Phân tích phổ điểm thi các môn thi/bài thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Bộ GD-ĐT công bố kết quả phân tích phổ điểm thi các môn thi/bài thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
bdc1xeba8x11536x10f6ax12f49xd5edx1302ex10dcfx126c8xX7x10ccexea11xe01axc0e4xe802xf20axX5xd096xXaxX3xX7xXexe6e5xX5xX10xX9xXaxXexX10x136fexXexd6aaxX6xX5xXdx11962xffd1xc0b5xX3xd07ex11c69xX7xXexXdx12242xX15x12c51xXaxeb3bx12003xX1x12806xX23xX3xXex115d0xX4xX1xX3xXbxX1x11f76xX3x14020xXdxff5fxd33cxX3xXexX1xXdxX3xX4x123e6xX4xX3xX41xe380xX23xX3xXexX1xXdx11beax1410axc950xXdxX3xXexX1xXdxX3xdb56x126caxX3xXexX1xXdxX3xXcxc5aexX30xXcxX3xbffexX27x14212xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23x13f10xX41xX3x13009xeafexX2xc47cxX0xX52xX1xX2xX2fxX0x11d53xXdxd682xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7exX10xX7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10x1062exX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX10xX6xX7exXaxX2fx136e7xfd4axX3x14105xbe42xX1ex10071xXcxX3xX4xX4cxX23xX22xX3xX53xX69xX3xX5bxcf82xXexX3xX67xX27x14137xX3xXbxX1xX32xX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX52xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77x143aexX0xX52xXbxX2fxX0xX7exXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef5dxX10xX23xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xXdxX41xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7exXexX1xX27xX41xX53xX3xXdxX13axX10xX23xXexX10xXa6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxca0dxXdxX7exXexX1xX24xX3xe420xc29dxX75xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX16dxe593xX75xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxX11cxX53xX6xdaa4xXexX1xX6xX23xX1xX1xX193xX6xX11cxX80xX23xX52xX23xX10xX165xX7xX52xX2xX77xX74xX17cxX52xX2xX75xd804xX7exX2xX2xX75xc23fxX2xX1b1xX77xXexX74xX77xX5xX2xX1exX2xX75xX1acxX7exX1b1xX2x121e7xX1b1xX75xX75xX16cxXexX16dxX1b1xX77xX1acxX74xX5xX75xX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX52xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXaxX3xX52xX2fxX0xX52xXbxX2fxX0xX52xX7exXdxX80xX2fxX0xX52xX7exXdxX80xX2fxX0xX7exXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7exX10xXexX6xXdxX5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXa6xX2dxXaxX2fxX0xX7exXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax11ed3xX1cxXexX10xXa6xX23xX6xX5xX13axX5xX6xX7xX7xX16cxc750xX27fxX74xXbfxX271xX1b1xXbbxX271xXbfxX1acxd15fxX16dxX2xX74xX289xXbbxX16dxX17cxX77xX271xX27fxX289xX1b1xX75xXbfxX13axX271xX27fxX13axX16dxX16dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX193xX7exX15xXaxX2fxf03cxX27xX6xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xX4xX1xX193xX3xXexX1xc3a0xX15x1349fxX3xX4xc4f6xX3xX1c1xX75xe557xX3xXexX1xX36xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3ex13020xXexX3xX3exXdxX40xX41xX3xX7ex10c58x12752xXdxX3xX1acxX3xX41xX4cxX23xX3x1311dx12739xX4xX1xX3xX7xfadfxX3xXexXa6xX193xX23xX22xX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX74xX75xX2xX77xX11cxX3xXcxX1xX10xX193xX3xXexX1xX69xX23xX22xX3xX5bxcd23xX3xX4x10b52xX6xX3xXbbxXbcxX3xXbexXbfxX1exXc1xXcxX2c6xX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexXa6xX27xX23xX22xX3xX53xcce6xX23xX1xX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xX3xXexX71xX23xX22xX3xX1xe77exX23xX3xX23xX71xX41xX3xXexXa6xX2e2xX2e3xX4xX11cxX3xX63x1347dxX27xX3xX1xXcdxXexX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xX4xX2c9xX3xX41x11f9exX4xX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexXa6xX27xX23xX22xX3xX53xX33dxX23xX1xX3x1131fxX3xX23xX22xX2e2x10685xX23xX22xX3xX1acxX1exX16cxX11cxX3xXcxXa6xX193xX23xX22xX3xXexX3cxX23xX22xX3xX7xX69xX3xX2xX11cxX74xX17cxX1c1xX3xX3exXdxX40xX41xX3xX2xX75xX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX2c6xX3xXbexXdxX48xX193xX3xX7ex13e48xX4xX3xX4xX4cxX23xX22xX3xX7exX32xX23xX3xX5xX54xX3xX41xX4cxX23xX3xX4xX2c9xX3xX7xX69xX3xX5xX2e2x110f6xX23xX22xX3xX23xX1xXdx10cdexX27xX3xX23xX1xX2c4xXexX3xX80xX2e3xXdxX3xX1c1xX17cxX16dxX3xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX2dxX3xXexXdxXcdxX23xX22xX3xX289xX23xX1xX3xX3exX38cxX23xX22xX3xXexX1xX38cxX3xX1xX6xXdxX3xX80xX2e3xXdxX3xX74xX77xX77xX3xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX11cxX0xX52xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX10xX23xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xXdxX41xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX193xX1cxX271xX5xX10xX41xX10xX23xXexXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxX11cxX53xX6xX193xXexX1xX6xX23xX1xX1xX193xX6xX11cxX80xX23xX52xX23xX10xX165xX7xX52xX2xX77xX74xX17cxX52xX2xX75xX1acxX7exX2xX2xX75xX1b1xX74xX75xX2xXexX16dxX1acxX16cxX16dxX5xX2xX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX52xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXaxX3xX52xX2fxX0xX52xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX10xX23xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xXdxX41xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX193xX1cxX271xX5xX10xX41xX10xX23xXexXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxX11cxX53xX6xX193xXexX1xX6xX23xX1xX1xX193xX6xX11cxX80xX23xX52xX23xX10xX165xX7xX52xX2xX77xX74xX17cxX52xX2xX75xX1acxX7exX2xX2xX75xX1b1xX74xX75xX2xXexX77xX17cxX16cxX5xX74xX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX52xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXaxX3xX52xX2fxX0xX52xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX10xX23xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xXdxX41xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX193xX1cxX271xX5xX10xX41xX10xX23xXexXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxX11cxX53xX6xX193xXexX1xX6xX23xX1xX1xX193xX6xX11cxX80xX23xX52xX23xX10xX165xX7xX52xX2xX77xX74xX17cxX52xX2xX75xX1acxX7exX2xX2xX75xX1b1xX74xX75xX2xXexX17cxX2xX1acxX2xX5xX1b1xX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX52xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXaxX3xX52xX2fxX0xX52xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX10xX23xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xXdxX41xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX193xX1cxX271xX5xX10xX41xX10xX23xXexXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxX11cxX53xX6xX193xXexX1xX6xX23xX1xX1xX193xX6xX11cxX80xX23xX52xX23xX10xX165xX7xX52xX2xX77xX74xX17cxX52xX2xX75xX1acxX7exX2xX2xX75xX1b1xX74xX75xX2xXexX2xX1b1xX1c1xX17cxX5xX16dxX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX52xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXaxX3xX52xX2fxX0xX52xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX10xX23xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xXdxX41xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX193xX1cxX271xX5xX10xX41xX10xX23xXexXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxX11cxX53xX6xX193xXexX1xX6xX23xX1xX1xX193xX6xX11cxX80xX23xX52xX23xX10xX165xX7xX52xX2xX77xX74xX17cxX52xX2xX75xX1acxX7exX2xX2xX75xX1b1xX74xX75xX2xXexX1c1xX16dxX77xX74xX5xX1acxX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX52xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXaxX3xX52xX2fxX0xX52xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX10xX23xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xXdxX41xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX193xX1cxX271xX5xX10xX41xX10xX23xXexXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxX11cxX53xX6xX193xXexX1xX6xX23xX1xX1xX193xX6xX11cxX80xX23xX52xX23xX10xX165xX7xX52xX2xX77xX74xX17cxX52xX2xX75xX1acxX7exX2xX2xX75xX1b1xX74xX75xX2xXexX16dxX75xX1c1xX74xX5xX16cxX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX52xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXaxX3xX52xX2fxX0xX52xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX10xX23xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xXdxX41xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX193xX1cxX271xX5xX10xX41xX10xX23xXexXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxX11cxX53xX6xX193xXexX1xX6xX23xX1xX1xX193xX6xX11cxX80xX23xX52xX23xX10xX165xX7xX52xX2xX77xX74xX17cxX52xX2xX75xX1acxX7exX2xX2xX75xX1b1xX74xX75xX2xXexX77xX75xX1b1xX77xX5xX1c1xX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX52xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXaxX3xX52xX2fxX0xX52xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX10xX23xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xXdxX41xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX193xX1cxX271xX5xX10xX41xX10xX23xXexXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxX11cxX53xX6xX193xXexX1xX6xX23xX1xX1xX193xX6xX11cxX80xX23xX52xX23xX10xX165xX7xX52xX2xX77xX74xX17cxX52xX2xX75xX1acxX7exX2xX2xX75xX1b1xX74xX75xX2xXexX77xX1c1xX1c1xX1c1xX5xX17cxX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX52xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXaxX3xX52xX2fxX0xX52xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX10xX23xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xXdxX41xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX193xX1cxX271xX5xX10xX41xX10xX23xXexXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX52xX52xXdxX11cxX53xX6xX193xXexX1xX6xX23xX1xX1xX193xX6xX11cxX80xX23xX52xX23xX10xX165xX7xX52xX2xX77xX74xX17cxX52xX2xX75xX1acxX7exX2xX2xX75xX1b1xX74xX75xX2xXexX2xX16cxX16cxX1c1xX5xX77xX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX3xXexX36xX4xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX41xX4cxX23xX3xXexX1xXdxX52xX53xX54xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX63xX30xXcxX3xX67xX27xX69xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX71xX41xX3xX74xX75xX2xX77xXaxX3xX52xX2fxX0xX52xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xX27xXexX1xX193xXa6xXaxX2fxXcxX1xX10xX193xX3xX41xX193xX10xXexX11cxX22xX193xX80xX11cxX80xX23xX0xX52xXbxX2fxX0xX52xX7exXdxX80xX2fxX0xX52xX7exXdxX80xX2f
Theo Moet.Gov.Vn