Tiến nhanh tới bảo hiểm y tế toàn dân
(Baothanhhoa.vn) - Bảo hiểm y tế (BHYT) mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng. Nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, thời gian qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia BHYT, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ hưởng các dịch vụ y tế.
907cxa330xc916xea1dxc08fx11857x9dc7x9d33xX6x10154xf751xX1xf780xc619xcfe9xab9dxX9x12849xX0xbc0bxb181xX10xX0xX6xe763xb4a5xXcx1196exe658xX10xf2e5x12695xa290xX1axX2xX1dxX1bx1058bxXexX2xXbxcf89xXcxX2xX1exab14xa66bxX13xX2xXexX2xX17x11a93xX2x114cfxX2cxdda5xX17xX2xX1dxX5xX13xX2xf5edxe09exbd69x9e27xX0xe31bxX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX43xX12xX13xX10xX0xX43xX1xX10xX0xX1exX3exX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xa348xX2cxX17xX4xX12xX9xX10xX60xX2cxX33xX1axX2xX1axX1exX5xX1axX1exX2xX17xa7a1xX2cxX2x10d2dxX28xXcxX2xX1exX2cxX2dxX13xX2xXexX2xX17xX33xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXdxX1fxX1axX0xX43xX1exX3exX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX2cxX13xX1bxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX17xX1exbcddxX13xX76xX2xX2cxa46cxX12xX1axX17xX12xX18xX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9xcd69xX2cxXdxX17xX1exX41xX2xfa71xX3ex1129exX1xdeddxa116xX2xX1exX12xX2cxX1bxX1exX17xX41xX2xf002xXcexX40xX1xXd0xXd1xX9xX2xX6xX18xX3xX8xX9xX43xX43xX2cxd61fxX76xX5xXcxX17xX1exX5xX1axX1exX1exXcxX5xXebxc2caxX1axX43xX1axX12xXc5xX6xX43xd56fxXcexX100xXccxX43xX3exX40xXccxXdxX100xX100xbc8axX3exa60dxX10bxXccxX17xX10dxX40xX40xX100xX100xX4xXcexXebx111abxX1xX1bx9febxX18xX8x97caxXcexXdbxX9xX2xX5xX4xX17xX8xX9xX60xX2cxX33xX1axX2xX1axX1exX5xX1axX1exX2xX17xX73xX2cxX2xX76xX28xXcxX2xX1exX2cxX2dxX13xX2xXexX2xX17xX33xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXdxX1fxX1axX9xX2xXc5xX2cxXdxX17xX1exX8xX9xXccxX3exXcexX9xX2xX1exX12xX2cxX1bxX1exX17xX8xX9xXdbxXcexX40xX9xX2xX43xX10xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXb6xX5xX1xX17xX2cxXcxX1axX9xX10xXb6xX1ex10c38xX17xX2xX4xb856x11e36xX1axX1bxX2xXdxc042xX3xX1exX2xXf8xbf6axX2xXexX2xX17xX33xX2xX3x9522xX2xX6x10c97xX2xX1axX1bxX24xXexX2xX3xX24xX1axX1bxX2xbc50xX189xX18axX3xX2xX1axX1fxX1axX1bxX2xX3xX5xXcxe09dxX2xX17x115d0xXcxX2xX6xbdb6xX2xX1exX24xX2cxX2xX4x124fexX1axX1bxX2xX3xX1exXcxX2xX1axX1bxX189x9c27xX2cxX2xX3x92bfxX2xX17xX1exc1afxX2xXbx10462xb11dxX60xXebxX2xX60xX18xXcxX1axX1bxX2xX28xX1axX1exX41xX2xXb6xX1exX194xX1xX2xX3xf41fxX17xX2xX4xX73xX1xX2xXf8xX2cxX2xX17xa422xX1axX1exX2xX17xX1bbxX2cxX2xXbxX37xX1axX1exX2xXf8xX2cxX37xX1axX2xbc18xX5xX2xfe04xX1exXcxX5xX2xX17xX1exX18fxX2xXd0xe401xX2xXbx12485xX13xX2xc327xX19cxX1axXebxX2xd97axX1axX1exX41xX2xX60xc78axX2xX1dcxX24xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1dcxX12xX5xXdxX9xX10xXbxX28xXcxX2xX1exX2cxX2dxX13xX2xXexX2xX17xX33xX2x10ea3xXbxX1dcxX1ddxX60xf1c0xX2xX13xX5xX1axX1bxX2x11adbxX2xX1axX1bxX1ex11329xX5xX2xX1axX1exX1fxX1axX2xX1abxX1bbxXcxX2xXf8xX24xX2xX3xX1d5xX2xX17xX1fdxX1axX1exX2xX3xX1exX2cxX5xX2xX6xX1d9xX2xX3xafe0xX1axX1bxX2xX1abxc1c7xX1axX1bxX2xX6xX1fxXb1xX2xX6xX1f2xX3xX1b8xX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX20fxX28xX1axX1bxX2xXf8xX24xX2xX1dxX1exX24xX2xX1axX189xX73xX3xX2xX1exX33xX17xX2xX6xa82bxX3xX2xX3xXcxX2cxX2xX17xX18xe40fxX1axX1bxXebxX2xX1dxX1exebb0xX13xX2xX1exX189xX73xX1axX1bxX2xX17xX73xX2cxX2xX13xX194xX3xX2xX17xX2cxcabaxXb1xX2xX76xX5xXcxX2xX1xX1ex10eaexX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXdxX1fxX1axX1b8xX2xX17xX1exX1d1xX2cxX2xX1bxX2cxX5xX1axX2xea17xXb1xX5xX2xXbxX28xXcxX2xX1exX2cxX2dxX13xX2xXd0xX21cxX2xX1exX285xX2cxX2xX254xXbxX1dcx9d1cxX1dcxX259xX2xX17xX21fxX1axX1exX2xX1abxX21cxX2xX17xX1fdxX3xX1exX2xX3xX1bfxX3xX2xX1xX1exed3dxX2cxX2xX1exX18axX1xX2xXf8xX73xX2cxX2xX3x11d5exX3xX2xX1abxX18fxX5xX2xX1xX1exX189xX19cxX1axX1bxX1b8xX2xX1abxX19cxX1axX2xXf8xX18fxX2xX4xX2cxX2d5xX1axX2xX2f9xXb1xX5xX1axX2xX17xf000xX1axX1bxX2xX3xX189xX1d1xX1axX1bxX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX17xX333xX3xX2xXf8xc184xX1axX2xX1abxX285xX1axX1bxX1b8xX2xX17xXb1xXexX2d5xX1axX2xX17xX18xXb1xXexd0c3xX1axX2xX1dxX1exX1fxX1axX2xXdxX1fxX1axX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX1b8xX2xX76xX28xXcxX2xX1abxX28xX13xX2xX13xX2bbxX2cxX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axX2xX1abxX37bxXb1xX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX3xX1exX354xX13xX2xX6xX1d5xX3xX2xX6xX2b2xX3xX2xX212xX1exc2f0xX12