Bệnh nhân 428 tử vong vì bệnh lý nền và mắc COVID-19
Chiều 31/7, Bộ Y tế đã phát đi thông báo về bệnh nhân 428, tử vong vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19. Đây là ca tử vong đầu tiên do COVID-19 ở Việt Nam.
d86ex115e7x10e0bx1551bxdf95x1534bx16465x1352bx12c34xX7x1683ax11ad2x1171cx100eaxd8d7x12730xX5xf0ebxXax127fbxfad2x12462xedf1xX1xX3xX15xX1x150c7xX15xX3x111dbxf3bbx14c19xX3xXex10c70xX3x10c17x1696dxX15x13d39xX3xX24x11fa0xX3x1473exX14xX15xX1xX3xX5x10ea0xX3xX15x16aa2xX15xX3xX24x10b80xX3x13638xf91fxX4xX3xe2bbx111f6xdac6xdebdxf1cbx138fbxX2x101d0xX0x14307xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6d4xX10xX6xf1ebxXaxX12xX3fxX1xXdxX35x16771xX3xffc8xX2xX48x12bf8xd89axX3xX13xf747xX3x1311fxX3xXex1043axX3xe98fxe65exX3xXbxX1x168dexXexX3xX71xXdxX3xXexX1xf881xX15xX27xX3xX2cxX76xX25xX3xX24xX35xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX1dxX1exX1fxX67xX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX3xX24xX2axX3xX15xX1x1438dxXdxX3xX3bxX76xX61xX3xX4x1194exX3xXexXdxX3bxX3xXex16a71xe766xX15xX3xX15xX35xX15xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX5xX32xX3xX15x14a78xX15xX27xX3xX24xX39xX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xX41xX42xX43xX44xX2xX46x109cdxX3xe68bxX1ax12937xX3xX5xX39xX3xX4xX6xX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX3xX71xdbfaxX61xX3xXexXdxXb5xX15xX3xX5axX25xX3xX3fxX40xX41xX42xX43xX44xX2xX46xX3x14096xX3xX41xXdxX14xXexX3xe5c9xX6xX3bxXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xX0xXdxX3bxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX1xX61xX3bxX2cxX3xXdxX3fxX10xX15xXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXax11824xXdxX5axXexX1xddadxX3x14f1ax1551fx1561bxXbx1525fx13101xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX149xX3xX1dxX2xX14bxXbxX14fxX150xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXd8xX2cxX6xX25xXexX1xX6xX15xX1xX1xX25xX6xXd8xX24xX15xX48xX15xX10xX144xX7xX48xX1exX14dxX63xX14dxX48xX2xX14dxX14cxX5axX14cxX2xX14bxX14dxX1dxX2xX1dxXexX46xX66xX2xX46xX5xX2xX14dxX44xXexXexX14fxX24xX15xX6xX15xX1xXd8x13a39xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX3xX24xX2axX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX5xX32xX3xX15xX35xX15xX3xX24xX39xX3xX3bxX3cxX4xX3xX3fxX40xX41xX42xX43xX44xX2xX46xXaxX3xX144xXdxX5axXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX1dxX2xX14bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxX25xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX24xXdxX14xX15xX3xXcxXb4xX61xX15xX27xX3x15b9fxXadxX15xX27xX3xX57xX61