Kinh tế thế giới tiếp tục “thấm đòn” đại dịch COVID-19
Việc các quốc gia công bố số liệu về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sụt giảm trong khi các doanh nghiệp dầu mỏ và hãng chế tạo máy bay hàng đầu thông báo kết quả kinh doanh kém lạc quan cho thấy, nền kinh tế thế giới đang tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi tiến trình hồi phục vẫn còn nhiều bất ổn.
72aexcf20xb6b4xae7fxff40x8ef2xeb3ax7e58xe2d0xX7x1011bxedf9x7da8xf038xbcbdxa43bxX5xc22dxXax112e9x10b96xXdxb480xX1xX3xXex75d1xX3xXexX1xX19xX3x1142exXdx7cecxXdxX3xXexXdxX19xXbxX3xXexa1a3xX4xX3xdef6xXexX1x75ecxdc84xX3x9459xe471xX15x9aa2xX3xX33xd2adxXdxX3x10bf6x8619xX4xX1xX3x8360xbf7bxcfb2xf53axde68xd506xX2xeecexX0x7d66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde60xX10xX6xX3cxXaxX12xX43xXdxbc94xX4xX3xX4xcdd0xX4xX3x7e4exe0ccxda85xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX4x8e6bxX15xX1fxX3xc59fxX6axX3xX7xX6axX3xX5xXdxX61xX69xX3x76ebxdae2xX3xXcxdf10xX15xX1fxX3xX7xa8caxX15xX3xXbxX1x8483xX31xX3xX68xX69xX6axX4xX3xX15xd428xXdxX3xdbe1xb59dxX45xfad3x7d08xX3xX7xX2axXexX3xX1fxXdxX8axX31xX3xXex8f2bx10d5dxX15xX1fxX3xe8bfxX1xXdxX3xX4xX65xX4xX3xX3cxXacxX6xX15xX1xX3xX15xX1fxX1xXdxX61xXbxX3xX3cxc077xX69xX3xX31xc5c5xX3xX81x10617xX3xX1xb8baxX15xX1fxX3xX4xX1xX19xX3xXexX39xXacxX3xX31xX65xaa31xX3xX76xX6xXdexX3xX1xXcdxX15xX1fxX3xX33xXc6xX69xX3xXexX1xX72xX15xX1fxX3xX76xX65xXacxX3xXb0xX19xXexX3xX68xX69xX8axX3xXb0xXdxX15xX1xX3xX3cxXacxX6xX15xX1xX3xXb0xe56dxX31xX3xX5xX39xX4xX3xX68xX69xX6xX15xX3xX4xX1xXacxX3xXexX1xX30xXdexa8dexX3xX15xX82xX15xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1xX19xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX33xX6xX15xX1fxX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX2axX4xX3xX4xX1xX3dxX69xX3xX8axX15xX1xX3xX1xf17cxcec5xX15xX1fxX3xXexXdxee2fxX69xX3xX4xe3b4xX4xX3xX4xb19fxX6xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX81xXdxX155xX31xX3xX33xX14exf6adxX15xX1fxX3xX1xX72xX3xX1xX30xXbxX3xX4xX30xXbxX3xX41xX42xX43xX44xX45xX46xX2xX48xX3xXb0xX1xXdxX3xXexXdxX19xX15xX3xXexXabxe1eaxX15xX1xX3xX1xe108xXdxX3xXbxX1xX2axX4xX3xX81xb313xX15xX3xX4xX34xX15xX3xX15xX1xXdxX82xX69xX3xX76xX30xXexX3xX85xX15x1118exX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa2dbxXacxX3cxXdexXaxX12xX0xXdxX31xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX31xX7xX46xXbxX1xXacxXexXacxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1xX19xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX2axX4xX3xXaxXexX1xX30xX31xX3xX33xX34xX15xXaxX3xX33xX39xXdxX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xX44xX45xX46xX2xX48xX3xX1xX18fxX15xX1xX3xX8axX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX1b0xX76xX6xXacxXexX1xX6xX15xX1xX1xXacxX6xX1b0xX81xX15xX4axX15xX10x764bxX7xX4axd291xc564xf27exX245xX4axX2x10d40xX24axX3cxb311xX2xX24dxcb1cxX244xX245xX245