Hai tác giả Việt giành huy chương Vàng cuộc thi ảnh quốc tế
Theo thông tin từ Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, hai tác giả Việt Nam (Đào Tấn Phát và Lê Đức Toại) đã giành huy chương Vàng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế “Grand M.S.M Circuit” lần thứ ba (năm 2018).
9424xf096xd82axcff5x120b6xb068x10cb0x9fcex10446xX7x12291x10f6fx9f1ex111aexde33xc5b1xX5xe3a3xXax1345fxffd6xX6xXdxX3xXexef46xX4xX3x135a4xXdxca40xX3xf128xXdxde0axXexX3xX1bxXdx1278dxd5f6xX1xX3xX1x10242xcba7xX3xX4xX1x112f2x9cf5xX27xX1bxX3xX1fxX26xX27xX1bxX3xX4xX2bxf59exX4xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX27xX1xX3x9fc4xX2bxfbfbxX4xX3xXex9747xX0x9edcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x12d6cxXaxX12xXcxX1xX10x12ed3xX3xXexX1xafe1xX27xX1bxX3xXexXdxX27xX3xXex12595xX3xX13xX3cxXdxX3xec0dxX1bxX1xX21xX3xX7xb460xX3xX7axX1xXdxX4dxXbxX3xX1dxX27xX1xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX7axX6xfdfaxca54xX3xX1xX6xXdxX3xXexX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xX1fxXdxX21xXexX3xX7axX6xX93xX3xfd57xcccaxX26xX67xX3xXcx9762xX27xX3x11c49xX1xX18xXexX3x9861xX26xX3xd42ax10fa5xX3xXacxe2daxX4xX3xXcxX67xf423xXdx9e7exX3xb5cfxda30xX3xX1bxXdxX26xX27xX1xX3xX1xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX27xX1bxX3xX1fxX26xX27xX1bxX3xXexXc5xXdxX3xX4xX2bxX3cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX27xX1xX3xX27xX1bxX1xX21xX3xXexX1xX2bxb78fxXexX3xX47xX2bxX49xX4xX3xXexX4dxX3x1006cxd713xb0a1xX6xX27xX61xX3xc0a1x13304x134e5xX10exX10dxX3xa4d6xXdxX108xX4xX2bxXdxXexbc18xX3xX5xe1edxX27xX3xXexX1xXc0xX3xe715xX6xX3xXabxX27xb048xX93xX3xf407xe6daxX2xa920xXc7xX10exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc451xX67xX61xX2cxXaxX12xX0xXdxX93xX1bxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX10exX124xX6xX67xXexX1xX6xX27xX1xX1xX67xX6xX10exXb9xX27xX4fxX27xX10x97c1xX7xX4fxX2xX12fx113f4xX16bxX4fxec92xX12fxX61xd487xX12dxX12fxX12cxc744xX16bx12eb6xXexX12fxX16exX16bxX175xX5xX2xX12dxX10ex11617xXbxX1bxXaxX3xX4fxX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX67xX61xX2cxXaxX12xX3xX113xc319xX3xXexX1x11d68xX94xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xa5f9xX93xX3xX106xXbcxX26xX27xX1bxX3xX4xX18xX3xX27x10086xXdxX11axX3xX4xd315xX6xX3xXexX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXacxX26xX67xX3xXcxXb1xX27xX3xXb4xX1xX18xXexX3xX1bxXdxX26xX27xX1xX3xX1xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX27xX1bxX3xX1fxX26xX27xX1bxX3x11741x116b0xa77bxXb4xX3xXexXc5xXdxX3xX1xXc5xX27xX1bxX3xX93xX19cxX4xX3xX1dxX27xX1xX3xX61xX2bxX3xX5xa78fxX4xX1xX10exX3xXcxX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXbcxXbdxX3xXacxXc0xX4xX3xXcxX67xXc5xXdxX3xX1bxXdxX26xX27xX1xX3xX1xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX27xX1bxX3xX1fxX26xX27xX1bxX3xX1e9xX10fxX10fxX3xf03bxX3xX1xXc5xX27xX1bxX3xX93xX19cxX4xX3xX1dxX27xX1xX3xXc9xX10xX27xX3xXexX108x12adaxX27xX1bxX3xXb9x9e62xXdxX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1a9xX93xX3xX106xX113xX31xX27xX3xX1bxXdxX6bxX27xX1bxX