xX1b8xX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX76xX28xXcxX2xX1abxX28xX13xX2xX76xa074xX1axX1exX2xX1abxc945xX1axX1bxX2xXf8xX37bxX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xXf8xX24xX2xX1axX1bxX1exX265xX5xX2xXf8xX194xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xXf8xX24xX2xX17xX1exX194xX2xX1exX189xX19fxX1axX1bxX2xX3xX333xX3xX2xXdxX18fxX3xX1exX2xXf8xX194xX2xXexX2xX17xX33xXebxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xc151xXb1xf48exX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX1abxX1d5xX1axX1bxX2xXf8xX5xX2cxX2xX17xX18xX1c6xX2xX2f9xXb1xX5xX1axX2xX17xX18xX2bbxX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1abxX28xX13xX2xX76xX28xXcxX2xX3xX1exX354xX13xX2xX6xX1d5xX3xX2xX6xX2b2xX3xX2xX212xX1exX3c4xX12xX2xX1dxX1exX1fxX1axX2xXdxX1fxX1axX1b8xX2xX1bxX2cxe37dxX1xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axX2xX212xX1exX2cxX2xX76xX18fxX2xX327xX13xX2xX1abxX5xXb1xX1b8xX2xX17xX5xX2cxX2xX1axX1bbxX1axX2xX212xX1exX22dxX1axX1bxX2xX76xX18fxX2xX18xX19cxX2cxX2xXf8xX24xXcxX2xX3xX28xX1axX1exX2xX1axX1bxX1exaddbxXcxX2xX1abxX1d5xX2cxXebxX2xX60xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX1exc1abxX1axX1bxX2xX1axX354xX13xX2xX2f9xXb1xX5xX2xX1abxX21cxX2xX3xX1d5xX2xX1exX24xX1axX1bxX2xX17xX18xX2cxX37xXb1xX2xX76xX37xX1axX1exX2xX1axX1exX1fxX1axX2xX13xX1f2xX3xX2xX3xX333xX3xX2xX76xX37xX1axX1exX2xX1exX2cxX2dxX13xX2xX1axX1bxX1exX4c5xXcxX1b8xX2xX76xX37xX1axX1exX2xX1axe5a3xX1axX1bxX1b8xX2xX3xX1exX2cxX2xX1xX1exX1fdxX2xX4xX73xX1axX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX2f9xXb1xX43dxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX3xX1exX2cxX2xX17xX18xX28xX1b8xX2xX3xX1exX21fxX2xX17xX1fdxX1axX1exX2xX18xX2cxX2d5xX1axX1bxX2xX17x1192axX2xX1abxb4ccxXb1xX2xX1axX354xX13xX2xX100xXcexX3exX10dxX2xX1abxX33xX1axX2xX1axX1bxX24xXexX2xX3ex118bdxX3fxXccxX3fxX100xXcexX100xXcexX1b8xX2xX2f9xXb1xX43dxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX1abxX21cxX2xX3xX1exX2cxX2xX17xX18xX28xX2xX3xX1exXcxX2xX1bxX556xX1axX2xX3exXcexXcexX2xX76xX37xX1axX1exX2xX1axX1exX1fxX1axX2xX1axX51bxX1axX1bxX2xX3xX1d5xX2xX3xX1exX2cxX2xX1xX1exX1fdxX2xX212xX1exX333xX13xX1b8xX2xX3xX1exX4d5xX5xX2xX76xX37xX1axX1exX2xX254x9cd0xXb6xXbxX259xX2xX1abxX51bxX3xX2xX76xX2cxX37xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX254xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1abxX1d5xX1b8xX2xX3xX1d5xX2xX11fxX56cxX2xX76xX37xX1axX1exX2xX1axX1exX1fxX1axX2xX3xX1d5xX2xX17x115a2xX1axX1bxX2xX3xX1exX2cxX2xX1xX1exX1fdxX2xX17xX18xX2d5xX1axX2xX3exX2xX17x10b5fxX2xX1abxX28axX1axX1bxX43xX1abxX18axX17xX2xX1abxX2cxX37bxXb1xX2xX17xX18xX18fxX2xX1axX285xX2cxX2xX17xX18xX488xXd1xX2xX3exX100xX2xX76xX37xX1axX1exX2xX1axX1exX1fxX1axX2xX3xX1d5xX2xX17xX5f2xX1axX1bxX2xX3xX1exX2cxX2xX1xX1exX1fdxX2xX17xX553xX2xX17xX18xX2d5xX1axX2xX100xX2xX17xX606xX2xX1abxX28axX1axX1bxX43xX1abxX18axX17xX2xX1abxX2cxX37bxXb1xX2xX17xX18xX18fxX259xXebxX2x99fex11849xX2xX18xX24xX1axX1bxX1b8xX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xXf8xX73xX2cxX2xX13xX2b2xX3xX2xX1abxX1d5xX1axX1bxX2xX212xX1exX22dxX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX1axX1exX189xX1axX1bxX2xX212xX1exX2cxX2xX212xX1exX22dxX1axX1bxX2xX13xX5xXexX2xX13xX1f2xX3xX2xX76xX37xX1axX1exX1b8xX2xX212xX2dxX2xX3xX28xX2xX1axX1exX4d5xX1axX1bxX2xX76xX37xX1axX1exX2xX1exX2cxX2dxX13xX2xX1axX1bxX1exX4c5xXcxX2xX3xX1d5xX2xX3xX1exX2cxX2xX1xX1exX1fdxX2xX1abxX2cxX37bxXb1xX2xX17xX18xX18fxX2xX4xX73xX1axX1b8xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX5c1xXb6xXbxX2xX3xX1exXb1xX2xX1abxX333xXcxX1b8xX2xX212xX1exX22dxX1axX1bxX2xX1xX1exX1fxX1axX2xX76xX2cxX37xX17xX2xX1bxX2cxX24xXb1xX1b8xX2xX1axX1bxX1exX4c5xXcxX1b8xX2xX3x10819xX1axX1bxX2xXf8xX73xX2cxX2xX1abxX1d5xX2xX4xX24xX2xXf8xX2cxX37xX3xX2xX13xX19fxX2xX18xX285xX1axX1bxX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xX4xX18axX2cxX2xX1exX189xX19fxX1axX1bxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX1bxX2cxX488xX1xX2xX3xX1exXcxX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX3xX1d5xX2xX17xX1exX1d9xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX17xX2cxX33xX1xX2xX3xX368xX1axX2xX17xX327xX2cxX2xX1abxX5xX2xX3xX333xX3xX2xXdxX18fxX3xX1exX2xXf8xX194xX2xX212xX43dxX2xX17xX1exXb1xX368xX17xX2xXexX2xX17xX33xX2xX17xX2cxX2d5xX1axX2xX17xX2cxX33xX1axXebxX2xX1dcxX2cxX37xX1axX2xX1axX5xXexX1b8xX2xX1exX556xXb1xX2xX1exX33xX17xX2xX17xX1exXb1xX327xX3xX1b8xX2xXdxX18fxX3xX1