Hơn 2.000 thanh niên ra quân chiến dịch Giờ Trái đất 2018
Ngày 10/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 2.000 thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân phát động “Chiến dịch Giờ Trái đất 2018.”
6ad8xa0fdxfcd2x1172bxe07fxf3efxc8aax9e0dx83ecxX7xef78xfc89x1145dxb337x10950xef14xX5x7a61xXax101d2xd5adxa298x10865xX3x8c5axd592x10687xX19xX19xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxc11cxX15xX3xb345xX6xX3x10dcexf6d5xb352xX15xX3xX4xX1xXdx8de8xX15xX3xaf37x10fa8xX4xX1xX3x9937xXdxa08cxX3xXcxX28xb69dxXdxX3xfce0x1085fxXexX3xX17xX19xX2x6d93xX0x10386xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX36xXaxX12xd8cbx6afcx8f21xc716xX3xX2xX19xX4dxc0efx9ef3xX3xXexdb91xXdxX3xX62xX1xX64xX3xa284xd021xX15xX3xX1xc2d3xX6xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX25xX15xX3xXcxX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1x794cxX3xX13xd010xX3xf22cxX1x6e02xX3x10390xXdxX15xX1xX6bxX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX25xX15xX3xXcxX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX13xX93xX3xX95xX1xX97xX3xX99xXdxX15xX1xX3xX44xb12dxX3xX28xX6xX3xX2bxX2cxX2dxX15xX3xXbxX1xX41xXexX3xX44x9c5exX15xX63xX3xe602xX95xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX17xX19xX2xX4bxX18x108bfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx74b9xb0f1xX36xX65xXaxX12xX0xXdxedf2xX63xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX18x11defxX6xX10exXexX1xX6xX15xX1xX1xX10exX6xX18x6efexX15xX4dxX15xX10xaa3exX7xX4dxX2xX4bxX2xX19xX4dx98eaxX4bxX36xX19xX2xX13axX17xX13axX2x11066xXexX17xX143xd8e2xX19xX5xX2xX18x120c7xXbxX63xXaxX3xX4dxX12xX3xXcxXcx7ee3xX75xX62xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX10exX36xX65xXaxX12xX3xXcxX1xX10xX10exX3xX121xX64xX3x12516xee9fxX3xXcxX1xX37xX3xXcxX28xX2cxX15xX63xX6bxX3xd3b2xX1xX7axX3xXcx1136fxX15xX63xX3xX121xXdxX25xX15xX3xXex96eexXbxX3xX121xX41xX10exX3xd808xX64xXdxX3xX3bxe919xX15xX3xX63xXdxa76cxXdxX3xXbxX1xX7axX15xX63xX6bxX3xX95xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX15xX1x125a8xX115xX3xXexX2cxX65xX25xX15xX3xXexX28xX2cxX65x10915xX15xX3xX12dxX191xX15xX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX4xXdbxX15xX63xX3xX44xX93xX15xX63xX3xX175xX3xXexX1xc2d1xX4xX3xXexX28xX41xX4xX1xX3xX15xX1xXdxa6b2xX115xX3xX121xX1a2xX10exX3xX12dxX1f9xX3xX115xb408xXdxX3xXexX28xec89xX3dxX15xX63xX6bxX3xX121xX1a2xX10exX3xX12dxX1f9xX3xXdfxX1xX64xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xc596xX6xX15xX1x9fb6xXfdxX3xXexX28xX10exX15xX63xX3xX44xX7axX6bxX3xX4xX41xX4xX3xXex8587xX15xX1xX3xX15xX63xX2cxX65xX1f9xX15xX3xX12dxXdxX25xX15xX3xXexX1xX6xX115xX3xX63xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX7x7687xX3xX5xX64xX3