Giữ gìn dấu xưa
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, cùng với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xã Cổ Lũng đã, đang trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách đến khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử của mảnh đất anh hùng.
a308xd69cx10163x10ed4x124fexb362xda05xb41bx10272xX7x1231dxe0c4x11618x12a63xf617xfe98xX5xf23bxXaxbec8x13114xXdx11625xX3xd9d8xbcd4xc96cxX3xc794x11424xba25xX3xf152xe9b1xX6xX0xe3b9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa867xX10xX6xX1bxXaxX12x1014axX1xX15xX19xX17xX3xX19x10eafx10450xX3xX17xc3aexX19xX3x1206bxdf6ex104b2x10750xX3xX4xa53dxX19xX17xX3xbe3fxcafexXdxX3xX50xXdx133aaxX4xX3xXexX1x11216xX4xX3xX1xXdxX56xX19xX3xX4xX1xX20x126d7xX19xX17xX3xXexcbb2xX18xX19xX1xX3xX1fxX47xX48xX3xX1bxX5bxX19xX17xX3xX19x11402xX19xX17xX3xXexX1xX7axX19xX3xX40xX51xXdxX49xX3xXbxX1xdf13xXexX3xXexX6bxXdxaa25xX19xX3xd818xXdxX19xX1xX3xXexf001xX3xfa45xX3xX1fx1214dxX3xX1xff93xXdxX49xX3xX19xX47xX19xX17xX3xX4xX6x11d54xX3xX46xee61xXdxX3xX7xf383xX19xX17xX3xX50xb03fxXexX3xX4xX1xX1cxXexX49xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX43xX19xX3xX4xX1xXacxX3xX19xX17xX20xXafxXdxX3xX1bxX47xX19xX49xX3xX1fxX9exX3x11bebx13287xX3xd8acxeeaexX19xX17xX3xX46xX9exX49xX3xX46xX6xX19xX17xX3xXexX6bxbc9dxX3xXexX1x133cfxX19xX1xX3xX40xXa1xXexX3xX46xXdxX90xX40xX3xX46xX99xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX1bxe98fxX19xX3xX4xb706xX6xX3xX1bxX1dxX3xX93xX1xX8axX4xX1xX3xX46xX99xX19xX3xX93xX1xX8axX40xX3xXbxX1xX8axX3xX4xd650xX19xX1xX3x1116dxX1dxX6xX19xX3xXexX1xXdxc535xX19xX3xX19xX1xXdxX134xX19xX49xX3xXexX18xX40xX3xX1xXdxX90xX1dxX3xX17xXdxX8axX3xXexX6bx12947xX3xX50xX3fxX19xX3xX1xe100xX6xX49xX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX7x11c4dxX3xX4xX10exX6xX3xX40xX128xX19xX1xX3xX46xX1cxXexX3xX6xX19xX1xX3xX1xX4cxX19xX17xff79xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb10dxXacxX1bxX48xX3xXbxXddxX10xX19xXexX10xX6bxXaxX12xX0xXdxX40xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX19xXexX10xX6bxXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxdeabxXdxX1bxXexX1x10c63xX3x104c0xd18dxX1b7xXbxX1fxd407xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1b4xX3x10b05xX1b7xde2cxXbxX1fxX1bbxXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX23xX23xXdxX175x12dc8xX6xXacxXexX1xX6xX19xX1xX1xXacxX6xX175xX50xX19xX23xX19xX10xX1afxX7xX23xddc3xX1b7xX1b7xX1b6xX23xX2x12f9cxX1f5xX1bxX1b7xX2xfa65xa992xX1efxX1fbxX1fbxXexX1efxX1efxX1b7xX2xX1f5xX5xX1b7xX175x10eb8xXbxX17xe4c9xX6bxX9xX1faxX1efxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xXaxX3xX23xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxXacxX19xXaxX12xXcxX6bxX134xX19xX3xX46xf5a9xX19xX1xX3xX46x12982xXdxX3xXddx131c9xX3xXddxX1xX252xX49xX3xX19xX66xXdxX3xX4xX252xX19xX3xX5xX20xX1dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xXex104c7xX4xX1xX3xX4xX10exX6xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX1fxX20xX6xX175xX3x102c2xX19xX1xX1b4xX3xXexXdxX99xX19xX3xX46xX7axX19xX17xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xX0xX7xXexX6bxXacxX19xX17xX12x10650xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX3xX4xX252xX19xX3xX46xX154xX0xX23xX7xXexX6bxXacxX19xX17xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xXcxX6bxXacxX19xX17xX3xXexX1xXafxXdxX3xX93xcdf5xX3xX93xX1xX8axX19xX17xX3xX4xX1xXdxX99xX19xX49xX3xX40xXdx12f6axX19xX3xXcxX47xX48xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX32xX154xX6xX3xX4xX154xX3xX50xX14dxX3xXexX6bxX26axX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX5xX20x10801xX4xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX7xX5bxX3xX46xb91cxX4xX3xX1dbxXdxX56xXexX3xX12cxX1dxX6xX19xX3xXexX6bx12e7dxX19xX17xX49xX3xX5xXf4xX3xX4xX15exX6xX3xX19xX17x10796xX3xXexXdxX99xXbxX3xX17xXdxX8axXbxX3xX50xX51xXdxX3xX19xX20xX51xX4xX3xX1dbx10c89xX19xX3xXe0xXf4xXacxX49xX3xX19xXb3xXdxX3xXexX1xX7axX19xX17xX3xX50xX51xXdxX3xX4xX8axX4xX3xXexX249xX19xX1xX3xX38xX17xX1xX56xX3xdc54xX19xX49xX3xX32xX252xX6xX3xX185xX18xX19xX1xX49xX3x12a98xX66xX19xX3xXe0xX6xX3xXexX1xXf4xX19xX1xX3xX40xXa1xXexX3xX1xXf4xX19xX1xX3xX5xX6xX19xX17xX3xXbxX1xX26axX6xX3xXcxX47xX48xX175xX3x1323axX18xX3xX50xXb8xX48xX49xX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1bxX47xX19xX3x11b9fxX1xX8axXbxX3xX40xX1dxXb3xX19xX3xX46xX8axX19xX1xX3xX4xX1xXdxX99xX40xX3xX40xXdxX2f7xX19xX3xXcxX47xX48xX3xX19xX1x132e0xX40xX3xX1dxX48xX3xX1xXdxX99xXbxX3xX50xX4cxX19xX17xX3xX46xX24exX19xX17xX3xX1dbxX3e1xX19xX17xX3xXexX6bxX1dxX19xX17xX3xX1bxX1dxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX32xX154xX6xX175xX3xXcxX6bxXacxX19xX17xX3xX46xX154xX49xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xcf2fxXexX1xX1dxXa1xX4xX3xX1fxX9exX3xed32xX1dxXb3xX4xX3xXcxX1xXf4xX19xX1xX3xXexX1xXafxXdxX3xX93xX2e6xX3xX46xX154xc642xX3xX5xXf4xX3xX19xX66xXdxX3xX4xX154xX3xX46xX43xX1dxX3xX40xXb3xXdxX3xX17xXdxX6xXacxX3xXexX1xX7axX19xX17xX3xX6bxX1cxXexX3xXexX1xX1dxXb8xX19xX3xX5xX31axXdxX49xX3xX8axX19xX3xX19xX17xX5bxX3xX4xX8axX4xX3xX4xXacxX19xX3xX46xX20xXafxX19xX17xX3xX1xca4cxX40xX175xX3xXcx129c6xX3xX46xX47xX48xX3xX4xX154xX3xXexX1xX90xX3xX1bx1198fxX3xX1bxXf4xX19xX17xX3xX19xX17xX20xX31axX4xX3xX5xX134xX19xX3xX3b0xX359xX