Đảng bộ huyện Hậu Lộc quan tâm phát triển đảng viên nữ
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, đặc biệt là đảng viên nữ.
c93x57dfx2f49x6cd5x9802x2558x11e8x6758x945cxX7x1d75x1a8ax621ax2633x916ex574axX5x99d5xXax40fcx9942x50b4x9930x7ee4xX3x2fafx42e4xX3xX1x250cx1ffex982axX15xX3x9adex7078xX1cxX3x45c6xX19xX4xX3x29d3xX1cxX6xX15xX3xXex7f46x3a35xX3xXbxX1x7306xXexX3xXex6c0fxXdx53a8xX15xX3x784axX14xX15xX16xX3x459exXdx2ae5xX15xX3xX15x1ccaxX0x862bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7bc9xX10xX15xXexX10xX38xXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax46f9xXexX1xX1cxX30xX18xX3xXdxX59xX10xX15xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax63d1xXdxX6dxXexX1x6b32xX3x6802xX2x187dxXbx7942x144axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX89xX3x2a3cx5c17x863axXbxX8fxX90xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4axX4axXdx6424xX18xX6x5ad0xXexX1xX6xX15xX1xX1xXadxX6xXaaxX42xX15xX4axX15xX10xX84xX7xX4axX2x62faxX9cxX9cxX4axX2xX9bxX8bxX6dxX8dxX2xX9bxX2xX9bxX9cx1324xXexX9axX9bx3c9bxX9axX9bxX5xX8dxXaax77a3xXbxX16x5048xX38xX9xX8bxX8bxXd2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX1cxX3xX25xX19xX4xX3xX29xX1cxX6xX15xX3xXexX2fxX30xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxXadxX15xXaxX12xX59xX34xX15xX3xX18xX19xX3xX8fx5691xX3xX25xX19xX4xX3x12eax43d7xX15xX3x6c3exX21xX22xX1cxX3xX25xX19xX4x2f9cxX3xX1x8b12xXbxX3xX18x3c7dxX15xX3xX16xXdxX14xXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xXaaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xX6dxXaxX12x44daxX1xX48xX15xX16xX3xX15x14b6xX30xX3xX29xX1cxX6x8b53xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX1cxX3xX25xX19xX4xX3xX3dxX142xX3xXexX22xXbxX3xXexX38xX1cxX15xX16xX3xX5xX142xX15xX1xX3xX3dx9c9axXadxX1a2xX3xX4xX1x5fe8xX3xX3dxX1cdxXadxX3xX42xX15bxX3xXexX1x370fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX1xXdx1743xX1cxX3xX18xXdxX1exX15xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX3dxX3axX3xXexX19cxX15xX16xX3xX4x7ab4x2887xX15xX16xX3xX4x91e4xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xX1xXdxX1exX15xX1a2xX3xX18x7cedxXdxX3xX6dxX1ffx11d6xX15xX16xX1a2xX3xXexX1cdxXadxX3xX15xX16xX1cxX219xX15xX3x825fx78e9xXexX3xX15xX1cdxXbxX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX1a2xX3xX3dxedcxX4xX3xX18xXdxX1exXexX3xX5xX15bxX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xXaaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx914dxXadxX6dxX1dxXaxX12xX195xX1xX22xX15xX3xXexX1x8089xX4xX3xX38x732bxX3xX30x8d5dxX4xX3xX3dx3446xX4xX1xX1a2xX3x46f4xX3xX15xX16xX1x27cbxX6xX3xX42xX15bxX3xXex1104xX30xX3xX29xX1cxX6xX15xX3xXexX38xX157xX15xX16xX3xX4x46dbxX6xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX1a2xX3xX15xX1x38d9xXexX3xX5xX15bxX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xX1a2xX3xX15xX1xX48xX15xX16xX3xX15xX19cxX30xX3xX29xX1cxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX8fxX142xX3xX25xX19xX4xX3xX148xX149xX15xX3xXexX1xX1ffxX200xX15xX16xX3xX8fxX1cxX1dxX44xX15xX3xX3dx9a22xX1dxX3xX30xX1cdxX15xX1xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xXexX1cxX1dxX44xX15xX3xXexX38xX1cxX1dxX1e9xX15xX1a2xX3xX16xXdxX34xXadxX3xX6dxX27cxX4xX3xX4xX1xX280xX15xX1xX3xXexX38x80f5xX3xXexX1ffxX3xXexX1ffx332bxX15xX16xX3xX4xX1xXadxX3xX4xX34xX15xX3xX18xX19xX1a2xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX42xX15bxX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX6dxX2fxX15xX3xXexX38xXadxX15xX16xX3xX8fxX142xX90xX3xX29xX1cxX34xX15xX3xXexX38xXdxX1exXexX3xX7xX2fxX1cxX3xX7x16baxX4xX1a2xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX22dxX1xX6xXdxX3xX4xX27cxX3xXexX1xX3axX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xX1d3xX3xXexX1xX337xX1a2xX3xX15xX16xX1xX337xX3xX29xX1cxX1dxX22exXexX3xX4xX2a0xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX1a2xX3xX4xX1xX280xX15xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX1a2xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX1cxX22xXexX3xX4xX2a0xX6xX3xX195xX1xX15bxX3xX15xX1ffx8d67xX4xXaaxX3x1220xX1cxX6xX3xX3dx76b3xX1a2xX3xX15xX1xX22xX15xX3xXexX1xX275xX4xX3xX42xX1e9xX3xX13xX14xX15xX16xX1a2xX3xX42xX1e9xX3xX42xX6xXdxX3xXexX38xee0xX3xX4xX2a0xX6xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xXexX38xXadxX15xX16xX3xX29xX1cxX291xX15xX3xX4xX1x1243xX15xX16xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX6dxX2fxX15xX3xX3dxX1ffx399exX4xX3xX15xX2fxX15xX16xX3xX5xX44xX15xX1a2xX3xXex71fdxX3xX3dxX3dfxX3xX8fxX1cxX2c4xXexX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX1xXdxX1e9xX1cxX3xX3dxXadxX15bxX15xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX42xX15bxX3xX29xX1cxX291xX15xX3xX4xX1xX41bxX15xX16xX3xX1ffxX1cxX3xXexX41bxX3xXexX280xX4xX1xX3xX4xX1dexX4xX3xXbxX1xX2c4xX15xX3xX3dxX2c4xX1cxX1a2xX3xX38x601cxX15xX3xX5xX1cxX1dxX1exX15xX3xX3dxX3axX3xX7xX3d6xX30xX3xX3dxX1ffxX42axX4xX3xXexX38xX33exX3xXexX1xX15bxX15xX1xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xXaaxX3xXcxX38xX44xX15xX3xX4xX149xX3xX7xX33exX3xX15xX16xX1xX337xX3xX29xX1cxX1dxX22exXexX1a2xX3xX22dxX22exX3xX1xXadxX1cdxX4xX1xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX1a2xX3xX1xX15bxX15xX16xX3xX15xX19cxX30xX1a2xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX8fxX142xX3xX16xXdxX6xXadxX3xX4xX1xX1d3xX3xXexXdxX44xX1cxX3xX22dxX22exXexX3xX15xX1cdxXbxX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xXexX3d