xX15xX1x6b66xX15xX63xX3xX1xX6exXexX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX5xX64xX115xX3xX5xX10exX6xX15xX3xXex88b1xX6xX3xXexX1xX41xXdxX3xX44xXdbxX3xX7xX90xX15xX63xX3xXexX97xX4xX1xX3xX4xb90axX4xX6bxX3xXexX1xX2dxX15xX3xXexX1xXdxX1f9xX15xX3xX44xX90xXdxX3xX12dx11c1exXdxX3xXexX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX18xX3xX75xXdxX15xX1xX3xX36xX290xX3xX44xX209xb283xX4xX3xX4xX1x11423xX15xX3xX5xX64xX115xX3xX44xX6exXdxX3xX7xX1edxX3xX95xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX63xXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX17xX19xX2xX4bxX6bxX3xX4xX6xX3xX7x9119xX3xX36xXdx6b56xX15xX3xX12dxXdxX25xX15xX3xcccexX7xX6xX6xX4xX3xX4xed2cxX15xX63xX3xX4xX41xX4xX3xXexX237xX15xX1xX3xX15xX63xX2cxX65xX1f9xX15xX3xX12dxXdxX25xX15xX3xX44xXcbxX3xXdfxX4xX1xX41xX65xX3xX1xX33xXexX3xX115xX237xX15xX1xXfdxX3xXexX6exXdxX3xX121xX2cxX187xXdxX3xX63xXdxX6xX10exX3xX5xX209xX2cxX6bxX3xX1xX10exX6exXexX3xX15xX41xX10exX3xXexX1x10db8xX3xX1xXdxX1f9xX15xX3xX2bxX2cxX65xX33xXexX3xXexX2dxX115xX6bxX3xXexX97xX4xX1xX3xX4xX290xX4xX3xXexX1xX6xX115xX3xX63xXdxX6xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX10exX6exXexX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX12dxX64xX3xX36xX290xX3xX41xX15xX3xX4xacdfxX6xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX18xX3xX95xX6xX3xX7xX2f0xX3xX2fcxX7xX6xX6xX4xX3xX4xX1xX10exX3xX121xXdxX33xXexX6bxX3xcda9xX1xX204xX15xX63xX3xX4xX1xf357xX3xX12dxX191xX15xX3xX44xXdbxX15xX63xX3xd201xX15xX63xX209xX3dxXdxX3xX1xX2dxX115xX3xX115xXdbxX6bxX3xX63xXdxX6xX3xX44xX237xX15xX1xX6bxX3xX15xX1xX263xX15xX63xX3xX4xX1xX2cxX15xX63xX3xX2bxX2cxX6xX15xX1xX3xX115xX64xX3xX121xX1a2xX15xX3xXexX1xX2dxX15xX3xX2fcxX7xX6xX6xX4xX3xX4x10ba4xX15xX63xX3xXexX290xX3xX221xX2dxX65xX3xX36xX290xX15xX63xX3xX175xX3xXexX1xX1edxX4xX3xX12dxX64xX3xX4xX7axX3xX15xX1xX263xX15xX63xX3xX1xX64xX15xX1xX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX4x10b84xX3xXexX1xX34dxX3xX121xX1a2xX10exX3xX12dxX1f9xX3xX115xX204xXdxX3xXexX28xX209xX3dxX15xX63xX3xX15xX63xX6xX65xX3xXexX28xX10exX15xX63xX3xX4xX2cxXdbxX4xX3xX7xX90xX15xX63xX3xX12dxX64xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX10exX6exXexX3xX1xX64xX15xX63xX3xX15xX63xX64xX65xX18xX3xX95xX19dxX15xX3xX10xX115xX3xX62xX63xX2cxX65xX2f4xX15xX3xX99xXdxX15xX1xX3xX95xX1xXdxX33xX15xX6bxX3xX1xX2c0xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX28xX209xX3dxX15xX63xX3xX182xX1xX187xX3xXexX1xX204xX15xX63xX3xXexX28xX2cxX15xX63xX3xX1xX2c0xX4xX3xX182xX1x11118xX3xX62xX1xX2cxX191xX15xX6bxX3xX5xe686xX15xX3xX44xX4bcxX2cxX3xXexXdxX25xX15xX3xXexX1xX6xX115xX3xX63xXdxX6xX3xX95xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX3aexX1xX204xX15xX63xX3xX63xXdxX45xX2cxX3xX44xX209