19xX3xfedcxX6xXdxX3x12bd4xX3xX38bxX1dxXb3xXdxX3xbb12xf07cxXexX49xX3xX5xX134xX19xX3xXcxX47xX48xX3xX185xe168xX4xX49xX3xX7xX6xX19xX17xX3xX32xX252xX6xX3xX185xX18xX19xX1xX49xX3xX1xXacxX326xX4xX3xX7xX6xX19xX17xX3xX32xX24exXdxX3xaf38xX1dxX47xX19xX3xX46xX90xX3xX50xXf4xXacxX3xX38xX17xX1xX56xX3xX37dxX19xX49xX3xX7xX6xX19xX17xX3xX38bxX43xX40xX3xX38xX20xX6xX3xX421xXe0xXf4xXacxX440xX49xX3xX1xXacxX326xX4xX3xX1fxX1dxXb3xX19xX17xX3xX4xX8axX4xX3xX50xX4cxX19xX17xX3xX46xX24exX19xX17xX3xX1dbxX3e1xX19xX17xX175xX3xfbdfxX3xXexX1xXafxXdxX3xX93xX2e6xX3xX46xX154xX49xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX5xXf4xX3xX19xX66xXdxX3xX4xX154xX3xX50xX14dxX3xXexX6bxX26axX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX5xX20xX31axX4xX3xX12cxX1dxX6xX19xX3xXexX6bxX335xX19xX17xX49xX3xX4xX154xX3xXexXdxX2f7xX40xX3xX19xX3fxX19xX17xX3xX7xa720xX4xX3xX19xX17xX20xXafxXdxX49xX3xX7xX57axX4xX3xX4xX10exX6xX3xXbxX1xe0f5xX4xX3xX50xX58exX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xXexX6bxX6xX19xX1xX49xX3xX19xX134xX19xX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1bxX47xX19xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xX46xX9exX3xX4xX1xXdxX99xX40xX3xX46xX154xX19xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX43xX19xX3xX50xXf4xX3xX4xX154xX3xc033xX3xX46xX14dxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX99xX40xX3xX46xX154xX19xX17xX3xX5xX47xX1dxX3xX1bxXf4xXdxX175xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX4xX8axX4xX3xXexXf4xXdxX3xX5xXdxX56xX1dxX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX7xX15exX49xX3xX5xX43xX19xX3xXexX1xX57axX3xX19xX1xX1cxXexX49xX3xX17xXdxX326xX4xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xX4xX1xXdxX99xX40xX3xX46xX154xX19xX17xX3xXf0xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX50xXf4xXacxX3xXexX1xX8axX19xX17xX3xX1fbxX9bxX2xX1faxX1c5xX1f5xX175xX3xXcxX489xX3xXe0xXf4xXacxX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1bxX47xX19xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xXf4xX40xX3xX1c7xX3xX40xXe1xXdxX3xX1bxX335xX4xX3xXexX1xX10xXacxX3xX7xX7axX19xX17xX3xX4acxX9exX49xX3xX7xX7axX19xX17xX3xXe0xX1dxX24exX19xX17xX49xX3xX7xX7axX19xX17xX3xXe0xX252xX3xX93xd852xXacxX3xX1fxX1dxXb3xX19xX17xX3xX46xX8axX19xX1xX3xX4xX1xXdxX99xX40xX3xX32xX24exXdxX3xX4e6xX1dxX47xX19xX49xX3xXe0xX6xX3xX32xX8axX19xX49xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xX4xX1xXacxX3xX40xXa1xXexX3xX40xXe1xXdxX3xXexX1xX335xX4xX3xX7xX47xX1dxX3xX50xXf4xXacxX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX175xX3xXcxX6bxX1dxX19xX17xX3xX46xXa1xXdxX3xX2aexX47xX19xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX42bxX1dxXb3xX4xX3xXcxX1xXf4xX19xX1xX3xX46xX6xX19xX17xX3xXexXb8xXbxX3xXexX6bxX1dxX19xX17xX3xX1xX335xX4xX3xXexXb8xXbxX49xX3xX1xX1dxX1cxX19xX3xX5xX1dxX48xX56xX19xX3xXexX359xXdxX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX93xX1xX1dxX3xXddxX1xXdxX2f7xX19xX17xX3xX3b0xX6xX19xX17xX3xX1dbxX14dxX3xX1dbxX335xX19xX3xXe0xX6xX19xX17xX3xX46xX359xXacxX3xX4xX1xX249xX3xX1xX1dxX48xX3xX46xX10xX40xX3xX19xXa1xXbxX3xX4xX1xXacxX3xXcxX47xX48xX3xX5xXf4xX40xX3xX5xX26axX19xX1xX3xX4xX10exX6xX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX3xX46xX154xX19xX17xX3xX46xX24exX19xX3xXf0xX3xX3c1xX1dxX3xX3c1xX1xX18xX3xX4e6xX57axX6xX175xX3xXddxX3fxX40xX3xXexX1xX4cxX49xX3xX1dxX1cxXexX3xX57axX4xX49xX3xX19xX1xXdxX2f7xX1dxX3xX6xX19xX1xX3xX10xX40xX3xX4xX154xX3xX5cfxX3xX4xX1xXafxX3xXexX1xXafxXdxX3xX4xX66xX3xX19xXdexXdxX3xX1bxXb8xX48xX175xX3xX38xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xXexbc5cxX3xXexX1xX8axXdxX3xX46xXa1xX3xX1dbxX1cxXexX3xX1xX31axXbxX3xXexX8axX4xX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xX50xXdxX56xX4xX3xXbxX1xX58exX4xX3xX1bxX14dxX4xX1xX49xX3xX93xX1xX7axX19xX17xX3xX19xXa1xXbxX3xX5xX20xX66xX19xX17xX3xXexX1xX5bxX4xX49xX3xXexX1xX5bxX4xX3xXbxX1xb3f4xX40xX3xX4xX1xXacxX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX175xX3xX38xX1xXb8xX19xX3xXexX1xX1cxX48xX3xX1dbxX14dxX3xX4xX7axX3xX5xXb8xXbxX49xX3xX93xX1xX7axX19xX17xX3xX46xX10exX3xX7xX57axX4xX3xXexX6bxX58exX3xX5xX359xXdxX49xX3xXexX6bxX1dxX19xX17xX3xXexX1dxX43xX19xX3xXexX1xX8axX19xX17xX3xX1f5xX9bxX2xX1faxX1c5xX1f5xX49xX3xX1dbxX335xX19xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xX50xXf4xX3xXe0xXf4xXacxX3xX17xXdxX6xX19xX3xX1dbxX7ecxX3xX46xX24exX19xX3xX1xXf4xX19xX1xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX6bxX6xX3xX185xX6xX19xX3xXddxX7axX19xX17xX49xX3xX46xX14dxX19xX1xX3xX1xXa1xXdxX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX50xX51xXdxX3xX46xX24exX19xX3xXe0xX6xX3xX32xX8axX19xX175xX3xXddxX1xX51xXbxX3xX5xX1cxX48xX3xXexX1xXafxXdxX3xX4xX66xX3xX46xXdxX3xX46xX20xX6xX3xX4xX1xX47xX19xX3xX1dbxX335xX19xX3xX17xXdxX326xX4xX49xX3xX46xX24exX19xX17xX3xX4xX1xX26axX3xXe0xX58exX4xX3xX3b0xX3fxX19xX3xX37dxX19xX1xX3xX421xX19xX17xX20xXafxXdxX3xXexX1xX7axX19xX3xc047xXb3xX4xX440xX3xX1bxX10axX19xX3xX46xX43xX1dxX3xX40xXa1xXexX3xXexXdexX3xX46xXa1xXdxX3xX1bxX1dxX3xX93xX26axX4xX1xX3xX4xX1xX359xX48xX3xXexX1xX10xXacxX3xX46xX20xXafxX19xX17xX3xXexX4c5xXexX49xX3xX46xX154xX19xX3xX46xX43xX1dxX49xX3xX1bxX4cxX19xX17xX3xX7xX4b8xX19xX17xX3xX40xX4b8xXexX3xX9bxX3xX4xX66xX3xX9bxX3xXexX7axX19xX17xX3xX1dbxX4c5