10exX11axX3xX141xXbdxX27xX3xX4xXc5xX27xX1xX3xXc9x1107fxX94xX3xXexX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXacxX26xX67xX3xXcxXb1xX27xX3xXb4xX1xX18xXexX3xX4xece1xX27xX1bxX3xXc9xX30x9acfxX4xX3xXexX108xX6xX67xX3xX124xb8e1xX27xX1bxX3xX61xX6xX27xX1xX3xX61x1052axX3xXb9xX250xXdxX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1a9xX93xX3xX106xXcxXbdxX3xX1bxXdxX18xX4xf67cxX4xX1xX2bxX3cxXexX2bcxX108xX24bxX27xX11axX3xXabxX1xXc5xX27xX1bxX3xX93xX19cxX4xX3xX1dxX27xX1xX3xXexX1xXdxXbdxX27xX3xX27xX1xXdxXbdxX27xXc7xX10exX3xX113xX2bxX3cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX27xX1xX3xX27xX1bxX1xX21xX3xXexX1xX2bxXfbxXexX3xX47xX2bxX49xX4xX3xXexX4dxX3xX106xX107xX108xX6xX27xX61xX3xX10dxX10exX10fxX10exX10dxX3xX113xXdxX108xX4xX2bxXdxXexX11axX3xX61xX67xX3xX124xX6xX3xX4xa285xX2bxX3xX5xXc5xX4xX3xX124xX3cxX3xX27xX1xXdxX4dxXbxX3xX1dxX27xX1xX3xXabxXb4xX1xX67xXexX67xX3xX113xX5xX2bxX124xX3xX113xX6xX4xX6x10a35xX3xX2bcxX3xX10fxX10xX108xX124xXdxX6xX94xX3xXb4xX1xX67xXexX67xX3xX113xX5xX2bxX124xX3xe0f1xX1xX108xXdxX61xX3xX2bcxX3xX10dxX6xX4xX10xX61xX67xX27xXdxX6xX3xXb9xX26xX3xXb4xX1xX67xXexX67xX3xX113xX5xX2bxX124xX3xXb4xX10xX108xX6xX7xXexX67xX108xX3xX2bcxX3xX10dxX67xX27xXexX10xX27xX10xX1bxX108xX67xXc7xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX1xX292xXbxX3xXexX1b6xX3xX4xX1xXc0xX4xX3xXb9xX250xXdxX3xX7xX2a5xX3xX124xX1dxX67xX3xXexX108xX292xX3xX4xX1bbxX6xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1b6xX3xX4xX1xXc0xX4x1216dxX3xX1e9xX1eaxX1ebxXb4xX3xXabxXbcxXdxXbdxX27xX3xXc9xX67xX26xX27xX3xX27xX1xXdxX4dxXbxX3xX1dxX27xX1xX3xX27xX1bxX1xX21xX3xXexX1xX2bxXfbxXexX3xX47xX2bxX49xX4xX3xXexX4dxXc7xX94xX3xXb4xX10fxX1ebxX3xXabxX13xX3cxXdxX3xX7axX1xXdxX4dxXbxX3xX1dxX27xX1xX3xX13xX67xX6xX3x12d0cxcc2exXc7xX94xX3xX1e9xX10fxX10fxX3xXabxX13xX3cxXdxX3xX7axX1xXdxX4dxXbxX3xX1dxX27xX1xX3xX10fxX10xX108xX124xXdxX6xXc7x1022dxX3xX113xX2bxX3cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX27xX1xX3xX27xX1bxX1xX21xX3xXexX1xX2bxXfbxXexX3xX47xX2bxX49xX4xX3xXexX4dxX3xX106xX107xX108xX6xX27xX61xX3xX10dxX10exX10fxX10exX10dxX3xX113xXdxX108xX4xX2bxXdxXexX3xX12cxX12dxX2xX12fxX11axX3xXexX1xX2bxX3xX1x1063cxXexX3xX7xX2a5xX3xXexX1xX6xX93xX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX1bbxX6xX3xX16bxX177xX12fxX3xXexX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXabxXc9xX4dxX27xX3xXexX74xX3xX171xX175xX3xX47xX2bxX49xX4xX3xX1bxXdxX6xX94xX3xXb9x11918xX27xX1bxX3xX5xXcaxX27xX1xX3xXexX1xX1b6xX3xXexX108xXbdxX27xX3xXexX67xX26xX27xX3xXexX1xX4dxX3xX1bxXdxX250xXdxXc7xX3xXb9xX250xXdxX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1a9xX93xX3xXexX1xX2bxX3cxX4xX3xX4xX18xX4xX3xX1xXc5xX27xX1bxX3xX93xX19cxX4xX3c2xX3xX1dxX27xX1xX3xX93xX26xX2bxX94xX3xX1dxX27xX1xX3xXc9xX10xX27xX3xXexX108xX24bxX27xX1bxX94xX3xX1dxX27xX1xX3xXexX1xXdxXbdxX27xX3xX27xX1xXdxXbdxX27xX94xX3xX1dxX27xX1xX3xX61xX2bxX3xX5xX203xX4xX1xX10exX4fxX10exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX67xX61xX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX67xX3xXcxXcxc4eexX1fxX7axX0xX4fxXbxX12