exX2xXf8xX194xX2xX212xX43dxX2xX17xX1exXb1xX368xX17xX2xX1abxX37bxXb1xX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX2f9xXb1xX43dxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX3xX1exX2cxX2xX17xX18xX28xX2xX212xX1exX2cxX2xX5c1xXb6xXbxX2xX1abxX488xX1axX1bxX2xX17xXb1xXexX33xX1axX1b8xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX3xX1d5xX2xX17xX1exX1d9xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX212xX1exX2cxX2xX1abxX2cxX2xX5c1xXb6xXbxX2xX1abxX488xX1axX1bxX2xX17xXb1xXexX33xX1axX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX2f9xXb1xX43dxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX3xX1exX2cxX2xX17xX18xX28xX2xX56cxXcex97edxX2xX1abxX33xX1axX2xX3exXcexXcexX83exX2xX3xX1exX2cxX2xX1xX1exX1fdxX2xX5c1xXb6xXbxX2xX17xX1exX12xXcxX2xX1xX1exX1bbxX13xX2xXf8xX2cxX2xXf8xX24xX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xX4xX18axX2cxX2xX1exX189xX19fxX1axX1bxX2xX17xX726xXexX2xX17xX1exXb1xX285xX3xX2xXf8xX24xXcxX2xX1axX1exX1d5xX13xX2xX1abxX327xX2cxX2xX17xX189xX18axX1axX1bxXebxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX35xX73xX2cxX2xX260xX2xX1axX1bxX1exX265xX5xX2xX1abxX1d5xX1b8xX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX17xX333xX3xX2xX17xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX6xX333xX3xX1exX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX4xXb1xX22dxX1axX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX60xX21fxX1axX1exX2xX2dexXexX1b8xX2x12894xXbxX1dx101e8xX2xX17xX21fxX1axX1exX2xXf8xX24xX2xX3xX333xX3xX2xX3xX185xX1xX2xX2dexXexX2xX1abxX28xX1axX1bxX1b8xX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xX17xX18xX2d5xX1axX2xX1abxX18fxX5xX2xX76xX24xX1axX2xX17xX21fxX1axX1exX2xX2f9xXb1xX5xX1axX2xX17xX1fxX13xX2xX3xX1exX21fxX2xX1abxX1bbxXcxX1b8xX2xX1abxX18fxX1axX1exX2xX1exX189xX73xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xXf8xX2cxX37xX3xX2xX17xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX6xX333xX3xX1exX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX76xX37bxX1axX2xXf8xX4d5xX1axX1bxX1b8xX2xX1exX189xX73xX1axX1bxX2xX1abxX33xX1axX2xX76xX5xXcxX2xX1xX1exX2dexX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXdxX1fxX1axX1b8xX2xX212xX1exX22dxX1axX1bxX2xX3xX1exX21fxX2xX3xX556xX1axX2xX1abxX1bbxX17xX2xX1abxX285xX2xX76xX5xXcxX2xX1xX1exX2dexX2xX6xX327xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xX13xX24xX2xX3xX1c6xX1axX2xX3xX556xX1axX2xX76xX28xXcxX2xX1abxX28xX13xX2xX3xX1exX185xX17xX2xX4xX189xX18axX1axX1bxX1b8xX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX76xX2c2xX1axX1bxX2xXf8xX24xX2xX1exX2cxX37xXb1xX2xX2f9xXb1xX28xX2xX3xX1exXcxX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axX2xX17xX18xX2d5xX1axX2xX1abxX18fxX5xX2xX76xX24xX1axX2xX17xX21fxX1axX1exX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX17xX2cxX33xX1xX2xX3xX368xX1axX2xXf8xX24xX2xX6xb194xX2xXdxX194xX1axX1bxX2xXdxX18fxX3xX1exX2xXf8xX194xX2xXexX2xX17xX33xX2xX3xX1exX185xX17xX2xX4xX189xX18axX1axX1bxX2xX3xX5xXcxXebxX2xX60xX1fdxX1axX1exX2xX1abxX33xX1axX2xX1exX33xX17xX2xX17xX1exX333xX1axX1bxX2xX11fxX3fxX100xXcexX100xXcexX1b8xX2xX17xXcxX24xX1axX2xX17xX21fxX1axX1exX2xX3xX1d5xX2xX17xX18xX2d5xX1axX2xX10bxX1b8xX3exX2xX17xX18xX2cxX37xXb1xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX1b8xX2xX1abxX1bbxX17xX2xX17xX606xX2xX4xX37xX2xX76xX5xXcxX2xX1xX1exX2dexX2xX56cxX40xX1b8xXccxX83exX2xXdxX1fxX1axX2xX6xX327xXebxX2xX20fxX2dxX2xX1abxX1bbxX17xX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX3xXcxX1axX2xX6xX327xX2xX185xX1axX2xX17xX189xX18axX1axX1bxX2xX17xX18xX2d5xX1axX1b8xX2xX76xX2d5xX1axX2xX3xX1bbxX1axX1exX2xX6xX1bfxX2xX2f9xXb1xX5xX1axX2xX17xX1fxX13xX1b8xX2xXf8xX24xXcxX2xX3xXb1xX285xX3xX2xX3xX2dexX5xX2xX3xX185xX1xX2xX2dexXexX2xX1abxX28xX1axX1bxX1b8xX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX1b8xX2xX17xX1exX3d6xX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX17xX333xX3xX2xX17xX18xXb1xXexX37bxX1axX2xX17xX1exX22dxX1axX1bxX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX6xX333xX3xX1exX1b8xX2xX1xX1exX333xX1xX2xX4xXb1xX368xX17xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX4xXb1xX22dxX1axX2xX1abxX189xX18axX3xX2xXbxX1dcxX310xX1dcxX2xX17xX21fxX1axX1exX2xX1abxf1a5xXexX2xX13xX1bbxX1axX1exX1b8xX2xX1bxX2cxX488xX1xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axX2xXdxX556xX1axX2xX1axX1exX368xX1axX2xX17xX1exX2b2xX3xX2xX1abxX556xXexX2xX1abxX2dexX2xX1exX19cxX1axX