UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6–2019: Thông qua phương án đầu tư các dự án trọng điểm giai đoạn 2019 - 2023
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12 - 6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 – 2019 để thông qua Phương án đầu tư các dự án trọng điểm giai đoạn 2019 – 2023; đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Thanh Hóa quản lý và nhiều nội dung quan trọng khác.
da7dx1787cx19261x10988x17ff2x10817x148cbx132c9x11489xX7x172e5x164c3x10ad9xee1cx1397ex12e18xX5x123b8xXax12eb4xX0xX7xXex15531x1303fx17ea2x125a2xX12x155bcx18790x17911x11ceexX3xXex17c89xX18xX1xX3xX1xecf3xXbxX3xXbxX1xXdx13aa5xX18xX3xXexX1x15ea7x108c6xX18xX19xX3xfb5ex1197dxX3xXexX1x18c76xX18xX19xX3x16078x136b1x1881dx1835cxX2x15642xe5afxX3xXcxX1xf30cxX18xX19xX3xf2fbx17204xX6xX3xXbxX1xX31xed26xX18xX19xX3xX3bxX18xX3x15a63x132baxX4exX3xXexX31xX3xX4xX3bxX4xX3xfa98x1168dxX3xX3bxX18xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX5bxXdxe4e2xe122xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX5bxX17x14571xX18xX3xX41xX42xX2xX44xX3x1812axX3xX41xX42xX41x1372cxX0x17185xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX8dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx159edxX10xX6xX66xXaxX12xX1dxX19xeca4x16197xX3xX2xX41xX3xX86xX3xX3fx13136xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xXexf7c9xX3xX4xX1x15ef8xX4xX3xXbxX1xXdxX2cxX18xX3xX1xX26xXbxX3xXexX1xX31xX32xX18xX19xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xX3fxX3xX40xX3xX41xX42xX2xX44xX3xX5bxX74xX3xXexX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX6xX3x132dbxX1xX31xX54xX18xX19xX3xX3bxX18xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX5bxXdxX74xX75xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX5bxX17xX7exX18xX3xX41xX42xX2xX44xX3xX40xX3xX41xX42xX41xX8bxe133xX3xX5bxe2b8xX3xX3bxX18xX3xX7x193d8xXbxX3x1803cx104f8xXbxX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX54xX3xX7x184c0xX3xX19xXdxX3bxX17xX3xX66x128bdxX4xX3xX4xX49xX18xX19xX3xX5x18c19xXbxX3xX66xX17xX3xXexX21xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa5x16dd0xX6xX3xX4dxX4ex121c8xX18xX3xX5x10cabxX3x103baxXadxX3xX18xX1xXdxX138xX4exX3xX18x103c5xXdxX3xX66xX4exX18xX19xX3xX4dxX4exX6xX18xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX36xX1xX3bxX4x117e2xX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11aefxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX75xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX4exX75xe3caxX3xXdxX1acxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXax17633xXdxX66xXexX1xX45xX3xX3fx18923xX42xXbxX141xX135xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX45xX3xX1dfxX41xedddxXbxX141xX135xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX8dxX8dxXdxX19cxX1c5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX19cxX17bxX18xX8dxX18xX10xX1d7xX7xX8dxX2xX44xX41xX8bxX8dxX2xX42x14e97xX66xX8bxX2xdb92xX2xX41xX1dfxX8bxXexX21dxX1efxX21dxX219xX219xX5xX42xX19cxf2ffxXbxX19x121f8xX16xX9xX21dxX8bxX219xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xX1xX26xXbxX3xXbxX1xXdxX2cxX18xX3xXexX1xX31xX32xX18xX19xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xX3fxX40xX41xX42xX2xX44xX45xX3xXcxX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX6xX3xXbxX1xX31xX54xX18xX19xX3xX3bxX18xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX5bxXdxX74xX75xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX5bxX17xX7exX18xX3xX41xX42xX2xX44xX3xX86xX3xX41xX42xX41xX8bxXaxX3xX8dxX12xX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x10892xe50bxX18xX19xX3xX4xX1xf807xX3xX1dxX19xX4exXaex126cfxX18xX3xX2c8x16617xX18xX1xX3x182e4xXc7xX18xX19xXb6xX3xXfaxX1xX170xX3xX1cxX2cfxX3xXexX1xX31xX3xXcxX21xX18xX1xX3x1730fxXaexXb6xX3xX1acxX1xX2f3xX3xXex14eacxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1c5xXdxX74xX4exX3xXexX7exXdxX3xXbxX1xXdxX2cxX18xX3xX1xX26xXbxX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX17xX66xXaexXaxX12xX2c8xX2c9xX18xX19xX3xX4xX1xX2cfxX3xX1dxX19xX4exXaexX2d5xX18xX3xX2c8xX2d9xX18xX1xX3xX2ddxXc7xX18xX19xXb6xX3xXfaxX1xX170xX3xX1cxX2cfxX3xXexX1xX31xX3xXcxX21xX18xX1xX3xX2f3xXaexXb6xX3xX1acxX1xX2f3xX3xXexX2fcxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xXb6xX3xX4xX1xX2f3xX3xXexX16xX2d9xX19cxX3xX1exX67xX3xXbxX1xXdxX2cxX18xX3xX1xX26xXbxX3xX4xX170xX3xX4xX3bxX4xX3xX5bxX2c9xX18xX19xX3xX4xX1xX2cfxX3xXfaxX1xX170xX3xX1acxX1xX2f3xX3xXexX2fcxX4xX1xX3xXa5xX2c8xX1dxX1exXb6xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX135xX3xX5bxX7exXdxX3xX66xXdx1702exX18xX3xX5x18214xX18xX1xX3xX5bxX7exX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX7xX14dxXb6xX3xX1c5xX6xX18xXb6xX3xX18xX19xXadxX18xX1xX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX17xX66xXaexXaxX12xXcxX7exXdxX3xX1xX185xXdxX3xX18xX19xX1xX2fcxXb6xX3xX5bxX7exXdxX3xX66xXdxX3c4xX18xX3xf04fxX14dxX3x10131xX142xX3xX1xX17xX7exX4xX1xX3xX17bxXadxX3xX2c8xX5cxX4exX3xXexX31xX3xX5bxX3c8xX3xXexX16xX2d9xX18xX1xX3xX1c5xXadxXaexX3xXbxX1xX31xX54xX18xX19xX3xX3bxX18xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX5bxXdxX74xX75xX3xX4xX2f3xX6xX3xXexX21xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX5bxX17xX7exX18xX3xX41xX42xX2xX44xX3xX40xX3xX41xX42xX41xX8bxX19cxX3xXcxX1xX10xX17xX3xX5bxX170xXb6xX3xX66xX67xX3xX36xXdxX142xX18xX3xX7x13200xX3xX4xX170xX3xX1dfxX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xX5x1014bxX18xX3xX5bxX31x16c56xX4xX3xXexX16xXdxX74xX18xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX141x1892bxXaexX3xX66xX67xX18xX19xXb6xX3xX19xX2c9xX75xX45xX3xX2c8xX5cxX4exX3xXexX31xX3xX141xX4b2xXaexX3xX66xX67xX18xX19xX3xXexX4exXaexX142xX18xX3xX5bxX31xX32xX18xX19xX3xX1c5xX185xX3xX17bxX10xX18xX3xX1c5xXdxX74xX18xX3xX4xX3bxX4xX3xX5bxX17xX7exX18xX3xX1dxX19xX6xX3xX40fxX54xX18xX3xX40xX3xXa5xX17x1043dxX18xX19xX3xXa5xX170xX6xXb6xX3xXa5xX17xX4fdxX18xX19xX3xXa5xX170xX6xX3xX40xX3xX40fxX5cxX75xX3xX40fxX54xX18xXb6xX3x167a2xX4exX175xX18xX19xX3xX2ddxX31xX54xX18xX19xX3xX40xX3xXcx10c64xX18xX1xX3x12688xXdxX6xX135xX3xX5bxX31xX32xX18xX19xX3xX18x192bbxXdxX3xXex147f8xX3xXcxXfaxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa5xX170xX6xX3xX5bxXdxX3xX1acxX175xX18xX19xX3xXa5xXadxX18xX19xX3xX36xX1xX49xX18xX19xX3xXcxX1xX26xX3xX2ddxX4exX4b2xX18xX3x1799cxX75xX185xXexX3xX7xX53axX3xX5bxX17xX7exX18xX3xX4xX155xX3xXexX1xX74x12a72xX135xX3xX75xX14dxX3xX16xX185xX18xX19xX3xX2c8xX7exXdxX3xX5xX185xX3x14b60xX2cxX3xX58exX4a3xXdxXb6xX3xXcxXfaxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa5xX170xX6xX135xX3xX66xXdxX3xX66xX4b2xX18xXb6xX3xXexX3bxXdxX3xX5bxX2fcxX18xX1xX3xX4xX31xX3xX141xX3c8xX3xXa5xX175xXdxX3xXa5xXadxXb6xX3xX1xX4exXaexX3c4xX18xX3xXcxX52axX18xX1xX3xX52exXdxX6xX19cxX3x1286axX49exXdxX3xXexX53exX18xX19xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xXb6xX3xX40fxX14dxX3xX412xX142xX3xX1xX17xX7exX4xX1xX3xX17bxXadxX3xX2c8xX5cxX4exX3xXexX31xX3xX5bxX3c8xX3xX5bxX31xX6xX3xX16xX6xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX142xXexX3xX18xX19xX4exX2c9xX18xX3xX17bxX53axX18xX3xX66xX67xX3xX36xXdxX142xX18xXb6xX3xXexX1xX32xXdxX3xX5bxXdxX74xX75xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xXb6xX3xX4xX3bxX4xX3xX18xX19xX4exX2c9xX18xX3xX1xX4exXaexX3xX5bxX185xX18xX19xX3xX17bxX53axX18xXb6xX3xX36xX142xX3xX1xX17xX7exX4xX1xX3xX19xXdxX175xXdxX3xXbxX1xX170xX18xX19xX3xX75x162bexXexX3xX1c5xX4fdxX18xX19xX19cxX19cxX19cxX3xX1acxX3bxX4xX3xX5bxX7exXdxX3xX1c5xXdxX74xX4exX3xX66xX67xX3xX1xX185xXdxX3xX18xX19xX1xX2fcxX3xX5bxX138xX4exX3xXexX1xX53axX18xX19xX3xX18xX1x1765exXexX3xX4xX6xX17xX3xX17bxXdxX3c4xX4xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX3xX141xX4b2xXaexX3xX66xX67xX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xX5bxX31xX6xX3xX16xX6xX19cxX3x10b8fxXdxX2cxX18xX19xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xX75xX14dxX3xX16xX185xX18xX19xX3xX2c8xX7exXdxX3xX5xX185xX3xX58exX2cxX3xX58exX4a3xXdxXb6xX3xX4xX170xX3xX75xX185xXexX3xX7xX53axX3xX179xX3xX36xXdxX142xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX16xX4fdxX18xX19xXb6xX3xX18xX2cxX18xX3xXbxX1xX4b2xX18xX3xX36xX37xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX3xXexX16xX2cxX18xX3xX4xX54xX3xX7xX14dxX3xX75xX14dxX3xX16xX185xX18xX19xX3xX5bxX17xX7exX18xX3xXexX53exX3xX1dxX19xX3c8xX3xXexX31xX3xXfaxX1xe915xX3xX40fxX54xX18xX3xX5bxX142xX18xX3xX4xX5cxX4exX3xX2c8xX53axX18xX19xX3xXexX16xX31xX49exX4xX135xX3xX5bxX17xX7exX18xX3xXexX53exX3xX1dxX19xX3c8xX3xXexX31xX3xXfaxX1xX731xX3xX40fxX54xX18xX3xX5bxX142xX18xX3xX1dxX19xX3c8xX3xXexX31xX3xX1cxXdxX19xX1acxX3xX18xX2cxX18xX3xX5bxX74xX3xX5xX7exXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX5bxX17xX7exX18xX3xX7xX6xX4exX3xX75xX49exXdxX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX75xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1acxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxX1d7xXdxX66xXexX1xX45xX3xX3fxX1dfxX42xXbxX141xX135xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX45xX3xX1dfxX41xX1efxXbxX141xX135xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX8dxX8dxXdxX19cxX1c5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX19cxX17bxX18xX8dxX18xX10xX1d7xX7xX8dxX2xX44xX41xX8bxX8dxX2xX42xX219xX66xX8bxX2xX21dxX2xX1dfxX8bxX219xXexX2xX42xX21dxX21dxX41xX5xX42xX19cxX22bxXbxX19xX22exX16xX9xX44xX42xX8bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xX1xX26xXbxX3xXbxX1xXdxX2cxX18xX3xXexX1xX31xX32xX18xX19xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xX3fxX40xX41xX42xX2xX44xX45xX3xXcxX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX6xX3xXbxX1xX31xX54xX18xX19xX3xX3bxX18xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX5bxXdxX74xX75xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX5bxX17xX7exX18xX3xX41xX42xX2xX44xX3xX86xX3xX41xX42xX41xX8bxXaxX3xX8dxX12xX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX58exX3c8xX18xX1xX3xX5bxX7exX17xX3xX40fxX14dxX3xX412xX142xX3xX1xX17xX7exX4xX1xX3xX17bxXadxX3xX2c8xX5cxX4exX3xXexX31xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1c5xXdxX74xX4exX3xXexX7exXdxX3xXbxX1xXdxX2cxX18xX3xX1xX26xXbxX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX17xX66xXaexXaxX12xXfaxX1xX3bxXexX3xX1c5xXdxX74xX4exX3xX36xX142xXexX3xX5xX4exX15exX18xX3xX18xX185xXdxX3xX66xX4exX18xX19xX3xX18xXadxXaexXb6xX3xX5bxX2c9xX18xX19xX3xX4xX1xX2cfxX3xX1acxX1xX2f3xX3xXexX2fcxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xX1dxX19xX4exXaexX2d5xX18xX3xX2c8xX2d9xX18xX1xX3xX2ddxXc7xX18xX19xXb6xX3xX36xX1x15882xX18xX19xX3xX5bxX2fcxX18xX1xX45xX3xX2c8xX4b2xXaexX3xX5xXadxX3xX18xX1x11809xX18xX19xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xX5xX49exX18xXb6xX3xX4xX170xX3xX7xX67xX3xX175xX18xX1xX3xX1xX31xX14dxX18xX19xX3xX5bxX142xX18xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX74xX18xX3xX36xXdxX18xX1xX3xXexX142xX3xX86xX3xX141xX3c8xX3xX1xX185xXdxXb6xX3xXexX7exX17xX3xX16xX6xX3xX7xXc7xX4xX3xX1xX731xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX4exX3xX1xX731xXexX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX3xX17bxXadxX17xX3xXexX21xX18xX1xX19cxX3xX1exX67xX3xX3bxX18xX3xX5bxX31xX32xX18xX19xX3xX17bxX10xX18xX3xX1c5xXdxX74xX18xX3xX4dxX4exX6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa5xX170xX6xX3xX7xX490xX3xXexX7exX17xX3xX5bxXdxX138xX4exX3xX36xXdxX3c4xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX74xX18xX3xX66xX4exX3xX5xX2fcxX4xX1xX19cxX3xX1exX67xX3xX3bxX18xX3xX66xXdxX3xX66xX4b2xX18xX3xX141xX3c8xX3xXa5xX175xXdxX3xXa5xXadxX3xX5xXadxX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX5bxXdxX74xX75xXb6xX3xX5xXdxX2cxX18xX3xX4dxX4exX6xX18xX3xX5bxX142xX18xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX74xX18xX3xX1acxX175xX18xX19xX3xX1c5xXdxX74xX18xX3xX1dxX19xX1xXdxX3xX40fxX54xX18xXb6xX3xX5xXadxX3xX5bxX185xX18xX19xX3xX5xX67xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX74xX18xX3xX36xXdxX18xX1xX3xXexX142xX3xX4xX2f3xX6xX3xXexX21xX18xX1xXb6xX3xX5xXdxX2cxX18xX3xX4dxX4exX6xX18xX3xX5bxX142xX18xX3xX4x18affxX6xX3xX18xX19