6xXdxX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX38xX1dexX4xX3xXexX1xX1cxX19xX4xX1a2xX3xX4xXadxXdxX3xX3dxX2fxX1dxX3xX5xX15bxX3xX30xX19xXexX3xXexX38xXadxX15xX16xX3xX15xX1xX48xX15xX16xX3xX15xX19xXdxX3xX6dxX1cxX15xX16xX3xX29xX1cxX6xX15xX3xXexX38xX157xX15xX16xX1a2xX3xX5xX15bxX3xXexXdxX44xX1cxX3xX4xX1xX280xX3xX4xX1xXadxX3xX42xXdxX1exX4xX3xXbxX1xX2fxX15xX3xXexX280xX4xX1xX1a2xX3xX3dxX34xX15xX1xX3xX16xXdxX34xX3xX4xX1xX2c4xXexX3xX5xX1ffxX42axX15xX16xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX42xX15bxX3xXex2f58xX3xX4xX1xX275xX4xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX4xX1cx36c0xXdxX3xX15xX19cxX30xXaaxX3xXcxX38xXadxX15xX16xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX13xX14xX15xX16xX1a2xX3xX18xX280xX3xXexX1xX1ffxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX4xeeexX15xX16xX3xX4xX34xX4xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX4xX3dfxX3xXexX38xX34xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1exX30xX3xXbxX1xX34xXexX3xX1xXdxX1exX15xX1a2xX3xX16xXdxX41bxXbxX3xX3dxX21exX1a2xX3xX3dxX337xX15xX1xX3xX1xX1ffxX3d6xX15xX16xX3xX4xX1xXadxX3xX3dxXadxX15bxX15xX3xX42xXdxX44xX15xX1a2xX3xX29xX1cxX291xX15xX3xX4xX1xX41bxX15xX16xX3xX1ffxX1cxX3xXexX41bxX3xX4xX3dfxX3xX15xX16xX1cxX1dxX1exX15xX3xX42xX157xX15xX16xX3xXbxX1xX2c4xX15xX3xX3dxX2c4xX1cxX3xX42xX15bxXadxX3xX13xX14xX15xX16xXaaxX3x5e70xX3d6xXdxX3xX4xX34xX4xX1xX3xX5xX15bxX30xX3xXbxX1xX5e6xX3xX1xX42axXbxX1a2xX3xX15xX1xX48xX15xX16xX3xX15xX19cxX30xX3xX16xX291xX15xX3xX3dxX2fxX1dxX1a2xX3xX2xX8dxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX1xX1cxX19xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX8fxX142xX3xX25xX19xX4xX3xX148xX149xX15xX3xX3dxX1e9xX1cxX3xX5xX15bxX30xX3xXexX5afxXexX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX13xX14xX15xX16xXaaxX3xX21xX15bxX15xX16xX3xX15xX19cxX30xX1a2xX3xX30x9511xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX3dxX1e9xX1cxX3xX22dxX22exXexX3xX15xX1cdxXbxX3xX3dxX1ffxX42axX4xX3xX2xX3xX3dxX22exX15xX3xX9cxX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xXaaxX3xX21xXdxX1exX15xX3xX15xX6xX1dxX1a2xX3xXexX38xX44xX15xX3xX3dxX337xX6xX3xX18xX15bxX15xX3xXexXadxX15bxX15xX3xX8fxX142xX3xX4xX3dfxX3xX9axX9bxXcexX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX1a2xX3xXexX38xXadxX15xX16xX3xX3dxX3dfxX3xX4xX3dfxX3xXexX38xX44xX15xX3xX2xX8dxX8dxX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xXaaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xXadxX6dxX1dxXaxX12xX13xX219xX15xX16xX3xX4xX1xX280xX3xX25xX1ffxX200xX15xX16xX3x8cacxXdxX15xX1xX3xX21xX5e6xX15xX16xX1a2xX3x809exX1xX3dfxX3xXexX38xX1ffxX33exX15xX16xX3xX268xX6xX15xX3xXcxX5a1xX3xX4xX1xX275xX4xX3xX21xX