2xXf8xX37bxX2xX76xX28xX1axX2xX3xX1exX185xX17xX2xX1axX1exX1fxX1axX2xXf8xX354xX1axX2xX3xX2dexX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX17xX553xX2xX1abxX1d5xX2xX3xX1exX2dexX2xX1abxX285xX1axX1bxX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xX1axX1exX189xX2xX13xX285xX17xX2xX76xX2cxX37xX1axX2xX1xX1exX333xX1xX2xX1exX4d5xXb1xX2xX1exX2cxX37xXb1xX2xXdxX1bfxX2xX1xX1exX1c6xX1axX1bxX2xX3xX1exX354xX13xX2xX4xXcxX2xX6xX2b2xX3xX2xX212xX1exX3c4xX12xX2xX3xX1exXcxX2xX3xX333xX2xX1axX1exX1fxX1axX2xX3xfa0fxX1axX1bxX2xX1axX1exX189xX2xX3xX333xX3xX2xX17xX1exX24xX1axX1exX2xXf8xX2cxX2d5xX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1bxX2cxX5xX2xX1abxX3d6xX1axX1exXebxX2xX1dcxX3d6xX1axX1exX2xX17xX1exX2b2xX3xX2xX17xXb1xXexX2d5xX1axX2xX17xX18xXb1xXexX37bxX1axX2xX3xX1d5xX2xX1axX1exX2cxX37bxXb1xX2xX1abxX5f2xX2cxX2xX13xX73xX2cxX1b8xX2xX1abxX5xX2xXdxX1bbxX1axX1bxX2xX1exX1d5xX5xX1b8xX2xX1xX1exX726xX2xX1exX18axX1xX2xX1exX19cxX1axX2xXf8xX73xX2cxX2xX3xX333xX3xX2xX1axX1exX1d5xX13xX2xX1abxX327xX2cxX2xX17xX189xX18axX1axX1bxX2xX1axX1exX189xX2xX1axX22dxX1axX1bxX2xXdxX1fxX1axX1b8xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX3xX368xX1axX2xX1axX1bxX1exX4c5xXcxX1b8xX2xX1exX2bbxX3xX2xX6xX2cxX1axX1exX1b8xX2xX6xX2cxX1axX1exX2xXf8xX2cxX2d5xX1axX1b8xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX4xX5xXcxX2xX1abxX285xX1axX1bxX2xXf8xX24xX2xX3xX1exX2dexX2xX6xXa2cxX2xXdxX194xX1axX1bxX2xX4xX5xXcxX2xX1abxX285xX1axX1bxXebxX2xX222xX5xXb1xX2xXccxX2xX1axX354xX13xX2xX17xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axX2x12de1xXb1xX368xX17xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX6xXa2cxX5xX2xX1abxX5f2xX2cxX1b8xX2xX76xX5f2xX2xX6xXb1xX1axX1bxX2xX1axX354xX13xX2xX100xXcexX3exXdbxX2xX3xX1d5xX2xX1axX1exX2cxX37bxXb1xX2xX17xX1exXb1xX368xX1axX2xX4xX18axX2cxX2xX1axX1exX189xX2xX13xX19fxX2xX18xX285xX1axX1bxX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xX4xX18axX2cxX2xX5c1xXb6xXbxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX1b8xX2xX17xX354xX1axX1bxX2xX13xX2b2xX3xX2xX1exX189xX19fxX1axX1bxX2xX3xX2dexX5xX2xX13xX285xX17xX2xX6xX327xX2xX1abxX327xX2cxX2xX17xX189xX18axX1axX1bxX1b8xX2xX1abxX51bxX3xX2xX76xX2cxX37xX17xX2xX4xX24xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX1axX1bxX1exX4c5xXcxX1b8xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axX2xX17xX285xX3xX2xX17xX1exX2cxX2dxXb1xX2xX6xX327xX1b8xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX3xX1d5xX2xX3xX22dxX1axX1bxX1b8xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX17xX1exXb1xX285xX3xX2xXdxX2cxX37xX1axX2xX76xX28xXcxX2xX17xX18xX18axX2xXd0xX21cxX2xX1exX285xX2cxXebxX2xX60xXb1xXexX2xX1axX1exX2cxX2d5xX1axX1b8xX2xX3xXc0exX1axX1bxX2xX3xX556xX1axX2xX17xX1exX3dbxX1axX1bxX2xX17xX1exX1f2xX1axX2xX1axX1exX3d6xX1axX2xX1axX1exX368xX1axX2xXf8xX2cxX37xX3xX2xX17xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX6xX333xX3xX1exX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xXf8x11703xX1axX2xX3xX1c6xX1axX2xX1axX1exX4d5xX1axX1bxX2xX17xX28axX1axX2xX17xX1bbxX2cxX1b8xX2xX1exX1bbxX1axX2xX3xX1exX33xX1b8xX2xX212xX1exX1d5xX2xX212xX1exX354xX1axX1b8xX2xX17xX1exX333xX3xX1exX2xX17xX1exX2b2xX3xXebxX2xX20fxX19cxX1axX2xX3xXa2cxX1b8xX2xX1axX1exX368xX1axX2xX17xX1exX2b2xX3xX2xXf8xX37bxX2xXf8xX5xX2cxX2xX17xX18xX1c6xX2xX3xX2dexX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX3xX1d5xX2xX1axX19cxX2cxX2xX3xX1c6xX1axX2xX3xX1exX189xX5xX2xX1abxX556xXexX2xX1abxX2dexXd1xX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX17xX333xX3xX2xX3xX1exX21fxX2xX1abxX1bbxXcxX2xX3xX2dexX5xX2xX13xX285xX17xX2xX6xX327xX2xX3xX185xX1xX2xX2dexXexX1b8xX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xX1abxX18fxX5xX2xX1xX1exX189xX19cxX1axX1bxX2xX3xX1c6xX1axX2xX17xX1exX2cxX33xXb1xX2xX2f9xXb1xXexX33xX17xX2xX4xX2cxX37xX17xXd1xX2xX1axX1exX2cxX37bxXb1xX2xXdxXcxX5xX1axX1exX2xX1axX1bxX1exX2cxX37xX1xX1b8xX2xX3xX19cxX2xX6xX19fxX2xX6xXa2cxX2xXdxX194xX1axX1bxX2xX4xX5xXcxX2xX1abxX285xX1axX1bxX2xX3xX1c6xX1axX2xX17xX18xX327xX1axX2xX1abxX1d5xX1axX1bxX1b8xX2xX1axX18axX2xX1abxX1d5xX1axX1bxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX3xX2dexX5xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX4xX5xXcxX2xX1abxX285xX1axX1bxXd1xX2xX17xX3d6xX1axX1exX2xX17xX18xX1bbxX1axX1bxX2xX4xX1bbxX13xX2xXdxX194xX1axX1bxX1b8xX2xX17xX18xX194xX3xX2xX4xX18axX2cxX2xX2f9xXb1xX43dxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xXf8xXe24xX1axX2xX3xX1exX189xX5xX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX212xX1exX1f2xX3xX2xX1xX1exX194xX3xX2xX17xX18xX2cxX37xX17xX2xX1abxX2dxXebxXebxXebxX2xX60xX1exX1bfxX3xX2xX17xX33xX2xX3xX1exXcxX2xX17xX1exX185xXexX2xX3xX1exX185xX17xX2xX4xX189xX18axX1axX1bxX2xXdxX18fxX3xX1exX2xXf8xX194xX2xX5c1xXb6xXbxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX1abxX21cxX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX1axX1fxX1axX1bxX2xX4xX2d5xX1axX2xX1axX1exX189xX1axX1bxX2xX3xX1exX189xX5xX2xX1abxX333xX1xX2xX2b2xX1axX1bxX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX1axX1exXb1xX2xX3xX556xXb1xX2xX1axX1bxX24xXexX2xX3xX24xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xXf8xX24xX2xX1abxX5xX2xXdxX1bbxX1axX1bxX2xX3xX2dexX5xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axXd1xX2xX3xX1d5xX2xX6xX1bfxX2xX3xX1exX2d5xX1axX1exX2xX4xX37xX3xX1exX2xX1bxX2cxX4d5xX5xX2xX3xX333xX3xX2xX17xXb1xXexX33xX1axX1b8xX2xX3xX333xX3xX2xXf8xX726xX1axX1bxXd1xX2xX17xX1exX333xX2cxX2xX1abxX285xX2xX1bxX2cxX5xXcxX2xX17xX2cxX33xX1xX2xX2b2xX1axX1bxX2xXd0xXa2cxX2xX3xX2dexX5xX2xX13xX285xX17xX2xX76xX285xX2xX1xX1exX368xX1axX2xX3xX333xX1axX2xX76xX285xX2xX3xX1exX189xX5xX2xX17xX327xX17xXebxXebxXebxX2xX1abxX21cxX2xX4xX24xX13xX2xX28xX1axX1exX2xX1exX189xX19fxX1axX1bxX2xX1abxX33xX1axX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX17xX333xX3xX2xX1xX1exX333xX17xX2xX17xX18xX2cxX2dxX1axX2xXbxX1dcxX1ddxX60xXebxX2xX35xX3d6xX2xX17xX1exX33xX1b8xX2xX1abxX2dxX2xX17xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axX2xX17xX1exX24xX1axX1exX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX4xX285xX2xX17xX18xX3d6xX1axX1exX2xX17xX2cxX33xX1axX2xX17xX73xX2cxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXdxX1fxX1axX1b8xX2xX17xX18xX189xX73xX3xX2xX13xX1f2xX17xX2xX1xX1exX185xX1axX2xX1abxX185xXb1xX2xX1abxX33xX1axX2xX1axX354xX13xX2xX100xXcexX100xXcexX2xX3xX1d5xX2xX17xX18xX2d5xX1axX2xX10dxXcexX83exX2xXdxX1fxX1axX2xX6xX327xX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xXd1xX2xX1axX1fxX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX3xX1exX185xX17xX2xX4xX189xX18axX1axX1bxX2xX5c1xXb6xXbxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX1b8xX2xX76xX28xXcxX2xX1abxX28xX13xX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xX4xX18axX2cxX2xX3xX2dexX5xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX17xX1exX12xXcxX2xX2f9xXb1xXexX2xX1abxX18fxX1axX1exX2xX3xX2dexX5xX2xX1xX1exX333xX1xX2xX4xXb1xX368xX17xX1b8xX2xX1abxX333xX1xX2xX2b2xX1axX1bxX2xX1axX1exXb1xX2xX3xX556xXb1xX2xX5c1xXb6xXbxX2xX3xX2dexX5xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xXf8xXe24xX1axX2xX3xX1c6xX1axX2xX1bxX51bxX1xX2xX212xX1exX22dxX1axX1bxX2xX1fdxX17xX2xX212xX1exX1d5xX2xX212xX1exX354xX1axX1b8xX2xX17xX1exX333xX3xX1exX2xX17xX1exX2b2xX3xXebxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXb6xX1exX354xX13xX2xX4xXcxX2xX6xX2b2xX3xX2xX212xX1exX3c4xX12xX2xX4xX24xX2xX17xX18xX333xX3xX1exX2xX1axX1exX2cxX37xX13xX2xX3xX2dexX5xX2xX1dxX1exX24xX2xX1axX189xX73xX3xX1b8xX2xX3xX2dexX5xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXd0xX21cxX2xX1exX285xX2cxX2xXf8xX24xX2xX3xX2dexX5xX2xX76xX28xX1axX2xX17xX1exX1fxX1axX2xX13x126c1xX2cxX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axX1b8xX2xXdxXcxX2xX1abxX1d5xX2xXf8xX2cxX37xX3xX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX4xX24xX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xXf8xX24xX2xX1axX1bxX1exX265xX5xX2xXf8xX194xX2xX3xX2dexX5xX2xX13xX124cxX2cxX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axXebxX2xX60xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXdxX1fxX1axX2xX3xX1d5xX2xX1axX1bxX1exX265xX5xX2xX4xX24xX2xX13xX2bbxX2cxX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axX2xX1abxX37bxXb1xX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX2f9xXb1xX28xX1axX2xX4xX260xX1b8xX2xX3xX1exX354xX13xX2xX6xX1d5xX3xX2xX6xX2b2xX3xX2xX212xX1exX3c4xX12xX1b8xX2xX1abxX189xX18axX3xX2xX76xX28xXcxX2xX1abxX28xX13xX2xX76xX3d6xX1axX1exX2xX1abxX3dbxX1axX1bxX2xXf8xX37bxX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xXf8xX24xX2xX1axX1bxX1exX265xX5xX2xXf8xX194xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xXf8xX24xX2xX17xX1exX194xX2xX1exX189xX19fxX1axX1bxX2xX3xX333xX3xX2xXdxX18fxX3xX1exX2xXf8xX194xX2xXexX2xX17xX33xXebxX2xX20fxX2dxX2xX17xX2cxX33xX1axX2xX1axX1exX5xX1axX1exX2xX17xX73xX2cxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXdxX1fxX1axX1b8xX2xXbxX1dcxX310xX1dcxX2xX17xX21fxX1axX1exX2xX1abxX21cxX2xXf8xX24xX2xX1abxX5xX1axX1bxX2xX1axX124cxX2xX4xX1bfxX3xX2xX17xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axX2xX3xX333xX3xX2xX1bxX2cxX28xX2cxX2xX1xX1exX333xX1xX1b8xX2xX6xXcxX1axX1bxX2xX1exX24xX1axX1exX2xXf8xX73xX2cxX2xX1abxX1d5xX2xX4xX24xX2xX6xX1bfxX2xX1xX1exX327xX2cxX2xX1exX18axX1xX1b8xX2xX3xX1exXb1xX1axX1bxX2xX17xX5xXexX2xX3xX2dexX5xX2xX3xX28xX2xX1exX37xX2xX17xX1exX327xX1axX1bxX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX17xX18xX18fxX2xXf8xX24xX2xX3xX333xX3xX2xX17xX556xX1axX1bxX2xX4xX73xX1xX2xX1dxX1exX1fxX1axX2xXdxX1fxX1axXebxX2xX1dxX1bxX24xXexX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX35xX2cxX37xX17xX2xX1dxX5xX13xX2xX3exX3fxX40xX2xX1axX354xX13xX2xX1axX5xXexX1b8xX2xXf8xX73xX2cxX2xX3xX1exX2dexX2xX1abxX37bxX2xX17xX18xXb1xXexX37bxX1axX2xX17xX1exX22dxX1axX1bxX41xX2xda32xX60xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axX2xX1axX1bxX1exX2cxX2d5xX13xX2xXcfexXb1xX368xX17xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX1exX189xX73xX1axX1bxX2xX17xX73xX2cxX2xX13xX194xX3xX2xX17xX2cxX2d5xXb1xX2xX76xX5xXcxX2xX1xX1exX2dexX2xX3xX1exX354xX13xX2xX6xX1d5xX3xX2xX6xX2b2xX3xX2xX212xX1exX3c4xX12xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXdxX1fxX1axee19xX1b8xX2xX1axX1exX2c2xX13xX2xX17xX2cxX33xX1xX2xX17xX194xX3xX2xX1abxXb65xXexX2xX13xX1bbxX1axX1exX2xX3xX333xX3xX2xX1exXcxX1bbxX17xX2xX1abxX285xX1axX1bxX2xX17xXb1xXexX2d5xX1axX2xX17xX18xXb1xXexX37bxX1axX2xXf8xX37bxX2xX3xX1exX2dexX2xX17xX18xX189xX19cxX1axX1bxX1b8xX2xX1abxX189xX1d1xX1axX1bxX2xX4xX327xX2cxX2xX3xX2dexX5xX2xX20fxX28xX1axX1bxX1b8xX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX6xX333xX3xX1exX1b8xX2xX1xX1exX333xX1xX2xX4xXb1xX368xX17xX2xX3xX2dexX5xX2xX1dxX1exX24xX2xX1axX189xX73xX3xX2xXf8xX37bxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX1b8xX2xXbxX1dcxX310xX1dcxX2xX17xX21fxX1axX1exX2xX17xX2cxX33xX1xX2xX17xX194xX3xX2xX17xX354xX1axX1bxX2xX3xX189xX1d1xX1axX1bxX2xX6xX1bfxX2xX4xX21cxX1axX1exX2xX1abxX1bbxXcxX1b8xX2xX3xX1exX21fxX2xX1abxX1bbxXcxX2xX3xX2dexX5xX2xX3xX333xX3xX2xX3xX185xX1xX2xX2dexXexX2xX1abxX28xX1axX1bxX2xXf8xX24xX2xX1xX1exX333xX17xX2xX1exXb1xXexX2xXf8xX5xX2cxX2xX17xX18xX1c6xX2xX3xX2dexX5xX2xd941xX60xX60xX43bxX1b8xX2xX3xX333xX3xX2xX1abxXcxX24xX1axX2xX17xX1exX2dxX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX17xX18xX18fxX2xX3fxX2xXd0xX21cxX2xX1exX285xX2cxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX2f9xXb1xX333xX2xX17xX18xX3d6xX1axX1exX2xX17xX2cxX33xX1axX2xX17xX73xX2cxX2xX17xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXdxX1fxX1axXebxX2xX1dxX1fxX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX3xX1exX185xX17xX2xX4xX189xX18axX1axX1bxX2xXdxX18fxX3xX1exX2xXf8xX194xX2xXexX2xX17xX33xX2xX3xX19cxX2xX6xX19fxXd1xX2xX1abxXb65xXexX2xX13xX1bbxX1axX1exX2xX17xXb1xXexX2d5xX1axX2xX17xX18xXb1xXexX37bxX1axX1b8xX2xX2f9xXb1xX28xX1axX1bxX2xX76xX333xX2xXf8xX37bxX2xX3xX1exX185xX17xX2xX4xX189xX18axX1axX1bxX2xX3xX333xX3xX2xXdxX18fxX3xX1exX2xXf8xX194xX2xX3xX2dexX5xX2xXexX2xX17xX33xX2xX3xX19cxX2xX6xX19fxXd1xX2xX3xX1d5xX2xX6xX1bfxX2xX1exX124cxX2xX17xX18xX18axX2xX3xX2dexX5xX2xX3xX333xX3xX2xX76xX37xX1axX1exX2xXf8xX2cxX37xX1axX2xX17xXb1xXexX33xX1axX2xX17xX18xX2d5xX1axX2xX1abxX2dxX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axX2xX17xX2cxX1axX2xX17xX189xX19fxX1axX1bxX1b8xX2xX5c1xXb6xXbxX2xX19fxX2xX17xXb1xXexX33xX1axX2xX17xX21fxX1axX1exX2xXf8xX24xX2xX17xXb1xXexX33xX1axX2xX3xX19cxX2xX6xX19fxXebxX2xXbxX2d5xX1axX2xX3xX1bbxX1axX1exX2xX1abxX1d5xX1b8xX2xX3xX333xX3xX2xX3xX19cxX2xX6xX19fxX2xXexX2xX17xX33xX2xX1abxXb65xXexX2xX13xX1bbxX1axX1exX2xX1exX19cxX1axX2xX1axX4d5xX5xX2xXf8xX2cxX37xX3xX2xX2b2xX1axX1bxX2xXdxX194xX1axX1bxX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX1axX1bxX1exX37xX2xX17xX1exX22dxX1axX1bxX2xX17xX2cxX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX5c1xXb6xXbxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX1b8xX2xX212xX18fxX1xX2xX17xX1exX1d1xX2cxX2xX3xX368xX1xX2xX1axX1exX368xX17xX2xXdxX4d5xX2xX4xX2cxX37xXb1xX2xX4xX2d5xX1axX2xXb6xX5f2xX1axX1bxX2xX17xX1exX22dxX1axX1bxX2xX17xX2cxX1axX2xX1bxX2cxX333xX13xX2xX1abxX18fxX1axX1exX2xX1abxX2cxX37xX1axX2xX17xXa2cxX2xX1axX1exX2c2xX13xX2xX13xX2cxX1axX1exX2xX76xX1bbxX3xX1exX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX2f9xXb1xX28xX1axX2xX4xX260xX2xXf8xX24xX2xX3xX1exX2cxX5xX2xX6xX1