Vinpearl thắp sáng biểu tượng trái tim lan tỏa yêu thương, phòng chống dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Vinpearl sẽ thắp sáng biểu tượng hình trái tim trên các khách sạn, khu nghỉ dưỡng để lan tỏa thông điệp yêu thương, ủng hộ tinh thần phòng chống dịch COVID-19.
4a20xaa54x7131x71c3xccd9x4b60xa315x7f70xb985xX7xd793x9274xbfe2x6c76x957dxc144xX5x6c3dxXax7099xc093xXdxa279xXbxX10xX6xb4efxX5xX3xXexX1xd7d0xXbxX3xX7xbda4xX15xbd50xX3x76d1xXdx9ba9xc429xX3xXexcc4ax8eb0xX15xX24xX3xXexX19xX22xXdxX3xXexXdx4fb0xX3xX5xX6xX15xX3xXexc07exX6xX3xcd0bxd1d9xX29xX3xXexX1xX2cx517bxX15xX24x5b1exX3xXbxX1x7103xX15xX24xX3xX4xX1x8af3xX15xX24xX3x644bx9136xX4xX1xX3x4ab5xbadfxX13xafddxd240xbfffxX2x5221xX0x8f74xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d2fxX10xX6xX5axXaxX12xX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX3xX7x936dxX3xXexX1xX1exXbxX3xX7xX22xX15xX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX24xX3xX1x9cc3xX15xX1xX3xXexX19xX22xXdxX3xXexXdxX38xX3xXexX19xX43xX15xX3xX4xX22xX4xX3x6712xX1xX22xX4xX1xX3xX7xd40exX15xX4cxX3xXb5xX1xX29xX3xX15xX24xX1x8511xX3xX5axX2cxabb9xX15xX24xX3xab63xX28xX3xX5xX6xX15xX3xXexX3fxX6xX3xXexX1xbc47xX15xX24xX3xXcfxXdxcebfxXbxX3xX42xX43xX29xX3xXexX1xX2cxX49xX15xX24xX4cxX3xce73xX15xX24xX3xX1x7360xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x8d49xX15xX3xXbxX1xX50xX15xX24xX3xX4xX1xX56xX15xX24xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xX5fxX60xX13xX62xX63xX64xX2xX66x6ad0xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX38xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX1xX29xX38xX26xX3xXdxX5fxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXax4cdfxXdxX5axXexX1x55fexX3xb241xa9aaxX15exXbx5c37x4e5bxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX15bxX3x8c1cxd144xX15exXbxX161xX162xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX68xX68xXdxX11bxX26xX6x6a32xXexX1xX6xX15xX1xX1xX184xX6xX11bxcd36xX15xX68xX15xX10xX156xX7xX68xbdaexX15exX2xX2xX68xX2xX15dxX15exX5ax51efxX2xX196xX2x6b45xX16cxX16dxXexX19fxc532xX16dxX15exX5xX16cxX64xX196xX1a3xX196xX16cxX15dxX15dxX1a3xX26x79c8xX16cxX15dxX19fxX16dxX16cxX15exX196xX4xX1a8xX5axX1b6xX11bx81cbxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX3xXexX1xX1exXbxX3xX7xX22xX15xX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX24xX3xXexX19xX22xXdxX3xXexXdxX38xX3xX5xX6xX15xX3xXexX3fxX6xX3xX42xX43xX29xX3xXexX1xX2cxX49xX15xX24xX4cxX3xXbxX1xX50xX15xX24xX3xX4xX1xX56xX15xX24xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xX5fxX60xX13xX62xX63xX64xX2xX66xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX184xX15xXaxX12xXcxX19xX22xXdxX3xXexXdxX38xX3xXexX1xX1exXbxX3xX7xX22xX15xX24xX3xX38xX6xX15xX24xX3xXexX1xXdcxX15xX24xX3xXcfxXdxXe2xXbxX3xX42xX43xX29xX3xXexX1xX2cxX49xX15xX24xX4cxX3xX4xb0a8xX15xX24xX3xX15xX1xX6xX29xX3xXbxX1xX50xX15xX24xX3xX4xX1xX56xX15xX24xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xX5fxX60xX13xX62xX63xX64xX2xX66xX3xX4xXf1xX6xX3xX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX11bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx876cxX184xX5axX42xXaxX12xXcxX56xXdxX3xX196xX2xX64xX1a3xX4cxX3xX1x66e0xX15xX24xX3xX5xX184xXbcxXexX3xXb5xX1xX22xX4xX1xX3xX7xXbcxX15xX4cxX3xXb5xX1xX29xX3xX15xX24xX1xXc7xX3xX5axX2cxXcbxX15xX24xX3xX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX3x954exX3xX15xX1xXdx68d9xX29xX3xXcfxX5bxX6xX