x15adfxX3xX5bxX74xX3xX1xXadxX18xX19xX3xX1xX170xX6xX3xX4xX2f3xX6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa5xX170xX6xX3xX5bxX142xX18xX3xX17bxX49exXdxX3xXexX1xX142xX3xX19xXdxX49exXdxX3xX17bxXadxX3xX18xX19xX31xX4a3xX4xX3xX5xX7exXdxX19cxX3xX1exX67xX3xX3bxX18xX3xX5bxX31xX32xX18xX19xX3xX18xX53axXdxX3xXcxXfaxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa5xX170xX6xX3xX5bxXdxX3xX1acxX175xX18xX19xX3xXa5xXadxX18xX19xX3xX36xX1xX49xX18xX19xX3xXcxX1xX26xX3xX2ddxX4exX4b2xX18xX3xXexX7exX17xX3xX5bxXdxX138xX4exX3xX36xXdxX3c4xX18xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX74xX18xX3xX36xXdxX18xX1xX3xXexX142xX3xX86xX3xX141xX3c8xX3xX1xX185xXdxX3xX41xX3xX1c5xX2cxX18xX3xX5bxX31xX32xX18xX19xXb6xX3xX19xX170xXbxX3xXbxX1xX5cxX18xX3xX36xX142xXexX3xX18xX53axXdxX3xX17bxX49exXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX4exXaexX3c4xX18xX3xX75xXdxX138xX18xX3xX18xX731xXdxXb6xX3xXex10cacxX18xX19xX3xX4xX31xX32xX18xX19xX3xXexX1xX4exX3xX1xX731xXexX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX19cxX3xX6bcxXdxX2cxX18xX19xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xX75xX14dxX3xX16xX185xX18xX19xX3xX2c8xX7exXdxX3xX5xX185xX3xX58exX2cxX3xX58exX4a3xXdxXb6xX3xX18xX1xX4fdxX75xX3xXexX16xX3bxX18xX1xX3x145bdxX18xX3xXexX13exX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX49xX18xX19xXb6xX3xXexX7exX17xX3xX5bxXdxX74xX75xX3xX18xX1xX68exX18xX3xX17bxXadxX3xX66xXdxX3c4xX18xX3xX75xX7exX17xX3xX75xX49exXdxX3xX4xX1xX17xX3xXexX16xX155xX4xX3xX4xX1xX2cfxX18xX1xX3xX5bxX49xX3xXexX1xX2fcxX3xXcxXfaxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa5xX170xX6xXb6xX3xXexX7exX17xX3xX5bxX2c9xX18xX19xX3xX1c5xX185xX3xX1xX170xX6xX3xX17bxX138xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX49xX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX16xX155xX4xX3xX40fxX5cxX75xX3xX40fxX54xX18xX3xX40xX3xXcxXfaxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa5xX170xX6xX3xX40xX3xX1acxX175xX18xX19xX3xXa5xXadxX18xX19xX3xX36xX1xX49xX18xX19xX3xXcxX1xX26xX3xX2ddxX4exX4b2xX18xX19cxX3xXcxX1xX10xX17xX3xX5bxX2c9xX18xX19xX3xX4xX1xX2cfxX3xX1acxX1xX2f3xX3xXexX2fcxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xXb6xX3xX5bxX4b2xXaexX3xX4xX1xX2cfxX18xX1xX3xX5xXadxX3xXexX1xX32xXdxX3xX5bxXdxX74xX75xX3xXexX1xX2cfxX4xX1xX3xX1xX4a3xXbxX3xX5bxX74xX3xX75xX14dxX3xX16xX185xX18xX19xX3xXexX4exXaexX142xX18xX3xX2c8xX7exXdxX3xX5xX185xX3xX58exX2cxX3xX58exX4a3xXdxX3xX1c5xX14dxXdxX3xX18xX142xX4exX3xX5bxX74xX3xX2cfxXexX3xX18xXb93xX75xX3xX18xX96exX6xXb6xX3xX18xX19xX4exX2c9xX18xX3xX17bxX53axX18xX3xX4xX170xX3xXexX1xX74xX3xXexXb93xX18xX19xX3xX5xX2cxX18xX3xX4xX175xX3xX4xX1xX155xX4xX3xX5xX5cxX18xX3xX75xX49exXdxX3xX5xXadxX75xX3xX5bxX31xX4a3xX4xX19cxX3xX5d3xX138xX3xXexXdxX142xX18xX3xX5bxX185xX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xXb6xX3xX4xX170xX3xXexX1xX74xX3xXexX16xXdxX74xX18xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX6xXaexX3xX4xX3bxX4xX3xXexXdxX74xX4exX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xX4xX2f3xX6xX3xX1dfxX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xX5xX49exX18xX3xX18xX170xXdxX3xXexX16xX2cxX18xX135xX3xX4xX170xX3xXexX1xX74xX3xXbxX1xX4b2xX18xX3xX36xX37xX3xX5bxX74xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xXb6xX3xX7xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX175xXdxX3xX17bxX7exX4xX1xX3xX16xX6xX3xXexXdxX142xX18xX3xX5bxX185xX3xX4xX155xX3xXexX1xX74xX3xX4xX1xX17xX3xXexX53exX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX5bxX17xX7exX18xX19cxX3xX412xX142xX3xX1xX17xX7exX4xX1xX3xXexX16xXdxX74xX18xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xX7xX490xX3xX5bxX31xX4a3xX4xX3xX1c5xX3bxX17xX3xX4xX3bxX17xX3xX17bxX49exXdxX3xX1cxX6xX18xX3xXcxX1xX31xX32xX18xX19xX3xX17bxX155xX3xXcxX21xX18xX1xX3xX2f3xXaexX3xX17bxXadxX3xXcxX1xX31xX32xX18xX19xX3xXexX16xX67xX4xX3xXa5xX2c8xX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX32xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX49exXdxX