xXexa5cexX48x87aaxX244xX5xX2xX1b0xf4a1xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexX1xX19xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX2axX4xX3xX2dxXexX1xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX36xX3xX33xX39xXdxX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xX44xX45xX46xX2xX48xXaxX3xX3cxX6xXexX6xX46xXbxX1xXacxXexXacxX46xXacxXabxXdxX1fxXdxX15xX6xX5xX46xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xfff7xX4axX4axX4xX3cxX15xXdxX31xX1fxX1b0xX81xXdxX10xXexX15xX6xX31xXbxX5xX69xX7xX1b0xX81xX15xX4axXexX255xX244xX245xX4axX69xXbxX5xXacxX6xX3cxX10xX3cxX4axX31xaf69xX3cxXdxX4xX4axX244xX245xX244xX245x7cc2xX245xX24axX2edxX246xX2xX4axXb0xXdxX15xX1xXexX10xX31xXdexX246xX2xX245xX24axX1b0xX25cxXbxX1fxXaxX3xX4axX12xX13xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3x9f2bx92eaxX3xX1fxXdxX8axX31xX3xX246xX246xf8fexX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xX68xX69x9eebxX3xX244xX4axX244xX245xX244xX245xX1b0xX3xX9bxca97xX1fxX69xX194xX15xX2bcxX3x1136fxXb0xXdexX3xX32fxX10xX241xX7xX9fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xX310xX311xX3xX81x1041fxX6xX3xX4xX72xX15xX1fxX3xX76xX6axX3xX7xX6axX3xX5xXdxX61xX69xX3xX4xX1xXacxX3xX76xXdxX19xXexX3xX15xX82xX15xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX5xX21xX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xXexX1xX19xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX15xXcdxXdexX3xX33xXd0xX3xX1fxXdxX8axX31xX3xX246xX246xX31axX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xX68xX69xX324xX3xX244xX4axX244xX245xX244xX245xX11fxX3xX7xX6axX3xX5xXdxX61xX69xX3xXb0xX10bxX31xX3xX15xX1xX30xXexX3xXb0xfbf2xX3xXexX358xX3xX15x8ed2xX31xX3xX2xX48xX250xX24axX1b0xX3xXcxXabxXacxX15xX1fxX3xXb0xX1xXdxX3xX33xef09xX11fxX3xX15xX82xX15xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX5xX21xX15xX3xX15xX1xX30xXexX3xX4xX1x810fxX69xX3x8c81xX69xX3xX5xXcdxX3xab54xc164xX4xX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xX68xX69xX324xX3xX244xX4axX244xX245xX244xX245xX3xX1fxXdxX8axX31xX3xX2xX245xX11fxX2xX31axX3xX7xXacxX3xX81xX21xXdxX3xX68xX69xX324xX3xX2xX4axX244xX245xX244xX245xX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX15xX1xXcdxX3xXb0xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xXexXabxX14exX14fxX15xX1fxX3xb2b4xX69xX3cxXacxX81xXdxX4xX3xX336xX69xX76xXabxX6xX15xX3xX4xX15dxX6xX3xX4xX72xX15xX1fxX3xXexXdexX3xX76xX8axXacxX3xX1xXdxX3c6xX31xX3x8605xX5xX5xXdxX6xX15xX2e4xX11fxX3xX7xX6axX3xX5xXdxX61xX69xX3xX9cxX45xX9exX3xX5xXcdxX3xX2dxX1fxX14ex7b7fxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX19xX69xX3xX1x9619xX69xX36xX3xX4xX1xXacxX3xXexX1xX30xXdexX3xXexX18fxX15xX1xX3xX1xX18fxX15xX1xX3xX15xX1fxX1xXdxX155xX31xX3xXexXabx1032dxX15xX1fxX3xX1xXdxX61xX15xX3xX15xX6xXdexX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xX41xX65xX4xX3xX4xX72xX15xX1fxX3xXexXdexX3xX3cxXc6xX69xX3xX31xXcaxX3xX1fxbfc7xXbxX3xX15xX1xXdxX82xX69xX3xXb0xX1xX3e0xX3xXb0xX1xX3ccxX15xX3xXb0xX1xXdxX3xXexX18fxX15xX1xX3xXexXabxX39xX15xX1fxX3xXbxX1xXacxX15xX1fxX3xXexXcaxX6xX3xX15xX1x976bxX31xX3xX4xX1xX6axX15xX1fxX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX14fxX3xX4xX65xX4xX3xX15xX14exX21xX4xX3xX33xXd0xX3xXb0xX1xXdxX19xX15xX3xX1fxXdxX65xX3xX3cxXc6xX69xX3xXexX1xX72xX3xX1fxXdxX8axX31xX3xX31xX39xX15xX1xX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xX41xX72xX15xX1fxX3xXexXdexX3xX3cxXc6xX69xX3xX31xXcaxX3xX336xX1xX10xX5xX5xX3xX46xX3xX4xX72xX15xX1fxX3xXexXdexX3xX4xXacxX15xX3xX4xX15dxX6xX3xXexX4acxXbxX3xX33xXacxXcdxX15xX3xX3cxXc6xX69xX3xXb0xX1xfac6xX3xf07axXacxXdexX6xX5xX3xX45xX69xXexX4xX1xX3xX336xX1xX10xX5xX5xX3xX9bxX486xX15xX1xX46xX59xXcdxX3xX462xX6xX15xX9fxX3xX46xX3xX15xX1fxXcdxXdexX3xX246xX245xX4axX24axX3xXexX1xX72xX15xX1fxX3xX76xX65xXacxX3xX5xb88exX3xXabxX34xX15xX1fxX3xX2xX257xX11fxX2xX3xXex1004axX3x7540xX336xX45xX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xX68xX69xX324xX3xX244xX4axX244xX245xX244xX245xX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xXcxXabxXacxX15xX1fxX3xXb0xX1xXdxX3xX33xX3e0xX11fxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX72xX15xX1fxX3xXexXdexX3xX3cxXc6xX69xX3xXb0xX1xX5b2xX3xXcxXacxXexX6xX5xX3xX9bxX9exX1xX65xXbxX9fxX3xX81xXcdxX3xf1f5xX15xXdxX3xX9bxX44xXexX6xX5xXdexX9fxX3xX5xXc6xX15xX3xX5xX14ex7959xXexX3xX4xX72xX15xX1fxX3xX76xX6axX3xX4xX65xX4xX3xX31xX404xX4xX3xX5xX5eaxX3xXabxX34xX15xX1fxX3xX257xX11fxX250xX3xXexX5f7xX3xX10xX69xXabxXacxX3xX9bxX48xX11fxX48xX3xXexX5f7xX3xX5f9xX336xX45xX9fxX3xX81xXcdxX3xX250xX11fxX250xX3xXexX5f7xX3xX10xX69xXabxXacxX3xX9bxX24dxX11fxX244xX3xXexX5f7xX3xX5f9xX336xX45xX9fxX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xX68xX69xX324xX3xX244xX4axX244xX245xX244xX245xX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xX32fxX1fxXcdxX15xX1xX3xX1xXcdxX15xX1fxX3xXb0xX1xX72xX15xX1fxX3xXexX1xX19xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX4xcb6bxX15xX1fxX3xX4xX1xX3dxX69xX3xXexX65xX4xX3xX33xX98xX15xX1fxX3xXexXdxX155xX69xX3xX4xX159xX4xX3xXexX358xX3xX4xX65xX4xX3xX76xXdxX61xX15xX3xXbxX1xX65xXbxX3xXbxX1xXacxX15xX1fxX3xXexXcaxX6xX3xX15xX1xX52fxX31xX3xX15xX1fxX3ccxX15xX3xX4xX1xX502xX15xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xX44xX45xX46xX2xX48xX3xX5xX3faxXdexX3xX5xX6xX15xX11fxX3xX81xX21xXdxX3xX1xXacxX39xXexX3xX33xX98xX15xX1fxX3xX33xXdxX3xX5xX39xXdxX3xX76xX52fxX15xX1fxX3xX33xX14exX16cxX15xX1fxX3xXb0xX1xX72xX15xX1fxX3xX76xX3dxX3xX15xX1fxX14exX15xX1fxX3xXexXabxX61xX3xX81xXcdxX3xX7xX159xX3xX1xX194xXdxX3xXbxX1xX2axX4xX3xXexXabxX14fxX3xX5xX39xXdxX3xX76xX18fxX15xX1xX3xXexX1xX14exX16cxX15xX1fxX3xX7xfd0fxX3xXb0xX1xX72xX15xX1fxX3xXexX1xX3c6xX3xX3cxXdxed88xX15xX3xXabxX6xX3xXexXabxX14exX21xX4xX3xX15xX3ccxX31xX3xX244xX245xX244xX246xX