Bản tin Thanh Hóa Online ngày 25-7-2019
(Baothanhhoa.vn) - Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng - Giá trị xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt gần 41,5 triệu USD - Xử phạt 163 triệu đồng trong đợt kiểm tra an toàn thực phẩm mùa du lịch - Xử phạt 2.373 trường hợp xe ô tô chở hàng hóa quá khổ, quá tải
bcacx14c77x11cb4xfa5bx13ef9xf225xbcc9xf437x12289xX7x143a1xfc37xfa10xff65xceb7x12370xX5x13272xXax12a7dx12f22x13d78xe816xX3xXexXdxX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x13570x14ca2xX6xX3x10023xX15xX5xXdxX15xX10xX3xX15x14e4dx12e79xe450xX3x1017cxe2ebxd365x143a3xX33xX31x15389xX2x14400xX0x1563bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6x14e7cxXaxX12x124d7x118b7xX3xX4x10986xc23axX3xX7xXdx13cd8xX55xX3x14937xX2exX3xXexX1x14561xXbxX3xX15xebb0xX15xX3xXex13c1fxXdxX3x1188axX15xX3xX4x12e36xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xf9bdxX15xX2dxX3xX5xXdxcd9fxXexX3xX7x1210fxX3xXexc994xXdxX3xc9e5xX2dxX1xe254xX6xX3xXexX69xX6xX15xX2dxX3xX50xXdxX7exXexX3xX7xX82xX3xX21xX2exbdf2xX3x11ba9x10f04xX15xX2dxX3xX33xf289xXdxX70xX3xXexX69xe94cxX3xed57xX55xcedaxXexX3x13857xX1x12465xX55xX3xX15xd3bexX15xX2dxX3xX33xX3xX5xX6cxX9exX3xX33xX3xXexX1xc755xX2fxX3xX7xX14xX15xX3x12f90xX85xXexX3xX2dxX54xX15xX3x117e7xX2x147d1xX32xX3xXexX69xXdxX7exX55xX3xc6b6xc451x10130xX3xX33xd530x14a40xX3xXbxX1xX85xXexX3xX2xd786xc8b8xX3xXexX69xXdxX7exX55xX3xXcexXa1xX15xX2dxX3xXexX69xdfdbxX15xX2dxX3xXcex1540cxXexX3xXb3xXdx10852xX9exX3xXexX69xX6xX3xX6xX15xX3xXexXffxX2exX15xX3xXexX1xc9cdxX4xX3xXbxX1xXb5xX9exX3xX9exX78xX6xX3xX4dxX55xX3xX5xXacxX4xX1xX3xX33xXe6xXe7xX3xXbxX1xX85xXexX3xX31x15236xXf0xX34xXf0xX3xXexX69xd6a6xf5fbxX15xX2dxX3xX1xX104xXbxX3xXaexX10xX3xXb9xX3xXexXb9xX3xX4xX1xe29dxX3xX1xX2exX15xX2dxX3xX1xX22xX6xX3xced5xX55xX70xX3xXb3xX1x12db9xXd8xX3xX15dxX55xX70xX3xXexX14xXdxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xX4dxX3xXbx10bebxX10xX15xXexX10xX69xXaxX12xX0xXdxX9exX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxXexX1xX55xX9ex135e4xX3xX4dxX1xXdxX4dxX10xX3xXdxX182xX10xX15xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXax1082cxXdxX4dxXexX1x157f6xX3xXefxX32xX37xXbxXaexd4b2xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1b8xX3xXd6xXf0xX31xXbxXaexX1bfxXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX138xX19bxX6xXffxXexX1xX6xX15xX1xX1xXffxX6xX138xX5cxX15xX3bxX15xX10xX1b3xX7xX3bxX2xX39xXf0xX37xX3bxX2xXd6xXefxX4dxX2xX2xX37xXd6xe098xXd6xXefxXexX39xX2xX32xX2xX5xXefxX33xX2xX32xX37xX2xX32xX32xX37xX37xXd6xX32xX31xX31xXd6xX1fbxX39xX33xX4xX7xX2dxXexX138x15418xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexXdxX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX21xX22xX6xX3xX25xX15xX5xXdxX15xX10xX3xX15xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX33xX31xX37xX2xX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12