xX1axX3xX19xX1axXbaxX193xXdxX3xX25xX336xX19xX34xX3xX1axX148xXbxX3xXbxX1xX379xX19xX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxX32xX19xX3xX41xX26xX4xX3xXexXdxX16axX66xX3xX17xXbaxX6xX3xXexX1b9xX19xX1xX3xXexX6xX3xXexX198xXabxX3xXexX1xX40xX19xX1xX3xXexX1b9xX19xX1xX3xX64xX1xX14xX3xXexX198xX23xX19xX1axX3xX4xX49xX3xX19xXbaxX35cxX4xX3xX41xX40xX3xX160xX37xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX160xX49xX19xX1axX3xX5bxX18xX3xXexX1b9xX19xX1xX3xX5xX379xX19xX3xXexX1xXd3xX3xXc7x13472x14392xX43axX43axX3xX17xXc8xX3xX17xX2cxX3xX198xX6xX34xX3xX19xX1xX60xX19xX1axX3xX19x1719bxX41xX3xX18bxX66xX6xX3xXcxX1b9xX19xX1xX3xX1dxXa1xX34xX3xX98xX160xX9ex15a7fxX34xX3x159e7xX326xX9exX462xX3xXexX1b9xX19xX1xX3xX17xXc8xX3xXex17526xXbxX3xXexX198xX66xX19xX1axX34xX3xX18bxX66xXa1xX44xXexX3xX5xXdxX32xXexX3xX4xX1xX1b9xX3xX17xX37xX23xX3xX4xX14xX4xX3xX7xXabxX34xX3xX5bxX6xX19xX3xX19xX1axX40xX19xX1xX3xX4xX340xXbxX3xXexX1b9xX19xX1xX216xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX66xXa1xX32xX19xX34xX3xXexX1xX331xX3xX215xXc8xX34xX3xXexX1xX40xX19xX1xX3xXbxX1xX181xX3xXexX198xXdxX3b0xX19xX3xX64xX1xX6xXdxX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxX32xX19xX15exX3xX9exX1xXdxX2cxX66xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX40xX41xX3xX41xX35cxXdxX34xX3xX1axXdxX49xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX41xX35cxXdxX34xX3xX1xXdxX32xX66xX3xX18bxX66xX49xX3xX17xXc8xX3xX17xXbaxX345xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX19xX1axX40xX19xX1xX34xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX331xX6xX3xXbxX1xXbaxXbbxX19xX1axX3xXexX198xXdxX3b0xX19xX3xX64xX1xX6xXdxX3xX17xX161xX19xX1axX3xX5bxX18xX34xX3xX1axX148xXbxX3xXbxX1xX379xX19xX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxX32xX19xX3xXexX181xXexX3xX19xX1xXdxX32xX41xX3xX3axX26xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xXexX198xX16axX19xX3xX17xX331xX6xX3xX5bxX40xX19xX3xXexX23xX40xX19xX3xXexX1b9xX19xX1xX3xX3axX40xX3xX17xXc8xX3xX17xX37xXexX3xX17xXbaxX345xX4xX3xX41xX18xXexX3xX7xX181xX3xX64xX44xXexX3xX18bxX66xX49xX3xX18bxX66xX6xX19xX3xXexX198x16075xX19xX1axX15exX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dfxX10xX19xXexX10xX198xXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dfxX10xX19xXexX10xX198xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX20axXdxX25xXexX1xX20fxX3xX25bxX80xX80xXbxX215xX216xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX20fxX3xX220xX2xXa4xXbxX215xX216xXaxX3xX7xX198xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20fxX89xX89xXdxX15exX5bxX6xX23xXexX1xX6xX19xX1xX1xX23xX6xX15exX3axX19xX89xX19xX10xX20axX7xX89xX2xX87xX220xX2xX89xX2xX82xX7fxX25xX212xX2xX80xX212xX25bxX7fxX25fxXexX25fxX25fxX25bxX80xX80xX5xX80xX15exX263xXbxX1axX266xX198xX9xX25fxX87xX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX1axXdxX14xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX19xX1axX1xX2cxX3xX19xX1axX1xXdxX32xXbxX34xX3xXexX37xX23xX3xX3axXdxX32xX4xX3xX5xX40xX41xX3xX17xX44xX19xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX3axX40xX3xX5bxX2cxX19xX3xX3axX60xX19xX1axX3xX64xX1xX66xX3xX3axX69xX4xX3xX41xXdxX2cxX19xX3xX19xX72xXdxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX17xX23xX37xX19xX3xX7fxX80xX2xX82xX83xX7fxX80xX2xX87xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dfxX6xXbxXexXdxX23xX19xXaxX12xX160xX37xXdxX3xX5bxXdxX3b0xX66xX3xXexX1xX6xX41xX3xX1axXdxX6xX3xXexX1xX49xX23xX3xX5xX66xX473xX19xX15exX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX326xX23xX25xXa1xXaxX12xXcxX198xX23xX19xX1axX3xX1axXdxX6xXdxX3xX17xX23xX37xX19xX3xX7fxX80xX2xX82xX83xX7fxX80xX2xX87xX34xX3xXexX23xX40xX19xX3xXexX1b9xX19xX1xX3xX17xXc8xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX17xXbaxX345xX4xX3xX87xX82xX15exX82xX82xX25fxX3xX1xX18xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX187xXexf51bxX3xX2xX7fxXa4xX15exXa4xX87xX25fxX3xX1xX18xX3xX215xX66xX181xX19xX1axX3xX4x15821xX19xX3xX25fxX7fxX15exX7fxX25fxX80xX3xX1xX18xX1bcxX216xX3xXex12c17xX3xX5xX32xX3xX1xX18xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX17xXc8xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX2xX80xX34xX7fxX212x13a44xX3xX187xXexX74exX3xX2xX25fxX34xX212xX2xX78dxX3xX215xX66xX181xX19xX1axX3xX4xX762xX19xX3xX25fxX34xX7fxX25bxX78dxX1bcxX34xX3xX5bxX1a5xX19xX1xX3xX18bxX66xX336xX19xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX7fxX34xX212xX82xX78dxX89xX19xX44fxX41xX3xX187xX3axXbaxX345xXexX3xX4xX1xX1b9xX3xXexXdxX16axX66xX3xX64xX44xX3xX1xX23xX37xX4xX1xX3xX17xX2cxX3xX198xX6xX1bcxX15exX3xXcxX198xX23xX19xX1axX3xX17xX148xX3xX64xX1xX66xX3xX3axX69xX4xX3xX2xX2xX3xX1xX66xXa1xX32xX19xX3xX41xXdxX2cxX19xX3xX19xX72xXdxX3xX1axXdxX49xX41xX3xX220xX80xX15exXa4xX87xX80xX3xX1xX18xX3xX187xXexX74exX3xX212xX25bxX15exX82xXa4xX220xX3xX1xX18xX3xX215xX66xX181xX19xX1axX3xX4xX762xX19xX3xX2xX82xX15exX25bxX87xX220xX34xX3xXexX772xX3xX5xX32xX3xX1xX18xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX17xXc8xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX2xXa4xX34xX220xXa4xX78dxX3xX187xXexX74exX3xX7fxX212xX34xX25bxX87xX78dxX3xX215xX66xX181xX19xX1axX3xX25bxX34xX25fxX2xX78dxX1bcxX34xX3xX5bxX1a5xX19xX1xX3xX18bxX66xX336xX19xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX220xX34xX82xX7fxX78dxX89xX