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX75xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1acxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxX1d7xXdxX66xXexX1xX45xX3xX3fxX1dfxX42xXbxX141xX135xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX45xX3xX1dfxX41xX1efxXbxX141xX135xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX8dxX8dxXdxX19cxX1c5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX19cxX17bxX18xX8dxX18xX10xX1d7xX7xX8dxX2xX44xX41xX8bxX8dxX2xX42xX219xX66xX8bxX2xX21dxX2xX3fxX41xX8bxXexX219xX1efxX1dfxX3fxX1efxX5xX42xX19cxX22bxXbxX19xX22exX16xX9xX1efxX8bxX1efxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xX1xX26xXbxX3xXbxX1xXdxX2cxX18xX3xXexX1xX31xX32xX18xX19xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xX3fxX40xX41xX42xX2xX44xX45xX3xXcxX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX6xX3xXbxX1xX31xX54xX18xX19xX3xX3bxX18xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX5bxXdxX74xX75xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX5bxX17xX7exX18xX3xX41xX42xX2xX44xX3xX86xX3xX41xX42xX41xX8bxXaxX3xX8dxX12xX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2c8xX2c9xX18xX19xX3xX4xX1xX2cfxX3xX58exX2cxX3xXcxX1xX2fcxX3xXcxX1xX2d9xX18xXb6xX3x17ea6xXaexX3xX17bxXdxX2cxX18xX3xX1cxX6xX18xX3xXcxX1xX31xX32xX18xX19xX3xX17bxX155xX3xXcxX21xX18xX1xX3xX2f3xXaexXb6xX3xXfaxX1xX170xX3xX1acxX1xX2f3xX3xXexX2fcxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1c5xXdxX74xX4exX3xXexX7exXdxX3xXbxX1xXdxX2cxX18xX3xX1xX26xXbxX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX17xX66xXaexXaxX12xX5d3xX138xX3xX18xX185xXdxX3xX66xX4exX18xX19xX3xXexX32xX3xXexX16xX2d9xX18xX1xX3xXbxX1xX31xX54xX18xX19xX3xX3bxX18xX3xX5bxX65exXexXb6xX3xX5bxXc3xXdxX3xXexX2cxX18xX3xX5bxX31xX32xX18xX19xX3xXbxX1xX53axX3xX4xX1xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX1xX2fcxX3xXexX16xX68exX18xX3xX4xX2f3xX6xX3xX1xX4exXaexX3c4xX18xX3xXcxX1xX26xX3xX2ddxX4exX4b2xX18xX3xX66xX17xX3xX5bxX7exXdxX3xX66xXdxX3c4xX18xX3xX40fxX14dxX3xX5d3xXb93xX18xX3xX1xX170xX6xXb6xX3xXcxX1xX74xX3xXexX1xX6xX17xX3xX17bxXadxX3xX1exX4exX3xX5xX2fcxX4xX1xX3xXexX16xX2d9xX18xX1xX3xX1c5xXadxXaexXb6xX3xX66xX67xX3xX36xXdxX142xX18xX3xX7xX490xX3xX5bxX65exXexX3xXexX2cxX18xX3xX2xX3xX5bxX7exXdxX3xX5xX185xX3xX17bxXadxX3xX2xX2xX3xXexX4exXaexX142xX18xX3xXbxX1xX53axX3xXexX16xX2cxX18xX3xX5bxX2fcxX6xX3xX1c5xXadxX18xX3xXexX1xX2fcxX3xXexX16xX68exX18xX3xXcxX1xX26xX3xX2ddxX4exX4b2xX18xX19cxX3xXcxX1xX2fcxX3xXexX16xX68exX18xX3xX58exX6xX75xX3xX40fxX54xX18xX3xX4x181e1xX18xX19xX3xX4xX170xX3xX44xX3xXexX4exXaexX142xX18xX3xX5bxX31xX32xX18xX19xX3xX5xX49exX18xX3xX17bxXadxX3xX2xX8bxX3xXexX4exXaexX142xX18xX3xXbxX1xX53axX3xX5bxX31xX4a3xX4xX3xX5bxX138xX3xX141xX4exX68exXexX3xX5bxX65exXexX3xXexX2cxX18xX3xX4xX155xX3xXexX1xX74xX19cxX3xXcxX31xX54xX18xX19xX3xXexX67xXb6xX3xXexX1xX2fcxX3xXexX16xX68exX18xX3xX40fxX6xX17xX3xX5d3xXadxX18xX19xX3xX5bxX31xX4a3xX4xX3xX5bxX138xX3xX141xX4exX68exXexX3xX5bxX65exXexX3xXexX2cxX18xX3xX219xX3xXexX4exXaexX142xX18xX3xX5bxX31xX32xX18xX19xX3xX17bxXadxX3xX2xX1dfxX3xXexX4exXaexX142xX18xX3xXbxX1xX53axX19cxX3xXcxX2cxX18xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX4exXaexX142xX18xX3xXbxX1xX53axXb6xX3xXexX4exXaexX142xX18xX3xX5bxX31xX32xX18xX19xX3xX18xX170xXdxX3xXexX16xX2cxX18xX3xX5bxX138xX4exX3xX5xXadxX3xXexX2cxX18xX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX4b2xX18xXb6xX3xX18xX1xX4b2xX18xX3xX17bxX15exXexX3xX5xX2fcxX4xX1xX3xX7xXab9xX3xX2cfxXexX3xX18xX1xXdxX138xX4exX3xX19xX13exX18xX3xX17bxX49exXdxX3xX1xX4exXaexX3c4xX18xX3xXcxX1xX26xX3xX2ddxX4exX4b2xX18xX3xX17bxXadxX3xX4xX170xX3xX4xX49xX18xX19xX3xX17bxX49exXdxX3xX5xX2fcxX4xX1xX3xX7xXab9xX3xX66xX4b2xX18xX3xXexX185xX4xXb6xX3xX18xX1xX68exXexX3xX5xXadxX3xXexX2cxX18xX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX6xX18xX1xX3xXexX31xX49exX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX4exX185xX4xX3xX412xX1xX14dxXdxX3xX18xX19xX1xX52axX6xX3xX58exX6xX75xX3xX40fxX54xX18xX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX75xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1acxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxX1d7xXdxX66xXexX1xX45xX3xX3fxX1dfxX42xXbxX141xX135xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX45xX3xX1dfxX41xX1efxXbxX141xX135xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX8dxX8dxXdxX19cxX1c5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX19cxX17bxX18xX8dxX18xX10xX1d7xX7xX8dxX2xX44xX41xX8bxX8dxX2xX42xX219xX66xX8bxX2xX21dxX2xX1efxX219xX42xXexX2xX3fxX44xX3fxX3fxX5xX42xX19cxX22bxXbxX19xX22exX16xX9xX219xX8bxX219xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xX1xX26xXbxX3xXbxX1xXdxX2cxX18xX3xXexX1xX31xX32xX18xX19xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xX3fxX40xX41xX42xX2xX44xX45xX3xXcxX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX6xX3xXbxX1xX31xX54xX18xX19xX3xX3bxX18xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX67xX3xX3bxX18xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX5bxXdxX74xX75xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX5bxX17xX7exX18xX3xX41xX42xX2xX44xX3xX86xX3xX41xX42xX41xX8bxXaxX3xX8dxX12xX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2c8xX7exXdxX3xX66xXdxX3c4xX18xX3xX40fxX14dxX3xX52exXdxX6xX17xX3xXexX1xX49xX18xX19xX3xX40xX3xX5d3xX15exX18xX3xXexX175xXdxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1c5xXdxX74xX4exX3xX179xX3xX36xXdxX142xX18xX3xX5xXdxX2cxX18xX3xX4dxX4exX6xX18xX3xX5bxX142xX18xX3xX17bxXdxX3c4xX4xX3xXexX16xXdxX74xX18xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX141xX4b2xXaexX3xX66xX67xX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX4exXaexX142xX18xX3xX5bxX31xX32xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX49xX18xX19xX3xX5xX49exX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX32xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX49exXdxX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX17xX66xXaexXaxX12xX412xX142xXexX3xX5xX4exX15exX18xX3xX18xX185xXdxX3xX66xX4exX18xX19xX3xX18xXadxXaexXb6xX3xX5bxX2c9xX18xX19xX3xX4xX1xX2cfxX3xX1acxX1xX2f3xX3xXexX2fcxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xX4xX54xX3xX1c5xX175xX18xX3xX5bxX2c9xX18xX19xX3xX179xX3xX17bxX49exXdxX3xXbxX1xX31xX54xX18xX19xX3xX3bxX18xX3xX4xX2f3xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1xX4exXaexX3c4xX18xX3xXcxX1xX26xX3xX2ddxX4exX4b2xX18xX3xX4xX10dexX18xX19xX3xX18xX1xX31xX3xX40fxX14dxX3xX5d3xXb93xX18xX3xX1xX170xX6xXb6xX3xXcxX1xX74xX3xXexX1xX6xX17xX3xX17bxXadxX3xX1exX4exX3xX5xX2fcxX4xX1xX3xX5bxX31xX6xX3xX16xX6xX19cxX3xX2c8xX2c9xX18xX19xX3xX4xX1xX2cfxX3xXaexX2cxX4exX3xX4xX5cxX4exX3xX40fxX14dxX3xX5d3xXb93xX18xX3xX1xX170xX6xXb6xX3xXcxX1xX74xX3xXexX1xX6xX17xX3xX17bxXadxX3xX1exX4exX3xX5xX2fcxX4xX1xX3xX141xX4b2xXaexX3xX66xX67xX18xX19xX3xXexX1xXadxX18xX1xX3xX4dxX4exXaexX3xXexX16xX2d9xX18xX1xX3xX17bxXadxX3xX4xX3bxX4xX3xX1c5xX31xX49exX4xX3xX5bxX65exXexX3xXexX2cxX18xX3xX5bxX31xX32xX18xX19xX3xX4xX155xX3xXexX1xX74xXb6xX3xX5xX15exXbxX3xX75xX185xXexX3xX18xX19xX4b2xX18xX3xX1xXadxX18xX19xX3xXexX2cxX18xX3xX17bxX49exXdxX3xX179xX3xX18xX19xX1xX52axX6xX3xX4xX2f3xX6xX3xXexX53exX18xX19xX3xXexX2cxX18xX3xX5bxX74xX3xXexX16xX2d9xX18xX1xX3xXa5xX2c8xX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xX141xX10xX75xX3xX141xe508xXexXb6xX3xX4xX1xX17xX3xX179xX3xX36xXdxX142xX18xX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX17xX66xXaexXaxX12xX2c8xX138xX3xX3bxX18xX3xX7xX13exXbxX3xX141xX142xXbxX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX54xX3xX7xX14dxX3xX19xXdxX3bxX17xX3xX66xX155xX4xX3xX7xX67xX3xX18xX19xX1xXdxX3c4xXbxX3xX4xX49xX18xX19xX3xX5xX15exXbxX3xX66xX17xX3xXexX21xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa5xX170xX6xX3xX4dxX4exX175xX18xX3xX5xX179xX3xX66xX17xX3xX5bxX7exXdxX3xX66xXdxX3c4xX18xX3xX40fxX14dxX3xX58exX6xX17xX3xX5bxX185xX18xX19xX3xX86xX3xXcxX1xX31xX54xX18xX19xX3xX1c5xXdxX18xX1xX3xX17bxXadxX3xX2ddxX3c8xX3xX1xX185xXdxX3xXexX16xX2d9xX18xX1xX3xX1c5xXadxXaexX19cxX3xX2c8