d9xX2xX6xXa2cxX2xXdxX194xX1axX1bxX2xX17xX1exX22dxX1axX1bxX2xX17xX2cxX1axX2xX1bxX2cxX4d5xX5xX2xX3xX333xX3xX2xX3xX19cxX2xX6xX19fxX2xXexX2xX17xX33xX2xXf8xX24xX2xX3xX19cxX2xX2f9xXb1xX5xX1axX2xXbxX1dcxX310xX1dcxXebxX2xX20fxX28axX1axX1bxX2xX17xX1exX1d1xX2cxX1b8xX2xX2f9xXb1xX5xX1axX2xX17xX1fxX13xX2xX17xX18xX2cxX2dxX1axX2xX212xX1exX5xX2cxX2xX1exX2cxX37xXb1xX2xX2f9xXb1xX28xX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX17xX333xX3xX2xXexX2xX17xX33xX2xXdxX1bfxX2xX1xX1exX1c6xX1axX1bxX1b8xX2xX3xX1exX354xX13xX2xX6xX1d5xX3xX2xX6xX2b2xX3xX2xX212xX1exX3c4xX12xX2xX76xX5xX1axX2xX1abxX556xXb1xX2xX3xX1exXcxX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axX2xX19fxX2xX17xXb1xXexX33xX1axX2xX3xX19cxX2xX6xX19fxX2xXf8xX73xX2cxX2xX13xX22dxX2xX1exX3d6xX1axX1exX2xX76xX333xX3xX2xX6xX265xX2xX1bxX2cxX5xX2xX1abxX3d6xX1axX1exX2xXf8xX24xX2xXd0xX1fxXexX2xXdxX1bfxX1axX1bxX2xX1bxX1d5xX2cxX2xXdxX18fxX3xX1exX2xXf8xX194xX2xXexX2xX17xX33xX2xX3xX19cxX2xX76xX28xX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX5c1xXb6xXbxX2xXf8xX24xX2xX1abxX2cxX37bxXb1xX2xX17xX18xX18fxXebxX2xX20fxXb65xXexX2xX13xX1bbxX1axX1exX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX17xX333xX3xX2xX17xXb1xXexX2d5xX1axX2xX17xX18xXb1xXexX37bxX1axX2xXf8xX37bxX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX6xX333xX3xX1exX2xXf8xX24xX2xX1xX1exX333xX1xX2xX4xXb1xX368xX17xX2xX3xX2dexX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX1b8xX2xXbxX1dcxX310xX1dcxX2xX1abxX2dxX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axX1b8xX2xXdxXcxX5xX1axX1exX2xX1axX1bxX1exX2cxX37xX1xX1b8xX2xX17xX5f2xX2xX3xX1exX2b2xX3xX1b8xX2xX3xX19cxX2xX2f9xXb1xX5xX1axX1b8xX2xX1abxX19cxX1axX2xXf8xX18fxX2xX1exX2cxX2dxXb1xX2xXf8xX37bxX2xX4xX18axX2cxX2xX1fdxX3xX1exX1b8xX2xX17xX18xX333xX3xX1exX2xX1axX1exX2cxX37xX13xX2xXf8xX24xX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xX4xX18axX2cxX1b8xX2xX3xX1exX2dexX2xX1abxX285xX1axX1bxX2xX17xX1fdxX3xX1exX2xX3xX1bfxX3xX2xX17xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xXebxX2xX20fxX5f2xX2cxX2xX13xX73xX2cxX2xX1axX285xX2cxX2xXdxXb1xX1axX1bxX1b8xX2xX1exX3d6xX1axX1exX2xX17xX1exX2b2xX3xX2xX17xXb1xXexX2d5xX1axX2xX17xX18xXb1xXexX37bxX1axX2xXf8xX37bxX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX6xX333xX3xX1exX1b8xX2xX1xX1exX333xX1xX2xX4xXb1xX368xX17xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xXebxX2xX1dxX1fxX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX1exX19cxX1axX2xX1axX4d5xX5xX2xX1axX354xX1axX1bxX2xX4xX1bfxX3xX1b8xX2xX17xX18xX333xX3xX1exX2xX1axX1exX2cxX37xX13xX2xX3xX2dexX5xX2xX1abxX285xX2cxX2xX1axX1bxXc0exX2xXf8xX2cxX2d5xX1axX2xX3xX1exX2b2xX3xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX4xX5xXcxX2xX1abxX285xX1axX1bxX2xX1axX1bxX24xX1axX1exX2xXbxX1dcxX310xX1dcxX1b8xX2xX1abxX51bxX3xX2xX76xX2cxX37xX17xX2xX3xX333xX1axX2xX76xX285xX2xX4xX24xX13xX2xX17xX18xX1bfxX3xX2xX17xX2cxX33xX1xX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX17xX333xX3xX2xX17xX18xXb1xXexX37bxX1axX2xX17xX1exX22dxX1axX1bxX2xX17xX1exX12xXcxX2xX1exX189xX73xX1axX1bxX2xX3xX1exXb1xXexX2d5xX1axX2xX1axX1bxX1exX2cxX37xX1xX1b8xX2xX1exX2cxX37xX1axX2xX1abxX1bbxX2cxX1b8xX2xX1abxX333xX1xX2xX2b2xX1axX1bxX2xX6xX1bfxX2xX1exX24xX2cxX2xX4xX1c6xX1axX1bxX2xX3xX2dexX5xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xXdxX1fxX1axX2xXf8xX24xX2xX17xX5f2xX2xX3xX1exX2b2xX3xXebxX2xX20fxX28axX1axX1bxX2xX17xX1exX1d1xX2cxX1b8xX2xX17xX354xX1axX1bxX2xX3xX189xX1d1xX1axX1bxX2xX3xX1exX21fxX2xX1abxX1bbxXcxX2xX3xX22dxX1axX1bxX2xX17xX333xX3xX2xX1bxX2cxX333xX13xX2xX6xX333xX17xX1b8xX2xX17xX1exX5xX1axX1exX2xX17xX18xX5xX1b8xX2xX212xX2cxX2dxX13xX2xX17xX18xX5xX2xXf8xX2cxX37xX3xX2xX3xX1exX185xX1xX2xX1exX24xX1axX1exX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX6xX333xX3xX1exX1b8xX2xX1xX1exX333xX1xX2xX4xXb1xX368xX17xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX1b8xX2xXbxX1dcxX310xX1dcxXd1xX2xXd0xXa2cxX2xX4xX260xX2xX212xX18fxX1xX2xX17xX1exX1d1xX2cxX1b8xX2xX1axX1bxX1exX2cxX2d5xX13xX2xX13xX2cxX1axX1exX2xX3xX333xX3xX2xX1exX24xX1axX1exX2xXf8xX2cxX2xXf8xX2cxX2xX1xX1exX1bbxX13xX2xX1xX1exX333xX1xX2xX4xXb1xX368xX17xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX1b8xX2xXbxX1dcxX310xX1dcxXebxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x12dbfxXb1xX17xX1exXcxX18xX9xX10xX20fxX51bxX1axX1bxX2xX222xX43dxX2xX1573xX189xX1d1xX2cxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9xX17xX12xXd0xX17