Thúc đẩy phát triển kinh tế hộ ở nông thôn
(Baothanhhoa.vn) - Phát triển kinh tế hộ ở nông thôn đang được các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai trên cơ sở bám sát thực tiễn của địa phương trong tiến trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ tập trung, hiệu quả.
3d02x4b54xce59xaeb0xbdfdx9103x6c27xfe91x6875xX7x8920xba79x7a25xfb45xd7a4xd461xX5x7e7bxXaxc0b0xXcxX1x77d5xX4xX3x79afxdb1exf5efxX3xXbxX1xdc14xXexX3xXexcaa9xXdxad08x111ecxX3xe1d8xXdxX25xX1xX3xXex91d3xX3xX1x8ad8xX3xc36cxX3xX25x81ddxX25xdbc0xX3xXexX1xX35xX25xX0xfd29xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa954xX10xX6xf696xXaxX12xX3xea8bxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xX1xX30xX3xX32xX3xX25xX35xX25xX37xX3xXexX1xX35xX25xX3xX18xX6xX25xX37xX3xX18xeb99xee75xX4xX3xX4xX1exX4xX3xX18xb77dxX6xX3xXbxX1xX7cxc9a4xX25xX37xX3xXexX22x108afxX25xX37xX3xXexf3a5xX25xX1xX3xXex55fdxXbxX3xXexX22xbe03xX25xX37xX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX22xe09bxX25xX3xX4xX8bxX3xX7xX32xX3xeefaxX1ex55bcxX3xX7xX1exXexX3xXexX1xe4eexX4xX3xXexXdxec67xX25xX3xX4xdd35xX6xX3xX18xX85xX6xX3xXbxX1xX7cxX8bxX25xX37xX3xXexX22xX91xX25xX37xX3xXexXdxX2dxX25xX3xXexX22x58c4xX25xX1xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX25xX35xX25xX37xX3xX25xX37xX1xXdx8902xXbxb3ebxX3xa9b1x11066xX1axX3xX50xXc4xX25xX37xX3xX25xX35xX25xX37xX3xXexX1xX35xX25xX3xXbcx8458xXdxcb74xX3xb766xX2dxX25xX3xX25xX6xX1axX102xX3xXexX22xXb1xX25xX3xX18xX85xX6xX3xXbax4f4exX25xX3xXexX96xX25xX1xX3xX25xX37xX12fxX1axX3xX4xX12fxX25xX37xX3xX4xedb1xX3xX25xX1xXdxb2d7xXa0xX3xXbcxX35xX3xX1xXe8xX25xX1xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xX1xX30xX3xXexX9bxXbxX3xXexX22xXa0xX25xX37xX102xX3xX1xXdxX100xXa0xX3x7b5cxXa0x10f20xX11axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7435xX91xX50xX1axXaxX12xX0xXdxXbcxX37xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX11axXbaxX6xX91xXexX1xX6xX25xX1xX1xX91xX6xX11ax4a7fxX25xX3exX25xX10xeb5cxX7xX3exX2x4c49x5a53xX2xX3exa018xX1b4xX50xb009x94b5xf7abxX1bbxX1bcxX1b8xX1b8xXexX1b4xX2xX1bbxba9cxX5xX1b5xX11axe190xXbxX37xXaxX3xX3exX12xX3xc56dxX1xXdxX147xXa0xX3xX1xX30xX3xX50xX105xX25xX3xX32xX3xX104xa3bfxX3xX4dxX91xc211xX25xX37xX3xX1d2xX37xc19axX4xX3x81acxX4dxX91xX1e6xX25xX37xX3xX4dxX142xX6x952exX3xX18x52dfxXa0xX3xXexX7cxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX25xXa0xX35xXdxX3xXexX22x9953xX25xX37xX3xXexX1xXcdxX1axX3xX7xX17axX25xX11axX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX91xX50xX1axXaxX12x9e7fxX1e2xX3xX4dxX91xX1e6xX25xX37xX3xX11cxX35xX25xX37xX3xX1efxX4dxX91xX1e6xX25xX37xX3xX4dxX142xX6xX1f9xX3xX1xXdxX100xX25xX3xX4xX142xX3xX2xX11axX2xX1c6xX2xX3xX1xX30xX3xX50xX105xX25xX102xX3xX4xX1xXcdxX3xX1axX2dxXa0xX3xX7xX17axX25xX3xX104xXa0x86e6xXexX3xX25xX35xX25xX37xX3xX25xX37xX1xXdxX100xXbxX11axX3xX1d2xX1x754bxX25xX37xX3xX25xb663xXbcxX3xX37xX1fcxX25xX3xX18xX105xX1axX102xX3xX25xX1x4e82xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXa0xX1axX3xXexbc8dxXexX3xX5xX7dxXdxX3xXexX1xX2dxX3xX1abxX147xX3xX18xX271xXexX3xX18xX6xXdxX102xX3xX25xX1xXdxX147xXa0xX3xX1xX30xX3xX50xX105xX25xX3xXexX22xX91xX25xX37xX3xX104xX1e2xX3xX18xX1e2xX3xXbcx7969xX25xX1xX3xX50xX2d3xX25xX3xX18xX1fcxXa0xX3xXexX7cxX3xX104xX105xX1axX3xX50xXc4xX25xX37xX3xX4xX1exX4xX3xXbcxX35xX3xX1xXe8xX25xX1xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xXexX22xX214xX25xX37xX3xXexX22xX1ecxXexX102xX3xX4xX1xX288xX25xX3xX25xXa0xX35xXdxX3xX1abxX12fxX3xX25xXa0xX35xXdxX3xXexX22xX214xX25xX37xX3xXexX1xXcdxX1axX3xX7xX17axX25xX11axX3xXcxX1xX10xX91xX3xX18xX142xX102xX3xX104xX1e2xX3xX18xX1e2xX3xX104xX105xX1axX3xX50xXc4xX25xX37xX3xX18xX7cxX7dxX4xX3xX1abx8ea2xX25xX37xX3xX5xX15xX6xX3xXexX1xX105xXbcxX3xX4xX6xX25xX1xX3xX25xX288xX25xX37xX3xX7xXa0xX271xXexX102xX3xX4xX1xX271xXexX3xX5xX7cxX7dxX25xX37xX102xX3xX1xXdxX100xXa0xX3xX178xXa0xX17axX3xX4xX6xX91xX3xX1abxX118xXdxX3xdb84xX1bcxX3xX1xX6xX102xX3xX25xX288xX25xX37xX3xX7xXa0xX271xXexX3xX18xX2d3xXexX3xXexb21axX3xX385x504bxdbd2xX1bdxX1bcxX3xXexX2d3xX3exX1xX6x5388xX3xX2xX1bcxX39exX3xX1xX6xX3xX25xX7cxX118xX4xX3xX5xX7dxX3xX25xXa0xX35xXdxX3xXexX22xX214xX25xX37xX3xXexX1xXcdxX1axX3xX7xX17axX25xX102xX3xX4xX1xX91xX3xX50xX91xX6xX25xX1xX3xXexX1xXa0xX3xXexX39bxX3xX1b5xX1bcxX3xX18xX2dxX25xX3xX1b5xX1b5xX3xXex58bexX3xX18xX214xX25xX37xX3exX25xX288xXbcxX11axX3xX1d2xX37xX91xX12fxXdxX3xX22xX6xX102xX3xX104xX1e2xX3xX18xX1e2xX3xXexX1xXc4xX4xX3xX1xXdxX100xX25xX3xX4xX1xXa0xX1axX24xX25xX3xX18x58cfxXdxX3xX1bbxX1b8xX3xX1xX6xX3xX18xX271xXexX3xXexX22xX214xX25xX37xX3xX5xX15xX6xX3xX27x10d36xXbcxX3xX1xXdxX100xXa0xX3xX178xXa0xX17axX3xX7xX6xX25xX37xX3xXexX22xX214xX25xX37xX3xX5xX15xX6xX3xX27xX2dxXexX3xX1xX7dxXbxX3xX25xXa0xX35xXdxX3xXexX22xX214xX25xX37xX3xXexX1xXcdxX1axX3xX7xX17axX25xX3xXexX2d3xX91xX3xX18xXdxX147xXa0xX3xX27xXdxX100xX25xX3xX4xX1xX91xX3xX25xX1xX105xX25xX3xX50xX105xX25xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX11axX3xX11cxX214xX25xX37xX3xXexX1xX296xXdxX102xX3xX1xXa0xX1axX3xX18xX30xX25xX37xX3xX4xX1exX4xX3xX25xX37xXa0xX214xX25xX3xX5xXc4xX4xX3xX18xX24xX3xX18xX1fcxXa0xX3xXexX7cxX3xX104xX105xX1axX3xX50xXc4xX25xX37xX3a8xX3xX4xX17axXdxX3xXexX2d3xX91xX102xX3xX25xX105xX25xX37xX3xX4xX271xXbxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX35xX25xX37xX3xXexX22xXe8xX25xX1xX3xXexX1xXcdxX1axX3xX5xX7dxXdxX3xX18xX1fcxXa0xX3xXbcxX2a2xXdxX102xX3xX27xXdxXb1xX25xX3xX4xX2a2xX3xX1xX142xX6xX3xX27xXb1xX25xX1xX3xXbcxX7cxX8bxX25xX37xX3xX1abxX12fxX3xX1xX100xX3xXexX1xX2a2xX25xX37xX3xX37xXdxX6xX91xX3xXexX1xX35xX25xX37xX3xX25xX30xXdxX3xX18xX214xX25xX37xX3a8xX3xX1xX100xX3xXexX1xX2a2xX25xX37xX3xX18xXdxX100xX25xX11axX11axX11axX3xXbxX1x88a9xX4xX3xX1abxX54axX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX7xX17axX25xX3xX104xXa0xX271xXexX102xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX91xX2d3xXexX3xX4xXcdxX6xX3xX25xX1xX105xX25xX3xX50xX105xX25xX11axX3xcea6xX25xX37xX3xd44axX6xX91xX3x925bxX288xX25xX3x69c2xXa0xX6xX25xX37xX102xX3xX581xX1xXcdxX3xXexX85xX4xX1xX3x8137xX18bxX1d2xf0b0xX3xX104xX1e2xX3xX4dxX91xX1e6xX25xX37xX3xX11cxX35xX25xX37xX3xX1efxX4dxX91xX1e6xX25xX37xX3xX4dxX142xX6xX1f9xX102xX3xX4xX1xX91xX3xXbaxXdxX2dxXex1018cxX3xXcxX1xXc4xX4xX3xX1xXdxX100xX25xX3xX4xX1xXcdxX3xXexX22xX7cxX8bxX25xX37xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xX1xX30xX102xX3xX104xX1e2xX3xX18xX1e2xX3xX22xX12fxX3xX7xX91xX1exXexX3xX4xX1exX4xX3xX1xX30xX3xX25xX37xX1x7d61xX91xX102xX3xX4xX9bxX25xX3xX25xX37xX1xX607xX91xX3xX18xX24xX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xX1xX6xXdxX3xX1x755cxX3xXexX22xX7dxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX7xX17axX25xX3xX104xXa0xX271xXexX102xX3xX4xX17axXdxX3xXexX2d3xX91xX3xX1abxX7cxX296xX25xX3xXexX2d3xXbxX102xX3xX104xX105xX1axX3xX50xXc4xX25xX37xX3xXbcxX35xX3xX1xXe8xX25xX1xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX11axX3xX11cxX214xX25xX37xX3xXexX1xX296xXdxX102xX3xX5xX214xX25xX37xX3xX37xX1xX430xXbxX3xX25xX37xXa0xX214xX25xX3xX1abxX2a2xX25xX3xX104xX105xX1axX3xX50xXc4xX25xX37xX3xX25xX35xX25xX37xX3xXexX1xX35xX25xX3xXbcxX118xXdxX102xX3xXexX1xXa0xX3xX1xX15xXexX3xX25xX37xXa0xX214xX25xX3xX5xXc4xX4xX3xX18xX1fcxXa0xX3xXexX7cxX3xXexX22xX91xX25xX37xX3xX25xX1xX105xX25xX3xX50xX105xX25xX3xX1abxX12fxX3xXexX2d3xX91xX3xX18xXdxX147xXa0xX3xX27xXdxX100xX25xX3xX1xX624xX3xXexX22xX7dxX3xX4xX1exX4xX3xX1xX30xX102xX3xX25xX1xX142xXbcxX3xX1xX30xX3xX18xX1fcxXa0xX3xXexX7cxX3xX7xX17axX25xX3xX104xXa0xX271xXexX102xX3xXexXdxXb1xXa0xX3xXexX1xX54axX3xX7xX17axX25xX3xXbxX1xX19xXbcxX3xX25xX35xX25xX37xX3xX25xX37xX1xXdxX100xXbxX11axX11axX11axX3xX1d2xX1xX296xX3xXexX9bxXbxX3xXexX22xXa0xX25xX37xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX7xX17axX25xX3xX104xXa0xX271xXexX102xX3xX18xX2dxX25xX3xX25xX6xX1axX3xXexX3eaxX3xX5xX100xX3xX1xX30xX3xX25xX37xX1xX607xX91xX3xX4xXcdxX6xX3xX104xX1e2xX3xX37xXdxX17axXbcxX3xX4xe155xX25xX3xX1b8xX102xX1c6xX385x58fbxX11axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX91xX50xX1axXaxX12xX585xXdxX100xX4xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xX1xX30xX3xX32xX3xX25xX35xX25xX37xX3xXexX1xX35xX25xX3xX18xX7cxX7dxX4xX3xX4xX1exX4xX3xX18xX85xX6xX3xXbxX1xX7cxX8bxX25xX37xX3xXexX22xX91xX25xX37xX3xXexX96xX25xX1xX3xX104xX1exX4xX3xX18xX85xX25xX1xX3xX5xX12fxX3xX25xX1xXdxX100xXbcxX3xX1abxX54axX3xX178xXa0xX6xX25xX3xXexX22xX1ecxX25xX37xX102xX3xX4xX142xX3x9501xX3xX25xX37xX1x9a6exX6xX3xXexX1xXc4xX4xX3xXexXdxXc9xX25xX3xX37xd1aaxX25xX3xX5xXdxX147xX25xX3xX1abxX118xXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xX39fxX3xX104xX1e2xX3xX1xX30xXdxX11axX3xX4dxX12fxX25xX37xX3xX25xX288xXbcxX102xX3xX4xX1exX4xX3xX18xX85xX6xX3xXbxX1xX7cxX8bxX25xX37xX3xX18xX1e2xX3xX4xX1xXcdxX3xX18xX30xX25xX37xX3xXbxX1xX2a2xXdxX3xX1xX7dxXbxX3xX1abxX118xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX25xX37xX12fxX25xX1xX3xX4xX142xX3xX5xXdxXb1xX25xX3xX178xXa0xX6xX25xX3xX4xXcdxX6xX3xXexX96xX25xX1xX3xXbcxX32xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX118xXbxX3xXexX9bxXbxX3xX1xXa0xX271xX25xX3xX4xX1xXa0xX1axX24xX25xX3xX37xXdxX6xX91xX3xX27xX1xX91xX6xX3xX1xX1ecxX4xX3xX39fxX3xX27xcd3bxX3xXexX1xXa0xX9bxXexX3xX4xX1xX91xX3xX25xX37xX7cxX296xXdxX3xX50xX105xX25xX102xX3xXexX418xX3xX4xX1x927bxX4xX3xXexX1xX6xXbcxX3xX178xXa0xX6xX25xX3xX1xX1ecxX4xX3xXexX9bxXbxX3xX1abxX12fxX3xX104xX105xX1axX3xX50xXc4xX25xX37xX3xX25xX1xXdxX147xXa0xX3xXbcxX35xX3xX1xXe8xX25xX1xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xX25xX35xX25xX37xX3xX25xX37xX1xXdxX100xXbxX11axX3xXcx8a2axX4xX1xX3xX4xXc4xX4xX3xX1abxX9bxX25xX3xX18xX30xX25xX37xX3xX25xX1xX105xX25xX3xX50xX105xX25xX3xXbcxX2d3xX25xX1xX3xX50xX2d3xX25xX3xX4xX1xXa0xX1axX24xX25xX3xX18xX418xXdxX3xX4xX8bxX3xX4xX271xXa0xX3xX4xX105xX1axX3xXexX22xX214xX25xX37xX102xX3xX1abxX9bxXexX3xX25xXa0xX35xXdxX102xX3xX18xX7cxX6xX3xXexXdxX2dxX25xX3xXbaxX30xX3xX27xX1xX91xX6xX3xX1xX1ecxX4xX3xX39fxX3xX27xX8adxX3xXexX1xXa0xX9bxXexX3xX1abxX12fxX91xX3xX7xX17axX25xX3xX104xXa0xX271xXexX102xX3xXbxX1xX34bxX3xX1xX7dxXbxX3xX1abxX118xXdxX3xXexX1xXc4xX4xX3xXexX2dxX3xX4xXcdxX6xX3xX1xX30xX11axX3xX18bxXb1xX25xX3xX4xX2d3xX25xX1xX3xX18xX142xX102xX3xX4xX1exX4xX3xX18xX85xX6xX3xXbxX1xX7cxX8bxX25xX37xX3xXexX22xX91xX25xX37xX3xXexX96xX25xX1xX3xX4xX76bxX25xX3xX5xX12fxX3xX4xX1fcxXa0xX3xX25xX2a2xXdxX3xX1abxX118xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX25xX37xX105xX25xX3xX1xX12fxX25xX37xX3xX25xX1xX1e6xXbcxX3xXexX2d3xX91xX3xX18xXdxX147xXa0xX3xX27xXdxX100xX25xX3xX18xX24xX3xX25xX1xX105xX25xX3xX50xX105xX25xX3xXexXdxX2dxXbxX3xX4xX9bxX25xX3xX25xX37xXa0xX214xX25xX3xX1abxX2a2xX25xX3xX1abxX6xX1axX3xX18xX24xX3xX18xX1fcxXa0xX3xXexX7cxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX4xX1exX4xX3xXbcxX35xX3xX1xXe8xX25xX1xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xXexX22xX6xX25xX37xX3xXexX22xX2d3xXdxX102xX3xX37xXdxX6xX3xXexX22xX2d3xXdxX11axX3xX585xX9bxX25xX3xX18xX30xX25xX37xX3xX25xX1xX105xX25xX3xX50xX105xX25xX3xX4xX1xXa0xX1axX24xX25xX3xX18xX418xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX5xX91xX2d3xXdxX3xX4xX105xX1axX3xXexX22xX214xX25xX37xX3xX4xX142xX3xX37xXdxX1exX3xXexX22xX85xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xXexX1xX271xXbxX3xX7xX6xX25xX37xX3xXexX22xX214xX25xX37xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX91xX2d3xXdxX3xX4xX105xX1axX3xXbxX1xX34bxX3xX1xX7dxXbxX3xX4xX1xX91xX3xX25xX288xX25xX37xX3xX7xXa0xX271xXexX3xX1abxX12fxX3xX1xXdxX100xXa0xX3xX178xXa0xX17axX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xX4xX6xX91xX102xX3xX18xX1exXbxX3xX8c9xX25xX37xX3xX25xX1xXa0xX3xX4xX1fcxXa0xX3xX4xXcdxX6xX3xXexX1xX85xX3xXexX22xX7cxX296xX25xX37xX11axX11axX11axX3xX11cxX24xX3xXexX2d3xX91xX3xX18xXdxX147xXa0xX3xX27xXdxX100xX25xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xX1xX30xX3xX32xX3xX25xX35xX25xX37xX3xXexX1xX35xX25xX102xX3xXexX39bxX3xX25xX288xXbcxX3xX1b5xX1bcxX2xX2xX3xX18xX2dxX25xX3xX25xX6xX1axX102xX3xXexX91xX12fxX25xX3xXexX96xX25xX1xX3xX18xX1e2xX3xX18xX1fcxXa0xX3xXexX7cxX3xX104xX105xX1axX3xXbcxX118xXdxX3xX1abxX12fxX3xX4xX17axXdxX3xXexX2d3xX91xX102xX3xX25xX105xX25xX37xX3xX4xX271xXbxX3xX18xX7cxX7dxX4xX3xX1b4xX11axX1bdxX1bbxX1c6xX3xX27xXbcxX3xX18xX7cxX296xX25xX37xX3xX37xXdxX6xX91xX3xXexX1xX35xX25xX37xX3xX25xX35xX25xX37xX3xXexX1xX35xX25xX3a8xX3xX1b5xX11axX2xX1b5xX385xX3xX27xXbcxX3xX27xXb1xX25xX1xX3xXbcxX7cxX8bxX25xX37xX11axX11axX11axX3xX25xX1xX105xX25xX3xX50xX105xX25xX3xXexX22xX91xX25xX37xX3xXexX96xX25xX1xX3xX18xX1e2xX3xX18xX1fcxXa0xX3xXexX7cxX3xX104xX105xX1axX3xXbcxX118xXdxX102xX3xX4xX1xX96xX25xX1xX3xXexX22xX6xX25xX37xX3xX37xX1fcxX25xX3xX1c6xX1bcxX11axX1bcxX1bcxX1bcxX3xX25xX1xX12fxX3xX32xX3xX50xX105xX25xX3xX4xX7cxX11axX3xX589xXa0xX6xX3xX18xX142xX102xX3xX50xXdxX100xX25xX3xXbcxX2d3xX91xX3xX25xX35xX25xX37xX3xXexX1xX35xX25xX3xX25xX37xX12fxX1axX3xX4xX12fxX25xX37xX3xX18xX418xXdxX3xXbcxX118xXdxX102xX3xX18xX296xXdxX3xX7xX2a2xX25xX37xX3xX1abxX9bxXexX3xX4xX1xX271xXexX102xX3xXexXdxX25xX1xX3xXexX1xX1fcxX25xX3xX25xX37xX7cxX296xXdxX3xX50xX105xX25xX3xX27xX1xX35xX25xX37xX3xX25xX37xX39bxX25xX37xX3xX18xX7cxX7dxX4xX3xX25xX105xX25xX37xX3xX5xXb1xX25xX11axX3xXcxX1xXa0xX3xX25xX1xX9bxXbxX3xXbaxXe8xX25xX1xX3xX178xXa0xX105xX25xX3xX25xX37xX7cxX296xXdxX3xX50xX105xX25xX3xX27xX1xXa0xX3xX1abxXc4xX4xX3xX25xX35xX25xX37xX3xXexX1xX35xX25xX3xXexX39bxX3xX2xX2xX102xX1bcxX1b5xX3xXexX22xXdxX100xXa0xX3xX18xX214xX25xX37xX3exX25xX37xX7cxX296xXdxX3xX1efxX25xX288xXbcxX3xX1b5xX1bcxX2xX2xX1f9xX3xXexX288xX25xX37xX3xX5xXb1xX25xX3xX1b5xX1b8xX102xX1b4xX3xXexX22xXdxX100xXa0xX3xX18xX214xX25xX37xX3exX25xX37xX7cxX296xXdxX3xX1efxX25xX288xXbcxX3xX1b5xX1bcxX2xX1bdxX1f9xX3a8xX3xXexX3eaxX3xX5xX100xX3xX1xX30xX3xX25xX37xX1xX607xX91xX3xXexX39bxX3xX1b5xX1c6xX102xX385xX1c6xX772xX3xX1efxX25xX288xXbcxX3xX1b5xX1bcxX2xX2xX1f9xX3xX37xXdxX17axXbcxX3xX104xXa0xX2a2xX25xX37xX3xX4xX76bxX25xX3xX1xX8bxX25xX3xX1b4xX102xX1b8xX772xX3xX1efxX25xX288xXbcxX3xX1b5xX1bcxX2xX1bdxX1f9xX11axX11axX11axX3xX585xX118xXdxX3xX7xXc4xX3xX25xX624xX3xX5xXc4xX4xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX271xXbxX102xX3xX4xX1exX4xX3xX25xX37xX12fxX25xX1xX3xX1abxX