xX2bbxX4xX3xX7xX290xX3xX1xX41xX10exX3xX1xX1edxX4xX3xX115xX10exX15xX63xX3xX4xX1xX3dxX3xX44xX34dxX3xX44xX209xX2bbxX4xX3xX4xX303xX15xX63xX3xX4xX41xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX37xX3xXexX237xX15xX1xX3xX15xX63xX2cxX65xX1f9xX15xX3xXexX1xX6xX115xX3xX63xXdxX6xX3xXexX2cxX65xX25xX15xX3xXexX28xX2cxX65xX1d3xX15xX3xX4xX1xX10exX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX18xX3xX99xXdxX15xX1xX3xX95xX1xXdxX33xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x89e9xX6bxX3xX7xX6xX2cxX3xX5xX2f4xX3xXbxX1xX41xXexX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX7xX25cxX3xX12dxX1d3xX3xX12dxX191xX15xX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX63xXdxX6xX3xX44xX237xX15xX1xX3xX4xX303xX15xX63xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX33xX2cxX3xX15xXdxX25xX15xX3xXexX28xX10exX15xX63xX3xX3aexX1xX2cxX3xXbxX1xX90xX3xX4xX1xX2cxX15xX63xX3xXexX6xX65xX3xXexXdxX33xXexX3xX3aexXdxX1f9xX115xX3xX44xXdxX1f9xX15xX6bxX3xX1xX2c0xX4xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX7xa304xX3xX36xX42dxX15xX63xX3xX44xXdxX1f9xX15xX3xX6xX15xX3xXexX10exX64xX15xX6bxX3xX221xX5ddxX3xX5xX175xX3xX15xX209xX2a4xX4xX3xXexX1xX1a2xXdxX3xX12dxX64xX3xXbxX1xX2dxX15xX3xX5xX10exX6exXdxX3xX28xX41xX4xX3xXexX1xX1a2xXdxX18xX18xX18xX3xf694xX6xX3xX2bxX2cxX2dxX15xX3xX1xX209x11375xX15xX63xX3xX1edxX15xX63xX3xX95xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX17xX19xX2xX4bxX6bxX3xX1xX14xX15xX3xX17xX19xX19xX3xX44xX10exX64xX15xX3xX12dxXdxX25xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX25xX15xX3xXcxX187xX15xX63xX3xX95xX204xX15xX63xX3xXexX65xX3x9f85xXdxX1f9xX15xX3xX5xX290xX4xX3xXcxX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX13xX93xX3xX95xX1xX97xX3xX99xXdxX15xX1xX3xX44xXcbxX3xX44xX6exXbxX3xX221xX10xX3xX36xXdxX2f4xX2cxX3xX1xX64xX15xX1xX3xXexX28xX25xX15xX3xX4xX41xX4xX3xXexX2cxX65xX33xX15xX3xX44xX209xX3dxX15xX63xX3xXexX28xX2cxX15xX63xX3xXexX2dxX115xX3xXexX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX18xX3xX182xX1xX7axX3xX10dxX97xX3xXexX1xX209xX3xX44xX10exX64xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX25xX15xX3xX95xX204xX15xX63xX3xXexX65xX3xX675xXdxX1f9xX15xX3xX5xX290xX4xX3xX198xX64xXdxX3xX3bxX19dxX15xX3xX75xcf34xX3xX13xX64xX3x8905xX2cxX65xX3xee19xX2cxX6xX15xX63xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX569xX6bxX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX63xXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX5xX64xX3xX1xX10exX6exXexX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX4xX7axX3xX175xX3xX15xX63xX1xdc36xX6xX6bxX3xX121xX187xX3xX97xX4xX1xX3xX4xX1xX10exX3xX4xX204xX15xX63xX3xXexX41xX4xX3xX44xX10exX64xX15xX3xX12dxX64xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX33xX2cxX3xX15xXdxX25xX15xX18xX3xX75xXdxX1f9xX4xX3xXexX187xX3xX4xX1xX1edxX4xX3xX44xX6exXbxX3xX221xX10xX3xX36xXdxX2f4xX2cxX3xX1xX64xX15xX1xX3xX7xX25cxX3xXexX6exX10exX3xX1xXdxX1f9xX2cxX3xX1edxX15xX63xX3xX4xX1xX10exX3xX221xXcbxX3xX1xXdbxXdxX6bxX3xXexX28xX2cxX65xX1d3xX15xX3xX44xX6exXexX3xXexX1xX204xX15xX63xX3xX44xXdxX1f9xXbxX3xX7xX5ddxX3xX36xX42dxX15xX63xX3xX44xXdxX1f9xX15xX3xX1xXdxX1f9xX2cxX3xX2bxX2cxX1a2xX6bxX3xXexXdxX33xXexX3xX3aexXdxX1f9xX115xX6bxX3xXexX6exX10exX3xX115xX204xXdxX3xXexX28xX209xX3dxX15xX63xX3xX221xX6xX15xX1xX3xX7xX6exX4xX1xX3xX44x97d5xXbxX6bxX3xX63xX7axXbxX3xXbxX1xX4bcxX15xX3xX4xX303xX15xX63xX3xX221xX2dxX65xX3xX36xX290xX15xX63xX3xXcxX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX13xX93xX3xX95xX1xX97xX3xX99xXdxX15xX1xX3xXexX28xX625xX3xXexX1xX64xX15xX1xX3xXexX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX44xX41xX15xX63xX3xX7xX90xX15xX63xX6bxX3xX12dxX76xX15xX3xX115xXdxX15xX1xX6bxX3xX1xXdxX1f9xX15xX3xX44xX6exXdxX6bxX3xX15xX63xX1xX74cxX6xX3xXexX237xX15xX1xX18xX3xX62xX63xX6xX65xX3xX7xX6xX2cxX3xX5xX2f4xX3xXbxX1xX41xXexX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX95xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX17xX19xX2xX4bxX6bxX3xX4xX41xX4xX3xXexX237xX15xX1xX3xX15xX63xX2cxX65xX1f9xX15xX3xX12dxXdxX25xX15xX3xX44xXcbxX3xX44xX93xX15xX63xX3xX5xX10exX6exXexX3xXexX1xX6xX65xX3xX44xX187xXdxX3xX6xX12dxX6xXexX6xX28xX6bxX3xX4xX10exX12dxX10xX28xX3x77b3xX6xX4xX10xX121xX10exX10exX3aexX3xX4xX41xX3xX15xX1xX2dxX15xX6bxX3xX15xX1xX1a2xX65xX3xacbbxX5xX6xX7xX1xX115xX10exX121xX3xX12dxX64xX3xXexX1xX6xX115xX3xX63xXdxX6xX3xX36xX290xX3xX41xX15xX3xX4xX1xX2cxX65xX34dxX15xX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX221xX6xX15xX1xX6bxX3xX44xX6exXbxX3xX221xX10xX3xX36xXdxX2f4xX2cxX3xX1xX64xX15xX1xX6bxX3xX28xX6xX3xX2bxX2cxX2dxX15xX3xXexX1xX290xX4xX3xX1xXdxX1f9xX15xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX204xX15xX63xX3xXexX28xX237xX15xX1xX3xX12dxX237xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX221xXcbxX3xX1xXdbxXdxX6bxX3xXexXdxX33xXexX3xX3aexXdxX1f9xX115xX3xX15xX76xX15xX63xX3xX5xX209xX2bbxX15xX63xX6bxX3xX1edxX15xX63xX3xXbxX1xX7axX3xX12dxX2a4xXdxX3xX121xXdxX33xX15xX3xX44xX187xXdxX3xX3aexX1xX97xX3xX1xX191xX2cxX18xX18xX18xX3xXcxX1xX10xX10exX3xX198xX625xX3xXcxX64xXdxX3xX15xX63xX2cxX65xX25xX15xX3xX99xX204xXdxX3xXexX28xX209xX3dxX15xX63xX3xXexX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX6bxX3xX44xX2dxX65xX3xX5xX64xX3xX5xX4bcxX15xX3xXexX1xX1edxX3xX2xX19xX3xXcxX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX13xX93xX3xX95xX1xX97xX3xX99xXdxX15xX1xX3xX28xX6xX3xX2bxX2cxX2dxX15xX3xXbxX1xX41xXexX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX63xXdxX3dxX3xXexX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX18xX3xX710xX2cxX6xX3xX44xX7axX6bxX3xXexX1xX2cxX3xX1xX4b2xXexX3xX1xX64xX15xX63xX3xXexX28xXdxX1f9xX2cxX3xX5xX209xX2bbxXexX3xX15xX63xX209xX3dxXdxX3xXexX1xX6xX115xX3xX63xXdxX6xX3xX4xX303xX15xX63xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX10exX6exXexX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX36xX290xX3xX41xX15xX3xX4xX1xX2cxX65xX34dxX15xX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX221xX6xX15xX1xX6bxX3xX4xXdbxX15xX63xX3xX44xX93xX15xX63xX3xX221xX6xX15xX1xX6bxX3xX44xXdxX34dxX115xX3xX44xX33xX15xX3xX221xX6xX15xX1xX6bxX3xX121xX209xX2a4xX4xX3xX15xX1xX1a2xX65xX3xX221xX6xX15xX1xX6bxX3xXexXdxX33xXexX3xX3aexXdxX1f9xX115xX3xX44xXdxX1f9xX15xX6bxX3xX4xX1a2xXdxX3xXexX6exX10exX3xX1xX1f9xX3xXexX1xX90xX15xX63xX3xX44xXdxX1f9xX15xX3xX115xXdxX2f4xX15xX3xXbxX1xX97xX3xX4xX1xX10exX3xX4xX41xX4xX3xX1xXdbxX3xX63xXdxX6xX3xX44xX237xX15xX1xX3xX3aexX1xX7axX3xX3aexX1xX76xX15xX18xX18xX18xX3xX63xX7axXbxX3xXbxX1xX4bcxX15xX3xX5xX6xX15xX3xXexX27axX6xX3xX115xX6exX15xX1xX3xX115xX25cxX6bxX3xX7xX2dxX2cxX3xX28xXdbxX15xX63xX3xX175xX3xXexX1xX1edxX4xX3xX4xXdbxX15xX63xX3xX44xX93xX15xX63xX3xX4xX1xX2cxX15xX63xX3xXexX6xX65xX3xX121xX1a2xX10exX3xX12dxX1f9xX3xX115xX204xXdxX3xXexX28xX209xX3dxX15xX63xX6bxX3xX121xX1a2xX10exX3xX12dxX1f9xX3xXexX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX18xX3xX3bxXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX5xX64xX3xX7xX41xX15xX63xX3xX3aexXdxX33xX15xX3xX4xX389xX6xX3xX710xX2cxX2f0xX3xX710xX2cxX90xX4xX3xXexX33xX3xX12dxX1d3xX3xX121xX1a2xX10exX3xX12dxX1f9xX3xXexX1xXdxX25xX15xX3xX15xX1xXdxX25xX15xX3xec4bx7ca4xXb9exX8e7xc238xX18xX3xXcxX97xX15xX1xX3xX44xX33xX15xX3xX15xX6xX65xX3xX44xXcbxX3xX4xX7axX3xX3aexX1xX10exX1a2xX15xX63xX3xX147xX18xX19xX19xX19xX3xXexX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xXexX1xX2cxXdbxX4xX3xX2xX147xX17xX3xX2bxX2cxX90xX4xX3xX63xXdxX6xX3xX12dxX64xX3xX12dxX303xX15xX63xX3xX5xXcbxX15xX1xX3xXexX1xX187xX3xX1xX209xX625xX15xX63xX3xX1edxX15xX63xX3xX95xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX18xX3xX75xXdxX1f9xXexX3xX62xX6xX115xX3xXexX1xX6xX115xX3xX63xXdxX6xX3xX3bxXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xXexcbf6xX3xX15xX76xX115xX3xX17xX19xX19xcde3xX3xX5xX64xX3xX1xX64xX15xX1xX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX4xX389xX6xX3xX95xX1xX97xX15xX1xX3xXbxX1xX389xX3xX12dxX64xX3xX15xX63xX209xX3dxXdxX3xX36xX2dxX15xX3xX75xXdxX1f9xXexX3xX62xX6xX115xX3xXexX1xX34dxX3xX1xXdxX1f9xX15xX3xX4xX6xX115xX3xX3aexX33xXexX3xX63xXdxX1a2xX115xX3xX4bx104ffxX3xX5xX209xX2bbxX15xX63xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX1xX1a2xXdxX3xX3aexX1xX97xX3xX15xX1xX64