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xXcxX4acxXbxX3xX33xXacxXcdxX15xX3xX4xX1xX19xX3xXexX39xXacxX3xX31xX65xXdexX3xX76xX6xXdexX3xX486xXdxXabxX76xX69xX7xX3xX9bxX4xX1xX3faxX69xX3xX3fdxX69xX9fxX3xX15xX1fxXcdxXdexX3xX246xX245xX4axX24axX3xX4xX1xXacxX3xX1xX6xXdexX3xX33xXd0xX3xce74xX33xX6axXexX36xX3xX1xX4a1xX15xX3xX2xX244xX3xXexX5f7xX3xX10xX69xXabxXacxX3xXexXdxX82xX15xX3xX31xX502xXexX3xX81xXcdxX3xX5xX5eaxX3xXabxX34xX15xX1fxX3xX2xX11fxX48xX3xXexX5f7xX3xX10xX69xXabxXacxX3xX9bxX244xX11fxX244xX3xXexX5f7xX3xX5f9xX336xX45xX9fxX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xX15x9c5dxX6xX3xX33xXc6xX69xX3xX15xX3ccxX31xX3xX244xX245xX244xX245xX1b0xX3xXcxXabxX14exX21xX4xX3xXexX18fxX15xX1xX3xX1xX18fxX15xX1xX3xXb0xX1xX3e0xX3xXb0xX1xX3ccxX15xX3xX1xXdxX61xX15xX3xX15xX6xXdexX11fxX3xX486xXdxXabxX76xX69xX7xX3xX3cxX159xX3xX33xX3dxX15xX1xX3xX1fxXdxX8axX31xX3xX250xX245xX31axX3xX7xX8axX15xX3xX5xX14exX667xX15xX1fxX3xX31xX65xXdexX3xX76xX6xXdexX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xXcxXabxX14exX21xX4xX3xX33xX3e0xX11fxX3xX15xX1fxXcdxXdexX3xX244xX48xX4axX250xX11fxX3xX33xX6axXdxX3xXexX1xX15dxX3xX4xX15dxX6xX3xX486xXdxXabxX76xX69xX7xX3xX5xXcdxX3xX1xXd0xX15xX1fxX3xX4xX1xX19xX3xXexX39xXacxX3xX31xX65xXdexX3xX76xX6xXdexX3xX1c0xXacxX10xXdxX15xX1fxX3xX9bxX310xX311xX9fxX3xXexX1xX72xX15xX1fxX3xX76xX65xXacxX3xX5xX5eaxX3xX244xX11fxX250xX3xXexX5f7xX3xX5f9xX336xX45xX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xX68xX69xX324xX3xX244xX4axX244xX245xX244xX245xX3xX81xXcdxX3xX3cxX159xX3xXb0xXdxX19xX15xX3xXexX1xX69xX3xX1xddc4xXbxX3xX1xXacxX39xXexX3xX33xX98xX15xX1fxX3xX7xX8axX15xX3xe4b3xX69xX30xXexX3xX7xX6xX69xX3xXb0xX1xXdxX3xX33xXd0xX3xXexX1xX72xX15xX1fxX3xX76xX65xXacxX3xX7xX7abxX3xX4x10964xXexX3xX1fxXdxX8axX31xX3xX2xX245xX31axX3xX5xX159xX4xX3xX5xX14exX667xX15xX1fxX3xX5xX6xXacxX3xX33xX98xX15xX1fxX3xX4xX15dxX6xX3xX3cxXacxX6xX15xX1xX3xX15xX1fxX1xXdxX61xXbxX3xX15xXcdxXdexX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xX41xf7a2xX15xX1fxX3xX4xX1xX69xX15xX1fxX3xXexX18fxX15xX1xX3xXexXabxX39xX15xX1fxX3xXb0xX1xX3e0xX3xXb0xX1xX3ccxX15xX3xXexXabxX155xX15xX11fxX3xX4xX65xX4xX3xX15xX1xXcdxX3xX7xX8axX15xX3xX974xX69xX30xXexX3xX72xXexX72xX3xX4xX6f8xX15xX1fxX3xX33xX6xX15xX1fxX3xX2dxX4xX1xX4acxXexX3xX81xX4acxXexX36xX3xXexX18fxX31xX3xX4xX65xX4xX1xX3xXexX194xX15xX3xXexX39xXdxX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xXexX1xX16cxXdxX3xX41xX42xX43xX44xX45xX46xX2xX48xX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xX59xXd0xX15xX1fxX3xX4xX1xX19xX3xXexX39xXacxX3xX72xXexX72xX3xX5b4xX10xX15xX6xX69xX5xXexX3xX9bxX9exX1xX65xXbxX9fxX3xXexX1xX72xX15xX1fxX3xX76xX65xXacxX3xX5xX5eaxX3xX24axX11fxX244xX3xXexX5f7xX3xX10xX69xXabxXacxX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xX15xX86bxX6xX3xX33xXc6xX69xX3xX15xX3ccxX31xX3xX244xX245xX244xX245xX3xX81xXcdxX3xX4xX3e0xX3xXb0xX19xX3xX1xXacxX39xX4xX1xX3xX4