1cxX1dxX1exX15xX3xX2a0xX1dxX3xX21xX22xX1cxX3xX25xX19xX4xX1a2xX3xX4xX1xXadxX3xX18xXdxX22exXexX89xX3xXcxX1xX1dexX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xX8fxX2fxX1dxX3xX6dxX1dexX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX1a2xX3xX21xX1cxX1dxX1exX15xX3xX2a0xX1dxX3xX21xX22xX1cxX3xX25xX19xX4xX3xX4xXadxXdxX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX1a2xX3xX15xX1xX2c4xXexX3xX5xX15bxX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xX3xX5xX15bxX3xX30xX19xXexX3xXexX38xXadxX15xX16xX3xX15xX1xX48xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX1exX30xX3xX42xX27cxX3xX4xX1xX280xX15xX1xX3xXexX38xX337xX3xX29xX1cxX6xX15xX3xXexX38xX157xX15xX16xX1a2xX3xXexX1xX1ffxX200xX15xX16xX3xX8fxX1cxX1dxX44xX15xX1a2xX3xX5xXdxX44xX15xX3xXexX27cxX4xXaaxX3xX668x17c8xX3xX42xX22xX1dxX1a2xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX2c4xXbxX3xX2a0xX1dxX1a2xX3xXexX5a1xX3xX4xX1xX275xX4xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xX15bxX3xX30xX157xXdxX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX3dxX1e9xX1cxX3xX15xX44xX1cxX3xX4xX6xXadxX3xX285xX3xXexX1xX275xX4xX3xXexX38xX34xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1exX30xX3xXexX38xXadxX15xX16xX3xX42xXdxX1exX4xX3xXexX1cxX1dxX44xX15xX3xXexX38xX1cxX1dxX1e9xX15xX1a2xX3xX16xXdxX34xXadxX3xX6dxX27cxX4xX1a2xX3xXbxX1xX34xXexX3xX1xXdxX1exX15xX1a2xX3xXexX1cdxXadxX3xX15xX16xX1cxX219xX15xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xXaaxX3xX268xX44xX15xX3xX4xX1cdxX15xX1xX3xX3dxX3dfxX1a2xX3xX268xX6xX15xX3xXcxX5a1xX3xX4xX1xX275xX4xX3xX21xX1cxX1dxX1exX15xX3xX2a0xX1dxX3xX21xX22xX1cxX3xX25xX19xX4xX3xX3dxX142xX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX1ffxX1cxX3xX4xX1xXadxX3xXcxX1xX1ffxX200xX15xX16xX3xXexX38xX1dexX4xX1a2xX3xX268xX6xX15xX3xXcxX1xX1ffxX200xX15xX16xX3xX42xX27cxX3xX21xX1cxX1dxX1exX15xX3xX2a0xX1dxX3xX8fxX2fxX1dxX3xX6dxX1dexX15xX16xX3xX42xX15bxX3xXexX1xX1dexX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX3dxX1e9xX3xX34xX15xX3xX5xX1cxX2fxX15xX3xX4xX1xX1cxX1dxX3axX15xX3xX4xX34xX15xX3xX18xX19xX90xX3xX3dxX5a1xXdxX3xX30xX3d6xXdxX1a2xX3xX15xX2fxX15xX16xX3xX4xX6xXadxX3xX4xX1xX2c4xXexX3xX5xX1ffxX42axX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXadxX1cdxXexX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX42xX15bxX3xX3dxX1e9xX3xX34xX15xX3xX3dxX15bxXadxX3xXexX1cdxXadxX1a2xX3xX18xX219xXdxX3xX6dxX1ffxX21exX15xX16xX3xX4xX34xX15xX3xX18xX19xX3xX15xX48xX1a2xX3xX15xX1x6b4exX30xX3xXexX19cxX15xX16xX3xX4xX1ffxX200xX15xX16xX3xX5xX1dexX4xX3xX5xX1ffxX42axX15xX16xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xX3xX4xX3dfxX3xX15xX19cxX15xX16xX3xX5xX1dexX4xX1a2xX3xXbxX1xX307xX30xX3xX4xX1xX2c