xX3xX3aexX97xX15xX1xX3xX44xX33xX15xX3xX15xX76xX115xX3xX17xX19xX6axX19xX6bxX3xX4xX1xX2cxX15xX63xX3xXexX6xX65xX3xX4xX303xX15xX63xX3xXexX1xX33xX3xX63xXdxX2a4xXdxX3xXexX28xX10exX15xX63xX3xX4xX2cxXdbxX4xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX1edxX15xX63xX3xXbxX1xX7axX3xX121xXdxX33xX15xX3xX44xX187xXdxX3xX3aexX1xX97xX3xX1xX191xX2cxX18xX4dxX18xX3xX99xXdbxXexX3xX7xX90xX3xX1xX237xX15xX1xX3xX1a2xX15xX1xX3xX12dxX1d3xX3xX5xX2f4xX3xX28xX6xX3xX2bxX2cxX2dxX15xX3xXbxX1xX41xXexX3xX44xXdbxX15xX63xX3xXdfxX95xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX17xX19xX2xX4bxXfdxX3xX625xX3xXcxX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX13xX93xX3xX95xX1xX97xX3xX99xXdxX15xX1x107edxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX10exX36xX65xXaxX12xX0xX6xX3xX36xX6xXexX6xacf7xXdxX15xX36xX10xX221xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX28xX10xX8fexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd4bxX4dxX4dxXdxX115xX63xX18xX12dxXdxX10xXexX15xX6xX115xXbxX5xX2cxX7xX18xX12dxX15xX4dxXexd8ecxXd95xX19xX4dx1209cxXbxX5xX10exX6xX36xX10xX36xX4dxX2bxX8fexX7xX2bxX65xX4dxX17xX19xX2xX4bx9485xX19xX6axXdacxX2xX19xX4dxX2xX19xX19xX6axXdacxXexX28xX6xXdxXdacxX36xX6xXexX18xX14cxXbxX63xXaxX12xX0xXdxX115xX63xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX18xX121xX6xX10exXexX1xX6xX15xX1xX1xX10exX6xX18xX12dxX15xX4dxX15xX10xX132xX7xX4dxX2xX4bxX2xX19xX4dxX13axX4bxX36xX19xX2xX13axX17xX13axX2xX143xXexX13axX2xX2xXd95xX5xX143xX18xX14cxXbxX63xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX10exX36xX65xXaxX12xX675xX204xX15xX63xX3xX44xX1a2xX10exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX25xX15xX3xXcxX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xXexX1xX6xX115xX3xX63xXdxX6xX3xX5xX2f4xX3xXbxX1xX41xXexX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX17xX19xX2xX4bxX18xX3xXb9dx102f6xX15xX1xXd4bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX75xX3ffxX4dxXcxXcxX156xX75xX62xXba1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX10exX36xX65xXaxX12xX0xX6xX3xX36xX6xXexX6xXd68xXdxX15xX36xX10xX221xX9xXaxX17xXaxX3xX1xX28xX10xX8fexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd4bxX4dxX4dxXdxX115xX63xX18xX12dxXdxX10xXexX15xX6xX115xXbxX5xX2cxX7xX18xX12dxX15xX4dxXexXd95xXd95xX19xX4dxXd99xXbxX5xX10exX6xX36xX10xX36xX4dxX2bxX8fexX7xX2bxX65xX4dxX17xX19xX2xX4bxXdacxX19xX6axXdacxX2xX19xX4dxX2xX19xX19xX6axXdacxXexX28xX6xXdxXdacxX36xX6xXexX2xX18xX14cxXbxX63xXaxX12xX0xXdxX115xX63xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX18xX121xX6xX10exXexX1xX6xX15xX1xX1xX10exX6xX18xX12dxX15xX4dxX15xX10xX132xX7xX4dxX2xX4bxX2xX19xX4dxX13axX4bxX36xX19xX2xX13axX17xX13axX2xX143xXexX13axX19xX143xX6axX5xX143xX18xX14cxXbxX63xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX10exX36xX65xXaxX12xX675xX204xX15xX63xX3xX44xX1a2xX10exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX25xX15xX3xXcxX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xXexX1xX6xX115xX3xX63xXdxX6xX3xX5xX2f4xX3xXbxX1xX41xXexX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3c1xX3bxXdxX3dxX3xX3c1xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX17xX19xX2xX4bxX18xX3xXb9dxXe72xX15xX1xXd4bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX75xX3ffxX4dxXcxXcxX156xX75xX62xXba1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX10exX36xX65xXaxX12xX0xX6xX3xX36xX6xXexX6xXd68xXdxX15xX36xX10xX221xX9xXaxX6axXaxX3xX1xX28xX10xX8fexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd4bxX4dxX4dxXdxX115xX63xX18xX12dxXdxX10xXexX15xX6xX115xXbxX5xX2cxX7xX18xX12dxX15xX4dxXexXd95xXd95xX19xX4dxXd99xXbxX5xX10exX6xX36xX10xX36xX4dxX2bxX8fexX7xX2bxX65xX4dxX17xX19xX2xX4bxXdacxX19xX6axXdacxX2xX19xX4dxX2xX19xX19xX6axXdacxXexX28xX6xXdxXdacxX36xX6xXexX13axX18xX14cxXbxX63xXaxX12xX0xXdxX115xX63xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX18xX121xX6xX10exXexX1xX6xX15xX1xX1xX10exX6xX18xX12dxX15xX4dxX15xX10xX132xX7xX4dxX2xX4bxX2xX19xX4dxX13axX4bxX36xX19xX2xX13axX17xX13axX2xX143xXexX6axX2xX6axX5xX2xX19xX18xX14cxXbxX63xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX174xXcbxX15xX1xX3xX44xX6exX10exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX25xX15xX3xXcxX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xXexX1xX290xX4xX3xX1xXdxX1f9xX15xX3xXexX1xX6xX65xX3xX44xX187xXdxX3xX6xX12dxX6xXexX6xX28xX6bxX3xX4xX10exX12dxX10xX28xX3xX3c1xX8e7xX6xX4xX10xX121xX10exX10exX3aexX3xX4xX41xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX1xX209xX625xX15xX63xX3xX1edxX15xX63xX3xX5xX2f4xX3xXbxX1xX41xXexX3xX44xXdbxX15xX63xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX63xXdxX3dxX3xXexX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX17xX19xX2xX4bxX18xX3xXb9dxXe72xX15xX1xXd4bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX75xX3ffxX4dxXcxXcxX156xX75xX62xXba1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX10exX36xX65xXaxX12xX0xX6xX3xX36xX6xXexX6xXd68xXdxX15xX36xX10xX221xX9xXaxX13axXaxX3xX1xX28xX10xX8fexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd4bxX4dxX4dxXdxX115xX63xX18xX12dxXdxX10xXexX15xX6xX115xXbxX5xX2cxX7xX18xX12dxX15xX4dxXexXd95xXd95xX19xX4dxXd99xXbxX5xX10exX6xX36xX10xX36xX4dxX2bxX8fexX7xX2bxX65xX4dxX17xX19xX2xX4bxXdacxX19xX6axXdacxX2xX19xX4dxX2xX19xX19xX6axXdacxXexX28xX6xXdxXdacxX36xX6xXexX17xX18xX14cxXbxX63xXaxX12xX0xXdxX115xX63xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX18xX121xX6xX10exXexX1xX6xX15xX1xX1xX10exX6xX18xX12dxX15xX4dxX15xX10xX132xX7xX4dxX2xX4bxX2xX19xX4dxX13axX4bxX36xX19xX2xX13axX17xX13axX2xX143xXexX13axX17xX19xXc31xX5xX13axX18xX14cxXbxX63xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX675xX10exX64xX15xX3xX12dxXdxX25xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX25xX15xX3xXcxX187xX15xX63xX3xX95xX204xX15xX63xX3xXexX65xX3xX675xXdxX1f9xX15xX3xX5xX290xX4xX3xXcxX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX13xX93xX3xX95xX1xX97xX3xX99xXdxX15xX1xX3xX44xX6exXbxX3xX221xX10xX3xX36xXdxX2f4xX2cxX3xX1xX64xX15xX1xX3xXexX28xX25xX15xX3xX4xX41xX4xX3xXexX2cxX65xX33xX15xX3xX44xX209xX3dxX15xX63xX3xXexX28xX2cxX15xX63xX3xXexX2dxX115xX3xXexX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX1xX209xX625xX15xX63xX3xX1edxX15xX63xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3c1xX3bxXdxX3dxX3xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX17xX19xX2xX4bxX18xX3xXb9dxXe72xX15xX1xXd4bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX75xX3ffxX4dxXcxXcxX156xX75xX62xXba1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX10exX36xX65xXaxX12xX0xX6xX3xX36xX6xXexX6xXd68xXdxX15xX36xX10xX221xX9xXaxX143xXaxX3xX1xX28xX10xX8fexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd4bxX4dxX4dxXdxX115xX63xX18xX12dxXdxX10xXexX15xX6xX115xXbxX5xX2cxX7xX18xX12dxX15xX4dxXexXd95xXd95xX19xX4dxXd99xXbxX5xX10exX6xX36xX10xX36xX4dxX2bxX8fexX7xX2bxX65xX4dxX17xX19xX2xX4bxXdacxX19xX6axXdacxX2xX19xX4dxX2xX19xX19xX6axXdacxXexX28xX6xXdxXdacxX36xX6xXexX6axX18xX14cxXbxX63xXaxX12xX0xXdxX115xX63xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX18xX121xX6xX10exXexX1xX6xX15xX1xX1xX10exX6xX18xX12dxX15xX4dxX15xX10xX132xX7xX4dxX2xX4bxX2xX19xX4dxX13axX4bxX36xX19xX2xX13axX17xX13axX2xX143xXexX17xX13axX143xX4bxX5xX13axX18xX14cxXbxX63xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX10exX36xX65xXaxX12xX675xX10exX64xX15xX3xX12dxXdxX25xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX25xX15xX3xXcxX187xX15xX63xX3xX95xX204xX15xX63xX3xXexX65xX3xX675xXdxX1f9xX15xX3xX5xX290xX4xX3xXcxX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX13xX93xX3xX95xX1xX97xX3xX99xXdxX15xX1xX3xX44xX6exXbxX3xX221xX10xX3xX36xXdxX2f4xX2cxX3xX1xX64xX15xX1xX3xXexX28xX25xX15xX3xX4xX41xX4xX3xXexX2cxX65xX33xX15xX3xX44xX209xX3dxX15xX63xX3xXexX28xX2cxX15xX63xX3xXexX2dxX115xX3xXexX1xX64xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX1xX209xX625xX15xX63xX3xX1edxX15xX63xX3xX4xX1xXdxX33xX15xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX3xX3c1xXcxX28xX41xXdxX3xX44xX45xXexX3xX17xX19xX2xX4bxX18xX3xXb9dxXe72xX15xX1xXd4bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX75xX3ffxX4dxXcxXcxX156xX75xX62xX0xX4dxXbxX12
Theo TTXVN