Huyện Quan Sơn kết nạp 61 đảng viên mới
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2018, Đảng bộ huyện Quan Sơn phấn đấu kết nạp được 100 đảng viên mới. Để đạt chỉ tiêu đề ra, huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng.
81d0xe1fex838dxeb60x116c9xcf8fx12192x112fbx110c1xX7xd1b0x12184x1311ax13b1ax11c29xcab4xX5xd41cxXaxe829x13387xb250xee8axa83cx9b7dxX3xa156xX14xX6xX17xX3xed5axdea7xX17xX3x1188ex8315xXexX3xX17xb9aaxXbxX3x1222bxX2xX3xacd1xd2ffxX17x9835xX3xc49axXdx14267xX17xX3xfe52x9ebaxXdxX0xb869xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1371axXaxX12xX3x13359x8e15xX37xX3xf90ax133c0xX2x10d5dx10fc2xX3x13a5dxX2exX17xX30xX3xe76dx12860xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX14xX6xX17xX3xX1exX1fxX17xX3xXbxX1xf6f4xX17xX3xX2dxX74xX14xX3xX22xX23xXexX3xX17xX27xXbxX3xX2dx12e5dxf10bxX4xX3xX2xX56xX56xX3xX2dxX2exX17xX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX37xX38xXdxc354xX3xX5bx1048bxX3xX2dxX27xXexX3xX4xX1x1055dxX3xXexXdxX34xX14xX3xX2dxc3bdxX3xc3a5xX6xX59xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xb0e2xX15xX3xX2dxb530xX3xXex12077xXbxX3xXexXaexX14xX17xX30xX3xX4xX1xXa4xX3xX2dxX27xdfd0xX3xX4x117c3xX4xX3xXexa82dxX3xX4xX1xfc67xX4xX3xX4xX1fxX3xX7x9d7cxX3xX2dxX2exX17xX30xX3xX5x139a2xX37xX3xXexd161xXexX3xX4x907bxX17xX30xX3xXexXd1xX4xX3xXexX27xXcexX3xX17xX30xX14x104b4xX17xX3xX22xX23xXexX3xX17xX27xXbxX3xX2dxX2exX17xX30xX99xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11137xXcexX4dxX15xXaxX12xX0xXdxX37xX30xX3xXdxXexX10xX37xXbxXaexXcexXbxX9xXaxXdxX37xX6xX30xX10xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxXaxX3bxX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXcexX4dxX15xXaxX12xXcxXd5xX3xX4xX1xXd9xX4xX3xX17xX1xXdxXacxX14xX3xXbxX1xXcexX17xX30xX3xXexXaexXe8xXcexX3xXexX1xXdxX3xX2dxX14xX6xX3xX17xX1x9203xX37xX3xX5xe2f7xX6xX3xX4xX1x9446xX17xX3xX2dxX84xX85xX4xX3xX17xX1x11d52xX17xX30xX3x1419fxX14xb842xX17xX3xX4xX1x14343xX17xX30xX3xX84xX14xX3xXexX195xX3xX30xXdxX38xXdxX3xXexX1xXdxX16xX14xX3xX4xX1xXcexX3xX5bxX2exX17xX30x10355xX3xXexXaexX14xX17xX30xX3xXex13570xX37xX3xX60xXffxXdxX3xX4dxX84xe0d5xX17xX30xX3xX4xX1xba8dxX17xX1xX3xXexXaexf386xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX37xXe0xX3xX4xXd1xX4xX3xX5xX38xXbxX3xX60xXffxXdxX3xX4dxX84xX1c4xX17xX30xX3xX17xX1xXbfxX17xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX32xXacxX3xX5bxX2exX17xX30xX3xX4xX1xXcexX3xX4xXd1xX4xX3xX18exX14xX190xX17xX3xX4xX1xX195xX17xX30xX3xX84xX14xX3xXexX195xX99xX3x11015xXcexX3xX2dxfd3cxX59xX3xXexXaexXcexX17xX30xX3xX2axX3xXexX1xXd1xX17xX30xX3xX2dxX190xX14xX3xX17xX52xX37xX59xX3xXexXcexXe8xX17xX3xX2dxX2exX17xX30xX3xX60xX61xX3xX2dxXbcxX3xX22xX23xXexX3xX17xX27xXbxX3xX2dxX84xX85xX4xX3xX2axX2xX3xX2dxX2exX17xX30xX3xX32xXdxX34xX17xX59xX3xX2dxX27xXexX3xX2axX2x10197xX3xX22xX23xX3xX1xXcexX27xX4xX1xX3xX17xX52xX37xX99xX3xXcxXaexXcexX17xX30xX3xX2dxX21dxX59xX3xX4xX21dxX3xb254xX56xX3xX2dxX2exX17xX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX5xXe8xX3xX17xX30xX84xf7cexXdxX3xX4dxX1bbxX17xX3xXexX61xX4xX3xXexX1xXdxX9cxX14xX3xX7xXecxX1b2xX3xX17xX1bbxX17xX30xX3xXexXd5xX17xX30xX3xX7xXecxX3xX2dxX2exX17xX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xXexXaexXcexX17xX30xX3xXexXcexXe8xX17xX3xX2dxX2exX17xX30xX3xX60xX61xX3xX5xX34xX17xX3x1206fxX99xc9a8x14665xX56xX3xX2dxX2exX17xX30xX3xX32xXdxX34xX17xX59xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xXcexX27xXexX3xXe0xX3xX2xX2ddxX56xX3xX4xX1xXdxX3xX60xX61xX99xX0xX3bxXbxX12
Hòa Bình