xX19xX3xXexX6bxX4b8xX19xX17xX3xXexX134xX19xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xX40xX6xX19xX17xX3xX7xX4b8xX19xX17xX3xX40xX8axX48xX175xX3xX185xX335xX19xX3xX17xXdxX326xX4xX3xX1xXacxX128xX19xX17xX3xX1xXb3xXexX3xX1dbxX7ecxX3xX4xX1xX359xX48xX3xXexX1xX10xXacxX3xX46xX20xXafxX19xX17xX3xX4acxX7ecxX3xX185xX249xX3xX5xX134xX19xX3xX32xX24exXdxX3xX4e6xX1dxX47xX19xX3xX93xX1xX7axX19xX17xX3xX1bxX8axX40xX3xX46xXdxX3xX6bxX6xX3xXe0xX6xX3xX32xX8axX19xX175xX3xX920xX47xX48xX3xX5xXf4xX3xX1dbxXf4xXdxX3xX1xX335xX4xX3xX46xX43xX1dxX3xXexXdxX134xX19xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX1bxX359xX48xX3xX4xX1xXacxX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1bxX47xX19xX3xX3c1xX1xX8axXbxX49xX3xX19xX1xX4c5xX4xX3xX19xX1xXf0xX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX3xX93xX1xX7axX19xX17xX3xX46xX20xX31axX4xX3xX4xXacxXdxX3xXexX1xX20xXafxX19xX17xX3xX40xX128xX19xX1xX3xX46xX1cxXexX3xX19xXf4xX48xX175xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xXe0xX43xX19xX3xXexX1xX57axX3xX1xX6xXdxX49xX3xX17xXdxX326xX4xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xXexX6bxXf0xX3xX5xX359xXdxX3xX4xX1xXdxX99xX40xX3xX46xX154xX19xX17xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX50xXf4xXacxX3xXexX1xX8axX19xX17xX3xccc8xX9bxX2xX1faxX1c5xXaaexX175xX3xXe0xX43xX19xX3xX19xXf4xX48xX49xX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX3xX1bxX4cxX19xX17xX3xX40xXa1xXexX3xX5xX5bxX4xX3xX5xX20xX31axX19xX17xX3xX93xX1xX8axX3xX46xX7axX19xX17xX3xX17xX24exX40xX3xX5xX26axX19xX1xX3xb880xX1dxX9bxX3xX3c1xX1xXdxX49xX3xX5xX26axX19xX1xX3xX19xX17xX58exX48xX3xX32xXacxXf4xX3xX185xX18xX19xX1xX3xX50xXf4xX3xX1dbxX335xX19xX3xXe0xX6xX19xX17xX3xX46xX359xXacxX3xXbxX1xX128xX19xX3xX46xXa1xX19xX17xX3xXf0xX3xX185xX8axX3xXcxX1xX20xX51xX4xX3xX46xXdxX3xXexX489xX3xXcxXacxXf4xX19xX3xXcxX1xX4c5xX19xX17xX3xXddxX6xXacxX3xX3c1xX1xXacxX19xX17xX3xX1fxX1dxXb3xX19xX17xX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xXddxX6xXacxX3xX50xXf4xX3xX19xX1xX128xX48xX3xX1bxX4cxX3xX1fxX1dxXb3xX19xX17xX3xX93xX1xX1dxX3xX50xX5bxX4xX3xX1dbxX128xX19xX3xXe0xXacxX335xX19xX17xX175xX3xX3b0xX489xX6xX3xX46xX326xXexX3xX4xX1xX47xX19xX3xX46xX99xX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX3xX46xX9exX3xX93xX1xX10exX19xX17xX3xX1dbxXb3xX3xX50xXf4xX3xX1dxX48xX3xX1xXdxX99xXbxX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX49xX3xXexX1dxX19xX17xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX46xXdxX3xX4xXf4xX19xX3xX12cxX1dxX6a3xXexX49xX3xXexX18xX40xX3xX1dbxX4c5xXexX3xX4xX8axX19xX3xX1dbxXa1xX49xX3xX1bxX47xX19xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX50xXf4xX3xX19xX17xX20xXafxXdxX3xXexX1xX47xX19xX3xX4xX10exX6xX3xX1xX335xX175xX3xX185xX4c5xXexX3xX17xXdxX99xXexX3xXexX6bxX47xX1dxX3xX1dbxX252xX49xX3xX50xX66xX3xX50xX6a3xXexX3xX5xX4b8xX6xX3xX17xX359xXacxX49xX3xXexX1xX8axXacxX3xX1bxbf64xX3xX19xX1xXf4xX3xX1bxX47xX19xX3xX4xX1xX1dxX48xX90xX19xX3xX50xXb8xXexX3xX5xXdxX56xX1dxX3xX40xX6xX19xX17xX3xX5xX134xX19xX3xX46xX24exXdxX3xXddxX252xX3xXddxX1xX154xX3xX46xX90xX3xX1fxX47xX48xX3xX46xX24exX19xX175xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX4xX8axX4xX3xXexXf4xXdxX3xX5xXdxX56xX1dxX3xX4xX10exX6xX3xX19xX1xXf4xX3xX19xX17xX1xXdxX134xX19xX3xX4xX57axX1dxX3xX50xX3fxX19xX3xX1xX154xX6xX3xX32xXf4xX3xX38xX6xX40xX3xX38xXdxX19xX1xX3xXexX1xX1dxX3xXexX1xXb8xXbxX3xX46xX20xX31axX4xX49xX3xXexX1xXafxXdxX3xX93xX2e6xX3xX46xX154xX49xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX46xX20xX31axX4xX3xX1fxX47xX48xX3xX1bxX5bxX19xX17xX3xXexX6bxX134xX19xX3xX46xX24exXdxX3xXddxX252xX3xXddxX1xX154xX49xX3xXf0xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXexX1xX1dxX19xX17xX3xX5xXe1xX19xX17xX3xX4acxX20xXafxX19xX17xX3x10b11xX1xXacxX252xX19xX17xX175xX3xX42bxX1dxX128xX3xX46xX24exXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1dbxX43xX1dxX3xX1bxX58exX4xX49xX3xX6bxXa1xX19xX17xX3xX93xX1xXacxX128xX19xX17xX3xX2xX1xX6xX49xX3xX4xX6xXacxX3xX1xX66xX19xX3xX40xX326xXexX3xX1dbxX3e1xX19xX17xX3xX1fxX1dxX19xX17xX3xX12cxX1dxX6xX19xX1xX3xX17xX43xX19xX3xX2xX1b7xX1b7xX40xX49xX3xX7xXb3xX19xX17xX3xX46xX24exXdxX3xXexX20xX66xX19xX17xX3xX46xXb3xXdxX3xX1dbxX3e1xX19xX17xX3xXbxX1x12f5fxX19xX17xX49xX3xXexX1xX1dxXb8xX19xX3xX5xX31axXdxX3xX4xX1xXacxX3xX50xXdxX56xX4xX3xX5xXf4xX40xX3xX1bxXacxX6xX19xX1xX3xXexX6bxX359xXdxX3xX50xXf4xX3xX12cxX1dxX6xX19xX3xX7xX8axXexX3xXexX489xX3xX1fxX6xX175xX3xX185xX6xX3xX40xX326xXexX3xX185xX4c5xX4xX3xX9bxX3xXcxX47xX48xX3xX9bxX3xX38xX6xX40xX3xX7xX20xXafxX19xX3xX1bxXb3xX4xX3xX4xX6xXacxX49xX3xXexXdxX56xX19xX3xX5xX31axXdxX3xX4xX1xXacxX3xX50xXdxX56xX4xX3xXbxX1xX252xX19xX17xX3xXexX1xX10exX49xX3xX1bxX20xX51xXdxX3xX4xX1xX47xX19xX3xX46xX24exXdxX3xX4xX154xX3xX4xX8axX4xX3xX93xX1xXacxX128xX19xX17xX3xXexX6bxXb3xX19xX17xX49xX3xX46xX24exX19xX17xX3xX6bxX1dxXa1xX19xX17xX3xX1dbxX6xXacxX3xX12cxX1dxX6xX19xX1xX175xX3xX4acxX326xXexX3xXbxX1xX26axX6xX3xX920xX7axX19xX17xX3xXexX1xXacxX6xXdxX3xXexX1xXacxX128xXdxX3xX17xX4c5xX19xX3xX5xXdxX2f7xX19xX3xX50xX51xXdxX3xX4xX8axX19xX1xX3xX46xX24exX19xX17xX3xX38xX6xX3xXcxX7axX19xX17xX3xX9bxX3xX19xX66xXdxX3xX17xXdxX326xX4xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xX1dbxX4c5xXexX3xX1bxX47xX19xX3xX7xX6xX19xX3xX10exXdxX3xX46xX24exX19xX17xX3xX6bxX1dxXa1xX19xX17xX3xX5xXf4xX40xX3xX7xX47xX19xX3xX1dbxX6xX48xX3xX5xX134xX19xX3xX1fxX1dxXb3xX19xX17xX3xXexX1xX20xXafxX19xX17xX3xX1fxX1dxX48xX134xX19xX175xX3xXcxX6bxX134xX19xX3xX46xX24exX19xX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX3xX1fxX47xX48xX3xX1fbxX3xX5xX7axX3xX4xXb3xXexX3xX93xXdxX134xX19xX3xX4xXb3xX175xX3xX4e6xX1dxX19xX17xX3xX12cxX1dxX6xX19xX1xX3xX1xX56xX3xXexX1xXb3xX19xX17xX3xX1xX43xX40xX3xX1xXf4xXacxX49xX3xX1dbxXb3xX3xXexX6bxX26axX3xX19xX1xXdxX2f7xX1dxX3xXdexX3xX7xX4b8xX19xX17xX1bbxX3xX1xX56xX3xXexX1xXb3xX19xX17xX3xX6bxXf4xXacxX3xX1bxXb8xX1dxX49xX3xX4xX1xX7axX19xX17xX49xX3xX40xX18xX19xX3xX50xXf4xX3xX1dbxXb3xX3xXexX6bxX26axX3xX19xX1xXdxX2f7xX1dxX3xX58exX3xX7xX4b8xX19xX17xX175xX3xX185xX134xX19xX3xX19xX17xXacxXf4xXdxX3xX46xX24exX19xX49xX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX3xX1dbxXb3xX3xXexX6bxX26axX3xX19xX1xXdxX2f7xX1dxX3xX4xX1xXb3xXexX3xX4xX1xX326xX19xX3xXexX489xX3xX1fxX6xX3xX19xX1xX20xX3xX1dbxXb3xXexX3xX1dbxX128xX19xX3xXe0xX326xX19xX49xX3xX4xX8axX4xX3xXexXdexX3xX4xX6xX19xX1xX3xX17xX8axX4xX3xXf0xX3xX32xX154xX19xX3xX185xXb8xXexX49xX3xX38xXf4xX3xXd0cxX1xX6xX49xX3xX185xX154xX3xX38xX10exX6xX175xX175xX175xX3xXcxX489xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX49xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX17xXdxX326xX4xX3xX40xXf0xX3xX4xX8axX4xX3xX4xX1dxXa1xX4xX3xX4xXf4xX19xX3xX12cxX1dxX6a3xXexX3xX1fxX1dxX19xX17xX3xX12cxX1dxX6xX19xX1xX175xX175xX175xX3xXddxX1xX20xX6xX3xX1dbxX6xXacxX3xX17xXdxXafxX3xX19xX17xX20xXafxXdxX3xX1bxX47xX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xXbxX1xX128xXdxX3xX4xX1xX14dxX1dxX3xX4xX128xX19xX1xX3xX46xX6xX1dxX3xXexX1xX20xX66xX19xX17xX3xX46xXdxX134xX1dxX3xX46xX57axX19xX17xX3xX19xX1xX20xX3xX50xXb8xX48xX175xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xXcxX6bxX20xX51xX4xX3xX1xXacxX359xXexX3xX46xXa1xX19xX17xX3xX4xX1xXdxX99xX40xX3xX46xX154xX19xX17xX49xX3xX46xXf4xX19xX3xX8axXbxX3xX50xXf4xX3xX93xXdxX90xX40xX3xX7xXacxX8axXexX3xX19xX17xX1xXdxX56xXexX3xX19xX17xX9exX3xX4xX10exX6xX3xX46xX14dxX4xX1xX49xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX50xXf4xX3xX1bxX47xX19xX3xX1xX1dxX48xX56xX19xX3xX185xX8axX3xXcxX1xX20xX51xX4xX3xX46xX9exX3xX5xXdxX134xX19xX3xXexX58exX4xX3xX46xX8axX19xX1xX3xX46xX14dxX4xX1xX175xX3xX38bxX6xX1dxX3xX19xX1xX15xX19xX17xX3xX4xX1dxXa1xX4xX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX46xX1cxX1dxX3xX4xX6xX40xX3xX17xXacxX49xX3xX46xX43xX48xX3xX1xX48xX3xX7xXdxX19xX1xX49xX3xX17xXdxX6xX19xX3xX93xX1xXdexX49xX3xX93xX6a3xXacxX3xX1bxXf4xXdxX3xX2xX1b6xX3xXexX1xX8axX19xX17xX3xX1dbxX3e1xX19xX17xX3xX19xX1xXdxX2f7xX1dxX3xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX57axX4xX49xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xXexX6xX3xX93xX99xXexX3xXexX1xX4b8xX4xX3xX4xX1dxXa1xX4xX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX46xX1cxX1dxX3xX50xXf4xX3xX17xXdxX128xXdxX3xXbxX1xX154xX19xX17xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX1dbxX3e1xX19xX17xX3xX40xXa1xXexX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX1bxX14dxX4xX1xX3xX1dbxXdxX19xX1xX3xX50xXb8xX19xX3xX46xXdxX90xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX49xX3xX93xX1xXd7bxX19xX17xX3xX46xX14dxX19xX1xX3xX7xX57axX4xX3xX40xX359xX19xX1xX3xX4xX10exX6xX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xXexX6bxX6xX19xX1xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX49xX3xX46xX9exX3xX1bxX24exX19xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX17xXdxX326xX4xX3xX46xX99xX19xX3xX1dbxX20xX51xX4xX3xX46xX20xXafxX19xX17xX3xX4xX4cxX19xX17xX3xX50xXf4xX3xX1dbxX1dxXa1xX4xX3xXbxX1xX128xXdxX3xX46xX43xX1dxX3xX1xXf4xX19xX17xX175xX3xX38xX17xXf4xX48xX3xX2xX1f5xX9bxX2xX1efxX9bxX2xX1faxX1c5xX1faxX49xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xXexX6xX3xXexXdxX99xXbxX3xX12cxX1dxX128xX19xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX49xX3xX46xX8axX19xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX40xXa1xXexX3xX1dbxX20xX51xX4xX3xX19xX17xXacxX326xXexX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX7xX15exX175xX3xXd0cxX90xX3xXexX489xX3xX46xX47xX48xX49xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX3xX4acxX20xXafxX19xX17xX3xXd0cxX1xXacxX252xX19xX17xX3xXexX1xXacxX8axXexX3xX93xX1xX7ecxXdxX3xX4xX128xX19xX1xX3xX46xX43xX1dxX3xX6bxX66xXdxX49xX3xX40xX8axX1dxX3xX4xX1xX128xX48xX49xX3xXbxX1xX1dxX3xXbxX1xX10xX19xX49xX3xXbxX1xX58exX4xX3xX1bxX14dxX4xX1xX175xX3xX32xX1dxX48xX56xX19xX3xX185xX8axX3xXcxX1xX20xX51xX4xX3xX7xX359xX4xX1xX3xX1dbxX154xX19xX17xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX1fxX47xX40xX3xX5xX20xX31axX4xX49xX3xX46xX24exX19xX17xX3xX1dbxXf4xXacxX3xX48xX134xX19xX3xXdexX19xX3xX5xXf4xX40xX3xX3fxX19xX49xX3xX8axX19xX1xX3xX7xX8axX19xX17xX3xX4xX10exX6xX3xX4xX8axX4xX1xX3xX40xX359xX19xX17xX3xX46xX99xX19xX3xX50xX51xXdxX3xX40xX335xXdxX3xX19xX1xXf4xX175xX3xXddxX4cxX19xX17xX3xX50xX51xXdxX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xXexX1xX4c5xX19xX17xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX49xX3xX4xX8axX4xX3xX46xX24exX19xX1b4xX3xXcxXacxXf4xX19xX3xXcxX1xX4c5xX19xX17xX49xX3xX4acxX20xXafxX19xX17xX3xXcxX6bxX6xX19xX17xX3xX46xX9exX3xX46xX43xX1dxX3xX1xXf4xX19xX17xX49xX3xX4xX8axX4xX3xX46xX24exX19xX3xXexX1xX1dxXa1xX4xX3xXbxX1xX359xX40xX3xX50xXdxX3xX4xX1xXdxX99xX40xX3xX46xX154xX19xX17xX3xX4xX10exX6xX3xX46xX14dxX4xX1xX3xXf0xX3xX42bxX1dxX6xX19xX3xX32xX154xX6xX3xX1xXacxX6xX19xX17xX3xX40xX6xX19xX17xX3xX1bxX6xXacxX3xX46xXa1xX19xX17xX175xX3xX3b0xX51xXdxX3xX93xX1xX26axX3xXexX1xX99xX3xX1xX4cxX19xX17xX3xX40xX359xX19xX1xX3xX4xX10exX6xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX46xXa1xXdxX3xX50xXf4xX3xX1bxX47xX19xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX1bxX1dxX3xX93xX26axX4xX1xX3xX5xXf4xX40xX3xX4xX1xXacxX3xX4xX8axX4xX3xX46xX24exX19xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xX4xX1xXdxX99xX40xX3xX46xX154xX19xX17xX3xXexX359xXdxX3xX40xXdxX2f7xX19xX3xXcxX47xX48xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX32xX154xX6xX3xX5xX43xX19xX3xX5xX20xX31axXexX3xX1dbxX14dxX3xXexXdxX134xX1dxX3xX1bxXdxX56xXexX175xX3xXcxX1xX4c5xX19xX17xX3xX5xX31axXdxX3xXf0xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX46xX9exX3xX17xX154xXbxX3xXbxX1xX43xX19xX3xX17xXdxX128xXdxX3xXbxX1xX154xX19xX17xX3xX1xXacxXf4xX19xX3xXexXacxXf4xX19xX3xX40xXdxX2f7xX19xX3xXcxX47xX48xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX32xX154xX6xX175xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xXddxX1xXdxX99xX19xX3xXexX1xX4c5xX19xX17xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xXexX1xX90xX3xX1xXdxX56xX19xX3xXexX6bxX1dxX48xX2f7xX19xX3xXexX1xXb3xX19xX17xX3xX48xX134xX1dxX3xX19xX20xX51xX4xX49xX3xX46xXacxXf4xX19xX3xX93xX99xXexX3xX1bxX47xX19xX3xXexXa1xX4xX3xX4xX10exX6xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX3xXexX6xX3xX19xX154xXdxX3xX4xX1xX1dxX19xX17xX3xX50xXf4xX3xX4xX10exX6xX3xX46xX24exX19xX17xX3xX1dbxXf4xXacxX3xX4xX8axX4xX3xX1bxX47xX19xX3xXexXa1xX4xX3xX4acxX20xXafxX19xX17xX3xXd0cxX1xXacxX252xX19xX17xX3xX19xX154xXdxX3xX6bxXdxX134xX19xX17xX175xX3xX38bxX6xX1dxX3xX17xXdxX128xXdxX3xXbxX1xX154xX19xX17xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX49xX3xX40xXa1xXexX3xX7xXb3xX3xX4xX8axX3xX19xX1xX47xX19xX3xXexXdxX134xX1dxX3xX1dbxXdxX90xX1dxX3xX46xX9exX3xX46xX20xX31axX4xX3xX4xX1cxXbxX3xXexX6bxX134xX19xX3xX93xX1xX10xX19xX3xXexX1xX20xXf0xX19xX17xX175xX3xX920xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX46xX20xX31axX4xX3xX4xX7axX19xX17xX3xX19xX1xXb8xX19xX3xX1fxX99xXbxX3xX1xX359xX19xX17xX3xX2aexXdxX3xXexX26axX4xX1xX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX7xX15exX3x12369xX920xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX49xX3xX7xX47xX19xX3xX1dbxX6xX48xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17x130e7xX3xX4xX1cxXbxX3xXexX249xX19xX1xX3xX50xXf4xXacxX3xXexX1xX8axX19xX17xX3xX2xX9bxX1efxX1b7xX1b7xX1fbxX175xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xXcxX6bxXacxX19xX17xX3xX1dbxX1dxXdexXdxX3xX5xX497xX3xX93xa641xX3xX19xXdxX56xX40xX3xX1f5xX1b7xX3xX19xX3fxX40xX3xX19xX17xXf4xX48xX3xX17xXdxX128xXdxX3xXbxX1xX154xX19xX17xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX40xXf4xX3xX1xX1dxX48xX56xX19xX3xX185xX8axX3xXcxX1xX20xX51xX4xX3xXexXdexX3xX4xX1xX57axX4xX3xX50xXf4xXacxX3xX19xX17xXf4xX48xX3xX2xX1fbxX9bxX2xX1efxX9bxX1efxX1b7xX2xX1faxX49xX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX3xXexX7axXdxX3xX40xX6xX48xX3xX40xX4c5xX19xX3xX46xX20xX31axX4xX3xX17xX326xXbxX3xX4xX58exX3xX32xXf4xX3xX3b0xX3fxX19xX3xXd0cxXdxX134xX40xX3xX9bxX3xX40xXa1xXexX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xX19xX1xX15xX19xX17xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX4xX1xX57axX19xX17xX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX7xX15exX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xXb3xX19xX17xX3xXexX359xXdxX3xXexX1xX7axX19xX3xXe0xX6xX3xXddxX6xX49xX3xX1fxX9exX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX175xX3xX38xX3fxX40xX3xX19xX6xX48xX49xX3xX4xX58exX3xX46xX9exX3xXf0xX3xXexX1dxXdexXdxX3xX1faxX1b7xX3xX19xX1xX20xX19xX17xX3xX50xX10axX19xX3xX40xXdxX19xX1xX3xX40xX10axX19xX3xX93xX90xX3xX4xX1xXacxX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX3xXexX7axXdxX3xX19xX17xX1xX10xX3xX50xX2f7xX3xXexX1xXafxXdxX3xX93xX2e6xX3xX46xX154xX175xX3xX32xX24exXdxX3xX46xX154xX49xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX3xX1dbxX14dxX3xX8axXbxX3xX1dbxX57axX4xX49xX3xX1dbxX154xX4xX3xX5xXa1xXexX49xX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX3xX1dbxX4c5xXexX3xX1bxX47xX19xX3xX1dbxX128xX19xX3xX19xXa1xXbxX3xXexX1xX154xX4xX49xX3xX5xX31axX19xX49xX3xX17xXf4xX49xX3xXexX6bxX47xX1dxX3xX1dbxX252xX1bbxX3xXexX6bxX6xXdxX3xXexX6bxX8axX19xX17xX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xX5xXf4xX19xX17xX3xX19xX1xXdxX2f7xX1dxX3xX19xX17xX20xXafxXdxX3xX1dbxX14dxX3xX1dbxX4c5xXexX3xX46xXdxX3xXbxX1xX1dxX49xX3xX4xXacxX19xX3xX17xX8axXdxX3xX46x12095xXbxX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xX5xXf4xX19xX17xX3xX4xXe1xX19xX17xX3xX1dbxX14dxX3xX6a3xXbxX3xX5xX134xX19xX3xX46xX24exX19xX3xX46xX90xX3xX5xXf4xX40xX3xXexX6bxX252xX3xXexXdxX134xX1dxX3xX93xX1xXdxX90xX19xX175xX3xXcxX1xX99xX3xX6bxX24exXdxX49xX3xX7xX6xX1dxX3xX4xX8axXdxX3xX46xX134xX40xX3xX1dbxXdxX19xX1xX3xX1dbxXdxX99xX19xX3xXexX6bxX134xX19xX3xX46xX24exX19xX3xX50xX6xX19xX17xX3xX5xX134xX19xX3xX40xX1cxX48xX3xXexXdxX99xX19xX17xX3xX7xX4b