SpaceX phóng 60 vệ tinh cung cấp Internet tốc độ cao cho toàn thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tập đoàn Công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của tỷ phú người Mỹ Elon Musk ngày 23/5 đã phóng tên lửa Falcon 9 , mang theo 60 vệ tinh đầu tiên trong dự án Starlink , lên quỹ đạo Trái Đất.
c8aex11d6cxe303x138e7xfc73x10ff8x132d4xeeb6x12bfaxX7xfc5ax1500bx116f6xee33x1286bx10e28xX5x12602xXax1451cxfdf6xXbxX6xX4xX10xf604xX3xXbxX1x14b69x113a8x11d4exX3x1149ex154caxX3x10d5ex12719xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX4x1293fxX1dxX1exX3xX4x13cb4xXbxX3xd35exX1dxXexX10x10831xX1dxX10xXexX3xXex12d29xX4xX3x12a94xe904xX3xX4xX6x14470xX3xX4xX1xX46xX3xXexX46x11f5fxX1dxX3xXexX1x15cf6xX3xX1exXdx15544xXdxX0x15698xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14f50xX10xX6x12f41xXaxX12xXcx11c81xXbxX3xX41xX46xX4exX1dxX3xe7d3xce97xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xX24xX3xXexX1x127d2x1487exX3xX1xXdx157faxX85xX3xf58bxX1xX79xX1dxX1exX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX13xXbxX6xX4xX10xX18xX3xX4x14eeaxX6xX3xXex1489axX3xXbxX1x12587xX3xX1dxX1exf629x150ebxXdxX3x121cdx15972xX3x15798xX5xX46xX1dxX3xXafxX2cxX7xX8cxX3xX1dxX1exX4exd0b6xX3x1386ax13e82xX5axf60bxX3xX41xeee8xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xXexe56fxX1dxX3xX5x15191xX6xX3xe740xX6xX5xX4xX46xX1dxX3x12747xX3x1242bxX3xX85xX6xX1dxX1exX3xXexX1xX10xX46xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX41x14b83xX2cxX3xXexXdxXd0xX1dxX3xXexX38xX46xX1dxX1exX3xX6cx116d3xX3xX84xX1dxX3xX13xXexX6xX38xX5xXdxX1dxX8cxX3xXe0xX3xX5xXd0xX1dxX3x1565cxX2cxXb0xX3xX41x126adxX46xX3xXcxX38xX84xXdxX3x11448xX31xXex13998xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX46xX1dxXaxX12xX0xXdxX85xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX85xX7xd1acxXbxX1xX46xXexX46xXaxX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX7xXbxX5xX6xXbfx10fc3xX3xd815xX5xX46xX4xX8cxfcaaxX3xX85xX6xX38xX1exXdxX1dxX153xX5xX10x11b5bxXexX169xX3xX6xX2cxXexX46xX170xX3xX85xX6xX38xX1exXdxX1dxX153xX38xXdxX1exX1xXexX169xX3xX6xX2cxXexX46xX170xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXbxX6xX4xX10xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX4xX2cxX1dxX1exX3xX4xX31xXbxX3xX34xX1dxXexX10xX38xX1dxX10xXexX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX3xX4xX6xX46xX3xX4xX1xX46xX3xXexX46xX4exX1dxX3xXexX1xX53xX3xX1exXdxX57xXdxX3xX1x10ac3xX1dxX1xX3x12364xX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX5axX5axXdxX12bxX16bxX6xX46xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX46xX6xX12bxX23xX1dxX5axX1dxX10xd640xX7xX5axX2xXdexXc1xX21xX5axX2x12902xf1c6xX6cxXc4xX2x158fbxX221xXdexX221xX2xXexXc4xXdexXdexX5xX2xX12bxcd69xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxX6xX4xX10xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX4xX2cxX1dxX1exX3xX4xX31xXbxX3xX34xX1dxXexX10xX38xX1dxX10xXexX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX3xX4xX6xX46xX3xX4xX1xX46xX3xXexX46xX4exX1dxX3xXexX1xX53xX3xX1exXdxX57xXdxXaxX3xX6cxX6xXexX6xX153xXbxX1xX46xXexX46xX153xX46xX38xXdxX1exXdxX1dxX6xX5xX153xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX169xX5axX5axX4xX6cxX1dxXdxX85xX1exX12bxX23xXdxX10xXexX1dxX6xX85xXbxX5xX2cxX7xX12bxX23xX1dxX5axXexX20xXc1xX21xX5axX2cxXbxX5xX46xX6xX6cxX10xX6cxX5axXbxX4xX17bxX46xX5axXc1xX21xX2xXdexd25dxX21xXc4xX2cdxXc1xX221xX5axXexXex11742xX23xX1dxX2cdxXc1xX221xX21xXc4xX2cdxX7xXbxX6xX4xX10xX2d6xX12bxX22dxXbxX1exXaxX3xX5axX12xXcxXd0xX1dxX3xX5xXd4xX6xX3xX41xed6cxXbfxX3xXd7xX6xX5xX4xX46xX1dxX3xXdexX3xX4xX9fxX6xX3xX13xXbxX6xX4xX10xX18xX3xX23xX4exX3xXexX4exX2cxX3xX23xd46bxX3xXexX38x15c4fxX3x15c44xX38xX6xX1exX46xX1dxX3xXexX120xXdxX3xXcxX38xX2cxX1dxX1exX3xXex1131dxX85xX3xX8cxX1xX79xX1dxX1exX3xX1exXdxX6xX1dxX3xef64xX10xX1dxX1dxX10xX6cxXbfxX3xd9ebxX3xXd7xX5xX46xX38xXdxX6cxX6xXe0xX3xXafxXb0xX12bxX3x1191dx121e9xX1exX2cx15a6fxX1dxX169xX3xd405xXd7x14f3bxX5axXcxXcxX18xcdcbxX353x13775xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15b4cxX46xX6cxXbfxXaxX12xX361xX319xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX4exXbfxX3xX1dxX1x11575xX85xX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX24xX1dxX3xXexX1xX6xX85xX3xX23x13e92xX1dxX1exX3xX4xX9fxX6xX3xX13xXbxX6xX4xX10xX18xX3xXexX38xX46xX1dxX1exX3xX23xXdxX24xX4xX3xX4xX2cxX1dxX1exX3xX4xX31xXbxX3xX34xX1dxXexX10xX38xX1dxX10xXexX3xXexX3exX4xX3xX41xX42xX3xX4xX6xX46xX3xXexX38xXd0xX1dxX3xX8cxX1x1076axXbxX3xXexX1xX53xX3xX1exXdxX57xXdxX3xXexX1xX79xX1dxX1exX3xX11bxX2cxX6xX3xX1xX24xX3xXexX1xX3exX1dxX1exX3xX2xXc1xX12bxX21xX21xX21xX3xX23xX24xX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX38xX1edxXdxX3xX8cxX1xX3d9xXbxX3xX11bxX2cxXb0xX3xX41xX120xX46xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX38xX84xXdxX3xX128xX31xXexX12bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX373xX46xX6cxXbfxXaxX12xX361xX319xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX41xXabx1322cxX4xX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX24xX1dxX3xX343xX3xX16bxX6xX1dxX1exX3xXd7xX5xX46xX38xXdxX6cxX6xX12bxX3xXcxXf8xX1dxX1exX3xXc1xX3xX4xX9fxX6xX3xXexXd0xX1dxX3xX5xXd4xX6xX3xX7x15061xX3xX16bxX3d9xXexX3xX41xXf8xX2cxX3xXexX84xX4xX1xX3xX38xX6xX3xX8cxX1xX46xX1edxX1dxX1exX3xX2xX3xX1exXdxXacxX3xX7xX6xX2cxX3xX23xX319xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exXe0xX3xX8cxX1xXdxX3xX41xX120xXexX3xX41xX42xX3xX4xX6xX46xX3xX221xX221xX21xX8cxX85xX12bxX3xX13xX6xX2cxX3xX41xX1cxXe0xX3xX4xX84xX4xX3xX23xX24xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX7xX477xX3xX6cxXdxX3xX4xX1xX2cxXbfxX89xX1dxX3xX23xX4exX46xX3xX11bxX2cxXb0xX3xX41xX120xX46xX3xXexX1xX31xXbxX3xX343xX3xX41xX42xX3xX4xX6xX46xX3xX8cxX1xX46xX1edxX1dxX1exX3xXc4xXc4xX21xX8cxX85xX12bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX373xX46xX6cxXbfxXaxX12x13c1bxX2cxXb0xX3xX41xX120xX46xX3xX1dxX4exXbfxX3xX4xX6xX46xX3xX1xef3cxX1dxX3xX7xX46xX3xX23xX57xXdxX3xXcxX38xX120xX85xX3xX361xX315xX3xXexX38xX319xX3xX11bxX2cxX3exX4xX3xXexX53xX3xX352xX34xX13xX13xX363xXe0xX3xX7xX46xX1dxX1exX3xX5xX120xXdxX3xXexX1xX31xXbxX3xX1xX528xX1dxX3xX7xX46xX3xX23xX57xXdxX3xX41xX6xX3xX7xX3exX3xX4xX84xX4xX3xX23xX24xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX1xXdxX24xX1dxX3xX1dxX6xXbfxX12bxX3xX128xX42xX3xX4xX6xX46xX3xX1dxX1xX31xXexX3xXexX38xX46xX1dxX1exX3xX11bxX2cxXb0xX3xX41xX120xX46xX3xX41x1529fxX6xX3xXex151ccxX1dxX1xX3xX85xX4exX3xX23xX24xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX1xX46xX120xXexX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX1xXdxX24xX1dxX3xX1dxX6xXbfxX3xX5xX4exX3xXc2xX20xX12bxX21xX21xX21xX8cxX85xX12bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX373xX46xX6cxXbfxXaxX12xX373xX6xX1dxX3xX41xXf8xX2cxXe0xX3xX23xX319xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX4exXbfxX3xX41xXabxX446xX4xX3xX6cxX107xX3xX8cxXdxX53xX1dxX3xXexX1xX107xX4xX3xX1xXdxX24xX1dxX3xX23xX4exX46xX3xXexX2cxXf8xX1dxX3xXexX38xXabxX57xX4xX3xX7xX46xX1dxX1exX3xX41xXc7xX3xXbxX1xX1edxXdxX3xX1xX46xXc7xX1dxX3xXexX57xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX5xXf8xX1dxX3xX6cxX46xX3xX1exXdxX1cxX3xXexX46xX3xX23xX4exX3xXbxX1xXf8xX1dxX3xX85xee68xX85xX3xX4xXf8xX1dxX3xX41xXabxX446xX4xX3xX4xX70xXbxX3xX1dxX1xX70xXexX12bxX3xXafx14fc4xXdxX3xX23xX24xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX1dxX4exXbfxX3xX1dxf3aaxX1dxX1exX3xXc1xXc1xX21cxX8cxX1exX12bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX373xX46xX6cxXbfxXaxX12xX361xX57xXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX41xXabxX446xX4xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX5xXf8xX1dxX3xX1dxX4exXbfxXe0xX3xX41xX32dxXbfxX3xX5xX4exX3xX5xXf8xX1dxX3xX4xX1xX2cxXbfxXd0xX1dxX3xX4xX1xX343xX3xX1dxX678xX1dxX1exX3xX1dxX1xX31xXexX3xX4xX9fxX6xX3xXd7xX6xX5xX4xX46xX1dxX3xXdexX12bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX373xX46xX6cxXbfxXaxX12xX31bxX107xX3xX84xX1dxX3xX13xXexX6xX38xX5xXdxX1dxX8cxX3xX7xX477xX3xX4xX1x102d0xX1dxX1xX3xXexX1xcedbxX4xX3xX1xX46xX120xXexX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX8cxX1xXdxX3xX4xX1cxX3xX8cxX1xX46xX1edxX1dxX1exX3xX21dxX21xX21xX3xX23xX24xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX41xXabxX446xX4xX3xX41xXabxX6xX3xX5xXd0xX1dxX3xX11bxX2cxXb0xX3xX41xX120xX46xX12bxX3xX353xX1xXabxX3xX23xX70xXbfxXe0xX3xX13xXbxX6xX4xX10xX18xX3xX4xXf8xX1dxX3xXexXdxX53xX1dxX3xX1xX4exX1dxX1xX3xXexX1xXd0xX85xX3xX1xX528xX1dxX3xX2xX21xX3xX23xX319xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX1dx12523xX6xX12bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX46xX2cxX38xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xXcxXcxX18xX361xX353xX0xX5axXbxX12