19xX44fxX41xX3xX187xX3axXbaxX345xXexX3xX4xX1xX1b9xX3xXexXdxX16axX66xX3xX17xX2cxX3xX198xX6xX1bcxX15exX3xX98xXdxX32xX19xX3xX1xX66xXa1xX32xX19xX3xX9exX1xXbaxX3xXc7xX66xX336xX19xX3xX17xXc8xX3xX198xX6xX3xX64xX1x13975xXdxX3xX25xXdxX32xX19xX3xX1xX66xXa1xX32xX19xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1dfxX1xXbaxXbbxX19xX1axX3xXexX198xX1a5xX19xX1xX3xX25fxX80xX6xX216xX3xX212xX3xX215xXc8xX3xX3axX40xX3xX2xX7fxX25bxX3xXexX1x130c9xX19xX34xX3xX5bxX49xX19xX3xX64xX1xX66xX3xX3axX69xX4xX3xX41xXdxX2cxX19xX3xX19xX72xXdxX3xXexX1xX23xX14xXexX3xX64xX1xX8baxXdxX3xXexX1a5xX19xX1xX3xXexX198xX37xX19xX1axX3xX17x10974xX4xX3xX5bxXdxX32xXexX3xX64xX1xX148xX3xX64xX1xX44fxX19xX15exX3xX17bxXdxX6xXdxX3xX17xX23xX37xX19xX3xX7fxX80xX2xX82xXb6xX7fxX80xX7fxX80xX3xX4xX148xX3xX25fxX87xX3xX215xXc8xX3xX17xX923xX4xX3xX5bxXdxX32xXexX3xX64xX1xX148xX3xX64xX1xX44fxX19xX3xXabxX3xX2xX2xX3xX1xX66xXa1xX32xX19xX3xX41xXdxX2cxX19xX3xX19xX72xXdxX3xX17xXbaxX345xX4xX3xXexX1b9xX19xX1xX3xXbxX1xX16axX3xX25xX66xXa1xX32xXexX3xXbxX1xX340xX19xX3xX17xX340xX66xX3xX17xX37xXexX3xX4xX1xX66x150e4xX19xX3xX19xX8f3xX19xX1axX3xXexX1xX8f3xX19xX3xX41xX35cxXdxX34xX3xXexX198xX23xX19xX1axX3xX17xX148xX3xX4xX148xX3xX25fxX25fxX3xX215xXc8xX34xX3xX25fxX212xX3xXexX1xX8f3xX19xX3xX5bxX49xX19xX3xX17xX37xXexX3xX4xX1xX66xX99cxX19xX3xX9exXcxX16cxX15exX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dfxX10xX19xXexX10xX198xXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dfxX10xX19xXexX10xX198xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX20axXdxX25xXexX1xX20fxX3xX25bxX80xX80xXbxX215xX216xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX20fxX3xX220xX82xX212xXbxX215xX216xXaxX3xX7xX198xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20fxX89xX89xXdxX15exX5bxX6xX23xXexX1xX6xX19xX1xX1xX23xX6xX15exX3axX19xX89xX19xX10xX20axX7xX89xX2xX87xX220xX2xX89xX2xX82xX7fxX25xX212xX2xX2xX80xX2xX7fxX87xXexX25fxX212xX82xX25bxX82xX5xX80xX15exX263xXbxX1axX266xX198xX9xX82xX87xX25bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX1axXdxX14xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX19xX1axX1xX2cxX3xX19xX1axX1xXdxX32xXbxX34xX3xXexX37xX23xX3xX3axXdxX32xX4xX3xX5xX40xX41xX3xX17xX44xX19xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX3axX40xX3xX5bxX2cxX19xX3xX3axX60xX19xX1axX3xX64xX1xX66xX3xX3axX69xX4xX3xX41xXdxX2cxX19xX3xX19xX72xXdxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX17xX23xX37xX19xX3xX7fxX80xX2xX82xX83xX7fxX80xX2xX87xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dfxX6xXbxXexXdxX23xX19xXaxX12xX160xX37xXdxX3xX5bxXdxX3b0xX66xX3xXexX1xX6xX41xX3xX1axXdxX6xX3xXexX1xX49xX23xX3xX5xX66xX473