Hội nghị trực tuyến Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về vấn đề đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.
a54cxbc71xfbcfx1074ax108ddxafc4xb31bxb950xcec9xX7xd6f1xdd26x1212fx1161axb99bx10aaaxX5x10d02xXaxd3adxX0xX7xXexe388x12966x11539xb7d5xX12xdbb1x11f41xXdxX3xX18xX19xX1xe2fdxX3xXexX16x12600xX4xX3xXexee6axec7dxf340xX18xX3x11075xX1xc655xX18xX1xX3xXbxX1x11574xX3xc760xa674xX3x10d1dxc7dexX2bxX3xe92axd4f4xX18xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxb28cxX18xX3xX39xe6a8xX3xX19xXdxb839xXdxX3xX18xX19xe88fxX18xX3xX39xc0d5xX18xX3xX0xfb8fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3cxfdd5xX2axX3xXexc5b8xX3xX4x10f69xX18xX19xX3xX18xcf42xX40xX3x10258xa8adxX81xX82xX3xX0xX61xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX61xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xfbd9xXaxX12xde6cxcbc5xX18xX19xX3xX2x10edcxd747xeb48xef1bxX3xXcxX1xX37xX3xXexX76xe3cfxX18xX19xX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX37xX3x11b16xX19xX2axX2bxf691xX18xX3xd9afxX2axX59xX18xX3xbfc3xX1x10852xX4xX3xX3cx10d04xX3xX4xX1xX37xX3xXexX16xab7cxX3xX1bxX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xX3xXexX16xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX18xX3xX39xXb6xXdxX3xX4xXa6xX4xX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76x11484xX18xX19xX3xX39xX3axX3xX39x10b9fxX18xX3xX3cxX3axX3xX3cxX3dxX2bxX3xX40xX41xX18xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX4cxX18xX3xX39xX50xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX18xX7exX40xX3xX81xX82xX81xX82xab75xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd98exX17xXa2xX2bxXaxX12xX0xXdxX40xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX18xXexX10xX16xX3xXa2xXexX1xX2axX40xce00xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxd721xXdxXa2xXexX1xf13dxX3x112b3xX82xX82xXbx123a1xce73xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX187xX3xb1b8x10c4exX199xXbxX18dxX18exXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX187xX61xX61xXdxX149xX178xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX149xX39xX18xX61xX18xX10xX182xX7xX61xX81xX82xX81xX189xX61xX2xX198x1181dxXa2xX199xX2xX199xX199xXadxX82xX82xXexXabxX2xX82xX189xX5xXadxXacxX2xX149x11bc5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xX3xXexX16xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX37xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2bxX3xX40xX41xX18xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX4cxX18xX3xX39xX50xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX18xX7exX40xX3xX81xX82xX81xX82xXaxX3xX182xXdxXa2xXexX1xX9xXaxX189xX82xX82xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX198xX199xX199xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18dxXexXacxX6xX5xXdxX19xX18xX187xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX18exXaxX12xedafxd483xX18xX19xX3xX4xX1xX31xX3xXcxX16xX22xX18xX1xX3xc8a4xX7exX18xX3xX2fxX1xXdxX2cxX18xXaexX3xX159xX31xX3xXexX1xX76xX3xXcxbc1exX18xX1xX3xX37xX2bxX18exX3xX3cxX291xX18xX19xX3xX4xX1xX31xX3xXc4xX19xX2axX2bxXc8xX18xX3xX290xXdexX18xX1xX3xXcbx129d5xX18xX19xXaexX3xX2fxX1xX37xX3xXexX22xX4xX1xX3xb48fxX159xXc4x100bcxX3xXexX2b2xX18xX1xX3xX39xX50xX3xX4xXa6xX4xX3xX4xXa6xX4xX3xX7xa563xXaexX3xX18xX19xX50xX18xX1xXaexX3xX3cxX103xX18xX3xX39xX22xX3xXa2xX26xX3xX1xX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xX3xXexX41xXdxX3xX3cxXdx11f20xX40xX3xX4xX72xX2axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bx125f0xX6xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xXcxX41xXdxX3xX3cxXdxX317xX40xX3xX4xX72xX2axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX325xX6xXaexX3xX3cxX291xX18xX19xX3xX4xX1xX31xX3xXcxX16xX22xX18xX1xX3xX29fxX7exX18xX3xX2fxX1xXdxX2cxX18xXaexX3xc29fxX2bxX3xX39xXdxa71exX18xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX76xX103xX18xX19xX3xX290xX54xX18xX19xXaexX3xX159xX31xX3xXexX1xX76xX3xXcxX2b2xX18xX1xX3xX37xX2bxXaexX3xX2fxX1xX37xX3xXexX22xX4xX1xX3xX1bxX290xXc4xX2e1xX3xXexX2b2xX18xX1xX18exX3xX3cxX291xX18xX19xX3xX4xX1xX31xX3xXc4xX19xX2axX2bxXc8xX18xX3xX290xXdexX18xX1xX3xXcbxX2d0xX18xX19xXaexX3xXd0xX1xX325xX3xX159xX31xX3xXexX1xX76xX3xXcxX2b2xX18xX1xX3xX37xX2bxXaexX3xX2fxX1xX37xX3xXexX22xX4xX1xX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX2b2xX18xX1xX18exX3xX5xXd6xX18xX1xX3xX3cxX41xX17xX3xX4xXa6xX4xX3xX7xX2f4xXaexX3xX18xX19xX50xX18xX1xXaexX3xX3cxX103xX18xX3xX39xX22xXaexX3xX29fxX7exX18xX3xXbxX1x11b8axX18xX19xX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX2b2xX18xX1xXaexX3xX3cxX17xX50xX18xX3xX290xX159xfb3axX1bxX3xXexX2b2xX18xX1xX3xXa2xX26xX3xX1xX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xX149xX3xX2fxXa6xX4xX3xX1xX2axX2bxX4cxX18xXaexX3xXexX1xX22xX3xX18dxXd6xXaexX3xXexX1xX50xX18xX1xX3xXbxX1xX5dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xX4x120fdxX18xX19xX3xXexX1xX6xX40xX3xXa2xX26xXaexX3xXexX1xX10xX17xX3xXa2xd001xXdxX3xX1xX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xX3xXexX41xXdxX3xX4xXa6xX4xX3xX3cxXdxX317xX40xX3xX4xX72xX2axX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xXd0xX1xXa6xXexX3xX178xXdxX317xX2axX3xf6cbxX1xX6xXdxX3xX40xX41xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xXaexX3xXcxX1xX37xX3xXexX76xXb6xX18xX19xX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX37xX3xXc4xX19xX2axX2bxXc8xX18xX3xXcbxX2axX59xX18xX3xXd0xX1xXd2xX4xX3xX18xX1xX10bxX18xX3xX40xX41xX18xX1xX187xX3xX1bxX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xX3xX18xX50xX2bxX3xX4xX72xX18xX3xXexXdexX40xX3xX16xX6xX3xX3cxX76xe503xX4xX3xX18xX19xX2axX2bxX373xX18xX3xX18xX1xX59xX18xX3xX4c2xX1xXa6xX4xX1xX3xcf0fxX2axX6xX18xXaexX3xX4xX1xX37xX3xX534xX2axX6xX18xX3xX4c2xX1xXdxX2cxX18xX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX4xX1x108cbxX40xX3xX4xX1xX41xXbxXaexX3xXdexX3xX41xX4xX1xXaexX3xX4c2xX317xX3xX4xX54xX3xX18xX19xX2axX291xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xf0cexX2e1xffeexX149xX3xX290xX291xX18xX19xX3xXexX1x10346xXdxXaexX3xXexX1xX54xX17xX3xX5xX2axX55fxX18xXaexX3xX4xX1xX2b2xX3xX16xX6xX3xX18xX1xf51dxX18xX19xX3xX3cxXdxX317xX40xX3xX4xX414xX18xX3xX4c2xX1xX325xX3xX4c2xX1xX7exX18xXaexX3xX39xX76xXb6xX18xX19xX3xX40x106f8xX4xXaexX3xX18xX1xX10bxXexX3xX5xX50xX3xX39xX10bxX18xX3xX3cxX3axX3xXexX1xX37xX3xXexd775xX4xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX3cxX317xX3xX4c2xX22xXbxX3xXexX1xX58bxXdxX3xXexX1xXa6xX17xX3xX19x126a5xX149xX3xXcxX16xX373xX18xX3xX4xX103xX3xX7xX2f4xX3xX3cxX325xXaexX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX37xX3xX7xc613xX3xX534xX2axX2bxX2cxXexX3xX3cxX22xX18xX1xX3xX4xXa6xX4xX3xX19xXdxX54xXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xX4c2xX1xX54xX3xXexX1xXdxX3xX3cxX317xX3xXexX1xXd2xX4xX3xX3cxX3dxX2bxX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xXcxXdxX2cxXbxX3xX3cxX325xXaexX3xX3cxX41xXdxX3xXa2xXdxX4cxX18xX3xX5xXd6xX18xX1xX3xX3cxX41xX17xX3xX159xX1cxX3xbbf4xX2cxX3xX1xX17xX41xX4xX1xX3xX39xX50xX3xX290xX72xX2axX3xXexX76xX3xXexX16xXdexX18xX1xX3xX178xX50xX2bxX3xX159xXa6xX17xX3xX4xXa6xX17xX3xXexX325xX40xX3xXexX5c1xXexX3xX39xX3axX3xX3cxXa6xX18xX1xX3xX19xXdxXa6xX3xXexXdexX18xX1xX3xX1xXdexX18xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX4cxX18xX3xX39xX50xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3x10b4cxX4c2xX317xX3xX4xX54xX3xX39xX5dxX18xX3xX57fxX2e1xX581xdd1dxX3xXabxX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xX3cxX72xX2axX3xX18xX7exX40xX3xX81xX82xX81xX82xX3xX39xX50xX3xX3cxX3axX3xX18dxX2axX10bxXexX3xX4xXa6xX4xX3xX19xXdxX54xXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xX18xX1x1208dxX40xX3xX3cxX3dxX2bxX3xX40xX41xX18xX1xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX4c2xX2cxX3xX1xX17xX41xX4xX1xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX18xX1xX5a3xX18xX19xX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xX4xX414xX18xX3xX5xX41xXdxX3xX4xX37xX6xX3xX18xX7exX40xX3xX81xX82xX81xX82xX149xX3xXcxX1xX10xX17xX3xX3cxX325xXaexX3xXexbc32xX18xX19xX3xX7xX5dxX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX16xXdxX317xX18xX3xX18xX19xX2axX291xX18xX3xXc4xX19xX59xX18xX3xX7xXa6xX4xX1xX3xX18xX1xX50xX3xX18xX76xXb6xX4xX3xX4c2xX2cxX3xX1xX17xX41xX4xX1xX3xX18xX7exX40xX3xX81xX82xX81xX82xX3xX3cxX76xX51fxX4xX3xX42axX2axX5dxX4xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX79xX18xX19xX3xX534xX2axX6xX3xX5xX50xX3xX199xXadxX82xX149xXabxX82xX82xX3xXexb05dxX3xX3cxX291xX18xX19xX18exX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX3cxX325xX3xXexX7fbxX3xX5xX4cxX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX37xX6xX3xX4xXa6xX4xX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX2cxX40xX3xXadxXadxXaexX2xc145xX149xX3xXcxX78fxX18xX19xX3xX7xX5dxX3xX39xX5dxX18xX3xXc4xX19xX59xX18xX3xX7xXa6xX4xX1xX3xX18xX1xX50xX3xX18xX76xXb6xX4xX3xX4xXa6xX4xX3xX159xX1cxXaexX3xX4xX103xX3xX534xX2axX6xX18xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX76xX103xX18xX19xX3xX39xX50xX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2cxXexX3xX4xX1xX17xX3xX4xXa6xX4xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX3cxX37xX3xX3cxXdxX3axX2axX3xX4c2xXdxX4cxX18xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX41xXexX3xX1c9xX199xXaexX81xX83axX3xX4c2xX2cxX3xX1xX17xX41xX4xX1xXaexX3xX4xX1xX2b2xX3xX4xX414xX18xX3xX198xXaexX189xX83axX3xX7xX5dxX3xX39xX5dxX18xX3xX4xX414xX18xX3xX5xX41xXdxX3xX4xX1xX76xX6xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2cxXexX3xX4xXa6xX4xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX159xXa6xX17xX3xX4xXa6xX17xX3xX4xX37xX6xX3xX159xX1cxX3xXcxX50xXdxX3xX4xX1xX31xX18xX1xXaexX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xXabxX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xX3cxX72xX2axX3xX18xX7exX40xX3xX81xX82xX81xX82xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX54xX3xX18xX76xXb6xX4xX3xX5xX50xX3xX1xX103xX18xX3xX2xX198xX1c9xX149xX82xX82xX82xX3xXexX7fbxX3xX3cxX291xX18xX19xX3xX6f8xX3cxX41xXexX3x10c8fxX984xXaexX1c9xX83axX3xX4c2xX2cxX3xX1xX17xX41xX4xX1xX706xX149xX3xXcxX7fbxX3xX5xX4cxX3xX18xX50xX2bxX3xX39xd932xX18xX3xXexX1xX10bxXbxX3xX7xX17xX3xX39xXb6xXdxX3xX2bxX373xX2axX3xX4xX72xX2axX149xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX3cxX325xX3xX4xX325xX3xX984xX3xX159xX1cxXaexX3xX4xX103xX3xX534xX2axX6xX18xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX76xX103xX18xX19xX3xX39xX50xX3xX1c9xX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX4xX325xX3xXexX7fbxX3xX5xX4cxX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX3cxX41xXexX3xXexX16xX373xX18xX3xX198xX82xX83axX18exX3xX984xX984xX3xX159xX1cxXaexX3xX4xX103xX3xX534xX2axX6xX18xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX76xX103xX18xX19xX3xX39xX50xX3xX984xX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX4xX325xX3xXexX7fbxX3xX5xX4cxX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX3cxX41xXexX3xXa2xX76xXb6xXdxX3xX81xX82xX83axX18exX3xXadxX3xX159xX1cxXaexX3xX4xX103xX3xX534xX2axX6xX18xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX76xX103xX18xX19xX3xX4xX325xX3xXexX7fbxX3xX5xX4cxX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX3cxX41xXexX3xXa2xX76xXb6xXdxX3xX198xX83axX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xXcxX1xX54xX17xX3xX5xX2axX55fxX18xX3xX4xX37xX6xX3xX4xXa6xX4xX3xX178xX1cxXaexX3xX18xX19xX50xX18xX1xXaexX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX39xX50xX3xX3cxXa6xX18xX1xX3xX19xXdxXa6xX3xX4xX37xX6xX3xX159xX1cxX3xX68exX2cxX3xX1xX17xX41xX4xX1xX3xX39xX50xX3xX290xX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX10bxX2bxXaexX3xX39xXdxX4cxX4xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX1xX55fxX40xX3xXa2xX17xX3xX18xX1xXdxX3axX2axX3xX18xX19xX2axX2bxX373xX18xX3xX18xX1xX59xX18xX3xX4c2xX1xXa6xX4xX1xX3xX534xX2axX6xX18xXaexX3xX4xX1xX37xX3xX534xX2axX6xX18xXaexX3xX18xX1xX76xX187xX3xX2fxX79xX18xX19xX3xXexXa6xX4xX3xX19xXdxX54xXdxX3xXbxX1xX325xX18xX19xX3xX40xbb60xXexX3xX178xX738xX18xX19xX3xX6f8xedbbxXd0x10607xX159xX706xXaexX3xX3cxX10bxX2axX3xXexX1xX72xX2axXaexX3xXexX1xX6xX2bxX3xX3cxX78fxXdxX3xX4xX1xX31xX18xX1xX3xX7xXa6xX4xX1xX3xX39xX50xX3xX534xX2axX2bxX3xX3cxX22xX18xX1xXaexX3xX18xX7exX18xX19xX3xX5xX26xX4xX3xX4xX1xX37xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xXaexX3xX18xX1xX50xX3xXexX1xX72xX2axXaexX3xX39xXdxX4cxX4xX3xXexX16xXa6xX18xX1xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX17xXa6xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX18xX1xXdxX3axX2axX3xX5xX72xX18xXaexX3xX4xX1xX58bxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX40xX1cxXexX3xX5xX72xX18xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX54xX3xX4xX1xX37xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xXaexX3xX178xX6xX18xX3xX534xX2axX54xX18xX3xX5x1090fxX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX39xX50xX3xX4xX54xX3xX18xX1xX50xX3xXexX1xX72xX2axXaexX3xXexX31xX18xX1xX3xX4xX1xX10bxXexX3xX3cxXb62xX4xX3xXexX1x10e74xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX1xXdxX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX7xX17xX3xX39xXb6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX76xX58bxX18xX19xX3xX18dxX2axX2bxX373xX18xc018xX3xX159xX373xX18xX3xX4xX41xX18xX1xX3xX3cxX325xXaexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX5a3xX18xX19xX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xX3cxX72xX2axX3xX18xX7exX40xX3xX18dxX2axX10bxXexX3xX1xXdxX4cxX18xX3xXexX1xX373xX40xX3xX40xX1cxXexX3xX7xX5dxX3xX18xX19xX2axX2bxX373xX18xX3xX18xX1xX59xX18xX3xX4c2xX1xXa6xX4xX3xX5xX50xX40xX3xX54xX18xX1xX3xX1xX76xX2f4xX18xX19xX3xX3cxX2cxX18xX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xXaexX3xX3cxX325xX3xX5xX50xX3xX18xX1xX5a3xX18xX19xX3xX54xX18xX1xX3xX1xX76xX2f4xX18xX19xX3xXexdc9fxX3xXa2xX22xX4xX1xX3xX2fxX57fxX29fxd33cxX2e1xXacxX2xX1c9xX18exX3xX18xX7exX40xX3xX81xX82xX81xX82xX3xX5xX50xX3xX18xX7exX40xX3xX4xX2axX5dxXdxX3xX4xX37xX6xX3xX4c2xX2cxX3xX1xX17xX41xX4xX1xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xXexX16xX2axX18xX19xX3xX1xX41xX18xX3xX18xX373xX18xX3xX4xXa6xX4xX3xX159xX1cxXaexX3xX4xX103xX3xX534xX2axX6xX18xX3xXexX16xX2axX18xX19xX3xX76xX103xX18xX19xX3xX39xX50xX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX39xXcfcxX6xX3xX1xX17xX50xX18xX3xXexX1xX50xX18xX1xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xXaexX3xX39xXcfcxX6xX3xX1xX17xX50xX18xX3xXexX10bxXexX3xXexX1xX37xX3xXexX5d9xX4xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX4c2xX1xX2f4xXdxX3xX4xX79xX18xX19xX3xX40xXb6xXdxX3xX39xXcfcxX6xX3xX4xX1xX2axX3dxX18xX3xX178xX22xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX3cxX17xX41xX18xX3xX81xX82xX81xX2xXacxX81xX82xX81xX198xXc60xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xXa5xX6xX2axX3xX4c2xX1xXdxX3xX18xX19xX1xX10xX3xX4xXa6xX4xX3xX178xX1cxXaexX3xX18xX19xX50xX18xX1xXaexX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX5xX50xX3xX16xX47bxX3xX4xXa6xX4xX3xX39xX10bxX18xX3xX3cxX3axX3xX5xXdxX373xX18xX3xX534xX2axX6xX18xXaexX3xXcxX1xX37xX3xXexX76xXb6xX18xX19xX3xXc4xX19xX2axX2bxXc8xX18xX3xXcbxX2axX59xX18xX3xXd0xX1xXd2xX4xX3xX4c2xX1xcab0xX18xX19xX3xX3cxX22xX18xX1xXaexX3xX5x11945xX18xX1xX3xX39xX26xX4xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX4c2xX1xX79xX18xX19xX3xX4xX1xX2b2xX3xX4xX325xX3xXc10xX3xX18xX19xX1xXe5cxX6xX3xXexX7exX18xX19xX3xXexX16xX76xX2f4xX18xX19xX3xX4c2xXdxX18xX1xX3xXexX2cxXaexX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexX16xXdxX317xX18xX3xX3cxX10bxXexX3xX18xX76xXb6xX4xX3xX40xX50xX3xX4xX414xX18xX3xX5xXdxX373xX18xX3xX534xX2axX6xX18xX3xX3cxX2cxX18xX3xXexX1xX2axX3xX18xX1xX55fxXbxX3xX4xX37xX6xX3xX1xX50xX18xX19xX3xXexX16xXdxX4cxX2axX3xX18xX19xX76xX58bxXdxX149xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX3cxX17xX41xX18xX3xX18xX3axX18xX3xX4c2xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX76xXb6xX4xX3xX4xX1xX22xX2axX3xXexXa6xX4xX3xX3cxX1cxX18xX19xX3xX18xXb62xX18xX19xX3xX18xX3axX3xXa2xX17xX3xXa2xX22xX4xX1xX3xX178xX4cxX18xX1xX3xX2fxX57fxX29fxXd06xX2e1xXacxX2xX1c9xXaexX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX7xX612xX3xX5xX50xX3xX40xX1cxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX5a3xX18xX19xX3xX4xX2d0xX2axX3xX4xXa6xX18xX1xX3xX534xX2axX6xX18xX3xXexX16xbe0axX18xX19xXaexX3xX19xX325xXbxX3xXbxX1xX72xX18xX3xXexX41xX17xX3xXexX1xX373xX40xX3xX39xXdxX4cxX4xX3xX5xX50xX40xXaexX3xXexX1xX2axX3xX18xX1xX55fxXbxX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX76xX58bxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX1cxX18xX19xXaexX3xX3cxX325xX18xX19xX3xX19xX325xXbxX3xX4xX1xX17xX3xXexX7exX18xX19xX3xXexX16xX76xX2f4xX18xX19xX149xX3xXcxX1xX10xX17xX3xX3cxX325xXaexX3xX4xX2d0xX3xX2xX83axX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX7xX612xX3xX19xX325xXbxX3xXbxX1xX72xX18xX3xXexX7exX18xX19xX3xX82xXaexX82xXabxX83axX3xXb6bxX2e1xXd0xX149xX3xXcxX1xX37xX3xXexX76xXb6xX18xX19xX3xX3cxX3axX3xX18xX19xX1xX22xX3xX4xXa6xX4xX3xX178xX1cxXaexX3xX18xX19xX50xX18xX1xXaexX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX4xX72xX18xX3xX18xX1xX55fxX18xX3xXexX1xX2d0xX4xX3xX16xX47bxX3xX3cxXdxX3axX2axX3xX18xX50xX2bxX3xX3cxX317xX3xX4xX325xX3xX534xX2axX2bxX2cxXexX3xXexX59xX40xX3xX4xX1xX31xX18xX1xX3xXexX16xX22xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX103xX18xX149xX3xXcxX2b2xX18xX1xX3xX37xX2bxXaexX3xX1bxX290xXc4xX2e1xXaexX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xX4xXa6xX4xX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xXbxX1xX54xXdxX3xX3cxX76xX6xX3xX18xX1cxXdxX3xXa2xX2axX18xX19xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX18xX19xX2axX291xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX39xX50xX17xX3xX178xX50xX18xX3xX178xX41xX4xXaexX3xXexX1xX54xX17xX3xX5xX2axX55fxX18xX3xX3cxX317xX3xX3cxX76xX6xX3xX16xX6xX3xX18xX19xX1xX22xX3xX534xX2axX2bxX2cxXexXaexX3xX4c2xX2cxX3xX1xX17xX41xX4xX1xX3xXexX16xXdxX317xX18xX3xX4c2xX1xX6xXdxX3xX534xX2axX2bxX2cxXexX3xX5xXdxX4cxXexX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xXcxX1xX37xX3xXexX76xXb6xX18xX19xX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXc4xX19xX2axX2bxXc8xX18xX3xXcbxX2axX59xX18xX3xXd0xX1xXd2xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX16xX738xX18xX19xXaexX3xX178xX4cxX18xX1xX3xX534xX2axX6xX18xX3xX5xXdxX373xX2axXaexX3xX18dxX6xX3xXa2xX59xX18xX3xX4xX1xX31xX18xX1xX3xX5xX50xX3xX40xX1cxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX5a3xX18xX19xX3xX18xX19xX2axX2bxX373xX18xX3xX18xX1xX59xX18xX3xX4c2xX1xXdxX2cxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX17xX41xXexX3xX3cxX1cxX18xX19xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX4xX1xX55fxX40xX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxXaexX3xX18xX1xXdxX3axX2axX3xX4xX79xX18xX19xX3xXexX16xXdexX18xX1xXaexX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX534xX2axX6xX18xX3xXexX16xXf68xX18xX19xX3xX4c2xX1xX79xX18xX19xX3xXexX1xX317xX3xXexX16xXdxX317xX18xX3xX4c2xX1xX6xXdxX149xX3xXc4xX19xX76xX58bxXdxX3xX3cxX2d0xX18xX19xX3xX3cxX72xX2axX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX37xX3xX4xX468xX18xX19xX3xX178xXdxX317xX2axX3xXa2xX76xX103xX18xX19xX3xX2xX82xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX4cxX18xX3xXexX5dxXexX3xX18xX19xX2axX291xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX39xXb6xXdxX3xXexX7fbxX3xX5xX4cxX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX3cxX41xXexX3xXexXcfcxX3xX1xX103xX18xX3xX199xX199xX3xX3cxX2cxX18xX3xXabxXadxX83axXaexX3xX3cxX291xX18xX19xX3xXexX1xX58bxXdxX3xX18xX1xX5c1xX4xX3xX18xX1xX2f4xXaexX3xXbxX1xX373xX3xX178xXdexX18xX1xX3xX4xXa6xX4xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xX2bxX2cxX2axX3xX4c2xfce7xX40xX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xXcxX1xX37xX3xXexX76xXb6xX18xX19xX3xXc4xX19xX2axX2bxXc8xX18xX3xXcbxX2axX59xX18xX3xXd0xX1xXd2xX4xX3xX3cxX3axX3xX18xX19xX1xX22xX3xXexXcfcxX18xX19xX3xX178xX1cxXaexX3xX4xX103xX3xX534xX2axX6xX18xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX76xX103xX18xX19xX3xX39xX50xX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xXbxX1xXa6xXexX3xX3cxX1cxX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX50xX17xX3xXexX1xXdxX3xX3cxX2axX6xX3xX2bxX373xX2axX3xX18xX76xXb6xX4xX3xX39xX3axX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xXaexX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xXexX76xX3xX18xX1xX59xX18xXaexX3xX4c2xX317xX3xX4xX54xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3x1035bxX2e1xXd06xXaexX3xX57fxX2e1xX581xX149xX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX37xXaexX3xXcxX1xX37xX3xXexX76xXb6xX18xX19xX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX37xXaexX3xX4xXa6xX4xX3xX159xX1cxXaexX3xX18xX19xX50xX18xX1xX3xXbxX1xX54xXdxX3xXexX1xX76xX58bxX18xX19xX3xX18dxX2axX2bxX373xX18xX3xX3cxX79xX18xX3xX3cxX5dxX4xXaexX3xX4c2xXdxX317xX40xX3xXexX16xX6xXaexX3xX18dx1060exX3xX5xXc10xX3xX39xX3axX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xXaexX3xXexXcfcxX3xX3cxX325xX3xX3cxX76xX6xX3xX16xX6xX3xX4xXa6xX4xX3xX178xXdxX4cxX18xX3xXbxX1xXa6xXbxX3xX4xX72xX18xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX3cxX5dxXdxX3xX39xXb6xXdxX3xX39xXdxX4cxX4xX3xX4xX1xX55fxX40xX3xXexX16xXc8xX149xX3xXcxX41xX17xX3xX3cxXdxX3axX2axX3xX4c2xXdxX4cxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1xX31xX18xX1xX3xX534xX2axX2bxX3axX18xX3xX4xXa6xX4xX3xX4xX10bxXbxX3xX7xa83bxX18xX3xX7xX50xX18xX19xX3xX3cxX5dxXdxX3xXexX1xX17xX41xXdxX3xX39xXb6xXdxX3xXa2xX59xX18xXaexX3xX3cxX3dxX2bxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xXb6bxXd0xXb6dxX159xX3xX3cxX317xX3xX178xX50xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1xX37xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX4cxX18xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX149xX3xX2fxX79xX18xX19xX3xXexXa6xX4xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX7xX612xX3xX19xX5c1xX18xX3xX39xXb6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX3cxX2axX6xXaexX3xX4c2xX1xX10xX18xX3xXexX1xX76xX2f4xX18xX19xXaexX3xX4c2xX7fbxX3xX5xX2axX55fxXexXaexX3xX18xX1xX738xX40xX3xX3cxXa6xX18xX1xX3xX19xXdxXa6xX3xX18xX7exX18xX19xX3xX5xX26xX4xX3xX4xXa6xX18xX3xX178xX1cxX3xX39xX50xX3xX18dxX13aexX3xX5xXc10xX3xX18xX19xX1xXdxX373xX40xX3xX18xX19xX76xX58bxXdxX3xX3cxX2d0xX18xX19xX3xX3cxX72xX2axX3xX4c2xX1xX79xX18xX19xX3xX1xX17xX50xX18xX3xXexX1xX50xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX4cxX40xX3xX39xX5d9xXaexX3xX4xXa6xX4xX3xXexX55fxXbxX3xXexX1xX317xXaexX3xX4xXa6xX3xX18xX1xX59xX18xX3xX5xXdxX373xX18xX3xX534xX2axX6xX18xX149xX3xX2fxX79xX18xX19xX3xX4c2xX1xX6xXdxX3xX534xX2axX6xX3xXexX16xX2axX2bxX3axX18xX3xXexX1xX79xX18xX19xXaexX3xX178xXa6xX17xX3xX4xX1xX31xXaexX3xX534xX2axX6xX3xX3cxX325xX3xX178xXdxX317xX2axX3xXa2xX76xX103xX18xX19xX3xX18xX1xX5a3xX18xX19xX3xX18xX19xX50xX18xX1xXaexX3xX3cxX103xX18xX3xX39xX22xXaexX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX5xX50xX40xX3xXexX5dxXexXaexX3xX3cxX291xX18xX19xX3xXexX1xX58bxXdxX3xXbxX1xX373xX3xX178xXdexX18xX1xX3xX18xX1xX5a3xX18xX19xX3xX18xX19xX50xX18xX1xXaexX3xX3cxX103xX18xX3xX39xX22xXaexX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX5xX50xX40xX3xX4xX1xX76xX6xX3xXexX5dxXexX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xXcxX1xX37xX3xXexX76xXb6xX18xX19xX3xX2bxX373xX2axX3xX4xX72xX2axX3xX4xXa6xX4xX3xX159xX1cxXaexX3xX4xX103xX3xX534xX2axX6xX18xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX76xX103xX18xX19xXaexX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xXexX1xX76xX58bxX18xX19xX3xX18dxX2axX2bxX373xX18xX3xX178xXa6xX17xX3xX4xXa6xX17xX3xX39xX10bxX18xX3xX3cxX3axX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX18xX19xX2axX291xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX39xX50xX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX4cxX18xX3xX3cxX22xX18xX1xX3xX4c2x115d6xX3xX2xX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xX2xX3xX5xX72xX18xX149xX3xXcxX1xX37xX3xXexX76xXb6xX18xX19xX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX37xX3xX4xX468xX18xX19xX3xX534xX2axX2bxX2cxXexX3xX3cxX22xX18xX1xXaexX3xX18xX19xX6