xX3fxX5xX4xX2cxX1bxX1axX41xX2xX18xX2cxX1bxX1exX17xXd1xX9xX10xX0xX12xX13xX10xX60xX18xX189xX19fxX1axX1bxX2x11d9axX1exX1c6xX1axX1bxX2xX60xX18xXb1xXexX37bxX1axX2xX17xX1exX22dxX1axX1bxX0xX43xX12xX13xX10xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9xX17xX12xXd0xX17xX3fxX5xX4xX2cxX1bxX1axX41xX2xX18xX2cxX1bxX1exX17xXd1xX9xX10xX0xX12xX13xX10xXf8xX24xX2xX1b73xX1exX333xX17xX2xX17xX18xX2cxX2dxX1axX2xX1abxX327xX2cxX2xX17xX189xX18axX1axX1bxX2xXbxX1dcxX310xX1dcxX2xX17xX21fxX1axX1exX0xX43xX12xX13xX10xX0xX43xX1xX10xX0xX17xX5xX76xX4xX12xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXd0xX5xX1axX1exX1axX1exX5xX17xX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9xXc5xX2cxXdxX17xX1exX41xX2xXdbxX11fxXcexX1xXd0xXd1xX2xX13xX5xX18xX1bxX2cxX1axX3fxX4xX12x11103xX17xX41xX2xX5xXb1xX17xXcxXd1xX2xX13xX5xX18xX1bxX2cxX1axX3fxX18xX2cxX1bxX1exX17xX41xX2xX5xXb1xX17xXcxXd1xX9xX10xX0xX17xX76xXcxXdxXexX10xX0xX17xX18xX10xX0xX17xXdxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX60xX1exX22dxX1axX1bxX2xX1abxX2cxX37xX1xX2xX17xX18xXb1xXexX37bxX1axX2xX17xX1exX22dxX1axX1bxX2xX1axX1bxX24xXexX2xX3exX3fxX40xX3fxX100xXcexX100xXcexX41xX0xX43xX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3fxX2xX1dxX1fxX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX3xX1exX185xX17xX2xX4xX189xX18axX1axX1bxX2xX5c1xXb6xXbxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX1b8xX2xX1abxX333xX1xX2xX2b2xX1axX1bxX2xX6xX1bfxX2xX1exX24xX2cxX2xX4xX1c6xX1axX1bxX2xX3xX2dexX5xX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX2xX76xX37xX1axX1exX1b8xX2xX1exX189xX73xX1axX1bxX2xX17xX73xX2cxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXdxX1fxX1axXebxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3fxX2xX60xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axX2xX1axX1bxX1exX2cxX2d5xX13xX2xXcfexXb1xX368xX17xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX1axX1exX2c2xX13xX2xX1abxX28xX13xX2xX76xX28xXcxX2xX5xX1axX2xX6xX2cxX1axX1exX2xXd0xX21cxX2xX1exX285xX2cxX2xXf8xX24xX2xX6xX1bfxX2xX1xX1exX333xX17xX2xX17xX18xX2cxX2dxX1axX2xX76xX37bxX1axX2xXf8xX4d5xX1axX1bxX2xX3xX2dexX5xX2xX1abxX185xX17xX2xX1axX189xX73xX3xXebxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3fxX2xX60xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX4xX24xX2xX17xX18xX333xX3xX1exX2xX1axX1exX2cxX37xX13xX1b8xX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xX4xX18axX2cxX2xX3xX2dexX5xX2xX17xX5f2xX2xX3xX1exX2b2xX3xX1b8xX2xX3xX333xX2xX1axX1exX1fxX1axXebxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3fxX2xX60xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX1exX285xX2xX1bxX2cxX5xX2xX1abxX3d6xX1axX1exX2xX1abxX2dxX2xX76xX28xXcxX2xXf8xX37xX2xX6xX2b2xX3xX2xX212xX1exX3c4xX12xX2xX76xX28xX1axX2xX17xX1exX1fxX1axX2xXf8xX24xX2xX1bxX2cxX5xX2xX1abxX3d6xX1axX1exXebxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3fxX2xX60xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX1exX285xX2xX1bxX2cxX5xX2xX1abxX3d6xX1axX1exX2xX1abxX2dxX2xX3xX1exX354xX13xX2xX6xX1d5xX3xX2xX6xX2b2xX3xX2xX212xX1exX3c4xX12xX2xX3xX1exXcxX2xX17xX1exX24xX1axX1exX2xXf8xX2cxX2d5xX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1bxX2cxX5xX2xX1abxX3d6xX1axX1exXebxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3fxX2xX60xX1exX5xX13xX2xX1bxX2cxX5xX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX4xX24xX2xX17xX18xX333xX3xX1exX2xX1axX1exX2cxX37xX13xX2xXf8xX24xX2xX2f9xXb1xXexX37bxX1axX2xX4xX18axX2cxX2xX3xX2dexX5xX2xX13xX124cxX2cxX2xX1axX1bxX189xX1d1xX2cxX1b8xX2xX13xX124cxX2cxX2xX1bxX2cxX5xX2xX1abxX3d6xX1axX1exX1b8xX2xX13xX124cxX2cxX2xX17xX5f2xX2xX3xX1exX2b2xX3xX2xXf8xX24xX2xX3xX28xX2xX3xX285xX1axX1bxX2xX1abxX28axX1axX1bxXebxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3fxX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX4xX24xX2xX3xX1exX1fdxX1axX1exX2xX6xX333xX3xX1exX2xX5xX1axX2xX6xX2cxX1axX1exX2xXd0xX21cxX2xX1exX285xX2cxX1b8xX2xXdxXcxX2xX1dxX1exX24xX2xX1axX189xX73xX3xX2xX17xX5f2xX2xX3xX1exX2b2xX3xX2xX17xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axXebxX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3fxX2xX60xXcxX24xX1axX2xXd0xX21cxX2xX1exX285xX2cxX2xX3xX1exXb1xX1axX1bxX2xX17xX5xXexX2xX17xX1exX1bfxX3xX2xX1exX2cxX37xX1axX2xXbxX1dcxX1ddxX60xX2xX17xXcxX24xX1axX2xXdxX1fxX1axXebxX0xX43xX1xX10xX0xX43xX17xXdxX10xX0xX43xX17xX18xX10xX0xX43xX17xX76xXcxXdxXexX10xX0xX43xX17xX5xX76xX4xX12xX10
Đặng Sỹ Mười