Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức
(Baothanhhoa.vn) - Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, thuận lợi.
df7x23f7x1579x8098x58c2x1de5x268dx5840x4dc8xX7x7764x41b2x217ax1e4ax5ef5x3ba8xX5x7684xXax664dx2621xf8fx1f34xX3x4bbex6048x39c6x7a14xX3xX1x11c5xX3xXexX1x85ebxX19xX1axX3xXexX1x29d2xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3x5df1x2d4exX3xX4x6363xX3xX7x5b17xX3xX17x2a8bxX3xX5xXdxX1dx7829xX3x4ed8xX3ex3bb5xX19xX3xX5x21a6xX3xX4x4940xX19xX3x43c6x4b07x3b7axX3xX4xX27xX19xX1axX3xX4xX1x20b4xX4xX4exX3xX2fxXdx1bb3xX19xX3xX4xX1xX57xX4xX0x6e99xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx178axX10xX6xX17xXaxX12xX3x6961x7a71xX3x56a4xX49xXbxX3xX57xX19xX1axX3xX15xX5dxX3exX3xX4x1f52xX3exX3xX4xX27xX19xX1axX3xXexX49xX4xX3xX40xX3exX42xX19xX3xX5xX46xX3xX1x2ec6xX3xX7xX33xX3xX4xX49xX19xX3xX4cxX4dxX4exX3xX4xX27xX19xX1axX3xX4xX1xX57xX4xX4exX3xX2fxXdxX5dxX19xX3xX4xX1xX57xX4xX3xXex580axX5dxX19xX3xX7ex4bc0xX6xX3xX4cxX30xX19xX3xXex684exX19xX1xX3x8168xX4dxXexX3xX4xX49xX4xX1xX3xX7exXa0xX19xX1axX3xX4cxX4dxX4exX3xXexX1xX3ex4597xX19xX3xX5x5b67xXdx8a00xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5a9bxfa7xX17xX15xXaxX12xX0xXdxXd4xX1axX3xXdxXexX10xXd4xXbxXc3xX100xXbxX9xXaxXdxXd4xX6xX1axX10xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxXaxX65xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX17xX15xXaxX12x5cb4xXffx2e70x1c7bxX3xXexXd0xX19xX1xX3xX2fx3a55xX6xX3xXbxX1xX5dxX3xX17xX3exX15xX1dxXexX3xX4xX1x2f06xX3xXexXc3x8ab6xX33xX19xX1axX3xX7exX8bxX3exX3xXexX153xX3x439exX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xX18xX3xX49xX19xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX21xX19xX1axX3xXexX1xX27xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX17xX39xX3xX5xXdxX1dxX3exX3xX40xX3exX42xX19xX3xX5xX46xX3xX4xX49xX19xX3xX4cxX4dxX4exX3xX4xX27xX19xX1axX3xX4xX1xX57xX4xX4exX3xX2fxXdxX5dxX19xX3xX4xX1xX57xX4xX3xXexXd0xX19xX1xXefxX3xXcxX1xX10xX100xX3xX7ex7eacxX4exX3xX7x165axX3xX7exX8bxX3exX3xXexX153xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4x5e04xXbxX3xX1xX1dxX3xXexX1xX21xX19xX1axX3xXd4x8894xX19xX1axX3x8b37x5728xX137xX3xX2fxX30xX3xX7exX8bxX3exX3xXexX153xX3xX4cx4de1xX3xX7xX3exX19xX1axX4exX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1x19f3xX3xXexXc3xX6xX19xX1axX3xXexX1xXdxX205xXexX3xX4cxXc8xX3xXd4xX49xX15xX3xXex33bfxX19xX1xX4exX3xX4xX49xX4xX3xXexXc3xX6xX19xX1axX3xXexX1xXdxX205xXexX3xX4cxXc8xX3xXd4xX1e3xX19xX1axX3xX7exX49xXbxX3xX57xX19xX1axX3xX15xX5dxX3exX3xX4xX8bxX3exX3xX7x6db3xX3xX17xebdxX19xX1axX3xXexX1e3xXdxX3x5610xX36xX3xX137xX4dxXdxX3xX2fxX24cx2d67xX3xX15fxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX3xXexX1xX21xX19xX1axX3xX4xX33xX3xX7xX36xX3xX17xX39xX3xX5xXdxX1dxX3exX3xX2fx2854xX3xX1xXa0xX3xX7xX33xX3xX4xX1xX100xX3x4793xXefxX2xX2x4553xX3xX4xX49xX19xX3xX4cxX4dxX4exX3xX4xX27xX19xX1axX3xX4xX1xX57xX4xX3xX4cxXdxX5dxX19xX3xX4xX1xX205xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX4xX1xX21bxX19xX1xX25dxX3xX2x5ca3xXefx8d5axX2x3b34xX3xX4xX49xX19xX3xX4cxX4dxX4exX3xX4xX27xX19xX1axX3xX4xX1xX57xX4xX3xX4xX1d6xXbxX3xX15fx3281xX3xX2fxX30xX3x2348x3004xXefxX2xX2bcxX2dcxX3xX4xX49xX19xX3xX4cxX4dxX4exX3xX2fxXdxX5dxX19xX3xX4xX1xX57xX4xX3xX5xX30xXd4xX3xX2fxXdxX1dxX4xX3xXexXc3xX100xX19xX1axX3xX4xX49xX4xX3xX7exX33xX19xX3xX2fxXc8xX3xX7xX18xX3xX19xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX4xX27xX19xX1axX3xX5xXe9xXbxX25dxX3xXexX1f6xX3xX4xX1xX57xX4xX3xX7exX30xX100xX3xXexX1e3xX100xX4exX3xX1xX153x6639xX19xX1axX3xX17x794bxX19xX3xX7xX249xX3xX17xX24cxX19xX1axX3xXbxX1xX8bxX19xX3xXd4xX280xXd4xX3xX40xX3exX42xX19xX3xX5xX46xX3xX1xXa0xX3xX7xX33xX3xX4xX49xX19xX3xX4cxX4dxXefxX3xX254xX36xX3xX137xX4dxXdxX3xX2fxX24cxX3xX5xX30xX3xX4xX1xX14fxX3xX7exX8bxX3exX3xXexX153xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX1dxX19xX3xX17xX18xX3xX49xX19xX4exX3xX2fxX336xXdxX3xXexX1x2d6axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexXc3xXdxX7cxX19xX3x2421xX1xX6xXdxX3xXexX140xX3xX19xf85xXd4xX3x40c8xX2bexX2xX2ddxX3xX7exX205xX19xX3xX3aexX2bexX3aexX2bexX4exX3xX17xX18xX3xX3a2xXdxX205xX19xX3xXexX1f6xX19xX1axX3xXd4xX57xX4xX3xX7exX8bxX3exX3xXexX153xX3xX17xX18xX3xX49xX19xX3xX3a2xX1xX100xX42xX19xX1axX3xX28cxX4exX290xX3xXex5693xX3xX7exXa0xX19xX1axXefxX0xX65xXbxX12
Hà Minh