3xXbxX1xX2cxX49xX15xX24xX3xXexX19xX43xX15xX3xX4xa24axX3xX15xX2cx5100xX4xX3xX7xX87xX3xXcfx5113xX15xX24xX3xX5xX184xXbcxXexX3xXexX1xX1exXbxX3xX7xX22xX15xX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX24xX3xXexX19xX22xXdxX3xXexXdxX38xX3xX1xX2cxX306xX15xX24xX3xX18exX2eexX3xXcfxXf6xXdxX3xX15xX24xcba8xX3xX42xX3xX26xX22xX4xX3xX7xb73axX4cxX3xX15xX1x7c5dxX15xX3xX18exXdxX43xX15xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xX18exafe9xX4cxX3xX4xX22xX4xX3xX38xXbcxX15xX1xX3xXexX1xX2cxcbffxX15xX24xX3x6d79xX29xX351xX15xX4cxX3xX15xX1x4b88xX15xX24xX3xX4xX184xX15xX3xX15xX24xX2cxX36exXdxX3xXexX19xX184xX15xX24xX3xXexX29xX42xb834xX15xX3xXcfxXffxX29xX3xX4xX1xX56xX15xX24xX3xX5axX5bxX4xX1xX11bxX3xX77xX184xXbcxXexX3xXcfxXf6xX15xX24xX3xX7xX87xX3xXcfxX2cxX2dxX4xX3xXb5x5ab0xX184xX3xX5axX2bdxXdxX3xX7xX29xX56xXexX3xX2xX3xXexX29xXffxX15xX3xXex8cb2xX3xX196xX15exX64xX1a3xX3xXcfxX391xX15xX3xX1xX391xXexX3xX196xX19fxX64xX1a3xX11bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX38xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX5axXexX1xX15bxX3xX15dxX15exX15exXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX15bxX3xX2xX15exX19fxX1a8xXbxX161xX162xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX68xX68xXdxX11bxX26xX6xX184xXexX1xX6xX15xX1xX1xX184xX6xX11bxX18exX15xX68xX15xX10xX156xX7xX68xX196xX15exX2xX2xX68xX2xX15dxX15exX5axX19fxX2xX196xX2xX16cxX196xX2xXexX16cxX19fxX19fxX16dxX5xX16dxX64xX1b6xX10xX26xX196xX19fxX16dxX26xX16cxX196xX26xX15dxX1a8xX10xX26xX16cxX66xX16cxX5axX16cxX15dxX11bxX1c3xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX3xXexX1xX1exXbxX3xX7xX22xX15xX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX24xX3xXexX19xX22xXdxX3xXexXdxX38xX3xX5xX6xX15xX3xXexX3fxX6xX3xX42xX43xX29xX3xXexX1xX2cxX49xX15xX24xX4cxX3xXbxX1xX50xX15xX24xX3xX4xX1xX56xX15xX24xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xX5fxX60xX13xX62xX63xX64xX2xX66xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX184xX15xXaxX12xXcxX56xXdxX3xX196xX2xX64xX1a3xX4cxX3xX1xX2bdxX15xX24xX3xX5xX184xXbcxXexX3xXb5xX1xX22xX4xX1xX3xX7xXbcxX15xX4cxX3xXb5xX1xX29xX3xX15xX24xX1xXc7xX3xX5axX2cxXcbxX15xX24xX3xX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX3xX2e9xX3xX15xX1xXdxX2eexX29xX3xXcfxX5bxX6xX3xXbxX1xX2cxX49xX15xX24xX3xXexX19xX43xX15xX3xX4xX302xX3xX15xX2cxX306xX4xX3xX7xX87xX3xXcfxX30dxX15xX24xX3xX5xX184xXbcxXexX3xXexX1xX1exXbxX3xX7xX22xX15xX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX24xX3xXexX19xX22xXdxX3xXexXdxX38xX11bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2acxX184xX5axX42xXaxX12x5425xX351xX42xX3xX4xX1x683exX15xX1xX3xX5xX2bdxX3xXexX1xXdcxX15xX24xX3xXcfxXdxXe2xXbxX3xX42xX43xX29xX3xXexX1xX2cxX49xX15xX24xX3xXcfxXffxX42xX3xX15xX1xX351xX15xX3xX18ex6aa7xX15xX3xX38xX2bdxX3xX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX3xX38xX184xX15xX24xX3xX38xX29xX56xX15xX3xX5xX6xX15xX3xXexX184xX302xX3xXcfxX391xX15xX3xX4xXf6xX15xX24xX3xXcfxX30dxX15xX24xX3xXexX19xX184xX15xX24xX3xX15xX1xX37axX15xX24xX3xX15xX24xX2bdxX42xX3xX4xX302xX3xXexX1xX391xX3xX24xXdxX306xXdxX3xXb5xXdxX43xX15xX3xX4xX2cxX36exX15xX24xX3xXcfxb774xX42xX3xX5xX26dxXdxX3xX5fxX60xX13xX62xX63xX64xX2xX66xX11bxX3xX77xX9fxX15xX1xX3xX302xX15xX1xX3xXexX597xX4xX1xX3xX4x640fxX4xX4cxX3xX5xXbcxX4xX3xX372xX29xX6xX15xX3xX18exX2bdxX3xX18exXdcxX3xX4xX26dxX15xX24xX3x8105xX3xX15xX24xX1xX34cxX6xX3xX15xX2bdxX42xX3xXcfxX2cxX2dxX4xX3xX5