Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại cầu Đông Hương
(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 5 giờ sáng nay (8 - 7), tại cầu Đông Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết và 2 người bị thương.
f7e0x17f44x173eax13c18x17de9x160b2x13957x1765fx14b11xX7x17c08x14ce4x10a52x127edx12231x15370xX5xff7cxXax165b1xXcxX6xXdxX3x14a80x148efxX17xX3x1535bxXdxX6xfd2fxX3xXexX1x14d7fxX17xX1bxX3xX17xX1bxX1xXdx161a4x11ca0xX3xXex101b1x14c9fxX17xX1bxX3xXexX18xXdxX3xX4x17f8bx18111xX3x11ddaxX22xX17xX1bxX3x133f5x10b51x17831xX17xX1bxX0x17dd4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX6x10e74xXaxX12xX3x13bd3xX1xX1ex14ea9xX17xX1bxX3x10c62xX3xX1bxXdx15dffxX3xX7x14f46xX17xX1bxX3xX17xX6x1064fxX3x11ecax14d47xX3x1478cxX3xfe01x150a6xfe73xX3xXexX18xXdxX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX22xX17xX1bxX3xX40xX41xX42xX17xX1bxX79xX3xXbxX1xX41xX67xX17xX1bxX3xX3bxX22xX17xX1bxX3xX40xX41xX42xX17xX1bxX79xX3xXcx16314xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX40x17708xX6xX3x115cfx16babxX3x13e04xX5fxX70xX3xX2exX6xX3x10ddax17096xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xX3xX1bxXdxX6xX1exX3xXexX1xX22xX17xX1bxX3xX17xX1bxX1xXdxX2axX2bxX3xXexX2exX2fxX17xX1bxX3xX5x111ebxX2bxX3xX2xX3xX17xX1bxX41xX67xXdxX3xX4xX1x16571xXexX3xXb9xXddxX3x17d1bxX3xX17xX1bxX41xX67xXdxX3x101ffx11fd5xX3xXexX1xX41xX42xX17xX1bx17613xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11472xX1exX58xX70xXaxX12xX0xXdxX2bxX1bxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX46xX46xXdxX101xXf8xX6xX1exXexX1xX6xX17xX1xX1xX1exX6xX101xXb9xX17xX46xX17xX10x164fcxX7xX46xX2xX73xXf0xX77xX46x1406fxX73xX58x12093xX141xX77xX63xX77xX141xX141xXex165d1xX13ex11e10xX149xX5xXf0xX101x16e9fxXbxX1bxXaxX3xX46xX12xX3xX40xXdx10339xX17xX3xXexX2exX41xX67xX17xX1bxX3xXb9xXbaxX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xX101xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX1exX58xX70xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXexX1xX22xX17xX1bxX3xXexXdxX17xX3xXf8xX6xX17xX3xXafxX38xX39xX3xXex130a0xX3x13a0dxX22xX17xX1bxX3xX6xX17xX3xXcxXa3xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX40xXacxX6xX79xX3xXb9xX6xX3xX4xX1xX18xX2bxX3xXb2xX5fxX70xX3xX2exX6xX3xX1bxXdx13606xX6xX3xXb2xX10xX3xXf8x11501xX17xX3xX4xX1x14418xX3xXf8xX2axX3xXexX22xX17xX1bxX3xX2bxX6xX17xX1bxX3xXf8xXdx14ebaxX17xX3x15a56xXdxX1dfxX2bxX3xX7xX1exX6axXexX3xX14bxX149xX19bxX3x12cdcxX3xX2x14ea8xX73xX101xX14bxX141xX3xXb9x1101fxXdxX3xXb2xX10xX3xXafxX18xXbxX101xX3xX3bxX41x16181xX4xX3xXf8xXdxXeaxXexX79xX3xX4xX1xXdxXeaxX4xX3xXb2xX10xX3xXf8xX1c9xX17xX3xXafxX6xX17xX1bxX3xX5xX41xX39xX3xXexX1xX22xX17xX1bxX3xXexX199xX3xX1xX41xX1faxX17xX1bxX3xXexX199xX3xXexX2exX39xX17xX1bxX3xXex1728dxX2bxX3xXexX1xXddxX17xX1xX3xXbxX1x1123axX3xXafxXdxX3x15747xXdxX2axX39xX3xXexX1xXf9xX3xX111xXdxX1bxX3xX19bxX3xXafxXb0xX3xXexX2exX6axX17xX1xX3xX17xX1bxX41xX67xXdxX3xXafxXdxX3xXafxX41xX67xX17xX1bxX3xX2exX1c9xXdxX3xX2bx12165xXexX3xX5xX6axXdxX3xX5xX6xX1exX3xX7xX6xX17xX1bxX3xXafxX41xX67xX17xX1bxX3xXf8xX2axX17xX3xX1e2xXdxX6xX101xX3x129f2xXbaxX3xXexX18xXdxX3xX17xX18xX17xX3xX1e2xX1xXdxXeaxX17xX3xX17xX1bxX41xX67xXdxX3xXbxX1xXbaxX3xX17xX1c2xX3xXafxXdxX3xXb2xX10xX3xXafxX18xXbxX3xXf8xXf9xX3xX4xX1xXeaxXexX3xXexX18xXdxX3xX4xX1x1524axX79xX3xXf0xX3xX17xX1bxX41xX67xXdxX3xX1e2xX1xX6axX4xX3xXf8xXf9xX3xXexX1xX41xX42xX17xX1bxX101xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX1exX58xX70xXaxX12xX40xXdxX15axX17xX79xX3xXb9xXbaxX3xXb9xXdxX15axX4xX3xXafxX6xX17xX1bxX3xXafxX41xX207xX4xX3xX5x11035xX4xX3xX5xX41xX207xX17xX1bxX3xX4xX22xX17xX1bxX3xX6xX17xX3xXb2xX6axX4xX3xX2bxXdxX17xX1xX3xX5xXddxX2bxX3xX2ex12a60xX101xX0xX46xXbxX12
Thu Hà