xX2bxX3xXexXcfcxX3xX3cxX72xX2axX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xX189xXaexX3xX7xX612xX3xX3cxXdxX3axX2axX3xX4xX1xX2b2xX18xX1xX3xX39xX5dxX18xX3xXexXcfcxX3xX18xX103xXdxX3xX4c2xX1xX79xX18xX19xX3xXexXdxX373xX2axX3xX3cxX76xX51fxX4xX3xXexXdxX3axX18xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXa6xX4xX3xX4xX79xX18xX19xX3xXexX16xXdexX18xX1xXaexX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX4xX325xX3xX18xX7exX18xX19xX3xX5xX26xX4xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX18xX19xX2axX291xX18xX3xX39xX5dxX18xX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xXcxX41xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX325xX6xXaexX3xXexX7fbxX3xX5xX4cxX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xXabxX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xX3cxX72xX2axX3xX18xX7exX40xX3xX81xX82xX81xX82xX3xX3cxX41xXexX3xX199xX984xXaexX189xX83axX3xX6f8xX7xX17xX3xX39xXb6xXdxX3xX7xX5dxX3xXcxX1xX37xX3xXexX76xXb6xX18xX19xX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX37xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4c2xX2cxX3xX1xX17xX41xX4xX1xX706xXaexX3xX3cxX2d0xX18xX19xX3xXexX1xX2d0xX3xX2xX199xX61xXabxX984xX3xXexX2b2xX18xX1xXaexX3xXexX1xX50xX18xX1xX3xXbxX1xX5dxX3xX39xX50xX3xX5xX50xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xX3cxX2d0xX18xX19xX3xXexX1xX2d0xX3xX984xX3xX39xX3axX3xXexX7fbxX3xX5xX4cxX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4c2xX1xX2axX3xX39xX26xX4xX3xX159xX5c1xX4xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX159xX1cxX3xX39xX50xX3xXa2xX2axX2bxX373xX18xX3xX1xX54xXdxX3xXb6dxXdxX3axX18xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX6f8xX7xX6xX2axX3xXexX2b2xX18xX1xX3xXc4xX19xX1xX4cxX3xX581xX18xX3xX39xX50xX3xX290xX50xX3xXc4xX1426xX18xX19xX706xX149xX3xXcxX2axX2bxX3xX18xX1xXdxX373xX18xXaexX3xX7xX17xX3xX39xXb6xXdxX3xX534xX2axXc10xX3xX2xXaexX3xXexX1xX2d0xX3xX1xX41xX18xX19xX3xX39xX3axX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX39xX50xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX4xX37xX6xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xX3cxXd6xX3xX7xX5d9xXexX3xX19xXdxX54xX40xX149xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX3cxX325xXaexX3xX4xX325xX3xX81xX3xX5xXe5cxX18xX1xX3xX39xX26xX4xX3xXexX7fbxX3xX5xX4cxX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX4xX414xX18xX3xX16xX10bxXexX3xXexX1xX10bxXbxX3xX5xX50xX3xX39xX5dxX18xX3xX57fxX2e1xX581xX3xX39xX50xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX18xX79xX18xX19xX3xXexX1xX79xX18xX3xX40xXb6xXdxX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xXcxX41xXdxX3xX1xX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xX3xXexX16xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX18xXaexX3xX2fxX1xX37xX3xXexX22xX4xX1xX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xXc4xX19xX2axX2bxXc8xX18xX3xX290xXdexX18xX1xX3xXcbxX2d0xX18xX19xX3xX3cxXd6xX3xX2bxX373xX2axX3xX4xX72xX2axX3xXa5xX2f4xX3xX68exX2cxX3xX1xX17xX41xX4xX1xX3xX39xX50xX3xX290xX72xX2axX3xXexX76xX3xX4c2xXdxX317xX40xX3xX3cxXdxX317xX40xX3xXexX16xXa6xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX4cxX40xX3xX4xX37xX6xX3xX4xXa6xX4xX3xXexX78fxX3xX4xX1xX2d0xX4xXaexX3xX4xXa6xX3xX18xX1xX59xX18xX3xX5xXdxX373xX18xX3xX534xX2axX6xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX39xXdxX4cxX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xXa2xX47bxXdxXaexX3xX3cxX79xX18xX3xX3cxX5dxX4xX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX39xX50xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX18xX19xX2axX291xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX18exX3xX3cxX291xX18xX19xX3xXexX1xX58bxXdxXaexX3xX2bxX373xX2axX3xX4xX72xX2axX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX1xX22xX3xX18dxXd6xX3xXc4xX19xX1xXdxX3xXa5xX103xX18xX3xX4c2xXdxX317xX40xX3xX3cxXdxX317xX40xX3xXexX16xXa6xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX4cxX40xX3xX3cxX5dxXdxX3xX39xXb6xXdxX3xX39xX10bxX18xX3xX3cxX3axX3xXb6bxXd0xXb6dxX159xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX68exaccdxX3xX4xX1xX5dxX18xX19xX3xX7xX41xXexX3xX5xX2f4xX3xX39xX50xX3xX18xX41xX17xX3xX39xX128axXexX3xXexXdxX373xX2axX3xXexX1xX17xXa6xXexX3xX5xX468xX3xX68exX1xX2axX3xX68exXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xXf68xX18xX19xX3xX3cxXdxX317xX40xX3xXc4xX19xX1xXdxX3xXa5xX103xX18xX3xXexX16xX76xXb6xX4xX3xX18xX19xX50xX2bxX3xX81xX198xXacxXadxX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xX0xXdxX40xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX182xXdxXa2xXexX1xX187xX3xX189xX82xX82xXbxX18dxX18exX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX187xX3xX199xXabxXabxXbxX18dxX18exXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX187xX61xX61xXdxX149xX178xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX149xX39xX18xX61xX18xX10xX182xX7xX61xX81xX82xX81xX189xX61xX2xX198xX1c9xXa2xX199xX2xX199xX199xX1c9xX199xX199xXexX189xX81xX2xX82xX5xX199xXacxX984xX149xX1dcxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xX3xXexX16xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX37xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2bxX3xX40xX41xX18xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX4cxX18xX3xX39xX50xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX18xX7exX40xX3xX81xX82xX81xX82xXaxX3xX182xXdxXa2xXexX1xX9xXaxX189xX82xX82xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX199xXabxXabxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18dxXexXacxX6xX5xXdxX19xX18xX187xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX18exXaxX12xX290xXdxX317xX40xX3xX4xX72xX2axX3xX1xX2axX2bxX4cxX18xX3xXc4xX19xX6xX3xXa5xX103xX18xX3xXexX1xX6xX40xX3xXa2xX26xX3xX1xX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xX3xXexX16xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX18xX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xX2fxX1xX37xX3xXexX22xX4xX1xX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xX2bxX373xX2axX3xX4xX72xX2axX3xX2fxX1xX37xX3xXexX22xX4xX1xX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xX4xXa6xX4xX3xX1xX2axX2bxX4cxX18xXaexX3xXexX1xX22xX3xX18dxXd6xXaexX3xXexX1xX50xX18xX1xX3xXbxX1xX5dxX3xXbxX1xX54xXdxX3xXexX7exX18xX19xX3xX4xX76xX58bxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX178xX6xX18xX3xX4xX1xX2b2xX3xX3cxX41xX17xX3xX4xX79xX18xX19xX3xXexXa6xX4xX3xXb6bxXd0xXb6dxX159xX3xX4xXa6xX4xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX18xX325xXdxX3xX4xX1xX2axX18xX19xX149xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX3cxX325xXaexX3xXexX16xXf68xX18xX19xX3xX3cxXdxX317xX40xX3xX5xX50xX3xXexX1xX22xX3xX18dxXd6xX3xXc4xX19xX1xXdxX3xXa5xX103xX18xXaexX3xXcxXd0xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX325xX6xXaexX3xX4xXa6xX4xX3xX1xX2axX2bxX4cxX18xX3xXc4xX79xX18xX19xX3xX2fxX5dxX18xX19xXaexX3xX290xX79xX18xX19xX3xXa5xX103xX18xXc60xX3xX290xX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX18xX50xX17xX3xX4c2xX1xX79xX18xX19xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX4cxX18xX3xX4c2xXc10xX3xX4xX6xX40xX3xX4c2xX2cxXexX3xXb6bxXd0xXb6dxX159xX3xX39xXb6xXdxX3xX4xX1xX37xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xXexX1xXdexX3xXbxX1xX54xXdxX3xX4xX1xX22xX2axX3xX1xX17xX50xX18xX3xXexX17xX50xX18xX3xXexX16xXa6xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX4cxX40xX149xX3xX2fxX1xX37xX3xXexX22xX4xX1xX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xX4xX468xX18xX19xX3xX2bxX373xX2axX3xX4xX72xX2axX3xX4xXa6xX4xX3xX18xX19xX50xX18xX1xX3xXexX78fxX3xX4xX1xX2d0xX4xX3xX16xX50xX3xX7xX17xXa6xXexX3xX5xX41xXdxX3xXexX17xX50xX18xX3xX178xX1cxX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX4xX37xX6xX3xX3cxX103xX18xX3xX39xX22xX3xX40xXdexX18xX1xXaexX3xX178xXa6xX17xX3xX4xXa6xX17xX3xX5xX41xXdxX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xX18xX2cxX2axX3xX4xX325xX3xX4c2xX1xX325xX3xX4c2xX1xX7exX18xXaexX3xX39xX76xXb6xX18xX19xX3xX40xX5c1xX4xX3xX3cxX317xX3xX4c2xX22xXbxX3xXexX1xX58bxXdxX3xX3cxXdxX3axX2axX3xX4xX1xX2axX2bxX317xX18xX18exX3xX3cxX291xX18xX19xX3xXexX1xX58bxXdxXaexX3xX2bxX373xX2axX3xX4xX72xX2axX3xX4xXa6xX4xX3xX18xX19xX50xX18xX1xX3xX3cxX79xX18xX3xX3cxX5dxX4xX3xX4xX1xX37xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX178xXa6xX17xX3xX4xXa6xX17xX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2cxXexX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX4cxX18xXaexX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX18xX19xX2axX291xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xXaexX3xX4xX17xXdxX3xX3cxX59xX2bxX3xXexX16xX2f4xX3xXexX1xX50xX18xX1xX3xX4xX1xX2b2xX3xXexXdxX373xX2axX3xX3cxXa6xX18xX1xX3xX19xXdxXa6xX3xX1xX17xX50xX18xX3xXexX1xX50xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX4cxX40xX3xX39xX5d9xX3xX18xX7exX40xX3xX81xX82xX81xX82xX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xX29fxXb6xXdxX3xX4xXa6xX4xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX1xX2axX2bxX317xX18xX3xXexXdxX2cxXbxXaexX3xX2bxX373xX2axX3xX4xX72xX2axX3xXexX16xX76xXb6xX4xX3xX18xX19xX50xX2bxX3xX2xX198xX3xXacxX3xX189xX3xXbxX1xX54xXdxX3xX1xX17xX50xX18xX3xXexX1xX50xX18xX1xX3xXadxX198xX83axX3xX4c2xX2cxX3xX1xX17xX41xX4xX1xX149xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xX189xXaexX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xX7xX612xX3xXexX78fxX3xX4xX1xX2d0xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xX3xX39xX3axX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX3cxX317xX3xX18xX5c1xX40xX3xX178xX5c1xXexX3xXexXdexX18xX1xX3xX1xXdexX18xX1xX3xXexX16xXdxX317xX18xX3xX