8xX19xX17xX3xX1bxXdxX56xXexX3xXexX134xX19xX3xX12cxX1dxX6xX19xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xX50xXf4xX3xX2xX3xX5xX26axX19xX1xX3xXaeaxX1dxX3xX9bxX3xX3c1xX1xXdxX3xXbxX1xX58exX3xXexX6bxX8axX4xX1xX3xX46xXdxX56xX19xX3xX46xXf4xXdxX49xX3xX19xX17xX20xXafxXdxX3xX1bxX47xX19xX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xX1fxX9exX3xX19xX17xX1xX10xX3xXexXdxX19xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX46xX20xX31axX4xX3xX17xXdxX128xXdxX3xXbxX1xX154xX19xX17xX3xXexX1xX18xX3xXbxX1xX1cxX19xX3xX93xX1xXf0xXdxX3xX50xX7axX3xX4xX4cxX19xX17xX175xX3xX38xX17xX20xXafxXdxX3xX1bxX47xX19xX3xX4xX252xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX99xXexX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX5xX31axXdxX3xXbxX1xX835xX40xX3xXexX489xX3xX46xX24exX19xX3xX50xX2f7xX3xXexXb8xXbxX3xX93xX99xXexX3xXf0xX3xX5xXf4xX19xX17xX3xXe0xX8axX4xX3xX46xX90xX3xX17xXdxX6xXacxX3xX4xX1xXacxX3xX1dbxXa1xX3xX46xXa1xXdxX49xX3xX1bxX47xX19xX3xX5xXf4xX19xX17xX3xX93xX6a3xXacxX3xX19xX1xX6xX1dxX3xX6bxX6xX3xX1fxX10xX40xX175xX175xX175xX3xXddxXe1xX19xX17xX3xXexX489xX3xX46xX154xX49xX3xX40xXf0xX3xX6bxX6xX3xX40xXa1xXexX3xXexX1xXafxXdxX3xX93xX2e6xX3xX40xX51xXdxX175xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xX0xX7xXexX6bxXacxX19xX17xX12xX38xd38axX3xX5xX5bxX4xX3xXbxX1xX8axXexX3xX1xX1dxX48xX3xX17xXdxX8axX3xXexX6bxX14dxX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX7xX15exX0xX23xX7xXexX6bxXacxX19xX17xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX4xX1xX47xX19xX3xX185xX26axX3xXexX1xX20xX3xX46xXacxXf4xX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX134xX19xX3xX1fxX9exX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX185xX4cxXdxX3xX3b0xX3fxX19xX3xXddxX1xX1dxX835xX19xX49xX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX3xXexX7axXdxX3xX46xX99xX19xX3xXexX1xX3fxX40xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX9bxX3xX19xX66xXdxX3xX17xX4c5xX19xX3xX5xXdxX2f7xX19xX3xX50xX51xXdxX3xX19xX1xX15xX19xX17xX3xX7xX5bxX3xX93xXdxX56xX19xX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX7xX15exX3xX12cxX1dxX6xX19xX3xXexX6bxX335xX19xX17xX175xX3xX3c1xX1xX128xXdxX3xX5xX10xXacxX3xX12cxX1dxX6xX3xX4xXacxX19xX3xX46xX20xXafxX19xX17xX3xXexX6bxX66xX19xX3xX50xXf4xX3xX1bxXb3xX4xX49xX3xX4xX47xX48xX3xX4xX7ecxX3xX1bxX359xXdxX49xX3xX17xX6xXdxX3xX17xX154xX4xX3xX4xX1xX4c5xX19xX3xX19xX17xX6xX19xX17xX3xX46xX20xXafxX19xX17xX3xX40xX51xXdxX3xX46xX99xX19xX3xX46xX20xX31axX4xX3xX46xX14dxX6xX3xX46xXdxX90xX40xX3xX50xXb3xX19xX3xX5xXf4xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xXexX6bxX20xX51xX4xX3xX46xX47xX48xX175xX3xX920xX249xX19xX1xX3xX46xX24exXdxX3xX1dbxX3e1xX19xX17xX3xXbxX1xXd7bxX19xX17xX49xX3xX4xX47xX48xX3xX4xX7ecxX3xX1dxX40xX3xXexX4cxX40xX49xX3xX19xX1xX15xX19xX17xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX26axX4xX1xX3xX4xX10exX6xX3xX4xX8axX4xX3xX4xX7axX19xX17xX3xX7xX5bxX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX46xX1cxX1dxX49xX3xX1xX56xX3xXexX1xXb3xX19xX17xX3xX17xXdxX6xXacxX3xXexX1xX7axX19xX17xX3xX1xXf4xXacxX49xX3xX5xXe1xX48xX3xXexX6bxX10xX3xXexX20xXafxX19xX17xX3xXexX1xXf4xX19xX1xX49xX3xX58exX3xX7xX4b8xX19xX17xX3xX50xXf4xX3xX4xX8axX4xX3xX19xX2f7xX19xX3xX40xX154xX19xX17xX3xX4xX10exX6xX3xX19xX1xXf4xX3xXf0xX49xX3xX19xX1xXf4xX3xX93xX1xXacxX3xX4xX10exX6xX3xX12cxX1dxX6xX19xX3xX4xX1xX249xX3xX1xX1dxX48xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xX7xX15exX3xX1bxX58exX19xX17xX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xXexX1xXafxXdxX3xX17xXdxX6xX19xX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX3xX4xX1xXdxX99xX40xX3xX46xX154xX19xX17xX3xX93xX1xX7axX19xX17xX3xX4xX252xX19xX3xX19xX1xXdxX2f7xX1dxX175xX3xX38xX1xX18xX19xX3xX1fxX1dxXb3xX19xX17xX3xXbxX1xX26axX6xX3xX1bxX20xX51xXdxX49xX3xX19xX1xXf4xX3xX1dbxXdxX6xX3xXexX20xXf0xX19xX17xX3xX19xXdxX56xX40xX3xX4xX8axX4xX3xX6xX19xX1xX3xX1xX4cxX19xX17xX3xX5xXdxX56xXexX3xX7x11aedxX3xXexX1xX6xX40xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX128xXdxX3xXbxX1xX154xX19xX17xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xXexX6bxX6xX19xX17xX3xX19xX17xX1xXdxX134xX40xX3xXbxX1xX26axX6xX3xX4xX1xX47xX19xX3xX46xX24exXdxX175xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX7axX19xX17xX3xX185xX4cxXdxX3xX3b0xX3fxX19xX3xX38bxX47xX40xX49xX3xXddxX1xX10exX3xXexX14dxX4xX1xX3xf206xX185xX38xX2aexX3xX1fxX9exX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX49xX3xX920xX128xX19xX17xX3xX1dbxXa1xX3xX50xXf4xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX3xX1fxX9exX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX93xX1xX7axX19xX17xX3xX19xX17xX489xX19xX17xX3xXbxX1xX8axXexX3xX1xX1dxX48xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX43xX19xX3xX4xX8axX4xX1xX3xX40xX359xX19xX17xX49xX3xXexX6bxX1dxX48xX2f7xX19xX3xXexX1xXb3xX19xX17xX3xX46xXacxXf4xX19xX3xX93xX99xXexX3xX1bxX47xX19xX3xXexXa1xX4xX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xX46xX1cxX1dxX3xXexX6bxX6xX19xX1xX3xX50xXf4xX3xX1fxX47xX48xX3xX1bxX5bxX19xX17xX3xX12cxX1dxX134xX3xX1xX20xX66xX19xX17xX49xX3xX46xX1cxXexX3xX19xX20xX51xX4xX175xX3xXcxX6bxXacxX19xX17xX3xX93xX1xX8axX19xX17xX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX4xX1xXb3xX19xX17xX3xX3c1