Huyện Thiệu Hóa tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa triển khai thực hiện có hiệu quả việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt...
c4eaxd876x11cc3x11ab8xf245x118ebxec38xc6d5x1352exX7xcc37xd202xe54ex12cf0x13a17xd702xX5xd838xXaxf874x141c9x12ca8x140ddx13f15x113aexX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xf052xX6xX3xXex10bc5xX17x1436dxX3xX4xf8aex10fe8xX17xX26xX3xX4x11894xX17xX26xX3xXexf8d7xX4xX3x1332dxX14x12f5fxX17xX3xX5x1370bxX3xXex115eexXdxX3xX17xX26xX14xX15xd8c8xX17xX3xe7f5xX1x13cf7xX34xX17xX26xX3xX7xX39xX17x13857xX3xd23fxX39xX4cxX3x11feexX16xX3x104d7xX2fxXdxX3xXex1394exX29xX2axX17xX26xX0x10f78xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x11517xXaxX12xX3xXcxX1xX2axXdxX3xX26xXdxX6xX17xX3xX37xX14xX6xX54xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX20xX6xX3xXexX62xXdx12d19xX17xX3xX4axX1xX6xXdxX3xXexX1x1319axX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX20xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX37xX14xX39xX3xX5axXdxX16xX4xX3xX37xX14xX39xX17xX3xX5xX3dxX54xX3xX7xc6d1xX3xX7ax14851xX17xX26xX3x11145x11942xXexX3xXexX62xX47xX17xX3xXd4xd1a3xX6xX3xX56xX40xX17xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX37xX14xX15xX3xX1xX4cx12dbexX4xX1xX54xX3xX4axf0caxX3xX1xX4cxXf0xX4xX1xX3xXd4x1258exX3xXd4xX29xc825xX4xX3xXbxX1xX47xX3xX7axX14xX15xX16xXex127cexX10fxX10fxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12dc4xX4cxX7axX15xXaxX12xX0xXdxX5dxX26xX3xXdxXexX10xX5dxXbxX62xX4cxXbxX9xXaxXdxX5dxX6xX26xX10xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxXaxX68xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX4cxX7axX15xXaxX12x12987xXf6xX17xX3xX1xXf6xXexX3xXexX1xX34xX17xX26xX3xee53x14a58xdc22xf8e6xX2xX165xX54xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXd4xXffxX3xX4xXd5xXbxX3xX26xXdxXd5xX15xX3xX4xX1xf78bxX17xX26xX3xX17xX1x14ba7xX17xX3xX37xX14xX15x12bf0xX17xX3xX7xXcdxX3xX7axXd0xX17xX26xX3xXd4xXd5xXexX3xXd4xXf0xXexX3xc514xfb2bxX54x129eex118a3xX10fxX3x11069xX2fxX17xX26xX3xXexX34xX4xX3xX37xX14xX39xX17xX3xX5xX3dxX54xX3xX56xX39xX4cxX3xX5axX16xX3xXexX40xXdxX3xX17xX26xX14xX15xX47xX17xX3xX4axX1xX4cxX34xX17xX26xX3xX7xX39xX17xX3xXd4xX29xX103xX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xXaaxX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXd4x11e3axX17xX26xX3xXexX62x1249exX17xX1xX3xXexXaaxX54xX3xXexX1x11bf1xX3xXexXd0xX4xX10fxX3xX157x1063axX17xX26xX3xXexX1xX2axXdxX54xX3xe78exXcdxX3xX5xX3dxX3xX17xX26xX1xXdxX47xX5dxX3xXexece9xX3xX4xX1xX181xX4xX54xX3xX4xX34xX3xX17xX1xfaa3xX17xX3xX5axXdxX3xXbxX1xXf0xX5dxX3xX4xX2fxX17xX26xX3xXexX34xX4xX3xX37xX14xX39xX17xX3xX5xX3dxX54xX3xX4axX1xX6xXdxX3xXexX1xX34xX4xX3xX4axX1xX4cxX34xX17xX26xX3xX7xX39xX17xX3xX4axX1xX2fxX17xX26xX3xXd4xX1ecxX17xX26xX3xX37xX14xX15xX3xXd4xXdexX17xX1xX10fxX3xda59xX26xX4cxX40xXdxX3xX62xX6xX54xX3xX4xX2fxX17xX26xX3xXexX34xX4xX3xX56xX39xX4cxX3xX5axX16xX3xX5dxX2fxXdxX3xXexX62xX29xX2axX17xX26xX3xXd4xX29xX103xX4xX3xX4xX34xX4xX3xX4xXd5xXbxX54xX3xX4xX34xX4xX3xX17xX26xX40xX17xX1xX3xX5axX40xX3xX17xX1xX229xX17xX3xX7axX229xX17xX3xX37xX14xX6xX17xX3xXexX229xX5dxX54xX3xX4xX1xX24xX5dxX3xX5xX4cxX10fxX3xX1a7xX34xX4xX3xX20exXffxX54xX3xXexX1xXdexX3xXexX62xXd5xX17xX3xXd4xXffxX3xX4xX20xX3xXexX21cxX3xXexX1xX14xX3xX26xX4cxX5dxX3xX62xX34xX4xX3xXexX1xX39xXdxX54xX3xXexce5bxX3xX5xX16xX3xXexX1xX14xX3xX26xX4cxX5dxX3xX62xX34xX4xX3xXexX1xX39xXdxX3xXd4xXf0xXexX3xX1a0xX168xX1a4xX10fxX3x14a3dxX2fxXdxX3xXexX62xX29xX2axX17xX26xX3xX4xe9e3xX3xX56xX39xX17xX3xX56xX39xX4cxX3xXd4xX39xX5dxX3xX5axX40xX3xXd4xXffxX3xX4xX20xX3xX2xX165xX3xX20exXffxX54xX3xXexX1xXdexX3xXexX62xXd5xX17xX3xXd4xXf0xXexX3xXexXdxX47xX14xX3xX4xX1x1095cxX3xX5dxX2fxXdxX3xXexX62xX29xX2axX17xX26xX3xXexX62xX4cxX17xX26xX3xX20exX229xX15xX3xX7axXaaxX17xX26xX3xX17xX2fxX17xX26xX3xXexX1xX2fxX17xX3xX5dxfad4xXdxX10fxX0xX68xXbxX12
Hùng Nguyễn