Nhật Bản nới lỏng quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài
Ngày 1/10, Nhật Bản đã nới lỏng quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài - vốn được ban hành nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 , mặc dù vẫn từ chối nhập cảnh đối với khách du lịch.
cd87x12dbbxf498xf52ax15040xcec7x1267cx102d7x13cecxX7x15afax115dbx14349xefddx118e4x144abxX5xefa4xXaxf400xd5e5xX1xf0f6xXexX3x10ad3x125b1x125e0xX3xX1axd467xXdxX3xX5x143e5xX1ax140b7xX3xf0e0x14790x15072xX3x12ecax1149dxX1axX1xX3xX1axX1xX15xXbxX3xX4xX19xX1axX1xX3xX29x10e5axXdxX3x1509dxX1dxXdxX3xX1axX23x14fb1x14f66xXdxX3xX1axX42xX1dxX4xX3xX1axX23xed99xea47xXdxX0x112dbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12096xX10xX6xe7b2xXaxX12xX13xX23xX4exX27xX3xX2xX51xX2x12d11xde85xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX29x13cfaxX3xX1axX1dxXdxX3xX5xX21xX1axX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX1axX1xX3xX1axX1xX15xXbxX3xX4xX19xX1axX1xX3xX29xX39xXdxX3xX3cxX1dxXdxX3xX1axX23xX42xX43xXdxX3xX1axX42xX1dxX4xX3xX1axX23xX4dxX4exXdxX3x14366xX3xX3cxX39xX1axX3xX29xX42x11217xX4xX3xfa38xX6xX1axX3xX1xX4exX1axX1xX3xX1axX1x105eexd317xX3xX1axX23xee0exX1axX3xX4xX1x118fcxX1axX3xX7xe776xX3xX5xffc4xX27xX3xX5xX6xX1axX3xX4x151daxX6xX3xX29x15775xXdxX3xX63xX2axX4xX1xX3xX3cxXdx15540xXc9xX3xX29xX42xX43xX1axX23xX3xX1x13faexX3xX1xf1f6xXbxX3xX4xXfcxXbxX3xce1cx13e46x143fax13344x155a7xXb2xX2xd588xX3xX6fxX3xXc9xXd2xX4xX3xX63x1340fxX3xX3cxeabbxX1axX3xXex11019xX3xX4xX1xX39xXdxX3xX1axX1xX15xXbxX3xX4xX19xX1axX1xX3xX29xX39xXdxX3xX3cxX1dxXdxX3xea79xX1x1410bxX4xX1xX3xX63xX26xX3xX5xX2axX4xX1xee37xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX4dxX63xX27xXaxX12xX0xXdxXc9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXc9xX7xXb2xXbxX1xX4dxXexX4dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1axX1dxXdxX3xX5xX21xX1axX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX1axX1xX3xX1axX1xX15xXbxX3xX4xX19xX1axX1xX3xX29xX39xXdxX3xX3cxX1dxXdxX3xX1axX23xX42xX43xXdxX3xX1axX42xX1dxX4xX3xX1axX23xX4dxX4exXdxX3xX1x1202axX1axX1xX3xX19xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7x13856xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX140xXbdxX6xX4dxXexX1xX6xX1axX1xX1xX4dxX6xX140xX3cxX1axX51xX1axX10xd046xX7xX51x14115xX6exeeacxX10axX51xX2x14899xX1e1xX63x154abxX6ex135a8xX1ddxX1e1xX1ddxX6exXexX1e1xX1e6xX6exX6exX5xX2xX140x10532xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1axX1dxXdxX3xX5xX21xX1axX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX1axX1xX3xX1axX1xX15xXbxX3xX4xX19xX1axX1xX3xX29xX39xXdxX3xX3cxX1dxXdxX3xX1axX23xX42xX43xXdxX3xX1axX42xX1dxX4xX3xX1axX23xX4dxX4exXdxXaxX3xX63xX6xXexX6xXb2xXbxX1xX4dxXexX4dxXb2xX4dxX1bfxXdxX23xXdxX1axX6xX5xXb2xX7xX1bfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xd965xX51xX51xX4xX63xX1axXdxXc9xX23xX140xX3cxXdxX10xXexX1axX6xXc9xXbxX5xX26xX7xX140xX3cxX1axX51xXexd556xX1dbxX6exX51xX26xXbxX5xX4dxX6xX63xX10xX63xX51xX1xX4dxXexX1axX1ax10dd9xX51xX1dbxX6exX1dbxX6ex13b2dxX2xX6exX28cxX6exX2xX51xX1axX6xX1bfxXdxXexX6xX140xX1f3xXbxX23xXaxX3xX51xX12xf6b6xXd9xX1axX3xXbdxX6xX27xX3xX13xX6xX1bfxXdxXexX6xX3x118b5xX3xXexX1xXe1xX3xX29xXf9xX3xXcxX4dxX133xX27xX4dxX140xX3xf493x10c58xX1axX1xX25axX3xeaebxX10xXexXexX27xd66exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX4dxX63xX27xXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xX25xX26xX27x13b9bxXexX3xX29xX2axX1axX1xX3xX4xXe1xX6xX3xX103xX1xeba5xX1axX1xX3xXbxX1xXe1xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX6fxX3xX1axX1xceefxX1axX23xX3xX1axX23xX42xX43xXdxX3xX1axX42xX1dxX4xX3xX1axX23xX4dxX4exXdxX3xX1axX1xX42xX3xX23xXdxX135xX4dxX3xX3cxXdxXefxX1axX6fxX3xX4xX1xX26xX27xXefxX1axX3xX23xXdxX6xX3xX27xX3xXexX2e9xX3xX3cxX4exX3xX1axX1xX30bxX1axX23xX3xX1axX23xX42xX43xXdxX3xX29xXe1xX3xX29xXdxec40xX26xX3xX133xXdx15226xX1axX3xX5xX42xX26xX3xXexX1bfxe127xX3xXexX1bfxX26xX1axX23xX3xX1xX6xX27xX3xX63xX4exXdxX3xX1xXe5xX1axX3xXexX11axX3xXbdxX6xX3xXexX1xX135xX1axX23xX3xXexX1bfxX2b0xX3xX5xXefxX1axX6fxX3xX7x116d4xX3xX29xX42xXbaxX4xX3xXbxX1xde17xXbxX3xX1axX1xX15xXbxX3xX4xX19xX1axX1xX140xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX4dxX63xX27xXaxX12xX18xXefxX1axX3xX4xXe5xX1axX1xX3xX29x115aexX6fxX3xX1axX1xX30bxX1axX23xX3xX1axX23xX42xX43xXdxX3xX1axX42xX1dxX4xX3xX1axX23xX4dxX4exXdxX3xXexX1dxXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX3cxX1b3xX3xXc9x13350xX4xX3xX29xX2f7xX4xX1xX3xX4xXf9xX1axX23xX3xXexX135xX4xX3xXexX1bfxX4dxX1axX23xX3xXexX1xX43xXdxX3xX23xXdxX6xX1axX3xX63xX42xX1dxXdxX3xXbdxX6xX3xXexX1xX135xX1axX23xX3xX4x14f0fxX1axX23xX3xX29xXe1xX3xX29xXdxX353xX26xX3xX133xXdxX358xX1axX3xX1axX1xX15xXbxX3xX4xX19xX1axX1xX140xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX4dxX63xX27xXaxX12xX13xX1xX30bxX1axX23xX3xX1axX23xX42xX43xXdxX3xX29xXe1xX3xX29xXdxX353xX26xX3xX133xXdxX358xX1axX3xX7xX38bxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX3c0xX3xX133xX2e9xXexX3xX25xX26xX19xX3xX133xXdx11f10xXc9xX3xXexX1bfxX6xX3xXd9xXc9xX3xXexX2f7xX1axX1xX3xX3cxX1dxXdxX3xX3cxXdxX1bfxX26xX7xX3xX2a1x104cdxfc77xX2a1xXb2xX103xX4dxX105xXb2xX1dbxX3xX23xXd9xX27xX3xXbdxX358xX1axX1xX3xX103xX104xX105xX106xX107xXb2xX2xX10axX3xXexX1bfxX42xX1dxX4xX3xX133xX1xXdxX3xX1axX1xX15xXbxX3xX4xX19xX1axX1xX3xX3cxX4exX3xX4xX135xX4xX3xX4xXf9xX1axX23xX3xXexX27xX3xX1xX4dxXd2xX4xX3xXexe41axX3xX4xX1x14796xX4xX3xXbdxX19xX4dxX3xX5xX7bxX1axX1xX3xX4xX1xX4dxX3xX1axX1xX30bxX1axX23xX3xX1axX23xX42xX43xXdxX3xX1axX4exX27xX3xX7xX38bxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX29xX19xXc9xX3xXbdxX19xX4dxX3xX3cxXdxX358xX4xX3xX1x12e68xX3xXexXd6xX3xX4xX135xX4xX1xX3xX5xX27xX3xX2x10f83xX3xX1axX23xX4exX27xX3xX3cxX4exX3xX133xX1xXf9xX1axX23xX3xX29xX42xXbaxX4xX3xXbxX1xX394xXbxX3xX7xcf6exX3xX63xX3ebxX1axX23xX3xX23xXdxX6xX4dxX3xXexX1xXf9xX1axX23xX3xX4xXf9xX1axX23xX3xX4xf6c7xX1axX23xX3xXexX1bfxX4dxX1axX23xX3xXexX1xX43xXdxX3xX23xXdxX6xX1axX3xX1axX4exX27xX140xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX4dxX63xX27xXaxX12xX103xX1xX2f7xX1axX1xX3xXbxX1xXe1xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX7xX38bxX3xdf9exX10xXc9xX3xX596xX394xXexX3xX4xX1xX4dxX3xXbxX1xX394xXbxX3xX133xX1xX4dxX19xX1axX23xX3xX2xX140xX6exX6exX6exX3xX1axX23xX42xX43xXdxX3xX1axX42xX1dxX4xX3xX1axX23xX4dxX4exXdxX3xX1axX1xX15xXbxX3xX4xX19xX1axX1xX3xXc9x150cbxXdxX3xX1axX23xX4exX27xX6fxX3xXexX1bfxX4dxX1axX23xX3xX29xX3c0xX3xX42xX26xX3xXexXdxXefxX1axX3xX4xX1xX4dxX3xX1axX1xX30bxX1axX23xX3xX1axX23xX42xX43xXdxX3xX4xX3c0xX3xX133xX2e9xX3xX1xX4dxXe5xX4xX1xX3xX5xX42xX26xX3xX5xXe5xXdxX3xXexX1bfxX4dxX1axX23xX3xXexX1xX43xXdxX3xX23xXdxX6xX1axX3xXexX39xXdxX3xXexX1xXdxX479xX26xX3xXbdxX6xX3xXexX1xX135xX1axX23xX140xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX4dxX63xX27xXaxX12xXcxX1bfxX4dxX1axX23xX3xX4xX26xX553xX4xX3xX1xX512xXbxX3xX23x110b0xX1axX3xX29xXd9xX27xX3xX4xXe1xX6xX3xX5xXd6xX4xX3xX5xX42xXbaxX1axX23xX3xX29xXd2xX4xX3xX1axX1xXdxX358xXc9xX3xX4xXe1xX6xX3xX4xX1xX2f7xX1axX1xX3xXbxX1xXe1xX3xX3cxX353xX3xX29xX39xXdxX3xXbxX1xX3c0xX3xX63xX2axX4xX1xX3xX103xX104xX105xX106xX107xXb2xX2xX10axX6fxX3xXcxX1xXe1xX3xXexX42xX1dxX1axX23xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xdab5xX4dxX7xX1xXdxX1xXdxX63xX10xX3xX2a1xX26xX23xX6xX3xX29xX7bxX3xX1axX1xXfcxX1axX3xXc9xXe5xX1axX1xX25axX3x14ce1xd78cxX479xX3xXbxX1xX3ebxX4xX3xX1xd47axXdxX3xX1axX353xX1axX3xX133xXdxX1axX1xX3xXexX2e9xX6fxX3xX4xX656xX1axX3xXexX1xXdxX2e9xXexX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1axX39xXdxX3xX5xXe5xXdxX3xX63xX26xX3xX5xX2axX4xX1xX3xX25xX26xX39xX4xX3xXexX2e9xX3xX140xX3xX103xX1xX361xX1axX23xX3xXexXf9xXdxX3xX7xX38bxX3xXbdx15b37xXexX3xX29xX656xX26xX3xX1axX1dxXdxX3xX5xX21xX1axX23xX3xX4xX135xX4xX3xX1xXe5xX1axX3xX4xX1xX2e9xX3xX1axX1xX15xXbxX3xX4xX19xX1axX1xX3xX63xXd6xX6xX3xXexX1bfxXefxX1axX3xX3cxXdxX358xX4xX3xX596xX10xXc9xX3xX596xX394xXexX3xXexX1b3xX1axX1xX3xX1xX1b3xX1axX1xX3xX5xXd9xX27xX3xX1axX1xXdx10acfxXc9xX3xX63xX2axX4xX1xX3xXbdxX358xX1axX1xX3xX4xXe1xX6xX3xXc9xX5d0xXdxX3xX25xX26xX39xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX3cxX4exX3xX4xX41bxX1axX23xX3xX4xXd9xX1axX3xX1axX1xX71exX4xX3xXc9xX4dcxX4xX3xX29xX553xX3xX1axX1xX26xX3xX4xX656xX26xX3xX63xX26xX3xX5xX2axX4xX1xX140xXaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX4dxX63xX27xXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX29xX6xX1axX23xX3xXexX11axX3xX4xX1xX39xXdxX3xX4xX1xX4dxX3xXbxX1xX394xXbxX3xX1axX1xX15xXbxX3xX4xX19xX1axX1xX3xX29xX39xXdxX3xX3cxX1dxXdxX3xX4xX135xX4xX3xX4xXf9xX1axX23xX3xX63xXd9xX1axX3xXexX11axX3xX2xX1e4xX10axX3xX25xX26xX39xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX3cxX4exX3xX3cxX113xX1axX23xX3xX5xX7bxX1axX1xX3xXexX1xX4d8xX3xXexX1bfxXefxX1axX3xXexX1xX2e9xX3xX23xXdxX1dxXdxX140xX51xX140xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX493xX26xXexX1xX4dxX1bfxXaxX12xX2c0xXcxXcx152bbxX105xX13xX51xX105xXdxX10xXexX1axX6xXc9x14e85xX2cbxX0xX51xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)