12fxX3xX4xX1exX4xX3xX1xX30xX3xX50xX105xX25xX102xX3xXexX91xX12fxX25xX3xXexX96xX25xX1xX3xX18xX1e2xX3xX4xX142xX3xX1b5xX1bbxX39exX11axX1b5xX1bdxX1bdxX3xX1xX30xX3xX18xX2d3xXexX3xX50xX6xX25xX1xX3xX1xXdxX100xXa0xX3xX37xXdxX6xX3xX18xXe8xX25xX1xX3xX25xX35xX25xX37xX3xX50xX105xX25xX3xX7xX17axX25xX3xX104xXa0xX271xXexX102xX3xX27xXdxX25xX1xX3xX50xX91xX6xX25xX1xX3xX37xXdxba58xXdxX11axX3xX4dxXdxX100xX25xX3xX4xX1exX4xX3xX18xX85xX6xX3xXbxX1xX7cxX8bxX25xX37xX3xX18xX6xX25xX37xX3xX27xX1xXa0xX1axX2dxX25xX3xX27xX1xX919xX4xX1xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX30xX3xX50xX105xX25xX3xXexX919xX4xX1xX3xXexX54axX3xX22xXa0xX30xX25xX37xX3xX18xX271xXexX3xX18xX1fcxXa0xX3xXexX7cxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX4xX1exX4xX3xXbcxX35xX3xX1xXe8xX25xX1xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xXexX9bxXbxX3xXexX22xXa0xX25xX37xX102xX3xX1exXbxX3xX50xX54axX25xX37xX3xX27xX1xX91xX6xX3xX1xX1ecxX4xX3xX4xX35xX25xX37xX3xX25xX37xX1xX100xX3xXexX22xX91xX25xX37xX3xX7xX17axX25xX3xX104xXa0xX271xXexX3xX25xX35xX25xX37xX3xX25xX37xX1xXdxX100xXbxX11axX3xX18bxXb1xX25xX3xX4xX2d3xX25xX1xX3xX18xX142xX102xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX54axX4xX3xX18xX12fxX91xX3xXexX2d3xX91xX3xX25xX37xX1xX147xX102xX3xX25xX1xX1e6xXbcxX3xX25xX105xX25xX37xX3xX4xX6xX91xX3xX27xXdxX2dxX25xX3xXexX1xX8c9xX4xX102xX3xXexX6xX1axX3xX25xX37xX1xX147xX3xX4xX1xX91xX3xX25xX35xX25xX37xX3xX50xX105xX25xX11axX11axX11axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX91xX50xX1axXaxX12xX54xX1xX1exXexX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX25xX1xX3xXexX2dxX3xX1xX30xX3xX32xX3xX25xX35xX25xX37xX3xXexX1xX35xX25xX3xX18xX24xX3xX25xX37xX7cxX296xXdxX3xX50xX105xX25xX3xXexX22xXb1xX25xX3xX18xX85xX6xX3xXbaxX12fxX25xX3xXexX96xX25xX1xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXa0xX1axX3xXexXdxX147xXbcxX3xX25xX288xX25xX37xX3xX1abxX147xX3xX18xX271xXexX3xX18xX6xXdxX3xX4x684dxX25xX37xX3xX25xX1xX7cxX3xX7xX8c9xX4xX3xX7xX1exX25xX37xX3xXexX2d3xX91xX3xXexX22xX91xX25xX37xX3xX5xX6xX91xX3xX18xX30xX25xX37xX3xX18xX24xX3xX7xX17axX25xX3xX104xXa0xX271xXexX102xX3xX5xX12fxXbcxX3xX37xXdxX12fxXa0xX102xX3xX37xX142xXbxX3xXbxX1xX1fcxX25xX3xX104xX142xX6xX3xX18xX142xXdxX102xX3xX37xXdxX17axXbcxX3xX25xX37xX1xX607xX91xX3xXbaxX147xX25xX3xX1abxX283xX25xX37xX11axX0xX3exXbxX12
Lê Hợi