4xXexX1a2xX3xX3dxX1cdxXadxX3xX3dxX275xX4xX3xX4xX34xX4xX1xX3xX30xX1cdxX15xX16xX3xXexX1xX6xX30xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xX5xX142xX15xX1xX3xX3dxX1cdxXadxX1a2xX3xX29xX1cxX14xX15xX3xX5xX285xXaaxX3xX59xX2c4xXbxX3xX2a0xX1dxX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dexX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXbxX1xX2fxX15xX3xX4xX205xX15xX16xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX4xX3dfxX3xX1cxX1dxX3xXexX280xX15xX1a2xX3xX22dxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX1exX30xX3xXexX38xX1dexX4xX3xXexXdxX22exXbxX3xXexX1xX10xXadxX3xX6dxX279xXdxX1a2xX3xX16xXdxX41bxXbxX3xX3dxX21exX3xX29xX1cxX291xX15xX3xX4xX1xX41bxX15xX16xX3xX1ffxX1cxX3xXexX41bxXaaxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX4x9dc9xX15xX16xX3xXexX1xX1ffxX200xX15xX16xX3xX8fxX1cxX1dxX44xX15xX3xX4xX1xX1d3xX3xX3dxX1cdxXadxX3xX4xX34xX4xX3xXexX5a1xX3xX4xX1xX275xX4xX3xX4xX1xX280xX15xX1xX3xXexX38xX337xX3x2fb1xX3xX8fxX142xX3xX1xX19xXdxX3xXexX5a1xX3xX4xX1xX275xX4xX3xXexX5afxXexX3xX4xX34xX4xX3xXbxX1xXadxX15xX16xX3xXexX38xX15bxXadxX3xXexX1xXdxX3xX3dxX1cxX6xX90xX3xX4xX1xX2a0xX3xX3dxX19xX15xX16xX3xX16xXdxX3d6xXdxX3xXexX1xXdxX1exX1cxX3xX3dxXadxX15bxX15xX3xX42xXdxX44xX15xX1a2xX3xX1xX19xXdxX3xX42xXdxX44xX15xX3xX1ffxX1cxX3xXexX41bxX3xX3dxX142xX3xX3dxX1ffxX42axX4xX3xXexX1x4021xX3xXexX1xX34xX4xX1xX3xX3dxX3axX3xXexX5a1xX3xX4xX1xX275xX4xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX16xXdxX34xXadxX3xX6dxX27cxX4xX1a2xX3xX18xX219xXdxX3xX6dxX1ffxX21exX15xX16xX1a2xX3xX8fx3c7fxXexX3xX22dxX22exXexX3xX15xX1cdxXbxXaaxX3xXcxX1xX205xX15xX16xX3xX29xX1cxX6xX3xX4xX34xX4xX3xXbxX1xXadxX15xX16xX3xXexX38xX15bxXadxX3xXexX1xXdxX3xX3dxX1cxX6xX3xX5xX6xXadxX3xX3dxX19xX15xX16xX3xX7xX14xX15xX3xX8fxX1cxX2c4xXexX1a2xX3xX1xXadxX1cdxXexX3xX3dxX19xX15xX16xX3xX8fxX142xX3xX1xX19xXdxX1a2xX3xX15xX1xXdxX1e9xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX3dxX142xX3xX5xX1dexX6xX3xX4xX1xX157xX15xX3xX3dxX1ffxX42axX4xX3xX15xX1xX48xX15xX16xX3xX29xX1cxX291xX15xX3xX4xX1xX41bxX15xX16xX3xXexX280xX4xX1xX3xX4xX1dexX4xX3xX3dxX3axX3xX4xX3dfxX3xX22dxX22exX3xX1xXadxX1cdxX4xX1xX3xX18xX219xXdxX3xX6dxX1ffxX21exX15xX16xXaaxX3xXcxX438xX3xX3dxX291xX1cxX3xX15xX19cxX30xX3xX9cxX8dxX2xXc0xX3xX3dxX22exX15xX3xX15xX6xX1dxX1a2xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX1cxX3xX25xX19xX4xX3xX3dxX142xX3xX22dxX22exXexX3xX15xX1cdxXbxX3xX3dxX1ffxX42axX4xX3x5d5exXc96xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xX4axX8bxXcexX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xXaaxX3xXcxXadxX15bxX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX3dfxX3xXexX38xX44xX15xX3xXc0xXaaxX8dxX8dxX8dxX