4c2xX1xX6xXdxX3xX4xX37xX6xX3xX4xXa6xX4xX3xX4xX1xX37xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xXaexX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xXaexX3xX4c2xXdxX373xX18xX3xX534xX2axX2bxX2cxXexX3xX3cxXdxX3axX2axX3xX4xX1xX2axX2bxX317xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xXexXcfcxX3xX4xXa6xX4xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX4xX1xX55fxX40xX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX4xXa6xX4xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xX4xX325xX3xX4c2xX1xX54xX3xX18xX7exX18xX19xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX18xX19xX2axX291xX18xX3xX39xX5dxX18xX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xX0xXdxX40xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX182xXdxXa2xXexX1xX187xX3xX189xX82xX82xXbxX18dxX18exX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX187xX3xX198xX81xX198xXbxX18dxX18exXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX187xX61xX61xXdxX149xX178xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX149xX39xX18xX61xX18xX10xX182xX7xX61xX81xX82xX81xX189xX61xX2xX198xX1c9xXa2xX199xX2xX199xX199xX189xX199xX198xXexX189xX198xX1c9xX199xX5xX198xXacxX40xX19xXacxX82xX81xXadxX82xX149xX1dcxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX19xX1xX22xX3xXexX16xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX37xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2bxX3xX40xX41xX18xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX4cxX18xX3xX39xX50xX3xX19xXdxX54xXdxX3xX18xX19xX59xX18xX3xX39xX5dxX18xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX18xX7exX40xX3xX81xX82xX81xX82xXaxX3xX182xXdxXa2xXexX1xX9xXaxX189xX82xX82xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX198xX81xX198xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18dxXexXacxX6xX5xXdxX19xX18xX187xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX18exXaxX12xX2fxX1xX37xX3xXexX22xX4xX1xX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xXc4xX19xX2axX2bxXc8xX18xX3xX290xXdexX18xX1xX3xXcbxX2d0xX18xX19xX3xX2bxX373xX2axX3xX4xX72xX2axX3xX4xXa6xX4xX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xX16xX50xX3xX7xX17xXa6xXexXaexX3xX3cxX3dxX2bxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xX3xX4xX79xX18xX19xX3xX18xX1xX5a3xX18xX19xX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xX4xX2axX5dxXdxX3xX18xX7exX40xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX17xXa2xX2bxXaxX12xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xX4xX468xX18xX19xX3xX4xX325xX3xX4xX1xX2b2xX3xX3cxX41xX17xXaexX3xX2bxX373xX2axX3xX4xX72xX2axX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xX4xX5d9xX3xXexX1xX317xX3xX4xX5d9xX3xXexX1xX317xX3xX3cxX5dxXdxX3xX39xXb6xXdxX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX3xXb6bxXd0xXb6dxX159xX3xX4xX6xX17xX3xXexX5dxX4xX3xX159xX5c1xX4xX3xXc4xX6xX40xX149xX3xXcxX1xX10xX17xX3xX3cxX325xXaexX3xXexX17xX50xX18xX3xX178xX1cxX3xXa2xXdxX4cxX18xX3xXexX31xX4xX1xX3xXb6bxXd0xXb6dxX159xX3xX534xX2axX6xX3xX3cxX22xX6xX3xX178xX50xX18xX3xX4xXa6xX4xX3xX3cxX22xX6xX3xXbxX1xX76xX103xX18xX19xX3xXc4xX79xX18xX19xX3xX2fxX5dxX18xX19xXaexX3xXcxX16xXdxX4cxX2axX3xXa5xX103xX18xXaexX3xX1bxX50xX3xXcxX16xX2axX18xX19xXaexX3xX290xX79xX18xX19xX3xXa5xX103xX18xX3xX1xX17xX50xX18xX3xXexX10bxXexX3xX4xX79xX18xX19xX3xX39xXdxX4cxX4xX3xX4xX414xX18xX3xX5xX41xXdxX3xXexX16xX76xXb6xX4xX3xX18xX19xX50xX2bxX3xX984xX82xXacxXadxX149xX3xd2e8xXdxX373xX18xX19xX3xX4c2xX1xX2axX3xX39xX26xX4xX3xXb6bxXd0xXb6dxX159xX3xX534xX2axX6xX3xX3cxX22xX6xX3xX178xX50xX18xX3xXexX1xX22xX3xX18dxXd6xX3xXc4xX19xX1xXdxX3xXa5xX103xX18xX3xX3cxX76xX51fxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX41xX18xX3xX1xX17xX50xX18xX3xXexX1xXdxX4cxX18xX3xXexX16xX76xXb6xX4xX3xX18xX19xX50xX2bxX3xX984xX82xXacxX1c9xX149xX3xX2fxX1xX37xX3xXexX22xX4xX1xX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX2b2xX18xX1xX3xX2bxX373xX2axX3xX4xX72xX2axX3xX2fxX1xX37xX3xXexX22xX4xX1xX3xX2dexX159xXc4xX2e1xX3xXexX1xX22xX3xX18dxXd6xX3xXc4xX19xX1xXdxX3xXa5xX103xX18xX3xXexX16xX26xX4xX3xXexXdxX2cxXbxX3xX4xX1xX2b2xX3xX3cxX41xX17xXaexX3xX3cxXdxX3axX2axX3xX1xX50xX18xX1xXaexX3xX4c2xX22xXbxX3xXexX1xX58bxXdxX3xX178xX50xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX40xXb62xXexX3xX178xX738xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1xX37xX3xX3cxX72xX2axX3xXexX76xXaexX3xX4c2xX1xX79xX18xX19xX3xX5xX50xX40xX3xX54xX18xX1xX3xX1xX76xX2f4xX18xX19xX3xX4xX1xX2axX18xX19xX3xX3cxX2cxX18xX3xXexXdxX2cxX18xX3xX3cxX1cxX3xX4xX37xX6xX3xXa2xX26xX3xXa6xX18xX149xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX581xX2axXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXb6dxXdxX18xX1xX3xX1bxX738xX18xX19xX3xX0xX61xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX61xXbxX12
Minh Hằng