Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ có thể mua thêm tên lửa S-400 của Nga
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này có thể mua lô thứ hai của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga chế tạo nếu Mỹ từ chối cung cấp tên lửa Patriot .
a051xa055xcc89x10ae4xcaacxd6a9xa88fxaed0xa579xX7xad64xdc5exada4x13e56xe0fdx1311bxX5xccb1xXaxf353xXcxX1xaaa8xX3xdd4exX1xcb4bxX3x12076x107c1xX3xX4xddd8x1178axX1xX3x11ecexe9cexc759xX3xd2d7xf020xX3xX4xcc70xX3xXexX1x13543xX3x10898x12d21xX6xX3xXexX1xb499xX31xX3xXexX37xX20xX3xX5xc74cxX6xX3xaff1x14959x12825xb6c0xX45xX3xX4xe689xX6xX3xX17xdb86xX6xX0xe1faxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6f0xX10xX6x149bbxXaxX12xX17xX4dxX25xb300xXdxX3xXex13d07x13287x11afexX20xX4dxX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX27xX10xc22cxX5xX32xXexX3xce86xX6xX7fxX32xX7xX25xX4dxX5xX32xX3xX4xX1xX25xX3xX23xXdxc856xXexX3xX20xX6dx14925xX4xX3xX20xa42axc0d3xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xX6xX3xX5x1227exX3xXexX1xdfebxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX49xX6xX3xX1x13283xX3xXexX1x111faxX20xX4dxX3xXbxX1xfc94xX20xX4dxX3xXexX1xX49xX3xXexX37xX20xX3xX5xX3fxX6xX3xX42xX43xX44xX45xX45xX3xX62xX25xX3xX17xX4dxX6xX3xX4xX1xX94xX3xXexX68xX25xX3xX20xX94xX32xX3xX27xX28xX3xXex11f10xX3xX4xX1xXbfxXdxX3xX4xX32xX20xX4dxX3xX4x12367xXbxX3xXexX37xX20xX3xX5xX3fxX6xX3x148c2xX6xXexX6cxXdxX25xXexX3xef57xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1310dxX25xX62xX9exXaxX12xX0xXdxX31xX4dxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX112xX23xX6xX25xXexX1xX6xX20xX1xX1xX25xX6xX112xX7fxX20xX50xX20xX10x13482xX7xX50xX2x123a1xX2xX44xX50xX2xd375xX150xX62xX44xX45xX14bxX2xX2xf805xX158xXex13100xX158x1162bxX15bxX5xX2xX112x12d8dxXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX4xX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xX6xX3xXexX1xX37xX31xX3xXexX37xX20xX3xX5xX3fxX6xX3xX42xX43xX44xX45xX45xX3xX4xX49xX6xX3xX17xX4dxX6xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX25xX62xX9exXaxX12xXcxX6cxX1fxX3xX5xc5b5xXdxX3xXbxX1xe548xX20xX4dxX3xX7fxXffxX20xX3xXexX6cxX37xX20xX3xc2d3xX37xX20xX1xX3xXexX6cxX32xX9exdac1xX20xX3xX1x1262exX20xX1xX3xX17xXcxc752xX3xX20xX4dxX9dxX9exX3xX2xX45xX50xX44x13bd2xX3xXacxX20xX4dxX3xX84xX6xX7fxX32xX7xX25xX4dxX5xX32xX3xX20xX1xXffxX20xX3xX31xX68xX20xX1x11fe2xX3x11da2xX17xX94xX32xX3xX27xX28xX3xX1d8xX1xXacxX20xX4dxX3xX31xX32xXbfxX20xX3xX23xX24xX20xX3xXexX37xX20xX3xX5xX3fxX6xX3xX10axX6xXexX6cxXdxX25xXexX1f6xX3xX4xX1xa77fxX20xX4dxX3xXexXacxXdxX3xX7xae93xX3xX31xX32xX6xX3xX1xXbbxX3xXexX1xXbfxX20xX4dxX3xX42xX43