xX6xX15xX3xXexX184xX302xX3xX38xXbcxX15xX1xX3xX38xX87xX3xXexX3cbxX3xX15xX1xX37axX15xX24xX3xXexX184xX2bdxX3xX15xX1xX2bdxX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX24xX3xX4xXf1xX6xX3xX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX3xX15xX1xX2cxX3xc666xX6xX15xX5axX38xX6xX19xXb5xX3xX15dxX2xX4cxX3xX4xX22xX4xX3xXb5xX1xX22xX4xX1xX3xX7xXbcxX15xX3xX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX3xXcfxX6xX15xX24xX3xX24xXdxX37axX3xXb5x9862xX3xX5xX35fxX4xX3xX4xX6xX184xX3xX15xX1x6e8fxXexX3xXexX1xX2bdxX15xX1xX3xXbxX1xX56xX3xXexXbcxXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX77x9247xX6xX4cxX3xX77xX29xX391xX4cxX3xX5fxXffxX15xX3xXcxX1xX49xX4cxX3x76e0xX29xX302xX15xX24xX3xX2acxX9fxX15xX1xX4cxX3xX77xX2bdxX3xXcxX34cxX15xX1xX11bxX11bxX11bxX3xXcxX1xXdcxX15xX24xX3xX372xX29xX6xX3xX1b6xX6xX15xXbxX6xX24xX10xX3xX4xX1xX597xX15xX1xX3xXexX1xc42fxX4xX4cxX3xX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX3xX4xX343xX15xX24xX3xXb5xX43xX29xX3xX24xab01xXdxX3xX1xX2bdxX15xX24xX3xX4xX1xX35fxX4xX3xX15xX24xX2bdxX15xX3xX4xX22xX15xX3xX26xXf6xX3xX15xX1xX351xX15xX3xX18exXdxX43xX15xX3xX4xX26dxX15xX24xX3xX15xX24xX2cxX36exXdxX3xX5axX351xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x5bb1xX3xX1xX9fxX15xX1xX3xX302xX15xX1xX3xX4xX26dxX15xX24xX3xXexX184xX2bdxX3xX15xX1xX2bdxX3xX18exX2bdxX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX24xX3xXexX19xX22xXdxX3xXexXdxX38xX3xXb5xac78xX38xX3xX1xX6xX7xX1xXexX6xX24xX3x71e1xX5xX184xX18exX10xb7c6xXdxX7xX7c0xX6xX5xX5xX7c0xX6xX19xX184xX29xX15xX5axX11bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX38xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX5axXexX1xX15bxX3xX15dxX15exX15exXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX15bxX3xX1a3xX15dxX15dxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX68xX68xXdxX11bxX26xX6xX184xXexX1xX6xX15xX1xX1xX184xX6xX11bxX18exX15xX68xX15xX10xX156xX7xX68xX196xX15exX2xX2xX68xX2xX15dxX15exX5axX19fxX2xX196xX2xX1a8xX16dxX2xXexX1a3xX15dxX15exX1a8xX5xX196xX64xX15dxX10xX196xX66xX2xX6xX15dxX196xX66xX10xX19fxX15dxX5axX196xX15exX15exX5axX15exX1a3xX5axX11bxX1c3xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX3xXexX1xX1exXbxX3xX7xX22xX15xX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX24xX3xXexX19xX22xXdxX3xXexXdxX38xX3xX5xX6xX15xX3xXexX3fxX6xX3xX42xX43xX29xX3xXexX1xX2cxX49xX15xX24xX4cxX3xXbxX1xX50xX15xX24xX3xX4xX1xX56xX15xX24xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xX5fxX60xX13xX62xX63xX64xX2xX66xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX6xXbxXexXdxX184xX15xXaxX12xX77xX184xXbcxXexX3xXcfxXf6xX15xX24xX3xX7xX87xX3xXcfxX2cxX2dxX4xX3xXb5xX3b7xX184xX3xX5axX2bdxXdxX3xX7xX29xX56xXexX3xX2xX3xXexX29xXffxX15xX3xXexX3cbxX3xX196xX15exX64xX1a3xX3xXcfxX391xX15xX3xX1xX391xXexX3xX196xX19fxX64xX1a3xX11bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2acxX184xX5axX42xXaxX12xX13xXdxX15xXbxX10xX6xX19xX5xX3xX5xX2bdxX3xXcfxX49xX15xX3xX18exX5bxX3xXcfxXffxX29xX3xXexXdxX43xX15xX3xXexXbcxXdxX3xX13xXdxXe2xXexX3x527exX6xX38xX3xXexX1xX6xX38xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX2bdxX15xX1xX3xXcfxXf6xX15xX24xX3xXexX1xX1exXbxX3xX7xX22xX15xX24xX3xXexX19xX22xXdxX3xXexXdxX38xX4cxX3xX5xX6xX15xX3xXexX184xX302xX3xX42xX43xX29xX3xXexX1xX2cxX49xX15xX24xX11bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8166xX29xXexX1xX184xX19xXaxX12xX95exX69cxX0xX68xXbxX12
NL