xX1xX8axXbxX3xX50xXf4xX3xX4xX1xXb3xX19xX17xX3xX4acxe0e5xX49xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX19xXdexXdxX3xX5xX134xX19xX3xX19xX1xX20xX3xX40xXa1xXexX3xX46xXdxX90xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xX50xXdxX56xX4xX3xX1fxX47xX48xX3xX1bxX5bxX19xX17xX3xX50xXf4xX3xX4xX10exX19xX17xX3xX4xXb3xX3xX4xX1xX26axX19xX1xX3xX12cxX1dxX48xX2f7xX19xX3xX4xX8axX4xX1xX3xX40xX359xX19xX17xX49xX3xX1xX1dxX48xX3xX46xXa1xX19xX17xX3xX7xX57axX4xX3xX19xX17xX20xXafxXdxX49xX3xX7xX57axX4xX3xX4xX10exX6xX3xX4xX1xXacxX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xXexX6bxX20xXafxX19xX17xX175xX3xX38xX1xX15xX19xX17xX3xX19xX3fxX40xX3xX17xXdxX326xX4xX3xX4acxX1d19xX3xX1dbxX4c5xX19xX3xXbxX1xX8axX3xX40xXdxX2f7xX19xX3xX185xX4c5xX4xX49xX3xX50xX489xX6xX3xX7xX128xX19xX3xX1fxX1dxX1cxXexX49xX3xX50xX489xX6xX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX46xX1cxX1dxX49xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX5xX1dxX7axX19xX3xX46xXdxX3xX46xX43xX1dxX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xX4xX8axX4xX3xXbxX1xXacxX19xX17xX3xXexX6bxXf4xXacxX3xX12cxX1dxX43xX19xX3xX4xX1xX4b8xX19xX17xX49xX3xX46xX326xX4xX3xX1dbxXdxX56xXexX3xX5xXf4xX3xXbxX1xXacxX19xX17xX3xXexX6bxXf4xXacxX3xX50xX3fxX19xX3xX1xX154xX6xX3xXexX1xX90xX3xXexX1xX6xXacxX49xX3xXbxX1xXacxX19xX17xX3xXexX6bxXf4xXacxX3xXexX3fxX19xX17xX3xX17xXdxX6xX3xX7xX128xX19xX3xX1fxX1dxX1cxXexX49xX3xX1xXacxX359xXexX3xX46xXa1xX19xX17xX3xX920xX128xX19xX17xX49xX3xX4xX1xX26axX19xX1xX3xX12cxX1dxX48xX2f7xX19xX3xX50xX15xX19xX17xX3xX40xX359xX19xX1xX175xX3xX920xX47xX48xX3xX5xXf4xX3xX46xX66xX19xX3xX50xX14dxX3xX15a2xX4acxX20xXafxXdxX3xX19xX1xX1cxXexX15bfxX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xXexX1xXafxXdxX3xX93xX2e6xX3xX93xX1xX8axX19xX17xX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX4xX1xXb3xX19xX17xX3xX4acxX1d19xX175xX3xX38xX3fxX40xX3xX1efxX1b7xX1b7xX1b7xX49xX3xX4xX8axX19xX3xX1dbxXa1xX3xX50xXf4xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX3xX1fxX9exX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX46xX20xX31axX4xX3xX38xX1xXf4xX3xX19xX20xX51xX4xX3xXbxX1xXacxX19xX17xX3xXexX326xX19xX17xX3xX1bxX6xX19xX1xX3xX1xXdxX56xX1dxX3xX15a2xX920xX66xX19xX3xX50xX14dxX3xX37dxX19xX1xX3xX1xX4cxX19xX17xX3xX5xX5bxX4xX3xX5xX20xX31axX19xX17xX3xX50xXe1xX3xXexX6bxX6xX19xX17xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX15bfxX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xXexX1xXafxXdxX3xX93xX2e6xX3xX93xX1xX8axX19xX17xX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX4xX1xXb3xX19xX17xX3xX3c1xX1xX8axXbxX175xX3xXcxX6bxXacxX19xX17xX3xXexX1xXafxXdxX3xX93xX2e6xX3xX46xXdexXdxX3xX40xX51xXdxX49xX3xX1bxX20xX51xXdxX3xX7xX5bxX3xX5xX9exX19xX1xX3xX46xX359xXacxX3xX4xX10exX6xX3xX920xX128xX19xX17xX49xX3xX920xX128xX19xX17xX3xX1dbxXa1xX49xX3xX4xX1xX26axX19xX1xX3xX12cxX1dxX48xX2f7xX19xX3xX50xXf4xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX3xX4xX8axX4xX3xX1bxX47xX19xX3xXexXa1xX4xX3xX1fxX9exX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX46xX9exX3xXbxX1xX8axXexX3xX1xX1dxX48xX3xXexX6bxX1dxX48xX2f7xX19xX3xXexX1xXb3xX19xX17xX3xX4xX8axX4xX1xX3xX40xX359xX19xX17xX49xX3xXexX6bxX1dxX48xX2f7xX19xX3xXexX1xXb3xX19xX17xX3xX12cxX1dxX134xX3xX1xX20xX66xX19xX17xX49xX3xX1fxX47xX48xX3xX1bxX5bxX19xX17xX3xX920xX128xX19xX17xX49xX3xX4xX1xX26axX19xX1xX3xX12cxX1dxX48xX2f7xX19xX3xXdexX19xX3xX46xX14dxX19xX1xX3xX50xX2f7xX3xX4xX1xX26axX19xX1xX3xXexX6bxX14dxX49xX3xX93xXdxX19xX1xX3xXexX99xX3xXbxX1xX8axXexX3xXexX6bxXdxX90xX19xX3xX93xX1xX8axX3xXexXacxXf4xX19xX3xX1bxXdxX56xX19xX49xX3xX46xXafxXdxX3xX7xXb3xX19xX17xX3xX50xXb8xXexX3xX4xX1xX1cxXexX49xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX43xX19xX3xX4xX10exX6xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX3xX93xX1xX7axX19xX17xX3xX19xX17xX489xX19xX17xX3xX46xX20xX31axX4xX3xX19xX47xX19xX17xX3xX5xX134xX19xX49xX3xX4xX66xX3xX7xXf0xX3xX1xX359xX3xXexX43xX19xX17xX3xX46xX20xX31axX4xX3xX46xX43xX1dxX3xXexX20xX49xX3xX1dbxXa1xX3xX40xX326xXexX3xX19xX7axX19xX17xX3xXexX1xX7axX19xX3xX40xXdxX2f7xX19xX3xX19xX4b8xXdxX3xX4xX154xX3xX19xX1xXdxX2f7xX1dxX3xX46xXdexXdxX3xX40xX51xXdxX175xX3xXcxX26axX19xX1xX3xX46xX99xX19xX3xX19xX3fxX40xX3xX1efxX1b7xX2xX1faxX49xX3xXexX1xX1dxX3xX19xX1xXb8xXbxX3xX1dbxX18xX19xX1xX3xX12cxX1dxX47xX19xX3xX46xX43xX1dxX3xX19xX17xX20xXafxXdxX3xXexX6bxX134xX19xX3xX46xX14dxX6xX3xX1dbxXf4xX19xX3xXexXacxXf4xX19xX3xX1fxX9exX3xX46xX359xXexX3xX1efxX1c7xX3xXexX6bxXdxX56xX1dxX3xX46xX24exX19xX17xX23xX19xX3fxX40xX175xX3xXddxX66xX3xX4xX1cxX1dxX3xX93xXdxX19xX1xX3xXexX99xX3xX4xX1xX1dxX48xX90xX19xX3xX1bxX14dxX4xX1xX3xXexX1xX10xXacxX3xX1xX20xX51xX19xX17xX3xXexX26axX4xX1xX3xX4xX5bxX4xX49xX3xX7xX128xX19xX3xX1fxX1dxX1cxXexX3xX19xX17xXf4xX19xX1xX3xXexX6bxX24exX19xX17xX3xXexX6bxX335xXexX3xX46xX359xXexX3xX93xX99xXexX3xX12cxX1dxX128xX3xX4xX6xXacxX175xX3xX32xXacxX359xXexX3xX46xXa1xX19xX17xX3xX1bxX1dxX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX19xX17xXf4xX48xX3xX4xXf4xX19xX17xX3xX7xX7axXdxX3xX46xXa1xX19xX17xX49xX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xX46xX154xX3xX1bxX1dxX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX4xXa1xX19xX17xX3xX46xX24exX19xX17xX3xXexX1xX8axX4xX3xX32xXdxX134xX1dxX3xX19