Trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng người có công
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-12, Liên đoàn Võ thuật Thanh Hóa phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa đã tổ chức thăm và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh và người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công (phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn).
d5b2xd990x1638dx186f7xfeb2x1114fx15b14x13077x167efxX7x14903xff89xec81xeaf7x11e72x14b18xX5x14b6fxXaxd5d7xXcx144dcxX6x10730xX3xf66ex12dc2x15086xX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX19xf032x11201xX3xXex144e9x13bf3xX3x11935xXdx15b35xX19xX3xe3abx1027ex10762xX23xX24xX3xX23xX24xX30x1234dxXdxX3xX4x111a7xX3xX4x17a5fxX23xX24xX0x14aefxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1544fxX10xX6xX2fxXaxX12xX3x171ddxda95xX23xX24xX3xX2xee0ex120e2xX2x15038xe097xX3x182c0xXdx110c3xX23xX3x13992xX16xX1axX23xX3xde63x18d4dxX3xXexX1xX19x18a9axXexX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX52xX3cxX6xX3xXbxX1x114c7xXdxX3xX1x181ebxXbxX3x17745xe7e5xXdxX3xX6fxXdxd97cxX23xX3xXexX1xX3fxX23xX24xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX52xX3cxX6xX3xX6ax146e3xX3xXex17884xX3xX4xX1x11c5cxX4xX3xXexX1x10c00xX28xX3xX8bxX1axX3xXex13c28xX23xX24xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xX4xX5axX4xX3xXexX1xX30xd8b2xX23xX24xX3x14feaxXdxX23xX1xX63xX3xXcfx1094exX23xX1xX3xXcfxXdxX23xX1xX3xX8bxX1axX3xX23xX24xX30xX38xXdxX3xX4xX3cxX3xX4xX3fxX23xX24xX3xXex128bfxXdxX3xXcxX14xX19xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX19xX3xX2fxX30xX31xX23xX24xX3xX23xX24xX30xX38xXdxX3xX4xX3cxX3xX4xX3fxX23xX24xX3x10732xXbxX1xX30xX38xX23xX24xX3xe316xX19xf8b9xX23xX24xX3xXcxX1xd87fxX63xX3xXcx15f84xX3xX59x16e39xX28xX3xX59xXcbxX23x11f0fxf3c5xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b10xX16xX2fx11c82xXaxX12xX0xXdxX28xX24xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX135xXcfxX6xX16xXexX1xX6xX23xX1xX1xX16xX6xX135xX8bxX23xX43xX23xX10x15bfaxX7xX43xX2x12e25x18943xd8e6xX43xf694xX16exX2fxX170xX2xX2xdbd6xX5fxX178xX62xXex11667xX62xX172xX170xX5xX2xX135x11fa8xXbxX24xXaxX3xX43xX12xX65xXa5xX23xX1xX3xX6axXf1xX16xX3xX65xXdxX67xX23xX3xX6axX16xX1axX23xX3xX6fxX70xX3xXexX1xX19xX75xXexX3xXex14f5bxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX52xX3cxX6xX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xX6axXf1xXdxX3xX2fxXdxXd6xX23xX3xXcxX14xX19xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX19xX3xX2fxX30xX31xX23xX24xX3xX23xX24xX30xX38xXdxX3xX4xX3cxX3xX4xX3fxX23xX24xX135xX3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX16xX2fxX148xXaxX12xX2axXf1xXdxX3xX2fxXdxXd6xX23xX3xX65xXdxX67xX23xX3xX6axX16xX1axX23xX3xX6fxX70xX3xXexX1xX19xX75xXexX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX52xX3cxX6xX3xX6axXa5xX3xXexX14xX6xX16xX3xX2xX170xX170xX3xX7xX19xe994xXexX3xX18xX19xX1axX3xX24x18addxX28x11258xX3x13995xX1xXb1xX23xX63xX3xX5axX16xX3xX239xX28xX63xX3xXcfxX5axX23xX1xX3xef28x1247axX16xX63xX3xX23xX1xX19xX3xX148x1159bxX19xX3xXbxX1x12805xX28xX3xX4xX1xX16xX3xX6axXf1xXdxX3xX2fxXdxXd6xX23xX3xXcxX14xX19xX23xX24xX3xXexX27xX28xX135xX3xX2axXf1xXdxX3xX2fxXdxXd6xX23xX3xX6fxXdxX91xX23xX3xXexX1xX3fxX23xX24xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX52xX3cxX6xX3xX4x174d8xX23xX24xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexXb8xX23xX24xX3xX16fxX170xX3xX7xX19xX239xXexX3xX18xX19xX1axX3xX8bxX8cxXdxX3xXexXa8xX23xX24xX3xXexX14x1186dxX3xX24xXdxX5axX3xX2xX170xX3xXexX14xXdxXd6xX19xX3xX6axX241xX23xX24xX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX19xX23xX24xX3xXexX27xX28xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX16xX2fxX148xXaxX12xX0xXdxX28xX24xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX135xXcfxX6xX16xXexX1xX6xX23xX1xX1xX16xX6xX135xX8bxX23xX43xX23xX10xX16axX7xX43xX2xX16exX16fxX170xX43xX172xX16exX2fxX170xX2xX2xX178xX5fxX178xX62xXexX16fxX170xX172xX172xX5xX16fxX135xX184xXbxX24xXaxX3xX43xX12xX2axXf1xXdxX3xX2fxXdxXd6xX23xX3xX6fxXdxX91xX23xX3xXexX1xX3fxX23xX24xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX52xX3cxX6xX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX19xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX19xX3xX2fxX30xX31xX23xX24xX3xX23xX24xX30xX38xXdxX3xX4xX3cxX3xX4xX3fxX23xX24xX135xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX16xX2fxX148xXaxX12xX2axX27xX148xX3xX5xX1axX3xX1xX16xXf1xXexX3xX6ax13ccbxX23xX24xX3xXexX1xX30xX38xX23xX24xX3xdab8xX19xX148xX67xX23xX63xX3xX4xX3cxX3x17c17xX3xX23xX24xX1xda44xX6xX3xX4x11613xX6xX3xX65xXdxX67xX23xX3xX6axX16xX1axX23xX3xX6fxX70xX3xXexX1xX19xX75xXexX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX52xX3cxX6xX63xX3xX6fxXdxX91xX23xX3xXexX1xX3fxX23xX24xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX52xX3cxX6xX63xX3xXexX1x17e57xX3xX1xXdxXd6xX23xX3xX7xd73dxX3xX18xX19xX6xX23xX3xXexX27xX28xX63xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x12a56xX63xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX12exX23xX3xXcfxXdxX261xXexX3xXcbxX23xX3xX7xX27xX19xX3xX7xe88fxX4xX3xXexX8cxXdxX3xX23xX1xe5e9xX23xX24xX3xX23xX24xX30xX38xXdxX3xX6axXa5xX3xX4xX3cxX3xX4xX3fxX23xX24xX3xXexX14xX16xX23xX24xX3xX4xX5axX4xX3xX4xX19xX3abxX4xX3xX257xX1xX5axX23xX24xX3xX4xX1xXdxX261xX23xX3xX24xXdxX1axX23xX1xX3xX6axX3abxX4xX3xX5xX75xXbxX3xX4xX3c9xX6xX3xX2fxX27xX23xX3xXexX3abxX4xX135xX0xX43xXbxX12
Thu Hà