xX992xXexX3xX1fxXdxX8axX31xX3xX2xX24dxX1b0xX245xX245xX245xX3xX81xXdxX61xX4xX3xX5xXcdxX31xX1b0xX3xXcxXabxXacxX15xX1fxX3xXb0xX1xXdxX3xX33xX3e0xX11fxX3xX15xX1xXcdxX3xX7xX8axX15xX3xX974xX69xX30xXexX3xX72xXexX72xX3xX43xXacxX5xXb0xX7xX241xX6xX1fxX10xX15xX3xX9bxX403xX404xX4xX9fxX3xX4xX6f8xX15xX1fxX3xX1fxX1xXdxX3xX15xX1xX4acxX15xX3xX31xX404xX4xX3xX5xX5eaxX3xXexXabxX14exX21xX4xX3xXexX1xX69xX19xX3xX2xX11fxX250xX3xXexX5f7xX3xX10xX69xXabxXacxX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xX15xX86bxX6xX3xX33xXc6xX69xX3xX15xX3ccxX31xX3xX15xX6xXdexX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xX1c0xX30xXexX3xX4xX1xX30xXbxX3xX15xX1xa3c2xX15xX1fxX3xX7xX6axX3xX5xXdxX61xX69xX3xX33xX65xX15xX1fxX3xX68xX69xX6xX15xX3xX15xX1fxX39xXdxX3xX15xX3e0xXdxX3xXexXabxX155xX15xX11fxX3xX31xX98xXexX3xX7xX6axX3xX15xX1xXcdxX3xXbxX1xX3faxX15xX3xXexX5b2xX4xX1xX3xX4xX1xXacxX3xXabxX52fxX15xX1fxX3xX7xX159xX3xX1xX194xXdxX3xXbxX1xX2axX4xX3xX4xX15dxX6xX3xX4xX65xX4xX3xX15xX82xX15xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX4xX6f8xX15xX1fxX3xX15xX1xX14exX3xX4xX65xX4xX3xX3cxXacxX6xX15xX1xX3xX15xX1fxX1xXdxX61xXbxX3xX7xX7abxX3xX3cxXdxX7b9xX15xX3xXabxX6xX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xXexX1xX16cxXdxX3xX1fxXdxX6xX15xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xXacxX3xX3cxX9dcxX3xX4xX1xX14exX6xX3xX85xX15xX3xX33xX3dxX15xX1xX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xX32fxX1xXcdxX3xXb0xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX41xX6xXabxX7xXexX10xX15xX3xX1c0xXabxX2e4xX10xX7xXb0xXdxX3xX4xX15dxX6xX3xX44xX32fxX9cxX3xX3cxX159xX3xX33xXacxX65xX15xX3xX15xX82xX15xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xXexX19xX3xX403xX404xX4xX3xX7xX7abxX3xX1xX194xXdxX3xXbxX1xX2axX4xX3xX31xX39xX15xX1xX3xX31xX7abxX3xXexXabxXacxX15xX1fxX3xX68xX69xX324xX3xX246xX4axX244xX245xX244xX245xX11fxX3xX7xXacxX15xX1fxX3xX5xX98xX3xXexXabxX18fxX15xX1xX3xX1xX194xXdxX3xXbxX1xX2axX4xX3xX7xX7abxX3xX2dxXb0xX1xX72xX15xX1fxX3xX76xX52fxX15xX1fxX3xXbxX1x974axX15xX1fxX3xX81xXcdxX3xXb0xX10bxXacxX3xX3cxXcdxXdxX1b0xX36xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXacxX3cxXdexXaxX12xX41xX34xX15xX3xXcxX3faxX15xX3xX9cxXdxX65xX31xX3xX33xX6axX4xX3xX33xXdxX82xX69xX3xX1xXcdxX15xX1xX3xX5b4xX10xX15xX6xX69xX5xXexX3xX462xX69xX4xX6xX3xX3cxX10xX3xX310xX10xXacxX3xX4xX1xXacxX3xXabxX52fxX15xX1fxX3xX3cxXacxX6xX15xX1xX3xX15xX1fxX1xXdxX61xXbxX3xX15xXcdxXdexX3xX7xX7abxX3xX4xX3e0xX3xX7xX159xX3xX1xX194xXdxX3xXbxX1xX2axX4xX3xXexX5b2xX4xX1xX3xX4xX159xX4xX3xX7xX6xX69xX3xX15xX1xXb6fxX15xX1fxX3xXb0xX19xXexX3xX68xX69xX8axX3xXb0xXdxX15xX1xX3xX3cxXacxX6xX15xX1xX3xX2dxX8axX31xX3xX33xX39xX31xX36xX3xXexXabxX155xX15xX1b0xX4axX1b0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX486xX69xXexX1xXacxXabxXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xXcxXcxa378xX43xX32fxX0xX4axXbxX12
Theo TTXVN