xX19xX15exX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX326xX23xX25xXa1xXaxX12xXcxX66xXa1xX3xX17xXc8xX3xX17xX37xXexX3xX17xXbaxX345xX4xX3xX41xX18xXexX3xX7xX181xX3xX64xX44xXexX3xX18bxX66xX49xX3xX19xX1xX340xXexX3xX17xX331xX19xX1xX34xX3xX7xX23xX19xX1axX3xX3axXdxX32xX4xX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxX32xX19xX3xX41xX26xX4xX3xXexXdxX16axX66xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX4xX1xXbaxX6xX3xXexX1xX473xXexX3xX7xX69xX3xX5bxX2cxX19xX3xX3axX60xX19xX1axX34xX3xX41xX923xX4xX3xX25x146e9xX3xXexX772xX3xX5xX32xX3xX1xX18xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX19xX1xXbaxX19xX1axX3xX3ax1396fxX19xX3xX4xX762xX19xX3xXabxX3xX41xXd3xX4xX3xX4xX6xX23xX3xX187xX1axX340xXbxX3xX7fxX34xX2xX25bxX3xX5xX379xX19xX3xX7xX23xX3xX3axX35cxXdxX3xXexX23xX40xX19xX3xXexX1b9xX19xX1xX1bcxX15exX3xX16cxX18xXexX3xXexX198xX23xX19xX1axX3xX19xX1xX60xX19xX1axX3xX19xX1axX66xXa1xX16axX19xX3xX19xX1xX336xX19xX3xX5xX40xX3xX25xX23xX3xX4xX1xX340xXexX3xX5xXbaxX345xX19xX1axX3xX19xX1axX66xX161xX19xX3xX5xX6xX23xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXabxX3xX64xX1xX66xX3xX3axX69xX4xX3xX41xXdxX2cxX19xX3xX19xX72xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xXa1xX44xX66xX3xX5xX40xX3xX5xX6xX23xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xXcfxX3xXexX1xX8f3xX19xX1axX34xX3xX4xX1xXbaxX6xX3xX17xX14xXbxX3xXd3xX19xX1axX3xX3axX35cxXdxX3xX19xX1xX66xX3xX4xX379xX66xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX1xX331xX3xXexX198xXbaxX193xX19xX1axX3xX5xX6xX23xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX198xX23xX19xX1axX3xX3axX40xX3xX19xX1axX23xX40xXdxX3xX19xXbaxX35cxX4xX34xX3xXexX198xX23xX19xX1axX3xX64xX1xXdxX3xX3axXdxX32xX4xX3xX5xX40xX41xX3xXexX37xXdxX3xX4xX1x1103cxX3xX64xX1xX8f3xX19xX1axX3xX4xX148xX15exX3xX439xXdxX32xX4xX3xX1xXbaxX35cxX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX32xXbxX3xX4xX1xX23xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX16axX19xX3xX64xX1xX66xX3xX3axX69xX4xX3xX41xXdxX2cxX19xX3xX19xX72xXdxX3xX3axX40xX3xX19xX1axXbaxX193xXdxX3xX25xX336xX19xX3xXexX18xX4xX3xXexX1xXdxX3b0xX66xX3xX7xX181xX3xX4xX762xX19xX3xX1xX37xX19xX3xX4xX1xX44xX216xX3xXexX1xXdxX44xX66xX3xX7xX69xX3xXbxX1xX181xXdxX3xX1xX345xXbxX34xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf70axX3xXexX1xX8f3xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX3axX40xX3xX1xX345xXbxX3xXexX14xX4xX3xXexX198xX23xX19xX1axX3xX1xX32xX3xXexX1xX181xX19xX1axX3xX25xX331xX4xX1xX3xX3axX26xX3xX3axXdxX32xX4xX3xX5xX40xX41xX3xX83xX3xX25xX23xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX32xXbxX3xX83xX3xX4xXbbxX3xX7xXabxX3xX1axXdxX14xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX19xX1axX1xX2cxX3xX19xX1axX1xXdxX32xXbxX15exX3x12075xX3xXexX1xXd3xX4xX3xX4xX1xX340xXbxX3xX1xX40xX19xX1xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xX66xX473xXexX34xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX23xX19xX1axX3xX4xX8f3xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX32xXbxX34xX3xXexX167xX19xX1xX3xX64xX772xX3xX5xX66xX473xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX19xX1axXbaxX193xXdxX3xX5xX6xX23xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xXbaxX6xX3xX4xX6xX23xX3xX25xXbc4xX19xX3xXexX35cxXdxX3xX4xX1xX340xXexX3xX5xXbaxX345xX19xX1axX3xX3axXdxX32xX4xX3xX5xX40xX41xX3xX4xX762xX19xX3xXexX1xX340xXbxX216xX3xX4xX1xX1dxX3xXa1xX44xX66xX3xX5xX40xX3xX3axXdxX32xX4xX3xX5xX40xX41xX3xX1axXdxX49xX19xX3xX17xXbbxX19xX34xX3xX3axXdxX32xX4xX3xX5xX40xX41xX3xXexX1xX10xX23xX3xXexX1xX193xXdxX3xX3axX26xX15exX15exX15exX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX326xX23xX25xXa1xXaxX12xXcxX37xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xX49xX23xX34xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX37xXdxX3xX5bxXdxX3b0xX66xX3xX17xXc8xX3xXexX1xX49xX23xX3xX5xX66xX473xX19xX34xX3xX17xX148xX19xX1axX3xX1axX148xXbxX3x11746xX3xX64xXdxX44xX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXd41xX34xX3xXbxX1xX336xX19xX3xXexX167xX4xX1xX3xX19xX1xX60xX19xX1axX3xX64xX1xX148xX3xX64xX1xX44fxX19xX34xX3xX3axXbaxX35cxX19xX1axX3xX41xX358xX4xX34xX3xX1xX37xX19xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX762xX19xX3xXexX161xX19xX3xXexX37xXdxX3xXexX198xX23xX19xX1axX3xX4xX8f3xX19xX1axX3xXexX14xX4xX3xX1axXdxX14xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX19xX1axX1xX2cxX3xX19xX1axX1xXdxX32xXbxX34xX3xX4xX8f3xX19xX1axX3xXexX14xX4xX3xX3axXdxX32xX4xX3xX5xX40xX41xX3xX19xX1xX60xX19xX1axX3xX19xX44fxX41xX3xX3axX74exX6xX3xX18bxX66xX6xX216xX3xX17xXbaxX6xX3xX198xX6xX3xX19xX1xX60xX19xX1axX3xX1axXdxX49xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX19xX336xX19xX1axX3xX4xX6xX23xX3xX1xXdxX32xX66xX3xX18bxX66xX49xX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxX32xX19xX3xX4xX1xX23xX3xX1axXdxX6xXdxX3xX17xX23xX37xX19xX3xX7fxX80xX7fxX80xX83xX7fxX80xX7fxX212xX34xX3xX1axX148xXbxX3xXbxX1xX379xX19xX3xX17xX37xXexX3xX41xX26xX4xX3xXexXdxX16axX66xX3xX1axXdxX49xX41xX3xX19xX1axX1xX4fxX23xX3xX17xX6xX3xX4xX1xXdxX2cxX66xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX3axX40xX3xX5bxX2cxX19xX3xX3axX60xX19xX1axX15exX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14bddxX66xXexX1xX23xX198xXaxX12xX16cxX6xXdxX3xX177xX1xXbaxXbbxX19xX1axX0xX89xXbxX12
Mai Phương