xX6fxX3xXexXdxX6fxXbxX3xX15xX1xf71bxX15xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX15xX1xXdxe21exX3bxX3xX3fxX40xX41xX42xX43xX44xX2xX46xX3xXex15fc1xX3xXdaxX39xX3xX108x1406cxX15xX27xXd8xX3x13952xX15xX1xX3xX3bxXdxX15xX1xX3xX1x15397xX6xXd8xX3x110cexX260xX15xX1xX149xX3xXcxXcxdeccxX41xX108xX3xXbxX1xX76xXexe2a1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xXcxXdx11a54xX61xX3xX2cxX6xX15xX3xX71xXdxX35xX61xX3xXexXb4x11557xX3xX44xX3xX13xX6xX15xX3xX4xX1xfe3exX3xX71x11931xX25xX3x1553bxX61xe028xX4xX3xX27xXdxX6xX3xXbxX1xfb82xX15xX27xX67xX3xX4xX1xX2b6xX15xX27xX3xX5axX2a4xX4xX1xX3xX3fxX40xX41xX42xX43xX44xX2xX46xX3xX4xX1xX25xX3xX2cxXdxX6fxXexX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX1dxX1exX1fxX3xX5xX39xX3xX15xX6xX3bxX3xX27xXdx1196bxXdxX67xX3xX66xX14dxX3xXexX61x1125exXdxX67xX3xXexXb4xf180xX3xXexX2b1xXdxX3x1684dxX1xX224xdc30xX15xX27xX3x15032xXdxX15xX1xX3x1461cxX15xX67xX3xXexX1xX39xX15xX1xX3xXbxX1xX2b6xX3xX57xX6axXdxX3xX319xX15xX67xX3xX2b4xX61x11630xX15xX27xX3xX108xX6xX3bxX3xXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX4x11ba3xX3xXexXdxX35xX15xX3xX7xX22xX3xX7xX61xXdcxX3xXexX1xX234xX15xX3xX3bxX2b1xX15xX67xX3xX71xX72xX3xX4xX1xX2b1xXdcxX3xXexX1xX234xX15xX3xX15xX1xX1axX15xX3xXexX2b1xX25xX3xX1exX3xX5xXedxX15xX48xXexX61xXedxX15xX3xXexXb4xXb5xX15xX3xX2xX14dxX3xX15xee86xX3bxX67xX3xXexX39cxX15xX27xX3xX1xX61xXdcxX6fxXexX3xX76xXbxX44xX7xX61xXdcxX3xXexXdxX3bxX67xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xXexXdxX3bxX3xXexX1xXdxX6fxX61xX3xX3bxX76xX61xX3xX4x1308cxX4xX3xX2cxX6axXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xX108xX27xX39xXdcxX3xX46xX48xX66xX48xX1exX14dxX1exX14dxX67xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xXexX1x1536fxXdcxX3xXexf050xX4xX3xX15xX27x11981xX4xX67xX3xX3bxX14xXexX67xX3xX15xXb5xX15xX3xX15xX1xX234xXbxX3xX24xXdxX14xX15xX3xXexX2b1xXdxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX24xXdxX14xX15xX3xXdaxX39xX3xX108xX25bxX15xX27xX3xX24xX2f8xXdxX3xX4xX1x10f2fxX15xX3xX71xX25xX76xX15xX149xX3xX13xX14xX15xX1xX3xXexX1xX234xX15xX3xX27xXdxX6xXdxX3xX71xX25xX2b1xX15xX3xX4xX61xX2b6xXdxX3xX48xX3xXcxX1xX234xX15xX3xX15xX1xX1axX15xX3xXexX2b1xX25xX3xX48xX3xXcxX39cxX15xX27xX3xX1xX61xXdcxX6fxXexX3xX76xXbxX3xX48xX3xX13xX14xX15xX1xX3xXexXdxX3bxX3xXexX1xXdxX6fxX61xX3xX3bxX76xX61xX3xX4xX3cbxX4xX3xX2cxX6axX3xX48xX3x14c34xX61xXdcxX3xXexXdxX3bxX3xX27xXdxX6xXdxX3xX71xX25xX2b1xX15xX3xX4xX61xX2b6xXdxX48xX3xX41xXdxXb5xX3bxX3xXbxX1xX301xXdxXd8xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX71xX224x12c86xX4xX3xX15xX1xX234xXbxX3xX24xXdxX14xX15xX3xX71xXdxX35xX61xX3xXexXb4xX2a4xX3xXexX2b1xXdxX3xdadbxX1xX25xX6xX3xX108xX6axXdxX3xX44xX3xXcxXdxX6fxXexX3xX15xXdxX14xX61xXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xX108xX27xX39xXdcxX3xX1exX14bxX48xX66xX48xX1exX14dxX1exX14dxX67xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX71xX224xX4ccxX4xX3xX14fx1017fxXexX3xX15xX27xX1xXdxX14xX3bxX3xX5axX2a4xX4xX1xX3xX1xXedxX61xX3xX1xX26axX15xX27xX3xX4xX1xX25xX3xX4e6xX6fxXexX3x12228xX61xX331xX3xX5axX224xXadxX15xX27xX3xXexdf61xX15xX1xX3xX24xX2f8xXdxX3xX24xXdxXb4xX61xX7xX3xX49dxX319x1644bxX49dxX44xX3fxX25xX41xX44xX1exX67xX3xX71xX224xX4ccxX4xX3xX71xXdxX35xX61xX3xXexXb4xX2a4xX3xXexX55bxX4xX1xX3xX4xX40axX4xX3xXexX2b1xXdxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX24xXdxX14xX15xX3xXdaxX39xX3xX108xX25bxX15xX27xXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xX14cxX3xX27xXdxX310xX3xX63xX14dxX3xXbxX1xX307xXexX3xX15xX27xX39xXdcxX3xX63xX14dxX48xX66xX48xX1exX14dxX1exX14dxX67xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX14fxX61xX401xXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xX7xX61xXdcxX3xX1xX7exX3xX1xX401xXbxX3xXexXdxX6fxX15xX3xX1xX39xX15xX1xX3xX71xXc5xXexX3xX2b6xX15xX27xX3xX15xX6axXdxX3xX4e6xX1xX55bxX3xX550xX61xX331xX15xX67xX3xXexX1xX101xX3xX3bxX76xXdcxX3xX41xX3fxX41xX67xX3xX71xX224xX4ccxX4xX3xXexXdxX6fxX15xX3xX1xX39xX15xX1xX3xX5xX26axX4xX3xX3bxX76xX61xX3xXexd997xX15xX1xX3xX3bxX2b1xX4xX1xX44xXexX639xX15xX1xX3xX3bxX2b1xX4xX1xX3xX5xXdxXb5xX15xX3xXexX3cbxX4xXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xX66xX3xX27xXdxX310xX3xX63xX14dxX3xXbxX1xX307xXexX3xX15xX27xX39xXdcxX3xX63xX14dxX48xX66xX67xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX14fxX61xX401xXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xX15xX1xX2a4xXbxX3xXexXdxX3bxX3xXb4xX310xXdxX3xXb4xX2b1xX4xX3xX4xX1xX234xX3bxX3xX5axXedxX15xX67xX3xX14fxX61xX401xXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xX15xX27xX255xX15xX27xX3xXexXdxX3bxX67xX3xXexXdxX6fxX15xX3xX1xX39xX15xX1xX3xX4xX401xXbxX3xX4xX405xX61xX3xX15xX27xX255xX15xX27xX3xXexXdxX3bxX3xX14cxX3xXbxX1xX307xXexX3xX4xX35axX3xXexXdxX3bxX3xXexXb4xX101xX3xX5xX2b1xXdxXd8xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX71xX224xX4ccxX4xX3xX71xXdxX35xX61xX3xXexXb4xX2a4xX3xX5xX26axX4xX3xX3bxX76xX61xX3xXexX639xX15xX1xX3xX3bxX2b1xX4xX1xX3xX5xXdxXb5xX15xX3xXexX3cbxX4xXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xX1exX2xX3xX27xXdxX310xX3xX1dxX14cxX3xXbxX1xX307xXexX3xX15xX27xX39xXdcxX3xX63xX14dxX48xX66xX48xX1exX14dxX1exX14dxX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX71xX224xX4ccxX4xX3xX24xX234xX15xX3xX4xX1xX61xXdcxX296xX15xX3xX71xX6fxX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX24xXdxX14xX15xX3xXcxXb4xX61xX15xX27xX3xX224xXadxX15xX27xX3xX57xX61xX6fxX67xX3xXexXb4xXb5xX15xX3xX71xX224xX310xX15xX27xX3xX24xX234xX15xX3xX4xX1xX61xXdcxX296xX15xX3xX3bxX6xX15xX27xX3xXexX1xX10xX25xX3xX3bxX25xX15xXdxXexX25xXb4xX3xXexX1xX10xX25xX3xX5axf27cxXdxX3xX24xX39xX3xX4xX76xX4xX3xXexX1xXdxX6fxXexX3xX2cxX2a4xX3xX1xXa5xXdxX3xX7xX405xX4xX3xX4xX401xXbxX3xX4xX405xX61xX3xX71xXedxXdcxX3xX71xd937xXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xX14dxX3xX27xXdxX310xX3xX1exX14cxX3xX15xX27xX39xXdcxX3xX63xX2xX48xX66xX48xX1exX14dxX1exX14dxX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX15xX1xX234xXbxX3x10aebxX1xX25xX6xX3xX57xXa5xXdxX3xX7xX405xX4xX3xX4xX401xXbxX3xX4xX405xX61xX67xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX24xXdxX14xX15xX3xXcxXb4xX61xX15xX27xX3xX224xXadxX15xX27xX3xX57xX61xX6fxX3xXexXb4xX25xX15xX27xX3xXexX2axX15xX1xX3xXexXb4xX2b1xX15xX27xX3xXb4xX401xXexX3xX15xXc5xX15xX27xX67xX3xXexXdxXb5xX15xX3xX5xX224xX4ccxX15xX27xX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX3xXb4xX401xXexX3xX4xX6xX25xXd8xX3xX49dxX6xX61xX3xX71xX35axX3xX14cxX3xXbxX1xX307xXexX67xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX14fxX61xX401xXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xX15xX1xX2a4xXbxX3xXexXdxX3bxX3xX4xX1xX234xX3bxX3xX71xX224xX4ccxX4xX3xX4xX401xXbxX3xX4xX405xX61xX3xX24xX39xX3xX4xX1xX2aexX3xX71xX2a4xX15xX1xX3xXexX1xX101xX3xX3bxX76xXdcxX3xXexX2b1xXdxX3xX42xX3fxe6d1xXd8xX3xX49dxX6xX61xX3xX14cxX3xXbxX1xX307xXexX3xX3bxX401xXexX3xX3bxX2b1xX4xX1xX67xX3xX71xX224xX4ccxX4xX3xX4xX401xXbxX3xX4xX405xX61xX3xX1xXa5xXdxX3xX7xX405xX4xX3xXexX1xX2axX3xX3bxX2b1xX4xX1xX3xX14fxX61xX401xXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xX24xX39xX3xX1xX61xXdcxX6fxXexX3xX76xXbxX3xXexX39cxX15xX27xX3xXexXb4xX101xX3xX5xX2b1xXdxX3xX2xX46xX14dxX44xX1exX14dxX14dxX3xX3bxX3bxX57xX27xX67xX3xX63xX14dxX3xXbxX1xX307xXexX3xX7xX6xX61xX3xX1xX61xXdcxX6fxXexX3xX76xXbxX3xX14fxX61xX2b6xX15xX27xX3xX2xX1dxX14dxX44xX2xX2xX14dxX48xX66xX14dxX3xX3bxX3bxX57xX27xXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xX56bxX2b1xX15xX27xX3xX7xX76xX15xX27xX3xX15xX27xX39xXdcxX3xX63xX2xX48xX66xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX14fxX61xX401xXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xX15xX27xX255xX15xX27xX3xXexXdxX3bxX67xX3xX71xX224xX4ccxX4xX3xX4xX401xXbxX3xX4xX405xX61xX3xXexX2b1xXdxX3xX4xX1x16ab8xX67xX3xX15xX1xX224xX15xX27xX3xX71xX