xX17xXf4xX48xX3xX4xXf4xX19xX17xX3xX40xXf0xX3xX6bxXa1xX19xX17xX49xX3xX46xX154xX19xX3xX46xX20xX31axX4xX3xX17xX43xX19xX3xX2xX1f5xX175xX1b7xX1b7xX1b7xX3xX5xX20xX31axXexX3xX93xX1xX8axX4xX1xX3xX46xX99xX19xX3xXexX1xX6xX40xX3xX12cxX1dxX6xX19xX49xX3xX19xX17xX1xX249xX3xX1bxX20xXc27xX19xX17xX49xX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xX46xX154xX3xX4xX154xX3xX17xX43xX19xX3xX1f5xX1b7xX1b7xX3xX93xX1xX8axX4xX1xX3xX19xX17xXacxX359xXdxX3xX12cxX1dxXb3xX4xX175xX3xXcxXacxXf4xX19xX3xX1fxX9exX3xX4xX154xX3xX1efxX3xXexX1xX7axX19xX3xX1xXacxXf4xX19xX3xXexX1xXf4xX19xX1xX3xXexXdxX134xX1dxX3xX4xX1xX26axX3xXexX1xX7axX19xX3xX46xX359xXexX3xX4xX1xX1dxX835xX19xX3xX19xX7axX19xX17xX3xXexX1xX7axX19xX3xX40xX51xXdxX1bbxX3xX1fxX9exX3xX46xX9exX3xX1xXacxXf4xX19xX3xXexX1xXf4xX19xX1xX3xX2xX1b7xX23xX2xX1faxX3xXexXdxX134xX1dxX3xX4xX1xX26axX3xX19xX7axX19xX17xX3xXexX1xX7axX19xX3xX40xX51xXdxX175xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xX38xX1xX15xX19xX17xX3xX19xX3fxX40xX3xX17xX43xX19xX3xX46xX47xX48xX49xX3xX4xX4cxX19xX17xX3xX50xX51xXdxX3xX50xXdxX56xX4xX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1xXdxX56xX19xX3xX4xX1xX20xX66xX19xX17xX3xXexX6bxX18xX19xX1xX3xX1fxX47xX48xX3xX1bxX5bxX19xX17xX3xX19xX7axX19xX17xX3xXexX1xX7axX19xX3xX40xX51xXdxX49xX3xXbxX1xX8axXexX3xXexX6bxXdxX90xX19xX3xX93xXdxX19xX1xX3xXexX99xX3xX9bxX3xX1fxX9exX3xX1xXa1xXdxX49xX3xX19xX47xX19xX17xX3xX4xX6xXacxX3xX46xXafxXdxX3xX7xXb3xX19xX17xX3xX50xXb8xXexX3xX4xX1xX1cxXexX49xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX43xX19xX3xX4xX1xXacxX3xX19xX17xX20xXafxXdxX3xX1bxX47xX19xX49xX3xX1fxX9exX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX46xX9exX49xX3xX46xX6xX19xX17xX3xXexX6bxXf0xX3xXexX1xXf4xX19xX1xX3xX40xXa1xXexX3xX46xXdxX90xX40xX3xX46xX99xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX1bxX10axX19xX3xX4xX10exX6xX3xX1bxX1dxX3xX93xX1xX8axX4xX1xX3xX46xX99xX19xX3xX93xX1xX8axX40xX3xXbxX1xX8axX3xX4xX128xX19xX1xX3xX12cxX1dxX6xX19xX3xXexX1xXdxX134xX19xX3xX19xX1xXdxX134xX19xX49xX3xXexX18xX40xX3xX1xXdxX90xX1dxX3xX17xXdxX8axX3xXexX6bxX14dxX3xX50xX3fxX19xX3xX1xXacxX8axX49xX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX7xX15exX3xX4xX10exX6xX3xX40xX128xX19xX1xX3xX46xX1cxXexX3xX6xX19xX1xX3xX1xX4cxX19xX17xX175xX3xX920xXb3xXdxX3xX50xX51xXdxX3xX2aexXdxX3xXexX26axX4xX1xX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX7xX15exX3xX15a2xX920xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX49xX3xX7xX47xX19xX3xX1dbxX6xX48xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX15bfxX49xX3xX46xX14dxX6xX3xXbxX1xX20xX66xX19xX17xX3xX46xX9exX3xX93xX1xXacxX6xX19xX1xX3xX50xX4cxX19xX17xX3xX1bxXdxX3xXexX26axX4xX1xX175xX3xX2aexX5bxX3xX93xXdxX99xX19xX49xX3xXexX6bxXacxX19xX17xX3xXexX1xXafxXdxX3xX17xXdxX6xX19xX3xXexX51xXdxX3xX7xde48xX3xX1fxX47xX48xX3xX1bxX5bxX19xX17xX3xX19xX1xXf4xX3xX1dbxXdxX6xX3xXexX20xXf0xX19xX17xX3xX19xXdxX56xX40xX3xX4xX8axX4xX3xX5xXdxX56xXexX3xX7xX1bd8xX3xXexX1xX6xX40xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX128xXdxX3xXbxX1xX154xX19xX17xX3xX46xX24exX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX175xX3xX920xX47xX48xX3xX4xX1xX26axX19xX1xX3xX5xXf4xX3xX46xX14dxX6xX3xX4xX1xX249xX3xX46xX7ecxX3xX17xXdxX8axXacxX3xX1bxX58exX4xX3xX4xX1xXacxX3xXexX1xX99xX3xX1xX56xX3xXexX6bxX484xX3xX50xX2f7xX3xX5xX252xX19xX17xX3xX48xX134xX1dxX3xX19xX20xX51xX4xX49xX3xXexX6bxX1dxX48xX2f7xX19xX3xXexX1xXb3xX19xX17xX3xX4xX8axX4xX1xX3xX40xX359xX19xX17xX3xX4xXe1xX19xX17xX3xX19xX1xX20xX3xXexX18xX19xX1xX3xX46xXacxXf4xX19xX3xX93xX99xXexX49xX3xX6xX19xX1xX3xX1bxXe1xX19xX17xX3xX4xX1xXdxX99xX19xX3xX46xX1cxX1dxX3xX4xX10exX6xX3xX19xX1xX47xX19xX3xX1bxX47xX19xX3xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX19xX154xXdxX3xX6bxXdxX134xX19xX17xX49xX3xX1xX1dxX48xX56xX19xX3xX185xX8axX3xXcxX1xX20xX51xX4xX3xX19xX154xXdxX3xX4xX1xX1dxX19xX17xX49xX3xX17xX154xXbxX3xXbxX1xX43xX19xX3xXexX359xXacxX3xX19xX134xX19xX3xXexX1xX4c5xX19xX17xX3xX5xX31axXdxX3xX4xX1xX1dxX19xX17xX49xX3xX1dbxX128xXacxX3xX50xX56xX3xX12cxX1dxX134xX3xX1xX20xX66xX19xX17xX175xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX12xXddxXdexX3xXe0xXe1xX19xX17xX3xX1xX7axX40xX3xX19xX6xX48xX49xX3xX4xX1dxXa1xX4xX3xX7xXb3xX19xX17xX3xX46xX9exX3xXexX1xX6xX48xX3xX46xXdexXdxX3xX19xX1xX20xX19xX17xX3xX19xX1xX15xX19xX17xX3xX17xXdxX8axX3xXexX6bxX14dxX3xX50xX3fxX19xX3xX1xX154xX6xX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX7xX15exX3xXexX6bxX1dxX48xX2f7xX19xX3xXexX1xXb3xX19xX17xX3xX50xX10axX19xX3xX4xX252xX19xX3xX5xX20xX1dxX3xX40xX9exXdxX3xX50xX51xXdxX3xXexX1xXafxXdxX3xX17xXdxX6xX19xX49xX3xXexX6bxXf0xX3xXexX1xXf4xX19xX1xX3xX19xX1xX15xX19xX17xX3xX4xX47xX1dxX3xX4xX1xX1dxX48xX56xX19xX3xX5xX14dxX4xX1xX3xX7xX15exX3xX1xXf4xXacxX3xX1xX4cxX19xX17xX3xXexX6bxX1dxX48xX2f7xX19xX3xX5xX359xXdxX3xX4xX1xXacxX3xX4xXacxX19xX3xX4xX1xX8axX1dxX3xX46xXafxXdxX3xX7xX6xX1dxX3xX17xX18xX19xX3xX17xXdxX15xX3xX50xXf4xX3xXexX5bxX3xX1xXf4xXacxX175xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xXacxX1bxX48xXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1fxXexX9bxX6xX5xXdxX17xX19xX1b4xX3xX6bxXdxX17xX1xXexX1bbxXaxX12xX0xX7xXexX6bxXacxX19xX17xX12xX4acxXdxX19xX1xX3xX32xXdxX2f7xX19xX0xX23xX7xXexX6bxXacxX19xX17xX12xX0xX23xXbxX12