xX44xX45xX45xX3xXexX1xXb0xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX25x13e27xX4xX3xX31xedd7xXexX3xX1xXbbxX3xXexX1xXbfxX20xX4dxX3xXbxX1xXc5xX20xX4dxX3xXexX1xX49xX3xX1d8xX1xX24xX4xX112xXaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX25xX62xX9exXaxX12xXcxX32xe140xX20xX3xXexX6cxX6dxX99xX4xX1f6xX3x11286xX29axX32xX3xX17xa409xX31xX3xaf6exX2bxX4xX3x146f0xb4a8xX3xXexX1xXacxX20xX4dxX3xX23xX24xX25xX3xX1xX25xX2b1xX20xX3xX4xX1xX32xX9exX2fxX20xX3xX4dxXdxX6xX25xX3xX4xX24xX4xX3xX31xX24xX9exX3xX23xX6xX9exX3xf66exX43xX158xX15dxX3xX4xX1xX25xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7fxX1e5xX3xfbadxX20xX1d8xX6xX6cxX6xX3xe764xX32xX9exX94xXexX3xX31xX32xX6xX3xX1xXbbxX3xXexX1xXbfxX20xX4dxX3xX42xX43xX44xX45xX45xX3xX4xX49xX6xX3xX17xX4dxX6xX112xX3xX27xX28xX3xX4x13853xX20xX4dxX3xXexXf2xX3xX4xX1xXbfxXdxX3xX23xX24xX20xX3xXexX37xX20xX3xX5xX3fxX6xX3xX10axX6xXexX6cxXdxX25xXexX3xX4xX1xX25xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7fxX1e5xX3xX5xbf15xX3xX62xX25xX3xXexX6cxX37xX20xX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX25xX62xX9exXaxX12xX17xX4dxX25xX68xXdxX3xXexX6cxX6dxX6exX20xX4dxX3xX84xX6xX7fxX32xX7xX25xX4dxX5xX32xX3xX1d8xX1xa21bxX20xX4dxX3xX2b0xce00xX20xX1xX20fxX3xXaxX17xX94xX32xX3xX4xX1xX23bxX20xX4dxX3xXexXacxXdxX3xX1d8xX1xXacxX20xX4dxX3xX4xX2bxX3xX2daxX43xX158xX15dxX1f6xX3xX4xX1xX23bxX20xX4dxX3xXexXacxXdxX3xX4xX29axX20xX3xX31xX32xX6xX3xX31xX24xX9exX3xX23xX6xX9exX3xX6exX3xX31xX267xXexX3xX20x12c8bxXdxX3xX1d8xX1xX24xX4xd7d7xX112xX3x1044cxX20xX4dxX3xX4xX1xX25xX3xX23xXdxX94xXexX3xXexX1xX37xX31xX3xX4xX24xX4xX3xX31xX24xX9exX3xX23xX6xX9exX3xX4xX1xXdxX94xX20xX3xX2b0xXffxX32xX3xX4xX49xX6xX3xX17xX4dxX6xX3xX20xX1xX6dxX3xX42x117f7xX43xX158xX44xX3xX7fxX9dxX3xX42xX411xX43xX15dxX150xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX5xX9dxX3xX20xX1xaadfxX20xX4dxX3xX7xdd84xX3xX5xX430xX6xX3xX4xX1x13364xX20xX3xX2b0xX2fxX3xX2b0xX24xXbxX3xXb0xX20xX4dxX3xX20xX1xX32xX3xX4xX29axX32xX3xX4xX49xX6xX3xX2f1xX20xX1d8xX6xX6cxX6xX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX25xX62xX9exXaxX12xXcxX6cxX25xX20xX4dxX3xX31xX267xXexX3xX62xXdx13796xX20xX3xX23xXdxX94xX20xX3xX5xXdxX37xX20xX3xX2f8xX32xX6xX20xX3xX4x118d9xX20xX4dxX3xX20xX4dxX9dxX9exX1f6xX3xX20xX4dxX6dxX1c6xXdxX3xXbxX1xX24xXexX3xX20xX4dxXacxX20xX3xbfacxXdxXbbxX20xX3xX1bxX6cxX10xX31xX5xXdxX20xX3x11112xX31xXdxXexX6cxX9exX3xX10axX10xX7xX1d8xX25xX7fxX3xX4xX1xX25xX3xX23xXdxX94xXexX3xX17xX4dxX6xX3xX31xX25xX20xX4dxX3xX31xX32xXbfxX20xX3xX31xX6exX3xX6cxX267xX20xX4dxX3xX1xe518xXbxX3xXexX24xX4xX3xX1d8xX28xX3xXexX1xX32x12518xXexX3xX2f8xX32xa8daxX20xX3xX7xX430xX3xX7fxX99xXdxX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7fxX9dxX3xX7x12621xX20xX3xX7xX9dxX20xX4dxX3xdc11xX10xX31xX3xX515xfb9axXexX3xX4xX32xX20xX4dxX3xX4xXffxXbxX3xXexX1xX37xX31xX3xX4xX24xX4xX3xXexX37xX20xX3xX5xX3fxX6xX3xXbxX1xXc5xX20xX4dxX3xX1d8xX1xXacxX20xX4dxX3xX42xX43xX44xX45xX45xX3xX4xX1xX25xX3xX2f1xX20xX1d8xX6xX6cxX6xX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX25xX62xX9exXaxX12xX10axX1xX24xXexX3xX23xXdxX2fxX32xX3xXexX6cxX6dxX99xX4xX3xX23xX24xX25xX3xX4dxXdxX99xXdxX1f6xX3xXacxX20xX4dxX3xX10axX10xX7xX1d8xX25xX7fxX3xX20xX1xXffxX20xX3xX31xX68xX20xX1xX20fxX3xX211xX17xX4dxX6xX3xX4xX2bxX3xX20xX1xX42bxX20xX4dxX3xX1d8xX1xX1fxX3xX20xX2a9xX20xX4dxX3xXexX1xc981xX4xX1xX3xX1xX4e2xXbxX3xX7fxX9dxX3xX20xX1xX42bxX20xX4dxX3xX20xX2a9xX20xX4dxX3xX5xX430xX4xX3xX1d8xX28xX3xXexX1xX32xX4efxXexX112xX3xX17xX4dxX6xX3xX4xX1xX1c6xX3xX2b0xX4e2xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX4xX3d2xX3xX1xX267xXdxX3xX31xX6exX3xX6cxX267xX20xX4dxX3xX2f8xX32xX6xX20xX3xX1xXbbxX3xX1xX4e2xXbxX3xXexX24xX4xX3xX20xX9dxX9exX112xX3xX4a7xX4f4xX9exX3xX5xX9dxX3xX31xX267xXexX3xXexX1xX430xX4xX3xXexX94xX3xX1xX25xX9dxX20xX3xXexX25xX9dxX20xX3xX23xX1e5xX20xX1xX3xXexX1xX6dxX1c6xX20xX4dxX112xX3d9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX25xX62xX9exXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX20xX4dxX6dxX1c6xXdxX3xXbxX1xX24xXexX3xX20xX4dxXacxX20xX3xX4a7xXdxXbbxX20xX3xX1bxX6cxX10xX31xX5xXdxX20xX3xX1f6xX3xX1xX4e2xXbxX3xXexX24xX4xX3xX1d8xX28xX3xXexX1xX32xX4efxXexX3xX2f8xX32xX4f4xX20xX3xX7xX430xX3xX5xX9dxX3xX31xX267xXexX3xXbxX1xX29axX20xX3xX1xX94xXexX3xX7xXb0xX4xX3xX2f8xX32xX6xX20xX3xXexX6cxX438xX20xX4dxX3xXexX6cxX25xX20xX4dxX3xX31xXbfxXdxX3xX2f8xX32xX6xX20xX3xX1xXbbxX3xX4dxXdxX42bxX6xX3xX17xX4dxX6xX3xX7fxX99xXdxX3xX20xX1xXdxX1e1xX32xX3xX2f8xX32xXbfxX4xX3xX4dxXdxX6xX3xX1d8xX1xX24xX4xX1f6xX3xX23xX6exXdxX3xX7fxX1e5xX3xX211xX7xX430xX3xX1xX4e2xXbxX3xXexX24xX4xX3xX20xX1xX6dxX3xX7fxX4efxX9exX3xX4xX1xX25xX3xXexX1xXffxX9exX3xX31xX267xXexX3xX4xXffxXbxX3xX2b0xX267xX3xX2b0xX263xX4xX3xX23xXdxXbbxXexX3xXexX6cxX25xX20xX4dxX3xX7xX430xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX6cxXdxX2fxX20xX3xX4xX49xX6xX3xX2f8xX32xX6xX20xX3xX1xXbbxX3xX7xX25xX20xX4dxX3xXbxX1xX6dxX3d2xX20xX4dxX112xX3xXcxX1xX430xX4xX3xXexX94xX3xX20xX9dxX9exX3xX4xX31exX20xX4dxX3xX2b0xX6dxX4e2xX4xX3xX24xXbxX3xX62xcd55xX20xX4dxX3xX4xX1xX25xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX3d9xX112xX50xX112xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f1xX32xXexX1xX25xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xXcxXcx12cbcxX1ebxX17xX0xX50xXbxX12
Theo TTXVN