xX138xX3xX3bxX18xX3xX5bxX3c8xX3xX18xX2cxX4exX3xX16xXabexX3xXexX1xX67xX4xX3xXexX16xX7exX18xX19xX3xX1xX17xX7exXexX3xX5bxX185xX18xX19xX3xX4xX2f3xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX16xX31xX32xX18xX19xX3xX66xX7exXaexX3xX18xX19xX1xX138xX3xXexX16xX2cxX18xX3xX5bxX2fcxX6xX3xX1c5xXadxX18xX3xXexX21xX18xX1xX135xX3xX18xX1xX96exX18xX19xX3xX5bxX170xX18xX19xX3xX19xX170xXbxX3xX4xX10dexX18xX19xX3xX18xX1xX31xX3xXexX2c9xX18xX3xXexX7exXdxXb6xX3xX1xX7exX18xX3xX4xX1xX142xX3xX4xX2f3xX6xX3xX18xX1xXdxX138xX4exX3xXexX16xX31xX32xX18xX19xX3xX5bxXadxX17xX3xXexX7exX17xX3xX18xX19xX1xX138xX3xX1xXdxX3c4xX18xX3xX18xX6xXaexX19cxX3xXcxX1xX10xX17xX3xX5bxX170xXb6xX3xXexX17xXadxX18xX3xXexX21xX18xX1xX3xX1xXdxX3c4xX18xX3xX4xX170xX3xX2xX219xX3xXexX16xX31xX32xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX5bxX95bxX18xX19xXb6xX3xXexX16xX4exX18xX19xX3xX4xX68exXbxX3xX4xX49xX18xX19xX3xX5xX15exXbxX3xXexX1xX4exX185xX4xX3xX4dxX4exXaexX138xX18xX3xX4dxX4exX175xX18xX3xX5xX179xX3xX4xX2f3xX6xX3xXexX21xX18xX1xXb6xX3xX75xX185xXexX3xX7xX53axX3xXexX16xX31xX32xX18xX19xX3xX17bx19278xX18xX3xX1xX17xX7exXexX3xX5bxX185xX18xX19xX3xXexX53axXexXb6xX3xXexX1xX67xX4xX3xX1xXdxX3c4xX18xX3xX18xX1xXdxX3c4xX75xX3xX17bxX155xX3xX5bxXadxX17xX3xXexX7exX17xX3xX18xX19xX1xX138xX3xX4xX2f3xX6xX3xXexX21xX18xX1xX3xX17bxXadxX3xX4xX3bxX4xX3xX5bxX2fcxX6xX3xXbxX1xX31xX54xX18xX19xX19cxX3xX1dxX19xX31xX4a3xX4xX3xX5xX7exXdxXb6xX3xX4xX170xX3xX18xX1xXdxX138xX4exX3xXexX16xX31xX32xX18xX19xX3xX1xX17xX7exXexX3xX5bxX185xX18xX19xX3xXexX1xXdxX142xX4exX3xX1xXdxX3c4xX4exX3xX4dxX4exX175xXb6xX3xX18xX1xXdxX138xX4exX3xX18xX19xXadxX18xX1xX3xX18xX19xX1xX138xX3xX36xX1xX49xX18xX19xX3xXexX1xX74xX3xXexX4exXaexX74xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5bxX31xX4a3xX4xX3xX1xX26xX4xX3xX17bxXdxX2cxX18xX19cxX19cxX19cxX3xXcxX53exX3xX5bxX170xXb6xX3xX5bxX138xX3xX3bxX18xX3xX5bxX3c8xX3xX5bxX31xX6xX3xX16xX6xX3xXbxX1xX31xX54xX18xX19xX3xX3bxX18xX3xX7xX13exXbxX3xX141xX142xXbxX3xXexXdxX18xX1xX3xX19xX26xX18xX3xX5xX7exXdxX3xX4xX3bxX4xX3xXexX16xX31xX32xX18xX19xX3xX5bxXadxX17xX3xXexX7exX17xX3xX18xX19xX1xX138xXb6xX3xX18xX4b2xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX68exXexX3xX5xX31xX4a3xX18xX19xX3xX5bxXadxX17xX3xXexX7exX17xXb6xX3xXexX7exX17xX3xX5bxXdxX138xX4exX3xX36xXdxX3c4xX18xX3xX5bxX74xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX54xX3xX7xX14dxX3xX19xXdxX3bxX17xX3xX66xX155xX4xX3xX18xX19xX1xX138xX3xX18xX19xX1xXdxX3c4xXbxX3xX18xXadxXaexX3xXexX53exX18xX19xX3xX1c5xX31xX49exX4xX3xXexX67xX3xX4xX1xX2f3xX3xX17bxX138xX3xXexXadxXdxX3xX4xX1xX2cfxX18xX1xX19cxX3xX5d3xXdxX3c4xX4xX3xX7xX13exXbxX3xX141xX142xXbxX3xX5bxX31xX4a3xX4xX3xXexX1xX67xX4xX3xX1xXdxX3c4xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX18xX19xX4exXaexX2cxX18xX3xXexX13exX4xX3xX19xXdxX175xXdxX3xXexX1xX74xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX16xX31xX32xX18xX19xX3xX4xX170xX3xX36xX142xXexX3xX4dxX4exX175xX3xXexX4exXaexX74xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX17bxXadxX3xX5bxXadxX17xX3xXexX7exX17xX3xX5bxX7exXexX3xX66xX31xX49exXdxX3xX219xX42xdb56xX3xX4dxX4exXaexX3xX75xX49xX3xXexX4exXaexX74xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX65exX4xX3xXexX16xX2cxX18xX3xX219xX42xX18f2xX3xX18xX19xXadxX18xX1xXb6xX3xX18xX19xX1xX138xX3xX5bxXb93xX18xX19xX3xX36xX179xX3xX1xX17xX7exXexX3xX5bxX185xX18xX19xX3xX75xXadxX3xX36xX1xX49xX18xX19xX3xX4xX170xX3xX18xX19xX31xX32xXdxX3xX1xX26xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX5bxX17xX7exX18xX3xX41xX42xX2xX219xX3xX40xX3xX41xX42xX2xX21dxX135xX3xX7xX3bxXbxX3xX18xX1xX15exXbxX3xX4xX3bxX4xX3xXexX16xX31xX32xX18xX19xX3xXexX16xX4exX18xX19xX3xX4xX68exXbxX3xX4xX170xX3xX18xX1xXdxX138xX4exX3xX18xX19xXadxX18xX1xX3xX18xX19xX1xX138xX3xX5bxXadxX17xX3xXexX7exX17xX3xXexX16xXbdbxX18xX19xX3xX17bxX49exXdxX3xXexX16xX31xX32xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX5bxX95bxX18xX19xX19cxX19cxX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX17xX66xXaexXaxX12xX5d3xX138xX3xX18xX185xXdxX3xX66xX4exX18xX19xX3xX18xXadxXaexXb6xX3xX5bxX2c9xX18xX19xX3xX4xX1xX2cfxX3xX1acxX1xX2f3xX3xXexX2fcxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xX1dxX19xX4exXaexX2d5xX18xX3xX2c8xX2d9xX18xX1xX3xX2ddxXc7xX18xX19xX3xX5bxX138xX3xX18xX19xX1xX2fcxX3xX4xX3bxX4xX3xX5bxX7exXdxX3xX1c5xXdxX74xX4exX3xXexXdxX142xXbxX3xXexX155xX4xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxX18xX3xX4xXc7xX4exX3xXexX1xX2cxX75xX3xX4xX3bxX4xX3xX4dxX4exXaexX3xX5bxX2fcxX18xX1xX3xX4xX2f3xX6xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX5xX4exX15exXexXb6xX3xXexX1xX175xX17xX3xX5xX4exX15exX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xXadxXaexX3xX1xX26xXbxX3xXexXdxX142xXbxX3xXexX1xX10xX17xX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX17xX66xXaexXaxX12xXcxX7exXdxX3xX1xX185xXdxX3xX18xX19xX1xX2fcxXb6xX3xX4xX3bxX4xX3xX5bxX7exXdxX3xX1c5xXdxX74xX4exX3xX4xX10dexX18xX19xX3xXexX1xX175xX17xX3xX5xX4exX15exX18xXb6xX3xXexX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX6xX3xX18xX1xXdxX138xX4exX3xX18xX185xXdxX3xX66xX4exX18xX19xX3xX4dxX4exX6xX18xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX36xX1xX3bxX4xXb6xX3xX18xX1xX31xX45xX3xX1acxX54xX3xX4xX1xX142xXb6xX3xX4xX1xX2cfxX18xX1xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX1xff04xX3xXexX16xX4a3xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX4exX3xX19xX17xX75xX3xX17bxXadxX3xX141xXab9xX3xX5xX179xX3xX4xX1xX68exXexX3xXexX1xX175xXdxX3xX16xX13exX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX7exXexX3xX7xXab9xX3xX66xX155xX18xX19xX3xX18xX19xX4b2xX18xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX1dxX1xXadxX3xX18xX31xX49exX4xX3xXexX16xX2cxX18xX3xX5bxX2fcxX6xX3xX1c5xXadxX18xX3xXexX21xX18xX1xX3xX66xX17xX3xX40fxX14dxX3xXcxXadxXdxX3xX18xX19xX4exXaexX2cxX18xX3xX17bxXadxX3x14fc4xX49xXdxX3xXexX16xX31xX32xX18xX19xX3xX5bxX138xX3xX141xX4exX68exXexX135xX3xXcxX32xX3xXexX16xX2d9xX18xX1xX3xX4xX1xX2f3xX3xXexX16xX31xX54xX18xX19xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX3x17e0axX1acxX1xX31xX54xX18xX19xX3xXexX16xX2d9xX18xX1xX3xX5bxX5cxX4exX3xXexX31xX3xX141xX4b2xXaexX3xX66xX67xX18xX19xX3xX4xX1xX2cfxX18xX1xX3xX4dxX4exXaexX138xX18xX3xX5bxXdxX3c4xX18xX3xXexXab9xX3xX17bxXadxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX74xX18xX3xX4xX3bxX4xX3xX66xX2fcxX4xX1xX3xX17bxX155xX3xXexX1xXadxX18xX1xX3xXbxX1xX53axX3xXexX1xX49xX18xX19xX3xX75xXdxX18xX1xXb6xX3xXexX21xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa5xX170xX6xX3xX5bxX142xX18xX3xX18xXb93xX75xX3xX41xX42xX41xX42x126cbxX3xX66xX17xX3xX40fxX14dxX3xXcxX1xX49xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX17bxXadxX3xXcxX16xX4exXaexX138xX18xX3xXexX1xX49xX18xX19xX3xX5bxX138xX3xX141xX4exX68exXexX135xX3xXexX1xX175xX17xX3xX5xX4exX15exX18xX3xX17bxX138xX3xX17bxXdxX3c4xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX21xX3xXexXdxX2cxX4exX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX74xX18xX3xX5bxX53axXdxX3xXexX31xX4a3xX18xX19xX3xXexX1xX6xX75xX3xX19xXdxX6xX3xX1c5xX175xX17xX3xX1xXdxX74xX75xX3xX141xX3c8xX3xX1xX185xXdxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX5bxX17xX7exX18xX3xX41xX42xX2xX44xX3xX40xX3xX41xX42xX41xX42xX3xXexX16xX2cxX18xX3xX5bxX2fcxX6xX3xX1c5xXadxX18xX3xXexX21xX18xX1xX19cxX19cxX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX17xX66xXaexXaxX12xX1dxX19xXadxXaexX3xX2xX8bxX40xX3fxXb6xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX18xX1xX3xXexXdxX142xXbxX3xXexX155xX4xX3xX18xX19xXadxXaexX3xX5xXadxX75xX3xX17bxXdxX3c4xX4xX3xXexX1xXc7xX3xX41xX3xX5bxX74xX3xXexX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX6xX3xX18xX1xXdxX138xX4exX3xX18xX185xXdxX3xX66xX4exX18xX19xX3xX4dxX4exX6xX18xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX36xX1xX3bxX4xX19cxX0xX8dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx148c5xX4exXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX58exX2cxX3xX2c8xX2c9xX18xX19xX0xX8dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX8dxXbxX12
Lê Đồng