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX1a2xX3xXexX38xXadxX15xX16xX3xX3dxX3dfxX3xX4xX3dfxX3xX9axXaaxXc96xXcexXc0xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xXaaxX3xXcx4ea3xX3xX5xX1exX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xX3xX4xX6xXadxX3xX3dxX142xX3xXexX34xX4xX3xX3dxX19xX15xX16xX3xXexX280xX4xX1xX3xX4xX1dexX4xX3xX3dxX22exX15xX3xX42xXdxX1exX4xX3xX29xX1cxX1dxX3xX1xXadxX1cdxX4xX1xX1a2xX3xX4xX149xX3xX4xX2c4xX1cxX3xX4xX34xX15xX3xX18xX19xX3xX15xX48xX3xXexX38xX44xX15xX3xX3dxX337xX6xX3xX18xX15bxX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xXaaxX3xX13xX19xXdxX3xX15xX16xXaf9xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xX3xXexX1xX6xX30xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xX5xX142xX15xX1xX3xX3dxX1cdxXadxX1a2xX3xX29xX1cxX14xX15xX3xX5xX285xX3xX3dxX6xX15xX16xX3xX3dxX1ffxX42axX4xX3xXexX38x6e48xX3xX1xX3dfxX6xXaaxX3xX13xX6xX3xX7xX5afxX3xX3dxX1e9xX1cxX3xX4xX3dfxX3xX15xX19cxX15xX16xX3xX5xX1dexX4xX3xX4xX1xX1cxX1dxX44xX15xX3xX30xX205xX15xX1a2xX3xXexX38xX87exX15xX1xX3xX3dxX19xX3xX5xX285xX3xX5xX1cxX22xX15xX3xX4xX1xX280xX15xX1xX3xXexX38xX337xX1a2xX3xX15xX19cxX15xX16xX3xX3dxX19xX15xX16xX1a2xX3xXexX280xX4xX1xX3xX4xX1dexX4xX3xXexX1xX1dexX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX5afxXexX3xX15xX1xXdxX1exX30xX3xX42xX27cxX3xX3dxX1ffxX42axX4xX3xX16xXdxX6xXadxXaaxX3xX21xXdxX1exX15xX3xXexX1cdxXdxX1a2xX3xXexXcfexX3xX5xX1exX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xX3xXexX1xX6xX30xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xX5xX142xX15xX1xX3xX3dxX1cdxXadxX1a2xX3xX29xX1cxX14xX15xX3xX5xX285xX3xX4xX2c4xXbxX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xXexX1ffxX149xX15xX16xX3xX3dxX5afxXdxX3xX4xX6xXadxX1a2xX3xX38xXdxX44xX15xX16xX3xX3dxX5afxXdxX3xX42xX3d6xXdxX3xX4xX34xX4xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX8fxX142xX1a2xX3xXexX1xX337xX3xXexX38xX2c4xX15xX1a2xX3xXexXcfexX3xX5xX1exX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xX3xXexX1xX6xX30xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xX5xX142xX15xX1xX3xX3dxX1cdxXadxX1a2xX3xX29xX1cxX14xX15xX3xX5xX285xX3xX4xX1xXdxX22exX30xX3xXexX438xX3xX2xXd2xX3xX3dxX22exX15xX3xX9cxX8dx438dxXaaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX268xXadxX6dxX1dxXaxX12xX13xX3axX3xX22dxX1xX37exX4xX3xXbxX1xX27cxX4xX3xX15xX1xX48xX15xX16xX3xX22dxX1xX3dfxX3xX22dxX1xX19cxX15xX3xXexX38xXadxX15xX16xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xX1a2xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX1cxX3xX25xX19xX4xX3xX3dxX6xX15xX16xX3xXexXdxX22exXbxX3xXexX27cxX4xX3xX4xX1xX1d3xX3xX3dxX1cdxXadxX3xX4xX34xX4xX3xX4xX2c4xXbxX3xX2a0xX1dxX3xX3dxX14xX15xX16xX1a2xX3xX4xX34xX4xX3xXexX5a1