72xX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX3xX5xX307xX4xX3xX14cxX3xX27xXdxX310xX3xX63xX14dxX3xXbxX1xX307xXexX3xX15xX27xX39xXdcxX3xX63xX2xX48xX66xX48xX1exX14dxX1exX14dxXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xXcxXdxX296xX61xX3xX2cxX6xX15xX3xXdaxXdxX35xX61xX3xXexXb4xX2a4xX3xX71xX76xX15xX1xX3xX27xXdxX76xX3xX71xX1axXdcxX3xX5xX39xX3xXexXb4xX224xX310xX15xX27xX3xX1xX4ccxXbxX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xXb4xX401xXexX3xX15xXc5xX15xX27xX67xX3xX4xX6xX25xX3xXexX61xX301xXdxX67xX3xX15xX1xXdxX35xX61xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX5xX32xX3xX15xX35xX15xX3xX15xXc5xX15xX27xX67xX3xX71xX72xX3xX71xX224xX4ccxX4xX3xX1xX6axXdxX3xX4xX1xX43dxX15xX3xX15xX1xXdxX35xX61xX3xX5xXedxX15xX3xX4xX7eexX6xX3xXcxXdxX296xX61xX3xX2cxX6xX15xX3xX71xXdxX35xX61xX3xXexXb4xX2a4xX3xX24xX39xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX1xX61xXdcxXb5xX15xX3xX27xXdxX6xX3xX71xXedxX61xX3xX15xX27xX39xX15xX1xX3xX24xX35xX3xX1xXa5xXdxX3xX7xX405xX4xX3xX4xX401xXbxX3xX4xX405xX61xX67xX3xXexXdxX3bxX3xX3bxX2b1xX4xX1xX67xX3xXexXb4xX61xXdcxX35xX15xX3xX15xX1xXdxX248xX3bxX150xX3xX71xX224xX4ccxX4xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX24xXdxX14xX15xX3xXdaxX39xX3xX108xX25bxX15xX27xX3xX67xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX24xXdxX14xX15xX3xXcxXb4xX61xX15xX27xX3xX224xXadxX15xX27xX3xX57xX61xX6fxX3xX71xXdxX35xX61xX3xXexXb4xX2a4xX67xX3xX1xXa5xXdxX3xX7xX405xX4xX3xXexX55bxX4xX1xX3xX4xX40axX4xX67xX3xX4xX401xXbxX3xX4xX405xX61xX3xX5xXdxXb5xX15xX3xXexX3cbxX4xX67xX3xX15xX1xX224xX15xX27xX3xX71xX72xX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX25xX5axXdcxXaxX12xX108xX27xX61xXdcxXb5xX15xX3xX15xX1xX1axX15xX3xXexX22xX3xX24xX25xX15xX27xX149xX3xX108xX1xXa5xXdxX3xX3bxX76xX61xX3xX4xXadxX3xXexXdxX3bxX3xXexXb4xXb5xX15xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX4xX35axX3xX2cxX14xX15xX1xX3xX5xX32xX3xX15xX35xX15xX3xXexX39cxX15xX27xX3xX1xX61xXdcxX6fxXexX3xX76xXbxX67xX3xX2cxX14xX15xX1xX3xXexXdxX3bxX3xXexX1xXdxX6fxX61xX3xX3bxX76xX61xX3xX4xX3cbxX4xX3xX2cxX6axX67xX3xX7xX61xXdcxX3xXexXdxX3bxX67xX3xX7xX61xXdcxX3xXexX1xX234xX15xX3xX3bxX2b1xX15xX3xX27xXdxX6xXdxX3xX71xX25xX2b1xX15xX3xX4xX61xX2b6xXdxX67xX3xX2cxXdxX6fxX15xX3xX4xX1xX405xX15xX27xX149xX3xX7xX61xXdcxX3xX1xX7exX3xX1xX401xXbxX3xX5axX25xX3xX7xX61xXdcxX3xXexXdxX3bxX3xX24xX39xX3xX3fxX40xX41xX42xX43xX44xX2xX46xXd8xX48xXd8xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xX61xXexX1xX25xXb4xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xXcxXcxX276xX41xX108xX0xX48xXbxX12
Theo TTXVN