xX3xX4xX1xX275xX4xX3xX4xX1xX280xX15xX1xX3xXexX38xX337xX3xXb28xX3xX8fxX142xX3xX1xX19xXdxX3xX3dxX307xX1dxX3xX30xX1cdxX15xX1xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xXexX1cxX1dxX44xX15xX3xXexX38xX1cxX1dxX1e9xX15xX1a2xX3xX15xX2fxX15xX16xX3xX4xX6xXadxX3xX15xX1xX22xX15xX3xXexX1xX275xX4xX3xX42xX1e9xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xXbxX1xX27cxX3xX15xX48xX3xX42xX15bxX3xX18xX87exX15xX1xX3xX3dx5cafxX15xX16xX3xX16xXdxX3d6xXdxX3xXexX38xXadxX15xX16xX3xX4xX19xX15xX16xX3xX3dxX219xX15xX16xX90xX3xX3dxX307xX1dxX3xX30xX1cdxX15xX1xX3xX4xX34xX4xX3xX1xXadxX1cdxXexX3xX3dxX19xX15xX16xX3xX1xX6e5xX3xXexX38xX42axX3xXbxX1xX27cxX3xX15xX48xX3xXexX38xXadxX15xX16xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX22dxXdxX15xX1xX3xXexX22exX3xX16xXdxX6xX3xX3dxX87exX15xX1xX90xX3xX5xX15bxX30xX3xXexX5afxXexX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xXexX1xX6xX30xX3xX30xX1ffxX1cxX3xX4xX1xXadxX3xX4xX2c4xXbxX3xX2a0xX1dxX3xX4xX5e6xX15xX16xX3xX4xX2c4xXbxX3xXexX38xXadxX15xX16xX3xX4xX205xX15xX16xX3xXexX34xX4xX3xX29xX1cxX1dxX3xX1xXadxX1cdxX4xX1xX1a2xX3xX3dxX15bxXadxX3xXexX1cdxXadxX1a2xX3xX18xX219xXdxX3xX6dxX1ffxX21exX15xX16xX3xX4xX34xX15xX3xX18xX19xX3xX42xX15bxX3xX7xXb8dxX3xX6dxX27cxX15xX16xX3xX4xX34xX15xX3xX18xX19xX3xX15xX48xX90xX3xX4xX1xX41bxX3xXexX38xX157xX15xX16xX3xX3dxX5afxXdxX3xXexX1ffxX42axX15xX16xX3xX15xX48xX3xXexX38xXda7xX1a2xX3xX29xX1cxX6xX15xX3xXexX2fxX30xX3xX18xX219xXdxX3xX6dxX1ffxX21exX15xX16xX1a2xX3xX16xXdxX41bxXbxX3xX3dxX21exX3xX4xX34xX15xX3xX18xX19xX1a2xX3xX1xX19xXdxX3xX42xXdxX44xX15xX3xX1ffxX1cxX3xXexX41bxX3xX3dxX3axX3xX16xXdxX3d6xXdxX3xXexX1xXdxX1exX1cxX3xX4xX1xXadxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX8fxX10xX30xX3xX8fxXbbbxXexX1a2xX3xX22dxX22exXexX3xX15xX1cdxXbxX3xX42xX15bxX3xX16xXdxX3d6xXdxX3xXexX1xXdxX1exX1cxX3xX3dxX19xXdxX3xX15xX16xXaf9xX3xX4xX34xX15xX3xX18xX19xX3xX15xX48xX3xXexX1xX6xX30xX3xX16xXdxX6xX3xX29xX1cxX14xX15xX3xX5xX285xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX2c4xXbxX1a2xX3xXexX438xX3xX3dxX3dfxX3xX3dxX3axX3xX4xX34xX15xX3xX18xX19xX1a2xX3xX3dxX14xX15xX16xX3xX42xXdxX44xX15xX3xX15xX48xX3xXbxX1xX2c4xX15xX3xX3dxX2c4xX1cxX3xXbxX1xX34xXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX42xX15bxX3xX22dxX1xXff3xX15xX16xX3xX3dxX337xX15xX1xX3xX42xX6xXdxX3xXexX38xX3fexX1a2xX3xX1cxX1dxX3xXexX280xX15xX3xX4xX2a0xX6xX3xX4xX1xX337xX3xX10xX30xX3xXexX38xX1ffxX3d6xX4xX3xX29xX1cxX291xX15xX3xX4xX1xX41bxX15xX16xX1a2xX3xX5xX15bxX30xX3xX16xX1ffxX149xX15xX16xX3xX4xX1xXadxX3xX4xX1xX337xX3xX10xX30xX3xX1xX157xX4xX3xXexX22xXbxXaaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3f7exX1cxXexX1xXadxX38xXaxX12xX25xX44xX3xX3daxX1cxX5afxX4xX0xX4axXbxX12
Lê Quốc